A szavak hatalma – 2. hét / 5. nap

És Isten mit mond?

Olvasd el: Zsoltárok 36:7-10, Zsoltárok 139:14, Ézsaiás 43:4, Jeremiás 29:11, Lukács 12:6-7, Róma 8:16

IMÁK: Ézsaiás 43:4

Gyertek, fejezzük be a hetet néhány csodálatos gondolattal, amit Isten mond rólad! Amikor elolvasod a mai Igeverseket, rájössz (ha még nem tetted volna), hogy nagyon értékes vagy Atyád szemében. Drága. Szeret és megbecsül. Csodálatosan alkotott meg. Értékes vagy.

Isten rászánta az időt, és mindannyiunkat különlegesnek alkotott meg, egyedi tehetségeket adott nekünk és egyéni terveket készített az életünkre nézve. Látod már, hogy mennyire értékes vagy Istennek? Örökkévaló szeretettel szeret téged!

Bármikor, ha úgy érzed, hogy értéktelen vagy, mikor azt gondolod, hogy nem érsz fel az elvárásokhoz, vagy amikor azt mondod magadnak, hogy más emberek jobbak nálad, térj vissza ezekhez az Igékhez és olvasd elejétől végéig, újra és újra, hogy mit gondol rólad Isten, és milyen csodálatos szavakat mond neked.

Ó, Atyám, szeretlek. Ámulattal szemlélem, mennyire szeretsz engem. Segíts emlékeznem rá, hogy nagyon becses vagyok a Te szemedben. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

A szavak hatalma – 2. hét / 4. nap

Önmagad legnagyobb bírálója

Olvasd el: Róma 8:1, Róma 8:28, 1 Korinthus 13:4-7, Zsidók 10:22

IMÁK: Róma 8:1

A Merriam-Webster szótárban a „kárhoztatás” meghatározása: „erőteljesen, határozottan kimondani valakinek vagy valamiről, hogy rossz vagy helytelen.” Minden nap hallunk kárhoztató szavakat, ugye?

„Nem kellett volna ezt tedd/mondd/ gondold.”

„Ez annyira rossz.”

„Semmit sem tudsz rendesen megcsinálni.”

Időnként ezek a hangok sosem hagyják abba.

A kárhoztatás nem Istentől van, hanem az ördögtől. A Róma 8:1 így szól: „Ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek.” Mint Isten gyermeke, nincs már ítélet számodra. Erről szól a kereszténység. Szabad vagy a bűntudattól, szabad a szégyentől, szabad a félelemtől, szabad a fájdalomtól, szabad a kudarcoktól.

Az ördög megpróbálja elmondani neked, mennyi mindent teszel rosszul. És ha nem vigyázol, még elhiszed megtévesztő szavait. Ma emlékezz arra, hogy szabad vagy. Hogy nem esel bűntető ítélet alá Isten gyermekeként. Ne ismételgesd magadnak a kárhoztató szavakat, melyeket lelked ellensége suttog. Ne engedd az ördögnek, hogy olyan gondolatokat ültessen az elmédbe, melyek elbátortalanítanának. Nem teheti meg, hacsak te meg nem engeded neki.

Mennyei Atyám, köszönöm a szabadságot, melyet Benned megkaphattam. Köszönöm, hogy gyermekeid nem esnek bűntető ítélet alá. Segíts kedvesen beszélni magamhoz. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

A szavak hatalma – 2. hét / 3. nap

Beszélj magaddal jó barátként!

Olvasd el: Példabeszédek 11:17, Példabeszédek 12:25, Máté 22:39

IMÁK: Máté 22:39

Szeresd felebarátodat, mint magadat. Az aranymondás, amit megtanulunk és tanítunk a vasárnapi iskolában. Ez az egyik alapelve a keresztény hitünknek: úgy szeressük felebarátunkat, mint saját magunkat.

Sokan vagyunk, akiknek ez gondot okoz. Akarjuk Istent és másokat szeretni… de nem találtuk meg a módját, hogy magunkat szeressük. Lehet, hogy a tükör olyan képet mutat rólad, mely nem tetszik. Lehet, hogy valami van az életedben, amiről tudod, hogy nem helyes, ami miatt úgy érzed, senki nem szerethet téged (még te saját magadat sem). Lehet, hogy nem szereted ahogy beszélsz, mikor a harag átveszi az uralmat a nyelved fölött.

Bármi is legyen az oka, ahhoz, hogy másokat jól tudj szeretni, előbb meg kell tanulnod szeretni saját magadat. És bizony, sokszor ez a legnehezebb. Kedves barátom, kezdd el végre elhinni, hogy szeretve vagy, hogy gondodat viselik és értékelnek. Mondd ki ezeket az igazságokat magadnak, szeresd magadat helyesen, majd kezdj el szeretni másokat is hasonlóan.

Mennyei Atyám, nehéz szívvel jövök eléd. Bevallom, hogy számos alkalom volt, amikor nem szerettem magamat, és kételkedtem abban is, hogy Te szeretsz engem. Kérlek, segíts helyesen szeretni. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

A szavak hatalma – 2. hét / 2. nap

Amikor beakad a lemez

Olvasd el: Zsoltárok 19:14, Filippi 4:8

IMÁK: Filippi 4:8

Elménk a legnagyobb és legjelentősebb harcterünk. Amit Istenről, másokról és saját magunkról gondolunk, az lesz a hitünk magja – és így a viselkedésünké is.

Pál azt a tanácsot adja a filippibelieknek, hogy irányítsák a gondolataikat és szűrjék meg bizonyos eszmék segítségével. Milyen dolgoknak kellene lefoglalnia az időnket és a gondolatainkat? Minden, ami: igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, szeretetre méltó, jó hírű, nemes és dicséretes.

Tegyük szokásunkká, hogy minden gondolatunkat átszűrjük ezeken a kritériumokon. Bármi, ami nem felel meg ezeknek, arra nem érdemes időt és energiát fordítani.

„A helytelen gondolkodás helytelen érzésekhez vezet, így nemsokára a szív és az ész elszakad egymástól, és fojtogatni kezd az aggodalom. Vegyük észre, hogy a gondolatok valósak és erőteljesek, még akkor is, ha nem látjuk őket, ha nem tudjuk megmérni sem a súlyukat, sem a hosszukat.” – Warren W. Wiersbe Légy örömteli (Filippi levél)

Drága Istenem, segíts megszűrni gondolataimat a Te Szavadon. Helyesen szeretnék gondolkodni magamról. Segíts, hogy annyira átitasson a Te Igéd, hogy észrevegyek minden gondolatot, mely a lelkem ellenségétől ered. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

A szavak hatalma – 2. hét / 1. nap

Magamhoz intézett szavak 

Olvasd el: Példabeszédek 15:4, Efézus 4:29-32, 1 János 3:19-20

IMÁK: Efézus 4:29

Észrevetted, hogy néha olyan dolgokat mondunk magunknak, amit másnak soha nem mernénk? Sokan saját magunknak vagyunk a legkeményebb kritikusai. Ahelyett, hogy bátorító és megerősítő szavakat mondanánk magunknak, romboló szavakat suttogunk egészen a szívünk mélyéig. Amikor így szólunk magunkhoz, a lelkünk összetörik és az erőnk elhagy.

Kezdjük el felépíteni magunkat. Ezt azonban nem tehetjük úgy, ha keserűséggel, haraggal és rágalmakkal fordulunk magunk felé. Alakítsuk ki azt a szokást, hogy kedvesek legyünk saját magunkhoz.

Szólj kedves, gyengéd szavakat magadhoz. Emlékezz arra, hogy kihez tartozol, és miket mond a mi jó Atyánk az Ő gyermekeiről. Használd azokat a szavakat, hogy építsd magad és növekedj, mint magabiztos és csodálatos Isten szerinti hölgy.

Drága Uram, különleges módon alkottál meg engem. Csodálatosan formáltál. Segíts emlékeznem erre és kedvesen bánnom magammal. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

A szavak hatalma – 1. hét / 5. nap

Áldás vagy átok

Olvasd el: Jakab 3:9-12

IMÁK: Jakab 3:9-10

Hétéves fiam egy igazi személyiség. Az egyik nap feltette idősebbik fiamnak ezt a kérdést: „Szeretsz engem?” Nos, nyilván tudta, hogy bátyja bosszantani fogja és azt fogja válaszolni: „Nem.” Erre az én kisebbik fiam ezt válaszolta: „Akkor Istent sem szereted. Ezt mondta apa tegnap este. Ha nem szeretsz engem, a testvéredet, akkor nem szeretheted Istent!“ Nyert ügye volt. Sakk-matt.  

Mai Igeverseinkről ez az epizód jutott eszembe. Könnyen előfordul velünk, hogy szavainkkal dicsőítjük Istent és megköszönünk Neki minden csodálatos dolgot, amit tesz az életünkben. De hogy használjuk szavainkat, amikor más emberekkel beszélünk? Ugyanúgy beszélünk velük, ahogy Istennel?

Számomra kulcsfontosságú ezekben az Igékben, hogy ne felejtsem el, az embereket Isten saját képmására teremtette. És így is kell őket kezelnem. A szám dicsőítheti Istent és átkozhatja az embereket. Hogyan vagyunk erre képesek? Gondolkodjuk el ezen egy pillanatra. Elmondanám Istennek ugyanazt, amit másoknak mondok el? Ha „nem”, akkor itt az ideje változtatni beszédünkön.

Ó, Uram, dicsérlek és dicsőítelek Téged! Szavaimmal, melyeket kimondok, tisztelni akarlak Téged és az embereket, akiket Te teremtettél. Segíts, hogy másokat olyan emberi lényekként lássak, akiket csodálatosan alkottál meg. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Pfaff Mária

A szavak hatalma – 1. hét / 4. nap

Ki az Ura a nyelvednek?

Olvasd el: Zsoltárok 59:12, Jakab 3:1-8

IMÁK: Jakab 3:7-8

Szeretem, hogy Jakab mennyire szemléletes. Gyakorlatilag azt mondja ezekben az Igeversekben, hogy a legvadabb állatokat is meg lehet szelidíteni, de egyetlen ember sem tudja megszelidíteni a nyelvet. Az olyan emberek, mint én – akik hajlamosak először beszélni és utána gondolkodni – nagyon is jól ismerik ezt a fájdalmas igazságot.

A nyelvnek óriási hatalma van, bár a testnek egy nagyon kicsi részéről beszélünk. Pusztító tűzhöz hasonlítja annak megsemmisítő erejével. A tűz lehet ugyan egy kis szikrából indul, de óriásivá tud növekedni, hogy aztán hatalmas területen romboljon. Szavunk, még a legkisebb, legakaratlanabb is rendelkezik ezzel a hatalommal, amivel el tudja indítani a tüzet. Látod, milyen problémával állunk szemben? Ha a tűz már elindult, nincs felette hatalmunk. Ötletünk sincs, mekkora területen fog pusztítani.

Tegyük meg a tőlünk telhető legtöbbet szavaink kontrollálásában. Ha gondosan figyelünk arra, mit mondunk, azzal szeretetünket fejezhetjük ki azok felé, akik hallgatnak minket.

Ó, Uram, meg akarlak tisztelni Téged minden egyes szóval, ami kijön a számból. Segíts megszelidítenem a nyelvemet. Uralkodj mindenen, amit gondolok és amit mondok, és ne engedd, hogy vétkezzek szavaimmal. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Pfaff Mária

A szavak hatalma – 1. hét / 3. nap

Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj

Olvasd el: Máté 12:33-37, Máté 15:17-18, Lukács 6:45 

IMÁK: Lukács 6:45

Ez az Igevers egyike azoknak, amiket már milliószor hallottunk, ugye? Kívülről fújjuk, és használjuk, amikor gyermekeinkkel, vagy keresztény testvéreinkkel beszélgetünk. Ettől függetlenül könnyen elfeledkezünk róla.

„Mert a száj azt mondja ki, ami a szívet megtölti.” Mi van a szívedben? Mi tölti meg a szívedet? Mi csordul ki belőle? Ez hangsúly és prioritások kérdése. Amire a legtöbb időnket szánjuk, az fogja megtölteni szívünket.

Sokan közülünk panaszkodunk, hogy nincs idő megtölteni a szívünket Isten Igéjével. De van időnk a közösségi médiára, TV-re, vagy a gondtalan csevegésekre. Mi történik a szennyessel, amikor túl sok ruhát pakolsz bele? Nem lesz hely többnek, ugye? Amikor a szívünk túl sok mindennel van tele, nem fogunk tudni helyet készíteni Isten Igéjének, hogy betöltse azt.

Drága barátom, itt az idő egy tavaszi nagytakarításra a szívedben, csinálj egy kis helyet Isten Szavának, hogy betölthesse szívedet és annak túlcsordulását tudja hirdetni az ajkad.

Ó Atyám, töltsd meg szívemet a Te szereteteddel. Töltsd meg szívemet kegyelmeddel, türelmeddel, Tőled jövő örömmel. Segíts megtöltenem a Te Szavaddal. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Pfaff Mária

A szavak hatalma – 1. hét / 2. nap

Életet vagy halált hozó szavak

Olvasd el: Példabeszédek 12:18, Példabeszédek 18:21

IMÁK: Példabeszédek 18:21

Nyelvünknek hatalma van. Hatalma van arra, hogy életet adjon vagy elvegyen. Saját, személyes döntésünkön múlik és óriási a felelősségünk, hisz mindannyian befolyásoló erővel rendelkezünk. Lehet, hogy nincs felületünk a közösségi médiában és nem tudjuk ily módon terjeszteni az üzeneteinket, de vannak emberek körülöttünk, akikre hatással vagyunk a szavaink által.  

Szavainkkal vigaszt nyújthatunk, bátoríthatunk, taníthatunk, és útmutatást adhatunk. Használhatjuk őket arra, hogy életet adjunk azoknak, akik megsérültek, megoszthatjuk a Jó Hírt azokkal, akik elvesztették minden reménységüket.  

Nyers módon is használhatjuk őket. Használhatjuk hazugságra, pletykálkodásra. Beszélhetünk dühösen és megbánthatunk másokat szavainkkal. Megvan a hatalmunk arra, hogy a jóra avagy gonosz dolgokra használjuk szavainkat.

Megválogathatjuk kimondott szavainkat, melyekkel hatással vagyunk másokra, bár ne felejtsük el, hogy azt aratjuk, amit vetettünk. Le fogjuk aratni szavaink gyümölcsét és nekünk kell majd megenni azokat. Szeretnélek ma kihívás elé állítani: tudatosan figyelj ma a szavaidban rejlő erőre és döntsd el, hogy életet fogsz szólni a szavaidon kereszül.

Drága Atyám, segíts kérlek, hogy életet szóljak a szavaimmal. Segíts, hogy jó (isteni) befolyással legyek a körülöttem lévők életére. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Pfaff Mária

A szavak hatalma – 1. hét / 1. nap

Isten Szavának hatalma

Olvasd el: 1. Mózes 1:1-3, Máté 24:35, 1 Péter 1:24-25

IMÁK: Máté 24:35

A szavak nagyon fontosak. Kimondott szavaink, és amiket mögé gondolunk, számítanak. Ebben a 4 hetes tanulmányban gondosan megvizsgáljuk, hogy mit is mondunk, és ennek a  legjobb módja az, ha a világon a legfontosabb szavakkal kezdjük: Isten Szavával. Az Ő Szavának ereje hozta létre ezt a világot, amiben élünk. Szavának örökkévalósága miatt bízhatunk minden ígéretben, amit a Bibliában kaptunk.

„Az ég és a föld elmúlik, de amit én mondok, az soha nem múlik el: mindig érvényes marad.”– Máté 24:35

Minden elmúlik. Mi – emberek – is meghalunk. Földi vagyonunk megszűnik. Isten szava azonban örökké tart, mert Ő is örökké létezik. Amikor Isten szól, az valósággá válik (Zsolt 39:9). Melyek azok a dolgok, amiket Isten Neked mondott? Milyen ígéreteket tett személyesen neked? Az Ő szava soha nem múlik el; Ő mindig igaz marad.

Mennyei Atyám, dicsőítlek Téged! Szeretném úgy elkezdeni ezt a tanulmányt, hogy Neked adok minden dicsőséget. Segíts, hogy megtanuljam az igazságot azokról a szavakról, amiket mondani fogsz nekem a következő hetekben. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Pfaff Mária