Járj győztesen! – Józsué könyve – 3. hét / 4. nap

Hallgass az Úr Szavára

Olvasd el:  Józsué 8:30-35; 5 Mózes 28:1-2

IMÁK:  5 Mózes 28:1-2

Aj legyőzése után Józsué és a nép elmentek az Ébál- és a Garizim-hegy közötti völgybe, hogy oltárt építsenek, ahogy Mózes a búcsúbeszédében megparancsolta nekik (5 Mózes 27:1-8). Józsué a 2 Mózes 20:25-ben olvasható oltár pontos mását készítette el, és az áldozatokat is szóról szóra ugyanúgy mutatták be, ahogy Mózes törvényeiben olvasható. Még a törzsek elhelyezkedése is megfelelt annak, amit az 5 Mózes 27-ben olvasunk.

Mindezeket azért tették így, mert biztosítani akarták Isten felé, hogy valóban elkötelezik magukat Izráel Istene felé. Felolvasták a Törvényt, elismételték, elmagyarázták a népnek, hogy mindenki megértse, hogy áldás van az engedelmességen.  

Keresztyénként nekünk is ismernünk kell Isten Igéjét, és engedelmeskednünk kell annak. Ezért olyan fontos, hogy minden nap elővegyük, elmélyedjünk benne, megtanuljuk, majd alkalmazzuk a saját életünkre. Amikor engedelmességgel válaszolunk Istennek, áldás fog ránk áradni, és körülvesz bennünket. A Józsué 8:35-ben azt olvassuk, hogy Józsué minden Igét hiánytalanul felolvasott a gyülekezetnek. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett, és hasznos az életünk minden területére nézve.

Uram, adj nekem halló fület. Adj szolgáló kezet, és olyan lábat, amely alázatosan jár a Te jelenlétedben. Ébressz fel, és ne engedd, hogy elpocsékoljam az életemet. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia

Járj győztesen! – Józsué könyve – 3. hét / 3. nap

Isten adja a győzelmet                                         

Olvasd el:  Józsué 8:18-22; 1 Korinthus 15:57

IMÁK:  1 Korintus 15:57

További olvasmány – Józsué 8:23-29

Mielőtt Józsué és a férfiak megközelítik Aj városát, Isten azt mondja Józsuénak, hogy már nekik adta a várost. Látjuk, mennyit számít ez a kijelentés? Józsué úgy harcolt, hogy a győzelem lebegett a szeme előtt. Hiába is próbálták volna őket keményen visszaverni Aj harcosai, Józsué tudta, hogy ez az Úr harca (1 Sámuel 17:47).

D. L. Moody mondta egyszer: “Isten soha nem ígér olyat, ami túl szép, hogy igaz legyen.”

Nekünk is ilyen ígéretünk van a Szentírásban. Az 1 Korinthus 15:57-ben azt olvassuk, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül már győzelmet adott nekünk. Bármilyen nehézséggel is küszködnénk, mi is nézzünk a győzelemre.

Jézus Krisztus által győzedelmeskedünk a bűnön, a bűntudaton, és a halálon is. A bűneink már megbocsáttattak, és miénk az Istennel való örök élet ígérete. A halál, a bűn, a bűntudat mind legyőzött ellenségek, amelyek többé nem uralkodhatnak rajtunk. Józsuéhoz hasonlóan mi is győztesek vagyunk már a harc kezdete előtt.

Mennyei Atyám, dicsőítelek, mert annyira szerettél, hogy elküldted a Fiadat, Jézus Krisztust, hogy meghaljon a kereszten, és így örök életem lehessen. Köszönöm, hogy szeretsz és gondoskodsz rólam. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia

Járj győztesen! – Józsué könyve – 3. hét / 2. nap

Mindent Isten törvénye szerint tegyél

Olvasd el:  Józsué 8:1-10; 1 Sámuel 15:22

IMÁK:  1 Sámuel 15:22

További olvasmány – Józsué 8:11-17

Isten új esélyt ad Józsuénak, hogy legyőzze Aj városát. Elsőre nem sikerült azért, amit Ákán Jerikónál elkövetett. Miután leszámoltak Ákánnal és bűnével, Izráel továbblépett.

Isten most mást parancsol Józsuénak. Induljanak Aj ellen és rombolják le. Ezúttal viszont azt zsákmányolhatnak a városból, amit csak akarnak. (Ha Ákán csak egy kicsit tovább várt volna…) Isten pedig elvárja, hogy a nép pontosan azt tegye, amit parancsolt neki.

Isten parancsol, te megteszed. Nem túl bonyolult, igaz? Tudjuk, hogy Isten szeret minket, és mindent a javunkra munkál (Róma 8:28). Azt is tudjuk, hogy jót tervez, nem pedig gonoszat (Jeremiás 29:11). Mi mégis küszködünk azzal, hogy mit tervez az életünkkel.

Bevetünk különféle vallási praktikákat, áhítatokat olvasunk, bármit, amit mások is jól látnak, de a szívünkről elfeledkezünk. Elfelejtjük, hogy Isten azt akarja tőlünk, hogy hallgassunk Rá és kövessük az Ő parancsait. Másokat könnyen megtéveszthetünk és elhitethetjük velük, hogy Isten engedelmes gyermekei vagyunk, de Istent nem tudjuk becsapni.

Drága barátnőm, az engedelmességben szabadság van. Tudom, hogy nem szeretjük kiadni a kezünkből a gyeplőt. De álljunk csak meg egy szóra – nem is mi fogjuk a gyeplőt! Nem mi irányítjuk az életünket, hanem Isten. Nehezedre esik engedelmeskedni Istennek? Add meg magad. Nem érdemes ellene küzdened. Bízzál az Ő akaratában, és teljes szívből engedelmeskedj Neki.

Atyám, átadom Neked a szívemet. Segíts, hogy ne felejtsem el, hogy az engedelmességben szabadság van. Nem akarok az akaratoddal harcolni, mert tudom, hogy tökéletes. Engedelmesen akarok élni, és átadom magam a Te akaratodnak. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia

Járj győztesen! – Józsué könyve – 3. hét / 1. nap

Bűnvallás

Olvasd el:  Józsué 7:16-21; Példabeszédek 28:13

IMÁK:  Példabeszédek 28:13

További olvasmány – Józsué 7:15; 22-26

Az Ajnál elszenvedett vereség után Józsué összehívta a népet, először törzsenként, majd nemzetségenként, végül családonként állította őket, hogy visszaadják a Jerikóban szerzett zsákmányt. Amikor Ákánra került a sor, beismerte, hogy megkívánt egy köntöst, valamint aranyat és ezüstöt, és elvette őket.

A Példabeszédek 28:13-ban azt olvassuk, hogy ha megvalljuk bűneinket, irgalmat nyerünk. Ha végigolvassuk a Józsué egész 7. fejezetét, láthatjuk, hogy Ákánra ez nem volt igaz, mert megkövezték. Mi tehát a különbség Ákán és köztünk? Jézus Krisztus a különbség.

A Róma 3:21-26 arra figyelmeztet, hogy mindannyian vétkeztünk és híjával vagyunk Isten dicsőségének, de Jézus vére megigazít és megvált minket. Bűneink miatt mi is ugyanazt a sorsot érdemelnénk, mint Ákán. Isten viszont, aki szeret minket és meg akar kegyelmezni nekünk, elküldte Fiát, Jézus Krisztust, hogy magára vegye a bűneinket és megszabadítson minket. Csak Krisztuson keresztül kaphatunk bocsánatot.

Amikor elfogadjuk Jézust Megváltónknak, biztosak lehetünk benne, hogy Isten megbocsát, ha megbánjuk bűneinket. Megigazít minket, amikor a hívő bűnöst Krisztusban igaznak ismeri el annak alapján, amit Krisztus a kereszten elvégzett. Amikor a bűnös bízik Krisztusban, Isten igaznak fogadja el. Gondoljuk végig Ákán történetét, és örüljünk annak, hogy Krisztusban bocsánatot kapunk.

Ó, Uram, köszönöm, hogy elküldted Jézus Krisztust, hogy meghaljon értem és magára vegye a bűnömet. Köszönöm, hogy bár rám is az várt volna, mint Ákánra, Jézusnak a kereszten elvégzett váltságába vetett hitemért megmentettél a bűntől és a haláltól. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia

Járj győztesen! – Józsué könyve – 2. hét / 5. nap

A bűn következményei

Olvasd el: Józsué 7:1; 11-14; Róma 6:23

IMÁK: Józsué 7:11; Róma 6:23

További olvasmány – Józsué 7:2-10

Jerikó lerombolásának parancsa keménynek tűnhet számunkra, de ez volt, amit az izráelitáknak meg kellett tenni. Egyébként, néhány férfi nem követte a tervet. Ákán a jerikói zsákmány egy részét megtartotta magának, és ezért Isten megharagudott az egész népre (7:1).

Ez nem tűnt fel, csak mikor Aj városa ellen harcoltak, és vereséget szenvedve menekülniük kellett. A 7-9. vers Józsué emberi természetéről szól. Nemrég azt látta, hogy a Jordán kettéválik és a nép biztonságosan átkel. Látta, amint Jerikó falai csodálatos módon leomlottak. De most, a vereséget elszenvedve, az első dolog amit tesz, hogy Istent kérdőre vonja. Miért hoztál ide minket? Hogy megsemmisíts minket?

Nekünk is általában ez az első reakciónk, ugye? Amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi elképzeltük, Istent hibáztatjuk. De a 11. vers elmondja Izráel vereségének okát – a bűn. Izráel bűnt követett el, mikor megszegte a szövetséget azzal, hogy eltulajdonított a jerikói tárgyakból.

Tudatában kell lennünk, hogy bűneinknek következménye van. Mikor úgy döntünk, hogy a saját fejünk után megyünk és vétünk Isten ellen, biztosak lehetünk benne, hogy Ő megbocsát, ha megtérünk a bűnből, de nem felejthetjük el, hogy el kell viselnünk majd a következményeket.

Ó, Atyám, kérlek segíts tudatában lenni a vétkeimnek és tévedéseimnek. Igaz életet akarok élni. Amikor bűnt követek el, segíts tisztán látni, hogy a következményekért én vagyok a felelős, és ahelyett, hogy Téged hibáztatnálak, Hozzád közeledjek, hogy helyesen tudjak cselekedni. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Járj győztesen! – Józsué könyve – 2. hét / 4. nap

Győzelem Jerikóban

Olvasd el: Józsué 6:14-17; 20; 27

IMÁK: Józsué 6:27

További olvasmány – Józsué 6:18-27

Józsué pontosan úgy vezette a népét, ahogyan Isten parancsolta. Hat napon át naponta egyszer körbejárták a várost, a hetedik napon pedig hétszer kerülték meg azt. A hetedik körben, a papok megfújták a kürtöket, az emberek kiáltottak, és Jerikó falai leomlottak, pont úgy, ahogy Isten azt megmondta. Amint a falak leomlottak, az izraeliek elfoglalták Jerikó városát.

Ez egy fontos győzelem volt. Nem csak azért, mert az izraeliek elfoglaltak egy erődítménnyel védett várost, mint Jerikó, de azért is, mert Józsuét (és az ő Istenét) híressé tette az egész vidéken. Képzeld el, hogy érezték magukat a kánaániták, mikor meghallották, hogy Jerikó falai leomlottak és a város elesett.

Isten Józsuéval volt és ismertté tette a nevét az egész vidéken. A Jerikón vett győzelem úgy történt meg, hogy minden érdem és dicsőség Istené volt. Isten csodálatos dolgokat fog véghezvinni az életünkben. És amikor megteszi, tulajdoníts Neki minden dicsőséget.

Drága Istenem, tudom, hogy amint ott voltál Józsuéval is, úgy itt vagy velem is ma. Segíts, hogy Téged lássalak mindenben, amit elérek és Neked adjam a dicsőséget. Imádkozom, hogy mindenki megtudja, hogy minden csodálatos dolog az életemben Tőled van. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Járj győztesen! – Józsué könyve – 2. hét / 3. nap

Győzelemből harcolunk, nem a győzelemért

Olvasd el: Józsué 6:2-6; Róma 8:31

IMÁK: Róma 8:31

További olvasmány – Józsué 6:1; 7-13

Minden alkalommal, amikor elolvasom ezeket a verseket, előttem van az összezavarodott Józsué, amint azon gondolkodik, mit is mondott neki Isten. A város körül menetelni és közben fújni a kürtöket, enyhén szólva, furcsa tervnek tűnt.

De van itt valami, ami megváltoztat mindent, és más – jobb – nézőpontba helyezi a dolgokat. Mikor Isten elkezd Józsuéhoz beszélni, az első dolog amit mond neki – mielőtt megosztaná vele a haditervet – az, hogy már nekik adta Jerikót. Nem kellett, hogy harcoljanak a városért, már az övék volt. Nem a győzelemért harcoltak, hanem győzelemből. Nem kellett a hadseregüket bevessék, a fegyvereiket használják, vagy taktikázzanak ahhoz, hogy meghódítsák Jerikót. Egyedül arra volt szükség, hogy engedelmeskedjenek Isten parancsának. Függetlenül attól, hogy milyen furcsának tűnt.

Néha nem értjük Isten tervét. Különösnek vagy összezavarónak tűnhetnek az útjai. Máskor nem értjük az Ő időzítését és feladjuk a reményt. De az egyetlen dolog, amit tennünk kell, hogy bízunk Istenben és engedelmeskedünk parancsainak, függetlenül attól, hogy megértjük-e azokat vagy sem.

Mennyei Atyám, kérlek, segíts bízni a Te terveidben és időzítésedben. Még akkor is, amikor nem értem miért teszel dolgokat, adj békességet és türelmet hogy várjak, amíg meglátom, miként adtad kezembe a győzelmet. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Járj győztesen! – Józsué könyve – 2. hét / 2. nap

A szerződés megújult az új nemzedékkel

Olvasd el: Józsué 5:2-9; 1 Mózes 17:9-10; Zsoltárok 105:8-11

IMÁK: Zsoltárok 105:8

További olvasmány – Józsué 5:1; 10-15

Isten szövetséget kötött Izráellel, amit egyetlen másik nemzettel sem tett meg. A körülmetélés volt ennek a különleges szövetségnek a jele, amint az 1 Mózes 17:9-10 versekben látjuk. Ez volt a jele annak, hogy Istenhez tartoznak, hogy különlegesek és kiválasztottak.

A pusztában eltöltött 38 év alatt a zsidókat nem metélték körül. Minden körülmetélt férfi, kivéve Józsuét és Kálebet, meghalt és gyermekeiken, az új generáción nem hajtották végre a rituálét. Ezért újította meg Isten a szövetségét ezzel az új generációval, megparancsolva nekik, hogy metélkedjenek körül.

Érted, hogy mit jelentett ez az izráeli férfiaknak? Ez lehetőséget adott az ellenségeiknek, hogy megtámadják őket, amíg lábadoznak. Az erőtlenségükben rejlett a bizonyíték, ismét, hogy Isten adja nekik azt a földet és a győzelmet.

Nem szeretjük gyengének érezni magunkat. Szeretjük, ha mindent mi  kontrollálunk. De az az igazság, hogy a gyengeségünk az, ami által Isten el tudja végezni a munkáját. A gyengeségeink erőssé tesznek, mert különleges helyet biztosítanak Istennek, hogy átvegye az uralmat az életünk felett.

Ó, Uram, be kell ismerjem, hogy nem szeretem gyengének érezni magam. De kérlek, használd gyengeségemet és sebezhetőségemet a Te dicsőségedre. Segíts emlékeznem, hogy Benned találhatom meg az erőmet. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Járj győztesen! – Józsué könyve – 2. hét / 1. nap

Hatalmas Istenünk van

Olvasd el: Józsué 4:19-24; 1 Királyok 8:41-43

IMÁK: Józsué 4:23-24

További olvasmány – Józsué 4:15-18

Legutóbb azt láthattuk, hogy Izráel népének mennyire fontos volt a kő emlékoszlop megépítése, hogy a későbbi generációk emlékezhessenek rá, miképpen segítette meg őket Isten, és milyen hatalmas csodákat vitt véghez. Ma újabb okunk van az emlékezésre – hogy a föld lakosai megismerhessék Isten nagyságát és erejét.

Tetszik nekem, ahogy az 1 Királyok 8:41 leírja, hogy idegenek azért jöttek Izráelbe távoli országokból, mert hallották a hírnevét. Idegenek, mint Ráháb és Ruth hallottak Isten hatalmas tetteiről és csatlakozni szerettek volna az Ő népéhez.

A Máté 24:14 ezt mondja: „Isten Királyságának örömüzenetét az egész világon mindenhol hirdetni fogják. Ez minden nemzet számára hiteles bizonyíték lesz. Csak azután érkezik el a vég.” Minden próféta a Messiásról beszélt, az Ő első és második eljöveteléről, mint Jeruzsálem Királyáról. Tudjuk, hogy Jézus több mint kétezer évvel ezelőtt jött el. Most a második eljövetelére várunk. De ez nem fog megtörténni mindaddig, míg az egész világ nem hallott Róla és a megváltásról, melyet Ő kínál.

A Nagy Misszióparancs nemcsak azokra vonatkozik, akik a missziós mezőkre hívattak el. Ez minden keresztény feladata. A missziós terepen dolgozóknak szükségük van hívő testvérekre, akik imádkoznak értük és anyagilag támogatják őket. Így válik lehetségessé, hogy mi, a gyülekezet, eljutunk a világ minden sarkába és beszélünk az embereknek Jézusról.

Ó, Atyám, aktív résztvevője akarok lenni a Te Nagy Küldetésednek. Nem szeretném a pálya széléről szemlélni az eseményeket. Meg akarom tenni az én részemet. Kérlek, mutasd meg, mit akarsz, hogy tegyek. Imádkozom, hogy minden nemzetben, a világ minden apró sarkában, minden léleknek legyen lehetősége hallani Jézusról és a megváltásról, melyet Általa nekünk adtál. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Járj győztesen! – Józsué könyve – 1. hét / 5. nap

Emlékezz, mit tett érted Isten

Olvasd el:  Józsué 4:1-7; Zsoltárok 78:2-4; Zsoltárok 44:1

IMÁK:  Józsué 4:6-7; Zsoltárok 44:1

További olvasmány – Józsué 4:8-14

Három gyermek édesanyja vagyok. Ezért amikor hallom, hogy „valakinek olyan az emlékezőtehetsége, mint egy aranyhalnak”, rögtön a „Némó nyomában” című mesére asszociálok. Némó barátja, Szenilla rögtön elfelejti, amit mondott. Rövidtávú memóriakiesésben szenved. Ahogyan mi is.

Mi három másodpercnél lényegesen hosszabb időre tudunk visszaemlékezni. De legyünk őszinték! Feledékenyek vagyunk és könnyen kimegy a fejünkből mi mindent tett értünk Isten.

Józsué nem akarta, hogy a nép elfeledje, mit tett értük Isten. Kettéválasztotta a Jordánt, ahogy negyven évvel azelőtt kettéválasztotta a Vörös-tengert is! Miközben olvasom, felötlik bennem, hogy is lehetne ilyesmit elfelejteni? De Isten az én életemben is tett hatalmas dolgokat. És mégis, a kétség és a küzdelem idején elfelejtkezem erről, ahelyett, hogy abba kapaszkodnék, hogy eddig is mi mindent vitt véghez értem Isten.  

A kövek, amiket ez a tizenkét férfi hordozott, emlékeztetőül szolgált nekik és gyermekeiknek is. Hagysz hátra emlékeket a következő nemzedéknek? Figyelsz Isten csodáira és emlékezel rájuk, megosztod őket gyermekeiddel és unokáiddal, hogy ők is tudják, milyen nagy a mi Istenünk? Sosem túl késő elkezdeni beszélni arról, hogy mit tett az életünkben Isten.

Mennyei Atyám, dicsérlek Téged azért a sok dologért, amit eddig elvégeztél az életemben. Köszönöm azokat az alkalmakat, amikor megsegítettél, és hogy törődsz velem. El akarom raktározni ezeket és nem csupán észben tartani őket, hanem megosztani is a következő generációval. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter