Hűséges szeretet / 1. hét / 1. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 1:1, 2 Királyok 14:23-29

IMÁK: Hóseás 1:1

További olvasmány: 2 Krónikák 26-28

Mai Igéink Hóseást és Jeroboámot mutatják be.

Hóseás próféta volt.  A neve „megváltást” jelent. Ugyanabból a héber gyökérből ered (hoshea) mint a Józsué és Jézus név. Hóseás könyve végig arról szól, hogy a megváltás az Istenhez fordulás és a bűneinktől való elfordulás által érhető el.

Hóseás szolgálata Kr.e. 760-tól 720-ig tartott, a megosztott monarchia ideje alatt, mikor Isten népét egy civil háború osztotta meg, két nemzetséget hozva létre: Izráelt északon és Júdát délen.

II. Jeroboám uralkodása alatt Izráel politikai és anyagi téren felvirágzott, de kifejezett lelki és morális hanyatlás jellemezte. Hóseás abban az időszakban kezdte meg a szolgálatát, mikor politikailag annyira sikeres és anyagilag annyira jómódú volt a nemzet, hogy az emberek nem figyeltek Istenre úgy, ahogyan kellett volna. A II. Jeroboám ideje alatt elvetett bálványimádás, lelki és morális hanyatlás magjai tragikus termést hoztak a következő években.

Napjainkban is ez történik. Időnként, amikor az anyagi szükségeink be vannak töltve, hajlamosak vagyunk elfeledkezni Istenről, és arról, hogy mennyire szükségünk van Rá. Azt érezhetjük, hogy sikeres az életünk, ha rendben vannak a pénzügyeink, a kapcsolataink és a karrierünk. De amikor nem Istené az első hely az életünkben, mindegy mit teszünk, a bálványimádás és lelki hanyatlás magjai megjelennek a mi szívünkben is.

Édes Istenem, segíts, hogy mindig emlékezzek rá, hogy egyedül Rád van szükségem mindig. Azt akarom, hogy Te légy az életem középpontja. Ne engedd, hogy bálványok jelenjenek meg az életemben. Érted akarok élni! Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Válaszd a bátorságot! – 6. hét / 5. nap

Bátran ments meg másokat

Olvasd el: Máté 28:19-20; Róma 10:14-15

IMÁK: Máté 28:19-20

Ez, nővéreim, a Nagy Misszióparancs. Ez a menetparancsunk. Arra hívattunk el, hogy megismertessük másokkal Istent, és hogy ezt meg is tudjuk tenni, nekünk adta a Szent Szellem segítségét. A Nagy Misszióparancs hatalmas felelősség. Könnyű lenne azt gondolni, hogy „ó, ez a megbízatás nem nekem, hanem valaki másnak szól”, hiszen nem szükségszerű, hogy tanárok vagy prédikátorok lennénk. De a Nagy Misszióparancs mindnyájunké. Isten tudta, hogy alkalmasak vagyunk a feladatra, és a 20. versben biztosít, hogy most és mindenkor velünk lesz. Olyan embereket helyez az életünkbe, akiknek szükségük van Rá, minket használ arra, hogy tanítvánnyá tegyen másokat. Ez a mi missziónk, együttesen. A misszió terepe pedig az otthonunk, a szomszédságunk, a munkahelyünk, a közösségi média és még ezeken túl is. Elvégezhetjük azáltal, hogy szeretjük a többi embert, úgy, ahogy Jézus szereti őket, és mindennel, amit teszünk, vagy mondunk Őt dicsőítjük. Bátran elfogadhatjuk ezt a Nagy Misszióparancsot. Bátran elérhetünk másokat, hiszen Isten mindig velünk van.

Istenem, Atyám, köszönöm, hogy megbíztál ezzel a misszióval. Uram, amikor úgy érzem, nem vagyok kellőképp felkészült vagy elég, emlékeztess, hogy Te mindig velem vagy. Köszönöm, Istenem, hogy megerősítesz, hogy megismertethesselek Téged a mindennapi missziós területemen. Adj bátorságot ahhoz, hogy másokat is elérjek Királyságod számára. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Válaszd a bátorságot! – 6. hét / 4. nap

Bátran törekedj a szentségre

Olvasd el: 1 Péter 1:14-19

IMÁK: 1 Péter 1:15-16

A szentség olyasmi, amit nehezen tudok megérteni. Elérhetetlennek, fenségesnek, tisztának tűnik. Egyszer azonban, hallottam, amint egy tanár azt mondta, a „szent” azt jelenti, elkülönített. És ezt meg tudom érteni. Képzeld el, ahogy egy aranymosó arany után kutat. Földet és kavicsot szitál, speciális eszközöket használva, hogy fölfedezze és elkülönítse az arany darabkákat. Az aranyat elválasztják a portól, mert értékes. Az elkülönítés, elválasztás olyasmi, amit én is követni tudok. Mint Isten gyermekei, elhívattunk arra, hogy szentek legyünk, hogy elkülönüljünk a világtól, hogy leválasszuk a bűnt mindenről, amit teszünk. Értékesek vagyunk Isten számára, ezért hívott el minket a szentségre. Ezért ne féljünk hát a szentségtől, ne zavarjon össze a világ semmi elérhetetlennek vagy arrogánsnak tűnő dologgal. Keressük bátran a szentséget, mert Isten választottjai vagyunk, akiket saját céljaira különített el.

Atyám, köszönöm, hogy arra hívtál, szent életet éljek. Imádkozom azért, hogy a Szent Szellemed tökéletesítse a hitemet és a jellememet, hogy Jézuséhoz hasonlóvá váljon. Köszönöm, Istenem, hogy kiválasztottál. Erősíts engem, miközben a Te nevedben a szentséget keresem, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Válaszd a bátorságot! – 6. hét / 3. nap

Bátran keresd más javát

Olvasd el: Filippi 2:1-11

IMÁK: Filippi 2:3-5

Másokat magunk elé helyezni bátor cselekedet. Talán nem tűnik annak, de másokat előrébb helyezni azt jelenti, hogy leszámolunk a büszkeségünkkel, megalázzuk magunkat és másokra gondolunk. Ez, ahogy a fenti Igék is mondják, olyan magatartás, mint amilyen Jézusé volt. Jézus a Lukács 9:48-ban azt mondja: „Mert aki a legkisebb közöttetek, az az igazán nagy!” Igazi bátorság kell ahhoz, hogy merjünk legkisebbnek lenni. Mint Isten asszonyai, lehetünk olyan bátrak, hogy másokat előrébb helyezünk. Imádkozhatunk azért, úgy lássuk az embereket, ahogyan Isten látja őket és bízhatunk abban, hogy Ő alázatossá tesz minket annyira, hogy inkább gondoljunk másokra, mint magunkra. Mennyei Atyánkat dicsőítjük azzal, ha másokat előrébb helyezünk, hiszen úgy teszünk, ahogy Ő tett, amikor elküldte Jézust, a mi Megváltónkat. Isten meg tudja tisztítani a szívünket az önzéstől és megerősíthet minket az alázatosságban. Arra hívattunk el, hogy olyanok legyünk, mint Jézus és bátran helyezzünk másokat előrébb. 

Atyám, köszönöm az alázatot és a szeretetet, amit Jézuson keresztül mutattál felém. Uram, alázz meg és add nekem Krisztus jellemét. Erősíts meg Szent Szellemeddel, hogy tudjak legkisebb lenni. Köszönöm, Istenem, hogy bátran előrébb helyezhetek másokat a Te dicsőségedre. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Válaszd a bátorságot! – 6. hét / 2. nap

Bátran törd össze a bálványokat

Olvasd el: 2 Mózes 20:1-3; Ézsaiás 44:6-20

IMÁK: 2 Mózes 20:1-3

Ha most együtt kávéznánk és beszélgetnénk, és megkérdeznéd tőlem, hogy vannak-e az életemben más istenek, valószínűleg úgy néznék rád, mint akinek három feje van. Sokkolna, összezavarna és őszintén, támadásnak érezném a kérdésedet. De az a kemény igazság, hogy valószínűleg vannak más álruhás „istenek” vagy bálványok az életünkben. Bárki vagy bármi, ami átveszi az életünkben Isten helyét, bálvány. Ha jobban övé a szívem, mint Istené, akkor ő az életem bálványa. A bálványok lehetnek földi dolgok, eszmék szokások, munka vagy karrier célok, sőt akár egy ember is. Bármi, amihez előbb fordulok, mint Istenhez, amikor vigaszra, szeretetre, biztonságra, nyugalomra, örömre, védelemre vagy értékre van szükségem, az életem bálványa. Ezzel a felismeréssel belátom, hogy vannak más istenek is az életemben. Elgondolkoztató. És nővérem, ez a kemény igazság. Mert Isten hatalmasabb bármely hamis bálványnál, jobb minden más istennél, több bárminél, ami az életünkben lehet. Nincs más olyan isten, mint a mi Istenünk. Betölti minden szükségünket, és annyira szeret, hogy azt fel sem tudjuk fogni. Isten arra hív, hogy mindenek felett szeressük Őt és csak Őt imádjuk. Ezért le kell rombolnunk a hamis bálványokat.

Uram, köszönöm, hogy elhívtál arra, hogy a Tiéd legyek. Köszönöm, hogy az Istenem vagy. Fegyelmezd meg szívemet, mutass rá életem bálványaira. Atyám, segíts, hogy ráeszméljek, milyen más Isteneket imádok és adj bátorságot, hogy leromboljam őket. Te vagy egyedül méltó a tisztességre és a dicséretre. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Válaszd a bátorságot! – 6. hét / 1. nap

Bátran tedd Istent az első helyre

Olvasd el: Máté 6:33; 5 Mózes 6:4-6

IMÁK: 5 Mózes 6:4-6

Mint Isten asszonyai, nem vehetjük könnyelműen ezeket a parancsokat. Amikor az Ige azt mondja, hogy szeresd Istenedet teljes szívedből, lelkedből és erődből, az azt jelenti, hogy szeresd Istent mindenek előtt. Ha teljes szívedből szeretsz valakit, akkor ő tölti be az első helyet az életedben. A Biblia azt mondja, hogy szeressük Istent és keressük az Ő Királyságát. Nem azt, hogy magunkat szeressük, hogy a saját vigasztalásunkat keressük elsőként, nem azt, hogy földi dolgokhoz ragaszkodjunk, hogy először a boldogságot kutassuk, hogy élvezzük a rivaldafényt vagy a hírnevet. Arra hív, hogy teljes szívünket eltöltő szeretettel tegyük Istent az első helyre. Ha teljes szívvel elköteleződünk amellett, hogy Istent mindenek felett szeretjük, akkor Ő mindenről gondoskodni fog. Elég bátornak kell lennünk és Istent helyezni első helyre a napjainkban, a szokásainkban, a fontossági sorrendünkben, az életünkben. Arra vagyunk elhívva, hogy teljesen neki szánjuk magunkat. Hogy ezt meg tudjuk tenni, életünk minden területét Királysága céljainak szolgálatába kell rendelnünk. Elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy Istent tegyük az első helyre.

Mennyei Atyám, Te vagy az egyedüli Isten. Teljes szívvel elkötelezem magam a Te szeretetedre, Téged teszlek az első helyre. Segíts Uram, hogy a személyes komfortom elé soroljam Királyságod céljait. Szeretlek teljes szívemmel, lelkemmel és erőmmel. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Válaszd a bátorságot! – 5. hét / 5. nap

Bátran járj az elhívásodban

Olvasd el: 1 Péter 2:9; Efézus 2:10

IMÁK: Efézus 2:10

Gondoltál valaha úgy Istenre, mint egy művészre? Amikor látom a Napfelkeltét, ahogy a vibráló narancs, rózsaszín és arany megszínezi az eget, Istenre úgy gondolok, mint egy művészre. Amikor ősszel a szemem előtt váltják színüket a falevelek, és a táj gyönyörű palettája a föld tónusainak, úgy gondolok Istenre, mint egy művészre.

Isten egy művész. Minden idők legnagyobb művésze és alkotója. De testvérem, Isten munkája nemcsak a természet. Te vagy Isten mesterműve. És Isten művészete nem csak kiállításra van. Mint egy művész, aki megtervezi alkotását, kiválasztja az eszközöket, vásznat és a színeket, Istennek célja volt az életünkkel már sokkal azelőtt hogy megalkotott. Mi a célja? Hogy megtegyük a számunkra eltervezett dolgokat. Azért alkotott minket, hogy végrehajtsuk a tervét, amit kezdettől fogva tervezett számunkra. Isten mesterműve vagy és életed különleges feladata  – az elhívásod. Szánj időt a mai napon arra, hogy elgondolkozz, mit jelent Isten mesterművének lenni és mire hívott téged Isten. Mik azok a “jó dolgok”, amiket eltervezett számodra? Amikor életedre, mint Isten művészeti alkotására gondolsz, láthatod, hogy abban Isten mindent céllal hozott létre. Lehetsz bátor az elhívásodban, bízva Isten, a legnagyobb művész munkájában.

Jézus, tudatában vagyok művészetednek és annak, hogy a mesterművednek hívsz engem. Atyám, segíts nekem, hogy bátor lehessek az elhívásomban, hogy véghezvigyem a jó cselekedeteket, melyeket terveztél nekem. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya

Válaszd a bátorságot! – 5. hét / 4. nap

Bátran imádkozz

Olvasd el: 1 János 5:14; Efézus: 6:18; Máté 21:22, Lukács 18:1

IMÁK: 1 János 5:14

Egy régebbi házban élünk, amibe az építéskor újnak számító házi telefonrendszert telepítettek. Nagyon kényelmes lenne a konyhából beszélgetni valakivel, aki az emeleti fürdőszobában van, ha a rendszer 100%-osan működne. Amikor megnyomom a gombot, hogy beszéljek, sosem tudom, hogy a másik végén lévő személy hallani fog-e engem, vagy csak zajokat hall.

Szerencsére tudjuk, hogy Istennel nem így van. Tudjuk az Igéből, hogy amikor imádkozunk, Isten hall bennünket. A Biblia azt mondja, hogy biztosak lehetünk abban, hogy imáinkat hallja. Pontosabban, azt mondja, hogy “bizonyosak vagyunk benne”, és ezzel a kifejezéssel tanít úgy imádkozni, hogy szívünkben biztosan tudjuk, hogy hallja. Bizonyossággal imádkozni nem opció, hanem hit. Bátran imádkozhatunk, teljes szívvel bízva abban, hogy Ő hall bennünket.

Uram, köszönöm az ígéretet, hogy amikor bármit kérek, Te meghallgatsz engem. Te vagy El Sharma, az Isten, aki hall engem, és én dicsőítlek Téged! Atyám, köszönöm a bizonyosságot, amivel bátran imádkozhatok a Te nevedben. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya

Válaszd a bátorságot! – 5. hét / 3. nap

Bátran használd az ajándékaidat

Olvasd el: 1 Péter 4:8-10; 1 Korinthus 12:4-7

IMÁK: 1 Korinthus 12:4-7

Nemrégiben a lányom meghívta néhány barátját, hogy aludjanak nálunk. Miután a lányok pizzáztak és felvették pizsamájukat, láttam, hogy a zongora körül gyülekeznek. A másik szobában voltam, amikor észrevettem, hogy a kuncogásuk elhalkul és helyette zene és éneklés hallatszott. Amikor benéztem, gyönyörűszépet láttam. Az egyik lány zongorázott, három másik összhangban énekelt, két lány művészi táncot improvizált, és egy másik videózta az egészet. Isten egyedi adományainak lehettem tanúja!

Ugyanígy van a lelki ajándékokkal: Isten különböző módokon munkálkodik mindannyiunkban. Mindannyiunkat megáldott Isten egy egyedi képességgel vagy adottsággal, hogy segítsük egymást és változtassunk a világon. Amikor bátran használjuk őket, Isten megdicsőül, mi pedig egységessé válunk. Éppen úgy, ahogy a lányok a nappalinkban, a nekünk adott adományok együttesen Isten céljait szolgálják. Ajándékaink különbözőek, de ugyanaz a Szellem a forrásuk. A bátorság cselekedete az, hogy örömmel telve használjuk Isten ajándékait!

Mennyei Atyám, köszönöm egyéni adottságaimat. Köszönöm a lehetőségeket, hogy a dicsőségedre és mások megsegítésére használhatom őket. Mutasd meg nekem, milyen az, amikor mindannyian a Te szolgálatodba állítjuk képességeinket. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya

Válaszd a bátorságot! – 5. hét / 2. nap

Bátran szeress

Olvasd el: János 13:34-35; 1 János 4:19-21

IMÁK: János 13:34-35

A szeretet bátorrá tesz. Szeretve lenni és tudni, hogy szeretnek, az egyik leghatalmasabb megerősítő érzés. Ettől úgy érezzük, hogy be tudnánk venni a világot! De másokat úgy szeretni, ahogyan Jézus minket szeret, ahogy megparancsolta nekünk, bátorságot igényel. Mások szeretete nehéz tud lenni. Önzetlenséget, áldozatot, alázatot és sebezhetőséget igényel. De pontosan ez az a hely, ahova Jézus állítani akar minket: teljesen az Ő szeretetébe és teljességgel egymás szeretetébe. Ezen keresztül veszi észre a világ, hogy mi az Ő gyermekei vagyunk, mert csakis Krisztussal ismerhetjük a szeretetnek ezt a szintjét. Csakis Krisztussal lehetünk elég bátrak, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Ő szeret minket. Az Ő szeretete bátorrá tesz minket.

Édes Istenem, Köszönöm áldozatos szeretetedet. Köszönöm Jézus, hogy szeretsz engem és példaképem vagy mások szeretetében. Segíts nekem úgy szeretni másokat, ahogy Te szeretsz engem. Atyám, mutasd meg azokat az embereket az életemben, akiknek szüksége van rám, hogy jól szeressem őket. Uram, szeretném ha bátor szeretetem által látnák, hogy a Tied vagyok. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya