Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 2. hét / 5. nap

Isten megbocsátást és kegyelmet nyújt 

Olvasd el: Zsoltárok 130:1-6

IMÁK: Zsoltárok  130:4-5

Képzeld el, ha Istennek lenne egy jegyzetfüzete mindenkiről, és feljegyezné az összes bűnünket, gonoszságunkat és mulasztásunkat. Szégyellem magam, hogy milyen sokat tudott volna írni rólam!

A jó hír az, hogy Ő nem készít ilyen listákat. Istennél van megbocsátás. Istennél van megváltás. Istennél a bűneink újra és újra megbocsáttatnak.

Viszont legyünk óvatosak. Isten megbocsátó természete nem azt jelenti, hogy szabadon élhetünk, ahogy akarunk, eltérve Istentől. Azt jelenti, hogy van esélyünk újrakezdeni, ha bűnt követtünk el és megbántuk. Péter figyelmeztet erre az 1 Péter 2:16-ban „Éljetek szabadságban, és legyetek Isten rabszolgái! De a szabadságotokkal ne éljetek vissza! Ne használjátok arra, hogy valami gonoszságot leplezzetek vele!” Krisztusban nyert szabadságunk arra kell sarkalljon, hogy szent életet éljünk és teljes szívvel szolgáljuk Istent.

Hogyan élsz a Krisztusban kapott szabadságoddal? Hogyan viszonyulsz Isten megbocsátásához? Mint egy „ingyen belépőhöz”, vagy mint egy lehetőséghez, mely által megváltozhatsz és azt teheted ami helyes? Gondolkozz el ezen egy pillanatra, mikor a mai Igeverseket olvasod.

 

Mennyei Atyám, köszönöm a Te megbocsátásodat. Köszönöm, hogy Te mindig megbocsátást és kegyelmet nyújtasz nekem, bűnösnek. Segíts, hogy mindig eszembe jusson az ár, melyet Jézus fizetett ki, hogy a bűneimért bocsánatot nyerhessek. Ámen.

 /YouVersion/

 Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 2. hét / 4. nap

Szabadulás engedelmesség által

Olvasd el: Jónás 2:8-10

IMÁK: Zsoltárok 50:23

A szabadulás akkor jött el Jónás életében, amikor megértette, hogy a megpróbáltatás az engedelmességről szólt. Az engedelmesség olyan könnyű és mégis nehéz! Nem kell, hogy megértsük Isten terveit. Nem is kell, hogy tetsszen nekünk. Csak engedelmeskednünk kell, hogy megtegyünk mindent, amit Isten kér tőlünk.

Néha úgy képzelem el az életünket, mintha egy élő sakkjátszma lenne. Ezekben a játékokban, sakkfigurák helyett emberek állnak egy nagy sakktáblára a földön és csapatonként egy ember mozgatja a játékosokat, megmondva nekik, hogy hogyan mozduljanak, hova lépjenek. Ez a játékos egy magas széken ül, ami lehetővé teszi, hogy átlássa a sakktáblát, míg a táblán lévő játékosok csak néhány kockát láthatnak maguk körül.

A “sakkfiguráknak” korlátozott a látószögük, és csak az alapján hozhatnak döntéseket, amit maguk körül látnak. És ezek nem biztos, hogy hosszútávon a legjobb döntések lennének. Olyan ember kell, hogy irányítsa őket, aki az egész képet átlátja, engedelmeskedniük kell az útmutatásainak ahhoz, hogy megnyerjék a játszmát.

Csak arra alapozod a döntéseidet, amit az adott helyzetben, saját korlátozott látószögedből ismersz? Mivel Isten az, aki az apró részleteket együtt és egészében látja, mégha mi nem is veszünk tudomást róla, de a legjobb dolog engedelmeskedni neki és hagyni, hogy Ő vezessen.

 

Drága Istenem, bocsásd meg, ha azt hiszem, hogy jobban tudom nálad. Segíts, hogy mindig bízni tudjak az irányításodban és Neked tökéletesen engedelmeskedve éljem az életemet. Ámen.

 /YouVersion/

 Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 2. hét / 3. nap

Isten kiemeli életünket a gödörből

Olvasd el: Jónás 2:5-7

IMÁK: Jónás 2:6

Voltál már életveszélyben? Lehet, hogy te, vagy egy szeretted súlyos betegségen ment keresztül, vagy autóbalesete volt, esetleg súlyos traumát szenvedett. Velem ez akkor történt meg, mikor a kislányom 4 hónapos volt. Hirtelen leállt a légzése… és vele együtt megállt az én szívem is.

A férjem vitte kórházba a kislányunkat, én meg mentem utánuk a kisfiúnkkal, aki akkor két éves volt. A tíz perces úton nem tudtam mást tenni, csak Istenhez kiáltottam: “Kérlek Uram, mentsd őt meg!” Mikor megérkeztem, fogalmam sem volt, hogy a kislányom még életben van-e. Végül megláttam, hogy lélegzik, és az öröm és megkönnyebbülés könnyei kezdtek csorogni az arcomon. Az a tapasztalat mindörökre megváltoztatta az életünket.

El tudom képzelni, hogyan változtatta meg a hal gyomrában töltött idő Jónás életét, ahogy a te életedet is megváltoztatták és formálták más tapasztalatok. Rick Warren mondta: “Addig nem tudhatod, hogy csak Istenre van szükséged, amíg meg nem tapasztalod, hogy egyedül Isten maradt neked.”

A legmélyebb és legsötétebb gödörből csak Isten képes kihozni. Ha segítségért imádkozunk, meg fog szabadítani minket.  Lehet, hogy nem pont úgy, ahogy elképzeltük, de az Ő tökéletes akarata szerint. És Ő olyan módon, amelyet mi lehet, hogy nem értünk, mindent a mi javunkra és az Ő dicsőségére fog fordítani.

 

Abba, Atyám, köszönöm, hogy te meghallod az én kiáltásomat, és még akkor is megszabadítasz, ha a legmélyebb ponton vagyok. Köszönöm, hogy olyan sokszor megsegítettél. Segíts, hogy a legnehezebb helyzetekben is emlékezzek a Te szeretetedre és tökéletes akaratodra. Ámen. 

 /YouVersion/

 Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 2. hét / 2. nap

Isten meghallja a segélykiáltásunkat

Olvasd el: Jónás 2:3-4

IMÁK: Zsoltárok 31:22

Jónás a mély tenger szívében volt, víz és hatalmas hullámok vették körül. Kétségbeesetten a sötétben azon gondolkozott, hogy vajon Isten vele van-e még. Segítségre volt szüksége és nem fordulhatott máshoz, csak Istenhez.

Az volt az első gondolata a tenger közepén, hogy kiesett Isten látóteréből. Néha mi is így érezzük magunkat, ugye? Vannak helyzetek és nehézségek, mikor azt gondoljuk Isten elhagyott minket. Elfelejtjük, hogy Isten mindig meg fog hallgatni minket, mikor hozzá kiáltunk segítségért. Mindig. És ezt tette Jónás is. Az Úrhoz kiáltott, felismerte, hogy szüksége van Rá.

A Zsidókhoz írt levél 4:16 ezt mondja: “Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben.” Az ördög azt akarja, hogy Jézust megközelíthetetlennek gondoljuk, de mivel nekünk egy mindenható és együttérző Főpapunk van, ezért bátran jöhetünk az Ő trónusához.

Kihez fordulsz, mikor segítségre van szükséged? A házastársadhoz, egy baráthoz, tanácsadóhoz? Kit választasz először? Isten megsegít a szükségben. Neki nincs olyan, hogy túl nagy vagy túl kis kérés. Ő mindig hallja a te segélykiáltásodat.

 

Mennyei Atyám, a szívem megnyugszik, mert Benned bízom. Dicsőítelek, mert szemedet az igazakon tartod és füled hallja az ő kiáltásukat. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 2. hét / 1. nap

Isten mindig meghallja imáinkat

Olvasd el: Jónás 2:1-2

IMÁK: 1 János 5:14

Engedetlensége miatt Jónás egy óriási hal gyomrában találta magát. El tudsz képzelni ennél magányosabb és ijesztőbb helyet? Vajon mire gondolhatott Jónás? A hal gyomrából az Úrhoz kiáltott, és Isten természetesen meghallgatta őt.

Bármit kérünk az Ő akaratának megfelelően, meg fog minket hallgatni.

Hadd mondjam el ezt mégegyszer, mert sosem tudom megunni: Mikor a legmerészebb álmoddal Istenhez fordulsz, Ő meghallgat téged, ha az Ő – számodra elkészített – tökéletes akaratának megfelelően imádkozol.

Isten meghallgatta Jónás kiáltását a hal gyomrából és a tiédet is meg fogja hallgatni, bárhol lennél. Az Ő szeme látja az igazakat, és füle hallja kiáltásukat (Zsoltárok 34:16 újford.)

Érezted már azt, hogy Isten nem hallgatja meg az imáidat? Semmi sem lehetne távolabb az igazságtól! Nemcsak, hogy meghallgatja a könyörgésed, de pontosan tudja, melyik szavakat fogod használni, még mielőtt kiejtenéd azokat (Zsoltárok 139:4).

 

Mennyei Atyám, a tudat, hogy az Univerzum Teremtője meghallgatja imáimat, megadja nekem azt a békét és örömet, melyre a lelkem vágyik. Köszönöm a biztonságot, melyet Benned találok. Ámen.

 /YouVersion/

 Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 1. hét / 5. nap

Nem bújhatsz el Isten elől

Olvasd el: Zsidók 4:12-13

IMÁK: Zsidók 4:13

Isten Igéjének az a szépsége, hogy amikor egy ismerős verset olvasunk, Isten a helyzetünkhöz mérten gazdagabban, mélyebben feltárja előttünk azt. Velünk is megtörtént már? Egy rengetegszer olvasott Ige hirtelen életre kel, és új értelmet nyer. Amikor Isten Igéje fölött időzünk, kezd értelemmel megtelni az életünk.

Isten Igéje élő és ható. Új távlatokat nyit előttünk. Segít meglátni, mi a jó és a rossz. A bűnünket is teljesen felfedi.

Isten Igéje élesebb a kétélű kardnál, a szívünk mélyére hatol és felfedi, mi lakik benne. Isten látja a szívünket, és az Ige fényében mi is meglátjuk. „Romlott az ember szíve, minden másnál csalárdabb, javíthatatlan! Ki tudná az ember szívét kiismerni?” (Jer 17:9)

Drága barátnőm, Isten Igéje fényénél mindannyian meztelenül állunk Isten előtt. Megpróbálhatjuk letagadni a bűnünket és becsapni magunkat, de a Szent Szellem segítségével az Ige alaposan átformálhatja a szívünket. Tanulmányozod Isten Igéjét minden nap?

 

Drága Atyám, köszönöm a Te élő és ható Igédet, ami bevilágít a szívem legsötétebb zugaiba is. Segíts, hogy ne felejtsem el, hogy előled semmit nem rejthetek el, sem a szívemben, sem a lelkemben, sem az elmémben. Ámen.

 /YouVersion/ 

Fordította: Greizer Zsófia

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 1. hét / 4. nap

Ismerd be bűnöd és lépj tovább!

Olvasd el: Jónás 1:13-17

IMÁK: 1 János 1:9

Ha rossz döntést hoztunk, a legnehezebb beismerni a hibánkat és megváltoztatni a viselkedésünket. A jó része viszont az, hogyha megbánjuk, Isten hűséges és megbocsátja a bűneinket, mindet. Jézus a kereszten kifizette az egész emberiség bűneiért az árat. Nemcsak a múltbeliekért, hanem a jelen és a jövő bűneiért is.

Megvallani azt jelenti, hogy „ugyanazt mondani”. Amikor megvalljuk a bűnünket, készek vagyunk kimondani (és elhinni is) ugyanazt a bűnről, mint amit Isten mond. Ezt láthatjuk Jézus történetéből a farizeusról és a vámszedőről, akik imádkozni mentek a templomba. A farizeus azzal dicsekedett, hogy mennyire igaz ember, míg a vámszedő annyit kért: „Istenem, könyörülj meg rajtam, nyomorult bűnösön!” (Lukács 18:13) Aki megvallotta a bűnét, az értett egyet Istennel.

Bármilyen bűnünkre kérhetjük Isten bocsánatát. Ő pedig bármikor részesíthet bennünket kegyelmében. Irgalmas és könyörületes. Olyan szerető Isten ő, aki arra vár, hogy megvalljuk a bűneinket, hogy megbocsáthasson és segíthessen feddhetetlenül Vele járnunk.

Bár a bűn állandóan jelen van az életünkben, ez nem kell, hogy az Istennel való kapcsolatunkban akadályt jelentsen. Készek vagyunk megvallani a bűnünket? Engedjük Istennek, hogy megtisztítsa a szívünket és az életünket? Megteszi, ha engedjük.

 

Drága Istenem, hogyan is tudnám megköszönni szeretetedet és kegyelmedet irántam? Köszönöm, hogy minden nap új esélyt adsz. Köszönöm, hogy kész vagy megbocsátani. Segíts, hogy naponta bocsánatot tudjak kérni. Ámen. 

/YouVersion/ 

Fordította: Greizer Zsófia

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 1. hét / 3. nap

Ne menekülj Isten elől és engedelmeskedj!

Olvasd el: Jónás 1:7-12

IMÁK: 1 János 2:4-6

Jónásnak kétsége sem volt afelől, hogy engedetlensége miatt keltette Isten a vihart, ezért megoldási javaslattal állt elő: „Hajítsatok be a tengerbe.” Végre rájött, hogy nincs hová menekülnie. Meg kell állnia, és végre engedelmeskednie Istennek.

Nemsokára megtanulta azt is, hogy az engedetlenségnek következménye van. Isten ugyan maradéktalanul megbocsátja a vétkünket, nekünk mégis viselnünk kell a következményeket.

Közel kell lennünk Istenhez, naponta kutatnunk kell Igéjét, hogy tudjuk, mit kér tőlünk. És amint megértettük, engedelmeskednünk kell. Néha ezek a parancsok nehezek vagy nem is értjük, mit akar Isten. De a Szentírás azt mondja, hogy „Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél!” (1 Sámuel 15:22 újford).

Amikor nem értjük Isten akaratát, vagy egyszerűen csak nincs ínyünkre, fennáll a kísértés veszélye, hogy a saját fejünk után menjünk. Ugye láttunk már olyan gyerekeket, akik elbújnak a szüleik elől, amikor valami csínytevésre készülnek? Mi is pont ilyenek vagyunk, megpróbálunk elrejtőzni Isten elől, amikor nem fogadjuk el az Ő akaratát az életünkre.

 

Uram, segíts, hogy tudjak Neked engedelmeskedni, akármilyen nehéz is legyen. Segíts, hogy ne felejtsem el, hogy mindig van terved és célod. Tisztelni akarlak és dicsőséget hozni a Te nevedre. Ámen.

/YouVersion/ 

Fordította: Greizer Zsófia

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 1. hét / 2. nap

Isten mindig ura az időjárásnak

Olvasd el: Jónás 1:4-6

IMÁK: Zsoltárok 135:5-6

Amikor a matrózok látták, mennyire tajtékzik a tenger, és mekkora veszélyben van a hajójuk, mindannyian a saját isteneikhez kiáltottak. A gond csak annyi volt, hogy egyik isten sem tudott rajtuk segíteni. Az egyetlen, aki belenyúlhatott a helyzetbe, Isten volt, a világmindenség Teremtője, a Biblia Istene, akinek puszta szavára kitört a vihar és feltámadt a szél – és Ő volt az egyetlen, aki képes volt meg is állítani azt.

Isten az időjárás ura. Ura a szélnek és a viharnak. „Akkor esőt adok földetekre alkalmas időben. Bizony, korai és késői esőt bocsátok rátok, és bőven terem majd gabonátok, szőlőtök és olajfátok.” (5 Mózes 11:14). Az életünkben sincsen olyan vihar, aminek Isten ne lenne ura.

Legtöbben megtapasztaltuk már, milyen viharban lenni, vihar felé tartani vagy épp kijönni belőle. Mit teszünk, amikor vihar tépázza az életünket? Mit teszünk, amikor életünk egén csak nagy fekete felhők látszanak? Kiáltunk Istenhez? Isten nemcsak az időjárás, hanem életünk minden apró részlete fölött is Úr.

 

Uram, segíts arra emlékeznem, hogy Te vagy az életem Ura. Hadd legyél Te az első, akihez fordulok, ha jön a vihar. Hadd legyek fény azok számára, akik épp hánykolódnak, és reményük sincs, hogy valaha is biztos kikötőbe érkeznek Hozzád. Ámen.

 /YouVersion/

 Fordította: Greizer Zsófia

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 1. hét / 1. nap

Isten akarata az én akaratom ellen

Olvasd el: Jónás 1:1-3

IMÁK: Zsoltárok 139:7-10

Isten egy roppant egyszerű dolgot parancsolt Jónásnak: menjen el Ninivébe, és prédikáljon az ott élőknek… Jónás pedig ennek pont az ellenkezőjét tette. Jáfóba menekült, és gyorsan kinézett magának egy hajót, ami Tarsisba indult. Számára nem volt egyszerű ez a parancs. Egy asszír városba kellett volna utaznia, hogy ott Isten szeretetét hirdesse. Az asszírok Izráel ellenségei voltak, és Jónás nem akarta, hogy megtérjenek. Szívesebben végignézte volna a város és annak lakóinak a pusztulását.

Jónás nem értette meg Isten parancsát, és megpróbálta keresztülvinni a saját akaratát. Úgy vélte, jobban tudja Istennél. Micsoda beképzelt alak! Amikor úgy döntött, Tarsisba menekül, Isten elől akart menekülni. Csak épp azt felejtette el, hogy nincs olyan hely a világon, ahová ne érne el Isten akarata, szeretete és irgalma.

Mi vajon hányszor gondoljuk úgy, hogy kiválogathatjuk, Isten mely parancsának van kedvünk engedelmeskedni? Milyen gyakran menekülnénk el legszívesebben Isten jelenlétéből, és hisszük azt, hogy létezik olyan hely a világon, ahol elbújhatunk akarata elől?

Amikor Isten megparancsol valamit, engedelmeskednünk kell, még akkor is, ha nem értjük, vagy ha nem tartjuk igazságosnak vagy helyénvalónak. És, mint ahogy Jónás is megtapasztalta, valóban nincs olyan hely, ahol ne érne el minket is Isten akarata, szeretete vagy irgalma.

 

Mennyei Atyám, segíts bíznom Benned. Annyira szeretném megélni a Te tökéletes akaratodat minden egyes nap. Segíts tisztán látnom, hogy felismerjem akaratodat, és teljesíthessem parancsaidat. Segíts, hogy mindig emlékezzem arra, hogy nincs olyan hely, ahová elbújhatnék Előled. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia