Isten Ígéretei – 4. hét / 5. nap

Erőnk Istenben van

Olvasd el: Ézsaiás 40:31
IMÁK: Ézsaiás 40:31

Amikor elfáradunk az élet küzdelmeiben és nehéznek érezzük, hogy továbbmenjünk, Istenhez fordulhatunk és kérhetjük, hogy újítsa meg erőnket. Hatalmas Istenünk dicsőségesen biztosítja az erőt azoknak, akik követik jelenlétét és teljesen bíznak Benne. Amint türelmesen megnyugszunk gondviselésében, Ő gyógyulást és reményt hoz, hogy segítsen minket szárnyalni friss lelkesedéssel és energiával.

Saját energiáddal csapkodod a szárnyaidat éppen? Kimerült vagy attól, hogy saját erődből akarod megoldani a problémáidat? Lassíts le és tölts időt azzal az Istennel, aki a problémáidnál hatalmasabb. Kérd, hogy töltsön be megújult reménnyel. Bízz benne, hogy Ő munkálkodik és tudja a megoldást. Mindig szárnyalni fogsz, amikor átadod magad Istennek.

 

Hatalmas Isten, szükségem van a segítségedre, hogy friss szelet adj nekem, hogy tovább repülhessek ezen a héten. Tölts meg a Te reménységeddel. Taníts meg hogyan kell szárnyalni Veled. Ámen. 

/YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya

Isten Ígéretei – 4. hét / 4. nap

Isten közel van a megtört szívűekhez

Olvasd el: Zsoltárok 34:18
IMÁK: Zsoltárok 34:18

Amikor az élet összetöri a szívünket, ragaszkodhatunk ehhez az ígérethez: Isten a megtört szívek gyógyítója. Gyógyítással és segítséggel odalép azokhoz, akik fájdalomban vannak. Az élet kemény ütései nem tudnak teljesen lerombolni, mert Isten mindig közbelép, hogy megmentsen téged.

Lelkünk ellensége azt akarja, higgyük el, hogy Isten érzéketlen és könyörtelen amikor szenvedünk – de el kell utasítanunk ezeket a gondolatokat. Sose feledd, hogy Jézus a Fájdalmak Férfia, aki azért jött, hogy megmentsen minket a bűn nehéz súlyától és a bánattól. Isten mindig közeledik a megsebzettekhez és segíti a gyógyulásukat. Gyógyulásunk akkor kezdődik, amikor Hozzá fordulunk és kérjük, hogy kegyelmét árassza sebeinkre. Mélyen megsebeztek? Tedd le fájdalmad a kereszt lábához. Krisztus bekötözi megtörtségedet.

 

Uram, légy közel. Szükségem van Rád, hogy meggyógyítsd a szívemet. Minden darabkát Neked adok, mert csak Te tudsz szépséget kihozni összetörtségemből. Ámen.

/YouVersion/ 

Fordította: Bíró Ibolya

Isten Ígéretei – 4. hét / 3. nap

Isten megnyugvást ad

Olvasd el: Máté 11:28
IMÁK: Máté 11:28

Fáradt vagy? Jézus meghív, hogy jöjj hozzá közel és találj megnyugvást. Tedd le az összes terhedet. Nem kell, hogy elviselhetetlen terheket hordj.

A bűn nehéz, barátom. Jézus azért vitte a keresztet, hogy megmentsen téged és megszabadítson minden megkötözöttségtől. Amint mindent átadunk a Megváltónak, teljes szabadságot és igazi megnyugvást találunk. Adj oda mindent Jézusnak. Hagyd, hogy Ő végezze a nehéz munkát.

 

Uram, hozzád futok ma. Elengedem ezt a nehéz terhet. Taníts meg megpihenni. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya

Isten Ígéretei – 4. hét / 2. nap

Új irgalom minden reggel

Olvasd el: Jeremiás siralmai 3:22-23
IMÁK: Jeremiás siralmai 3:22-23

Isten mindig együttérző, irgalmas szívvel közeledik hozzánk. Szeretete állhatatos és feltétel nélküli, és nem úgy bánik velünk, ahogy a bűneink szerint megérdemelnénk. Ő hűséges hozzánk még akkor is, amikor elesünk vagy elbukunk.

Soha nem késő megfordulni és Isten felé futni. Minden reggel friss irgalom vár. Ha a tegnap egy hatalmas baki volt, ma visszatérhetsz. Ha önzően cselekedtél a múltban, megbánhatod és újat kezdhetsz most. Isten mindig átölel téged.

 

Uram, köszönöm állhatatos szeretetedet. Csodálom irántam megnyilvánuló végtelen irgalmadat. Segíts, hogy hűségesen kövesselek életem minden napján. Mindig nyitott szívvel akarok engedelmeskedni. Ámen.

/YouVersion/ 

Fordította: Bíró Ibolya

Isten Ígéretei – 4. hét / 1. nap

Ő tartja egyben az egész világot

Olvasd el: Kolossé 1:15-16
IMÁK:
Kolossé 1:15-16

Isten az egész világot a kezében tartja – beleértve a te jelenlegi zűrzavarodat is.  Mielőtt téged megalkotott, Jézus már munkálkodott és megalkotott minden négyzetcentimétert ezen a Földön. Ő mindenek felett áll és megtart mindent, amit látsz. Lehet, hogy néhány sötét sarokban káoszt vélsz felfedezni, de Krisztus elrendelt minden részletet mesteri módon, teljes megváltó átalakulásodért.

A Világmindenség Építésze csodálatos mesterművet készít belőled. Ő a cement, ami összetartja életed minden tégláját. Bízhatsz benne, bármit is látsz zűrzavarosnak éppen, mert Ő még mindig munkálkodik rajtad. Ő hűségesen be fogja fejezni a teljes művet, amit elkezdett benned.

 

Uram, bízom benne, hogy Neked van egy terved. Építs fel engem és hozd a Te Világosságodat otthonom és szívem minden hasadékába. Megnyitom az ajtót és meghívlak Téged a felújításra. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya

Isten Ígéretei – 3. hét / 5. nap

Ő a mi pajzsunk

Olvasd el: Zsoltárok 91:4
IMÁK:
Zsoltárok 91:4

Amikor támadás alatt vagyunk, bízhatunk abban, hogy Isten megvéd minket. Isten elrejt minket az ellenség elől, ahogy a tyúk is szárnyaival takarja be csibéit. Igazsága és hűsége pajzsként véd a szembejövő nyilaktól.

Isten hűségesen megtartja ígéreteit, ezért bízhatsz abban, hogy kegyelmével ma is betakar téged. Biztonságban vagy Isten kezében. Kiálts Hozzá, ha aggodalmaskodsz és maradj közel a szárnyaihoz.

 

Uram, hiszem, hogy hűséges vagy és megtartod az ígéreteidet. Szükségem van arra, hogy ma pajzsként védj az ellenség támadásától. Takarj be védelmeddel. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Isten Ígéretei – 3. hét / 4. nap

Isten veled van a kísértésekben

Olvasd el: 1 Korinthus 10:13
IMÁK:
1 Korinthus 10:13

Minden nap meg kell küzdenünk a kísértésekkel ebben a bűnnel szennyezett világban, de Isten segítségével ellenállhatunk a támadásnak és állva maradhatunk. Isten harcol érted és elég bátorságot ad ahhoz, hogy nemet mondj az ellenségnek és ne ess áldozatul a mesterkedéseinek. Az ellenség el akarja hitetni veled, hogy a bűnnek nem lehet ellenállni és túl gyenge vagy, hogy elsétálj tőle.

Amikor az ellenség hazugságokat suttog, menekülnöd kell, elnémítva üzeneteit és ehhez fel kell fegyverkezned az Igazsággal. Olvasd az Igét. Imádkozz Isten segítségéért. Beszélj Jézus nevében és gondolkodj el azon, hogy Ő hogyan állt ki hatalmas szenvedéseket és áldozta fel a kereszten az életét azért, hogy téged megmentsen a bűntől. A Feltámadott Krisztus benned él, Ő erősít meg, hogy nemet tudj mondani a bűnre.

 

Uram, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, hogy legyőzted a bűnt és a halált azért, hogy engem megments. A mai napon nemet akarok mondani a bűnre és igent Neked. Formálj engem. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

 

Isten Ígéretei – 3. hét / 3. nap

Isten mindent a javadra munkál

Olvasd el: Róma 8:28
IMÁK:
Róma 8:28

Talán ma éppen azon gondolkozol, hogy Isten miért engedte, hogy tragédiát élj át. Rá akarod bízni életed cselekményének minden fordulatát a Történetíró Mesterre, de összezavar, hogy nem tudod miként fog folytatódni az eseményszál. Miért engedte Isten, hogy ez megtörténjen?

Isten emlékezetes megváltási történetet ír, aminek most csak egyetlen oldalát látod. Hited Írója és Bevégzője viszont már megírt egy bizonyos befejezést. Csupán emlékeztetned kell magad arra, hogy Ő jobb történeteket ír nálad. Minden zavaros mellékág egy nagyobb cél felé visz.

Istenre bízhatod életed részleteit. A történeted egyetlen mondata sem kerüli el a figyelmét. Add át neki a tollat és engedd, hogy meglepjen.

 

Uram, rád akarom bízni a történetemet. Segíts, hogy elhiggyem, Te minden részletben a javamra munkálkodsz. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Isten Ígéretei – 3. hét / 2. nap

Szabadság a bűnvallásban

Olvasd el: 1 János 1:9
IMÁK:
1 János 1:9

Egy bűn sem túl mocskos. Isten tisztára mos bűneinktől és új lappal indulhatunk, valahányszor bűnbánó szívvel Hozzá fordulunk. Ha igazán elismerjük, hogy bűnösök vagyunk és kérjük Istent, hogy bocsásson meg, Ő mindig tárt karokkal fogad minket.

A bűnvallás elismerése annak, hogy bűnösök vagyunk, akiknek Krisztusra van szüksége. Gyűlöljük azt, ami fájdalmat okoz Istennek és teljes szívvel követjük Őt. Akkor leszünk szabadok, ha feladjuk önzőségünket és kimondjuk: „Jézus az életem Ura.”

 

Uram, bűnös vagyok. Szükségem van a megbocsátásodra. Egész szívemmel, elmémmel és lelkemmel akarom vallani, hogy Te vagy az én Uram. Add, hogy a motivációim, a gondolataim, a szavaim és a tetteim mind Téged dicsőítsenek. Ámen.

/YouVersion/ 

Fordította: Szabó Eszter

Isten Ígéretei – 3. hét / 1. nap

Semmi sem túl nehéz Isten számára

Olvasd el: Jeremiás 32:27
IMÁK:
Jeremiás 32:27

Jeremiás imádsággal Istenhez fordul, így kéri, hogy lépjen közbe népe érdekében és Isten válaszában kijelenti neki, hogy Ő mindig jelen van hatalmának teljében és munkálkodik problémáinkon. Isten egyetlen szavával teremtette a Mennyet és a Földet, ezért nem szabad semmi miatt sem aggódnunk. Istenhez tartozol, és Ő mindig megvéd téged.

Emlékeztesd magad erre az Igazságra: Isten szava minden helyzetbe életet és békét hozhat. Életed egyik területe sem esik kívül az Ő „hatókörén”. Add neki a kilátástalannak tűnő helyzetedet és nézd, milyen elképzelhetetlen módon tűnik fel és hoz megváltást.

 

Uram, semmi sem túl nehéz Neked. Hiszem, hogy a csodák Istene vagy. Reménnyel és hittel imádkozok, hogy meglássam, ahogy dicsőséged átragyog kilátástalannak tűnő helyzetemen. Ámen.   

/YouVersion/ 

Fordította: Szabó Eszter