Mikeás könyve – 1. hét / 5. nap

Olvasd el: Mikeás 2:6-11, 5 Mózes 11:13-17

IMÁK: Mikeás 2:7   

A mai versekben láthatjuk, hogy milyen messzire eltért Izráel Istentől. Mikeás 2:8 ezt mondja: „De ti úgy támadtok népemre, mint az ellenség!” Nem tértek meg a bűneikből és Isten ellenségeivé váltak.

A nép körében hamis próféták voltak, akik el akarták hallgattatni Isten prófétáit. Ezeknek a hamis prófétáknak elég volt, hogy Isten választott népéhez tartoztak. Nem érezték szükségesnek, hogy megtérjenek a bűneikből, azzal érveltek, hogy Isten nem fog olyan kemény ítéletet végrehajtani rajtuk. Az üzenetük hamis volt, de édesebb a bűnösök fülének, akik Mikeást el akarták hallgattatni. Mikeás válaszolt, kijelentve, hogy Isten Szava hasznára van azoknak, akik igazságosan élnek.

Időnként be akarjuk fogni a fülünket Isten Igazságai előtt, talán akkor, mikor az Ige olyan bűnt leplez le az életünkben, amelyből nem akarunk megtérni, vagy mikor olyan valamit vagy valakit mutat meg, aki eltávolít minket Istentől. Vagy olyankor, mikor egy igehirdetés vagy egy Isten-szerinti emberrel történt beszélgetés során nyilvánvalóvá válik, hogy fel kell hagyjunk egy bűnnel, amit rendszeresen elkövetünk. Befogjuk a fülünket. Nem akarjuk meghallani. Legyünk nagyon figyelmesek, hogy szándékosan meghalljuk, amit Isten nekünk mond.

Drága Atyám, kérlek, nyisd meg a szemem és a fülem a Te Igazságaidra. Érzékeny akarok lenni a Te útmutatásodra és hajlandó arra, hogy megváltoztassak az életemben mindent, ami eltávolítana Tőled. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Mikeás könyve – 1. hét / 4. nap

Olvasd el: Mikeás 2:1-5, 2 Krónikák 36:15-21

IMÁK: 2 Krónikák 36:15

Mikeás ma azokhoz szól, akiknek a „kezében hatalom van”. Ezek a gazdagabb polgárok szemet vetettek a szegény emberek földjére, és azzal töltötték a napjaikat, hogy fontolgatták, hogyan szerezhetnék meg azok tulajdonát.

Nem tudom, nálatok hogy van. De ahol én élek, a pénz egyenlő a hatalommal. A korrupció olyan szintű, hogy bármit és bárkit meg lehet vásárolni. Ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy te szeretnéd, csak megtöltöd a törvényhozó emberek zsebét, és ők megváltoztatják neked a törvényeket, ahogy te szeretnéd. Ez történt Júdában is. Elvettek mindent, amit akartak, mert gazdagok voltak és, ezáltal hatalommal bírtak, úgy gondolták mindehhez joguk van, hogy kedvük szerint hatalmas nyereségre tegyenek szert, még gazdagabbá válva.

Példabeszédek 22:22-23 azt mondja: „Ne foszd ki a szegényt, és ne okozz kárt a nyomorultnak a bíróság előtt! Vigyázz, mert az Örökkévaló támogatja és védi őket! Aki a szegényt megrabolja, annak az Örökkévaló is elveszi életét!”

Júda nem akarta meghallgatni a prófétákat, akiket Isten küldött, és megmaradtak bűnös utaikon. Nem akarták meghallani, hogy nemsokára a gazdagok földjeit idegenek fogják elvenni. Mi figyelünk arra, amit Isten mondani akar nekünk? Változtatunk a viselkedésünkön?

Drága Istenem, nem akarom, hogy kőszívem legyen, hanem lágy szívem, hogy meghalljam hangodat és a Te utasításaid szerint éljek. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Mikeás könyve – 1. hét / 3. nap

Olvasd el: Mikeás 1:8-16, 2 Királyok 17:14-23

IMÁK: 2 Királyok 17:18-20

Samária bűnei Júdában is elterjedtek. Látjuk Mikeás prófétát, amint elsiratja országát, felsorolva a városokat, melyeket az asszírok pusztulásra ítéltek, mikor az Északi Királyságot száműzték Kr.e. 701-ben. Isten megmentette Jeruzsálemet akkoriban, de mivel Júda ugyanúgy bálványokat kezdett imádni, mint Izráel, várható volt, hogy Isten el fogja pusztítani.

A 2 Királyokban azt olvassuk, hogy Izráel azért esett el az asszírok ostromában, mert Isten nagyon haragudott Izráelre. Tetszik nekem, ahogyan Warren Wiersbe magyarázza a történtek okát: „Ennek a megszállásnak az a tragédiája, hogy nem kellett volna megtörténnie. Ha Izráel és Júda népe bűnbánattal és hittel Isten felé fordult volna, Isten győzelmet adott volna nekik. Ehelyett azonban a hamis prófétáknak hittek, ragaszkodtak bálványaikhoz és bűneikben egyenesen a vereségbe rohantak. Szomorú, hogy még a kisgyermekek is szenvedtek és száműzetésbe kényszerültek a szüleik bűne miatt.” – Warren Wiersbe, Be Concerned

Tudjuk, hogy a bűnnek következménye van az életünkben, de néha hajlandóak vagyunk inkább elszenvedni ezeket a következményeket, ahelyett, hogy meghallanánk Isten Szavát, és engedelmeskednénk Neki. Itt az idő, hogy helyesen cselekedjünk.

Ó, Atyám, bocsáss meg minden alkalomért, mikor a Te Hangod értésemre adta, hogy valami nincs rendben az életemben, és én mégis megmaradtam a bűneimben. Segíts elfordulnom a bűneimtől és engedelmeskednem a Te Szavadnak. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Mikeás könyve – 1. hét / 2. nap

Olvasd el: Mikeás 1:2-7, 2 Királyok 17:7-13

IMÁK: Mikeás 1:2-3

További olvasmány: 2 Krónikák 29

Elképzelem Mikeást, ahogy kiáltja: „Halljátok meg! Figyeljetek! Az Úr maga jön tanúskodni ellenetek!” Mintha Izráel tárgyalása lenne, és az ügyvédnek eszébe jutna az összes bűnük. A 2 Királyok 17 verseiben megtaláljuk az okot, amiért Izráel száműzetésben van, és Mikeás részletesen felsorolja bűneiket, hogy idegen isteneket féltek, bálványoknak szolgáltak, gonoszságokat követtek el…, és a lista csak folytatódik és folytatódik.

 Az izráeliek megszegtek minden törvényt, melyet Isten nekik adott, és a legszörnyűbb bűnöket követték el. Mégis a 13. vers arra emlékeztet, hogyan figyelmeztette Isten Izráelt és Júdát ismételten „az összes prófétája és látnoka által: Hagyjátok abba ezeket a gonosz dolgokat! Forduljatok el tőlük! Engedelmeskedjetek parancsaimnak és határozataimnak!” Mikeás egyike volt ezeknek a prófétáknak, aki Júdába küldetett, hogy figyelmeztesse a népet Isten fenyegető ítéletéről.

Ezek a versek csodálatosan emlékeztetnek Isten kegyelmességére. Bűneink listája akár olyan hosszú is lehet, mint Izráel és Júda népének lajstroma. Mégis, Isten lehetőségeket adott nekik, hogy megtérjenek, ugyanúgy, ahogy nekünk is új esélyt ad minden reggel. Gyertek, hagyjuk abba az Úr adta új lehetőségeink elvesztegetését, és kezdjünk az Ő Szava szerint élni!

Mennyei Atyám, bocsásd meg a bűneimet. Köszönöm, hogy Krisztus által minden bűnöm meg van bocsátva. Köszönöm kegyelmedet és könyörületességedet. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Mikeás könyve – 1. hét / 1. nap

Olvasd el: Mikeás 1:1, 2 Krónikák 27:1-2; 28:1-4; 29:1-2

IMÁK: 2 Krónikák 29:2

További olvasmány: 2 Krónikák 27-28

Mai Igeverseinkben Mikeás prófétával találkozunk. Mikeás Móreset városából származott, mely Gát mellett, Jeruzsálemtől délnyugati irányban, kb. huszonöt mérföldre helyezkedett el. Mikeás szociális igazságszolgáltatásról prófétált egy olyan időszakban, mikor a gazdagok felvásárolták a kis birtokokat, ezzel megnehezítve a szegények életét. Más prófétákhoz hasonlóan – rámutatott a nép bűneire és megtérésre szólította fel őket.

Mikeás Jótám (750-735), Áház (735-715) és Ezékiás (715-686) király uralkodása alatt volt próféta. Ma három nagyon különböző királyt látunk, akik három különböző hívő embert képviselnek.

Jótám király nem volt rossz király, de nem kötelezte el magát teljesen Isten mellett, és nem állította le népe bálványimádását, mikor az kitartott bűnös szokásainak gyakorlásában. Áház király nyíltan Isten ellen volt, Ezékiás király viszont igazán szerette Istent.

Te melyik típusú keresztény vagy? Teljesen elkötelezted magad Isten és az Ő parancsainak követése mellett, mint Ezékiás király? A világ szerint élsz, mint Áház király? Vagy valahol a kettő között vagy, félretéve Istent, és csak a vasárnapi istentiszteleten és ünnepnapokon veszel Róla tudomást, mint Jótám király? Szeretném azt mondani, hogy én teljesen Ezékiás király szerint élek, de el kell, hogy ismerjem, hogy sokszor vagyok olyan, mint Jótám.

Drága Istenem, segíts teljesen Neked szentelt életet élnem. Segíts olyan odaszánt nőnek lennem, aki teljes szívéből szeret Téged. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Hűséges szeretet / 6. hét / 5. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 14:4-9, 1 Korinthus 1:25, Jakab 3:17

IMÁK: Hóseás 14:9

Bölcs asszony szeretnék lenni. Tudom, hogy az egyetlen út a bölcsességhez ismerni és megélni Isten Igéjét minden egyes nap.

Egy bölcs asszony látja az üzenetet az egész Hóseás könyvén keresztül. Megérti, hogy Isten kegyelméből csodálatos lehetőséget ajánl fel a megtérésre és a helyreállításra, veszélyes és bolondság visszautasítani ezt a meghívást.

És még a megígért ítélet közepette is, a bölcs és megértő asszony látja, hogy Isten útjai igazak, és hogy az ítélet bejelentése valójában meghívás bűnbánatra.

„Mert amit az emberek Isten „bolondságának” tartanak, az bölcsebb minden emberi bölcsességnél! Amit pedig az emberek Isten „gyengesége” jelének tartanak, az is erősebb minden emberi erőnél! (1 Korinthus 1:25) Istennek a „bolondsága” és „leggyengébb” formája a kereszten volt, de ez végtelenül bölcs és a legerősebb dolog volt, amit valaha ember tehetett. A megváltás nem az emberi bölcsesség érdeme, ez Isten szeretetének a jele a Kálvárián. Ez a szeretet soha nem ér véget.

Mennyei Atyám, segíts bölcs asszonynak lennem, és hogy biztosan a Te karjaidban járjak. Segíts, hogy mindig Téged válasszalak. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Eszter Richards

Hűséges szeretet / 6. hét / 4. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 14:1-3, Nehémiás 1:9, 2 Péter 3:9,

IMÁK: Hóseás 14:2

Miután láttuk az összes ítéletet Hóseás könyvében, Péter verse arra emlékeztet minket, hogy Isten türelmes és nem akarja, hogy elkárhozzunk. Türelmesen várja, hogy minden lélek eljusson a megtérésre.

Izráelnek vissza kellett mennie Istenhez. Isten szélsőséges intézkedéseket használt, hogy visszatérítse szívüket Magához. De végülis ez az, amit akartak és kértek. Bár Isten népe elfordul Tőle, Ő mégsem hagyja el őket, még akkor sem, ha megfegyelmezi őket, mert Ő hű a szövetségéhez és az ígéreteihez.

Eltávolodtál Istentől bármilyen módon? Mindig lesz idő és lehetőség, hogy visszafordulj Hozzá. Nehémiás megadja a kulcsot a visszatéréshez: Megtartani Isten parancsolatait és teljesíteni őket. Amikor visszatérünk az Úrhoz, azt először is alázatosan kell tennünk. Fel kell ismernünk a bűneinket és a teljes ráutaltságunkat Isten kegyelmére. Ne hezitálj abban, hogy visszatérj Istenhez. Ne gondold azt, hogy a bűnöd túl nagy, vagy hogy túl messzire mentél. Ő mindig készen áll, hogy megbocsásson és hogy visszafogadjon szerető karjaiba.

Ó, Atyám, a Te szereteted olyan nagy, kegyelmed pedig örökkévaló. Semmi olyat nem tudok tenni, amit ne bocsátanál meg. Kérlek adj erőt arra, hogy félretegyem a bűneimet és visszatérjek szerető karjaidba. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Eszter Richards

Hűséges szeretet / 6. hét / 3. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 13:15-16 , Jeremiás 4:11-12, Jeremiás 51:36

IMÁK: Jeremiás 51:36

Az asszírok támadása olyan volt, mint a meleg, száraz sivatagi szél, ami betemeti az embereket és felszárítja a vízfolyásokat. Az egész népet kifosztották kincseikből, legnagyobb kincseiket, a gyermekeiket pedig kegyetlenül megölték. Miért? Mert a nép nem fordult vissza Istenhez.

Arra gondolok, hogy Isten azt kérdezi magától, „Mit kellene még tennem? Minek kell még történnie, hogy ez a makacs nép visszatérjen hozzám? Ez sem elég?”

Gyakran Istent hibáztatjuk a problémáinkért és a küzdelmeinkért. De nem vesszük észre, hogy mi vagyunk azok, akiket hibáztatni kellene. Amikor Istent igazságtalannak látjuk, vagy azt gondoljuk hogy nem törődik velünk, közelebbről meg kellene szemlélnünk az életünket és megvizsgálni, hogy Istent figyelembe véve éljük-e az életünket vagy csak a saját jólétünkre gondolunk.

Atyám, bocsáss meg azért, hogy Téged hibáztatlak amikor dolgok nem úgy mennek, ahogy én gondolom, hogy menniük kellene. Segíts, hogy felelősséget vállaljak a cselekedeteimért, és keressem a Te vezetésedet és útmutatásodat. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Eszter Richards

Hűséges szeretet / 6. hét / 2. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 13:4-14, Márk 10:45

IMÁK: Hóseás 13:14

További olvasmány: János 13:1-17

Semmilyen király, sem herceg, sem vezető nem volt képes megmenteni Izráel népét a rabszolgaságból és száműzetésből. Izráel a földi kormányzókhoz fordult Isten helyett.

Isten újra és újra felajánlotta az áldásait és a megváltást, de Izráel az ő segitője ellen volt. Az egyetlen aki meg tudja őket menteni az Isten, és Izráel visszautasította Őt. Ő ezt mondja, „De én, az Úr, vagyok a te Istened… Nem ismerhetsz rajtam kívül Istent, nincs más szabadító, csak én.” (13:4) Nincs más Megváltó, egyedül Jézus Krisztus, a Fiú Isten.

Jézus azért jött a földre, hogy életét adja váltságdíjul a bűnösökért. A Róma 5:8-ban az áll: „Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” Ugyanolyan bűnösök voltunk, mint Izráel népe. Nincs kis és nagy bűn Isten előtt. Isten gyűlöl mindenféle bűnt.

Nincs Megváltó Jézus Krisztuson kívül. Ő legyőzte a Seolt. Uralmat vett a halál felett. Feltámadt, hogy életet adjon nekünk. Dicsérjük Őt ma!

Drága Uram, Neked hatalmad van arra hogy megments. Legyőzted a halált és örök életet adtál nekem. Dicsérlek Téged és minden dicsőséget Neked adok. Nem tudom eléggé megköszönni Jézus áldozatát a kereszten. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Eszter Richards

Hűséges szeretet / 6. hét / 1. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 13:1-3 Zsoltárok 1

IMÁK: Zsoltárok 1:6

Izráel népe egyre mélyebbre került bűnei miatt. Egyre több és több bűnt követtek el. Nem volt megtérés, és nem fogták fel, hogy bűneik milyen mélyre viszik őket. Isten soha nem áldotta meg Izráelt, amikor Baált dicsőítette, de ez nem állította meg őket. Egyre jobban és jobban merültek bele a bálványimádásba.

A bálványimádás miatt fémből készítettek bálványszobrokat. Ezüstből készítették őket, és ami igazán megragadta a figyelmemet, hogy mesteremberek gondosan készítették el ezeket. Nem tudtam másra gondolni, minthogy az izráeliek elpocsékolják a tehetségüket. Ahelyett, hogy azt a tehetséget, amit Isten adott nekik arra, hogy nagyszerű dolgokat tegyenek az Ő dicsőségére, bálványok készítésére használták.

Te hogyan használod a tehetségeidet és tálentumaidat, amit Isten adott? Isten dicsőségére használod őket? Vagy a saját magad hasznára? A Zsoltárok 1 arra emlékeztet minket, hogy az Úr ismeri az igazak útját és a gonoszokét is. Ő jobban ismeri a szívünk motivációját, mint mi.

Drága Istenem, Téged akarlak szolgálni a tőled kapott ajándékaimmal és tálentumaimmal. Minden, ami vagyok és amim van, dicsőségedre akarom használni és Királyságod építésére. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Eszter Richards