A tanítványi lét fontossága

A szüleim szeretik elmesélni első evangelizációs törekvésem történetét, amikor is az iskolabuszon megtanítottam a többi gyereknek a „Jézus szeret minden kicsi gyermeket” című dalt. Rájöttem ugyanis, hogy az egyik barátom még nem hallott Jézusról, ezért elénekeltem neki a dalt, és megkértem, hogy tanítsa meg az éneket a szüleinek is. Ezt követően úgy mentem haza, hogy biztos voltam benne, a következő hétre már ők is keresztények lesznek.

Bár remélhetőleg azóta az iskolás eset óta némileg felnőttem, néha aggaszt, hogy az evangélium megosztásához való hozzáállásom nem változott túl sokat. Elmondom a legfontosabbak, remélem a legjobbakat, aztán a saját megállómban leszállok a buszról. Sok gyülekezet cselekszik így, nem is feltétlenül tudatosan. Sokszor csak a számokra összpontosítunk: a megtérések számára, arra, hogy hányszor osztottuk meg az evangéliumot, illetve hogy hányan merítkeztek be. A feladatunkat az evangélium megosztásának felelősségére korlátozzuk, aztán hagyjuk, hogy az emberek a többit egyedül oldják meg.

Pál és Barnabás szokatlan visszaútja Antiókhiába az Apostolok cselekedetei 14. fejezetében rámutat arra, hogy máshogy is lehet gondolkozni az evangelizációról. Derbéi sikeres szolgálatuk után (14:21) visszaindultak Antiókhiókiába, azonban nem a szokásos délkeleti úton haladtak a szíriai Antiókhiába, hanem visszamentek arra, amerről jöttek: Lisztrába, majd Ikóniumba és csak utána Antiókhiába. Ezeket a városokat nemcsak azért látogatták meg korábban, hogy megosszák az evangéliumot, kipipálják őket a listán, majd hazatérjenek. Pál és Barnabás visszatértek az általuk megalapított gyülekezetekbe, „mindenhol megerősítették a tanítványokat” emlékeztetve őket arra, sok szenvedésen kell még keresztülmenniük, amíg el nem jutnak Isten királyságába (14:22). Nem hagyták az újonnan megtérteket vezetés és helyes tanítás nélkül: visszatértek, és olyan vezetőket jelöltek ki, akiket, hitük szerint, Isten használni tudott az Ő nyájának legeltetésére (14:23).

Pál és Barnabás viselkedése valami nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmet, még akkor is, ha közülünk sokan nem utaznak többszáz kilométert azért, hogy terjesszék az örömhírt. Bemutatták a tanítványi lét fontosságát. Bíztak abban, hogy ezek az újonnan megtért keresztényeket a bennük lakó Szent Szellem által Isten védelmezi és szenteli meg. Felismerték az elhívásukat arra, hogy ennek a folyamatnak ők is részeseivé váljanak, mégsem gondolták úgy, hogy az egész munkát nekik kellene elvégezni, hanem imával és böjttel keresték Isten iránymutatását. Tudták, hogy ezeknek a fiatal hívőknek milyen fontos a bátortás, a tanítás és az irányítás, és az Istentől kapott feladathoz végig hűségesek maradtak, nem csupán az elején.

Kit bízott rád Isten, hogy tanítsd? Pál és Barnabás munkássága lenyűgözőnek és izgalmasnak tűnhet, de valójában sokkal hétköznapibb lehetett, mint ahogy mi azt képzeljük. Napokon keresztül csak utaztak egyik városból a másikba. Amikor bátorították a fiatal gyülekezeteket, azt nem mindig nagy horderejű beszédeken vagy sorsfordító pillanatokon keresztül tették. Néha talán mindennapi beszélgetéseken, apró szolgálatokon, kis lehetőségek megragadásán keresztül fordították az emberek figyelmét Isten királysága felé. Talán észre sem vesszük azt a lehetőséget, ami az orrunk előtt hever, hogy gyarapítsuk Isten királyságát, terjesszük az evangéliumot és megváltoztassuk emberek életét. Ahelyett, hogy máris egy következő dologba kezdenénk – a következő város, a következő misszió, a következő ember –, sokan közülünk talán épp arra kapunk elhívást, hogy visszatérjünk.

Visszatérni az emberekhez, akiknek szükségük van a te iránymutatásodra és szeretetedre. Visszatérni gyülekezetekhez, melyeknek szükségük van a te jelenlétedre. Visszatérni közösségekbe, ahol szükség van a te szolgálatodra. A visszafelé vezető út se nem könnyű, se nem gyors – erről Pál és Barnabás is mesélhetne, miután ismét végigjárták ugyanazokat a városokat – de kifizetődő.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-importance-of-discipleship/

Fordította: Szabó Eszter

Vezetői képzés indul

Szeresd Nagyon Istent Vezetői képzés indul jelenlegi és leendő csoportvezetők és társvezetők számára.

Szeretettel várunk minden jelenlegi vagy korábbi SZNI tagot, akit érdekel a vezetés és szeretne velünk tartani egyhetes képzésünkön.

Cím: Öröm a szolgálatban
Kezdés: 2020. június 29. (hétfő)
Befejezés: 2020. július 5. (vasárnap)
Képzés időtartama: 1 hét

A képzés ideje alatt egy korábbi tanulmányunk – Filippi – egyik témáján keresztül megnézzük hogyan találhatunk örömöt a szolgálatban és hogyan tudjuk alkalmazni a leírtakat saját helyzeteinkben.

Egyhetes tanulmányunk során többek között a következőkről lesz szó:
• Szolgálatunk története, küldetése, értékei, arculata és felépítése
• Vezetés
• Csoportvezető feladatai és csoportok összeállítása
• Problémák és konfliktusok kezelése
• Kegyelmi ajándékok

Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/262385845027321/

Szeretettel várunk!

Úr mindenek felett

„Ezékiás király az Örökkévaló tetszése szerint uralkodott, ahhoz hasonlóan, ahogyan őse, Dávid király is tette.” – 2 Krónikák 29:2

Elég idős vagyok, így több amerikai elnök elnökségét is megéltem már. Némelyik elnökről úgy tűnt az alapján, ahogy az országot vezette, hogy közelebb van Istenhez, mint a többiek.

Az első elnök, akire gyermekkoromból emlékszem Ronald Reagan… igen, a ’80-as évek gyermeke vagyok. Még ma is emlékszem, ahogy egyik este, amikor a nagyszüleimnél aludtam, bekapcsoltuk a tévét és néztem, ahogy beszédet intéz az amerikai nép felé. Aznap éjjel, amikor a nagymamám lefektetett, élénken él bennem, ahogy azt mondta, „Angela, mindig imádkozz az elnökünkért. Nagyon fontos, hogy imádkozzunk értük, a védelmükért, és hogy Isten adjon nekik bölcsességet ahhoz, hogy vezetni tudják az országunkat.” Nem tudom, miért volt rám ez a rövid beszélgetés ilyen nagy hatással, de mélyen belém ivódott.

Mikeás azzal kezd, hogy számos fontos információt oszt meg velünk. Először is kiemeli, hogy amit elmond, az Istentől származik, ő csak közvetítő. Majd beszámol arról, honnan származik és hogy ószövetségi prófétai szolgálatának évei alatt, a Krisztus előtti 8. században, melyik három király uralkodott. Megtudjuk azt is, hogy Mikeás egy mezőgazdasággal foglalkozó közösségből származott. Mikeás könyvének további olvasásához kapcsolódóan ez egy lényeges információ. Látni fogjuk, hogy Mikeás közösségének tehetősebb tagjai, mind Júdában, mind Izráelben hogyan bántották kevésbé tehetős társaikat.

A három király, akiket Mikeás említ, nagyon különbözött egymástól…

Jótám (750-735) többé-kevésbé közömbös volt Isten iránt. A látvány kedvéért elvégezte a vallási szertartásokat, de a szíve nem volt benne. Áház (735-715) ellenben NAGYON gonosz volt. Nem volt közömbös, mint Jótám, hanem agresszíven küzdött Isten ellen. Ezékiás (715-686) teljesen az ellentéte volt. Szerette Istent és azon munkálkodott, hogy népét visszavezesse Hozzá.

Amikor ezekről a királyokról olvasok, eszembe jut a bölcsesség, amit évekkel ezelőtt a nagymamám megosztott velem: imádkoznunk kell a vezetőinkért. Mindegy, hogy „Jótám”, „Áház” vagy „Ezékiás” vezetése alatt élünk, imádkoznunk kell értük és közben úgy élni az életünket, hogy az dicsőséget hozzon Istenre… ahogy Mikeás tette. Arra hívattunk el, hogy küzdjünk napjaink elnyomása ellen és – ahogyan erre Mikeás is kér minket – éljünk a kegyelmet kiterjesztve, az igazságot biztosítva és Istennel alázatban járva.

Ne feledd, hogy Isten a legfőbb hatalom és akkor is munkálkodik, ha az uralkodó király szereti őt, de akkor is, ha nem… Isten Úr MINDENEK felett!

1. heti kihívás: Add tovább a nagymamám bölcsességét. Szakíts időt a héten arra, hogy imádkozz a miniszterelnökünkért és azokért, akik az országunkat, a városunkat, a közösségünket vezetik. Meg kell tanítanunk a fiatalabb generációt az imádság jelentőségére.

Beszélgessünk: Imádkozol rendszeresen országod vezetőiért? Megtanítottak erre már gyermekként?

Szeresd nagyon Istent,


Forrás: https://lovegodgreatly.com/lord-over-all/

Fordította: Szabó Eszter

Válaszd a bátorságot! – 1. hét / 2. nap

Bátran bízz

Olvasd el: Példabeszédek 3:5-6, Zsoltárok 9:10, Zsoltárok 20:7

IMÁK: Példabeszédek 3:5-6, Zsoltárok 9:10

Isten nem azt kéri, hogy értsük meg. Sokkal inkább arra kér, hogy bízzunk Benne. Bátor hitre van szükség ahhoz, hogy megértés nélkül bízzunk. Sokszor nem értjük majd, hogy mit csinál Isten. De Ő hűséges, és tudjuk, hogy jó, így teljes szívvel bízhatunk Benne. A mi értelmünk nem képes felfogni, hogy milyen bámulatos Isten akarata és terve az életünkre nézve. Amikor elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy bízzunk, pedig nem értjük, hogy mi történik, az olyan, mintha a tó kellős közepén kilépnénk a csónakból, mert Jézus azt mondta. Lehetünk bátrak bízni mindazért, amit már tudunk a mi Istenünkről. Ő mindig meg fogja mutatni, hogy melyik úton kell menned. 

Köszönöm Istenem hűségedet és jóságodat. Köszönöm, hogy adsz erőt bátornak lenni és bízni Benned még akkor is, ha nem értelek. Istenem, tudom, hogy jó terved van az életemre nézve. Emlékeztess arra, hogy a Te akaratodat keressem, hogy megláthassam azt az utat, amelyet Te készítettél el nekem. Teljes szívemmel Benned akarok bízni. Ámen. 

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Isten örökké tartó szavai

Elszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk szava örökké érvényes marad.” – Ézsaiás 40:8

Amikor először adtam át az életemet az Úrnak még fogalmam sem volt arról, hogy micsoda értéke van a Bibliának. Akkoriban csak párat ismertem a tízparancsolatból. Éppenséggel egy olyan gyülekezetbe jártam, amely a dicsőítést sokkal inkább előtérbe helyezte a bibliai tanításokkal szemben. Tehát, amennyire én tudtam, a Biblia nem volt más, csupán egy szabálykönyv.

Egészen addig, amíg Isten el nem kezdte felfedni magát előttem, nem ismertem az általa felkavart, olthatatlan szomjat és éhséget, hogy megismerhessem Őt. A gyülekezet többé már nem volt elég ahhoz, hogy oltsa a szomjam. A dicsőítés nem bizonyult elégnek ahhoz, hogy elérjem Őt.

Ki ez a Mindenható Isten, aki tökéletesen ismer és feltétel nélkül szeret? Mi a terve az életemre? Van egyáltalán helyem ebben a világban? Miért olyan nehéz az élet? Miben változna meg az életem akkor, ha az Ő szerető kezei közé helyezném?

Amikor válaszokra volt szükségem a Szent Szellem Isten Igéjére, a Bibliára irányította a figyelmemet.

Istentől származik az egész Írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen: minden tekintetben felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára.” – 2 Timóteus 3:16-17

A Biblia sokkal több egy szabálykönyvnél, egy önsegítő kézikönyvnél vagy egy Istenről és az ő népéről szóló tényekkel teli enciklopédiánál. A Biblia Isten élő, lélegző, mennyei kinyilatkoztatása önmagáról az emberek felé. 66 könyvében Isten beszámol az ő nagyszerű tervéről, melynek során Fián, Jézus Krisztuson keresztül megváltja az emberiséget.

Amit az Istennel folyatott szellemi utam elején még nem tudtam, az az, hogy Isten valódi megismeréséhez ismernem kell az Ő Igéjét. Megismerni Istent a Biblián keresztül választ ad legmélyebb szükségeinkre és az élet legbonyolultabb kérdéseire.

  • Ha a Biblia segítségével megismerjük Istent, a belé vetett hitünk megerősödik és elkezdünk ragaszkodni az ígéreteihez.
  • Ha a Biblia segítségével megismerjük Istent, az átformálja látásunkat mind a földi, mint pedig szellemi életünk tekintetében.
  • De mindenekfelett, ha a Biblia segítségével megismerjük Istent, akkor a szavak mögött meglátjuk Jézust, a testté lett Igét.

Mindig rácsodálkozok arra, hogy évszázadok múltán is, évről-évre a Biblia maradt minden idők legsikeresebb bestsellere. A Bibliát kb. 1500 év alatt írta meg több mint 40 különféle író isteni sugallatra. Ezek az emberek más korokból érkeztek, más volt a foglalkozásuk, a népcsoportjuk és a hátterük. Mégis, a Biblia örökké tart.

Nem számít az idő, a politikai változások, a szociális normák, a szellemi sokszínűség vagy a filozófiai elméletek… Isten szava megmarad. Isten szava pontosan az, ami Ő maga… mindig igaz, hibátlan, releváns, változhatatlan és rendíthetetlen. Egy olyan világban, amely állandóan változik, a hívőknek mindig lesz egy változhatatlan állandó az életükben: ez pedig Isten és az Ő szava.

Mert amit Isten kimond, az a szó, élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is: megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait.” – Zsidók 4:12

Azért olvassuk a Bibliát, hogy megértsük Isten szívét, hogy meghitt és egyedi módon találkozzunk vele, és hogy, elkerülhetetlenül egyre jobban hasonlítsunk hozzá.

Azért olvassuk a Bibliát, hogy általa megnyerjük Isten erejét. Isten Igéje egy fegyver, melyet arra használunk, hogy felülkerekedjünk a kísértés, a bűn és saját szenvedéseink felett ebben a bukott világban. Ez az az erő, amely megújítja elménket és helyreállítja szívünket Istenben. Ez az az erő, amely átformálja gondolatainkat, hozzáállásunkat és viselkedésünket.

Azért olvassuk a Bibliát, mert ez a mi fényünk ebben a sötét és összetört világban. Ez mutat utat Istenhez és az Ő akaratához akkor, amikor nem vesz minket körül más, csak káosz és üresség. Isten Igéje láthatóvá teszi az ösvényt, melyen járnunk kell és pontosan vezeti minden döntésünket és választásunkat. A legbiztosabb módja annak, hogy megtaláljuk Istent az életnek nevezett zűrzavarban az, ha kinyitjuk a Bibliánkat.

Isten teremtett minket önmagáért. Azonban ahhoz, hogy megismerjük, ismernünk kell az Ő Igéjét is. Bizalmas kapcsolatba kerülni Istennel megéri a befektetett időt, energiát és áldozatot, ami azzal jár, hogy olvassuk és tanulmányozzuk az Ő beszédét.

Isten Igéje sosem hagy cserben minket, mert Isten maga nem hagy minket cserben.

Isten szava örökké megáll, mivel Isten maga örökké megáll.

Hogyan imádkozhatunk érted, miközben Isten útmutatását és bölcsességét keresed az Ő Igéjében?

 

Kegyelem nektek és békesség,

Terria

 

Terria az SZNI bátorító és közösségi médiát kezelő csapataiban szolgál. Virginia államban él a férjével, és két gyönyörű egyetemista lány büszke édesanyja. Szenvedélyes célja, hogy lángra lobbantsa és bátorítsa a századfordulón élő nők generációit, hogy azok megragadják Isten igazságát és ragaszkodjanak is hozzá. A hétköznapokban szorgalmasan dolgozik; többnyire kórházakban láthatjuk ilyenkor, ahol meghallgatja a betegek történeteit, és megosztja a történeteit, és azt a szeretetet, mellyel Isten elárasztotta az életét. Bár Terria életének körülményei néha zűrzavarosak, Isten mindig megmutatja neki erejét és szeretetét.

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/gods-enduring-word/

Isten Ígéretei – 2. hét / 4. nap

Bölcsesség azoknak, akik kérik

Olvasd el: Jakab 1:5
IMÁK:
Jakab 1:5

Az embert próbáló időkben oda kell fordulnunk Istenhez, és Tőle kérni bölcsességet. A barátaink, szüleink, főnökünk, hangos szomszédunk valószínűleg ellátna jótanácsokkal, de egyedül Isten lát és tud mindent. Egyedül Ő tud a valóban helyes útra terelni és megmutatni, mit kell tennünk. Ha keressük Isten akaratát, bízhatunk benne, hogy lépésről lépésre vezetni fog.

Lehet, hogy gondolataid tele vannak a körülményeid miatt érzett aggodalommal, mégis szánj rá egy kis időt, hogy ezen a héten leülj a Bibliáddal, egy tollal és jegyzetfüzettel, és csendben Istenre figyelsz. Imádkozz, és kérd Istent, hogy adjon tisztánlátást Bibliaolvasás közben.

 

Uram, szükségem van vezetésedre. Mutasd meg, mit kell elkezdenem, és adj bátorságot abbahagyni mindazt, ami akadályoz a Veled való járásomban. Hadd halljam tisztán a hangodat, amely azt mondja „Ezen az úton kell járnod”. Ámen. 

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia

 

Isten hordoz

Minden helyzetben ismerd fel az Örökkévalót és akaratát,
 akkor majd ő egyengeti utadat,
 és vezeti lépteidet!

Példabeszédek 3:6

Amikor legutóbb Európába utaztam, olyan mértékű kultúrsokkot és honvágyat éltem át, amire soha nem is számítottam, és olyan icipicinek és elveszettnek éreztem magamat, hogy megígértem magamnak, hogy soha többé nem megyek vissza oda dolgozni. (Azért nem zártam ki egy luxusnyaralás lehetőségét, barátságos idegenvezetővel és drága szállodával. Hátha, majd egy szép napon.) Ez nagyjából 20 éve történt. Két hete megszegtem a fogadalmamat.

Amikor meghallottam, hogy a Szeresd Nagyon Istent (amerikai) csapata a német nők közé készül szolgálati útra, az volt a legnagyobb aggodalmam, hogy a férjem és a lányaim hogy fognak boldogulni nélkülem. De ahogy közeledett az utazás időpontja, eszembe jutott a múltbeli rettenetes élményem, és már inkább amiatt aggódtam, hogy én mit fogok kezdeni a családom nélkül.

2000 januárjában, amikor még csak 18 éves voltam, Milánóban éltem, ahová anyukámmal költöztünk, hogy hátha sikerül fellendíteni a modellkarrieremet. Addig Amerikában, Dallasban (Texas államban) dolgoztam, és az volt az álmom, hogy ezentúl Milánó, Párizs és New York kifutóin fogok megjelenni. Kívülről nagyon izgalmasnak tűnt, valójában azonban életem egyik legnyomasztóbb időszakát éltem meg.  A zord észak-olasz téli hideg könnyedén bekúszott a kabátnak nevezett kis lenge ruhadarabom alá. Ugyan az ügynökségemtől kaptam egy mobiltelefont, de senki nem tudta átállítani angol nyelvre. Akárhány üzenetet is hagytam, egyikre sem érkezett válasz. Minden pincér azt kérdezgette, hogy buborékos vagy mentes vizet kérek, nekem viszont minden vágyam egy repülőjegy lett volna haza.

Napjaim nagy része azzal telt, hogy néztem a végeláthatatlan nevű utcatáblákat, számtalanszor álltam az albérletünk udvarán a hajnali órákban, frissen mosott, törölközőbe csavart hajjal, hogy néhány mondatot válthassak a barátommal, aki Texasban volt. Soha nem volt képes megérteni az időeltolódást. A Dolce Gabbana cégnél a főnökeim pedig csak azt hajtogatták a foguk között sziszegve, hogy „Mosolyogj, Amanda!” Nem tágított mellőlem a szenvedés, miután sikerült azt egyszer vidámságnak feltüntetnem.

Aztán egy újabb hosszú nap után, melynek végén nagy tányér gőzölgő tésztával próbáltam vigasztalódni, ahogy hazaértem az albérletünkbe, anya épp telefonált. Valami történt otthon a testvéremmel, és súlyos volt a helyzet. Meg sem tudtuk várni a divathetet, ami már csak néhány héttel később lett volna, azonnal haza kellett utaznunk Texasba. A milánói kínjaim nem is voltak hasonlíthatók ahhoz a szomorúsághoz, ami otthon várt.

Ahogy a testvérem lábadozott, vele együtt gyógyultam én is. Túl sok volt mindez. Eldöntöttem, hogy soha többé nem akarok ilyen messzire menni az álmaim hajszolása érdekében. Csődtömegnek éreztem magam. Persze miután férjhez mentem és anya lettem, és megismertem Krisztust sok-sok évvel később, rájöttem, hogy nem is azt az utat szánta nekem Isten.

Amikor még csak ismerkedtem Istennel, a Példabeszédek 3:5-6 versei óriási változást jelentettek.

Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!

Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

Amikor a magam útját jártam, csak szomorúságot találtam. Ebben már volt tapasztalatom. Viszont amikor elkezdtem Istenben bízni és teljes szívből Őt szeretni, ezerszer is megmutatta, hogy az Ő útjai a lehető legjobbak.

Már hét éve bíztam magamat az Úrra, amikor történetírói munkát ajánlottak a Szeresd Nagyon Istent csapatában. Könnyű szívvel fogadtam el. Isten hihetetlen módon munkálkodik ezen a szolgálaton keresztül, és ideje volt, hogy valaki írásba is foglalja mindazt, amit Ő végzett, hogy minél többekhez eljuthassanak ezek a történetek, nehogy elszalasszuk azokat az alkalmakat, amikor Isten dicsőíthetnénk együtt. Még csak alig egy éve dolgoztam az SZNI-nek, megtudtam, hogy Németországba kell utaznom történeteket írni. Meglepő módon újra könnyen rábólintottunk a családommal együtt.

Ahogy közeledett az utazás időpontja, megrémültem. Mi van, ha odaérek, és nem tudom elolvasni a kiírásokat, ha egész nap csak enni akarok és magamba roskadok, mialatt ezek a drága nők az én munkámra lennének utalva? Mi van, ha a milánói élményemhez hasonlóan újra leblokkolok, és minden csodás eseményről lecsúszom? Mi van, ha cserbenhagyok mindenkit? Mi van, ha megint csődöt mondok? De a férjem és a családom napról napra bátorítottak, Isten pedig utat készített. Így tehát nem tehettem mást, átengedtem az irányítást Istennek, és elindultam. Isten pedig végig hordozott.

Első sorból élvezhettem, milyen drága pillanatokat élnek át együtt ezek az Istennek szolgáló nők. Hogyan ölelik át egymást, hogyan tanulnak egyre többet és többet az Úrról, és ahogy csak kapkodtam a fejem sokféle nyelv között, Isten dicsőségére, megváltoztam. Már nem kellett bogarásznom az utcaneveket, mert ott voltak a barátaim, akik eligazítottak. Nem blokkoltam le és nem görnyedtem össze a félelemtől, mert végig elborított a szeretet. Hasznos voltam, még élveztem is, és kiteljesedtem. Úgy éreztem, újra a helyemen vagyok.

A nélkülem töltött öt nap a férjem és a lányok számára is diadalmas volt. Nagyszerűen boldogultak. Az pedig, hogy óceánokon át utaztam Krisztusért, és mégsem omlottam össze, az pedig az én diadalmam volt.

Amikor az enyém volt a döntés lehetősége, az örvény lefelé húzó erejével haladtam a mélybe és végül gödörbe estem. Mégis, Isten várt rám. Most viszont Rá hagyom a döntést, Ő pedig egyenes ösvényen vezet az ígéreteivel. Hordoz engem. Nagyon örülök, hogy megszegtem a magamnak tett fogadalmamat, és helyette Isten ígéreteit követtem egészen Németországig. Imádkozom azért, hogy te is engedd, hogy Isten vezessen, mert az Alkotó útja sokkal jobb, mint amit ki tudnánk erőszakolni magunknak.

Legyen Övé a dicsőség!

Amanda

 

Amanda odavan mindenért, ami Texasszal vagy Jézussal kapcsolatos. Amellett, hogy két csodálatos lányát neveli, és mindent megtesz, hogy a lehető legjobban szeresse és tisztelje tűzoltó férjét, próbál minél több időt olvasással és írással tölteni. Pontosan tudja, hogy milyen üres volt az élete Isten nélkül, és örökké hálás azokért az emberekért, akik Istenhez vezették.

Amanda azon kevés emberek közé tartozik, akik egyszerre nyitottak és zárkózottak. Még tanulnia kell, hogy hogyan tudja Isten páncélját a szíve felett viselni. Az a vágya, hogy a világon minden nő tudja meg, hogy Isten mennyire szereti őket; így azok visszatérhetnek ahhoz és megmaradhatnak abban az identitásban, amelyet Ő tervezett a számukra.

 

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/god-carries-me/

Isten Ígéretei – 2. hét / 3. nap

Bízz az Úrban!

Olvasd el: Példabeszédek 3:5-6
IMÁK:
Példabeszédek 3:5-6

A valaha élt legbölcsebb ember azt tanácsolja, hogy ne a magunk eszére támaszkodjunk, hanem hajoljunk meg Isten akarata előtt. Amikor teljesen rábízzuk magunkat Istenre, hogy Ő irányítsa az életünket, és Őt tesszük meg életünk Urának, akkor megnyitja értelmünket, és bölcsességet ad, hogy merre menjünk. Az Úrra kell támaszkodnunk, és búcsút kell intenünk az önjáró életnek.

Ahogy Isten jelenlétét keressük, egyenessé teszi az ösvényünket. Többé nem kell erőlködnünk és aggódnunk a következő lépés miatt, mert az Ő irányába mozdulunk, és az ajtókat Ő nyitja ki számunkra. Hogyan ismerhetik meg mások az Urat a tetteinken keresztül? Kérjük Őt, hogy segítsen a mindennapjaink minden részletét Rá bízni.

 

Uram, köszönöm, hogy irányítod a lépteimet. Segíts, hogy bízzam abban, hogy a Te utaid jobbak az enyémeknél. Semmit nem akarok magamnak megtartani. Ámen.

/YouVersion/

 Fordította: Greizer Zsófia

 

Isten Ígéretei – 2. hét / 2. nap

Isten vezetni fog

Olvasd el: Ézsaiás 58:11
IMÁK:
Ézsaiás 58:11

Ézsaiás próféta az 58. fejezetben elmagyarázza, hogy Isten valódi imádatot kér tőlünk. Arra vágyik, hogy teljesen szánjuk oda neki a szívünket, és keressük azokat az alkalmakat, amikor segíthetünk a szenvedőknek. Amikor elsősorban Neki tetsző módon akarunk élni, mélyebb kapcsolatba is kerülünk Vele. Akinek a szíve Benne gyönyörködik, az tisztábban meghallja vezetését. Ahogy egyre inkább átengedjük életünk minden területét Neki, úgy fogja Isten is megöntözni kornyadozó életünket.

Meg vagy terhelve? Tölts időt Istennel, hogy fel tudjon frissíteni. Kérd meg Őt, hogy erősítsen meg, és gyengéden vezessen, hogy merre kell menned. Ülj oda Atyád kútjához imádattal, és kortyolj nagyokat.

 

Uram, még jobban szükségem van Rád. Mutasd meg, merre forduljak, és adj erőt a mai naphoz. Ámen.

 /YouVersion/

 Fordította: Greizer Zsófia

Isten Ígéretei – 1. hét / 3. nap

Isten vigyáz rád

Olvasd el: Zsoltárok 1:6
IMÁK:
Zsoltárok 1:6

Jó Istenünk ismeri az előttünk álló utat – egyetlen részlet sem kerüli el a figyelmét. Életutunk minden egyes lépését az Ő gondoskodó védelmével kövezte ki. Gyengéd szeretetével öleli körül gyermekeit és teljes elkötelezettséggel tölti be minden szükségünket. Mikor úgy döntünk, hogy követni fogjuk Isten vezetését, édes békesség tölt majd el bennünket a napi teendőink közepette. Isten mindent tud. Mindent lát. Ma is bízhatunk abban, hogy hűséges Istenünk minden mozdulatunkra figyel, és mindig el fogja készíteni számunkra az utat.

Mikor a szívedben aggodalom üti fel a fejét, állj meg és hallgasd Atyád suttogó hangját: Gyermekem, ismerem az utat.

 

Uram, hiszem, hogy Te mindig vigyázol rám. Segíts, hogy a Te utadat kövessem, és teljesen megbízzak Benned. Ámen. 

/YouVersion/ 

Fordította: dr. Ferenczi Andrea