Ne félj

Az Úr ezt mondta Pálnak egy éjszakai látomásban: „Ne félj! Bátran beszélj továbbra is, ne hallgass el, mert én veled vagyok! Senki sem fog megtámadni vagy bántani téged. Sokan vannak ebben a városban, akik az enyémek!” – Apostolok cselekedetei 18:9–10

Az Úr Igéje hihetetlen erővel bír. A Szentírásnak ugyanazt a szakaszát különböző időszakokban olvashatom, és mindig valami újat tanulok. Az Úr más formában is beszél hozzánk, és kézbesítési módozatokban legtöbbször kreatív: más emberek segítségét veszi igénybe a feladat végrehajtásához.

Én jelenleg az újjápítés időszakában vagyok.

Azt mondták, hogy átlagosan két évig tart, míg egy válás után úgy érezzük, hogy a dolgok visszatértek a normális kerékvágásba. Habár többé nem igazán tudom, mit jelent a „normális”, de azt elmondhatom, hogy ennek a posztnak a megírásakor, azaz húsz hónappal a válás után, ismét kezdek szilárd talajt érezni a lábam alatt, és újra merek álmodni.

Bevallom, küszködtem, hogy az új helyzetem elfogadjam. Ez nem az a történet, amelyet valaha elképzeltem magamnak. Nem hiszem, hogy bárki, aki az esküvője napján az Úr elé áll, azon gondolkodna, hogy az örökre szóló házasságának egyszer csak vége szakad. Az enyém mégis véget ért. Azonban Isten számára ez nem volt meglepetés. Ez az én történetem most, de Isten benne van. Ő úgy munkálkodik, hogy mindenből valami jó származzon és az Ő dicsőségét szolgálja.

A félelem igazi bénító erő: félelem a változástól, félelem a jövőtől, félelem a kudarctól, félelem az emberektől.

Amikor a házasságom véget ért, azt gondoltam, az életemnek is vége. Kezdtem azt hinni, hogy már semmihez sem tudok érdemben hozzájárulni, és a kicsinyke hangom, ami még maradt, és amivel még bátoríthatnék másokat, többé már nem számít. Ki vagyok én? Mim van, amit adhatnék?

Az Úr azonban küldött segítséget, méghozzá olyan emberek formájában, akiket külön erre az időszakra választott ki.

Az elmúlt két év során az Úr különleges hölgyeket használt, hogy bátorítson és erőt adjon. Néhányukat csak nemrég ismertem meg, és egészen biztosan Isten alakította így a dolgokat. Egyszerűen hihetetlen: ezeket a kapcsolatokat magamtól sem megálmodni, sem létrehozni nem tudtam volna. Igazán észbontó! Az Isten iránti engedelmességükön keresztül abban, ahogy utánam nyúltak, bátorítottak, erősítettek, és hittek bennem, nagyban hozzájárultak, hogy ebben az időszakban ismét talpra tudjak álljak.

Isten folyamatosan használta az Ő Igéjét, hogy vezessen, különösen Pál apostol szavait az Apostolok cselekedetei 18:9–10-ben: „Ne félj; menj, és tedd, amire elhívtalak, mert sok emberem van ebben a városban.” Áldott vagyok, hogy személyesen megismerhettem néhány szuper különleges embert, akiket az Úr választott ki mellém pontosan erre az időszakra.

Nekem természetemnél fogva adottságom van arra, hogy összehozzam az embereket. Az egyedi tulajdonságok, amelyeket önmagunkban és másokban látunk a Teremtőnk visszatükröződései, mert az Ő képmására lettünk teremtve. Tudom, mennyire szeretek összehozni embereket, akiknek erre van szükségük, tehát mennyivel nagyobb örömét lelheti Isten abban, ha ugyanezt teheti? A szívem repes az Apostolok cselekedetei 18:10-ben olvasva, hogy „…én veled vagyok! Senki sem fog megtámadni vagy bántani téged. Sokan vannak ebben a városban, akik az enyémek!” Ez az! Az Úr kiválóan össze tudja hozni az embereket, és ennek a világnak minden szegletében vannak hívei.

Amikor azon kaptam magam, hogy úgy érzem, az amerikai Montana államban élek a semmi közepén, és hogy itt soha senki sem fog rám találni, az Úr hűségesnek mutatkozott, és embereket küldött hozzám, hogy emlékeztessen: látnak, szeretnek és van célom.

Mitől kellene tehát félnem? Mitől kellene neked félned?

Megrémülhetünk ugyan, de mégis lehetünk bátrak. Amint elengedjük a félelmet és teljesen az Úrban bízunk, helyet készítünk az Ő számára, hogy a leghatékonyabban munkálkodjon bennünk. Ő fog mindenen keresztülvinni, amire elhívott bennünket.

Ő a mi védelmezőnk.

Amikor az előttünk álló út aggodalommal tölt el, Ő arra bátorít, hogy ne féljünk.

Van egy ellenségünk, aki el akar hallgattatni bennünket, hiszen a történeteink olyanok, mint a megszentelt föld. Lehet, hogy pont a te bizonyságtételed indítja majd el a megújulást azok életében, akik tanúi Isten kegyelmi munkájának az életedben.

Mindannyian egyedülálló lehetőséget kaptunk, hogy Krisztussal együttműködve erősítsünk és felemeljünk másokat. Én részese lettem ennek az ajándéknak, és szeretném, ha ezt mások is megtapasztalnák. Ezt azonban nem lehet csendben megvalósítani. Hallassuk a hangunkat! Legyünk olyan emberek, akikre számíthat Isten, akik nem félnek befogadni, szeretni és bátorítani másokat.

Lehet, hogy éppen te vagy az a személy, akiért valaki éppen imádkozik, hogy ma megjelenjen az életében.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/do-not-be-afraid/

Fordította: Barabás Mónika

Járj győztesen! – Józsué könyve – 5. hét / 4. nap

Isten a menedékünk

Olvasd el: Józsué 20:1-6; Zsidók 6:18; Zsoltárok 94:21-22

IMÁK:  Zsoltárok 94:22

További olvasmány – Józsué 20:7-9

A Lévitáké volt az egyetlen törzs, akik nem örököltek földet. Ők szétszóródtak a nép között a különböző városokban, hogy szolgáljanak, tanítsák Isten Törvényét a népnek. Ezekből a városokból 6 város menedékváros volt. A mózesi törvényekben azt olvassuk, hogy bárki, aki gyilkosságot követett el, meg kell halnia. De abban az esetben, ha a gyilkosság véletlen baleset volt, Isten megnevezte ezeket a városokat, ahol a gyilkos menedékért folyamodhatott (2 Mózes 21:13). Biztonságban lehetett a bosszúálló elől – a családtag felelőssége volt az áldozat halálának megbosszulása (5 Mózes 35:19) – az ítélet meghozataláig.

Ezek a városok már nem léteznek, de nekünk, hívőknek, van saját menedékünk: Isten. Amikor a bűneink miatt az örök halál lenne az ítélet, odafuthatunk Jézushoz, menedéket keresve és megtisztulva gonosz tetteinkből. Most, hogy már az Ő családjának tagjai közé tartozunk, futhatunk Hozzá vigasztalásért, békességért, erőért és örömért.

Isten a mi kősziklánk és menedékünk. Amikor más emberek, vagy a körülményeink, vagy lelkünk ellensége támad és megpróbál leteperni, mehetünk Istenhez és menedékhelyet találhatunk Nála. Amikor Hozzá közel vagyunk, akkor biztonságban vagyunk.

Ó, Istenem, Te vagy kősziklám, szabadítóm, menedékem. Te vagy oltalmam, erősségem és magas kőváram. Vonj közelebb és egyre közelebb magadhoz, hogy meg ne inogjak. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Pfaff Mária

Az Úr a te pajzsod

„…tollai alatt védelmet találsz.” – Zsoltárok 91:4

Manapság már nem sok hasznát vesszük a pajzsoknak. Kivéve, ha esni kezd. Történt már meg veled, hogy elkapott az eső, és nem volt nálad esernyő? Ki voltál szolgáltatva az eső kényének-kedvének, nem igaz? Átitatott minden egyes ruhadarabot, amit viseltél, és víz csöpögött le a hajadról, végigfolyva az arcodon. Szükséged volt egy eső-pajzsra.

Amilyen kiszolgáltatottak vagyunk akkor, amikor felkészületlenül ér minket a vihar, ugyanolyan gyámoltalanok és védtelenek vagyunk a Sátánnal és a bűnnel szemben, ha nem találjuk meg a megfelelő védelmet. És még akkor is, amikor tudjuk, hogy oltalomra szorulunk, rossz helyen keressük azt.

Embereket keresünk, hogy végigvezessenek az életen.

Szabályokat keresünk, hogy megtartsanak minket és ne essünk el.

Akaraterőt keresünk, hogy ellen tudjunk állni a kísértéseknek.

Bölcsességet keresünk, hogy meghiúsíthassuk a Sátán terveit.

Habár ezek egyáltalán nem rossz dolgok, mégsem tehetik ki az egyetlen vagy a fő védelmi vonalunkat. Ha ilyen módon számítunk rájuk, akkor csalódást fognak okozni, mi pedig valóban védtelenek leszünk.

A világ erősebb, mint a mi elhatározásaink, az ördög erősebb, mint az önuralmunk, a kísértések erősebbek, mint az akaratunk, a bűn pedig erősebb, mint a vallásos szabályaink.

Kiszolgáltatottak és védtelenek vagyunk hacsak nem találunk egy olyan pajzsot, mely elég nagy és hatalmas ahhoz, hogy ellenálljon mindennek, amivel szembe kell szállnunk.

Keresztényekként van egy ilyen pajzsunk. Az Ő neve Jehova-Roi, az Oltalmazó Isten. Ő egy olyan pajzs a számunkra, mely egész testünket lefedi, és minden oldalról megvéd bennünket.

Istenen nem lehet váratlanul rajtaütni, semmi sem lepi meg, semmi sem jár túl az eszén, és semmi sem tereli el a figyelmét arról, hogy őrizzen téged. Ő sosem fárad el és sosem kalandozik el a figyelme, ráadásul sosem megy szabadságra. Ő a Mindenható Isten, aki teremtette a mennyet és a földet, aki magára vette a büntetést a bűneid miatt, aki legyőzte a halált és aki minden nép fölött uralkodik. Ez a te pajzsod. Ő a te pajzsod. Azonban ahhoz, hogy a pajzs hatásos legyen, mindenképpen közel kell állnunk hozzá.

Tehát maradj a közelében, lásd meg, hogy mennyi mindenre képes és hidd el, hogy Ő érted van és meg fog óvni minden támadástól, vihartól és kétségtől, melyet életed során tapasztalsz.

 

Jézusra nézve,

Jen

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-lord-your-shield/

Isten Ígéretei – 3. hét / 5. nap

Ő a mi pajzsunk

Olvasd el: Zsoltárok 91:4
IMÁK:
Zsoltárok 91:4

Amikor támadás alatt vagyunk, bízhatunk abban, hogy Isten megvéd minket. Isten elrejt minket az ellenség elől, ahogy a tyúk is szárnyaival takarja be csibéit. Igazsága és hűsége pajzsként véd a szembejövő nyilaktól.

Isten hűségesen megtartja ígéreteit, ezért bízhatsz abban, hogy kegyelmével ma is betakar téged. Biztonságban vagy Isten kezében. Kiálts Hozzá, ha aggodalmaskodsz és maradj közel a szárnyaihoz.

 

Uram, hiszem, hogy hűséges vagy és megtartod az ígéreteidet. Szükségem van arra, hogy ma pajzsként védj az ellenség támadásától. Takarj be védelmeddel. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Isten Ígéretei – 1. hét / 3. nap

Isten vigyáz rád

Olvasd el: Zsoltárok 1:6
IMÁK:
Zsoltárok 1:6

Jó Istenünk ismeri az előttünk álló utat – egyetlen részlet sem kerüli el a figyelmét. Életutunk minden egyes lépését az Ő gondoskodó védelmével kövezte ki. Gyengéd szeretetével öleli körül gyermekeit és teljes elkötelezettséggel tölti be minden szükségünket. Mikor úgy döntünk, hogy követni fogjuk Isten vezetését, édes békesség tölt majd el bennünket a napi teendőink közepette. Isten mindent tud. Mindent lát. Ma is bízhatunk abban, hogy hűséges Istenünk minden mozdulatunkra figyel, és mindig el fogja készíteni számunkra az utat.

Mikor a szívedben aggodalom üti fel a fejét, állj meg és hallgasd Atyád suttogó hangját: Gyermekem, ismerem az utat.

 

Uram, hiszem, hogy Te mindig vigyázol rám. Segíts, hogy a Te utadat kövessem, és teljesen megbízzak Benned. Ámen. 

/YouVersion/ 

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Záró szavak

Az elmúlt év során, sok csendes reggelt töltöttünk el egy óriás mellett ülve. Nem volt 10 láb magas, de nagy volt a szíve. Az én kubai Abuelom 70 éve volt házas ugyanazzal a nővel, keményen dolgozott, és jól szeretett. Ő volt a patriarchája és központi eleme a klánunknak, és az ő elvesztése hihetetlen nagy veszteség volt a családunknak.

Amikor tudod, hogy az időd korlátozott, egy bölcs emberrel minden pillanat megszentelt. Rátámaszkodnál és hallgatnál. Minden szó fontos. Minden beszélgetés jelentőségteljes.

A 2 Timóteus 4 Pál hattyúdala – az utolsó levelét annak a tudatával írta, hogy az élete nemsokára véget ér. Pál írta a fél Újszövetséget a Szentlélek ihletésével, és ezek a záró szavai hozzánk, Krisztus testéhez. Ahogy olvastam ezt a fejezetet, látom Pál szenvedélyét, hogy tiszta üzenetet közöljön számunkra, amivel tovább tudunk haladni a hitben.

Nővéreim, az élet nehéz. Pál megértette, hogy ez több, mint amit el tudunk képzelni. Szembenézett üldözéssel, nyilvános megaláztatással és váddal, veréssel, és extrém ellenállással élete minden napján Krisztus miatt. De minden támadás és nehézség között, egy dolgot folyamatos marad Pál életében: a Krisztus ereje nagyobb volt minden problémánál, amivel szembenézett.

Itt van az, amit Pál szeretne, ha tudnál: Isten meg fogja adni az erőt, hogy szembenézz bármivel, amit ez az őrült világ feléd dob. Talán te ellenszegülés nélkül nézel szembe, de Isten bátorságot és buzgalmat fog beléd adni. Isten mindig erősnek jelenik meg neked. A leggyengébb pillanataidban, a te Abba Atyád gondoskodni fog arról, amire szükséged van.

Pál szenvedélye arra, hogy terjessze az evangélium Jó Hírét, nem csökkent. Még a börtönben is folytatta a Jézusról való beszélést és ráirányította az embereket a megváltás reményére. Ez a mi díjunk. Igen, talán az életünk örvényben lesz, de a fájdalom gondoskodik egy platformról számunkra, hogy beszéljünk másoknak a Megváltóról, aki erőt adott a legyőzéséhez. Amint az emberek nézik az életünket, mi bemutatjuk, hogy Isten igazi és munkálkodik.

Igen, van egy ellenségünk. Pál ezt jól megértette, de azt is megértette, hogy Isten grandiózusabb célja az ő életére az volt, hogy hitben erősen fejezze be. Ahogy börtönben ülve megírta ezt a levelet, bizalmát teljesen a Megmentőjébe helyezte. Egy oroszlán tud üvölteni, de nem tudja elnyelni a lelkedet. Teljesen védve vagy Istennel, aki veled jár utazásod minden lépésénél, addig, amíg haza nem visz a Mennybe.

Mint gyermek, egy kis spanyol templomot látogattam az Abuelosommal. Az én óriásom minden vasárnap felvett, és én csendben ülve hallgattam a ceremóniát, ahogy mellette ültem. Minden szolgálat egy doxológiával ért véget – egy Isten dícsérő szóval. Mi magasra emelhettük az Isten nevét a mi szánkon és utána kiléphettünk a templom ajtóin az Ő örömével a szívünkben. Azt a megbízást kaptuk, hogy Isten dicsőségére éljünk az otthununkban, a munkahelyen, és a közösségünkben.

Pál végső kihívása nekünk imádsággal:

“De az Úr meg fog védeni engem minden más gonosztól is, és biztos kézzel elvezet mennyei Királyságába. Dicsőség neki örökkön-örökké! Ámen.”

Pál győzelmi pozicióból nézett szembe az ellenállással, mivel tökéletesen bízott az Ő Szabadítójában. Nővéreim, az elhívásunk az, hogy imádjuk az Egyetlent, aki megszabadított minket és továbbra is megvéd minket és gondoskodik rólunk minden szükségünkben. Isten erőteljes jelenléte soha nem fog elhagyni, és Neki sokkal hatalmasabb céljai vannak, mint bármilyen nehézség, amivel ma szembe kell nézned.

Mint Pál, az életünket Isten dicsőségére kéne élnünk az utolsó leheletünkig. Végső szavainknak Isten hűségéről kéne beszélniük.

 

Megtartva a hitet,

Lyli

 

Fordította: Gönczy Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/week-6-friday-final-words/