Bátornak lenni és felkarolni másokat

Éppen a gyülekezetben ültem, és mindent megpróbáltam annak érdekében, hogy figyeljek az éppen kezdődő vasárnapi istentiszteletre. Azonban ahogy a dicsőítés első akkordjai betöltötték a termet, nem tudtam nem észrevenni az alig pár sorral előttem álló hölgy csodálatos göndör hajzuhatagát.

Vajon ő az?

Egy kicsit előrehajoltam, hogy megnézzem az arcát – amitől a férjem persze meglepődött, hiszen nem az istentiszteletre figyeltem –, és a szeme elégedett csillogása elárulta. Ennyi év után a teste láthatóan megöregedett. A kezei, mintha saját történetük lenne, ráncosak és megviseltek voltak. A tartása és kiállása azonban ugyanolyan eltökélt volt, mint valaha, és az, ahogy dicsőített, könnyekre fakasztott.

Alig vártam, hogy megszólítsam, de hogyan? Ő még akkorról ismert, amikor kislány voltam egy kis város kis gyülekezetében; akkorról, amikor a családom nem kicsit szorult segítségre. Egyáltalán megismerne ennyi év után?

Hangosan köszönetet mondtam Istennek, amikor a dicsőítésvezető arra hívta a gyülekezetet, hogy szánjanak egy percet egymás köszöntésére. Jézus biztos tudta, hogy nem bírtam volna várni az istentisztelet végéig. Mielőtt a vezető befejezte volna a beszédet, oldalra léptem, és végigverekedtem magam a Bibliák, cipők, táskák és emberek sokaságán, olyan gyorsan suhanva mellé, amilyen gyorsan csak tudtam. A kezemet finoman a vállára helyeztem, közel hajoltam, és elsuttogtam a nevét.

Nem vagyok benne biztos, hogy emlékszel rám…” — kezdtem, majd bemutatkoztam a lánykori nevemen és elmeséltem, hogy kinek a gyermeke vagyok. Ő szemrebbenés nélkül felállt, gyenge kezeibe vette az enyémeket, és közel hajolt hozzám. A testével ellentétben a hangja erős maradt…

„Jól tudom, ki vagy.  Mindig is szerettelek.” 

És igen, valóban szeretett.


33 évvel azelőtt úgy döntött, hogy felkarol és szeret egy négy gyermekes családot, akik közül mind 8 éves vagy fiatalabb volt. Ő és a férje hűségesen jártak egy kisváros kis gyülekezetébe, ahol mi hétről-hétre menedékre leltünk.

Az ő útjai pedig diszkrétek voltak, de nagylelkűek.

„A kertben a bab éppen megérett a szedésre, ha szeretnétek, gyertek át érte a héten.”

Együtt tapasztaltuk meg Isten erejét az ima által, együtt nyertünk bátorítást Isten Igéjéből, aztán ott voltak a szó nélkül a Bibliába csúsztatott pénzes borítékok, a női konferenciák és gyermektáborok, amelyeket egy titokzatos „valaki kifizetett”, és a teli bevásárolószatyrok, amiket az istentisztelet után találtunk a kocsink hátsó ülésén.

Ő nem ítélkezett. Nem pártoskodott. Ő nem ment el a szükség mellett, hátha majd valaki más megoldja. Egyszerűen és alázatosan úgy szeretett, mint Jézus. Abból adott, amije volt, és nem várt viszonzást.

Ez évekig így ment, és volt egy kislány, aki mindezt magába szívta és jó mélyen elrejtette a szívébe. És egyetlen ember nagylelkűségének hála az a kislány megtanulta, hogy Jézus nem feledkezett meg a családjáról és az Ő népén keresztül gondoskodott róluk. Hogy Jézus tudja, mire van szükségük. Hogy Jézus sosem késik. És a kislány Jézusba vetett hite növekedett.

Ez a kislány én voltam.

Isten egyszerűen csak emlékeztetni akart az Ő jóságára azáltal, hogy néhány évvel ezelőtt keresztezte az utamat ezzel a drága szenttel. Milyen kevéssé sejtette az én öreg barátnőm aznap reggel, amikor besétált az imaházba, hogy az a kislány a kisváros kicsi gyülekezetéből fel fog nőni és sok-sok évvel később megpuszilja az arcát és azt suttogja a fülébe:

„A te szereteted mutatta be nekem Krisztus szeretetét.”

Egy ember. Egy céltudatos élet. Egy döntés a szeretet mellett. És ma Jézus ugyanúgy azt suttogja:

„Jól tudom, ki vagy. Mindig is szerettelek.”

Akkor nem tudtam visszafizetni neki a nagylelkűségét. Ma azonban — hála a bennem élő Krisztusnak — cserébe szerethetek másokat… egyszerre egy imádság, egy mosoly, egy kis gondoskodás, egy igazság, egy élet.

Itt az ideje, hogy Jézus nevében bátrak legyünk. Mire hív Jézus? Kit kell ma felkarolnod?

Az Ő lábainál,

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/brave-to-reach-others/

Válaszd a bátorságot! – 6. hét / 5. nap

Bátran ments meg másokat

Olvasd el: Máté 28:19-20; Róma 10:14-15

IMÁK: Máté 28:19-20

Ez, nővéreim, a Nagy Misszióparancs. Ez a menetparancsunk. Arra hívattunk el, hogy megismertessük másokkal Istent, és hogy ezt meg is tudjuk tenni, nekünk adta a Szent Szellem segítségét. A Nagy Misszióparancs hatalmas felelősség. Könnyű lenne azt gondolni, hogy „ó, ez a megbízatás nem nekem, hanem valaki másnak szól”, hiszen nem szükségszerű, hogy tanárok vagy prédikátorok lennénk. De a Nagy Misszióparancs mindnyájunké. Isten tudta, hogy alkalmasak vagyunk a feladatra, és a 20. versben biztosít, hogy most és mindenkor velünk lesz. Olyan embereket helyez az életünkbe, akiknek szükségük van Rá, minket használ arra, hogy tanítvánnyá tegyen másokat. Ez a mi missziónk, együttesen. A misszió terepe pedig az otthonunk, a szomszédságunk, a munkahelyünk, a közösségi média és még ezeken túl is. Elvégezhetjük azáltal, hogy szeretjük a többi embert, úgy, ahogy Jézus szereti őket, és mindennel, amit teszünk, vagy mondunk Őt dicsőítjük. Bátran elfogadhatjuk ezt a Nagy Misszióparancsot. Bátran elérhetünk másokat, hiszen Isten mindig velünk van.

Istenem, Atyám, köszönöm, hogy megbíztál ezzel a misszióval. Uram, amikor úgy érzem, nem vagyok kellőképp felkészült vagy elég, emlékeztess, hogy Te mindig velem vagy. Köszönöm, Istenem, hogy megerősítesz, hogy megismertethesselek Téged a mindennapi missziós területemen. Adj bátorságot ahhoz, hogy másokat is elérjek Királyságod számára. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Válaszd a bátorságot! – 6. hét / 4. nap

Bátran törekedj a szentségre

Olvasd el: 1 Péter 1:14-19

IMÁK: 1 Péter 1:15-16

A szentség olyasmi, amit nehezen tudok megérteni. Elérhetetlennek, fenségesnek, tisztának tűnik. Egyszer azonban, hallottam, amint egy tanár azt mondta, a „szent” azt jelenti, elkülönített. És ezt meg tudom érteni. Képzeld el, ahogy egy aranymosó arany után kutat. Földet és kavicsot szitál, speciális eszközöket használva, hogy fölfedezze és elkülönítse az arany darabkákat. Az aranyat elválasztják a portól, mert értékes. Az elkülönítés, elválasztás olyasmi, amit én is követni tudok. Mint Isten gyermekei, elhívattunk arra, hogy szentek legyünk, hogy elkülönüljünk a világtól, hogy leválasszuk a bűnt mindenről, amit teszünk. Értékesek vagyunk Isten számára, ezért hívott el minket a szentségre. Ezért ne féljünk hát a szentségtől, ne zavarjon össze a világ semmi elérhetetlennek vagy arrogánsnak tűnő dologgal. Keressük bátran a szentséget, mert Isten választottjai vagyunk, akiket saját céljaira különített el.

Atyám, köszönöm, hogy arra hívtál, szent életet éljek. Imádkozom azért, hogy a Szent Szellemed tökéletesítse a hitemet és a jellememet, hogy Jézuséhoz hasonlóvá váljon. Köszönöm, Istenem, hogy kiválasztottál. Erősíts engem, miközben a Te nevedben a szentséget keresem, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Bátran másokat helyezni előre

Ma szeretnék egy kicsit jobban úgy élni, mint Teréz anya. Szeretném arra szánni az életem, hogy segítsem a betegeket a gyógyulásban, és anyja legyek az árváknak.

Vetekedni fogok Dr. Martin Luther King Jr.-ral abban, hogy kiálljak azokért, akiknek a hangját nem hallják. Értékes lesz számomra minden egyes emberi élet és harcolni fogok az emberi igazságosságért.

Arra vágyom, hogy életemet az Evangélium terjesztésének szenteljem. Lábaim Billy Graham nyomdokaiban járnak és eljutnak a világ végére is, hogy hűségesen vallást tegyek arról, hogy Jézus az Út, az Igazság és az Élet.

Választhatom most azt, hogy leteszem az életem és áldozatosan szeretek. Tisztelhetem a Megváltómat, aki megüresítette önmagát és mindent odaadott, hogy engem a bűntől megmentsen.

De először le kell számolnom az Én Szörnnyel.

Lesben áll bennem egy vészjósló ellenség, aki önközpontú kómába csábít. Amikor az Én Szörny hazugságaira hallgatok, a magam örömét keresem és nem másokat szeretek.

Az Én Szörny lázad és bizonygatja: „Jobbat érdemelsz.”

Az Én Szörny azt suttogja: „Felejtsd el a szükséget. Majd felbukkan valaki más, aki eltakarítja a szemetet. Nem kell bepiszkolnod a kezedet.”

Az Én Szörny minden reggel a saját szépségét bámulja a tükörben és nem veszi észre a büszkeség undok vonásait.

Keresztre kell feszítenem a bennem lévő önző lényt, aki a saját vágyait szeretné kielégíteni és nem másoknak szolgálni.

NEMET kell mondanom az Én Szörnynek.

Barátaim, szeretnélek figyelmeztetni titeket, hogy tartsátok a szemeteket az otthonotokban lévő Én Szörnyetegen. Minden reggel vegyük fel tudatosan a Lélek kardját és fegyverkezzünk fel az Igével, hogy leszámolhassunk ezzel a gonosz lénnyel.

Temessük el az Én Szörnyet és válasszunk bátran.

A bátor lealacsonyítja magát és felemeli a többieket.

„Ne az önzés vagy a dicsőségvágy irányítson benneteket! Ellenkezőleg, legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal szemben!” Filippi 2:3

A bátor félretolja az önzést és elfogadja testvére egyedi különbözőségeit, hogy segíteni tudja őt a jeleskedésben.

„Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse!” Filippi 2:4

A bátor igent mond Istennek és mindent odaad azért, hogy egy elveszett lelket megmenthessen.

 „Az a gondolkozásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt, aki öröktől fogva isteni természetű, mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő. Önként mondott le minden dicsőségéről, vállalta, hogy szolgává legyen, és emberré lett.” (Filippi 2:5-7)

A bátor másokat helyez előre és Jézusra mutat.

A hitet megtartva,

Beszélgessünk: Milyen gyakorlati lépéssel kerülhetnél közelebb ezen a héten az Én Szörnnyel való leszámoláshoz és mások szolgálásához?

Fordította: Szabó Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/brave-in-putting-others-first/

Válaszd a bátorságot! – 6. hét / 3. nap

Bátran keresd más javát

Olvasd el: Filippi 2:1-11

IMÁK: Filippi 2:3-5

Másokat magunk elé helyezni bátor cselekedet. Talán nem tűnik annak, de másokat előrébb helyezni azt jelenti, hogy leszámolunk a büszkeségünkkel, megalázzuk magunkat és másokra gondolunk. Ez, ahogy a fenti Igék is mondják, olyan magatartás, mint amilyen Jézusé volt. Jézus a Lukács 9:48-ban azt mondja: „Mert aki a legkisebb közöttetek, az az igazán nagy!” Igazi bátorság kell ahhoz, hogy merjünk legkisebbnek lenni. Mint Isten asszonyai, lehetünk olyan bátrak, hogy másokat előrébb helyezünk. Imádkozhatunk azért, úgy lássuk az embereket, ahogyan Isten látja őket és bízhatunk abban, hogy Ő alázatossá tesz minket annyira, hogy inkább gondoljunk másokra, mint magunkra. Mennyei Atyánkat dicsőítjük azzal, ha másokat előrébb helyezünk, hiszen úgy teszünk, ahogy Ő tett, amikor elküldte Jézust, a mi Megváltónkat. Isten meg tudja tisztítani a szívünket az önzéstől és megerősíthet minket az alázatosságban. Arra hívattunk el, hogy olyanok legyünk, mint Jézus és bátran helyezzünk másokat előrébb. 

Atyám, köszönöm az alázatot és a szeretetet, amit Jézuson keresztül mutattál felém. Uram, alázz meg és add nekem Krisztus jellemét. Erősíts meg Szent Szellemeddel, hogy tudjak legkisebb lenni. Köszönöm, Istenem, hogy bátran előrébb helyezhetek másokat a Te dicsőségedre. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Válaszd a bátorságot! – 6. hét / 2. nap

Bátran törd össze a bálványokat

Olvasd el: 2 Mózes 20:1-3; Ézsaiás 44:6-20

IMÁK: 2 Mózes 20:1-3

Ha most együtt kávéznánk és beszélgetnénk, és megkérdeznéd tőlem, hogy vannak-e az életemben más istenek, valószínűleg úgy néznék rád, mint akinek három feje van. Sokkolna, összezavarna és őszintén, támadásnak érezném a kérdésedet. De az a kemény igazság, hogy valószínűleg vannak más álruhás „istenek” vagy bálványok az életünkben. Bárki vagy bármi, ami átveszi az életünkben Isten helyét, bálvány. Ha jobban övé a szívem, mint Istené, akkor ő az életem bálványa. A bálványok lehetnek földi dolgok, eszmék szokások, munka vagy karrier célok, sőt akár egy ember is. Bármi, amihez előbb fordulok, mint Istenhez, amikor vigaszra, szeretetre, biztonságra, nyugalomra, örömre, védelemre vagy értékre van szükségem, az életem bálványa. Ezzel a felismeréssel belátom, hogy vannak más istenek is az életemben. Elgondolkoztató. És nővérem, ez a kemény igazság. Mert Isten hatalmasabb bármely hamis bálványnál, jobb minden más istennél, több bárminél, ami az életünkben lehet. Nincs más olyan isten, mint a mi Istenünk. Betölti minden szükségünket, és annyira szeret, hogy azt fel sem tudjuk fogni. Isten arra hív, hogy mindenek felett szeressük Őt és csak Őt imádjuk. Ezért le kell rombolnunk a hamis bálványokat.

Uram, köszönöm, hogy elhívtál arra, hogy a Tiéd legyek. Köszönöm, hogy az Istenem vagy. Fegyelmezd meg szívemet, mutass rá életem bálványaira. Atyám, segíts, hogy ráeszméljek, milyen más Isteneket imádok és adj bátorságot, hogy leromboljam őket. Te vagy egyedül méltó a tisztességre és a dicséretre. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Válaszd a bátorságot! – 6. hét / 1. nap

Bátran tedd Istent az első helyre

Olvasd el: Máté 6:33; 5 Mózes 6:4-6

IMÁK: 5 Mózes 6:4-6

Mint Isten asszonyai, nem vehetjük könnyelműen ezeket a parancsokat. Amikor az Ige azt mondja, hogy szeresd Istenedet teljes szívedből, lelkedből és erődből, az azt jelenti, hogy szeresd Istent mindenek előtt. Ha teljes szívedből szeretsz valakit, akkor ő tölti be az első helyet az életedben. A Biblia azt mondja, hogy szeressük Istent és keressük az Ő Királyságát. Nem azt, hogy magunkat szeressük, hogy a saját vigasztalásunkat keressük elsőként, nem azt, hogy földi dolgokhoz ragaszkodjunk, hogy először a boldogságot kutassuk, hogy élvezzük a rivaldafényt vagy a hírnevet. Arra hív, hogy teljes szívünket eltöltő szeretettel tegyük Istent az első helyre. Ha teljes szívvel elköteleződünk amellett, hogy Istent mindenek felett szeretjük, akkor Ő mindenről gondoskodni fog. Elég bátornak kell lennünk és Istent helyezni első helyre a napjainkban, a szokásainkban, a fontossági sorrendünkben, az életünkben. Arra vagyunk elhívva, hogy teljesen neki szánjuk magunkat. Hogy ezt meg tudjuk tenni, életünk minden területét Királysága céljainak szolgálatába kell rendelnünk. Elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy Istent tegyük az első helyre.

Mennyei Atyám, Te vagy az egyedüli Isten. Teljes szívvel elkötelezem magam a Te szeretetedre, Téged teszlek az első helyre. Segíts Uram, hogy a személyes komfortom elé soroljam Királyságod céljait. Szeretlek teljes szívemmel, lelkemmel és erőmmel. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Válaszd a bátorságot! – 6. heti memoriter és kihívás

6. heti kihívás: Ezen a héten szánj rá időt és nézd végig az időbeosztásod. Hogyan keresed először szándékosan Isten királyságát? Írd le a naplóba, oszd meg a csoporttársaiddal, esetleg még a tükrödre is kiragaszthatod, hogy mikor elolvasod eszedbe jusson reggelente. Gyertek, legyünk bátrak és céltudatosak abban, amit el szeretnénk érni, a lehető legjobban kihasználva minden napot, melyet ajándékba kapunk.

Válaszd a bátorságot! – 5. hét / 5. nap

Bátran járj az elhívásodban

Olvasd el: 1 Péter 2:9; Efézus 2:10

IMÁK: Efézus 2:10

Gondoltál valaha úgy Istenre, mint egy művészre? Amikor látom a Napfelkeltét, ahogy a vibráló narancs, rózsaszín és arany megszínezi az eget, Istenre úgy gondolok, mint egy művészre. Amikor ősszel a szemem előtt váltják színüket a falevelek, és a táj gyönyörű palettája a föld tónusainak, úgy gondolok Istenre, mint egy művészre.

Isten egy művész. Minden idők legnagyobb művésze és alkotója. De testvérem, Isten munkája nemcsak a természet. Te vagy Isten mesterműve. És Isten művészete nem csak kiállításra van. Mint egy művész, aki megtervezi alkotását, kiválasztja az eszközöket, vásznat és a színeket, Istennek célja volt az életünkkel már sokkal azelőtt hogy megalkotott. Mi a célja? Hogy megtegyük a számunkra eltervezett dolgokat. Azért alkotott minket, hogy végrehajtsuk a tervét, amit kezdettől fogva tervezett számunkra. Isten mesterműve vagy és életed különleges feladata  – az elhívásod. Szánj időt a mai napon arra, hogy elgondolkozz, mit jelent Isten mesterművének lenni és mire hívott téged Isten. Mik azok a “jó dolgok”, amiket eltervezett számodra? Amikor életedre, mint Isten művészeti alkotására gondolsz, láthatod, hogy abban Isten mindent céllal hozott létre. Lehetsz bátor az elhívásodban, bízva Isten, a legnagyobb művész munkájában.

Jézus, tudatában vagyok művészetednek és annak, hogy a mesterművednek hívsz engem. Atyám, segíts nekem, hogy bátor lehessek az elhívásomban, hogy véghezvigyem a jó cselekedeteket, melyeket terveztél nekem. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya