Bevezetés a Kezdetben – 1 Mózes 1-11. c. tanulmányba

Mózes első könyvének első tizenegy fejezete gyakran nehezen érthető. Sok vita folyik manapság a világban arról, hogy mi is a valódi jelentése ezeknek az eseményeknek. Mi azonban megmaradhatunk annál az igazságnál, hogy Isten Igéje pontosan azzal vértez fel minket, amire a jó munkához szükségünk van (2 Timóteus 3:17), még ha vannak is kérdéseink. Mózes első könyve képet ad Isten természetéről; az Ő kedvessége, kreativitása, szentsége, igazsága, haragja, hatalma és fensége az Ige minden egyes lapjáról világosan kirajzolódik.

Az 1 Mózes 1–11 szakasz azt írja le, hogyan teremtette Isten a világot. Ezeknek a fejezeteknek az a célja, hogy rávilágítsanak Isten szentségére és bemutassák, miként hordozza az emberiség Isten képmását.  Megmutatják Isten hűségét azok iránt, akik követik Őt, és azt is, ahogyan azokkal bánik, akik fellázadva letérnek az Ő útjáról. A teremtés történetében Isten kreativitása nyilvánul meg, a bűn kezelésében szentségét láthatjuk, együttérzése nyilvánvaló abból, ahogyan népéről gondoskodik, az özönvízen keresztül megmutatja erejét és a teremtettség feletti uralmát, kegyelmét pedig az ígérete tanúsítja, hogy a jövőben megváltja a bűnös embereket.

A keresztény tudósok nagyrészt egyetértenek abban, hogy Mózes az első könyvét abban az időben írta, amikor az izraeliek a Sínai-pusztában vándoroltak Kr.e. 1440 körül. Ez a könyv az izraeliták azon nemzedékének íródott, akik később beléptek Kánaánba, az Ígéret Földjére, hogy emlékeztesse őket arra, ki az ő Istenük, és mit jelentett Vele járni.

Ebben a bibliatanulmányban Mózes első könyvének első tizenegy fejezetében mélyedünk el, és feltárjuk, hogyan kezdődött a teremtés, a bűn, a kegyelem, a megváltás és az ígéret. Megtanuljuk, hogyan szeressük nagyon Istent azáltal, hogy tanulmányozzuk az Ő jellemét, különösen pedig azokat a vonásokat, amelyeket nehéz megérteni, és amelyek számos hitbeli kérdést vetnek fel. Isten az erejét és a szeretetét mutatja meg azon keresztül, ahogyan az emberiséggel bánik. Ő hű a népéhez, ígéretéhez és szövetségéhez. Alkotásait szemlélve emlékezhetünk arra, hogy milyen hatalmas dolgokat képes véghez vinni. Legyünk nyitottak arra, hogy megismerjünk mindent, amit Róla megtudhatunk – abban a reményben, hogy ha keressük Őt, akkor új felfedezéseket tehetünk Róla.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/in-the-beginning-introduction/

Új tanulmány kezdődik: Kezdetben – 1 Mózes 1-11.

ÚJ SZERESD NAGYON ISTENT BIBLIATANULMÁNY INDUL!

Szeretettel hívunk, hogy tanulmányozz ismét a Szeresd Nagyon Istent online női Bibliatanulmányozó szolgálattal!

Új tanulmányunk címe:  Kezdetben – 1 Mózes 1-11.
Kezdés: 2021. május 10. (hétfő)
Befejezés: 2021. június 20. (vasárnap)
Tanulmányi idő: 6 hét

Kezdetben teremtette Isten az eget, a földet és mindent, ami égen-földön létezik.” – 1 Mózes 1:1

„Mi történt, amikor Isten megteremtette a Föld minden kis részletét? Mit jelent az, hogy Isten képmására vagyunk teremtve? Mi történt az Éden kertjében, amikor Ádám és Éva elkövették az első bűnt? Egyáltalán miért engedte Isten, hogy Ádám és Éva hozzáférjenek a tiltott gyümölcshöz?

A „Kezdetben” egy hathetes Bibliatanulmány, amely az 1 Mózes 1-11. fejezeteit veszi végig. Szó lesz a teremtéstörténetről, az emberiség eredetéről, a bűn világra gyakorolt hatásáról, a megváltás ígéretéről, az özönvíz okairól, arról, hogyan gondoskodott Isten Noéról és a családjáról, hogyan kötött Isten először szövetséget az emberiséggel, és a Messiás leszármazásáról is.” (Idézet a Kezdetben című tanulmányi naplónkból)

TANULMÁNYOZÁSI LEHETŐSÉGEK:

1. Facebook csoportok:

– Nagycsoport – maximum 45 fő; heti 5 igevers tanulmányozása (Dominika)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/1332084553857867/

– Közepes csoport 1. – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Magdi)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/201901074813366

– Közepes csoport 2. – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Joli)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/261543542319132/

– Közepes csoport 3. – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Györgyi)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/1165636763867199/

2. E-mail csoport – A tanulmány anyagait minden résztvevő emailben kapja meg, így ez a csoport kíváló lehetőség azok számára, akik közösségi oldalaktól független tanulmányozási módot keresnek. Az e-mail csoportokban egyformán lehetőség van az egyéni tanulmányozásra és a tanulmánnyal kapcsolatos gondolatok megosztására is.
Jelentkezés: [email protected]

3. WhatsApp csoportok – heti 5 igevers. Előnye, hogy nincs szükség Facebook jelenlétre. Telefonszámmal lehet kapcsolódni a zárt csoportokhoz. A mobil applikáció letölthető a Play áruházból.
Jelentkezés: [email protected] 

Egyéni tanulmányozás:
www.szeresdnagyonistent.hu  – szolgálatunk weboldala
www.bible.com  – applikácó, mely letölthető a Play áruházból
Instagram/szeresdnagyonistent – rövidebb, képes, kivonatos közvetítése a tanulmányainknak
Facebook/szeresdnagyonistent – hivatalos Facebook oldalunk

Tanulmányozd velünk együtt Isten Igéjét, csatlakozz hozzánk a Szeresd Nagyon Istent online csoportjainkban és a weboldalunkon. Blogbejegyzéseket, napi áhítatokat fogsz találni, valamint egy szerető közösséget, akikkel együtt áshatsz a teremtéstörténet mélyére.

Szeretettel várunk!

Könyvrendelés – Kezdetben – 1 Mózes 1-11.

Drága Hölgyek!

Online letölthető anyagaink mellett tanulmányaink könyvbe fűzve is megjelennek.

A könyv az online naplónál bővebb tartalmú, stílusos, és egyedi lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulmányozásunk alatt kapott gondolatainkat és jegyzeteinket időtálló formátumban megőrizzük. Igazán hasznos és örömteli részese lehet napi csendességünknek. A könyv kis méretű (A5), táskánkban is elfér, így bárhová magunkkal vihetjük. Sőt ajándéknak is kiváló.

Új tanulmányunk – Kezdetben – könyve megrendelhető az alábbi linken: https://docs.google.com/forms/d/1RwNv0fij_YH7D4KCph05MVsXuXbOkCPRd56z6OX6thA/viewform?fbclid=IwAR09PaskOfhFPvd6x_oKol6renRCPE6CmnXaU7hDmrrzyZD0VWJfurFqDWA&edit_requested=true

A tanulmányozó könyv önköltsége kibővített és nyomtatott formában 2000 Ft + postaköltség lesz.

Átvételi lehetőségként csak postai kézbesítést tudunk biztosítani.

Rendelés határideje: 2021. április 30. (péntek), magyar idő szerint 20.00 óráig.

A közös tanulmányozás 2021. május 10-én (hétfőn) kezdődik majd a csoportokban.

Erről hamarosan tájékoztatunk benneteket.

Szeretettel várjuk megrendeléseiteket!

Meghívó az új tanulmányra – Kezdetben – 1 Mózes 1-11

Drága Hölgyek!

Köszönjük, hogy velünk tartottatok a Márk evangéliuma című tanulmányunkban.

Most 3 hét szünetet tartunk és 2021. május 10-én egy új tanulmánnyal várunk titeket, melynek címe: Kezdetben – 1 Mózes 1-11.

„Ebben a Bibliatanulmányban Mózes első könyvének első tizenegy fejezetében mélyedünk el, és feltárjuk, hogyan kezdődött a teremtés, a bűn, a kegyelem, a megváltás és az ígéret.

Ahogyan azt tanulmányozzuk, hogyan teremtette Isten a világot és hogyan beszélt kezdetben az emberekkel, nagyon sok mindent megláthatunk abból is, hogyan működik Ő a személyes életünkben és a világban ma is.

(Idézet a Kezdetben című tanulmányi naplónkból)

A Kezdetben c. tanulmányt 2021. április 26-án fogjuk meghirdetni közösségi oldalainkon és tanulmányozó csoportjainkban.

Osszátok meg ezt a Meghívót más keresztény hölgyekkel is és hívjátok őket is, hogy tartsanak velünk hamarosan induló új tanulmányunkba!

Szeretettel várunk titeket!

A Szeresd Nagyon Istent csapata

Bevezetés a Márk evangéliuma c. tanulmányba

Jézus, a szolga

Márk evangéliuma Jézus jellemének egy olyan aspektusát világítja meg, amely jelentősen különbözött a zsidók Messiás felé támasztott elvárásaitól. Márk ahelyett, hogy a lenyűgöző származására összpontosítana, Jézus szolgálatából olyan eseményeket emelt ki, amelyek megmutatják, hogy Ő egyszerre Isten Fia és a hűséges, Szenvedő Szolga, aki meghalt a világ bűneiért.

Márk evangéliuma három fő részt tartalmaz, amelyek mindegyike Jézus szolgálatkészségének más-más oldalát írja le. Az 1–7. fejezet bemutatja, hogy Jézus a sokaság szolgája volt, és ezek a fejezetek az Ő istenségét és erejét példázzák. A 8–10. fejezet szemlélteti, hogyan volt a tanítványok szolgája, a tanítványság és a szolgai vezetés alapelveire összpontosítva. Végül a 11–16. fejezetek rávilágítanak arra, hogy Jézus a világ szolgája volt, részletesen leírva halálát és feltámadását. Márk evangéliumában két jelentős tanúvallomás hívja fel a figyelmünket Jézus istenségére: Péteré a 8:29-ben, és a századosé a 15:39-ben.

Sokan azt állítják, hogy Márk Rómában írta a nevét viselő evangéliumot, Péter felügyelete alatt. Márk részt vett néhány, az evangéliumában rögzített eseményen, köztük talán Jézus letartóztatásán is (ahol ő lehetett az az ember, aki meztelenül menekült a katonák elől a kertben). Márk valószínűleg Péter halála táján írta ezt az evangéliumot, Kr. u. 65-67 körül.

Márk evangéliuma Jézust Isten Fiaként mutatja be, aki hajlandó meghalni az emberiség bűneiért. Ez az evangélium Jézus elsöprő erejű szeretetére emlékeztet bennünket. Nem csupán feladta a tekintélyét és helyét a Mennyben, de meg is alázta magát, és nemcsak Isten, hanem a bűnös emberek szolgája is lett. Páratlan szeretete érezhető ennek az evangéliumnak minden oldalán, és arra ösztönöz minket, hogy válaszként szeressük nagyon Őt, és adjuk át Neki az életünket.

Új tanulmány kezdődik: Márk evangéliuma

Szeretettel hívunk, hogy tanulmányozz ismét a Szeresd Nagyon Istent online női Bibliatanulmányozó szolgálattal!

Új tanulmányunk címe:  MÁRK EVANGÉLIUMA

Kezdés: 2021. március 8. (hétfő)
Befejezés: 2021. április 18. (vasárnap)
Tanulmányi idő: 6 hét

Márk evangéliuma egy erőteljes beszámoló Jézus életéről. Minden lapján Jézus jellemvonásai jelennek meg, attól kezdve, hogy kész volt szenvedni és szolgálni, hatalmán és Istenségén át, ami csodálatos módon nyilvánult meg Benne. Minden jelenettel ugyanazt a kérdést teszi fel a szerző, „Hol van a ti hitetek?“ Amint olvassuk és tanulmányozzuk Márk evangéliumát, óhatatlanul is felmerül bennünk a kérdés, hogy vajon Jézusban hiszünk-e, vagy saját magunkban. 
(Idézet a Márk evangéliuma című tanulmányi naplónkból)

TANULMÁNYOZÁSI LEHETŐSÉGEK:

1. Facebook csoportok:
– Nagycsoport – maximum 45 fő; heti 5 igevers tanulmányozása (Dominika)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/444749973436743

– Közepes csoport 1. – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Magdi)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/435985927519390

– Közepes csoport 2. – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Joli)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/2062250084081751

– Közepes csoport 3. – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Györgyi)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/915602685918844

2. E-mail csoport – A tanulmány anyagait minden résztvevő emailben kapja meg, így ez a csoport kíváló lehetőség azok számára, akik közösségi oldalaktól független tanulmányozási módot keresnek. Az e-mail csoportokban egyformán lehetőség van az egyéni tanulmányozásra és a tanulmánnyal kapcsolatos gondolatok megosztására is.
Jelentkezés: [email protected]

3. WhatsApp csoportok – heti 5 igevers. Előnye, hogy nincs szükség Facebook jelenlétre. Telefonszámmal lehet kapcsolódni a zárt csoportokhoz. A mobil applikáció letölthető a Play áruházból.
Jelentkezés: [email protected] 

Egyéni tanulmányozás:
www.szeresdnagyonistent.hu  – szolgálatunk weboldala
www.bible.com  – applikácó, mely letölthető a Play áruházból
Instagram/szeresdnagyonistent – rövidebb, képes, kivonatos közvetítése a tanulmányainknak
Facebook/szeresdnagyonistent – hivatalos Facebook oldalunk

Csatlakozz hozzánk ebben a hathetes tanulmányban és a Márk evangéliuma tanulmányhoz kapcsolódó tartalmakat, blogbejegyzéseket, napi áhítatokat, és egy szerető közösséget találhatsz, akik bátorítanak téged, ahogy együtt próbálunk minél többet tanulni a Megváltónkról, és növekedni a Benne való hitben.  

Szeretettel várunk!

Könyvrendelés – Márk evangéliuma

Drága Hölgyek !

Online letölthető anyagaink mellett tanulmányaink könyvbe fűzve is megjelennek.

A könyv az online naplónál bővebb tartalmú, stílusos, és egyedi lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulmányozásunk alatt kapott gondolatainkat és jegyzeteinket időtálló formátumban megőrizzük. Igazán hasznos és örömteli részese lehet napi csendességünknek. A könyv kis méretű (A5), táskánkban is elfér, így bárhová magunkkal vihetjük. Sőt ajándéknak is kiváló.

Új tanulmányunk – Márk evangéliuma – könyve megrendelhető az alábbi linken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUTwbAgYt1jPhTa7Qv4GCFugTmlfBOa_wrFk08RBAy6cNUeg/viewform?usp=sf_link

A tanulmányozó könyv önköltsége kibővített és nyomtatott formában 2000 Ft + postaköltség lesz.

Átvételi lehetőségként csak postai kézbesítést tudunk biztosítani.

Rendelés határideje: 2021. február 24. (szerda), magyar idő szerint 20.00 óráig.

A közös tanulmányozás 2021. Március 8-án (hétfőn) kezdődik majd a csoportokban. Erről hamarosan tájékoztatunk benneteket.

Szeretettel várjuk megrendeléseiteket !

Meghívó az új tanulmányra – Márk evangéliuma

Drága Hölgyek!

Köszönjük, hogy velünk tartottatok a Szégyentől szabadon című tanulmányunkban.

Reméljük, hogy áldás volt számotokra ez a tanulmány és sikerül magatokkal vinni a kiásott kincseket s beépíteni a mindennapokba.

Most 3 hét szünetet tartunk és 2021. március 8-án egy új tanulmánnyal várunk titeket, melynek címe:

Márk evangéliuma

Ha arra vágysz, hogy erőteljes hited legyen abban, hogy kicsoda Jézus, és mit képes tenni, ez a hathetes Bibliatanulmány neked szól!

2021. február 22-től lehet jelentkezni tanulmányozó csoportjainkba.

Ha szeretnéd, hogy más nők is tanulmányozhassák ezt a nagyszerű beszámolót Jézus életéről, oszd meg velük a bejegyzés alatti Meghívót és hívd meg őket következő  tanulmányunkba!

Szeretettel várunk titeket!

A Szeresd Nagyon Istent csapata

Bevezetés a Szégyentől szabadon – Szabadságot nyerni Jézusban c. tanulmányba

A szégyen alattomos. Szeret rejtőzködni, és arra késztet bennünket, hogy rejtőzzünk el, hogy váljunk láthatatlanná miatta. Gátol minket, és elhiteti velünk, hogy nem vagyunk elegek. Rombolja az önbizalmunkat, és szeret emlékeztetni minden hiányosságunkra.

Akár beismerjük, akár nem, a szégyen hatalma mindnyájunkat érint. Arra törekszik, hogy ne azt a hittel teli életet éljük, amelyet Isten tervezett mindnyájunk számára. Ahelyett, hogy élnénk a lehetőségeinkkel, szeretne beburkolni a sajnálkozás, a bizonytalanság és a kétségek köntösébe. A szégyen nem személyválogató. Mindnyájunkat megtámad, függetlenül a hátterünktől, életkorunktól és attól, hogy honnan származunk.

Ami sok az sok! Itt az ideje, hogy életünkben a szégyen találkozzon azzal, aki a szégyenünktől megszabadít!

A következő négy hétben tizenegy különböző történetet tanulmányozunk a Bibliából, és megértjük a Szentírásból, hogyan küzd Isten a szégyen ellen, mind a történetek szereplőinek életében, mind a mi életünkben.

Meglátjuk, hogy Ádám és Éva – Isten segítségével – hogyan tanult meg küzdeni a bűn szégyene ellen, és hogyan fogadta el Isten szerető kegyelmét. Ábrahám és Sára megtanult küzdeni a meddőség szégyene ellen és bízni abban, hogy Isten jóváteszi a hibáikat. Mózes szembesült annak a szégyenével, hogy nem elég, és – kételyei és bizonytalansága ellenére – bízott abban, hogy Isten dolgozik az életében. Naomi megtanulta elengedni a korábbi döntések szégyenét és bízni abban, hogy Isten jobb dolgokat ígér. Gedeon elengedte a gyengeség szégyenét és bízott abban, hogy valóban ő a feladatra kiválasztott férfi, mert akit Isten elhív, azt fel is készíti.

E történetek mindegyike megmutatja nekünk, hogy Isten mindörökké a szégyentől szabadító. Így tett a múltban, és így tesz ma is az életünkben. Ne essünk rabul a szégyen erejének. Isten, hatalma révén, megtörheti a szégyen spirálját az életünkben. Ebben a tanulmányban megmutatjuk, hogyan.

A Szégyentől Szabadító segítségével imádkozunk, hogy Isten felkészítsen, bátorítson Igéjével, hogy harcolj a szégyenkezés kísértése ellen, és hogy befogadd Isten szeretetét, megbocsátását és megváltását.

Imádkozunk, hogy tanulmányunk végére a nők megerősödjenek, bízzanak a hitben való bátor előrehaladásban és megértsék, milyen sokat jelent számukra Isten. Harcoljunk együtt a szégyen ereje ellen, és ragadjuk meg a Krisztusban és Krisztus által kapott szabadságot – aki hatalmas, és minden szégyentől megszabadít. Nagyon izgatottan várjuk, hogy veletek kezdhessük ezt az erőt adó tanulmányt!

Könyvrendelés – Szégyentől szabadon – UPDATE!

Drága Hölgyek!

A Book Depository oldalán jelenleg szünetel a könyvrendelés lehetősége, ezért más megoldást kerestünk, hogy a Szégyentől szabadon – Szabadságot nyerni Jézusban c. tanulmányunkat könyv formátumban is elérhetővé tegyük számotokra.

A tanulmányozó napló önköltsége kibővített és nyomtatott formában 1800 Ft+postaköltség lesz (400 ft). A könyvek személyes átvételére a koronavírus miatti korlátozások ideje alatt nincs lehetőség, így átvételi lehetőségként csak postai kézbesítést tudunk biztosítani.
További információk a könyvrendelés linkjén találhatók. A megrendelések leadására és az utalásra 2021. január 15. (péntek) 20.00 óráig van lehetőség.

Ha szeretnéd a Szégyentől szabadon c. tanulmányhoz tartozó könyvet megrendelni, az alábbi linkre kattintva adhatod le rendelésed: Szégyentől szabadon – tanulmányozó könyv rendelés