Tiszta lelkiismeret

Semmi sem zökkent ki annyira, mint amikor a lelkiismeretem nem tiszta. Nem hagy aludni, vagy felébreszt az éjszaka közepén. A lelkiismeretem háborgása és émelygése. Gyakran arra utal, hogy megromlott a kapcsolatom valakivel. Időnként teljesen apró dolgok miatt kezdődik, például, ha azelőtt fecsegek, hogy átgondolnám, amit mondok. Van, hogy sokkal komolyabb az oka, például, amikor szándékosan olyat mondok, amivel megbántom a másikat vagy megtagadom Krisztust akár a szavaimmal, akár azok hiányával.

Szeretem a leírást, amit az 1 Sámuel 24:4-5-ben olvashatunk: „Akkor Dávid óvatosan odalopakodott Saul közelébe, és a köpenyének sarkát levágta. Saul azonban mindebből semmit sem vett észre. Emiatt azonban Dávidot később nagyon bántotta a lelkiismerete.” Én is ezt tapaszalom – bánt a lelkiismeretem. És ez jó dolog, mert általa Isten cselekvésre sarkall! Ha tudok imádkozni, cselekedni, ha meg tudom oldani a problémát, akkor az Úr ismért örömöt ad Őbenne. Ám időnként nem lehet megoldást találni. Ezekkel a dolgokkal sokat küzdök. Meg kellett tanulnom, hogy ha mindent megtettem már, ami lehetőségemben állt a békéért, akkor az Úr megbocsátását kell keresnem és ráhagyni a dolgok alakulását. A Róma 12:18 azt mondja: „Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek!”

Pál ebben a fejezetben a tiszta lelkiismeretről beszél és arról, hogy annak két fő területe van

  • tiszta lelkiismeret Istennel
  • tiszta lelkiismeret másokkal

Pál tudta, hogy az Istennel való kapcsolatának nem a saját jósága és cselekedetei adják az alapot, hanem maga Isten, aki Krisztus halálán keresztül közbelépett, megváltotta és megmentette őt. Pál azonban megértette azt is, hogy az, ahogyan él, és ahogyan cselekszik, szintén fontos. Erre figyelmeztette Timóteust is az 1 Timóteus 1:19-ben: „A hitben megállva és jó lelkiismerettel küzdj. Ugyanis vannak, akik nem tartották tisztán a lelkiismeretüket, s ezért a hitben hajótörést szenvedtek.” Egyszerre bátorít és figyelmeztet is minket ez az igevers.

Mit jelent jó lelkiismerettel élni? Többet annál, hogy igyekszünk jól élni és segíteni másokat. Pálnak Istenben volt a reménysége – tudta, hogy a jövője nála van biztonságban – és lesz feltámadás. A halál nem a vég. Pál azt akarta, hogy az életén és a szavain keresztül az őt körülvevő embereknek lehetősége legyen megismerni Jézus Krisztust.

Erre példa az is, ahogy Pál Félixszel és feleségével Druszillával beszélt. Félixnek hatalmában állt elengednie Pált, akit igazságtalanul tartottak fogva, ahogy arra a parancsnok is utalt, aki Pált Félixhez küldte: „Kiderült, hogy csak a saját törvényükkel kapcsolatban vádolják, és nincs ellene semmi olyan vád, amely alapján halált vagy börtönt érdemelne.” Apostolok cselekedetei 23:29

Pálnak választania kellett: vagy elmondja az igazat Krisztusról, vagy kifizeti a váltságdíjat és szabadon távozhat. De ő nem félt a következményektől, hanem bátran beszélt Krisztusról. Szavai hatására még Félix is megrettent, hiszen a Druszillával való kapcsolatának bűnös voltáról is nyíltan beszélt neki Pál. Druszilla a harmadik felesége volt, akit arra bátorított, hogy váljon el férjétől és menjen hozzá feleségül.

Két éven keresztül Pál és Félix rendszeresen beszélgettek. Arra számítanál, hogy ennyi idő után végül Félix úgy dönt, hogy Pál jogtalan bebörtönzésének véget vet. De ehelyett a zsidóknak tett szívességet és a következő kormányzó kegyeire bízta Pált. Az élet igazságtalan. Pál helyesen cselekedett, nem vesztegetett meg senkit és tanúságot tett Félix előtt. Úgy tűnt, Félix nyitott, de végül nem változott meg.

A helyes tettek nem mindig vezetnek az elvárt kimenetelhez. Isten hűséget vár tőlünk, azt, hogy a végeredménytől függetlenül tiszta legyen a lelkiismeretünk Isten és embertársaink előtt is. A reménység – a biztos jövő Istenben – alakítja majd mindennapi életünket, ha kevesebbet aggódunk a világ számára fontos dolgok miatt és többet gondolunk arra, ami örökké tart majd. Jim Elliot misszionárius írta: „Nem bolond, aki feladja azt, amit nem tud megtartani, hogy olyat nyerjen, amit nem tud elveszíteni.”

  • Tiszta a lelkiismereted Isten előtt? Ha nem, beszélgess vele róla! Keresd és kérd a megbocsátását!
  • Tiszta a lelkiismereted másokkal kapcsolatban? Ha eszedbe jut valaki, akivel nem, mondd el Istennek. Gondold át, mit kéne cselekedni. Lehetőségeid keretén belül keresd a megoldást!
  • Életed és szavaid Krisztusra mutatnak? Úgy élsz, hogy hűséges vagy Istenhez és az Ő Szavához?

Imádkozz ma csodálatos Istenünkhöz, aki megtisztítja a lelkiismeretünket bűneink hatalmas tartozásaitól! Élj szabadságban! Oszd meg az örömhírt másokkal! Keresd először Isten országát! Akkor te is elmondhatod: „Ezért teljes erővel arra törekszem, hogy a lelkiismeretem mindig tiszta legyen Isten és az emberek előtt.”

Forrás: https://lovegodgreatly.com/a-clear-conscience/

Fordította: Szabó Eszter

Boldogok a tiszta szívűek


Meghívta Jézust vacsorázni, de nem ismerte fel, valójában ki is a vendége.

Őt nem hívták meg, de mégis elment a vacsorára, ott imádta és tisztelte az Egyetlent, akinek volt hatalma megmenteni a lelkét.

Mindketten vakok voltak.

Simon, a farizeus vak volt a büszkesége miatt.

Az asszony, aki Jézus lábát mosta, régebben vak volt a test bűneire.

Mindketten a Megváltót keresték… de csak az egyikük találta meg Őt.

Simon, a farizeus, úgy gondolta, tudja mit keres.

Memorizálta a jóslatok  listáját, hogy gyorsan rámutathasson a Kiválasztottra… a régóta várt Messiásra.

„Efráta Betlehemben!
Bár a legkisebb vagy
    Júda nemzetségei közül,
mégis benned születik meg
    Izráel Fejedelme,
kinek származása
    az idők kezdetére nyúlik vissza,
    az őskor napjaiba!”
Mikeás 5:2

„Akkor újra látnak a vakok,
    a süketek ismét hallanak,
a sánták ujjongva ugrándoznak, mint a szarvasok,
    s a némák örvendezve énekelnek,
mert a pusztában források fakadnak,
    s folyók öntözik a sivatagot.”
Ézsaiás 35:5-6

„Teljes szívvel örülj,
    Sion leánya!
Ujjongj Jeruzsálem népe,
    örvendezve kiálts!
Nézd, Királyod jön hozzád!
    Győztes Királyod jön,
    az Igazságos.
Mégis alázatos és szelíd,
    szamárháton ül, nem lovon.
Szamárcsikón jön,
    teherhordó állat csikóján.”
Zakariás 9:9

Mégis, teltek-múltak az évek és semmi.

Aztán egy nap érkezett egy átlagos ember. Erre az emberre illett néhány abból a listából, amit Simon megtanult , de csak nem ő az, akire már oly rég óta vár a nép. Mert ez az ember… nos, csüggesztően átlagos volt.         

Az asszony ellenben nem tanult jóslatokat. Megtörtségében tudta mi az, amire szüksége van és tudta, hogy ő maga milyen ember… egy bűnös, akinek Megmentőre van szüksége.

Felismerte, hogy kicsoda Jézus, mert hitén keresztül szemlélte.

Egyiküknek nem volt szeretet a szívében, a másik telve volt vele.

Az egyik lenézte Őt, a másik pedig szenvedéllyel tekintett rá.

A szívünk állapota meghatározza, miképp látjuk egymást.

A szívünk állapota meghatározza, miképp látjuk Istent.

„Ahogy a víztükör megmutatja arcodat, ha belenézel,
úgy mutatja meg a szíved, milyen a valódi természeted.”
 Példabeszédek 27:19

„Mert ahol az értékeid vannak, oda húz a szíved.” Máté 6:21

Simonról, a farizeusról, úgy látszott, hogy egyben van az élete. Kivette belőle a részét, el is játszotta a részét. De életének külső képe nem tükrözte a belsejét, azt ami a szívében volt.

Az asszony ellenben egyáltalán nem tűnt tiszta szívűnek. Ha másik ránéztek, nem a „tiszta” szó jutott volna eszükbe róla… de Jézusnak igen.

„Az ember annak alapján ítél, amit lát, de én nem a külsejét, hanem a szívét nézem.” 1Sámuel 16:7

Talán ahogy én is, te is tisztábban szeretnéd látni Jézust ezekben a napokban… keressük együtt a Megváltónkat tiszta szívvel és tegyük félre a büszkeségünket, a bűneinket, a képzettségünket, és ragadjuk meg azt, hogy kicsoda Jézus, hogyan jött el és milyen csodálatos munkát végzett érettünk!

Jézus az egyetlen, aki képes megtisztítani bűnfoltos szíveinket. Keressük mi is Őt úgy, ahogyan a megtört asszony tette a Lukács 7-ben… a hála könnyeivel cserébe hatalmas szeretetéért, kegyelméért és megváltásáért. Csak akkor láthatjuk Jézust annak, Aki… szerető, együttérző Megváltónknak.  

Drága Uram, teremts bennem tiszta szívet és vesd ki belőle azokat a dolgokat, amelyek fájdalmat okoznak Neked. Nyisd fel szemeimet, hogy úgy lássam a világot és a bűneimet, ahogy Te szemléled őket. Segíts, hogy tisztábban lássalak Téged az életemben és úgy tudjak szeretni másokat, ahogyan arra elhívtál. Átadom az életemet, az akaratomat… mindent Neked. Jézus nevében, Ámen.

Szeresd nagyon Istent,

Angela

Fordította: Szabó Eszter
Forrás: https://lovegodgreatly.com/blessed-are-the-pure-in-heart