4. hét / 4. nap – Teljesen odaszánva

Simon, a zélóta

Egyike a kevésbé ismert apostoloknak, Simon, a zélóta. Híres Zélóta tag volt, mely egy fanatikus zsidó csoport, akik akár ölni is készek Izráel iránti hűségből. Később, ahogy követte Jézust, Simon lelkesedése egy Jézus iránti mindent elsöprő szenvedéllyé formálódott át.

Életed mely területén tűnt el az Úr iránti szenvedélyed, lelkesedésed és keresésed? Amikor a fókuszunk önmagunkra kerül, könnyen elfelejtjük, hogy drága áron lettünk megváltva. Az életünk nem a sajátunk többé és a Megváltó iránti szenvedély kellene, hogy motiválja – az iránt, aki megmentett bennünket.

Mennyei Atyám, erősíts meg engem a Szent Szellemed által, hogy átélhessem az Irántad és Igéd iránti éhséget és szomjúságot. Végy körül olyan emberekkel, akik lelkesednek érted. Uram, hevítsd fel a szenvedélyemet az imádkozáshoz, a dicsőítéshez és a Veled való  bensőséges közösséghez. Jézus nevében kérlek, Ámen. (YouVersion)

Fordította: Moór Krisztina

4. hét / 2. nap – Teljesen odaszánva

Máté      

Isten megbocsájtásának egyik előfeltétele, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, mint Urunkban és Megváltónkban; a másik pedig, hogy megvalljuk és megbánjuk bűneinket. Szükséges beismernünk a bűnt, mert ha nem hisszük magunkról, hogy vétkeztünk, akkor azt sem fogjuk felismerni, hogy szükségünk van a Megváltóra, hogy megbocsássa bűneinket. Isten megígérte, hogy ha megvalljuk bűneinket, Ő megbocsájt és megtisztít minden bűntől és igazságtalanságtól. Nem a legtöbb bűntől, hanem minden bűntől. Nem néhány igazságtalanságtól, hanem minden igazságtalanságtól. A mi hűséges és kegyelmes Urunk megbocsájtotta  a múltban, a jelenben és a jövőben elkövetett bűnöket, és megtisztított azokból.

Melyek azok a bűnök amelyekhez még mindig ragaszkodsz? Ahogyan a Jézus Krisztusban való hit elengedhetetlen a bűnbocsánat elnyeréséhez, ugyanolyan fontos hinnünk, hogy Jézus elvégezte a kereszten az Ő megbocsájtó munkáját ahhoz, hogy győzelemben járhassunk. Sátánnak az a célja, hogy kételkedjünk Isten ígéreteiben, de bele kell kapaszkodnunk Isten igazságába az érzelmeinktől függetlenül. Amit Isten véghezvitt, azt nem lehet megsemmisíteni  vagy meg nem történtté nyilvánítani.

Mennyei Atyám, köszönöm Jézus kereszten befejezett munkáját. Köszönöm Neked, hogy örökre biztonságban lehetek a Te ígéreteidben, még akkor is, amikor kételkedem azokban. Segíts emlékeznem, hogy Te kegyelmesen megbocsájtottál nekem, amikor a mások bűneivel szembesülök. Jézus nevében kérlek. Ámen.  (YouVersion)

 

Fordította: Vasadi Dubován Judit