6. hét / 4. nap – Teljesen odaszánva

Iskáriótes Júdás

Iskáriótes Júdás Jézussal vándorolt, szemtanúja volt csodáinak, hallotta a tanításait, próféciáit és intéseit. Júdás mégsem tartozott Jézushoz. Jézus ismerte Júdás szívét és tudta, hogy árulása beteljesíti majd az Ószövetségi próféciát. Habár Júdás sajnálta később, hogy úgy döntött elárulja Jézust, a sajnálat nem bűnbánat. Júdás nem kereste bűnére a bocsánatot és a kibékülést Istennel. Azzal mutatta meg leginkább, hogy nem hisz Jézusban, mint Messiásban és az élő Isten Fiában, hogy nem bánta meg bűneit.

Milyen mértékig akarod megismerni Jézust? Mit vagy hajlandó megtenni azért, hogy megoszd Jézust másokkal? Mikor Jézushoz közelhúzódunk, alázatban tisztán láthatjuk önmagunkat és hogy elkeseredetten szükségünk van Rá.

 

Mennyei Atyám, megköszönöm Neked szeretetedet és hogy szenvedélyesen keresel. Uram, segíts nekem Téged magasan tartani, mint a szeretetem és odaadásom forrását. Adj nekem éhséget és szomjúságot, hogy jobban megismerjelek Igéden keresztül és alázatosan engedelmeskedjek parancsaidnak. Jézus nevében kérlek, Ámen.  (YouVersion)

 

Fordította: Moór Krisztina

6. hét / 3. nap – Teljesen odaszánva – Jézus Isten

„Aki engem látott, az Atyát látta.” – János 14:9

Jézus Isten fia. De Jézus egyben Isten is.

A Szentháromság egyike azoknak az isteni titkoknak, melyeket nem hiszem, hogy valaha teljesen meg fogunk érteni a menny ezen oldalán.

Ennek a jelenségnek a számomra legkedvesebb magyarázatát Joanne Marxhausen adja az A Pictue of God 3 in 1 [A három az egyben Isten képe] című gyermekkönyvében. Ebben a könyvben az írónő az Atyát, a Fiút és a Szent Szellemet egy alma három részéhez hasonlítja: a héjhoz, a húshoz és a magokhoz. Az alma három része különböző célt szolgálnak és mind egyedi, mégis mind része az almának. Ha akárcsak egy rész is hiányzik, az alma nem teljes. Ugyanígy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem egyszerre különböző, mégis összefonódó része az egy igaz Istennek.

De honnan tudjuk, hogy Jézus Isten?

  • Jézus számos alkalommal maga jelenti ki, hogy Ő Isten.
    • „Az Atya és én egyek vagyunk.” – János 10:30
    • „Aki engem látott, az Atyát látta… Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem van!” – János 14:9 és 11
    • „Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és igazatok is van, mert az vagyok.” – János 13:13
  • És Isten is Istennek nevezi: „De a Fiúról így beszél: Trónod, ó Isten, örökre megmarad.” – Zsidók 1:8
  • Isten azt mondja, hogy az angyaloknak dicsőíteniük kell Jézust (Zsidók 1:6), az Írás pedig arról beszél, hogy csakis Istent lehet dicsőíteni (2Mózes 34:14, 5Mózes 8:19).

Most csak szemezgettem azon Igeversek közül, melyek rámutatnak Krisztus isteni mibenlétére. Néhány hitetlen elfogadja ugyan, hogy Jézus élt, azonban azt állítják, hogy csupán egy próféta, vagy egy nagyhatású erkölcsi tanító volt. C. S. Lewis ezt az érvet a következőképpen foglalta össze Mere Christianity [Puszta kereszténység] című könyvében:

„Szeretném megelőzni, hogy bárki olyan bolond dolgokat mondjon Jézusról, amilyeneket egyesek mondanak; hogy hajlandóak elfogadni Jézust, mint nagyhatású erkölcsi tanítót, de nem fogadják el azt, hogy Isten lenne. Azonban nem szabad ezt mondanunk. Ha valaki csupán egy ember, és mégis olyan dolgokat mond, mint amilyeneket Jézus mondott, akkor nem nagyhatású erkölcsi tanító, hanem vagy félnótás – de olyan szinten, mintha azt állítaná magáról, hogy ő egy adag tükörtojás –, vagy pedig maga az ördög. Muszáj döntenünk. Ez az ember vagy az Isten Fia volt, vagy pedig egy őrült, esetleg annál is rosszabb. Elhallgattathatjuk azzal, hogy bolondnak tartjuk, leköphetjük és megölhetjük, mondván, hogy démon, vagy leborulhatunk a lábai elé, és hívhatjuk Úrnak és Istennek, de ne hívjük Őt lesajnálóan nagyhatású emberi tanítónak. Ez az opció nem létezik. Ő szándékosan nem engedte, hogy létezzen.”

Isten valóban közöttünk járt. Habár a ma élő emberek nem fogják Jézust testben látni addig, amíg a mennybe nem jutunk, vagy Ő vissza nem tér, azonban az Isten által választott modell még mindig érvényes. Egy olyan világban élünk, ahol a figyelmetlenség szintjéig elfoglaltak vagyunk, ahol állandóan elérhetőek vagyunk, mégis elszigetelődünk. De Isten, akinek kezében van az univerzum minden részlete, nem figyelmetlen és nem szigetelődik el a teremtményeitől. Nem egy üzenetet, egy küldöttet vagy egy megbízottat küldött, hanem teljes valójában megjelent, és együtt élt az övéivel. A keresztnek ezen az oldalán rendelkezésünkre áll Isten Igéje, hogy vezessen bennünket. És ha hiszünk, akkor a Szent Szellem is bennünk lakozik, hogy pásztoroljon minket (Róma 8:26).

Jézus teljesen ember volt, és teljesen Isten. Erre a tényre csodálattal, ámulattal, alázattal és bátorítással kellene reagálnunk. Isten annyira törődött az emberiséggel, hogy saját magából küldött egy darabot azért, hogy tanítsa az embereket, végül pedig igazságtalan halált haljon bűneink váltságaként. Jézus minden olyan kísértést és érzést mélyen megtapasztalt, amelyet mi emberként ismerünk.

Azt hiszem túl gyakran képzeljük el úgy Istent, mint egy távoli bírót, aki egy messzi trónon ül. Azonban sokkal közelebb áll a valósághoz az, ha egy jelenlévő, kedves, kegyelmes Atyához hasonlítjuk. Ő Jézus szemüvegén keresztül lát minket, mint megváltottakat és megtisztítottakat.

A mi Istenünk lát minket. Ismer minket. Tökéletesen tisztában van mind azzal a potenciállal, mely az Ő királyságával kapcsol össze minket, mind pedig emberi korlátainkkal, és a kettő határán találkozik velünk.

Kegyelem és békesség nektek,

Sara

Sara egy dél-texasi lány, aki jelenleg Dallas környékén lakik. Rajong a férjéért, akivel több, mint 14 éve élnek együtt, és örömét leli abban a mindennapos káoszban, amely három kislány nevelésével jár. Orvosként dolgozik, aki az MRI segítségével történő képalkotásra specializálódott. Sara egy bátorító barát, akinek célja őszinte kapcsolatok kialakítása. Szeret nőket és családokat segíteni, és szenvedélyesen szívén hordozza a Bibliafordításokat ügyét is.

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/jesus-is-god/

6. hét / 2. nap – Teljesen odaszánva

Isten gondot visel

Jézus megpróbálta Fülöp hitét az 5000 ember megvendégelésekor.  Annak ellenére, hogy szemtanúja volt Jézus természetfeletti jeleinek, csodáinak, gyógyításainak, Fülöp mégis úgy hitte, hogy ez a probléma túl nagy Jézus számára. E csoda során viszont Fülöp megtanulta, hogy Jézus elégséges minden szükségletre – bármilyen lehetetlenek a körülmények.

Milyen korlátokat helyeztél a világmindenség Istenére? A mi Istenünk végtelenül hatalmas. Az Ő létezése minden időt és teret meghalad. Végtelenül tökéletes az Ő jóságában, szeretetében, ismeretében, bölcsességében és szentségében. Mérhetetlen és örökkévaló az Ő lénye, nincs kezdete, sem vége. Egyáltalán semmi sem lehetetlen az Ő számára.

Mennyei Atyám, Te az én lehetetlen helyzeteim Istene vagy. Uram, kérlek hasd át életemnek azon területeit, ahol elvesztettem a reményt és elvesztettem a hitet. Uram, kérlek bizonyítsd be a Te rendkívüli hatalmadat és hűségedet életem elrontott részein, hogy Te megdicsőülhess azok által. Jézus nevében. Ámen.” (YouVersion)

 

Fordította: Vasadi Dubován Judit

5. hét / 3. nap – Teljesen odaszánva – Amikor kétségekkel küzdünk

„Mert kegyelmedben bízom, Örökkévaló!” – Zsoltárok 13:5

 

A kételkedésed egyáltalán nem probléma Istennek. Nem lepődik meg rajta, és nem ösztönzi arra, hogy eltávolodjon tőled.

Amikor kételkedünk, a Biblia néhány „nagyja” között találjuk magunkat; olyanok között, mint Jób, Ábrahám, Sára, Gedeon, és Tamás, csak hogy párat említsek.

Jób kétségbe vonta Isten jóságát, amikor a gyermekei meghaltak és a vagyona megsemmisült.

Ábrahám és Sára kételkedett Isten ígéreteiben, hiszen egyre csak öregedtek, és még mindig nem született saját gyermekük.

Gedeon kétségbe vonta, hogy Isten egy hozzá hasonló embert tudna használni az eljövendő harcokban.

Végül pedig a mi szeretett Tamásunk abban kételkedett, hogy Jézus valóban feltámadt…

Talán te is pont itt tartasz ma.

Kétségbe vonod Isten jóságát amiatt, amit elveszítettél.

Kételkedsz az Atya ígéreteiben azért, mert az Ő időzítése különbözik a tiedtől.

Kétségbe vonod, hogy Isten képes egy olyan nőt használni, mint te; egy nőt, akinek olyan múltja, gyengeségei és hibái vannak, mint neked.

Talán Tamáshoz hasonlóan abban kételkedsz, hogy Isten feltámasztó ereje a te életedre is érvényes.

Akárhogyan is érzel ma, gondolj bele abba, hogy teljesen normális dolog kétségekkel küzdeni. Mindannyian ezt tesszük.

Miközben a börtönben ülve várta nemsokára bekövetkező halálát, még maga Keresztelő János is kételkedni kezdett abban, hogy Jézus a valódi Messiás.

„Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?” – Máté 11:3

Meglepő kérdés attól az embertől, aki korábban bemerítette Jézust a Jordán-folyóba, és aki kijelentette, hogy Nézzétek! Ő az Isten Báránya, aki magára veszi az egész világ össze bűnét. (János 1:29) Életének abban a pillanatában János annyira magabiztos volt.

Most azonban, a börtönben ülve a félelem és a kétség mételyezte meg a szívét. Vajon hiábavaló volt a szolgálata? Vajon tévedett Jézussal kapcsolatban? Vajon Isten ezért a tévedéséért büntette meg? A kétség és vádlás miatt, amelyek körbevették, úgy érezte, hogy nem kap levegőt, és arra gondolt… vajon hiábavaló volt az élete?

Hogy a dolgok végére járjon, János elküldte a tanítványait Jézushoz, és Tőle kérdezte meg: „Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?”

Jézus szándékosan nem ítélkezve válaszol, hanem meghívja János tanítványait arra, hogy nézzék meg maguk. Jézus közel vonta őket magához, és lehetővé tette, hogy elsőkézből lássák, miként teljesíti be az Írást. Pontosan tudta, hogy mit kell Keresztelő Jánosnak hallania: valóra vált próféciákat, melyek hitet és reményt csepegtettek szenvedő szívébe.

A tanítványok tanúi voltak, ahogy a vakok láttak, a bénák jártak, a leprások meggyógyultak, a siketek hallottak, a halottak feltámadtak, és a szegényeknek hirdettetett az evangélium. Milyen kegyelmes a mi Urunk, hogy ennyi erőfeszítést tesz azért, hogy megmutassa János tanítványainak, Ő a régen várt Messiás.

Jézus nem csupán beszélt róla, hanem rászánta az időt, hogy meg is élje. Tudta, hogy János felismeri majd a bizonyságtételekben Ézsaiás próféciáit, és hogy pontosan ez az, amit neki hallania kell annak érdekében, hogy a hitét és a bizalmát ismét Krisztusba vesse.

Ahogyan Dávid tette a 13. zsoltárban, és János a Máté 11-ben, nekünk is Isten elé kell állnunk nyers, finomítatlan kérdéseinkkel, hogy a lényegre térjünk. Nála nem kell kerülgetni a forró kását, mert Ő ismeri a küzdelmeidet, és látja a kétségeidet. Csak légy őszinte, és tégy le mindent Elé!

És soha ne felejtsd el, hogy Ő a kétségek közepette is szeret téged. Soha nem hagy el vagy cserben téged. Helyezd a kétségeidet, félelmeidet, és aggodalmadat az Ő hozzáértő kezeibe, majd engedd meg neki, hogy végigvezessen a kétségből hitbe vezető kalandos úton. Nem lesz egy gyors túra, azonban megéri a fáradtságot.

Kételkedni természetes dolog. Hinni azonban természetfeletti.

Miután János tanítványai visszatérnek hozzá a jó hírekkel, Jézus azonnal azokhoz fordult, akik körbevették, és azt mondta: Igazán mondom, hogy azok között, akik asszonytól születtek, Bemerítő János a legnagyobb…”

Láthatod… Jézus megdicsérte Jánost mert olyan életet élt, amilyet.

János kétségei nem akadályozták meg Jézust abban, hogy megdicsérje őt… És ez nincs másképp a te esetedben sem.

Legközelebb ha azt látod, hogy a feletted zsarnokoskodó kétségekkel küzdesz, imádkozz úgy, mint az elkeseredett apuka a Márk 9. részében:

„A fiú apja sírva felkiáltott: Igen, hiszek! De segíts, hogy ne maradjon bennem semmi kételkedés!” – Márk 9:24

És Jézus segíteni fog.

 

Beszéljük meg!: Hogyan segített neked Isten a kétségből hitbe jutni?

 

Szeressétek nagyon Istent!

Angela

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/when-we-struggle-with-doubt/

5. hét / 2. nap – Teljesen odaszánva

Tamás kételkedik Krisztus gondviselése felől    

Jézus igyekszik megnyugtatni tanítványait azzal az ígérettel, hogy Ő velük lesz, és gondosodni fog róluk az örökkévalóságban. Arra kéri őket, hogy bízzanak Benne amennyire bíznak Istenben. Azonban Tamásnak kérdései és kételyei támadnak. Természetes dolog, hogy kétségeink legyenek, de hívőkként Isten igazságának megingathatatlan alapjaiba és az Ő ígéreteibe kell kapaszkodnunk.

Milyen körülmények között vagy hajlamos kételkedni abban, hogy Isten képes betölteni szükségeidet? Amikor időt fektetünk abba, hogy megismerjük Istent, azzal erősödik a bizalmunk felé.

Mennyei Atyám, erősítsd bizalmamat és hitemet Benned. Uram, kérlek segíts elengednem minden kétséget a Te hatalmad és gondviselésed felől életemre nézve. Segíts belekapaszkodnom abba az igazságba, amit a Te Igédben találok Rólad. Jézus nevében. Ámen.  (YouVersion)

 

Fordította: Vasadi Dubován Judit