Nem futhatsz el Isten elől

„Senki és semmi sem rejtőzhet el Isten tekintete elől!” (Zsidók 4:13)

Gondolj az életedben egy olyan időszakra, amikor azt kívántad, bárcsak eltűnhetnél. Én sok olyan alkalomra emlékszem, amikor kínosan és kényelmetlenül éreztem magam és semmit sem akartam jobban, mint máshol lenni. Máskor szörnyen rettegtem valamitől, amiről tudtam, hogy meg kell csinálnom, vagy keresztül kell mennem rajta és azt kívántam, bárcsak eltűnhetnék.

És most gondolj a lelki életedre. Voltak az életedben olyan időszakok, amikor azt kívántad, bárcsak elfuthatnál Isten elől, mert nem akartad megtenni amire hívott, vagy bevallani egy konkrét bűnödet? Erről is azt gondolom, sokan megtapasztaltuk már legalább egy kicsit.

De az az igazság, hogy nem szaladhatunk el Isten elől. Fizikailag nincs olyan hely, ahol Isten nem lát bennünket, és nincs olyan gondolat vagy érzés, amit el tudnánk rejteni Isten mindent látó szemei elől (Zsoltárok 139).

Három dolog van, ami miatt nem futhatunk el Isten elől.

 

  1. Az Ő jelleme nem engedi meg

Isten mindentudó (mindent-tudó) ugyanúgy, ahogy mindenütt jelenvaló (mindenütt jelen van). Ez a két tulajdonság lehetetlenné teszi bárki számára, hogy elrejtőzzön vagy elfusson Isten elől. Nincs olyan elfojtott félelem, rejtett aggodalom, olyan bűn, amit színleléssel elrejtenél, vagy magány, szomorúság, csalódottság, amit elég mélyre tudnál temetni, hogy Isten ne lássa. Az életünk egy nyitott könyv és lelkünk legmélyebb része is Isten lába előtt van kiterítve.

 

  1. Az Ő szeretete nem engedi meg

Egy másik ok, ami miatt nem rejtőzhetünk el Isten elől az, hogy az Ő szeretete nem engedi meg. Isten szeret téged, az Ő gyermekét, és nagyon is tudatában van mindannak, ami az életedben folyik, azért hogy meg tudjon vigasztalni, amikor vigasztalásra van szükség, gyógyítson amikor összetörtél, megmentsen amikor Hozzá kiáltasz és helyreigazítson, amikor a saját utadat akarod járni.

Ha megengedné, hogy elrejtőzzünk előle amikor fáj valami, vagy elrohanjunk tőle amikor bűnt követünk el, az nem lenne szeretet és nem dicsőítené Őt.

 

  1. Az Ő igazságossága nem engedi meg

Isten mindent lát és mindent megítél. Nem hagyhat figyelmen kívül semmilyen rossz cselekedetet és nem hunyhat szemet még a legkisebb elhajlás előtt sem. Az Ő szentsége megköveteli a tökéletességet és tökéletességének egy része az, hogy az igazságosságot tökéletesen alkalmazza.

Hála Istennek, hogy Ő sosem fárad el, kedvessége mérhetetlen és türelme elképesztő – különösen annak fényében, hányszor próbálunk elrejtőzni, elfutni előle, vagy mellőzni Őt. Időnként nehéz Isten elhívása az életünkben, időnként a bűn mélyen a szívünkbe ereszti töviseit, és néha olyan olyan fájdalmaink vannak, hogy azt sem tudjuk, hogyan beszéljünk róla bárkinek. De Isten mindezt látja és úgy cselekszik, hogy az mindig a mi megszentelődésünket és az Ő dicsőségét szolgálja.

Ahelyett hogy elfutnál vagy elrejtőznél Isten elől, rohanj hozzá és tárd ki előtte egész életedet és szívedet. Vigasztalódj azzal a ténnyel, hogy Ő egyébként is mindent tud rólad és ott van neked.

 

Jézusra tekintve,

Jen

 

Fordította: Bíró Ibolya

Forrás: https://lovegodgreatly.com/you-cant-run-from-god/

 

 

 

 

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 1. hét / 5. nap

Nem bújhatsz el Isten elől

Olvasd el: Zsidók 4:12-13

IMÁK: Zsidók 4:13

Isten Igéjének az a szépsége, hogy amikor egy ismerős verset olvasunk, Isten a helyzetünkhöz mérten gazdagabban, mélyebben feltárja előttünk azt. Velünk is megtörtént már? Egy rengetegszer olvasott Ige hirtelen életre kel, és új értelmet nyer. Amikor Isten Igéje fölött időzünk, kezd értelemmel megtelni az életünk.

Isten Igéje élő és ható. Új távlatokat nyit előttünk. Segít meglátni, mi a jó és a rossz. A bűnünket is teljesen felfedi.

Isten Igéje élesebb a kétélű kardnál, a szívünk mélyére hatol és felfedi, mi lakik benne. Isten látja a szívünket, és az Ige fényében mi is meglátjuk. „Romlott az ember szíve, minden másnál csalárdabb, javíthatatlan! Ki tudná az ember szívét kiismerni?” (Jer 17:9)

Drága barátnőm, Isten Igéje fényénél mindannyian meztelenül állunk Isten előtt. Megpróbálhatjuk letagadni a bűnünket és becsapni magunkat, de a Szent Szellem segítségével az Ige alaposan átformálhatja a szívünket. Tanulmányozod Isten Igéjét minden nap?

 

Drága Atyám, köszönöm a Te élő és ható Igédet, ami bevilágít a szívem legsötétebb zugaiba is. Segíts, hogy ne felejtsem el, hogy előled semmit nem rejthetek el, sem a szívemben, sem a lelkemben, sem az elmémben. Ámen.

 /YouVersion/ 

Fordította: Greizer Zsófia

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 1. hét / 4. nap

Ismerd be bűnöd és lépj tovább!

Olvasd el: Jónás 1:13-17

IMÁK: 1 János 1:9

Ha rossz döntést hoztunk, a legnehezebb beismerni a hibánkat és megváltoztatni a viselkedésünket. A jó része viszont az, hogyha megbánjuk, Isten hűséges és megbocsátja a bűneinket, mindet. Jézus a kereszten kifizette az egész emberiség bűneiért az árat. Nemcsak a múltbeliekért, hanem a jelen és a jövő bűneiért is.

Megvallani azt jelenti, hogy „ugyanazt mondani”. Amikor megvalljuk a bűnünket, készek vagyunk kimondani (és elhinni is) ugyanazt a bűnről, mint amit Isten mond. Ezt láthatjuk Jézus történetéből a farizeusról és a vámszedőről, akik imádkozni mentek a templomba. A farizeus azzal dicsekedett, hogy mennyire igaz ember, míg a vámszedő annyit kért: „Istenem, könyörülj meg rajtam, nyomorult bűnösön!” (Lukács 18:13) Aki megvallotta a bűnét, az értett egyet Istennel.

Bármilyen bűnünkre kérhetjük Isten bocsánatát. Ő pedig bármikor részesíthet bennünket kegyelmében. Irgalmas és könyörületes. Olyan szerető Isten ő, aki arra vár, hogy megvalljuk a bűneinket, hogy megbocsáthasson és segíthessen feddhetetlenül Vele járnunk.

Bár a bűn állandóan jelen van az életünkben, ez nem kell, hogy az Istennel való kapcsolatunkban akadályt jelentsen. Készek vagyunk megvallani a bűnünket? Engedjük Istennek, hogy megtisztítsa a szívünket és az életünket? Megteszi, ha engedjük.

 

Drága Istenem, hogyan is tudnám megköszönni szeretetedet és kegyelmedet irántam? Köszönöm, hogy minden nap új esélyt adsz. Köszönöm, hogy kész vagy megbocsátani. Segíts, hogy naponta bocsánatot tudjak kérni. Ámen. 

/YouVersion/ 

Fordította: Greizer Zsófia

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 1. hét / 3. nap

Ne menekülj Isten elől és engedelmeskedj!

Olvasd el: Jónás 1:7-12

IMÁK: 1 János 2:4-6

Jónásnak kétsége sem volt afelől, hogy engedetlensége miatt keltette Isten a vihart, ezért megoldási javaslattal állt elő: „Hajítsatok be a tengerbe.” Végre rájött, hogy nincs hová menekülnie. Meg kell állnia, és végre engedelmeskednie Istennek.

Nemsokára megtanulta azt is, hogy az engedetlenségnek következménye van. Isten ugyan maradéktalanul megbocsátja a vétkünket, nekünk mégis viselnünk kell a következményeket.

Közel kell lennünk Istenhez, naponta kutatnunk kell Igéjét, hogy tudjuk, mit kér tőlünk. És amint megértettük, engedelmeskednünk kell. Néha ezek a parancsok nehezek vagy nem is értjük, mit akar Isten. De a Szentírás azt mondja, hogy „Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél!” (1 Sámuel 15:22 újford).

Amikor nem értjük Isten akaratát, vagy egyszerűen csak nincs ínyünkre, fennáll a kísértés veszélye, hogy a saját fejünk után menjünk. Ugye láttunk már olyan gyerekeket, akik elbújnak a szüleik elől, amikor valami csínytevésre készülnek? Mi is pont ilyenek vagyunk, megpróbálunk elrejtőzni Isten elől, amikor nem fogadjuk el az Ő akaratát az életünkre.

 

Uram, segíts, hogy tudjak Neked engedelmeskedni, akármilyen nehéz is legyen. Segíts, hogy ne felejtsem el, hogy mindig van terved és célod. Tisztelni akarlak és dicsőséget hozni a Te nevedre. Ámen.

/YouVersion/ 

Fordította: Greizer Zsófia

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 1. hét / 2. nap

Isten mindig ura az időjárásnak

Olvasd el: Jónás 1:4-6

IMÁK: Zsoltárok 135:5-6

Amikor a matrózok látták, mennyire tajtékzik a tenger, és mekkora veszélyben van a hajójuk, mindannyian a saját isteneikhez kiáltottak. A gond csak annyi volt, hogy egyik isten sem tudott rajtuk segíteni. Az egyetlen, aki belenyúlhatott a helyzetbe, Isten volt, a világmindenség Teremtője, a Biblia Istene, akinek puszta szavára kitört a vihar és feltámadt a szél – és Ő volt az egyetlen, aki képes volt meg is állítani azt.

Isten az időjárás ura. Ura a szélnek és a viharnak. „Akkor esőt adok földetekre alkalmas időben. Bizony, korai és késői esőt bocsátok rátok, és bőven terem majd gabonátok, szőlőtök és olajfátok.” (5 Mózes 11:14). Az életünkben sincsen olyan vihar, aminek Isten ne lenne ura.

Legtöbben megtapasztaltuk már, milyen viharban lenni, vihar felé tartani vagy épp kijönni belőle. Mit teszünk, amikor vihar tépázza az életünket? Mit teszünk, amikor életünk egén csak nagy fekete felhők látszanak? Kiáltunk Istenhez? Isten nemcsak az időjárás, hanem életünk minden apró részlete fölött is Úr.

 

Uram, segíts arra emlékeznem, hogy Te vagy az életem Ura. Hadd legyél Te az első, akihez fordulok, ha jön a vihar. Hadd legyek fény azok számára, akik épp hánykolódnak, és reményük sincs, hogy valaha is biztos kikötőbe érkeznek Hozzád. Ámen.

 /YouVersion/

 Fordította: Greizer Zsófia

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 1. hét / 1. nap

Isten akarata az én akaratom ellen

Olvasd el: Jónás 1:1-3

IMÁK: Zsoltárok 139:7-10

Isten egy roppant egyszerű dolgot parancsolt Jónásnak: menjen el Ninivébe, és prédikáljon az ott élőknek… Jónás pedig ennek pont az ellenkezőjét tette. Jáfóba menekült, és gyorsan kinézett magának egy hajót, ami Tarsisba indult. Számára nem volt egyszerű ez a parancs. Egy asszír városba kellett volna utaznia, hogy ott Isten szeretetét hirdesse. Az asszírok Izráel ellenségei voltak, és Jónás nem akarta, hogy megtérjenek. Szívesebben végignézte volna a város és annak lakóinak a pusztulását.

Jónás nem értette meg Isten parancsát, és megpróbálta keresztülvinni a saját akaratát. Úgy vélte, jobban tudja Istennél. Micsoda beképzelt alak! Amikor úgy döntött, Tarsisba menekül, Isten elől akart menekülni. Csak épp azt felejtette el, hogy nincs olyan hely a világon, ahová ne érne el Isten akarata, szeretete és irgalma.

Mi vajon hányszor gondoljuk úgy, hogy kiválogathatjuk, Isten mely parancsának van kedvünk engedelmeskedni? Milyen gyakran menekülnénk el legszívesebben Isten jelenlétéből, és hisszük azt, hogy létezik olyan hely a világon, ahol elbújhatunk akarata elől?

Amikor Isten megparancsol valamit, engedelmeskednünk kell, még akkor is, ha nem értjük, vagy ha nem tartjuk igazságosnak vagy helyénvalónak. És, mint ahogy Jónás is megtapasztalta, valóban nincs olyan hely, ahol ne érne el minket is Isten akarata, szeretete vagy irgalma.

 

Mennyei Atyám, segíts bíznom Benned. Annyira szeretném megélni a Te tökéletes akaratodat minden egyes nap. Segíts tisztán látnom, hogy felismerjem akaratodat, és teljesíthessem parancsaidat. Segíts, hogy mindig emlékezzem arra, hogy nincs olyan hely, ahová elbújhatnék Előled. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia