Az evangéliumban nincs kivételezés

Az elmúlt időszakban a világ minden szegletében szembe kellett néznünk a koronavírus járvánnyal. Milliókat fertőzött meg, de hatása mindannyiunkon észrevehető. Az új vírus nem ismer határokat.

Van egy másik „betegség” is, ami világszerte fertőz, nem tartja tiszteletben a határokat és mindnyájunkat érint: az előítélet. Ez azonban nem újkeletű jelenség.

Az Apostolok cselekedeteinek 10. fejezete tele van színes látomásokkal, de alapjaiban véve az előítéletről és félreértésekről szól.

Péter volt az apostolok vezetője, de ez a fejezet rámutat arra, hogy Péter még mindig azt hitte, Jézus áldozata csak és kizárólag a zsidó emberekre vonatkozik. Látomásán és Kornéliusszal való kapcsolatán keresztül Péter végül ki tudta mondani: „Most látom csak igazán, hogy Isten nem személyválogató! Aki tiszteli Istent, és igazságosan él, azt ő elfogadja, bármelyik néphez tartozik is” (Apostolok cselekedetei 10:34-35). Ezek az események évekkel Krisztus halála és feltámadása után történtek, és Péter végül megértette, hogy mit hibázott és miben volt elfogult. Ráébredt arra, hogy Jézus azért jött, hogy megváltsa a zsidókat és a ’pogányokat’ is.

Az előítéletek mélyen gyökereznek és mi emberek olyan könnyen tudjuk diszkriminálni egymást szinte bármilyen tulajdonság alapján: bőrszín, földrajz, kultúra, vallás, nem, társadalmi-gazdasági jellemzők, kor stb.

Van, hogy az előítélet mértéke égbekiáltó – gyűlöletből fakadó bűncselekmény. Könnyebb így észrevenni, de ne váljunk bűnrészessé a hallgatásunkkal! Van, hogy az előítélet szinte észrevehetetlen. Becsordogál és a kultúránk részévé válik.

Az előítélet lehet tudatos vagy tudatalatti, de a hatása minden esetben valós.

Isten szeretete azonban átlépi az általunk felállított határokat. Jézus azért jött, hogy megmentsen minket. MINDENKIT.

Imádkozzunk azért, hogy olyannak lássuk az embereket, amilyennek Isten látja őket: az Ő képmására teremtetteknek!

Kérjük Istent, hogy távolítsa el a szemellenzőinket!

Kérjük Istent, hogy tisztítson meg minket a kivételezéstől és az előítéletektől, melyekhez ragaszkodunk!

Isten minden életet az Ő képmására teremtett és arra vágyik, hogy minden egyes lelket megmenthessen. Az evangélium jó hírét nem tárolnunk kell, hanem meg kell osztanunk másokkal! Kegyelemből nyertük el a megváltást, nem az elvégzett munkánk érdeméért, de amíg előítéletek léteznek, munkálkodnunk kell. Jobban kell igyekeznünk. Muszáj jobbá válnunk. Szó szerint életek múlhatnak rajta.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/no-favoritism-in-the-gospel/

Fordította: Szabó Eszter

Észrevenni és legyőzni a személyválogatás bűnét

„Testvéreim, ti hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban. Ezért hát ne kivételezzetek senkivel!” – Jakab 2:1

Büszkén kihúzzuk magunkat, és gyorsan letagadjuk. Mi nem vagyunk olyanok.

Részrehajlás.

Előítéletek.

Diszkrimináció.

“Én olyat nem teszek” – suttogjuk csendesen, miközben idegesen mocorgunk és nem tartjuk a szemkontaktust, hogy elkerüljük a beszélgetést.

De akármennyire is a szőnyeg alá szeretnénk söpörni, ez egy olyan probléma, amivel nagyon komolyan foglalkoznunk kell. A mai egyház sajnos ugyanazokkal a bűnökkel van megfertőzve, mint Jakab idején, amikor a hívek engedték, hogy a személyes preferencia jobban latba essen, mint a mások iránti szeretet. De mi a probléma? Azokat a testvéreket, akikről Jakab beszél jobban foglalkoztatta a saját megigazulásuk, mint  Isten dicsősége, és gyakran mi sem gondolkozunk másképp.

A testünk arra vágyik, hogy azokhoz igazodjon, akik különösen gazdagok, különösen szépek, és különösen befolyásosak. Azonban a szívem felsóhajt az alázatos felismeréstől, amikor eszembe jut, hogy az én Jézusomra a világ szempontjából ezek közül egyik sem jellemző. Sőt, igazából Ő pont mindennek az ellentétét képviselte. Egy névtelen ember volt, aki semmivé lett, és szolgává tette magát (Filippi 2:7). Nem rendelkezett olyan fizikai szépséggel, amely különlegesen hozzá vonzott volna bárkit, az emberek pedig megvetették és elutasították (Ézsaiás 53:2-3)… és az életére törtek.

Jézus mélyre hajolt.

Elég mélyre, hogy elhagyja a mennyei dicsőséget, és hogy egyszerre legyen Isten és ember.

Elég mélyre, hogy egy istállóban szülessen meg, és jászol legyen az első ágya.

Elég mélyre, hogy megérintse a leprásokat, hogy együtt egyen az adószedőkkel, és hogy kiterjessze a kegyelmet a paráznákra.

Elég mélyre, hogy megmossa a tanítványok lábát.

Elég mélyre, hogy helyettünk viselje el a köpéseket, a verést és a szögeket.

Elég mélyre, hogy nekünk ajándékozza az Ő lelkét, és hogy eltemessék.

És elég mélyre, hogy végül dicsőséges győzelemben támadhasson fel.

Szolgává lenni, hogy áldozatkészen szeressük azokat, akiket a világ elutasított? Nincs ennél szebb pozíció. Így tudunk járni a mi Megváltónk lába nyomán – mélyre hajolva, és megalázva magunkat Isten hatalmas keze által, hogy a megfelelő időben majd Ő emelhessen fel bennünket (1 Péter 5:6).

Akiket a világ megtörtnek és elhagyatottnak hív, azokat kell meglátogatnunk a nyomorúságuk közepette.

Akiket a világ szegénynek és méltatlannak titulál, azokkal kell foglalkoznunk, és azokat kell megbecsülnünk.

Akiket a világ figyelmen kívül akar hagyni, akiket diszkriminál, és akiket megaláz, azokat kell jobban szeretnünk magunknál.

A keresztnek hála az irgalom diadalmaskodik az ítélkezés felett.

Te is azon kapod magad, hogy személyválogató vagy? Ne várj tovább a bűnvallással, alázd meg magad, és szeress ma úgy, mint Jézus!

„Ez a királyi törvény az Írásokban található: „Úgy szeresd a másik embert is, mint saját magadat!”  Ha ennek a parancsnak engedelmeskedtek, jól teszitek!” – Jakab 2:8

 

Az Ő lábainál,

Whitney

 

Beszéljük meg!: Ki lehet az, akit a tetteiddel, a tétlenségeddel, vagy a hozzáállásoddal kiközösítesz? Mi az a lépés, amit a MAI NAPON megtehetsz annak érdekében, hogy a szeretetet és az irgalmat képviseld?

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/recognize-and-resist-partiality/

 

Jakab – 2. hét / 3. nap

 Jakab arra hívja a hívőket, hogy életükben a részrehajlást és az előítéleteket váltsa fel a szeretet. Felismerte, hogy már a korai egyházban is a szegényeket lenézték, mellőzték és hátrányosan megkülönböztették, míg a magasabb társadalmi és gazdasági helyzetű egyéneket támogatták és tisztelték.

Milyen személyeket vagy milyen fajta bűnösöket vagy hajlamos hátrányosan megkülönböztetni? Jézus legfontosabb szolgálata a szeretet volt. Szerette a szegényeket, a társadalom által elutasítottakat, a betegeket, az elhagyottakat és az erőtleneket, valamint a bűnösöket. Jézus nem önmagáért hagyta el a mennyet. Miattunk jött a földre – külön-külön minden egyes emberért. Te kit zárnál ki a cselekedeteiddel, mulasztásaiddal, vagy a viselkedéseddel? Mit fogsz ma tenni azért, hogy többen érezzék az irgalmasságodat és szeretetedet?

 

Atya Isten, köszönöm, hogy a Te evangéliumod senkit sem zár ki. Köszönöm a kegyelmedet, hogy folyamatosan elfogadsz olyannak, amilyen vagyok.  Köszönöm, hogy a Te szereteted nem az anyagi javainkat, érdemeinket, hírnevünket vagy a státuszunkat nézi. Uram, vezess engem, hogy meglássam hol és hogyan nyissak azok felé, akik mások mint én. Jézus nevében. Ámen

(Youversion)

Fordította: dr. Ferenczi Andrea