Isten szabadít meg a szégyentől

„Mert a mostani, könnyen elviselhető szenvedéseink csak rövid ideig tartanak, mégis örök dicsőséget szereznek számunkra! Ez a dicsőség pedig olyan csodálatos, hogy össze sem lehet hasonlítani a szenvedéseinkkel.” – 2 Korinthus 4:17

Néha, amikor a lelkem egy sötét zugába süllyedek, elborít az érzés, hogy nem vagyok elég jó. Csak forgolódok éjszaka, miközben ezekkel a sötét gondolatokkal küzdök. Egy baljós hang azt suttogja: „Nem szeretnek téged. Sosem leszel elég jó. Inkább add fel a harcot.”

Ó, a pokol mélyének hazugságai! A lelkemnek van egy ellensége, aki el akar kedvetleníteni és azt akarja, hogy reménytelenségbe essek. Abba a kétségbe akar sodorni, hogy Isten örökre megtagadott engem. Az ellenségemet semmi nem állítja meg abban, hogy a pusztulásomra törjön és elragadja a békémet.

Igazság szerint nem érdemlem meg Isten szeretetét, de az én Istenem a kegyelem trónusán ül. Túláradó szeretetét nagyvonalúan kitölti és ez a feltétel nélküli szeretet minden bűnömet elfedi. Az én szégyenem miatt vállalta a kereszten a húsába maró szögeket és ezért minden vétkemet olyan messzire vetette, amilyen messze van napkelet napnyugattól. Teljes megbocsátást nyertem, megszabadultam minden kárhoztatástól.

Nem kell elégnek lennem, mert a Pártfogó, aki bennem van, nagyobb, mint a vádló, aki a világban van. Az Ő családjába tartozom és így lettem új teremtmény.

Amikor a szégyen miatt gyötrelem borítja el az elménket, emlékeznünk kell a csodákra és a kegyelemre, melyet Isten hozott az életünkbe:

  • A mi Megmentők meghallotta a kiáltásunkat, felemelt minket a bűn gödréből és szilárd talajra állította a lábainkat (Zsoltárok 40:1-2).
  • Isten megváltott minket a halál büntetésétől és gondoskodik rólunk (2 Korinthus 1:9-10).
  • Megigazultunk azért, mert Krisztusba helyeztük a hitünket és így megbékéltünk Istennel. Szeretete kiárad a szívünkre a Szentlélek ajándékain keresztül (Róma 5:1-5).
  • Azok, akik az Úr segítségét keresik, nem szégyenülnek meg és nem kell félniük. Ha rá tekintünk, akkor felderülünk és minden okunk meglesz a dicsőítésre (Zsoltárok 34:1-5).
  • A mi ideiglenes szenvedésünk jutalma örök dicsőség Krisztussal, aki napról napra megújít minket (2 Korinthus 4:16-18).

Barátom, talán most éppen vereséget szenvedtél, de Szégyenünk Megtörője nem engedi, hogy teljesen elcsüggedj.  Lehet, hogy megrémít a bukott világ romlottsága, de a benne való reménység megőriz attól, hogy reménytelenségbe zuhanj. Lehet, hogy a világ gondjai ideiglenesen ledöntenek a lábadról, és sebesen, megviselten kell talpra állnod, de Isten mindig védelmez téged. Egy pillanatra sem hagy magadra.

Isten kimondta a váltságot az életed felett, nem a szégyené az utolsó szó. Legközelebb, ha hallod, ahogy a szégyen hangja neveden szólít, állj bele Isten ígéretébe és mondd: „Megbocsátást nyertem. Isten gyermeke vagyok.”

Szégyenünk Megtörője pedig rád árasztja kegyelmét és szeretett gyermekének nevez.  

/Lyli Dunbar/

Lyli Dunbar szeret az autóban karaokezni a férjével, elményülni a Biblia tanulmányozásában a lányokkal és egyszerre 12 könyvet olvasni. Író, előadó és mentor, legfőbb szenvedélye megismerni és megismertetni Jézust. Ha tűzveszélyes hithez keresel üzemanyagot, csatlakozz hozzá a lylidunbar.com oldalon. Kapcsolatba léphetsz még Lylivel a Facebookon, Instagramon, és a Pinteresten is.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/god-is-the-shame-breaker/
Fordította: Szabó Eszter
Kép: Vasadi Dubován Judith

Törött darabok

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben.”Zsidók 4:16

Az esküvőnk előtt nászajándékként ajándékba kaptunk egy kínai teáscsészét. Sajnos a szállítás során sérült a termék. A bolt nem engedte, hogy visszaküldjem, így végül a csésze darabjaiból mozaik keretet csináltam az esküvői meghívónknak. Az eltelt évek során, amikor ránéztem, mindig rácsodálkoztam arra, hogy Isten hogyan alkotott családot két megtört emberből. Lenyűgöz az, hogy hosszú évek alatt, milyen kacskaringósan alakította a körülményeinket, a minket körülvevő embereket és a tapasztalatainkat úgy, hogy ezek segítsék hitünk növekedését. Bár a darabkák a széleken még mindig érdesek – ahogy időnként mi magunk is –, de a kötelék kitart. A törött darabok hasznosnak, sőt, szépnek bizonyultak.

Próbáljuk belegondolni magunkat a mai igeszakaszból Meribbaal nézőpontjába. Nehéz múltja volt. Ennek jól látható jelei is voltak (például, hogy egy kiskori baleset miatt lesántult), de voltak olyan homályba vesző részletek is, amiket a külső szemlélő nem tudhatott (például, hogy az apja halála után dajkája félelemmel telve menekült el vele). Bár a királyi család tagjaként kezdte az életét, később azonban „döglött kutyaként” hivatkozott magára (2 Sámuel 9:8), ami egy undok zsidó gúny volt akkoriban.

Amikor Dávid király váratlanul látni akarta, Meribbaalt biztosan vegyes érzések töltötték el. Egy legyőzött dinasztia sarja volt és mint ilyen, halálra számíthatott. Emellett sánta számkivetett is volt, aki úgy gondolhatta, meg fogják szégyeníteni.

Mégis, Dávidnál kedvességgel találkozott. Ez bővebb kifejtést igényel: a 2 Sámuel 9:7-ban a „jóindulat” szót, a héber hesed szóból fordították. A hesed többet jelent egy szép gesztusnál vagy jóleső, meleg érzésnél. Rendíthetetlen szeretetet fejeznek ki vele, ami tetteket von maga után, ezt a szót használták arra is, ahogyan két fél közötti követtel bántak. Dávid király szokatlan kegyelemmel és méltósággal bánt Meribbaallal.

Barátom, mi is olyanok vagyunk, mint Meribbaal. Hívőként ez a mi történetünk is.

A magunk módján mi is sérültek, sánták vagyunk. Hordozzuk a múltunkat, a sebeinket, a szégyenünket.

Isten azért küldte el Jézust, hogy megváltsa ezt a megtört világot. Ha megtalálod a kereszthez vezető utat és Jézushoz kiáltasz, akkor téged is szeretettel, kedvesen, hesed fogad. Jézuson keresztül kegyelmet, meg nem érdemelt jóindulatot és szeretetteljes fogadtatást nyerünk, mint a Király örökösei. Örök helyet ígért nekünk Isten asztalánál.

„Ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek.” (Róma 8:1)

Tedd le a szégyenedet. Megtört vagy, hiszen ember vagy, de a megtörtséged nem tesz szerethetetlenné, érinthetetlenné, használhatatlanná Isten számára. Mind méltatlanok vagyunk és szükségünk van a Szabadítóra.

Sara

Forrás: https://lovegodgreatly.com/broken-pieces/
Fordította: Szabó Eszter
Kép: Vasadi Dubován Judith

Sarah Lindsey egy nyugat-texasi lány. Több, mint 16 éve szereti férjét és nagy örömét leli abban a mindennapi káoszban, amit négy kicsi gyermekük nevelése és tanítgatása jelent. Hivatását tekintve orvos és az MRI képalkotó diagnosztikára szakosodott. Támogató barát, aki nemzetközi szinten is építi a kapcsolatait. Szíve nyitott más asszonyok és családok bátorítására és szenvedélyes küldetése a Biblia fordítás. Instragramon keresztül te is kapcsolatba léphetsz vele.

Bevezetés a Szégyentől szabadon – Szabadságot nyerni Jézusban c. tanulmányba

A szégyen alattomos. Szeret rejtőzködni, és arra késztet bennünket, hogy rejtőzzünk el, hogy váljunk láthatatlanná miatta. Gátol minket, és elhiteti velünk, hogy nem vagyunk elegek. Rombolja az önbizalmunkat, és szeret emlékeztetni minden hiányosságunkra.

Akár beismerjük, akár nem, a szégyen hatalma mindnyájunkat érint. Arra törekszik, hogy ne azt a hittel teli életet éljük, amelyet Isten tervezett mindnyájunk számára. Ahelyett, hogy élnénk a lehetőségeinkkel, szeretne beburkolni a sajnálkozás, a bizonytalanság és a kétségek köntösébe. A szégyen nem személyválogató. Mindnyájunkat megtámad, függetlenül a hátterünktől, életkorunktól és attól, hogy honnan származunk.

Ami sok az sok! Itt az ideje, hogy életünkben a szégyen találkozzon azzal, aki a szégyenünktől megszabadít!

A következő négy hétben tizenegy különböző történetet tanulmányozunk a Bibliából, és megértjük a Szentírásból, hogyan küzd Isten a szégyen ellen, mind a történetek szereplőinek életében, mind a mi életünkben.

Meglátjuk, hogy Ádám és Éva – Isten segítségével – hogyan tanult meg küzdeni a bűn szégyene ellen, és hogyan fogadta el Isten szerető kegyelmét. Ábrahám és Sára megtanult küzdeni a meddőség szégyene ellen és bízni abban, hogy Isten jóváteszi a hibáikat. Mózes szembesült annak a szégyenével, hogy nem elég, és – kételyei és bizonytalansága ellenére – bízott abban, hogy Isten dolgozik az életében. Naomi megtanulta elengedni a korábbi döntések szégyenét és bízni abban, hogy Isten jobb dolgokat ígér. Gedeon elengedte a gyengeség szégyenét és bízott abban, hogy valóban ő a feladatra kiválasztott férfi, mert akit Isten elhív, azt fel is készíti.

E történetek mindegyike megmutatja nekünk, hogy Isten mindörökké a szégyentől szabadító. Így tett a múltban, és így tesz ma is az életünkben. Ne essünk rabul a szégyen erejének. Isten, hatalma révén, megtörheti a szégyen spirálját az életünkben. Ebben a tanulmányban megmutatjuk, hogyan.

A Szégyentől Szabadító segítségével imádkozunk, hogy Isten felkészítsen, bátorítson Igéjével, hogy harcolj a szégyenkezés kísértése ellen, és hogy befogadd Isten szeretetét, megbocsátását és megváltását.

Imádkozunk, hogy tanulmányunk végére a nők megerősödjenek, bízzanak a hitben való bátor előrehaladásban és megértsék, milyen sokat jelent számukra Isten. Harcoljunk együtt a szégyen ereje ellen, és ragadjuk meg a Krisztusban és Krisztus által kapott szabadságot – aki hatalmas, és minden szégyentől megszabadít. Nagyon izgatottan várjuk, hogy veletek kezdhessük ezt az erőt adó tanulmányt!

Félelem és aggodalom – 3. hét / 5. nap

Isten a mi erőnk

A félelem ellentéte az erő. Amikor a félelem időszakain megyünk keresztül, akkor az utolsó érzés, amit érzünk az erő. Egy vidámparkban eltöltött hosszú nap után az egyik legdrágább dolog, amit láthatunk egy apa, aki a karjaiban cipeli a kocsihoz alvó gyermekét. A gyermek békésen pihen, míg édesapja elcsigázva hurcolja magával a világítós játékokat, a hűtőtáskát, és a 20 kg-os boldogságcsomagot, azonban biztosak lehetünk benne, hogy sosem cserélné el semmire ezt az élményt.

Gyakran elfeledkezünk róla, hogy mi vagyunk a vidámparkban látott gyermekek. Néha egyszerűen csak fel kell nyúlnunk, és engednünk kell, hogy Isten a karjaiban hordozzon bennünket. Földi apánk kezeitől eltérően Mennyei Atyánk sosem fárad el terheink súlya alatt. Ő akar a mi erőnk lenni. Jézus ezért mondja, hogy jöjjön Hozzá mindenki, aki megfáradt.

Nevezz meg egy esetet, amikor Istenhez fordultál, mert úgy érezted, hogy jottányi erőd sem maradt! Hogyan gondoskodott rólad? Isten ereje sosem fogy el.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Te adsz erőt folytatni akkor is, amikor úgy érzem, hogy minden erőm elfogyott. Köszönöm, hogy tudtomra adtad, hogy mindig szabad bejárásom van Hozzád. Kérlek, bocsásd meg azt, amikor kételkedtem abban, hogy bátran jöhetek Hozzád a problémáimmal. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Félelem és aggodalom – 3. hét / 2. nap

Isten megszabadított minket

A Biblia szerint Isten szabadító; megbocsát és megszabadít. Az Úr nem nézi tétlenül ahogy gyászolunk, hanem aktívan közbelép a mi javunkra. A Szentírás tanúskodik arról, hogy az Úr megszabadít, megvéd és megőriz minket az ellenségtől, sőt, a saját félelmünktől is. Amikor segítségül hívjuk, válaszol, és megment a bajból.

Hívőkként az a feladatunk, hogy nyugodjunk meg az Ő szeretetében. Az a dolgunk, hogy az Ő jóságának biztonságában lakjunk. Amikor hit helyett félelmet érzünk, akkor az Urat kell keresnünk a válaszokért és Hozzá kell kiáltanunk szükségeink betöltése végett. Akkor lelünk nyugalomra, amikor elkezdünk bízni abban, aki Isten, és ragaszkodunk ahhoz a tudathoz, ahogyan a múltban munkálkodott.

Miként kellene megtapasztalnod Isten szabadítását ma az életedben? Isten gondoskodik a munka nehezéről – nekünk egyszerűen csak meg kell nyugodnunk Benne. Mikor tapasztaltad meg utoljára Isten megtartó szeretetét úgy, hogy egyszerűen csak Rá támaszkodtál?

Mennyei Atyám, köszönöm Neked a Te feltétlen szeretetedet. Köszönöm, hogy Hozzád jöhetek akkor, amikor fáradtnak érzem magam és félek. Köszönöm, hogy megnyugodhatok abban a tudatban, hogy akármin megyek is keresztül, Te mindig fedezni fogsz engem. Dicsérlek Téged a Te szerető kegyelmedért. Köszönöm Neked azt a mindent elsöprő szabadítást, amit Jézusban kaptam Tőled. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Filippi – Válaszd az örömöt – 3. hét / 5. nap

Néha csak emlékeztetni kell magunkat, hogy ez a világ nem az otthonunk. Amikor bajok jönnek, katasztrófák történnek, és érezzük a fájdalmát ennek a megtört, bűnnel teli világnak, emlékeznünk kell, hogy ez a világ nem a mi otthonunk. Amikor úgy érezzük, hogy kilógunk a sorból, vagy nem vagyunk idevalók, az teljesen rendben van. Ott van a menny reménysége a szívünkben, hogy egy jobb holnap jön. Most a várakozás időszakában vagyunk, de ez nem tart örökké. A legjobb még hátra van.

(YouVersion)

Fordította: Gönczy Anna

6. hét – 4. nap A megbocsátás gyümölcse

megbocsat-6-4

Olvasd el: Zsoltárok 118: 20-24

IMÁK: Zsoltárok 118:21

Jézus Krisztus ártatlan kínszenvedése minden emberért történt. Jézust megalázták, elutasították és bűnné lett értünk. Mindannyiunknak nagy szükségünk van Jézus Krisztusra, de azok, akik elfogadják Jézust Úrként és Megváltóként, megértik az Ő áldozatának mélységét. Az, akinek sok bocsáttatott meg, nagyon szeret.

Mi az ami eltölt ma téged örömmel?
Minden egyes nappal új kegyelmet kapunk, meg nem szűnő könyörületességet, és Isten túláradó szeretetét. Ha ezután semmit nem tenne értünk Isten, már megtette a legtöbbet amit tehetett azáltal, hogy nekünk ajándékozta Fiát. Ez egy olyan dolog, amiért naponta hálásak kell lennünk.

Atyám, köszönöm, hogy szerettél és utánam jöttél még amikor bűnben éltem. Adj nekem hálás és dícsőitő szívet! Segíts örvendeznem Benned naponta a körülményeimtől függetlenül. Jézus nevében. Ámen.