Bevezetés a Szégyentől szabadon – Szabadságot nyerni Jézusban c. tanulmányba

A szégyen alattomos. Szeret rejtőzködni, és arra késztet bennünket, hogy rejtőzzünk el, hogy váljunk láthatatlanná miatta. Gátol minket, és elhiteti velünk, hogy nem vagyunk elegek. Rombolja az önbizalmunkat, és szeret emlékeztetni minden hiányosságunkra.

Akár beismerjük, akár nem, a szégyen hatalma mindnyájunkat érint. Arra törekszik, hogy ne azt a hittel teli életet éljük, amelyet Isten tervezett mindnyájunk számára. Ahelyett, hogy élnénk a lehetőségeinkkel, szeretne beburkolni a sajnálkozás, a bizonytalanság és a kétségek köntösébe. A szégyen nem személyválogató. Mindnyájunkat megtámad, függetlenül a hátterünktől, életkorunktól és attól, hogy honnan származunk.

Ami sok az sok! Itt az ideje, hogy életünkben a szégyen találkozzon azzal, aki a szégyenünktől megszabadít!

A következő négy hétben tizenegy különböző történetet tanulmányozunk a Bibliából, és megértjük a Szentírásból, hogyan küzd Isten a szégyen ellen, mind a történetek szereplőinek életében, mind a mi életünkben.

Meglátjuk, hogy Ádám és Éva – Isten segítségével – hogyan tanult meg küzdeni a bűn szégyene ellen, és hogyan fogadta el Isten szerető kegyelmét. Ábrahám és Sára megtanult küzdeni a meddőség szégyene ellen és bízni abban, hogy Isten jóváteszi a hibáikat. Mózes szembesült annak a szégyenével, hogy nem elég, és – kételyei és bizonytalansága ellenére – bízott abban, hogy Isten dolgozik az életében. Naomi megtanulta elengedni a korábbi döntések szégyenét és bízni abban, hogy Isten jobb dolgokat ígér. Gedeon elengedte a gyengeség szégyenét és bízott abban, hogy valóban ő a feladatra kiválasztott férfi, mert akit Isten elhív, azt fel is készíti.

E történetek mindegyike megmutatja nekünk, hogy Isten mindörökké a szégyentől szabadító. Így tett a múltban, és így tesz ma is az életünkben. Ne essünk rabul a szégyen erejének. Isten, hatalma révén, megtörheti a szégyen spirálját az életünkben. Ebben a tanulmányban megmutatjuk, hogyan.

A Szégyentől Szabadító segítségével imádkozunk, hogy Isten felkészítsen, bátorítson Igéjével, hogy harcolj a szégyenkezés kísértése ellen, és hogy befogadd Isten szeretetét, megbocsátását és megváltását.

Imádkozunk, hogy tanulmányunk végére a nők megerősödjenek, bízzanak a hitben való bátor előrehaladásban és megértsék, milyen sokat jelent számukra Isten. Harcoljunk együtt a szégyen ereje ellen, és ragadjuk meg a Krisztusban és Krisztus által kapott szabadságot – aki hatalmas, és minden szégyentől megszabadít. Nagyon izgatottan várjuk, hogy veletek kezdhessük ezt az erőt adó tanulmányt!

A szabadítás ígérete


Egyik utam alkalmával, emlékszem, hogy egy bizonyos nemzet bizonyos városán utaztam keresztül és érzékeltem, milyen nagy ott a sötétség.

Érezted ezt már valahol, valaha?

Olyan nehéznek éreztem, mintha meg sem lehetne kerülni.

Fizikai jelek mutattak rá, hogy milyen extrém módon megtörtek az emberek.

Megdöbbentő volt látni, hogyan közösülnek napvilágnál.

A lelkem elnehezült, és ez az érzés a Szent Szellemtől származott, ugyanis emlékeztetett arra, hogy Isten Szentsége és a bűn nem fér meg egymás mellett.

Gonoszság vesz körül minden oldalról, figyelmeztetve, hogy még nem értem haza.

Van, hogy azért járunk ilyen helyen, mert az a küldetésünk, hogy világosságot vigyünk az ehhez hasonló sötétségbe. Van, hogy váratlanul kerülünk oda. És ha őszinték vagyunk, van, hogy azért vagyunk ott, mert a test lázad Isten Szentsége ellen.

Ez a légkör nem csak a külvárosokra lehet jellemző.

Felüti fejét otthonokban, titkos randevúkon, internetes keresésekben és így tovább, míg befészkeli magát a szív mélyébe.

__________________

Mikeás könyvében számos bűnről olvastunk már, de ítéletről, gyászról és bánatról is. Ha érzed, hogy mindez mennyire lesújtó lehet… nővérem, ezt érzem én is. De a második fejezetben van két vers, egy rövid, drámai fordulat, mint egy váratlan filmbeli jelenet. Ha pislogsz, talán átsiklasz felette. De ne tedd:

„Mégis összegyűjtelek, Jákób népe,

biztosan egybegyűjtelek!

Izráel maradékát

    mindenestül összegyűjtöm én!

Összeterelem őket,

    mint juhokat a karámba,

    mint nyájamat a legelőn.

Zajongva nyüzsög majd a sokaság:

    az emberek nyája.”

Ez a szabadítás ígérete, a világmindenség Istenétől, aki tökéletesen egyensúlyoz az ítélet és a hosszútűrés, a szétválasztás és egybegyűjtés, az igazság és a könyörület, a pusztítás és a megváltás között.

Időkérés: Hivatalosan is engedélyt adok arra, hogy kezedet felemelve, hangodat kiengedve kiálts dicséretet most rögtön – épp ott, ahol most ülsz.

KI OLYAN, MINT A MI ISTENÜNK?!

Ha megmaradsz a hűségben, bár gonoszság vesz körül és azon tűnődsz, véget ér-e valaha, ISTEN MELLETTED VAN.

Isten nem hagyta el az Ő népét. Téged is megment a bajban. Felépíti, ami összetört. Ő a te Jó Pásztorod. Az Ő céljai győzedelmeskednek.

„Lelkem, áldjad az Örökkévalót!

    Egész valóm áldja szent nevét!

Lelkem, áldjad az Örökkévalót,

    és ne feledd, mennyi jót tett veled!

Megbocsátja minden bűnödet,

    kigyógyít minden betegségedből,

megmenti életed a sírtól,

    körülvesz hűséges szeretetével.

Megad neked minden jót,

    felékesít és megfiatalít.

Megújulsz, mint a sas,

    mikor új tollakat növeszt.

Az Örökkévaló igazságot szolgáltat

    minden elnyomottnak.

Útjait megmutatta Mózesnek,

    hatalmas tetteit Izráelnek.”

És ha nem ez lenne MINDEN IDŐK LEGJOBB HÍRE, még folytatódik is…

Ha a lázadók között vagy és messzire futottál Istentől. gyorsan belesve a bűnbe, amibe olyan könnyű belegabalyodni, FORDULJ VISSZA HOZZÁ.

 „Bizony, irgalmas, kegyelmes

    és türelmes az Örökkévaló hozzánk,

    szeretete nem fogy el.

Nem hibáztat szüntelen,

    nem haragszik örökké,

nem bűneink szerint bánik velünk,

    nem büntet vétkeinkért,

    ahogy megérdemelnénk.

Mert amilyen magas az ég a föld felett,

    olyan magasan elborít bennünket

    hűséges szeretetével.

Amilyen messze van napkelet napnyugattól,

    olyan messze dobta el bűneinket tőlünk!

Amilyen jóságos az apa gyermekeihez,

    olyan kegyelmes az Örökkévaló azokhoz,

    akik tisztelik és félik őt!

Hiszen jól tudja, hogyan teremtett minket,

    emlékszik rá, hogy halandók vagyunk,

    porból valók.” – 103. zsoltár

Isten nem fogja elhagyni az Ő népét. Téged is megment majd a próbák idején. Felépíti, ami összetört. Ő a te Jó Pásztorod. Az Ő céljai győzedelmeskedni fognak. Talán épp arra volt szükséged, hogy halld Isten Szavának ezen igazságait, vagy talán valakinek, akit ismersz szüksége van ezekre az emlékeztetőkre – tőled. Álljunk hát szilárdan és éberen a sötétségben együtt, mert a reményünk Krisztusban, a mi Szabadítónkban van.

Az Ő lábainál,

Whitney

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-promise-of-deliverance/

Fordította: Szabó Eszter

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 2. hét / 3. nap

Isten kiemeli életünket a gödörből

Olvasd el: Jónás 2:5-7

IMÁK: Jónás 2:6

Voltál már életveszélyben? Lehet, hogy te, vagy egy szeretted súlyos betegségen ment keresztül, vagy autóbalesete volt, esetleg súlyos traumát szenvedett. Velem ez akkor történt meg, mikor a kislányom 4 hónapos volt. Hirtelen leállt a légzése… és vele együtt megállt az én szívem is.

A férjem vitte kórházba a kislányunkat, én meg mentem utánuk a kisfiúnkkal, aki akkor két éves volt. A tíz perces úton nem tudtam mást tenni, csak Istenhez kiáltottam: “Kérlek Uram, mentsd őt meg!” Mikor megérkeztem, fogalmam sem volt, hogy a kislányom még életben van-e. Végül megláttam, hogy lélegzik, és az öröm és megkönnyebbülés könnyei kezdtek csorogni az arcomon. Az a tapasztalat mindörökre megváltoztatta az életünket.

El tudom képzelni, hogyan változtatta meg a hal gyomrában töltött idő Jónás életét, ahogy a te életedet is megváltoztatták és formálták más tapasztalatok. Rick Warren mondta: “Addig nem tudhatod, hogy csak Istenre van szükséged, amíg meg nem tapasztalod, hogy egyedül Isten maradt neked.”

A legmélyebb és legsötétebb gödörből csak Isten képes kihozni. Ha segítségért imádkozunk, meg fog szabadítani minket.  Lehet, hogy nem pont úgy, ahogy elképzeltük, de az Ő tökéletes akarata szerint. És Ő olyan módon, amelyet mi lehet, hogy nem értünk, mindent a mi javunkra és az Ő dicsőségére fog fordítani.

 

Abba, Atyám, köszönöm, hogy te meghallod az én kiáltásomat, és még akkor is megszabadítasz, ha a legmélyebb ponton vagyok. Köszönöm, hogy olyan sokszor megsegítettél. Segíts, hogy a legnehezebb helyzetekben is emlékezzek a Te szeretetedre és tökéletes akaratodra. Ámen. 

 /YouVersion/

 Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Isten meg fog szabadítani

„…enyém vagy!” – Ézsaiás 43:1

1978-at írtunk, édesanyám nemrégiben házasodott újra, és új családunkra igencsak ráfért egy új kezdet. Azokhoz hasonlóan, akik évtizedekkel előttünk nyugat felé tartottak, nekünk is szükségünk volt arra a bizonyos tiszta lapra, így hát Indiana állam farmvidékéről Kalifornia északi dombjai felé vettük az irányt.

Az útra, melynek során a bátyámmal a hátsó ülésen zötykölődtünk, úgy emlékszem, mintha tegnap lett volna. Nekem is szükségem volt egy új kezdetre, és most is fel tudom idézni, ahogy azon morfondíroztam, hogy mi állhat előttünk.

A múlt héten a férjemmel és három lányunkkal Kalifornia ugyanazon részébe utaztunk vissza. Akkor volt a lányok tavaszi szünete, és a legidősebbik azt kérte a szülinapjára, hogy láthassa azt a viktoriánus házat, amelyben éltem, és azt a gimnáziumot, ahová jártam, mivel most pontosan annyi idős, mint én akkor, amikor ott éltem.

Ahogy leszálltunk San Franciscóban és úton voltunk a hotelbe, megrohantak az emlékek. És akkor egy gondolat szinte megütött… Nézd, Angela, ahogy megszabadítottalak! Amikor a családoddal ideköltöztél, fogalmad sem volt róla, hogy miként munkálkodok az életedben. De én tudtam. Összetörve és elfelejtve érezted magad akkor, de én fogtam a fájdalmat, és valami jót hoztam ki belőle. Már zsenge korodban felkészítettelek.

„Ne félj, mert megváltottalak!

Neveden szólítottalak, enyém vagy!

Mikor vízen kelsz át, veled vagyok.

Ha folyókon, azok el nem borítanak.

Mikor tűzön mész keresztül, téged meg nem éget,

lángja nem emészt meg, mert én vagyok Istened, az Örökkévaló.”

Ézsaiás 43:1-3

Most végre képes voltam visszatekinteni arra, amit Isten 30 évvel ezelőtt kezdett elvégezni az életemben, és azt mondtam: Már látom, Uram. Látom a jóságodat. Látom a szerető gondoskodásodat és szabadításodat.

És ott, az autópályán, ahogy közeledtünk a városhoz, amelyben egykor éltem, megosztottam a lányaimmal Isten szabadításának gyönyörűségét miközben könnyek gyűltek a szemembe. Van egyfajta áldás abban, amikor ahogy egyre idősebbek leszünk látjuk, hogy Isten keze miként formálta életünket fiatalabb korunkban úgy, hogy nem is vettük észre. Viharok jönnek, és emelkedik a vízszint… de Isten jóságának köszönhetően nem sodródtam el.

Amivel a Sátán ártani akart nekem, azt Isten jóra fordította.

Akkoriban fogalmam sem volt arról, hogy mit fog Isten elvégezni az életemben. Hogy felhasznál egy összetört lányt és olyan álmokat plántál a szívébe, melyeket egy nap majd be is teljesít. Drága barátaim, Ő jó, és az a munka is jó, amelyet az életünkben végez.

Két héttel ezelőtt a hotelszobában voltam a családommal, és miközben éppen mindenkit a napi kirándulásra készítettem fel, vetettem egy pillantást a szolgálatunk Instagram-oldalára. Azon a reggelen azt láttam, hogy egy gyülekezet bejelölt minket egy képen és az egyik régebbi Szeresd Nagyon Istent tanulmányunkat használták. Legnagyobb meglepetésemre, és biztos vagyok benne, hogy Isten legnagyobb örömére, észrevettem, hogy ez a gyülekezet pontosan abban a városban volt, ahol régen laktam… abban a városban, ahová épp aznap terveztünk menni, hogy megmutassam a lányoknak az otthonomat és a középiskolámat!

(Ó, és itt muszáj megjegyeznem valamit. Látjátok azt a téglautat a hátam mögött? Bizony, azt a nevelőapám, a bátyám és én tettük oda akkor, amikor még mi éltünk a házban. El sem tudtam hinni, hogy annyi év után még mindig a helyén volt!)

Az időzítés tökéletes volt.

Ahogy tovább kutattam a gyülekezet után, feltűnt, hogy aznap este női alkalmat tartottak… pont aznap este!

Egyedül Isten tud megtervezni egy ennyire extravagáns dolgot! Csak Ő megy el ennyire messzire, hogy megmutassa szabadító karjának erejét és szeretetét. Ő ott rejtőzik az életünk részleteiben. Semmi sem véletlen.

A kaliforniai Vacaville város gyülekezetében szolgáló csodálatos nők eseményére váratlanul csöppentem be… igaz, csak pár percre a kezdés előtt. Muszáj volt megköszönni nekik, hogy a mi tanulmányukat csinálják és el kellett mondanom nekik, hogy milyen hihetetlen áldás volt számomra azt látni, hogy Isten abban a városban használta a Szeresd Nagyon Istent missziót, amelyet én annyira szerettem. Abban a városban, amelyet arra használt, hogy tiszta lappal kezdhessek.

Drága barátom, nem tudom, hogy Isten hova helyezett most téged, de engedd meg, hogy a következő szavakkal bátorítsalak: Ő lát téged és szeret téged. És ahogy azt az Ézsaiás 43:2-ben mondja „mikor vízen kelsz át, én veled vagyok.”

Ne félj attól, ami előtted áll; Isten veled van! Isten az írója a szabadítás elképesztő történetének, és te, drágaságom, része vagy ennek a történetnek. Talán most még nem látod, ahogy én se láttam, de bízz az Úrban! Ő a te javadra munkálkodik; meg fog szabadítani a szívfájdalomtól, az összetörtségtől és a fájdalomtól.

„Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, enyém vagy!” – Ézsaiás 43:1

Beszéljük meg!: Neked hogyan segített Isten felülkerekedni a félelmeiden és hogyan szabadított meg?

Szeressétek nagyon Istent!

Angela

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/god-will-redeem/