6. nap / 5. nap – A bölcsesség gyümölcse: Olyan házat építeni, ami megáll…

„Bölcsesség által épül a ház, és az értelem erősíti meg azt. Tudás által telnek meg a kamrák mindenféle drága és értékes javakkal.” – Példabeszédek 24:3-4

Ma visszalapoztam a 2017-es naplóm legelső oldalára – arra az oldalra, ahová őszintén kiöntöttem az én összetört szívemet azon a napon, amikor elkezdtem az idei napló írását az Úrral. Frusztrált voltam.

Frusztrált a túl sok zaj, és a kevés nyugalom.

Frusztrált a túl sok dolog, és a kevés tartalom.

Frusztrált a túl sok csalás, és a kevés igazság.

Frusztrált a túl sok elterelés, és a kevés összpontosítás.

Frusztrált a túl sok átmeneti, és a kevés örökkévaló.

Frusztrált a túl sok belőlem, és a kevés Jézusból.

Persze, hogy olvastam Bibliát. De azt akartam, hogy ez az év más legyen. Tusakodásaim közben Isten valami többre hívott el.

Azt szerettem volna, hogy azok a vékony papírra írt szavak többet jelentsenek, mint kötelezettség. Többet akartam, mint a már jól ismert Igeversek sietős elismétlése. Szabályok helyett kapcsolatra vágytam, elfoglaltság helyett édes szövetségre. Átváltozást akartam, nem pedig csak plusz információkat. Készen álltam az új mélységekre, a változásra, a célokra. Mindennél jobban vágytam olyan bölcsességre, amely nem evilági.

Tudtam, hogy ehhez komoly vágyakozásra és elköteleződésre van szükség; hogy muszáj lesz átrendeznem a naptáramat, megváltoztatnom a látásomat, és kizárnom mindenféle zajt. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű, s hogy a magam erejéből sohasem sikerülne. Így hát a konyhámban, azon a kora januári reggelen a naplómba írva ezt kértem:

„Atyám, arra kérlek Téged, hogy a Te hatalmas erőd által fedd fel nekem a Te írott szavadat érthetően és igazán, hogy világosítsd meg előttem a Te természetfeletti útjaidat, amíg ezen a földön járok. A Te útjaid sokkal magasabbak az enyémeknél, és mégis arra vágyom, hogy ismerjelek, és hogy a Te teljességedben járjak itt és most. Az anyagi dolgok, az elismerés, vagy a világi célok helyett – amelyek mindig csalódást fognak okozni –, a Te bölcsességedre vágyom, Uram. Ahogyan ehhez a könyvhöz nyúlok, kérlek, Te adj nekem friss szemeket, és egy alázatos, nyitott szívet, hogy mindazt be tudjam fogadni, amit Te elkészítettél nekem. Uram, ISMERNI akarlak. Arra vágyom, hogy soha ne fáradjak meg a Te megismerésedben. Jézusom, kérlek, Te tüntess el előlem minden akadályt és zavaró elemet, és kérlek, Te nyisd fel a szemeimet, hogy észrevegyem mindazt, amit Te tartogatsz nekem a Te Igéden és bennem élő Szent Szellemeden keresztül. Teljes szívemmel arra vágyom, hogy meghitten, engedelmesen, és hűségesen járjak a Te utadon. Adj még többet! Adj még többet Jézusból!

„Bölcsesség által épül a ház, és az értelem erősíti meg azt. Tudás által telnek meg a kamrák mindenféle drága és értékes javakkal.”

Példabeszédek 24:3-4

Épülni: egy kidolgozott terv szerint fejlődni.

Megerősödni: megszilárdulni, növekedni és gyarapodni, kedvező helyzetbe kerülni.

Megtelni: annyit magunkba szívni, amennyit csak lehet.

Atyám, halld szavam, ne hagyj ellankadni, és teljesen tölts tele a Te bölcsességeddel, hogy Rólad beszéljek, Neked tündököljek, és Érted álljak ki…

Beszéljük meg: Mi az az EGY dolog, ami megragadott/bátorított/kihívásra ösztönzött/megváltoztatott TÉGED miközben együtt időztünk a Példabeszédek könyvénél? Alig várjuk, hogy a kommentekben veletek ünnepeljünk!

Az Ő lábainál,

Whitney

Fordította: Szabó Anna

Forrás: http://lovegodgreatly.com/building-house-stands/

6. hét / 4. nap – A bölcsesség gyümölcse

Olvasd el: “Inkább az én tanításomat válasszátok, ne pedig az ezüstöt! A tudományt válasszátok inkább, mint a színaranyat!  Mert jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél, és semmiféle gyönyörűség sem lehet ezzel egyenlő. Én, a bölcsesség együtt lakom az eszességgel, és megszereztem a megfontolás tudományát. Az ÚR félelme a gonosz gyűlölése.  A kevélységet és fölfuvalkodottságot, a gonoszság útját és az álnok szájat gyűlölöm. Enyém a tanács és az igazi bölcsesség, én vagyok az értelem, enyém az erő. Általam uralkodnak a királyok, és tesznek igazságot az uralkodók. Általam uralkodnak a fejedelmek és a nemesek meg a föld összes bírája. Szeretem az engem szeretőket, és akik szorgalmasan keresnek engem, azok megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, tartós vagyon és igazság. Gyümölcsöm jobb, mint az arany, drágább a színaranynál, és a jövedelmem többet ér a színezüstnél. Az igazság útján járok, az igazság ösvényének közepén,hogy az engem szeretőknek értékes örökséget adjak, és erszényeiket megtöltsem.” Példabeszédek 8:10-21

IMÁK: “Mert jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél, és semmiféle gyönyörűség sem lehet ezzel egyenlő.”(Példabeszédek 8:11)

Óriási érték birtokába juthatunk bölcsesség által. A bölcsesség többet ér minden gazdagságnál és mindennél, amit bárki kívánhatna magának, mert a bölcsesség tanulmányozása során megismerhetjük Isten perspektíváját az életről. Értelmet, ismeretet, Isten örökkévaló gazdagságát, tiszteletet és jóindulatot eredményez az, amikor Istent minden más fölé helyezzük.
Mennyire értékeled Isten bölcsességét? Az Isten bölcsességéről alkotott véleményünk abban mutatkozik meg igazán, hogy mennyire vagyunk hajlandóak engedelmességben járva követni azt.
Mennyei Atyám, köszönöm Neked a Te bölcsességedet. Segíts engem, hogy a Te Ígéd szerinti bölcsességet sokkal többre értékeljem a világi bölcsességnél. Alakíts ki bennem egy lelki világnézetet, hogy bölcsen éljem ezt az életet. Jézus nevében kérlek, Ámen. (You version)

Fordította: Vasadi Dubován Judith

6. hét / 3. nap – A bölcsesség gyümölcse: Egy életen át tartó bölcsesség kiépítése

„Csalárd a kedvesség és hiábavaló a szépség, de az Urat félő asszony dicséretet szerez magának!” (Példabeszédek 30:31)

Ahogy visszatekintek az életemre, azt veszem észre, hogy igazából nem gondolkoztam túl sokat azon, hogy anyuka legyek. Férjhez akartam menni, de gyermekekről nem igazán álmodtam. Erre mondhatjátok azt, hogy jövőképemből hiányzott a látás. A látás azt jelenti, hogy valaki keresztülnéz egy helyzeten, hogy azon túl érzékeljen, felfogjon valamit. Amikor azt mondjuk, hogy egy embernek van látása, akkor az azt jelenti, hogy megfelelő szemszögből nézi a világot, illetve azt, hogy képes megérteni azt, és a helyzetek különböző aspektusait. Ahogy különböző anyukákkal beszélek, rájövök, hogy legtöbbünk úgy lép az anyaságba, hogy életéből hiányzik ez a látás. A látás segítségével tudhattuk volna, hogy a gyerekek rengeteg befektetett energiát igényelnek, hogy minden házasságnak szüksége van Isten kegyelmére, hiszen olyan kapcsolatokról beszélünk, amelyeket két bűnös ember kötött, és azt is, hogy minden életnek óriási adag hitre, hosszútűrésre, és kegyelemre van szüksége.

A látás számomra azt jelenti, hogy az életet egy hosszú útnak látom. A Példabeszédek 31 egy csodálatos képet fest nekünk arról, hogy milyen látása lehet egy nőnek:

Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke fölülmúlja az igazgyöngyét.

Bízik benne férjének szíve, és vagyona nem fogy el.

Javát keresi, nem pedig a kárát élete minden napján.

Előteremti a gyapjút vagy a lent, és jókedvűen dolgozik keze.

Hasonló a kereskedők hajóihoz, jó messziről is elhozza az eledelt.

Fölkel még éjjel, enni ad háza népének, és szolgálóleányainak is a maguk részét.

Mező után néz, és megveszi, keze munkájával szőlőt ültet.

Derekát erővel övezi föl, és megerősíti karjait.

Látja, hogy hasznos a munkája, éjjel sem alszik el lámpása.

Kezét a fonókerékre teszi, és kezével az orsót fogja.

Tenyerét megnyitja a szegény előtt, és kezét nyújtja a szűkölködőnek.

Nem félti háza népét a hótól, mert egész háza népe meleg gyapjúba öltözött.

Szőnyegeket sző magának, patyolat és bíbor az öltözete.

Ismerik férjét a kapukban, mikor együtt ül a tartomány véneivel.

Gyolcsot sző és eladja, és övet is ad el a kereskedőnek.

Erő és ékesség a ruhája; vidáman néz a holnap elé.

Szája bölcsességre nyílik, és kedves tanítás van a nyelvén.

Vigyáz háza népe dolgaira, és nem eszi a lustaság kenyerét.

Fölkelnek a fiai, és boldognak mondják, férje is dicséri őt:

Sok leány végez derék munkát, de te felülmúlod mindnyájukat!

Csalárd a kedvesség és hiábavaló a szépség, de az Urat félő asszony dicséretet szerez magának!

Ismerjétek el keze munkájának gyümölcsét, és tettei dicsérjék őt a kapukban.

Példabeszédek 31:10-31

 

Ez Isten terve egy nő látását illetően! Az évek során egyre nagyobb elismerést érzek Clay, a férjem irányába. Nagyon sokban különbözünk; mindkettőnknek megvannak az erősségei és a gyengeségei, és tudom, hogy értékeli azt, amit Istennel járó nőként az otthonunkba hozhatok.

Amikor a gyermekeim kicsik voltak, néha bizonytalannak és bűnösnek éreztem magam. Amikor valaki beteg lett, vagy a gyerekek rendetlenséget csináltak, akkor úgy éreztem magam, mint egy áldozat – és az egésznek sosem akart vége szakadni. Gyakran azon kaptam magam, hogy túlreagálom a dolgokat, ahelyett, hogy felkötöttem volna a gatyámat, és elhatároztam volna, hogy jó hozzáállást és bizalmat gyakorlok. Vagy akár jóval a nehéz dolgok bekövetkezte előtt eldönthettem volna, hogyan fogok viselkedni.

Az igazság az, hogy habár néha abba a kísértésbe eshetsz, hogy áldozatnak érezd magad, Isten akkor is óriási erővel látott el téged, és tényleg sokkal többre vagy képes, mint azt gondolnád. Jézus imádkozik érted. A Szent Szellem betölt téged. Isten kegyelmében élhetsz. De ehhez Isten szavát kell tanulmányoznunk!

Az első zsoltárt akkor tanítottam meg a gyermekeimnek, amikor még nagyon kicsik voltak. Ez a család egyik kedvence, és számomra különösen kedves az első vers:

„Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe.” – Zsoltárok 1:1

Másszóval az az ember lesz boldog, aki nem bölcstelen emberektől kér tanácsot. Te milyen hangokra hallgatsz? Az Ige tovább folytatja, és azt mondja, hogy ne állj meg a bűn és gonoszság útján, és ne tűrd meg azokat, akik azon járnak. Ne fordítsd el a fejed csupán, és ne hunyd be a szemed, hogy aztán tovább tölthesd azokkal az idődet, akik Isten útjain kívül keresik az életet és a bölcsességet!

Az Ige arra is felhívja a figyelmet, hogy ne üljünk a csúfolódók székébe – vagyis azokéba, akik mindenkit megítélnek, és kritizálnak, akik cinikusak, másokat rágalmaznak, és állandóan epés megjegyzéseket tesznek. Ez a hozzáállás nem tetszik Istennek, és Ő arra figyelmeztet minket, hogy ha egy isteni látást kívánunk magunkévá tenni, akkor ezekkel az emberekkel sem kellene túl sok időt együtt töltenünk.

Ehelyett Krisztus fényében kellene járnunk. Kérhetjük Őt, hogy világosítsa meg az elménket, hogy példabeszédei, példázatai, és Krisztus tanításai által adjon nekünk bölcsességet. Hol találhat egy nő látást és önbizalmat? Hogyan járhat méltósággal – úgy, ahogy a Példabeszédek 31 leírja? Az ilyen nő Istennel jár, bízik az Ő életvezetésében, és elutasítja a világ hangjait.

Az éretlenségtől az erőig vezető út egy nagy kaland. Lassan olyan nővé válhatsz, aki építi a saját otthonát, aki hatással van másokra, aki megtanulja, hogyan adja tovább Isten igazságosságát.

Mi a te látásod? A körülményeid áldozata vagy talán? Vagy tisztában vagy vele, hogy Isten veled van, és segít túljutni azokon a dolgokon, melyek felmerültek az életedben, azért, hogy még türelmesebb, hűségesebb, és erősebb légy, és példakép válhasson belőled a gyerekeid előtt?

Szeretettel,

Sally Clarkson

 

Sally Clarkson egy népszerű konferencia-előadó, és a nők bajnoka mindenhol. 35 éve házas, 4 gyermek édesanyja, akik közül mind a legjobb barátjaként kezeli. Számos sikerkönyv és cikk szerzője; ezek többnyire a mentorálásról és a tanítványságról szólnak, valamint arról, hogyan éljünk tudatosan, illetve hogyan éljük meg az anyaságot és a szülőséget keresztényként.

Sally a Colorado állambeli Monumentben él, és szereti Jézust, a családját, a zenét, a teát, az olvasást, az utazást, a hosszú sétákat, és a kutyáját, Darcy-t.

Az a szenvedélye, hogy mentorálhasson és tanítványozhasson nőket, hogy azok azzá válhassanak, aminek Isten teremtette őket.

Sally-t a a SallyClarkson.com oldalon találhatjátok meg.

Fordította: Szabó Anna

Forrás: http://lovegodgreatly.com/building-life-long-perspective-wisdom/

6. hét / 2. nap – A Bölcsesség gyümölcse

Olvasd el: “Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsolataimat őrizze meg szíved. Mert hosszú napokat, hosszú életet és békességet hoznak azok neked. Az irgalmasság és hűség ne hagyjon el téged! Kösd azokat a nyakadba, írd azokat szíved táblájára, így nyersz kedvességet és jóindulatot Isten és az emberek szemében.” (Példabeszédek 3:1-4)

IMÁK: így nyersz kedvességet és jóindulatot Isten és az emberek szemében.”  ((Példabeszédek 3:4)

„Az Isten bölcsességének való engedelmesség és Isten szeretetének visszatükrözésének a jutalma a békés élet, a jóindulat és a siker. Isten akarata az, hogy elvezesse az Ő népét minden igazságra, miközben engedelmeskedünk Neki és követjük az Ő Igéjét. Hívőként nyugodt bizonyossággal élhetünk, tudva azt, hogy Isten jóindulata és áldása rajtunk van, miközben követjük az utat, amit Ő már előttünk elkészített nekünk.

Jobban keresed Isten tetszését, mint egy másik ember tetszését? Valahányszor jobban küzdünk azért, hogy Isten számára kedvesek legyünk, annál, minthogy arra vágyjunk, hogy másoknak tetsszünk, jóindulatot és jó sikert találunk Istennél és az Ő népénél.

Drága Mennyei Atyám köszönöm Neked a te jóindulatodat az életemben. Kérlek, segíts nekem Uram megtapasztalni, hogy a te jutalmaid több, mint elegek nekem. Gátolj meg engem abban, hogy a te áldásaidat biztosnak vegyem. Őrizz meg engem attól, hogy más javára írjam azt, amit Te végeztél el az életemben. Jézus Nevében, Ámen.” (You version)

Fordította: Megáll Nikolett

6. heti memoriter – A bölcsesség gyümölcse

Tanulmányunk utolsó hetéhez érkeztünk, és egy nagyon nagy erejű kihívást kaptunk ezekre a napokra:
Ezen a héten áldozz rá egy kis plusz időt, hogy leírod a bölcs, illetve az ostoba ember jellemvonásait! Próbálj meg konkrét lenni, amennyire csak lehetséges. Imádkozz, ahogy végigmész a listán. Tarts bűnbánatot, ahol bűnbánatra van szükség, Istent kérve változásért azokon a területeken, ahol változ(tat)ni kell, és közben dicsőítve Őt minden bölcsességért, amelyet már látsz az életedben … mert minden bölcsesség Istentől kapott kegyelem.

5. hét / 5. nap – Bölcsesség a kísértésben: Visszatartani a jótéteményt

“Ne tartsd vissza a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megtétele.” Példabeszédek 3:27

Számomra a Biblia legkeményebb tanításai azok, amelyek egyenesen szembemennek az én önző testiségemmel. Szeresd ellenségeidet. Tartsd örömnek, ha próbákba kerülsz. Bocsáss meg azoknak, akik vétkeztek ellened, akár hetvenszer hétszer is. Isten aztán tudja, hogy hogyan találkozzon velem abban a mennyei szakadékban, mely az Ő elhívása és a tetteim között tátong. Ez is egy ilyen nehéz parancsolat: ne tartsd vissza a jótéteményt, ha hatalmadban van annak megtétele.

A hívőknek mindig kísértés lesz visszatartani valami jót. Habár a mai Igerész eredetileg arra utal, hogy ne tartozzunk senkinek, nagyon sok olyan jó ajándék van, amelyet Isten szeretne, ha másoknak adnánk. A hívőket arra hívta el Isten, hogy alárendeljék az életüket Neki. Amikor bőkezűen bánunk a pénzünkkel, az időnkkel, a lelki ajándékainkkal, a megbocsátással, a szeretettel, a kegyelemmel és az irgalommal, akkor Jézusra mutatunk.

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság Atyjától száll alá…”  – Jakab 1:17

A hívők Isten kezei és lábai. Amíg Jézus vissza nem tér az övéiért, mi vagyunk az edények, melyeken keresztül Isten a világra áraszthatja csodálatos ajándékait. Isten arra hív minket, hogy meghaljunk önmagunknak – hogy feladjuk az álmainkat, a vágyainkat, valamint a terveinket, és kövessük az Övéit.

„ Akinek megvan a megélhetése a világban, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, hogyan maradhat meg abban Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. – 1 János 3:17-18

Miért olyan nehéz önfeláldozóan adni? Az adakozás kockázattal jár, így gyakran azon kapjuk magunkat, hogy garantált nyereséget keresünk a befektetésünkben. Mi van akkor, ha az adott ember nem dolgozott meg érte? Mi van, ha nem érdemli meg? Mi történik, ha hálátlan? És ha nem fizeti vissza? Hogyan lesz rám hatással a veszteség? Az adakozás mindig magában hordozza a kockázatot, de muszáj Istenre bíznunk a befektetéseinket. Amikor önfeláldozóan adunk, akkor a fenti kérdésekre adott válaszokhoz való jogunkról is lemondunk.

Amikor Isten jó adományait és tökéletes ajándékait adjuk másoknak, akkor megtagadjuk magunkat, és Jézus szeretetét, jóságát és kegyelmét osztjuk meg velük.

Jézusnak adni annyit tesz, mint lemondani a jogról, hogy megítélhessük, ki méltó a szeretetünkre és bőkezűségünkre.

Jézusnak adni annyit tesz, mint lemondani a jogról, hogy elutasítsuk és figyelmen kívül hagyjuk azokat, akik megbántottak.

Jézusnak adni annyit tesz, mint lemondani a jogról, hogy miénk legyen az utolsó szó, és hogy bosszút állhassunk a másikon.

Jézusnak adni annyit tesz, mint lemondani a jogról, hogy visszautasítsuk a megbocsátást.

Jézusnak adni annyit tesz, mint lemondani a jogról, hogy visszatartsuk a jótéteményeket.

Amikor visszatartjuk a jót az emberektől, akkor magát Istent zárjuk el előlük.

Jézus jóságát megosztani az emberekkel néha kényelmetlen lehet, nehézkes, vagy akár fájdalmas is. Azonban a keresztényeknek mindig Jézusra kell példaként tekinteniük, aki a végsőkig ontotta magából a szeretetet, a kegyelmet és a megbocsátást azoknak, akik nem érdemelték meg. Isten arra hív bennünket, hogy Őt tegyük az első helyre azáltal, hogy elvárások nélkül szeretjük az embereket.

Amikor az emberek Istent helyezik az első helyre – amikor Isten embereit helyezzük az első helyre – akkor Ő ígéri, hogy meg fogja áldani az életünket, és sokkal bőségesebben ellát minket, mint ahogy mi gondoljuk. A mások felé való kedvességünk nem tűnik el nyom nélkül. Nem tudunk többet adni, mint amennyit Isten adhat!

Amikor eléd kerül a lehetőség, hogy jót tegyél valakivel, kérdezd meg magadtól: Vajon azon is ennyit hezitálnék, hogy Istennek bőségesen adjak? Végső soron nem annak adunk, aki szükséget szenved, hanem magának Krisztusnak. Mennyit ér Isten nekem és neked?

Milyen elvárásokkal közeledsz azok felé, akiket meg kellene áldanod? Milyen jótéteményeket tartasz vissza azért, mert túl nagy az áruk? Milyen körülmények között van szükséged Istenre, hogy segítsen kevésbé ragaszkodni az önfenntartáshoz? Hogyan imádkozhatunk érted, hogy minden találkozásod alkalmával „Jézusnak adj”?

Béke és kegyelem legyen veletek,

Terria

Terria az SZNI bátorító és közösségi médiát kezelő csapataiban szolgál. Virginia államban él a férjével, és két gyönyörű egyetemista lány büszke édesanyja. Szenvedélyes célja, hogy lángra lobbantsa, és bátorítsa a századfordulón élő nők generációit, hogy azok meg akarják ragadni Isten igazságát, és ragaszkodjanak hozzá. A hétköznapokban szorgalmasan dolgozik; többnyire kórházakban láthatjuk ilyenkor, ahol meghallgatja a betegek történeteit, és megosztja a történeteit, és azt a szeretetet, mellyel Isten elárasztotta az életét. Bár Terria életének körülményei néha zűrzavarosak, Isten mindig megmutatja neki erejét és szeretetét.

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: http://lovegodgreatly.com/withholding-good/

5. hét / 4. nap – Bölcsesség a kísértésben: A gonosz kísértése

Olvasd el: “Fiam, figyelj szavaimra, fordítsd füledet beszédeimhez! Ne téveszd szem elől, tartsd meg ezeket az elmédben. Mert élete ez azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Vesd el magadtól a száj hamisságát, és az ajkak csalárdságát távolítsd el magadtól. Szemed előre nézzen, és egyenesen magad elé tekints. Egyengesd lábad ösvényét, hogy minden utadon állhatatos lehess. Ne térj se jobbra, se balra; fordítsd el lábadat a gonosztól.” (Példabeszédek 4:20-27)
IMÁK: “Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” (Példabeszédek 4:23)
Isten azt kéri tőlünk, hogy teljes igyekezetünkkel őrizzük a szívünket. Vigyáznunk kell arra, hogy milyen dolgokon gondolkodunk, elmélkedünk, mert ami a szívünkben van, az meg fog nyilvánulni a tetteinkben, viselkedésünkben és beszédünkben. Meg kell töltenünk szíveinket azzal, ami helyes, hogy kizárólag jó dolgok származzanak belőle.
Mi az ami gondolataidat lefoglalja? Mivel a bűn mindig az elménkben kezdődik el, hívőkként minden gondolatot foglyul kell ejtenünk, hogy az Isten akaratával összhangban legyen. Ha igaz, tiszta, és pozitív dolgokon emélkedünk, az segíteni fog nekünk abban, hogy szívünk köré egy védőhálót vonjunk.
Atyám, köszönöm neked a kegyelmet, amely megújul minden reggel. A Te kegyelmed ellát engem valami jóval, amin minden nap elmélkedhetem. Uram, kérlek segíts őrizni a szívemet és értelmemet a negatív gondolatoktól. Segíts minden gondolatot megragadnom és akaratod szerint alakítanom azt. Jézus nevében kérlek. Ámen. (You Version)
Fordította: Vasadi Dubován Judith

Save

5. hét / 3. nap – Bölcsesség a kísértésben: A paráznaság pusztít

„Aki pedig asszonnyal paráználkodik, az bolond. Magát akarja elveszíteni, aki ilyet cselekszik.” Példabeszédek 6:32

Úgy vélem, hogy a Példabeszédek 6:27-35 egy kis betekintést enged nyerni Dávid király, Betsabé és a fiuk, Salamon ókori életébe.

Dávid király és Betsabé elsőkézből ismerték a paráznaságot, és megtapasztalták, az miként van hatással egész hátralevő életükre, fájdalmat okozva nekik, és azoknak, akik ártatlanul keveredtek bele a dologba. Mindig csupán egy hajszál választotta el őket attól, hogy elmerüljenek a bűnbánatban, a fájdalomban és a megbánásban. Mint a legtöbb szülő, ők is egy jobb életet szántak a fiuknak, és szerették volna figyelmeztetni milyen drága árat fizettek ők az elkövetett hibákért.

Habár Salamon a könyv szerzője, szinte hallani Dávid király hangját, szinte látni a szemében a könnyeket, ahogy közelebb hajol, hogy megossza fiával a paráznaság veszélyeit. Mintha azt mondaná: Fiam, ne játssz a tűzzel! Nem éri meg az izgalmat… Nem éri meg az érzést… Meg fogod égetni magad, és egész életedben érezni fogod a fájdalmat. És az ártatlanok… Jaj, fiam, nem te leszel az egyetlen, akit lesújt ez a bűn… Ugyanúgy tönkreteszi majd az ártatlan életetek, mint azét, aki elköveti.

„Vihet-e valaki tüzet a keblében úgy, hogy a ruhái meg ne égjenek?” (Példabeszédek 6:27)

„Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy lábát meg ne perzselje.” (Példabeszédek 6:28)

„Így van, aki bemegy felebarátja feleségéhez; nem marad büntetlen, aki érinti azt.” (Példabeszédek 6:29)

Azon gondolkozom, hogy az utolsó szavak: „nem marad büntetlen, aki érinti azt” nem azt írják-e le, amit Salamon első sorból látott beteljesedni az apja életében.

Igen, Dávid megbánta a bűnét, Isten pedig irgalmas volt és megbocsátott neki… De Isten nem törölte el Dávid és Betsabé bűnének következményeit.

„Akkor Dávid ezt mondta Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! Nátán ezt válaszolta Dávidnak: Az Úr is elvette bűnödet, nem fogsz meghalni. Mindazonáltal, mivel ezzel a tetteddel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, fiad, aki neked született, meg kell, hogy haljon.” (2 Sámuel 12:13-14)

Vajon milyen lehetett tudni, hogy a bűnöd valaki más életébe került… valaki máséba, aki teljesen ártatlan volt az ügyben.

És talán nem lenne baj, ha elméláznánk egy kicsit ezen. Mert a mi bűneink is ezt okozták. A mi bűneink is valakinek a halálába kerültek, aki minden tekintetben ártatlan volt, mégis úgy döntött, hogy meghal, így mi élhetünk.

Az az igazság, hogy a bűn halált nemz.

A házasságunk halálát.

A családunk halálát.

A barátságaink halálát.

Az öröm röpke pillanatai nem érik meg az általuk okozott pusztítást, és ez az a bölcsesség, amit Salamon át akar adni a következő generációnak, hogy azok tanuljanak belőle, és ne kövessék el újra ugyanazokat a hibákat.

Aki pedig asszonnyal paráználkodik, az bolond. Magát akarja elveszíteni, aki ilyet cselekszik.” (Példabeszédek 6:32)

Ugyanezt a bölcsességet tanulta meg Salamon a szülei életén keresztül, és ugyanezt osztja meg velünk ma a Példabeszédek 6. fejezetében.

A paráznaság pusztít.

Ez egy olyan tűz, amelyet senki sem érinthet meg büntetlenül.

Van kegyelem és irgalom azoknak, akik paráznaságot követtek el? De még mennyire, hogy van! Nincs túl nagy bűn Isten számára! Ma mégis azt olvashatjuk ezekben a versekben, és azt láthatjuk Dávid és Betsabé életén keresztül, hogy nem is szabad ebbe a kísértésbe esnünk. Az öröm röpke pillanatai nem érik meg az általuk okozott fájdalmat és pusztítást.

Istennek jobb terve van az életeddel. Ne kísértsen téged egy másik ember házastársa!

Barátom, ha úgy ezt a blogbejegyzést elolvasva úgy érzed, hogy a paráznaság kísértést jelent a számodra, akkor kérd Isten segítségét, hogy segítsen túljutni rajta! Ne gondolj arra a személyre, ne találkozz azzal a személlyel, és azonnal szakítsd meg vele a kapcsolatot! Beszéld meg a pároddal, mondd meg neki az igazat, és kérj segítséget! Légy számonkérhető, és ne engedd, hogy a kapcsolat tovább folytatódjon, vagy esetleg mélyüljön! A kár, a szívfájdalom, és a következmények egyszerűen nem érnek ennyit.

 

Szeressétek nagyon Istent,

Angela

Fordította: Szabó Anna

Forrás: http://lovegodgreatly.com/adultery-destroys/