Utánozd Istent

Olyan helyen és időben nőttem fel, ahol a WWJD? (Mit tenne Jézus? angolul What would Jesus do?) karkötők népszerűek voltak. Olyan sok volt belőlük, hogy szinte klisévé, tömeges paródiává váltak.

De valójában ez egy remek kérdés, amit minden helyzetben feltehetünk magunknak. Mit tenne Jézus?

Vajon áthidalná a politikai konfliktusokat azért, hogy azt az embert is szeresse, aki vele ellentétes véleményen van? Bizonyára.

Vajon szeretettel és kegyelemmel fordulna a megtört emberekhez, ahelyett, hogy lekicsinyelné az igazságot, amit Isten a Biblián keresztül közölt velünk? Biztosan.

De hogyan élhetnénk úgy, mint Jézus?

János harmadik levelének 11. versében ez áll: „Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent.”

A felszínt kapargatva ez viszonylag könnyűnek tűnhet, de a világ különösen cseles a határok feszegetésében. Az, ami látszólag jó, nem biztos, hogy kedves is. Ami eleinte helyénvalónak tűnik, lehet valójában álruhás képmutatása csupán a népszerűségnek vagy a politikai korrektségnek.

Hálásak lehetünk azért, hogy (ahogy mindig) a Biblia most is segít nekünk.

A Filippi 4:8-ban ez áll: „Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!”

A Galata 5:22-23 szintén iránymutatást ad arra, hová irányítsuk az energiánkat és milyen tulajdonságokat alakít ki a Szentlélek az életünkben. „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.”

Nem utánozhatjuk Isten hatalmát, mindenhatóságát vagy örökkévalóságát, de tökéletes példát kaptunk a jóságra – és az Isten szerint valóságra – Jézusban.  

C.S Lewis olyan szépen írt erről a Szeretet négy arca című művében: „Életünk során, Isten utánzása – azaz a szándékos másolás, amely független az Ő képmására alkotott mivoltunktól és természetünktől – alatt a megtestesült Isten utánzását kell értenünk. Példaképünk nem csupán a kereszten függő Jézus, hanem az ácsműhely, az út, a tömeg, a zajos követelések, a goromba ellenállás, a békétlenség, a  félbeszakítások és a magánéletet nélkülözésének Jézusa. És habár, érdekes módon, ez annyira más, mint amit mi isteni létnek tekintünk, mégis, ez nem csak olyan, mint, de maga az isteni élet emberi körülmények közötti működése.” (nem hivatalos fordítás)

Sosem leszünk tökéletesek, de harcolnunk, imádkoznunk és gyakorolnunk kell azért, hogy az Ő igaz gyermekei lehessünk.

Hadd nyerjen a világ az életünkön keresztül bepillantást élő Istenünk jóságába és a mennyei reménységünkbe!

Fordította: Szabó Eszter

Eredeti: https://lovegodgreatly.com/imitate-what-is-good/

Korlátlan szeretet

Olvastál már bármit a szeretetnyelvekről vagy próbáltad már kitalálni, milyen módon szeretsz szeretetet kapni? Amikor a férjemmel jegyesoktatáson vettünk részt, tesztet töltöttünk ki, hogy megtudjuk, mi a szeretetnyelvünk. A házasság elmúlt tizennégy éve alapján biztosíthatlak titeket arról, hogy az eredmények nagyon helytállóak voltak, még ha szöges ellentétben álltak is egymással.

Az én szeretetnyelveim az ajándékozás és a dicsérő szavak, míg neki a testi érintés és szívességek. Ő csodálattal figyeli, ahogy életet lehelek a születésnapokba és az ajándékozós ünnepekbe, én pedig álmélkodva dőlök hátra, miközben ő és lányunk állandóan egymást ölelgetik. Számomra egy olyan teendő, mint a mosogatógép kiürítése, egyszerűen egy elvégzendő feladat. A szemét kidobása vagy a konyha kitakarítása munka után számára a szeretet megnyilvánulása.

Úgy tűnik, nyolcéves lányunk fő szeretetnyelve a minőségi idő: folyton elismétli, mennyire szuper, amikor hárman csinálunk valami újat vagy szórakoztatót. Más embereket jól szeretni azt jelenti, hogy nemcsak a szavainkat vetjük latba, hanem a tetteinket is, és csodálatos Istenünk szeretetét utánozzuk, aki tudja, hogyan kell tökéletesen szeretni minket.

Mai verseink János első levelében arra emlékeztetnek, hogy nemcsak a kimondott szavakkal szeretünk, hanem cselekedeteinkkel és az általunk elhitt igazsággal is. János levelének célja, hogy visszavezesse a hívőket a hit alapjaihoz. Számára a középpontban az igazság áll, nem pedig a vélemény, és olvasói figyelmét visszairányítja Jézus legfontosabb parancsolatára: szeressétek Istent és szeressetek másokat.

János „kedves gyermekeiként” szólítja meg hallgatóságát és ezt a kifejezést hét alkalommal használja levelében. Az apostol ezáltal nem lekicsinyelni szeretné őket, hanem szeretetteljesen eleveníti fel Isten országát, ahol az utolsókból lesznek az elsők. A Lukács 10:21-ben Jézus magasztalja a Szent Szellemet, aki elrejti a dolgokat a bölcsek elől és kinyilatkoztatja azokat a kisgyermekek számára. A Márk 10:14-ben Jézus arra ösztönzi tanítványait, hogy engedjék Hozzá a kisgyermekeket, mert övék az Isten országa. János olyan gyengédséggel és igazan ír, akárcsak egy apa a gyermekeinek vagy egy lelkész a gyülekezetének.

Ha átadtuk életünket Krisztusnak, és hisszük, hogy egyedül Ő a világ Megváltója, képesek vagyunk engedelmeskedni Neki. Ahogy hitünkben megerősödünk, az iránta való szeretetünkből fakad a vágyunk, hogy kedvére tegyünk és kövessük parancsait. Amikor felismerjük az irántunk érzett szeretetét, képesek vagyunk törődni hívőtársainkkal és a minket körülvevő világgal és szeretettel viszonyulni feléjük. A Krisztusba vetett hit, a parancsolatai iránti engedelmesség és a mások iránti szeretet mind központi elemei a Krisztussal járásunknak. Ebben akkor nyerünk majd bizonyosságot, ha egyre közelebb kerülünk Hozzá, és folyamatosan átadjuk Neki életünket és szívünket.

Abból tudják, hogy keresztények vagyunk, hogy szeretünk. Olyan szeretettel szeretünk, amelyet nem korlátoznak a szeretetnyelvek vagy a személyiségtesztek, hanem a Jézussal szorosan kapcsolatban álló szív túlcsordulásából fakad. Amikor hitünket Isten iránti engedelmességünk révén gyakoroljuk, az eredmény a szeretet. Szeretünk, mert Ő szeretett minket először, és amikor Isten példáját követjük, akkor másokat is jól tudunk szeretni, ezáltal mélyebb kapcsolatra hívva őket azzal, Aki már akkor szeretett minket, amikor még nem voltunk mások, mint szeretetlen roncsok.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/unlimited-love/

Fordította: Szaniszló Tünde

1. és 2. Timóteus – 3. hét / 4. nap

El tudod képzelni, milyen lenne a világ, ha úgy törődnénk egymással, ahogy Isten szeretné: a kezeink egyre buzgóbban építenének, meghívnánk a szomszédokat étkezésekre, és szolgálnánk azokat, akik szükségben vannak? Istenem, annyi munkánk lenne, ami egy egész élethosszig kitart, és úgy gondolom, hogy Isten pont így tervezte el. Pál újra és újra elmondja, hogy viseljünk gondot a családunkról és azokról, akik a gyülekezetünkben vannak. Nemcsak azért, hogy áldjuk őket, ez azt kommunikálja a körülöttünk levőknek, hogy értékeljük egymást, akárcsak Isten minket.

Drága, Jézus,

segíts észrevenni a lehetőségeket arra, hogy elérjem őket, és a Te kezed és lábad legyek, azoknak az embereknek, akiket az életembe helyeztél. Atyám, azért áldasz minket, hogy mi is áldjunk másokat. Bocsásd meg nekünk azokat az időket, amikor hezitálunk a szükségben lévők szolgálatában a gyászunk, önteltségünk vagy ítélkezésünk miatt. Oh, Isten, formáld a szívünket, hogy minket, mint nőket, a mi könyörületességünkről, nagylelkűségünkről, és a Te irántad érzett szeretetről ismerjenek. Legyen bár szó az időnkről vagy a kincseinkről, segíts nekünk bölcsen felhasználni, hogy a világ a Te szeretetedet lássa rajtunk keresztül.  Ámen.   (YouVersion)

 

Fordította: Gönczy Anna

1. és 2. Timóteus – 3. hét / 2. nap

Teljesen mindegy, hogy mennyire erősen próbálkozol, mindig lesz valami, amit az emberek nem kedvelnek majd bennünk. Az életünk néhány területén változtathatunk és javíthatunk, azonban vannak olyan dolgok, mint például a bőrszínünk, a nemzetiségünk, vagy az életkorunk, amelyeket Isten adott nekünk, és amelyek életünk végéig velünk maradnak.

Timóteus egy olyan helyzetbe csöppent, amelyben a nála idősebbek egy olyan dolgot nem szerettek benne, amit nem tudott megváltoztatni, mégpedig az életkorát. Úgy gondolták, hogy Timóteus túl fiatal, és az életkora miatt megvetették. Pál azonban mégsem azt tanácsolja neki, hogy álljon le vitatkozni ezekkel a hívőkkel. Helyette arra bíztatja Timóteust, hogy mutasson példát. Te se vitatkozz másokkal, hiszen az sehová se vezet. Élj inkább olyan életet, amelyről sugárzik, hogy mélyen gyökerezik Krisztusban. Ahelyett, hogy rájuk és a támogatásuk hiányára koncentrálnál, legyen az életed középpontja Jézus: szeress másokat, légy hűséges az apró dolgokban, és legyenek tiszták a gondolataid, a szíved és a tested.

Drága Jézus!

Amikor az emberek ellenem támadnak, akkor segíts emlékeznem arra, hogy ne engedjem, hogy a szavaikkal vagy tetteikkel elbátortalanítsanak. Az ilyen napokon segíts, hogy a Te kezedben nyugodhassak meg, és ne felejtsem el, hogy ez a Te csatád. Ahelyett, hogy visszaütnék, adj nekem bátorságot, hogy bátran éljek Érted, nagyobb szeretettel, több hittel, és tisztábban. Ámen  (YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

A feddhetetlen vezető

„Legyen igazi családfő…” – 1 Timóteus 3:4

A jegyesoktatásunk végéhez közeledtünk, és úgy éreztük, hogy készen állunk arra, hogy bevegyük az egész világot. Hiszen ott volt nekünk Jézus, egymás, és a legcukibb összeillő tenyéralátétek és műanyag szalvétagyűrűk (igazi 90-es évek stílusban) amiket valaha láttál. Heh. Biztos vagyok benne, hogy jobban is átérezhettük volna ennek a monumentális vállalkozásnak a súlyát, mint ahogy tettük, de fiatalok voltunk, naivak, és az idő legynagyobb részében túlságosan is lefoglalt, hogy minél hamarabb kéz a kézben az oltárhoz szökkenhessünk, így nem vettük észre, hogy egy kicsit elterelte a figyelmünket az egész körüli felhajtás.

Az esküvőnket megelőző végső felkészítésünk részeként a pásztorunk saját kezűleg választott ki egy párt, akik a gyülekezetben vezető szerepet töltöttek be, és azt a feladatot adta nekünk, hogy látogassuk meg és kérdezzük ki ezt a sok mindent megélt férjet és feleségét. A találkozás, melyre először mindössze egy formális jegyesoktatási feladatként tekintettünk, végül egy egész életünket meghatározó házasságmodellé vált.

Ahogy beléptünk az otthonukba azonnal megértettük, hogy miért esett a pásztor választása erre a jól ismert, tiszteletreméltó családra. Azonnal éreztük, hogy ezt az otthont elárasztja a rengeteg szeretet és élet. Miután bemutattak minket mind az öt gyereküknek (és az idősödő rokonnak, aki egy a házhoz csatolt plusz szobában lakott) asztalhoz ültünk, ahol minden egyes szavukon áhítattal csüngtünk egy meleg tál pörkölt mellett. A beszélgetés természetes volt, mégis irányított: mindenről beszéltek nekünk a nevettető házastársi pillanatoktól a legmélyebb megpróbáltatásokig. Megosztották velünk, hogy hogyan nőttek a szeretetben és hogyan tanulták meg tisztelni egymás egyedi szerepeit és ajándékait; hogyan futottak mindig Istenhez és az Ő Igéjéhez közösen, hogy bölcsességet kérjenek a dolgok kezelésében – legyen szó pénzről, vagy éppenséggel a temperamentumukról. Meghallgattuk őszinte és alázatos imádságaikat, a finom utasításokat, melyeket a gyermekeiknek adtak, és az elismerő szavakat, melyeket egymásnak mondtak. Hallottuk, ahogy megbocsátanak egymásnak, láttuk, ahogy szolgálják egymást, és az sem kerülte el a figyelmünket, hogy hányféleképpen építették be Jézust a mindennapi életükbe.

És amikor elhagytuk azt a házat, teljesen más emberek voltunk, akik tudják, hogy Isten vezette őket.

Az idő, amit ennek a gyülekezeti vezetőnek és feleségének az otthonában töltöttünk felfedte előttünk, hogy a valódi evangélium dolgozik az életükben – valami, amit az évek során szilárdan megismertek. Nem csoda hát, hogy Pál nagy gondot fordít arra, hogy elmondja Timóteusnak, egy gyülekezeti vezetőnek tudnia kell, hogyan vezesse a saját háza népét. „Hiszen ha valaki a saját családját sem tudja kormányozni, hogyan lenne képes akkor gondot viselni a helyi gyülekezetre, amely Istené?! – 1 Timóteus 3:5

A vezetés fontos, mert a vezetés példát állít. Pál tisztában van vele, hogy egy gyülekezeti vezető képtelen a gyülekezetet Istenhez és szent életre vezetni, vagy abban irányítani, hogy az elveszetteket Krisztushoz hívja, ha nem bizonyított a saját családja kormányzásában. Az Úr Igéje kimondja, hogy a gyülekezeti vezetők „feddhetetlenek” legyenek – nem tökéletesek – de szilárdak olyan alapvető emberi tulajdonságokban, melyek elsősorban a legintimebb, személyes élettérben nyilvánulnak meg. Másrészről viszont azok a vezetők, akik az 1 Timóteus 3-ban lefektetett alapelveket képmutató módon élik meg, hamar kompromittálhatják egyes gyülekezeti tagok bizalmát és szellemi fejlődését – csakúgy, mint a gyülekezet egészének hírét és megbízhatóságát. A vezetés igenis számít az evangélium fényében.

Hajlandóak lennétek arra, hogy ma imádkozzatok, és hálát adjatok Istennek a gyülekezeti vezetőkért, illetve, hogy elhatározzátok magatokat a folyamatos imára értük, miközben azon fáradoznak, hogy titeket Istenhez vezessenek? Emellett szánjuk oda magunkat a személyes jóságban történő folyamatos növekedésre, hogy mi is hatással lehessünk mások életére úgy, hogy az Isten adta ajándékainkat használjuk, és egy valóságos, következetes, evangélium-központú életet élünk.

Az Ő lábainál,

Whitney

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/an-overseer-above-reproach/

1. és 2. Timóteus – 1. hét / 4. nap

Annyiszor előfordul, hogy megvetjük azt, akik azelőtt voltunk, mielőtt Krisztus megmentett minket, de az igazság az, hogy Isten az „előtteket és utánokat” is az ő dicsőségére tudja használni. Az átformáló munka, amit Isten Pál életében végzett, teszi a bizonyságát erőteljessé. Ez másokat bátoríthat és reményt adhat. Ha Krisztus képes volt egy olyan embert, mint Pál, aki egyszer a keresztények üldözője volt, prédikátorrá tenni, – egy olyan embert, aki egykor keresztényeket üldözött, misszionáriussá tenni, – akkor ott van remény arra, hogy Isten ezt a mi életünkben is meg tudja tenni.

Barátom, ne vesd meg azt, aki Krisztus előtt voltál. Mint Pál, oszd meg az „előtte és utána” bizonyságot. Ha ezt teszed, másokat is bátorítani fog arra, hogy azt a csodás munkát, amit Isten benned elvégzett, elvégezheti bennük is.

Drága, Jézus!

Köszönöm a türelmet az életemre nézve. Köszönöm, hogy nem aszerint nézel, amilyen vagyok, hanem helyette a szereteten, kegyelmen keresztül. Köszönöm a türelmedet, amivel folytatod bennem a munkát. Ámen.  (YouVersion)

 

Fordította: Gönczy Anna