Ismerd meg a szeretetet – 2. heti memoriter és kihívás

2. heti kihívás:
Tölts a héten egy kis plusz időt az 1 János 3:19-20-ban leírtak értelmezésével és gyakorlatba ültetésével. Hogyan vádol minket a lelkiismeretünk? Mit mond erről a Róma 8:1-4? Hogyan befolyásolják ezek az igazságok azt, amit eddig a kegyelemről hittél?

Tipp a memorizáláshoz:
Írd ki az igeverset post-it vagy más kis papírra, és helyezd el olyan forgalmas pontokon a lakásodban, ahol gyakran megfordulsz. Pl. szekrényed belső falára, fürdőszobatükörre, hűtőre, konyhaszekrényre, kávéfőző mellé – hogy a reggeli készülődés során többször elmondhasd.

Ismerd meg a szeretetet – 1. heti memoriter és kihívás

1. heti kihívás:
Ezen a héten gyakorold bűneid megvallását azonnal, amint elkövetted őket. Kérd Istent, hogy mutassa meg, te pedig légy hűséges, valld meg Neki és másoknak, ha szükséges. Figyeld meg, milyen hatással van ez a bűnnel kapcsolatos viselkedésedre, tetteidre és az Isten kegyelmébe vetett hitedre és megértésedre.

Tipp a memorizáláshoz:
Töltsd le a képet a telefonodra, állítsd be háttérképnek, vagy zárolt képernyőnek. Valahányszor ránézel, olvasd el hangosan az igeverset. Minden este / reggel, próbáld elmondani kívülről.

Erőt kaptunk – Egykor és most – 6. heti memoriter és kihívás

6. heti kihívás:

Pál biztosan tudta, hogy Isten támogatni és segíteni fogja őt, amikor szüksége van rá. Ezen a héten írj listát arról, hogy Isten milyen módon bizonyította hűségét feléd! Tedd a listát olyan helyre, ahol mindennap láthatod! Amikor elolvasod, adj hálát Istennek múltbeli hűségéért és kérj hitet ahhoz, hogy bízni tudj a szabadításában!

Közösséget teremt Istennel a benne és az ő terveiben való gyönyörködés által
Akkor kerülhetünk közösségbe Istennel és követhetjük Őt, ha elmélkedünk az ő tulajdonságain és kifejezzük neki az iránta való hálánkat, csodálatunkat és szeretetünket, és kérjük, hogy segítsen minket úgy élni, hogy az életünk ezeket a tulajdonságokat tükrözze. Éppen ezért, ha Istenről szóló igéket raktározunk el az emlékezetünkben, az segíteni fog, hogy úgy viszonyuljunk Istenhez, amilyen ő valójában.

+1 tipp a memoritáláshoz: nyiss egy füzetet vagy egy mappát a megtanult igeverseknek és valamilyen rendszer alapján ismételd őket át időről időre. Ha már sok igevers összegyűlt, akkor oszd be őket a hét napjai szerint és az aznapiakat ismételd át. Kezdd ezzel a csendességedet, hogy az épp tanulandó vagy már megtanult igeverseket átismétled.

Erőt kaptunk – Egykor és most – 5. heti memoriter és kihívás

5. heti kihívás:
Azt a parancsot kaptuk, hogy tegyünk tanítvánnyá minden népet. Ma mit teszel, amivel eleget teszel ennek? Mit tudsz tenni ezen a héten, hogy terjeszd az evangéliumot és tanítvánnyá tegyél embereket?

Miért tarthatjuk az Igék memorizálását elengedhetetlennek a keresztény életben?
Segít megosztani az örömhírt a nemhívőkkel
Gyakran adódik alkalmunk az örömhír megosztására. A helyzethez illő igeverseknek pedig átütő ereje van. Ha pedig ezeket úgy tudjuk magunktól idézni, mintha csak a Bibliából olvasnánk, az már önmagában tanúsítja, milyen értékesek ezek az igék számunkra. Mindnyájunknak össze kellene tudnunk foglalni az evangéliumot négy fő pontban:

1. Isten szentsége, törvénye, dicsősége
2. az ember bűne, lázadása, engedetlensége
3. Krisztus halála a bűnösökért
4. az örök élet ingyen való ajándéka hit által
Tanulj meg egy-két verset minden ponthoz, hogy alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt számot tudj adni róluk.

+1 tipp a memorizáláshoz: „Ha megvan az igevers, akkor az első napon 25, a második napon 20, a harmadik napon 15, a negyedik napon 10, az ötödik napon pedig öt alkalommal ismételd meg. Ezután 45 napon keresztül ismételd el naponta egyszer. Ha ezzel is megvagy, hét héten keresztül mondd el hetente egyszer, majd havonta egyszer.” (Jen)

Erőt kaptunk – Egykor és most – 4. heti memoriter és kihívás

4. heti kihívás:
A tanítványok elkötelezték magukat egymás erősítésére és bátorítására. Ezen a héten ki az, akit bátoríthatnál? Gondold ki, hogyan erősíthetnéd meg a hitét, majd cselekedj!

Miért tarthatjuk az Igék memorizálását elengedhetetlennek a keresztény életben?
Vigasztalást és tanácsot tudsz adni azoknak, akiket sze­retsz
Amikor valakinek szüksége van a vigasztalásodra és a tanácsaidra, nem biztos, hogy éppen kéznél van a Bibliád. Ilyenkor jó, ha fejből idézed az Igéket. Emellett a szívedből szóló igének rendkívüli ereje van. Ahogyan a Péld 25,11 írja: „Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige.” Amikor az Isten szeretetével teli szív Isten igéjével teli gondolatokat ébreszt, akkor áldás árad a szájból.
+1 tipp a memorizáláshoz: használd a technikát – telefonod vagy más felvevő segítségével, olvasd fel és rögzítsd az igeverset, akár úgy is, hogy többször egymás után felolvasod, akár tízszer. Ezt utána minden nap hallgasd meg és ha tudod mondd a felvétellel együtt hangosan. Néhány nap után már biztosan tudni fogod fejből is.

Erőt kaptunk – Egykor és most – 3. heti memoriter és kihívás

3. heti kihívás:
Az első gyülekezet azért növekedett és erősödött, mert a hívők terjesztették az evangélium igazságát. Te hogyan terjesztheted az örömhírt ezen a héten? Mi egy lehetséges módja annak, hogy ezen a héten a saját köreidben megoszd azt másokkal?

Miért tarthatjuk az Igék memorizálását elengedhetetlennek a keresztény életben?
Segít naponként győzedelmeskedni a Sátán felett
Amikor a sátán megkísértette a pusztában Jézust, ő emlékezetből idézte az Igét és így győzte le a sátánt. (Mt 4,1–11)

+1 tipp a memorizáláshoz: Rajzolj képeket és szimbólumokat, használj vázlatot vagy készíts felsorolást, ami segít a vizualizálásban és az igeszakaszok megjegyzésében. Készíts olyan rajzot, amiről eszedbe jutnak az igeversben lévő szavak a megfelelő sorrendben.

Erőt kaptunk – Egykor és most – 2. heti memoriter és kihívás

2. hét kihívás:
Kivel oszthatnád meg ezen a héten az evangéliumot, aki talán még nem is hallott róla? Szánj időt ilyen beszélgetésre és kérj lehetőséget Istentől arra, hogy megoszthasd az örömhírt és bátorságot, hogy élni tudj a felkínált alkalommal!

Miért tarthatjuk az Igék memorizálását elengedhetetlennek a keresztény életben?
Segít naponként győzedelmeskedni a bűn felett „Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.” „Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” (Zsolt 119,9.11). Pál mondta, hogy a Lélek által meg kell ölnünk a test cselekedeteit (Róm 8,13). A fegyverzetünk egyik darabja pedig a „Lélek kardja”, amely az Isten igéje (Ef 6,17). Ha emlékezetünkbe idézzük a Szentírást, amikor a bűn a testet bűnös cselekedetekre csábítja, akkor megelevenedik előttünk, hogy mennyivel értékesebb és szebb az, ami Krisztus által a miénk, mint amit a bűn kínál, és így az Ige legyőzi a kísértést.

+1 tipp a memorizáláshoz: készítsd belőle szókártyákat, vagyis minden szót írj fel egy külön cetlire, tedd ki magad elé, mondd el hangosan az igeverset, majd vegyél el belőle egy szót, ismételd el úgy, hogy kiegészíted azzal a szóval is ami hiányzik. Újra vegyél el egy szót, újra ismételd el és csináld ezt addig amíg az összes szó el nem fogy, te pedig már meg is tanultad az igeverset.

Erőt kaptunk – Egykor és most – 1. heti memoriter és kihívás

1. heti kihívás:
Az első gyülekezet olyan magukat odaszánó hívők csoportja volt, akik gyakran találkoztak és mindenüket megosztották egymással. Ezen a héten határozd el, hogy a következő három hónap során heti rendszerességgel találkozol hívő testvéreiddel! Tervezzetek együtt és találjátok ki, hogyan illeszthetitek be ezeket a programokat az életetekbe!

Miért tarthatjuk az Igék memorizálását elengedhetetlennek a keresztény életben?
A következő 6 hétben végiggondoljuk közösen, milyen haszna van annak, ha rászánjuk az időt és energiát, hogy megtanuljuk az igeverset.
Segít hasonlóvá válni Krisztushoz
Pál írja: „Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” (2Kor 3,18). Ha Krisztushoz hasonlóvá válunk, akkor szüntelenül látnunk kell Őt. Ez történik az Ige által. „Az Úr még többször is megjelent Silóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az Úr igéje által.” (1Sám 3,21). A Biblia memorizálásának hatására rendületlenebbül tudunk Jézusra tekinteni és tisztábban látjuk őt.

+1 tipp memorizáláshoz: készítsd el az igeverset A4-es méretű papírra (ha tudod, nyomtasd ki felnagyítva, hogy éppen kiférjen az A4-es papírra). Rakd ki a konyhába a hűtőre, vagy falra, vagy kommunikációs táblára, ahol kézre esik és ahol látod. Ebéd előtt és ebéd után mondd el / mondjátok el a családoddal az igeverset közösen. Ha szeretnéd megspékelni egy kis nyelvtanulással, akkor a lapra a magyar verzió alá írd ki angolul / németül, attól függően h a gyerekek vagy te milyen nyelvet ismertek és úgy ismételjétek el mindegyik nyelven.

A memoriterek szépsége

Életünk során számos dolgot megjegyzünk: recepteket, dalszövegeket, filmidézeteket, tájékozódási pontokat, vagy éppenséggel akár programozási kódokat. Rendszeresen raktározunk el az elménkben új információt. Mégis úgy fest, hogy rengeteg keresztény nehezen memorizál részleteket a Szentírásból. Úgy vélem, hogy ennek legfőbb oka az, hogy nem látjuk be, mennyire fontos is lenne ez.

De miért is fontos?

  • Arra vagyunk elhívva, hogy memorizáljuk Isten Igéjét.

A Kolossé 3:16 arra szólít fel minket, hogy „Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek és közöttetek!” Az ige itt az „élni” szót használja: engednünk kell, hogy Isten Igéje bennünk éljen, ehhez pedig az kell, hogy mélységében tanulmányozzuk és gondosan őrizzük azt.

Az 5 Mózes 6:5-6 pedig így szól: „Izráel, szeresd az Örökkévalót, Istenünket, teljes szívvel-lélekkel és minden erőddel! Jól véssétek a szívetekbe, és gondosan őrizzétek meg, amit most parancsolok nektek!” Ahhoz ugyanis, hogy valamit a szívünkbe véssünk az kell, hogy először is az elménkben őrizzük meg azt, így felidézhetjük és elmélkedhetünk rajta anélkül, hogy ki kellene keresnünk. Ez Isten dicsőítésének egy formája a gondolataink segítségével.

  • Jézus is memorizálta az Írásokat.

Jézus folyamatosan az Írásokat idézte, ezzel demonstrálva, hogy rászánta az időt a tanulásra. A Máté 4-ben Jézus pusztai megkísértéséről olvashatunk. Ebben az időszakban Jézus folyamatosan a Biblia igazságaihoz ragaszkodott, és így védte ki az ellenség támadásait. Ha Jézusnak szüksége volt arra, hogy memorizálja a Szentírás egyes részeit, akkor bizony nekünk is jól jöhet! Persze bármikor kinyithatjuk a Bibliánkat is kikereshetjük bármelyik igeverset, de mennyivel harcra készebbek lennénk akkor, ha keresgélés nélkül, fejből tudnánk idézni őket?

„Szívemben őrzöm szavaidat, mint rejtett kincseket, nehogy vétkezzem ellened!(Zsoltárok 119:11)

  • Ez a tevékenység megváltoztatja azt, ahogyan beszélünk.

„Mert azt mondja ki az ember, amivel tele van a szíve.” (Máté 12:34b)

Mi az, ami kijön a szánkon? Panaszkodás? Harag? Pesszimizmus? Ha ezekről beszélünk, az annak a jele, hogy Isten Igéje nem él bennünk teljes gazdagságában, mivel a száj azt szólja, amivel telve van a szív. Ha a szívünk Isten Szavával van tele, akkor gyakrabban beszélünk Róla. Róla szólnak majd a beszélgetéseink a gyermekeinkkel és egymással, sőt, ez hatással lesz majd arra is, ahogy a körülményeinkről vagy másokról vélekedünk.

És még hosszan sorolhatnánk az érveket amellett, hogy mennyire fontos és áldásos dolog Isten Szavát a szívünkbe rejtenünk. Most azonban inkább beszéljünk arról, hogy hogyan tehetjük ezt meg. Számos módja van az igeversek memorizálásának. (Szinte biztos, hogy ebben telefonos alkalmazások is a segítségünkre lehetnek. Ha esetleg tudtok ilyenekről, osszátok meg velünk  a kommentek között.) Azonban hadd mutassak be egy módszert, amely nekem bevált.

A How to Successfully Memorize and Review Scripture [A Szentírás sikeres memorizálása és átismétlése] című könyvében Ron Hood az alábbi módszert ajánlja:

„Ha megvan az igevers, akkor az első napon 25, a második napon 20, a harmadik napon 15, a negyedik napon 10, az ötödik napon pedig öt alkalommal ismételd meg. Ezután 45 napon keresztül ismételd el naponta egyszer. Ha ezzel is megvagy, hét héten keresztül mondd el hetente egyszer, majd havonta egyszer.

Ez ugyan egy lassú folyamat, de így biztosak lehetünk benne, hogy az adott igevers kellően bevésődik. Néha igeverseket ragasztok a fürdőszobatükörre, és készülődés közben párszor elismétlem őket. Ugyanígy kiragasztok párat a konyhában, a számítógépemre, vagy olyan helyre, ahol dolgozok. Sőt, a zuhanyfülkénkben egy 3×5-ös műanyag tasak is fel van ragasztva, hogy pár percig zavartalanul memorizálhassak.

Egy dolgot azonban észben kell tartanunk: a Bibliatanulmányozáshoz hasonlóan az igeversek memorizálásához is időre és kemény munkára van szükség. Nem tudjuk levágni az utat, és ez nem is baj, mert ez olyasvalami, ami igazán megéri a fáradságot. Mi lenne, ha idén célul tűznénk ki, hogy több igeverset tanulunk meg? Sőt, mi lenne akkor, ha idén nem csupán igeverseket tanulnánk meg, hanem egész fejezeteket, vagy akár egész könyveket Bibliából? Ahelyett, hogy megrettennénk a kemény, lassú munkától, amellyel Isten Igéjének megtanulása jár, inkább vágjunk bele, és kötelezzük el magunkat arra, hogy szívünkbe rejtjük az Ő Igéit.

Jézusra nézve,

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-why-of-memorization/
Fordította: Szabó Anna
Kép: Vasadi Dubován Judith