Isten Ígéretei – Első heti memoriter és kihívás

Első heti kihívás:

Ezen a héten mindennap olvasd el Ézsaiás könyvének 40. és 41. részét, majd szánj rá időt, hogy lejegyezz öt konkrét esetet, mely Isten hűségét bizonyítja az életedben. Amint ismételten Isten erejét szemléled és visszaemlékezel az Ő hűségére, fordulj felé hálaadással és dicsőítsd Őt Önmagáért és mindenért, amit Ő tett!

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 4. heti memoriter és kihívás

4. heti kihívás:

Jónás nagyon küszködött Isten tervével, mely frusztrálta, dühítette és engedetlenségbe taszította, mert nem hagyatkozott igazán Isten kegyelmére. Gondolkodj el vagy írd le, hogy neked milyen küzdelmeid vannak Isten tervével. Gondolj arra, hogy Isten milyen jó és kegyelmes, esetleg keress néhány Igeverset, mely Istennek ezen tulajdonságait emeli ki, és írd le, hogy ezek az igazságok milyen módon segítenek neked elfogadni Isten tervét.