Tökéletesség helyett Megváltás

Kintsugi. Csak nemrég hallottam erről a japán hagyományról, mely az összetörött edényeket folyékony arany, ezüst vagy platina felhasználásával varázsolja újjá. Az értékes fémek mindörökre bizonyítják a korábbi repedéseket, töréseket, de jelenlétük újra teljessé teszi és új értéket ad annak, ami egyébként törmelék lenne.

Eszembe jut újra meg újra ez a jelkép, és egyszerűen gyönyörű!

Az Ézsaiás 64:8-ban ezt olvassuk: „Örökkévaló, mégis Atyánk vagy te! Olyanok vagyunk a kezedben, mint fazekas korongján az agyag. Bizony, kezed alkotott mindnyájunkat!”

Isten alkotott minket, az Ő képmására. De emberek vagyunk, természetünkből fakadóan hibásak és megtörtek. Összetört edényként gyászoljuk elveszett darabkáinkat, szenvedünk éles sarkainktól, hiúak vagyunk folyamatosan változó megjelenésünk miatt, és büszkék állítólagos önértékelésünkre.

A dolog szépsége az, hogy Isten találkozik velünk összetörtségünkben. Összetörtségünk és a hegeink részei emberi mivoltunknak; nem tesznek minket Isten előtt haszontalanná vagy csúnyává.

Isten kegyelme az arany, ami ingyen ömlik ránk Jézus áldozatán keresztül. Ő tesz minket értékessé. Meggyógyított, rendbehozott életünk tesz bizonyságot a világnak, ha fel merjük vállalni sebeinket vagy megosztjuk történetünket.

———————————————————————————–

Amint megnézzük ma az Ézsaiás 66:2-t, jegyezzünk meg néhány dolgot: „Hiszen mindent az én kezem alkotott, minden az enyém! – mondja az Örökkévaló. – Hanem ez az, akit megbecsülök: ha valaki szelíd, megtört szívű, alázatos, szavaimat féli, és szívből tiszteli.” Nem vagyunk képesek elnyerni, megnyerni, megvásárolni vagy megérdemelni Isten figyelmét – nem beszélve szeretetéről és elkötelezettségéről. És mégis, azt mondja, hogy elég a létezésünk. Összeszedi darabkáinkat és újjáépít minket egy új életre.

Nincs okunk vagy mentségünk arra, hogy büszkék legyünk. Hadd tükrözzék szavaink, imáink és az életünk az Ő jóságát és kegyelmétől való függésünket. Méltó a szánk tiszteletére és a szívünk hódolatára.

A kereszténység története sosem a tökéletességről szól, hanem a megváltásról. Istené a dicsőség.


Fordította: Pfaff Mária

Forrás: https://lovegodgreatly.com/redemption-not-perfection/

Amit Isten mond nekünk

Egy átlagembernek napi 12.000-17.000 gondolat fordul meg a fejében, és a pszichológusok becslései alapján ezeknek nagyjából a 70%-a negatív gondolat.

A sötét gondolatok rossz vágányra terelhetnek. Néha úgy érzem, mintha egy gazdátlan vonaton ülnék, amelyet negatív szavak terhe szippant a mélybe. Teljesen kimerülök, mert mindig mindent ezerszer átrágok.

  Semmit sem tudok jól csinálni. 

            Nem vagyok sem csinos, de még csak rokonszenves sem.

            Ha tudnák, milyen is vagyok valójában, senki sem szeretne.

            Soha nem leszek elég jó.

És a legrosszabb az egészben az, hogy Isten elől nem tudom elrejteni ezeket a borzalmas gondolatokat. Az összes gondolatot hallja, ami a fejemben cikázik. Tetőtől talpig ismer, és néha elgondolkozom azon, miért visel el mégis. Sebzett lelkem mélyéről csak úgy ömlenek a szégyen szavai, és legszívesebben bedugaszolnám a számat.

Nagyon hálás vagyok, amiért Isten gondolatai annyival magasabbak az én gondolataimnál, és az Ő útjai az én utaimnál. (Ézsaiás 55:8-9). Ő a hatalmas Isten, aki csak egy szót szól, és összehívja a világot a napkeltétől napnyugtáig. (Zsoltár 50:1) Az Ő hangja minden másénál erősebb, és békességet ad az Ő gyermekeinek.

A béke Istene békére és csendre int.

Az Úr Igéje hatalmasabb, mint az ellenség hazugságai. Az Ő szava hangosabb, mint a bizonytalanságom. Az Ő szava mindig igaz, és megóvja azokat, akik Istenben keresnek menedéket. (Zsoltár 18:30)

Szükségem van arra, hogy Isten Igéje megújítsa a gondolkodásomat, és Lélekkel átitatott szókinccsel ajándékozzon meg. Ahogy engedem, hogy az Úr Igéje átmosson, minden aggodalmam és kétségem imádattá válik.

Elszabadultak a szavaid? Ugorj le az őrült vonatról, drága barátnőm. Igazítsd a szabálytalan szavaidat és gondolataidat az Igazsághoz.

Csendesítsd le a szívedet, és fogadd el Isten kegyelmét. Drága Atyád izzó szeretettel szeret, és állandóan életet akar adni. Hallgasd csak, mit súg:

Feltétlen, állandó és hűséges szeretettel szeretlek. Rejtőzz el szárnyam alá mások szavai elől. (Zsoltár 36:7-10)

Csodás módon teremtettelek. Egyetlen szavammal mesterművé alkottalak. (Zsoltár 139:14Efézus 2:10) 

Drágának tartalak. Mindig szeretni foglak, és harcolok érted. (Ézsaiás 43:4)

Nagy terveim vannak veled. Nagyszerű, reményteli jövő elé nézel. (Jeremiás 29:11)

Értékes vagy. Minden apró porcikádat meg tudom nevezni. (Lukács 12:6-7)

Az enyém vagy, gyermekem. Az én nevemet viseled. (Róma 8:16)

Fontos vagy, drága barátnőm. Fontos vagy, mert a Megváltó hangja erősebb, mint a halálé, és megmentett. Jézus ma is meg tud szabadítani egy Szavával abból a helyzetből, amelyben éppen benne vagy. A megváltás szava, amely nem inog meg soha, örökké megtart.

A hitet megtartva,

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/what-god-says-to-us/

6. hét / 5. nap – Megtörve és megváltva: Ezen a Nagypénteken hirdesd önmagadnak az Igét, de ne állj meg ennyinél…

Megjegyzés: ez a blogbejegyzés az amerikai tanulmányban Nagypéntekre esett

 

 Ezen a Nagypénteken hirdesd önmagadnak az Ígét, de ne állj meg ennyinél…

Mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, és hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik napon… – 1 Korinthus 15:3-4

Teljesen kimerült voltam, és természetesen aznap a lefektetési rutin a lehető leghosszabbra alakult a gyereknevelés történetében.

Összebújtunk – megdörzsölgettem a hátakat, testápolót masszíroztam a száraz kis kezekre és lábakra, felfigyelve a térdeken és könyékeken árulkodó, legutóbbi esésekből származó sérülésekre.

Dicsőítő énekeket énekeltünk – első ízben szívből jövően, másodszor külön kérésre azért, hogy gyakoroljuk kis kórusunk hamis hangjegyeinek összehangolását.

Felelevenítettük a nap kellemes és kevésbé kellemes eseményeit – néhány nagyon ígéretes pillanatot, és azokat is amelyek nagy kihívásoknak tűntek, vagy éppenséggel fejlődési lehetőséget tartogattak a jövőben.

Imádkoztunk – hálás szívünket hoztuk Isten elé, akitől olyan sokat kaptunk, de a sok megtörtség miatt is, amely közvetlen módon érinti életünket vagy szeretteink életét.

Az öröm és bánat keveredése… ez jelenti az életet itt és most.

Aztán nyolc éves kislányom előhozakodott az Istennel kapcsolatos kérdések hosszú sorával… jóval az elalvási idő után, és a Nagyhét örömeinek és bánatainak kellős közepében.

Úgy értem, honnan tudhatom, hogy Ő igazán szeret engem?

Hiszek Istenben, de miért nem láthatom mindig azt, ahogyan munkálkodik?

Ha Isten olyan hatalmas, akkor miért nem hisz benne mindenki?

És bár az én hitem évtizedekkel előbb jár a kislányoménál, nekem is szükségem van emlékeztetőkre az Ő tökéletes szeretete és szuverenitása felől, amikor a kétség beszivárog a szívembe és a világ sötétsége fenyegetően elhomályosítja az Igazságot.

Ezért aztán prédikáljuk az Igét önmagunknak egész nap, és késő éjszakába nyúlóan.

Krisztus meghalt.

Eltemették.

Feltámadt.

Nem létezik ennél nagyobb szeretet. Az Ő halála által ki lett fizetve a bűnöm. Az Ő feltámadása által a halál diadalmasan legyőzetett! Ezért ma nem kell a világ sötét leple alatt élnem. Chuck Swindoll szavaival élve “Bár az ördög, a sötétség és a halál henceg és dicsekszik, az élet nehézsége még egy ideig ránk nehezedik, de ne aggódj, a gonosz erői az utolsó leheletükért küzdenek. Nem kell aggódni… Ő feltámadt!

“Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az az Ige, amely meg van írva: A diadal elnyelte a halált. Halál, hol a te diadalmad? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” –

1 Korinthus 15:54-57

Ki az a személy életedben, akinek szüksége van az evangéliumra? Imádkozz, aztán ne hagyd ezt a hétvégét eltelni anélkül, hogy meg ne ragadd az alkalmat és meg ne oszd vele a legnagyobb ajándékot amiben valaha részesülhet.

Nem tudod hogyan fogj hozzá? Kezdd azzal, hogy mit tett Jézus érted, megerősítésként pedig Isten Igéjéből említsd meg a következő igazságokat:

Isten szeret téged.

Akkor is, amikor méltatlannak érzed magad, és úgy érzed, hogy a világ összeesküdött ellened, Isten szeret téged – igen, téged – és Ő téged egy nagy céllal teremtett meg.

Isten Igéje azt mondja, “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16).

 

A bűneink elválasztanak Istentől.

Mindannyian bűnösök vagyunk természetből és döntésből adódóan, és emiatt el vagyunk szakítva a szent Istentől.

Isten Igéje így szól: “mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül” (Róma 3:23).

 

Jézus meghalt azért, hogy te élhess.

A bűn következménye a halál, de a te történetednek nem kell ott befejeződnie. Isten ingyen kínált ajándéka, a megváltás elérhető számunkra, mert Jézus átvállalta bűneink büntetését amikor meghalt a kereszten.

Isten Igéje azt mondja, “Mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 6:23); “Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” (Róma 5:8).

 

Jézus él!

A halál nem tudta fogva tartani Őt, és három nappal azután, hogy testét egy sírba helyezték, Jézus feltámadt, legyőzve a bűnt és halált örökre! Ő ma a mennyben él, és helyet készít az örökkévalóságban mindazok számára, akik hisznek Őbenne.

Isten Igéje így szól: “Az én Atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek” (János 14:2-3).

 

Fogadd el Jézust, mint a megváltás egyetlen lehetőségét…

Elfogadni Jézust Megváltódként nem arról szól, hogy mi az amit te tehetsz, hanem sokkal inkább arról, hogy hiszel abban amit Jézus már megtett. Ez abból áll, hogy felismered, hogy bűnös vagy, elhiszed, hogy Jézus meghalt a te bűneidért, és kéred a bűneid bocsánatát teljes szívvel bízva Jézus érted végzett keresztáldozatában.

Isten Igéje azt mondja, “Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. Mert szívvel hisszük, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről.” (Róma 10:9-10).

Gyakorlatilag hogyan nyilvánul ez meg? Őszinte szívvel elmondhatsz egy egyszerű imádságot, akárcsak a következő:

Istenem,

Tudom, hogy bűnös vagyok.

Nem akarok egy napot sem élni tovább anélkül, hogy el ne fogadjam

a Te szeretetedet és megbocsájtásodat.

Kérem a Te bocsánatodat.

Hiszem, hogy Te meghaltál az én bűneimért, és feltámadtál a halálból.

Feladom egész lényemet, mindazt aki vagyok és kérlek, hogy Te légy Úr életem felett.

Segíts elfordulnom bűneimtől és követni Téged.

Taníts meg arra, mit jelent szabadságban járni, miközben a Te kegyelmed alatt élek,

és segíts hogy növekedjek a Te útaidban, miközben egyre jobban megismerlek Téged.

Ámen.

 

Ezen a Nagypénteken hirdesd az Igét elsősorban önmagadnak, de ne állj le ennyinél. Kivel fogod megosztani a Jézusról szóló jó hírt ezen a Húsvéti ünnepen?

Az Ő lábainál,

 

Whitney

 

*Beszélgessünk: Szeretnéd megosztani velünk a Megtörve és Megváltva c. tanulmánnyal kapcsolatos megtapasztalásodat? Szeretnénk hallani milyen hatással volt rád Isten Igéje az elmúlt 6 hét alatt!

 

Fordította: Vasadi Dubován Judith

Forrás: http://lovegodgreatly.com/good-friday-preach-gospel/

 

6. hét / 4. nap – Megtörve és megváltva

„A hívők ma egy ellenséges világgal fognak szembesülni, üldöztetéstől fognak szenvedni és meg fogják tapasztalni az árulást és szívfájdalmat. Ugyanakkor mi Jézusra nézünk, Aki a mi példánk. Amikor mi kimerültté és csüggedtté válunk, emlékezzünk arra, hogy Ő is megtapasztalta a kimerültséget és a csüggedést, de az Isten követéséhez tartozó hatalmas jutalomra fókuszált.

 

Te most milyen helyzetekben tapasztalod a kimerültséget és a csüggedést?  Isten a Szent Lelkét adja a hívőknek, aki ellátja őket iránymutatással, gondoskodással és erővel, azért, hogy emlékeztessen minket arra, hogy Ő velünk van és arra bátorítson minket, hogy tartsunk ki.

 

Mennyei Atyám, köszönöm Neked, hogy Te megerősítesz, hogy szembe tudjak nézni és ki tudjak tartani, amikor fájdalmat érzek, vagy összetörik a  szívem, miközben Téged szolgállak. Frissíts fel és újíts meg engem, mikor kimerültté válok. Munkálj ki bennem állhatatosságot és kitartást, ami szükséges ahhoz, hogy megfussam azt a versenyt, amit Te elkészítettél nekem. Jézus Nevében, Ámen.”  (YouVersion)

 

Fordította: Megáll Nikolett

 

6. hét / 3. nap – Megtörve és megváltva: Elvégeztetett

„…azt mondta: Elvégeztetett! És fejét lehajtva kibocsátotta lelkét.” (János 19:30)

 

Drága testvérem!

A megváltás itt van! Életedért kifizették az árat! Nem kell többé a bűneid, a függőségeid vagy a kísértéseid rabszolgájaként élned; helyette magadhoz ölelheted a megváltást! Rohanj, örülj, és éld szabadon az életed hálát adva azért a szabadulásért, amelyet Jézus kegyelmében találtál!

Azért imádkozom (érted és magamért is), hogy a megbánás, a szégyen, és a fájdalom láncai többé ne terhelhessenek le minket.

Hétről hétre azért könyörögtem Istennek, hogy lássátok meg az Írásban, ahogy Isten eltörli a múltbéli hibákat, a szívfájdalmat, illetve megváltja Naomi, Mózes, Sára, Pál és a házasságtörő asszony életét.

Isten ugyanazt szeretné elvégezni a te életedben is, amit az Övékben már elvégzett.

Meg vagy váltva. Szabad vagy.

Emeld fel a fejed, drága testvérem, mert felszabadított nő vagy!

A mi Szabadítónk és Megváltónk otthagyta mennybéli trónját azért, hogy közelebb jöhessen hozzánk. Szolgai formát öltött magára, és valóban szolgált, egészen a Golgotáig.

Az Isten testet öltött, és odaadta magát érted… és értem, mert annyira szeret minket.

Egyáltalán hogyan kérdőjelezhetjük meg, hogy értékesek vagyunk-e? A Mindenség Ura. Az Egyetlen, aki a bolygókat teremtette, és megszabta a pályájukat. Az, Akinek egyetlen szavára előállt a mindenség. Bűntelen életet élt, és úgy döntött, hogy meghal helyettünk… helyettem.

Drága barátom, elvégeztetett.

A munkát elvégezték. Az árat kifizették. Soha többé nem kell mást használnunk közvetítőként, és nem kell feláldoznunk valamit azért, hogy elnyerjük Isten tetszését. Most már szabad utunk van az Atyához Krisztus által.

Az adósság rendezve lett.

Valóban elvégeztetett.

Nem lehetsz elég tökéletes ahhoz, hogy elnyerd ezt a kegyelmet. Nem lehetsz hozzá elég jó, elég kedves, elég szép, vagy elég okos. Egyedül Jézus volt az, aki ki tudta fizetni ezt az árat, és meg is tette.

Tehát mi lehet a válaszunk erre a csodálatos kegyelemre? Éljünk hálában! Tedd magadévá azt, amit Jézus tett érted, légy hálás érte, és engedd, hogy az Ő kegyelme belülről formáljon át!

Engedd, hogy a megváltás betakarjon minden fájdalmat, amit a családod vagy a barátaid árulása okozott! Engedd, hogy a megváltás begyógyítsa a múlt sebeit, melyeket ma is annyira közel érzel magadhoz, mintha tegnap történtek volna! Engedd, hogy a megváltás fedezzen el minden hibát és minden megbánást! Az Ő kegyelme elég.

Jézus kétezer évvel ezelőtt így szólt a kereszten: „Elvégeztetett!” És ez az igazság még ma is él.

Légy élő, lélegző, cselekvő bizonysága annak a megváltó munkának, amelyet Isten végez az életedben! Segíts másoknak meglátni, hogy Jézus által végre meglelhetik azt a megváltást és szabadságot, melyre mindig is vágytak!

Hogyan köszönheted meg Jézusnak, hogy átvette a helyedet a kereszten? Egy olyan élettel, melyet az Ő kegyelme, és az iránta való hála hat át.

Beszéljük meg!: Hogyan változtatta meg az életedet Jézus kegyelme?

 

Szeressétek nagyon Istent!

Angela

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: http://lovegodgreatly.com/it-is-finished/

6. hét / 2. nap – Megtörve és megváltva

“Az úrvacsorai szertartást Jézus Krisztus létesítette azzal az utasítással, hogy gyakoroljuk azt az Ő emlékezetére. Az úrvacsora gyönyörűen ábrázolja Jézus kereszten végzett áldozatát, amely által életünket Ő örökre megváltoztatta. Minden egyes alkalommal, amikor úrvacsorához járulunk, megújul előttünk Jézus szeretete, könyörületessége és értünk hozott hatalmas áldozata.

 

Mit jelent számodra az úrvacsora? Az úrvacsorában való részvétel lehetőséget teremt a Jézussal való bensőséges közösségre és imádatra, amely emlékeztet minket az Ő mérhetetlen szeretetére, az életünkben levő megbocsájtott bűnökre, és az Ő visszajövetelének ígéretére.

 

Mennyei Atyám, köszönöm Neked az úrvacsora drága intézményét, amely Jézus szeretetére és értem hozott áldozatára emlékeztet. Segíts, hogy az úrvacsorában ne csupán kötelességtudatból vagy szokásból vegyek részt, hanem adj annak egy mélyebb, megújult értelmet életemben. Jézus nevében kérlek. Ámen.”  (YouVersion)

 

Fordította: Vasadi Dubován Judith

 

6. heti memoriter – Megtörve és megváltva

Így Húsvét után egy kicsivel, használjuk ezt a hetet arra, hogy újra felidézzük és átéljük ezt a komoly és mégis örömteli ünnepet, de szándékosan Jézus halálára fókuszálva. Hívj segítségül énekeket, könyveket vagy igehirdetéseket, hogy segítsenek újra felfedezni a tiszteletet, áhítatot és hálát azért, amit értünk tett.

5. hét / 5. nap – Megtörve és megváltva: A világgal való barátkozás veszélyei

„…nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel?” Jakab 4:4

Eljött az ideje az életemben egy újabb tavaszi nagytakarításnak – a szó szoros értelmében a szekrények kitakarítására gondolok, valamint átvitt értelemben a szívemére. Egy olyan világban élünk, amely mindenfelől azzal bombáz minket, hogy egyre több, jobb, újabb és nagyobb dologra van szükségünk. Olyan könnyen elterelődik a figyelmünk… És olyan könnyen hajlamossá válunk a hasonlítgatásra – különösen a közösségi media használatakor. A világiasság a norma, és gyakran észreveszem magamon, hogy annyira hozzászoktam, hogy már fel sem tűnik.

Az a ház… A férfi munkahelye… A nő ruhái…  Azok a vakációk… Folytathatod a gondolatsort.

Évára gondolok – ahogyan bedőlt a friss alma trükknek, mert azt vélte, hogy az élete jobbá válik tőle. Szeretném azt hinni, hogy én nem estem volna bele ebbe a csapdába. De ugyan kit akarok becsapni? Bedőlök az almának újra és újra. Ragyogó és csillogó. Ha éppen leárazás van, akkor duplán kísért. Ha megvehető az Amazon Prime-on, hamar megkapom. Szó nincs arról, hogy világunkban minden egyes „dolog” egyértelműen gonosz, viszont soha nem okoz olyan tartós örömet vagy megelégedést, mint ahogy azt feltételezzük.

A Biblia arra tanít minket, hogy ha Krisztusban élünk, ez a világ nem az otthonunk. A világ nem kellene befolyásolja identitásunkat vagy meghatározza értékünket. Tehát, hölgyeim, nyugodtan fellélegezhetünk! Isten nem azt tervezte számunkra, hogy a létért való küzdelemért vagy a társadalmi ranglétra miatt stresszeljünk. Arra vagyunk elhívva, hogy különbözőek, mások legyünk. A világ soha nem fogja betölteni a lelkünkben lévő örökös vágyakozást. Sőt, a világgal való barátkozás ellenségeskedést jelent Istennel (Jakab 4:4).

Tehát mit kell tennünk? Hogyan kezdjünk el egyáltalán a világban élni anélkül, hogy a világból valók legyünk?

Ismerjük be, hogy a földi bölcsesség törékeny és világias. Nevezzük nevén a földi kívánságainkat, és kérjük Isten segítségét arra, hogy levessük a büszkeség, a hiúság és önzés terhét. Valljuk be, hogy gyakran álarcot viselünk egymás előtt, viszont Istent nem csaphatjuk be különböző szűrőzött fotókkal, vagy üres szavakkal. Hadd közeledjünk Alkotónkhoz alázatos és tiszta szívvel, hogy meglássuk hogyan segíthetünk abban, hogy építsük az Ő országát.

Nem akarom, hogy az emberek irigykedjenek a dolgaimra. Azt szeretném, ha vágynának megismerni örömem forrását, ha megértenék reménységem alapját, és keresnék a Gondviselőt, aki megelégedést adott nekem.

Mert az én életem nem kívánnivaló.

Az én Jézusom az, Aki kívánnivaló.

Kedves barátnőim, a kereszt lábánál a föld egyszintű. Tényleg az. Ezért tehát szeressünk helyesen, és hadd találkozzunk ott, a keresztnél egymással.

 

Kegyelem és békesség,

Sara 

Sara egy Nyugat Texas-i lány, jelenleg Dallas külvárosában él. Teljesen odavan férjéért, akivel több, mint 14 éve házasodtak össze, és élvezi a napi káoszt, ami a 3 kislányuk nevelésével együtt jár. Ezenkívül orvos, szakterülete az MRI diagnosztikai vizsgálat.

Sara baráti kapcsolataiban nagy hangsúlyt fektet a bátorításra és tudatosan törekszik arra, hogy valódi kapcsolatokat alakítson ki. Különösen szívén viseli a nők és családok segítését, valamint érdeklik a különböző Biblia fordítások.

Fordította: Vasadi Dubován Judith

Forrás: http://lovegodgreatly.com/danger-friendship-world/