Tökéletesség helyett Megváltás

Kintsugi. Csak nemrég hallottam erről a japán hagyományról, mely az összetörött edényeket folyékony arany, ezüst vagy platina felhasználásával varázsolja újjá. Az értékes fémek mindörökre bizonyítják a korábbi repedéseket, töréseket, de jelenlétük újra teljessé teszi és új értéket ad annak, ami egyébként törmelék lenne.

Eszembe jut újra meg újra ez a jelkép, és egyszerűen gyönyörű!

Az Ézsaiás 64:8-ban ezt olvassuk: „Örökkévaló, mégis Atyánk vagy te! Olyanok vagyunk a kezedben, mint fazekas korongján az agyag. Bizony, kezed alkotott mindnyájunkat!”

Isten alkotott minket, az Ő képmására. De emberek vagyunk, természetünkből fakadóan hibásak és megtörtek. Összetört edényként gyászoljuk elveszett darabkáinkat, szenvedünk éles sarkainktól, hiúak vagyunk folyamatosan változó megjelenésünk miatt, és büszkék állítólagos önértékelésünkre.

A dolog szépsége az, hogy Isten találkozik velünk összetörtségünkben. Összetörtségünk és a hegeink részei emberi mivoltunknak; nem tesznek minket Isten előtt haszontalanná vagy csúnyává.

Isten kegyelme az arany, ami ingyen ömlik ránk Jézus áldozatán keresztül. Ő tesz minket értékessé. Meggyógyított, rendbehozott életünk tesz bizonyságot a világnak, ha fel merjük vállalni sebeinket vagy megosztjuk történetünket.

———————————————————————————–

Amint megnézzük ma az Ézsaiás 66:2-t, jegyezzünk meg néhány dolgot: „Hiszen mindent az én kezem alkotott, minden az enyém! – mondja az Örökkévaló. – Hanem ez az, akit megbecsülök: ha valaki szelíd, megtört szívű, alázatos, szavaimat féli, és szívből tiszteli.” Nem vagyunk képesek elnyerni, megnyerni, megvásárolni vagy megérdemelni Isten figyelmét – nem beszélve szeretetéről és elkötelezettségéről. És mégis, azt mondja, hogy elég a létezésünk. Összeszedi darabkáinkat és újjáépít minket egy új életre.

Nincs okunk vagy mentségünk arra, hogy büszkék legyünk. Hadd tükrözzék szavaink, imáink és az életünk az Ő jóságát és kegyelmétől való függésünket. Méltó a szánk tiszteletére és a szívünk hódolatára.

A kereszténység története sosem a tökéletességről szól, hanem a megváltásról. Istené a dicsőség.


Fordította: Pfaff Mária

Forrás: https://lovegodgreatly.com/redemption-not-perfection/

Minden bűnnek van következménye

„…Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet — Urunkban, Krisztus Jézusban.” – Róma 6:23

Akár kis, akár nagy döntéseket kell meghoznunk, mindnek van következménye. Egyetlen apró, átgondolatlan döntés is tönkretehet egy családot, vagy épp menthet életet. Bár maga a döntés lehet, hogy apró, de a következmények óriásiak lehetnek. Ugyanez a helyzet a bűnnel is. A kis bűnnek éppúgy, mint a nagynak, olyan következményei lehetnek, amelyek sokáig éreztetik hatásukat, néha élethosszig, de akár az örökkévalóságba nyúlóan is.

A bűn következménye

Előszeretettel szoktuk a bűnt osztályozni kis és nagy bűnök szerint. Felejthető bűnöcskék, amelyek miatt mégcsak nem is szégyelljük magunkat, vagy kényes és veszélyes bűnök, amikről reméljük, hogy soha senki nem szerez tudomást.

Úgy gondoljuk, a kis bűnöknek a következményei is kisebbek. Ilyenek a féligazságok, a gonosz gondolatok, a cinikus megjegyzések. Lehet, hogy kis bűnnek tartjuk a dühös vezetést, a mások kritizálását, vagy ha mérgesek vagyunk egy gyerekre, mert nem is törődünk az ilyesmivel, azzal meg pláne, hogy minket vagy másokat hogyan fognak ezek érinteni. De ezek az „apró” kihágások is ugyanolyan bűnök, mint a nagyok, csak jóval kifinomultabbak.

Izráel népe számára nem volt olyan nagy ügy, ha megtartanak néhány holmit a hadizsákmányból. Milyen baj lehetne belőle? Az Istennel szembeni engedetlenség azonban igenis nagy ügy.

Minden bűn árt. Árt az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunknak. Minden bűn rombolja az örömünket, és veszélybe sodorja a lelki békénket.

De mégha nem is érezzük ezeket a hatásokat, az tény, hogy minden bűn, kicsik-nagyok egyaránt, lázadás Isten ellen, és annak a harcnak a jele, hogy ki legyen az életünk Ura.

Isten szent életre hívott el minket, hogy kövessük az Ő törvényét, gyönyörködjünk Igéjében, és mindent az Ő dicsőségére tegyünk. Emiatt viszont a bűn a szentséget, a tökéletességet, és magát Istent támadja. És mivel Isten szent és igazságos, egyszerűen nem tudja nem észrevenni a bűnt, mert ez nem lenne igazságos. A bűnért büntetés jár. (Róma 6:23). Két lehetőségünk van tehát. Vagy kifizetjük a bűneinkért járó büntetést, vagy valaki másnak kell elszenvednie helyettünk a büntetést.

A bűn feletti győztes

Bár a bűnnek vannak következményei, és Istennek mindenképpen büntetéssel kell sújtania a bűnt, hogy szent és igazságos maradjon, mégis utat készített ebből a zűrzavarból. Jézus Krisztus, Isten Fia eljött, hogy legyőzze a bűnt és a halált. Kereszthalálával önként magára vette annak a bűnnek a büntetését, amit mi követtünk el. Feltámadásával pedig legyőzte a halált, és örök életet hozott azoknak, akik hisznek Benne.

Ha Jézusra tekintünk, nemcsak megmenekülünk a lázadásunkért járó büntetéstől, hanem Ő magára veszi a bűnünket annak minden következményével együtt, és a javunkra fordítja.

És ha mindez nem lenne elég, a Jézusban való hit által mi is erőt kapunk, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek, és hátat fordítsunk a bűnnek.

Isten valóban mindent odaadott, amire a megváltáshoz és a szentséghez szükségünk van, nekünk mindössze bíznunk kell Benne, harcolnunk kell a bűnnel, és biztosak lehetünk benne, hogy idővel győzelem vár ránk.

Jézusra nézve,

Jen

Forrás: http://lovegodgreatly.com/all-sin-has-consequences/

Fordította: Greizer Zsófia

Széder – nem csak egy vacsora

Kedves Hölgyek!

Beléptünk a nagyhétbe, és amikor közeleg a húsvét megannyi érzelem kavarog bennem. Sokkal intenzívebben, mint pl. karácsonykor. Ott az „öröm” vastagbetűvel emelkedik ki az eseményekből. Húsvétkor aztán megszakad a szívem… aztán újra összeragasztódik. De úgy érzem hatékonyabban kell felkészülnöm tettekben is, vagy – akár – új hagyományokkal is az ünnepre.

Valahogyan hiányoltam személyes életünkben a megfelelő ráhangolódást. A családjainkból hozott szokások nem tükrözik a bibliai lényeget. És a nyúl a tojásaival sem – amit már gyerekként sem értettem teljesen, hogy hogyan is függ össze a kettő. Nagymamám kialakított egyfajta étkezési menetet, ezt gyakoroltuk még kisgyermekként. De hívő fejjel és szívvel élve nem vágyom ezekre, mert rájöttem, hogy semmi közük az ünnephez. Több kell…

Idén a férjem egy lelkész barátja elmondta, hogy ők már évek óta megtartják – zsidó hagyományok szerint – a páskavacsorát. Igaz, nem az Egyiptomból való kimenekülést ünneplik, hanem Jézus Urunk a tanítványaival elköltött utolsó vacsorájára emlékeznek. És a Megváltásra, az úrvacsorára – amit megkaptunk drága ajándékként Krisztustól.

Most arra készülünk, hogy mi is megpróbálunk ilyen formában is közelebb kerülni a húsvéthoz. Egy lerövidített és leegyszerűsített Széderre készülünk, ami alatt felolvassuk – nem a 10 csapást, hanem – Jézus Újszövetséget megalapító első napjait! Az „Ő vacsoráját” amit érted és értem is Tett, és ránk hagyott!

Ismerjük meg közelebbről a hagyományos „Széder-vacsorát”- ahogyan a zsidó hagyományok előírják, a Pészah ünnep részeként :

zsidó naptár szerint Niszán 14. és Niszán 21. között tartják a Pészah ünnepet, az Izráelen kívüli zsidóság számára azonban Niszán 22-ig. Izráelben hét napig tart, máshol nyolc napig.

A Pészahot úgy is nevezik:

~ a szabadság ünnepe ~  A zsidók számára az ünnep első napja az Egyiptomból való kivonulásra, utolsó napja pedig a tengeren (Nádas tenger, Jám Szuf) való átkelésre emlékeztet. Ez a két nap az igazi ünnep, a közbenső napok csak félünnepek.

~ a kovásztalan kenyerek ünnepe ~  A kovásztalan kenyerek ünnepe (hág hámácot) elnevezés szintén a szabadságra, szabadulásra emlékezteti a zsidóságot. A kovásztalan kenyér, vagyis a pászka (mácá, macesz, laska) volt a szegények és a rabszolgák kenyere. Nevezik nyomorúság kenyerének (lehem óni) is, hiszen a rabszolgasorban tengődő zsidóság ezt fogyasztotta napi eledelül. Az egyiptomi fogságból menekülő zsidóknak sem volt idejük és módjuk a tésztát megkeleszteni.

~ a tavasz ünnepe ~  Akárcsak a keresztény húsvét, mindig tavasszal, a természet éledésének idejében köszönt be, ezért is természetes, hogy a tavasz ünnepe (hág hááviv) névvel is illetik. Az ünnep után volt az első termések utáni áldozatok bemutatása a szentélyben.

~ zarándokünnep ~  A három zsidó zarándokünnep egyike a pészah. Amikor még állt a szentély, Izráel népe Jeruzsálembe vonult és áldozatot mutatott be Istennek. Minden család egy bárányt áldozott, majd sütve el is fogyasztották.

A héber széder szó (סדר) rendet jelent, pészah estéjét a rend éjszakájának nevezik (ליל הסדרlél hászéder). Őrködés vagy megőrzés éjszakájának is nevezik (lél simurim). (Érdekesség: kedvelt olvasmányként gyakorolják az Énekek énekét.)

Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka ez, a melyen kihozta őket Égyiptom földéről; az Úr tiszteletére rendelt éjszaka Izráel minden fiai előtt nemzetségről nemzetségre.” – 2 Mózes 12:42

Pészah estéjén egy különös rend szerint zajló vacsorát tartanak, melyben a Hagada (kb. 2 órán át tartó útmutatás a vacsorához) elmondásával emlékeznek az Egyiptomból, a szolgaság földjéről való szabadulásra. A zsidók ilyenkor átélik a szabadítást, és ezt szavakkal is kifejezik (engem mentett ki Isten…)

Az erev pészah során előkészítik a vacsorához szükséges tárgyakat, élelmiszereket. A Hagada minden személy részére szükséges kellék a széderestén, ugyanis ebben van leírva a részletes rend. Szokás egy karosszéket (kispárnával) készíteni az asztal mellé a széder vezetője számára, ezzel is jelezve, van idő a beszélgetésre. Egyes helyeken egy második karosszéket is készítenek az asztalhoz, várván „azt a zsidót”, aki valamiért nincs ott (nem érdekli, beteg, nem lehet jelen). A széder vezetője és a nős férfiak fehér köntösben (kitli) vesznek részt az alkalmon. Az asztalnál a családfő, vagy a széder vezetőjének helye a főhely, jobbjára a legfiatalabb gyermeknek terítenek, baljára kerül Illés, vagy a vendég széke.

Az ünnepi asztalon a következő kellékek szerepelnek:

 • szédertál, rajta ételek:
  • zroá (זרוע) – egy darab sült csirkehús (nyak, vagy szárny, melyet nem fogyasztanak el (a zsidók); a tál jobb felső részén)
  • bécá (ביצה) – egy sült vagy főtt tojás (a tál bal felső részén)
  • máror (מרור) – keserűfű (cházeret, torma és fejes saláta az előző kettő alatt)
  • chároszet (חרוסת) – reszelt alma, körte, dió, fahéj és bor keveréke (a keserűfű alatt jobb oldalon)
  • kárpász (כרפס) – valamilyen zöldség (a keserűfű alatt bal oldalon)
  • koréch (כורך – alul középen ismét keserűfű, ugyanaz, mint a máror)
 • bor (legalább 3,5 dl személyenként, helyette lehet szőlőlé is)
 • pohár (mindenkinek)
 • egy nagy és díszes serleg (Élijáhu/Illés serlege)
 • egy tálka sós víz (majd bizonyos ételeket kell belemártani)
 • három darab pászka (macá, macesz)
 • ünnepi gyertyák (legalább kettő)

Szokás az asztalra kitenni széderkor a család aranyát, ékszereit, emlékül az Egyiptomból kihozott kincsekre.

zroá jelképezi azt az egészben sült bárányt, amelyet a templom fennállásakor a szentélynél áldoztak. A templom a zsidó hit szerint még nem áll, ezért nem fogyasztják el az áldozatot. (A kereszténység Jézusban látja a Messiást, aki a templomot a hívők közösségében építette fel. Az új templomban Jézus a bárány, vagyis az áldozat.)

Keresztényként:

A pészah a megváltásról szól – a páskabárányt a Messiással azonosítják, aki feláldoztatott, hogy magára vegye az emberiség bűneit („Isten Báránya”, A jelenések könyve is Bárányként említi Jézust) (ld. még: 1Kor 5,7). A keresztény értelmezésben a középső, kettétört macesz Jézus halálára utal (a Szentháromság második személye a Fiú), majd a megtalálása a feltámadására.

Egy másik analógia: ami a zsidóknak az Egyiptomból való szabadulás, az egy kereszténynek a bűnös, Isten nélküli élet elhagyása.

Amit még kiemelnék:

~ az asztalon lévő borból is rituálisan szabad inni, és mindannyiszor ahányszor isznak belőle jelentéssel bír, mégpedig:

~ megszabadítalak, kivezetlek (hocéti) – A fizikai szabadulás (Egyiptomból)

~ megmentelek (hicálti) – megváltás a szolgaságból

~ megváltalak (gáálti) – szabad néppé formálódás

~ népemmé fogadlak (lákáhti) – isteni kiválasztás (lásd sávuot)

…és az ötödik (Illés próféta kelyhe):

~ beviszlek titeket az országba – ez a Szentföldre vonatkozik, amelyen a szentély újra áll a Messiás eljövetelekor… (Az ötödik pohár bort nem isszák meg, mert még várják a Messiást. – Megjegyzem, mi megihatjuk, hiszen a Messiás eljött!!)

A zsidók tulajdonképpen Istennek szeretnének megfelelni azzal, hogy betartják a vacsora minden szegletét. Annak a vacsorának szabályait, amit az Egyiptomból való szabadulás emlékére tartanak. Ha olvasunk a sorok közt, micsoda kegyelem rejtőzik bennük… megváltalak, megmentelek, népemmé fogadlak, beviszlek az országba, megszabadítalak…

Hitünk szerint, Jézus Krisztus mindezt BETELJESÍTETTE és valóságossá tette!

Hiszem, hogy nemcsak az úrvacsorát, hanem azzal együtt az  egész asztalközösséget ránk hagyta Urunk ebben az ünnep előtti, csütörtöki üzenetben. És mivel Ő Megtette, mi is megtehetjük. Közelebb hozhatja az ünnepet, segít ráhangolódni a szívünket, a gondolatainkat. És mialatt olvashatjuk eredeti Szavait, ehetjük amit akkor Ő evett…

Milyen csodálatos, hogy hihetjük és vallhatjuk, hogy a Megváltó Eljött és itt van! Nem tévedés, beteljesedett Írás Ő! Minden Messiásról szóló próféciát és jövendölést valóra váltott!

MEGVÁLTOTT!

Áldott ünnepet kívánok a szívekben:

Rodák Kinga

Hazugság helyett igazság – 2. hét / 1. nap

Ki kell érdemelned Isten szeretetét

Olvasd el!: Efézus 2:8; 1 János 4:19

IMÁK: Efézus 2:8

Számos vallásban az a hit él, hogy ki kell érdemelni egy magasabb hatalom szeretetét. Ez a hazugság beszivárgott egyes keresztények életébe is. Az emberek aggódva töprengenek, hogy vajon elég jók-e ahhoz, hogy Isten elfogadja őket? Úgy gondolják, hogy a megváltás egy cél, amit el kell érni, nem egy ajándék, amit el lehet fogadni.

A Biblia egyértelműen kimondja, hogy a megváltás, Isten irántunk való csodálatos szeretetének az eredménye. Kegyelmének megnyilvánulására hittel válaszolhatunk, és ez az egyetlen dolog, amivel ki lehet érdemelni az Istennel való kapcsolatot. Isten már akkor szeretett minket, mielőtt bármit is tehettünk volna érte, mielőtt bármilyen érzelmet is táplálhattunk volna feléje. Semmit sem tehetünk, ami elválaszthatna minket az Ő szeretetétől.

Ezért az Igazságért, biztonságban és szabadon közeledhetünk Istenhez. Nem kell tartanunk Tőle, mikor nem teljesítjük az Ő szent elvárásait – gondoskodott rólunk az Ő kegyelme által. Inkább örüljünk az Ő jóságának és éljünk hálás életet. Kegyelem által lettél megváltva!

Amint ma a hitedre gondolsz, milyen formában próbáltad kiérdemelni Isten szeretetét ahelyett, hogy teljes szívből elfogadtad volna az Ő kegyelmének ingyen ajándékát?

Mennyei Atyám, köszönöm kegyelmed csodálatos ajándékát. Nem tudtam volna kiérdemelni. Ami nekem nem került semmibe, az a Te Fiad életébe került. Imádkozom, hogy mindig emlékezzek Jézus értem hozott áldozatára és azt megbecsülve éljem az életem. Jézus nevében, Ámen

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

1. és 2. Thesszalonika – 1. hét / 3. nap

Olvasd el!: 1 Thesszalonika 2:1-8

IMÁK: 1 Thesszalonika 2:8

Pál őszintén osztotta meg a megváltás üzenetét, nem pedig önzően önmagának szolgálva. Életét egészen az evangéliumnak szentelve önfeláldozóan szolgált másokat és elfogadta a szenvedést, mert megértette, hogy Isten Igéjét sosem hirdetjük hiába. Az ő szolgálatát sokkal jobban foglalkoztatta a thesszalonikai nép lelke, mint az, hogy nevet szerezzen magának.

Pál nem engedte, hogy a konfliktusok vagy a kritika visszarettentsék attól, hogy beteljesítse küldetését mint Isten szócsöve. A szívét egyetlen égő szenvedély lobbantotta lángra, és ez megváltoztatta azt, ahogyan az embereket látta: minden embert úgy látott, mint egy elveszett lelket, akinek szüksége van az Atyja szeretetére. Ahogyan egy édesanyának nincs hőbb vágya, minthogy kezében tarthassa és táplálhassa apró csecsemőjét, úgy Pál is gyengéden mutatja meg minden egyes éhes hívőnek, hogy a fennmaradás egyedüli valódi forrása az egyetlen igaz Isten.

Elgondolkodtál már valaha azon, hogy milyen kiváltság az, hogy Isten rád bízta az evangélium drága üzenetét? Kérd Istent, hogy nyissa meg szíved az elveszettek irányába, és töltsön be szenvedéllyel, hogy együttérzéssel oszthasd meg az örömhírt. Nem te felelsz a végeredményért, azért azonban igen, hogy kiállj, és beszélj róla!

Uram, kérlek te add nekem ugyanazt a tüzet és bátorságot ami Pálban is munkálkodott, azért, hogy a megváltás reményét a körülöttem élőkkel megoszthassam. Terhelj meg, kérlek, gyengéd szeretettel az emberek lelke iránt, és mutasd meg, miként beszéljek az elveszetteknek arról, hogy egyedül Te tudod csak megelégíteni őket. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

1. és 2. Thesszalonika – 1. hét / 2. nap

Olvasd el!: 1 Thesszalonika 1:4-10

IMÁK: 1 Thesszalonika 1:4-5

Pál ezen a helyen arról beszél, hogy milyen örömmel fogadták a thesszalonikaiak az evangéliumot a nyomorúság idején. Pál hatékonyan adta át nekik az örömhírt, a Szent Szellem pedig meggyőzve őket meghódította az emberek szívét és örökre megváltoztatta az életüket. Ma mi is arra vagyunk elhívva, hogy megnyissuk szívünket ezelőtt a változtató erejű igazság előtt: Isten szeret minket és kiválasztott minket arra, hogy mindent a Megmentőnk kezébe tegyünk le.

Ezen a héten hogyan fogod megosztani Krisztust másokkal az életeden keresztül? Vajon az Úr szava buzgón „zeng” az ajkadon? Tényleg elhatároztad magadban azt, hogy elfordulsz az önző bálványimádástól, és teljes mértékben az igaz Istent szolgálod? Arra vagyunk elhívva, hogy miután meghallottuk az Igét, reagáljunk annak üzenetére, majd meséljünk a megváltásnak annak a reménységéről, amely Krisztusban van elrejtve mindenkinek, aki csak hajlandó meghallgatni. Ha egészen Krisztusnak adjuk az életünket, akkor a Szent Szellem veszi át az uralmat felette, és az Ő szavai törnek majd elő a szívünkből, hogy hatással legyenek a világra.

Atyám, köszönöm, hogy engem választottál, mint szeretett gyermekedet, és hogy a Szent Szellemen keresztül erőt adtál arra, hogy megosszam az evangéliumot. Segíts, hogy legyen elég bátorságom kinyitni a számat és örömmel beszélni másoknak arról, hogy egyedül Krisztus ment meg minket a pusztulástól és egyedül Ő élesztheti fel a reményt a szívünkben! Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Félelem és aggodalom – 4. hét / 5. nap

Isten a Megváltód

Történt már olyan, hogy egy zsúfolt helyen voltál és láttál egy anyát, amint gyermeke kezét fogva irányítja az úton? Ha mentél már keresztül egy forgalmas repülőtér váróján, akkor valószínűleg láttad már ezt a jelenetet. A gyermek az anyukájára bízza magát, hogy ő irányítsa keresztül a káoszon.

Van, hogy mély víz vesz körül bennünket és nekünk át kell gázolni rajta. De Teremtő Istenünk megígérte, hogy mellettünk lesz a vízben is. Nem kell arra gondoljunk, hogy kétségbeesésünkben elmerülünk, hiszen Mennyei Atyánk fenntart minket. Ő fogja a kezünket.

Amikor a Biblia a megváltásról beszél, akkor abba mindig beleérti a szabadságot is. Krisztuson keresztül Isten feloldozott a halálból, a bűnből, a félelemből. Jézus miatt életünk, reménységünk, örömünk van. Emiatt élhetünk és lélegezhetünk függetlenül attól, milyen körülmények jönnek. Jézus kifizette a teljes árat. Istenhez tartozunk.

Az, hogy tudod, Istenhez tartozol, hogyan segít legyőzni a félelem idejét? Isten melletted jár a megpróbáltatásokban és a káoszban is. Ő mutatja az utat. Szükségünk van arra, hogy a Megváltónkba kapaszkodjunk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy elküldted Fiadat, hogy kifizesse bűneim árát. Köszönöm, hogy hívsz a Veled való kapcsolatra. Segíts, hogy olyan időkben is bízzak benned, amiket nem értek. Segíts, hogy meglássam, hogyan munkálkodsz a káoszban. Szavaidon keresztül mutasd meg nekem az igazságodat. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Virág Eszter

Jakab – 3. hét / 5. nap

Jakab arra bátorítja a hívőket, hogy vessék alá magukat Krisztusnak annak érdekében, hogy felülkerekedjenek a kísértésen és ellenálljanak a Sátánnak. Jézus Krisztuson keresztül Isten szenvedélyes módon próbál közeledni hozzánk. A végtelen lenyúl a végeshez. A szent befedezi a szentségtelent. A tökély keresi a tökéletlent. A hívő megváltása a bűneink alázatos megvallásával kezdődik, és az elkeseredett szükségünkkel, hogy Jézus megtisztítson bennünket. Átalakulásunk pedig azzal folytatódik, hogy alázatosan megvalljuk, minden egyes nap szükségünk van Jézusra ahhoz, hogy szent életet élhessünk.

Miben állsz ellen annak, hogy teljesen átadd magad az Úrnak? Isten az Ő Fiának áldozata által menti meg a méltatlan és érdemtelen hívőket a haláltól és a bűn kötelékétől. Végtelen és felmérhetetlen értéket ad nekünk, ezért teljes mértékben rábízhatjuk a maximális odaszánásunkkal. Melyek azok a területek, ahol nyomást érzel, hogy ellenállj Istennek és eltérj az Ő neked szánt terveitől?

 

Mennyei Atyám, köszönöm a csodálatos szereteted, amely arra indít, hogy Rád bízzam az életem. Uram, kérlek segíts helyettesíteni az önzésemet a Te alázatoddal, az ellenállásomat megadással, a félszívűségemet pedig a Te teljességeddel. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

Edzés

„Mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek…” – Filippi 2:13

Edzés… Mostanában már a szó önmagában lustaságra késztet. Nagyon jól tudom, hogy nem vagyok formában, így az edzés feladata állandóan előttem lebeg és nyomaszt.

Ahogyan erről beszélek, máris késztetést érzek arra, hogy felvegyem a futócipőmet ebben a csípős őszi időben. A kifejezést természetesen más értelemben használjuk itt, azonban szerettem volna felhívni rá a figyelmeteket, mert óriási fontossággal bír ebben a szakaszban. Ezek az Igeversek azt mondják nekünk, hogy eddzünk, hogy dolgozzunk az üdvösségen.

Nagyon fontos leszögezni a különbséget aközött, hogy kiérdemeljük az üdvösséget, vagy hogy dolgozzunk rajta, hiszen a hitünk egyik sarokköve alapszik ezen az apró részleten. Az üdvösséget nem tudjuk kiérdemelni. Ezt muszáj megértenek! Soha semmit nem tudunk tenni annak érdekében, hogy kiérdemeljük az üdvösséget! Egy egész életnyi jócselekedet, kedves szó, és a legjobb szándék is kevés. Nem vagyunk méltóak arra a kegyelemre, amelyet ránk tékozoltak, és nem érdemeljük meg a helyünket az Úr jelenlétében.

És mégis, meg vagyunk hívva, hogy az Ő családjának tagjai legyünk. Üdvösségünket a kereszten vették meg, lelkünk pedig Krisztus áldozatán keresztül menekült meg.

Nehéz teljes mélységében felfogni egy ilyen nagylelkű ajándékot. Amit tekintélyre vagy gazdagságra való tekintet nélkül adnak. Semmi apróbetűs rész. Semmi kamat. Semmi visszavonás. Semmi tartozás vagy hitel.

Ingyen van. Örökké tart. Ha valóban behívod Krisztust a szívedbe, akkor semmit sem tehetsz azért, hogy elveszítsd az üdvösséged. Semmit. A Királyság polgára lettél és a neved fel van írva az Élet Könyvébe.

De akkor mi is van a munkálkodással?

Pál itt arra a változásra utal, amelyet a megváltás indít el bennünk. Itt nem templomi projektekről van szó, vagy szolgálati területekről, amelyeken azért vagyunk jelen, hogy az emberek észrevegyenek bennünket. Ez arról szól, hogy hogyan reagál a szívünk az örömhírre és hogyan közeledünk a Teremtőnkhöz hódolattal és csodálattal. (Szeretett testvéreim, ti mindig hallgattatok rám, amikor közöttetek éltem. Most, hogy távol vagyok, még sokkal fontosabb, hogy engedelmeskedjetek. Isten iránti teljes tisztelettel, sőt istenfélelemmel tegyétek… – Filippi 2:12)

Isten nem egyedül küld ki minket, és nem távirányítással irányít. Ő velünk van és munkálkodik bennünk. Arra vágyik, hogy egyénileg növekedjünk, mint a hit emberei, és hogy olyan életet éljünk, amely Őt tükrözi. (Mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet szerez. – Filippi 2:13)

Ez egy lehetőség arra, hogy Istent a szívünk ritkán látott, titkos helyein fogadhassuk.

Megváltozott szívek. Helyreállított múlt. Gyógyult kapcsolatok. Megtalált nyugalom a gyász idején, és öröm reggel. Ezek Isten munkájának nyomai, melyet bennünk végezhet.

Ő arra is vágyik, hogy más hívőkkel harmóniában éljünk. Arra hívott el minket, hogy az Ő Egyháza legyünk, az Ő Menyasszonya. Ez egy lehetőség arra, hogy felismerjük és elismerjük egymás erősségeit. Egy sokszínű család, mely türelmet és kitartást igényel, és megkívánja, hogy közösen dolgozzunk, ne versengve. Az Egyház arra lett teremtve, hogy feltöltsön, azonban könnyen átváltozhat egy nyomasztó intézménnyé ha engedjük, hogy emberi hajlamaink vegyék át a vezetést ahelyett, hogy Isten vezetésére támaszkodnánk.

Az, hogy hogyan munkálkodunk az üdvösségen és hogyan éljük meg az örömhírt—mind egyénileg, mind pedig kollektíven – nagyjából kiteszi azt, amit az emberek a kereszténységből látnak. Vajon képmutatóknak tartanak majd, vagy tanúi lesznek annak, ahogy megszentelődünk? Vajon el fogják maguktól utasítani az egyházat, vagy vágyni fognak arra a közösségre, amelyet mi gondozunk?

Munkálkodjunk az üdvösségen együtt! Legyen az életünk áldozat, a dicsőítés őszinte tette.

Kegyelem és békesség,

Sara

Sara egy dél-texasi lány, aki jelenleg Dallas környékén lakik. Rajong a férjéért, akivel több, mint 14 éve élnek együtt, és örömét leli abban a mindennapos káoszban, amely három kislány nevelésével jár. Orvosként dolgozik, aki az MRI segítségével történő képalkotásra specializálódott. Sara egy bátorító barát, akinek célja őszinte kapcsolatok kialakítása. Szeret nőket és családokat segíteni, és szenvedélyesen szívén hordozza a Bibliafordításokat ügyét is.

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/working-out/

1. és 2. Timóteus – 1. hét / 2. nap

„Tudjuk, hogy a Törvény jó, ha megfelelő módon élnek vele.” – 1 Timóteus 1:8

AZ Ószövetség törvényének célja az volt, hogy rámutasson arra, milyen nagy szükségünk van egy Megváltóra, egyesek azonban szívesebben fordulnak a törvényhez szabadulásért. Megnyugtatja őket, ha követik a szabályokat és előírásokat, mert úgy érzik, hogy így letudják a saját részüket az üdvösség „kiérdemlésében”. Megnyugszanak a vallásos célú törvényközpontúságban, mert jók ebben a játékban. Tudják, hogy hogyan tűnjenek szentnek anélkül, hogy belülről valóban megváltoznának. Mégis, Isten Igéjéből tudjuk, hogy Jézust a szívünk érdekli. A szív teljességéből szól a száj. Sosem leszünk képesek kiérdemelni az üdvösséget. A törvény jó, mert rámutat, hogy milyen égető szükségünk van a Megváltóra, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a szabályok követése nem fog minket megmenteni… erre csak Jézus képes.

Drága Istenem!

Köszönöm neked azt, amit a kereszten tettél értem annyi évvel ezelőtt. Köszönöm, hogy nem kell úgy élnem az életemet, hogy állandóan azon aggódom, vajon „elég jó” vagyok-e a mennybejutáshoz. Köszönöm, hogy biztosítottad nekem az utat, és számomra is elérhetővé tetted a megváltás ajándékát. Ámen  (YouVersion)

 

Fordította: Szabó Anna