Hazugság helyett igazság – 2. hét / 1. nap

Ki kell érdemelned Isten szeretetét

Olvasd el!: Efézus 2:8; 1 János 4:19

IMÁK: Efézus 2:8

Számos vallásban az a hit él, hogy ki kell érdemelni egy magasabb hatalom szeretetét. Ez a hazugság beszivárgott egyes keresztények életébe is. Az emberek aggódva töprengenek, hogy vajon elég jók-e ahhoz, hogy Isten elfogadja őket? Úgy gondolják, hogy a megváltás egy cél, amit el kell érni, nem egy ajándék, amit el lehet fogadni.

A Biblia egyértelműen kimondja, hogy a megváltás, Isten irántunk való csodálatos szeretetének az eredménye. Kegyelmének megnyilvánulására hittel válaszolhatunk, és ez az egyetlen dolog, amivel ki lehet érdemelni az Istennel való kapcsolatot. Isten már akkor szeretett minket, mielőtt bármit is tehettünk volna érte, mielőtt bármilyen érzelmet is táplálhattunk volna feléje. Semmit sem tehetünk, ami elválaszthatna minket az Ő szeretetétől.

Ezért az Igazságért, biztonságban és szabadon közeledhetünk Istenhez. Nem kell tartanunk Tőle, mikor nem teljesítjük az Ő szent elvárásait – gondoskodott rólunk az Ő kegyelme által. Inkább örüljünk az Ő jóságának és éljünk hálás életet. Kegyelem által lettél megváltva!

Amint ma a hitedre gondolsz, milyen formában próbáltad kiérdemelni Isten szeretetét ahelyett, hogy teljes szívből elfogadtad volna az Ő kegyelmének ingyen ajándékát?

Mennyei Atyám, köszönöm kegyelmed csodálatos ajándékát. Nem tudtam volna kiérdemelni. Ami nekem nem került semmibe, az a Te Fiad életébe került. Imádkozom, hogy mindig emlékezzek Jézus értem hozott áldozatára és azt megbecsülve éljem az életem. Jézus nevében, Ámen

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

1. és 2. Thesszalonika – 1. hét / 3. nap

Olvasd el!: 1 Thesszalonika 2:1-8

IMÁK: 1 Thesszalonika 2:8

Pál őszintén osztotta meg a megváltás üzenetét, nem pedig önzően önmagának szolgálva. Életét egészen az evangéliumnak szentelve önfeláldozóan szolgált másokat és elfogadta a szenvedést, mert megértette, hogy Isten Igéjét sosem hirdetjük hiába. Az ő szolgálatát sokkal jobban foglalkoztatta a thesszalonikai nép lelke, mint az, hogy nevet szerezzen magának.

Pál nem engedte, hogy a konfliktusok vagy a kritika visszarettentsék attól, hogy beteljesítse küldetését mint Isten szócsöve. A szívét egyetlen égő szenvedély lobbantotta lángra, és ez megváltoztatta azt, ahogyan az embereket látta: minden embert úgy látott, mint egy elveszett lelket, akinek szüksége van az Atyja szeretetére. Ahogyan egy édesanyának nincs hőbb vágya, minthogy kezében tarthassa és táplálhassa apró csecsemőjét, úgy Pál is gyengéden mutatja meg minden egyes éhes hívőnek, hogy a fennmaradás egyedüli valódi forrása az egyetlen igaz Isten.

Elgondolkodtál már valaha azon, hogy milyen kiváltság az, hogy Isten rád bízta az evangélium drága üzenetét? Kérd Istent, hogy nyissa meg szíved az elveszettek irányába, és töltsön be szenvedéllyel, hogy együttérzéssel oszthasd meg az örömhírt. Nem te felelsz a végeredményért, azért azonban igen, hogy kiállj, és beszélj róla!

Uram, kérlek te add nekem ugyanazt a tüzet és bátorságot ami Pálban is munkálkodott, azért, hogy a megváltás reményét a körülöttem élőkkel megoszthassam. Terhelj meg, kérlek, gyengéd szeretettel az emberek lelke iránt, és mutasd meg, miként beszéljek az elveszetteknek arról, hogy egyedül Te tudod csak megelégíteni őket. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

1. és 2. Thesszalonika – 1. hét / 2. nap

Olvasd el!: 1 Thesszalonika 1:4-10

IMÁK: 1 Thesszalonika 1:4-5

Pál ezen a helyen arról beszél, hogy milyen örömmel fogadták a thesszalonikaiak az evangéliumot a nyomorúság idején. Pál hatékonyan adta át nekik az örömhírt, a Szent Szellem pedig meggyőzve őket meghódította az emberek szívét és örökre megváltoztatta az életüket. Ma mi is arra vagyunk elhívva, hogy megnyissuk szívünket ezelőtt a változtató erejű igazság előtt: Isten szeret minket és kiválasztott minket arra, hogy mindent a Megmentőnk kezébe tegyünk le.

Ezen a héten hogyan fogod megosztani Krisztust másokkal az életeden keresztül? Vajon az Úr szava buzgón „zeng” az ajkadon? Tényleg elhatároztad magadban azt, hogy elfordulsz az önző bálványimádástól, és teljes mértékben az igaz Istent szolgálod? Arra vagyunk elhívva, hogy miután meghallottuk az Igét, reagáljunk annak üzenetére, majd meséljünk a megváltásnak annak a reménységéről, amely Krisztusban van elrejtve mindenkinek, aki csak hajlandó meghallgatni. Ha egészen Krisztusnak adjuk az életünket, akkor a Szent Szellem veszi át az uralmat felette, és az Ő szavai törnek majd elő a szívünkből, hogy hatással legyenek a világra.

Atyám, köszönöm, hogy engem választottál, mint szeretett gyermekedet, és hogy a Szent Szellemen keresztül erőt adtál arra, hogy megosszam az evangéliumot. Segíts, hogy legyen elég bátorságom kinyitni a számat és örömmel beszélni másoknak arról, hogy egyedül Krisztus ment meg minket a pusztulástól és egyedül Ő élesztheti fel a reményt a szívünkben! Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Félelem és aggodalom – 4. hét / 5. nap

Isten a Megváltód

Történt már olyan, hogy egy zsúfolt helyen voltál és láttál egy anyát, amint gyermeke kezét fogva irányítja az úton? Ha mentél már keresztül egy forgalmas repülőtér váróján, akkor valószínűleg láttad már ezt a jelenetet. A gyermek az anyukájára bízza magát, hogy ő irányítsa keresztül a káoszon.

Van, hogy mély víz vesz körül bennünket és nekünk át kell gázolni rajta. De Teremtő Istenünk megígérte, hogy mellettünk lesz a vízben is. Nem kell arra gondoljunk, hogy kétségbeesésünkben elmerülünk, hiszen Mennyei Atyánk fenntart minket. Ő fogja a kezünket.

Amikor a Biblia a megváltásról beszél, akkor abba mindig beleérti a szabadságot is. Krisztuson keresztül Isten feloldozott a halálból, a bűnből, a félelemből. Jézus miatt életünk, reménységünk, örömünk van. Emiatt élhetünk és lélegezhetünk függetlenül attól, milyen körülmények jönnek. Jézus kifizette a teljes árat. Istenhez tartozunk.

Az, hogy tudod, Istenhez tartozol, hogyan segít legyőzni a félelem idejét? Isten melletted jár a megpróbáltatásokban és a káoszban is. Ő mutatja az utat. Szükségünk van arra, hogy a Megváltónkba kapaszkodjunk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy elküldted Fiadat, hogy kifizesse bűneim árát. Köszönöm, hogy hívsz a Veled való kapcsolatra. Segíts, hogy olyan időkben is bízzak benned, amiket nem értek. Segíts, hogy meglássam, hogyan munkálkodsz a káoszban. Szavaidon keresztül mutasd meg nekem az igazságodat. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Virág Eszter

Jakab – 3. hét / 5. nap

Jakab arra bátorítja a hívőket, hogy vessék alá magukat Krisztusnak annak érdekében, hogy felülkerekedjenek a kísértésen és ellenálljanak a Sátánnak. Jézus Krisztuson keresztül Isten szenvedélyes módon próbál közeledni hozzánk. A végtelen lenyúl a végeshez. A szent befedezi a szentségtelent. A tökély keresi a tökéletlent. A hívő megváltása a bűneink alázatos megvallásával kezdődik, és az elkeseredett szükségünkkel, hogy Jézus megtisztítson bennünket. Átalakulásunk pedig azzal folytatódik, hogy alázatosan megvalljuk, minden egyes nap szükségünk van Jézusra ahhoz, hogy szent életet élhessünk.

Miben állsz ellen annak, hogy teljesen átadd magad az Úrnak? Isten az Ő Fiának áldozata által menti meg a méltatlan és érdemtelen hívőket a haláltól és a bűn kötelékétől. Végtelen és felmérhetetlen értéket ad nekünk, ezért teljes mértékben rábízhatjuk a maximális odaszánásunkkal. Melyek azok a területek, ahol nyomást érzel, hogy ellenállj Istennek és eltérj az Ő neked szánt terveitől?

 

Mennyei Atyám, köszönöm a csodálatos szereteted, amely arra indít, hogy Rád bízzam az életem. Uram, kérlek segíts helyettesíteni az önzésemet a Te alázatoddal, az ellenállásomat megadással, a félszívűségemet pedig a Te teljességeddel. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

Edzés

„Mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek…” – Filippi 2:13

Edzés… Mostanában már a szó önmagában lustaságra késztet. Nagyon jól tudom, hogy nem vagyok formában, így az edzés feladata állandóan előttem lebeg és nyomaszt.

Ahogyan erről beszélek, máris késztetést érzek arra, hogy felvegyem a futócipőmet ebben a csípős őszi időben. A kifejezést természetesen más értelemben használjuk itt, azonban szerettem volna felhívni rá a figyelmeteket, mert óriási fontossággal bír ebben a szakaszban. Ezek az Igeversek azt mondják nekünk, hogy eddzünk, hogy dolgozzunk az üdvösségen.

Nagyon fontos leszögezni a különbséget aközött, hogy kiérdemeljük az üdvösséget, vagy hogy dolgozzunk rajta, hiszen a hitünk egyik sarokköve alapszik ezen az apró részleten. Az üdvösséget nem tudjuk kiérdemelni. Ezt muszáj megértenek! Soha semmit nem tudunk tenni annak érdekében, hogy kiérdemeljük az üdvösséget! Egy egész életnyi jócselekedet, kedves szó, és a legjobb szándék is kevés. Nem vagyunk méltóak arra a kegyelemre, amelyet ránk tékozoltak, és nem érdemeljük meg a helyünket az Úr jelenlétében.

És mégis, meg vagyunk hívva, hogy az Ő családjának tagjai legyünk. Üdvösségünket a kereszten vették meg, lelkünk pedig Krisztus áldozatán keresztül menekült meg.

Nehéz teljes mélységében felfogni egy ilyen nagylelkű ajándékot. Amit tekintélyre vagy gazdagságra való tekintet nélkül adnak. Semmi apróbetűs rész. Semmi kamat. Semmi visszavonás. Semmi tartozás vagy hitel.

Ingyen van. Örökké tart. Ha valóban behívod Krisztust a szívedbe, akkor semmit sem tehetsz azért, hogy elveszítsd az üdvösséged. Semmit. A Királyság polgára lettél és a neved fel van írva az Élet Könyvébe.

De akkor mi is van a munkálkodással?

Pál itt arra a változásra utal, amelyet a megváltás indít el bennünk. Itt nem templomi projektekről van szó, vagy szolgálati területekről, amelyeken azért vagyunk jelen, hogy az emberek észrevegyenek bennünket. Ez arról szól, hogy hogyan reagál a szívünk az örömhírre és hogyan közeledünk a Teremtőnkhöz hódolattal és csodálattal. (Szeretett testvéreim, ti mindig hallgattatok rám, amikor közöttetek éltem. Most, hogy távol vagyok, még sokkal fontosabb, hogy engedelmeskedjetek. Isten iránti teljes tisztelettel, sőt istenfélelemmel tegyétek… – Filippi 2:12)

Isten nem egyedül küld ki minket, és nem távirányítással irányít. Ő velünk van és munkálkodik bennünk. Arra vágyik, hogy egyénileg növekedjünk, mint a hit emberei, és hogy olyan életet éljünk, amely Őt tükrözi. (Mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet szerez. – Filippi 2:13)

Ez egy lehetőség arra, hogy Istent a szívünk ritkán látott, titkos helyein fogadhassuk.

Megváltozott szívek. Helyreállított múlt. Gyógyult kapcsolatok. Megtalált nyugalom a gyász idején, és öröm reggel. Ezek Isten munkájának nyomai, melyet bennünk végezhet.

Ő arra is vágyik, hogy más hívőkkel harmóniában éljünk. Arra hívott el minket, hogy az Ő Egyháza legyünk, az Ő Menyasszonya. Ez egy lehetőség arra, hogy felismerjük és elismerjük egymás erősségeit. Egy sokszínű család, mely türelmet és kitartást igényel, és megkívánja, hogy közösen dolgozzunk, ne versengve. Az Egyház arra lett teremtve, hogy feltöltsön, azonban könnyen átváltozhat egy nyomasztó intézménnyé ha engedjük, hogy emberi hajlamaink vegyék át a vezetést ahelyett, hogy Isten vezetésére támaszkodnánk.

Az, hogy hogyan munkálkodunk az üdvösségen és hogyan éljük meg az örömhírt—mind egyénileg, mind pedig kollektíven – nagyjából kiteszi azt, amit az emberek a kereszténységből látnak. Vajon képmutatóknak tartanak majd, vagy tanúi lesznek annak, ahogy megszentelődünk? Vajon el fogják maguktól utasítani az egyházat, vagy vágyni fognak arra a közösségre, amelyet mi gondozunk?

Munkálkodjunk az üdvösségen együtt! Legyen az életünk áldozat, a dicsőítés őszinte tette.

Kegyelem és békesség,

Sara

Sara egy dél-texasi lány, aki jelenleg Dallas környékén lakik. Rajong a férjéért, akivel több, mint 14 éve élnek együtt, és örömét leli abban a mindennapos káoszban, amely három kislány nevelésével jár. Orvosként dolgozik, aki az MRI segítségével történő képalkotásra specializálódott. Sara egy bátorító barát, akinek célja őszinte kapcsolatok kialakítása. Szeret nőket és családokat segíteni, és szenvedélyesen szívén hordozza a Bibliafordításokat ügyét is.

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/working-out/

1. és 2. Timóteus – 1. hét / 2. nap

„Tudjuk, hogy a Törvény jó, ha megfelelő módon élnek vele.” – 1 Timóteus 1:8

AZ Ószövetség törvényének célja az volt, hogy rámutasson arra, milyen nagy szükségünk van egy Megváltóra, egyesek azonban szívesebben fordulnak a törvényhez szabadulásért. Megnyugtatja őket, ha követik a szabályokat és előírásokat, mert úgy érzik, hogy így letudják a saját részüket az üdvösség „kiérdemlésében”. Megnyugszanak a vallásos célú törvényközpontúságban, mert jók ebben a játékban. Tudják, hogy hogyan tűnjenek szentnek anélkül, hogy belülről valóban megváltoznának. Mégis, Isten Igéjéből tudjuk, hogy Jézust a szívünk érdekli. A szív teljességéből szól a száj. Sosem leszünk képesek kiérdemelni az üdvösséget. A törvény jó, mert rámutat, hogy milyen égető szükségünk van a Megváltóra, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a szabályok követése nem fog minket megmenteni… erre csak Jézus képes.

Drága Istenem!

Köszönöm neked azt, amit a kereszten tettél értem annyi évvel ezelőtt. Köszönöm, hogy nem kell úgy élnem az életemet, hogy állandóan azon aggódom, vajon „elég jó” vagyok-e a mennybejutáshoz. Köszönöm, hogy biztosítottad nekem az utat, és számomra is elérhetővé tetted a megváltás ajándékát. Ámen  (YouVersion)

 

Fordította: Szabó Anna

A lenyűgöző hírek

„Krisztus azonban kiváltott bennünket a Törvény átka alól, amikor helyettünk magára vette az átkot.” – Galata 3:13

Elolvastad – de tényleg elolvastad – a mára kijelölt Igeverseket? Megáztattad a lelked bennük? Gondolkodtál rajtuk? Ha nem, akkor ÁLLJ MEG, szánj rá egy kis időt, és tedd meg most!

Le vagy nyűgözve?

Lenyűgözött az áldozat gyönyörűsége, amit érted és értem hoztak? Engem mindenképpen. Annyira lenyűgözött, hogy alig jutok szóhoz.

„Átok sújt mindenkit, akit fára függesztve végeznek ki.” – Galata 3:14

Jézus magára vette azt az átkot, amely mindazokat sújtja, akik megszegték a törvényt. Téged és engem. Tim Keller azt mondja: „ha egy embert az Ószövetségben kivégeztek, akkor azt általában megkövezéssel tették. Ha egy testet fára akasztottak, az az isteni elutasítottságot jelképezte. A fára függesztett ember nem azért volt átkozott, mert felakasztották, hanem pont ellenkezőleg, az akasztás volt az átkozottság jele. Pál azért hívja fel a figyelmet arra, hogy Jézust keresztre feszítve végezték ki, hogy megmutassa, Ő Isten elutasításának átkát szenvedte el ott.”

„Akit Isten elfogad, az a hite által fog élni.” – Galata 3:11

Ott függött, helyettünk, értünk. Magára vette az átkot, amelyet mi érdemeltünk azért, hogy miénk lehessen az áldás, amit Ő érdemelt volna meg.

És a lenyűgöző rész? Ahogyan Jézus bűnössé lett értünk, úgy mi is igazzá lettünk általa. Isten mostmár tökéletesnek, tisztának, igaznak, és hibáktól mentesnek lát minket. Ez sokkal több a puszta megbocsátásnál. Ez azt jelenti, hogy az Atya szemében tökéletesek vagyunk.

Tökéletesek.

És a mi részünk? Csak fel kell Rá néznünk, és élnünk…

Nézz fel az emberre a kereszten!

Lásd meg, hogy mit tett!

Engedd, hogy ez dicsőítésre ösztönözzön!

Engedd, hogy meglágyuljon a szíved, miközben Őt nézed!

Légy lenyűgözve!

„Sosem hagyjuk magunk mögött az evangéliumot – nem is tudjuk, és nem is kell.” – Tim Keller

Úgyhogy maradjunk csak itt. Itt, a kereszt lábánál. Nézzünk fel Rá, és éljünk, barátaim! Engedjük, hogy ezek a lenyűgöző hírek minden gondolatunkat átitassák a mai napon!

 

Szeretettel, ezen a héten Texasból (ugyanis egészen Texasig repültem Ugandából azért, hogy találkozhassak a Szeresd Nagyon Istent lányaival)!

Joy

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-stunning-news-wednesday-week-3/

 

Egy adósság, amit lehetetlen visszafizetni

“Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, s így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem! Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten Fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem. Mindazt, amit Isten kegyelemből ajándékozott nekünk, nem akarom hiábavalóvá tenni! Hiszen, ha a Törvény megtartása tenne elfogadhatóvá Isten előtt, akkor Krisztus halála értelmetlen és fölösleges lett volna.” ~ Galata 2:20-21

A Galata levél 1. részében Pál hajthatatlan a keresztény hitünk legfontosabb alapigazsága felől: hogy a megváltás egyedül a Krisztusba vetett hit által történik.

“Mert nincs senki másban üdvösség, egyedül csak Jézusban! Az ő neve az egyetlen a világon, amely által az emberek üdvösségre juthatnak!.” Ap. Csel. 4:12

Ugyanez volt a protestáns reformáció csatakiáltása is. Közismert megnevezése, az „Öt Solas”, összefoglalta megváltásunk lényegét:

Sola Scriptura – A megváltás egyedül az Írásokban van kinyilatkoztatva.
Solus Christus – A megváltás egyedül Krisztusban található.
Sola Gratia – A megváltás teljességében, kizárólagosan kegyelem által van.
Sola Fide – A megváltás egyedül hit által kapható meg.
Soli Deo Gloria – A megváltás egyedül Isten dicsőségére adatott.

Pál megfenyíti a galáciaiakat, amiért a hamis tanítókat követték, akik azt állították, hogy a megváltás a Jézusba vetett hit által, plusz a törvények betartása által kapható meg.

Miközben tovább magyarázza a kegyelemből, hit által történő megváltást, a Galata levél 2. részét azzal a kijelentéssel zárja, hogy ha képesek volnánk megváltani magunkat azáltal, hogy betartjuk a törvényt, akkor Krisztus hiába halt volna meg. Pál azt mondja, hogy Krisztusnak azért kellett jönnie, mert képtelenek voltunk és vagyunk betartani a törvényt. Valójában a törvény vádol, leigáz és bűnösökként elítél mindannyiunkat.

Isten mértéke egy olyan tökéletesség, amelytől mi rettenetesen távol állunk. Ezért van az, hogy az evangélium nagyon jó hír az olyan gyöngéknek, mint amilyenek mi vagyunk. Krisztus az, aki megtett mindent helyettünk. Ő megtartotta a törvényt, megfizette az adósságot, és folyamatosan munkálkodik az Ő népében. Ezért mondja Pál, hogy „Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, s így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem” (20. vers).

“Itt, a saját személyén keresztül, a hívő ember titokzatos életéről tár elénk egy kitűnő leírást. Megfeszíttetett, és mégis él; az óember megfeszíttetett (Róma 6:6), de az új ember él; halott a világ számára, és halott a törvény számára, de élő Isten és Krisztus számára; a bűn meg lett alázva, és a kegyelem megelevenedett.” – Matthew Henry (Galácia Kommentár)

 

Az Istennel szembeni adósság(érzés) veszélye

A megváltás kizárólag kegyelemből van. De néha zavarba jövünk, hogy hogyan is kellene válaszoljunk erre a kegyelemre. Gyakran megtörténik, hogy amikor azt nézzük, hogy mit tett Krisztus értünk, az az érzésünk támad, hogy adósok vagyunk Neki. Azt kérdezzük, „Mit tehetnék Jézusért?” És néha szükségét érezzük annak, hogy valahogy visszafizessük Jézusnak a megváltás ajándékát. Három probléma van ezzel kapcsolatosan:

1) A megváltás ajándék, és az ajándékot nem szokták kifizetni. Hogy éreznéd magad, ha megajándékoznál valakit egy olyan ajándékkal, amire szüksége van és szeret, és az ki szeretné fizetni? Elfogadni a fizetséget azt jelentené, hogy az ajándék nem ajándék volt, hanem egy árucikk.

2) Nincs olyan dolog, ami elég jó vagy elég nagy volna ahhoz, hogy visszafizessük Jézusnak, amivel megajándékozott minket.

3) Krisztus még nem hagyott föl azzal, hogy értünk tegyen dolgokat. Ő továbbra is munkálkodik bennünk, megbocsájt, változtat, gyógyít, helyreállít és nevel minket.

Olvasd el újra azokat az Igeverseket! Miről is szólnak? Hát arról, hogy mivel Jézus megváltott, az életem már nem rólam szól, hanem Krisztusról, aki bennem él. Tehát mit kell nekünk tennünk azok után, hogy Krisztus megtett mindent és még mindig tesz értünk? Pál a 20. vers második részében azt mondja:

Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten Fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem.”

Hit.

Ez a mi válaszunk: hinni és hit által élni. A hit meg van győződve arról, hogy Krisztus megfizetett mindent. A hit meg van győződve arról is, hogy Krisztus be fogja fejezni bennünk a munkát. A hit abban bízik, hogy Jézus elég, és egyedül Őáltala a megváltásunk teljes.

Számos olyan Igerész van amely arról szól, hogy engedelmeskednünk kell, de ez az engedelmesség kizárólag attól lehetséges, hogy Krisztus bennünk van. Az engedelmesség nem oka a megváltásunknak, hanem a következménye.

 

Jézusra figyelve,

Jen

 

Fordította: Vasadi Dubován Judith

Forrás: https://lovegodgreatly.com/a-debt-we-cannot-pay-back/

1. hét / 2. nap – A Galatákhoz írt levél

“Pál megintette a galáciai gyülekezeteket, amiért oly könnyen befolyásolhatók voltak, és elfordultak a kegyelem evangéliumától. Volt néhány téves tanító a környéken, akik megtévesztették a hívőket és elhitették velük, hogy előbb szükséges körülmetélkedniük, aztán be kell tartaniuk a judaizmus összes törvényét ahhoz, hogy Jézus követői lehessenek. Pált sokkolta, hogy a keresztyének olyan rövid idő alatt hátat fordítottak Krisztus kegyelmi evangéliumának.

Hívőkként könnyen elsodródhatunk a kegyelem evangéliumától. Néha túl könnyűnek, túl elérhetőnek tűnik, és túl jónak, hogy igaz legyen. Hajlamosak vagyunk a vallásos gyakorlatokban, a bibliai ismeretünkben vagy az áhítatos viselkedési formákban bízni azért, hogy kiérdemeljük az Úr elfogadását és megváltását. Amikor ezt tesszük, elferdítjük Isten tökéletes evangéliumát. Amikor ezt tesszük, megkockáztatjuk, hogy magunkra vonjuk Isten ítéletét és átkát. Amikor ezt tesszük, elfeledkezünk arról, hogy Isten szeretetét nem lehet megvásárolni, kiérdemelni vagy manipulálni, hanem ingyen megkapható mindannyiunk számára, akik ugyan nem érdemeljük, de készek vagyunk elfogadni azt.

Hogyan őrizted meg Krisztus kegyelmi evangéliumát? Elvársz magadtól vagy másoktól többet, mint amit Isten kér? Hajlamos vagy Istennel való kapcsolatodat teljesítmény-központúvá váltani elfeledve azt, hogy az Ő kegyelmi ajándéka ingyen kapható? Kiárasztod-e mások felé az Istentől kapott kegyelmi ajándékodat?

 

Mennyei Atyám, köszönöm Neked a megváltás munkáját… a Te jóindulatodat és kegyelmedet amelyet feltétel nélkül és ingyen nyújtasz nekem. Uram, segíts, hogy a Te hívásodra és útmutatásodra szeretetből és odaadással válaszoljak – ne kötelességtudatból. Óvj meg attól, Uram, hogy elferdítsem a Te evangéliumodat azzal, hogy törvénykezően szabályokat erőltessek az emberekre akiknek kétségbeejtően szükségük van Rád. Uram, köszönöm Neked, hogy a megváltás ingyen kapott ajándék, csupán kegyelemből, csakis hit által, egyedül Krisztusban. Jézus nevében. Ámen.(YouVersion)

 

Fordította: Vasadi Dubován Judith