6. hét / 5. nap – Megtörve és megváltva: Ezen a Nagypénteken hirdesd önmagadnak az Igét, de ne állj meg ennyinél…

Megjegyzés: ez a blogbejegyzés az amerikai tanulmányban Nagypéntekre esett

 

 Ezen a Nagypénteken hirdesd önmagadnak az Ígét, de ne állj meg ennyinél…

Mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, és hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik napon… – 1 Korinthus 15:3-4

Teljesen kimerült voltam, és természetesen aznap a lefektetési rutin a lehető leghosszabbra alakult a gyereknevelés történetében.

Összebújtunk – megdörzsölgettem a hátakat, testápolót masszíroztam a száraz kis kezekre és lábakra, felfigyelve a térdeken és könyékeken árulkodó, legutóbbi esésekből származó sérülésekre.

Dicsőítő énekeket énekeltünk – első ízben szívből jövően, másodszor külön kérésre azért, hogy gyakoroljuk kis kórusunk hamis hangjegyeinek összehangolását.

Felelevenítettük a nap kellemes és kevésbé kellemes eseményeit – néhány nagyon ígéretes pillanatot, és azokat is amelyek nagy kihívásoknak tűntek, vagy éppenséggel fejlődési lehetőséget tartogattak a jövőben.

Imádkoztunk – hálás szívünket hoztuk Isten elé, akitől olyan sokat kaptunk, de a sok megtörtség miatt is, amely közvetlen módon érinti életünket vagy szeretteink életét.

Az öröm és bánat keveredése… ez jelenti az életet itt és most.

Aztán nyolc éves kislányom előhozakodott az Istennel kapcsolatos kérdések hosszú sorával… jóval az elalvási idő után, és a Nagyhét örömeinek és bánatainak kellős közepében.

Úgy értem, honnan tudhatom, hogy Ő igazán szeret engem?

Hiszek Istenben, de miért nem láthatom mindig azt, ahogyan munkálkodik?

Ha Isten olyan hatalmas, akkor miért nem hisz benne mindenki?

És bár az én hitem évtizedekkel előbb jár a kislányoménál, nekem is szükségem van emlékeztetőkre az Ő tökéletes szeretete és szuverenitása felől, amikor a kétség beszivárog a szívembe és a világ sötétsége fenyegetően elhomályosítja az Igazságot.

Ezért aztán prédikáljuk az Igét önmagunknak egész nap, és késő éjszakába nyúlóan.

Krisztus meghalt.

Eltemették.

Feltámadt.

Nem létezik ennél nagyobb szeretet. Az Ő halála által ki lett fizetve a bűnöm. Az Ő feltámadása által a halál diadalmasan legyőzetett! Ezért ma nem kell a világ sötét leple alatt élnem. Chuck Swindoll szavaival élve “Bár az ördög, a sötétség és a halál henceg és dicsekszik, az élet nehézsége még egy ideig ránk nehezedik, de ne aggódj, a gonosz erői az utolsó leheletükért küzdenek. Nem kell aggódni… Ő feltámadt!

“Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az az Ige, amely meg van írva: A diadal elnyelte a halált. Halál, hol a te diadalmad? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” –

1 Korinthus 15:54-57

Ki az a személy életedben, akinek szüksége van az evangéliumra? Imádkozz, aztán ne hagyd ezt a hétvégét eltelni anélkül, hogy meg ne ragadd az alkalmat és meg ne oszd vele a legnagyobb ajándékot amiben valaha részesülhet.

Nem tudod hogyan fogj hozzá? Kezdd azzal, hogy mit tett Jézus érted, megerősítésként pedig Isten Igéjéből említsd meg a következő igazságokat:

Isten szeret téged.

Akkor is, amikor méltatlannak érzed magad, és úgy érzed, hogy a világ összeesküdött ellened, Isten szeret téged – igen, téged – és Ő téged egy nagy céllal teremtett meg.

Isten Igéje azt mondja, “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16).

 

A bűneink elválasztanak Istentől.

Mindannyian bűnösök vagyunk természetből és döntésből adódóan, és emiatt el vagyunk szakítva a szent Istentől.

Isten Igéje így szól: “mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül” (Róma 3:23).

 

Jézus meghalt azért, hogy te élhess.

A bűn következménye a halál, de a te történetednek nem kell ott befejeződnie. Isten ingyen kínált ajándéka, a megváltás elérhető számunkra, mert Jézus átvállalta bűneink büntetését amikor meghalt a kereszten.

Isten Igéje azt mondja, “Mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 6:23); “Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” (Róma 5:8).

 

Jézus él!

A halál nem tudta fogva tartani Őt, és három nappal azután, hogy testét egy sírba helyezték, Jézus feltámadt, legyőzve a bűnt és halált örökre! Ő ma a mennyben él, és helyet készít az örökkévalóságban mindazok számára, akik hisznek Őbenne.

Isten Igéje így szól: “Az én Atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek” (János 14:2-3).

 

Fogadd el Jézust, mint a megváltás egyetlen lehetőségét…

Elfogadni Jézust Megváltódként nem arról szól, hogy mi az amit te tehetsz, hanem sokkal inkább arról, hogy hiszel abban amit Jézus már megtett. Ez abból áll, hogy felismered, hogy bűnös vagy, elhiszed, hogy Jézus meghalt a te bűneidért, és kéred a bűneid bocsánatát teljes szívvel bízva Jézus érted végzett keresztáldozatában.

Isten Igéje azt mondja, “Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. Mert szívvel hisszük, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről.” (Róma 10:9-10).

Gyakorlatilag hogyan nyilvánul ez meg? Őszinte szívvel elmondhatsz egy egyszerű imádságot, akárcsak a következő:

Istenem,

Tudom, hogy bűnös vagyok.

Nem akarok egy napot sem élni tovább anélkül, hogy el ne fogadjam

a Te szeretetedet és megbocsájtásodat.

Kérem a Te bocsánatodat.

Hiszem, hogy Te meghaltál az én bűneimért, és feltámadtál a halálból.

Feladom egész lényemet, mindazt aki vagyok és kérlek, hogy Te légy Úr életem felett.

Segíts elfordulnom bűneimtől és követni Téged.

Taníts meg arra, mit jelent szabadságban járni, miközben a Te kegyelmed alatt élek,

és segíts hogy növekedjek a Te útaidban, miközben egyre jobban megismerlek Téged.

Ámen.

 

Ezen a Nagypénteken hirdesd az Igét elsősorban önmagadnak, de ne állj le ennyinél. Kivel fogod megosztani a Jézusról szóló jó hírt ezen a Húsvéti ünnepen?

Az Ő lábainál,

 

Whitney

 

*Beszélgessünk: Szeretnéd megosztani velünk a Megtörve és Megváltva c. tanulmánnyal kapcsolatos megtapasztalásodat? Szeretnénk hallani milyen hatással volt rád Isten Igéje az elmúlt 6 hét alatt!

 

Fordította: Vasadi Dubován Judith

Forrás: http://lovegodgreatly.com/good-friday-preach-gospel/

 

6. hét / 4. nap – Megtörve és megváltva

„A hívők ma egy ellenséges világgal fognak szembesülni, üldöztetéstől fognak szenvedni és meg fogják tapasztalni az árulást és szívfájdalmat. Ugyanakkor mi Jézusra nézünk, Aki a mi példánk. Amikor mi kimerültté és csüggedtté válunk, emlékezzünk arra, hogy Ő is megtapasztalta a kimerültséget és a csüggedést, de az Isten követéséhez tartozó hatalmas jutalomra fókuszált.

 

Te most milyen helyzetekben tapasztalod a kimerültséget és a csüggedést?  Isten a Szent Lelkét adja a hívőknek, aki ellátja őket iránymutatással, gondoskodással és erővel, azért, hogy emlékeztessen minket arra, hogy Ő velünk van és arra bátorítson minket, hogy tartsunk ki.

 

Mennyei Atyám, köszönöm Neked, hogy Te megerősítesz, hogy szembe tudjak nézni és ki tudjak tartani, amikor fájdalmat érzek, vagy összetörik a  szívem, miközben Téged szolgállak. Frissíts fel és újíts meg engem, mikor kimerültté válok. Munkálj ki bennem állhatatosságot és kitartást, ami szükséges ahhoz, hogy megfussam azt a versenyt, amit Te elkészítettél nekem. Jézus Nevében, Ámen.”  (YouVersion)

 

Fordította: Megáll Nikolett

 

6. hét / 3. nap – Megtörve és megváltva: Elvégeztetett

„…azt mondta: Elvégeztetett! És fejét lehajtva kibocsátotta lelkét.” (János 19:30)

 

Drága testvérem!

A megváltás itt van! Életedért kifizették az árat! Nem kell többé a bűneid, a függőségeid vagy a kísértéseid rabszolgájaként élned; helyette magadhoz ölelheted a megváltást! Rohanj, örülj, és éld szabadon az életed hálát adva azért a szabadulásért, amelyet Jézus kegyelmében találtál!

Azért imádkozom (érted és magamért is), hogy a megbánás, a szégyen, és a fájdalom láncai többé ne terhelhessenek le minket.

Hétről hétre azért könyörögtem Istennek, hogy lássátok meg az Írásban, ahogy Isten eltörli a múltbéli hibákat, a szívfájdalmat, illetve megváltja Naomi, Mózes, Sára, Pál és a házasságtörő asszony életét.

Isten ugyanazt szeretné elvégezni a te életedben is, amit az Övékben már elvégzett.

Meg vagy váltva. Szabad vagy.

Emeld fel a fejed, drága testvérem, mert felszabadított nő vagy!

A mi Szabadítónk és Megváltónk otthagyta mennybéli trónját azért, hogy közelebb jöhessen hozzánk. Szolgai formát öltött magára, és valóban szolgált, egészen a Golgotáig.

Az Isten testet öltött, és odaadta magát érted… és értem, mert annyira szeret minket.

Egyáltalán hogyan kérdőjelezhetjük meg, hogy értékesek vagyunk-e? A Mindenség Ura. Az Egyetlen, aki a bolygókat teremtette, és megszabta a pályájukat. Az, Akinek egyetlen szavára előállt a mindenség. Bűntelen életet élt, és úgy döntött, hogy meghal helyettünk… helyettem.

Drága barátom, elvégeztetett.

A munkát elvégezték. Az árat kifizették. Soha többé nem kell mást használnunk közvetítőként, és nem kell feláldoznunk valamit azért, hogy elnyerjük Isten tetszését. Most már szabad utunk van az Atyához Krisztus által.

Az adósság rendezve lett.

Valóban elvégeztetett.

Nem lehetsz elég tökéletes ahhoz, hogy elnyerd ezt a kegyelmet. Nem lehetsz hozzá elég jó, elég kedves, elég szép, vagy elég okos. Egyedül Jézus volt az, aki ki tudta fizetni ezt az árat, és meg is tette.

Tehát mi lehet a válaszunk erre a csodálatos kegyelemre? Éljünk hálában! Tedd magadévá azt, amit Jézus tett érted, légy hálás érte, és engedd, hogy az Ő kegyelme belülről formáljon át!

Engedd, hogy a megváltás betakarjon minden fájdalmat, amit a családod vagy a barátaid árulása okozott! Engedd, hogy a megváltás begyógyítsa a múlt sebeit, melyeket ma is annyira közel érzel magadhoz, mintha tegnap történtek volna! Engedd, hogy a megváltás fedezzen el minden hibát és minden megbánást! Az Ő kegyelme elég.

Jézus kétezer évvel ezelőtt így szólt a kereszten: „Elvégeztetett!” És ez az igazság még ma is él.

Légy élő, lélegző, cselekvő bizonysága annak a megváltó munkának, amelyet Isten végez az életedben! Segíts másoknak meglátni, hogy Jézus által végre meglelhetik azt a megváltást és szabadságot, melyre mindig is vágytak!

Hogyan köszönheted meg Jézusnak, hogy átvette a helyedet a kereszten? Egy olyan élettel, melyet az Ő kegyelme, és az iránta való hála hat át.

Beszéljük meg!: Hogyan változtatta meg az életedet Jézus kegyelme?

 

Szeressétek nagyon Istent!

Angela

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: http://lovegodgreatly.com/it-is-finished/

6. hét / 2. nap – Megtörve és megváltva

“Az úrvacsorai szertartást Jézus Krisztus létesítette azzal az utasítással, hogy gyakoroljuk azt az Ő emlékezetére. Az úrvacsora gyönyörűen ábrázolja Jézus kereszten végzett áldozatát, amely által életünket Ő örökre megváltoztatta. Minden egyes alkalommal, amikor úrvacsorához járulunk, megújul előttünk Jézus szeretete, könyörületessége és értünk hozott hatalmas áldozata.

 

Mit jelent számodra az úrvacsora? Az úrvacsorában való részvétel lehetőséget teremt a Jézussal való bensőséges közösségre és imádatra, amely emlékeztet minket az Ő mérhetetlen szeretetére, az életünkben levő megbocsájtott bűnökre, és az Ő visszajövetelének ígéretére.

 

Mennyei Atyám, köszönöm Neked az úrvacsora drága intézményét, amely Jézus szeretetére és értem hozott áldozatára emlékeztet. Segíts, hogy az úrvacsorában ne csupán kötelességtudatból vagy szokásból vegyek részt, hanem adj annak egy mélyebb, megújult értelmet életemben. Jézus nevében kérlek. Ámen.”  (YouVersion)

 

Fordította: Vasadi Dubován Judith

 

6. heti memoriter – Megtörve és megváltva

Így Húsvét után egy kicsivel, használjuk ezt a hetet arra, hogy újra felidézzük és átéljük ezt a komoly és mégis örömteli ünnepet, de szándékosan Jézus halálára fókuszálva. Hívj segítségül énekeket, könyveket vagy igehirdetéseket, hogy segítsenek újra felfedezni a tiszteletet, áhítatot és hálát azért, amit értünk tett.

5. hét / 5. nap – Megtörve és megváltva: A világgal való barátkozás veszélyei

„…nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel?” Jakab 4:4

Eljött az ideje az életemben egy újabb tavaszi nagytakarításnak – a szó szoros értelmében a szekrények kitakarítására gondolok, valamint átvitt értelemben a szívemére. Egy olyan világban élünk, amely mindenfelől azzal bombáz minket, hogy egyre több, jobb, újabb és nagyobb dologra van szükségünk. Olyan könnyen elterelődik a figyelmünk… És olyan könnyen hajlamossá válunk a hasonlítgatásra – különösen a közösségi media használatakor. A világiasság a norma, és gyakran észreveszem magamon, hogy annyira hozzászoktam, hogy már fel sem tűnik.

Az a ház… A férfi munkahelye… A nő ruhái…  Azok a vakációk… Folytathatod a gondolatsort.

Évára gondolok – ahogyan bedőlt a friss alma trükknek, mert azt vélte, hogy az élete jobbá válik tőle. Szeretném azt hinni, hogy én nem estem volna bele ebbe a csapdába. De ugyan kit akarok becsapni? Bedőlök az almának újra és újra. Ragyogó és csillogó. Ha éppen leárazás van, akkor duplán kísért. Ha megvehető az Amazon Prime-on, hamar megkapom. Szó nincs arról, hogy világunkban minden egyes „dolog” egyértelműen gonosz, viszont soha nem okoz olyan tartós örömet vagy megelégedést, mint ahogy azt feltételezzük.

A Biblia arra tanít minket, hogy ha Krisztusban élünk, ez a világ nem az otthonunk. A világ nem kellene befolyásolja identitásunkat vagy meghatározza értékünket. Tehát, hölgyeim, nyugodtan fellélegezhetünk! Isten nem azt tervezte számunkra, hogy a létért való küzdelemért vagy a társadalmi ranglétra miatt stresszeljünk. Arra vagyunk elhívva, hogy különbözőek, mások legyünk. A világ soha nem fogja betölteni a lelkünkben lévő örökös vágyakozást. Sőt, a világgal való barátkozás ellenségeskedést jelent Istennel (Jakab 4:4).

Tehát mit kell tennünk? Hogyan kezdjünk el egyáltalán a világban élni anélkül, hogy a világból valók legyünk?

Ismerjük be, hogy a földi bölcsesség törékeny és világias. Nevezzük nevén a földi kívánságainkat, és kérjük Isten segítségét arra, hogy levessük a büszkeség, a hiúság és önzés terhét. Valljuk be, hogy gyakran álarcot viselünk egymás előtt, viszont Istent nem csaphatjuk be különböző szűrőzött fotókkal, vagy üres szavakkal. Hadd közeledjünk Alkotónkhoz alázatos és tiszta szívvel, hogy meglássuk hogyan segíthetünk abban, hogy építsük az Ő országát.

Nem akarom, hogy az emberek irigykedjenek a dolgaimra. Azt szeretném, ha vágynának megismerni örömem forrását, ha megértenék reménységem alapját, és keresnék a Gondviselőt, aki megelégedést adott nekem.

Mert az én életem nem kívánnivaló.

Az én Jézusom az, Aki kívánnivaló.

Kedves barátnőim, a kereszt lábánál a föld egyszintű. Tényleg az. Ezért tehát szeressünk helyesen, és hadd találkozzunk ott, a keresztnél egymással.

 

Kegyelem és békesség,

Sara 

Sara egy Nyugat Texas-i lány, jelenleg Dallas külvárosában él. Teljesen odavan férjéért, akivel több, mint 14 éve házasodtak össze, és élvezi a napi káoszt, ami a 3 kislányuk nevelésével együtt jár. Ezenkívül orvos, szakterülete az MRI diagnosztikai vizsgálat.

Sara baráti kapcsolataiban nagy hangsúlyt fektet a bátorításra és tudatosan törekszik arra, hogy valódi kapcsolatokat alakítson ki. Különösen szívén viseli a nők és családok segítését, valamint érdeklik a különböző Biblia fordítások.

Fordította: Vasadi Dubován Judith

Forrás: http://lovegodgreatly.com/danger-friendship-world/

 

 

 

5. hét / 4. nap – Megtörve és megváltva

„Isten irgalma egy ajándék, ami arra indítja Őt, hogy együttérző és bőkezű legyen a bűnösökkel szemben. Az Ő irgalma hozzátartozik az Ő szentségéhez, igazságosságához és az igazságához. Amikor mi megalázzuk magunkat előtte és megvalljuk bűneinket, őszintén kérjük Isten megbocsájtását, Ő hű és igaz és megbocsájtja nekünk azokat.

 

Neked most hol, életed melyik területén van szükséged Isten irgalmára? A mi irgalmas Istenünk megbízható, a megtöretettségedben is. Bár nekünk semmi jogunk nem lenne Tőle bármit is kérni, Ő mindent nekünk ad.

 

Mennyei Atyám, köszönöm Neked a Te irgalmadat és azt, hogy együttérzel velem az én életem folyamán. Kérlek, erősíts meg engem, hogy ugyanezt az irgalmat tudjam én is gyakorolni azok felé, akik ellenem vétkeznek. Jézus Nevében, Ámen.” (YouVersion)

 

Fordította: Megáll Nikolett

 

5. hét / 3. nap – Megtörve és megváltva: Légy szabad…

„Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.” (Zsoltárok 103:13)

„Mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az Ő kegyelme az Őt félők iránt. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.” – Zsoltárok 103:11-13

Az a bizonyos decemberi séta a tanácsadóm irodájába örökre az emlékeimbe vésődött. Azon a szerda délutánon az autómtól az irodáig megtett út rettenetesen hosszúnak tűnt, és úgy éreztem, hogy a lábaim ólomból vannak. A szoba túlsó felében volt egy kis barna asztal, rajta lámpával; ehhez szoktunk leülni teázni és beszélgetni arról, hogy Isten mit végez éppen az életemben. Ebben a szobában mély lelki munka, és sok gyógyulás ment már végbe – úgy tűnt, mintha lelkem talaja az idő múlásával változott volna; sokkal szabadabb és lágyabb lett, ahogyan Isten minden szegletét bejárta velem.

Ő olyan türelmes és szerető.

Hatalmas imákat mondtunk el, Igéket olvastunk, és Isten az Ő csodálatos munkájának a kellős közepén volt: éppen megváltott egy összetört életet. Azonban ez az alkalom nagyobb kihívást jelentett a számomra, ugyanis Isten tőlem kért valamit. A szívem fájt, és ennek az ügynek elkeseredetten a végére akartam járni. Habár ismertem Krisztust, és életem java részében vele jártam, olyasvalakivel akartam beszélni a szégyennel vívott csatámról, akiben megbíztam. Egy semmit vissza nem tartó, nyitott, őszinte, mindent kiteregető beszélgetést akartam. Egy gyógyulófélben lévő maximalista számára ez meglehetősen nehéz.

A szégyen egy szörnyeteg, aki gyakran együtt jár unokatestvéreivel: a félelemmel, a szorongással, a depresszióval, és a reménytelenséggel.

Már beszéltünk arról, hogy a bűntudat ülteti el a szívükben a szégyent, az emlékek táplálják, és a titkolózás öntözi.

A szívemnek egész egyszerűen teljes gyógyulásra volt szüksége. Több gyökeret kellett kiásni, és egyedül a Főkertész volt képes arra, hogy valóban gondoskodjon arról, ami eltörött. Habár számos győzelmet és áttörést megtapasztaltam már, néhány dologgal mégsem boldogultam, és a szégyen újra és újra megpróbálta felütni ronda fejét az életemben.

Ahogy leültem, a szívem zakatolt, a kezeim pedig izzadtak. Tanácsadóm történetem nagyrészét ismerte: tudta, hogy lelkészgyerek vagyok, tudott a fájdalmas válásról, amelyen a szüleim a szemeim láttára mentek keresztül, és tisztában volt azzal, hogy milyen mély sebeket kaptam gyermekként.

Az ellenség célba vette az életemet, és a szívemen ott éktelenkedett minden egyes lövés nyoma, amellyel megpróbált leszerelni. Egészen fiatalon kezdtem Krisztust követni, de aztán az élet… az élet csak zajlott. A húszas éveimben arra lettem figyelmes, hogy habár szerettem Istent, és szolgáltam Őt, mégis fáradtnak éreztem magam, és nehéznek… Teljesen kimerültem. Az Úr irgalma azonban akkor is előttem járt, és jó Atyához híven meg akarta gyógyítani életemnek azt a területét.

Egy nehéz terhet cipeltem, és egyáltalán nem éreztem úgy, hogy azt a győzelmes futást végezném, amire Ő elhívott. Ez a „poggyász” rendkívüli módon lehúzott, mert tele volt múltbéli megbánásokkal, emlékekkel, és a jövőmtől való félelemmel. Szinte már szokásommá vált az egészet magammal cipelni, és már nem is emlékszem arra a pontra, amikor a vállaimra vettem. Mozogtam ugyan, de megakadályozott abban, hogy fussak.

Találkozónk előtt úgy éreztem, hogy az Úr azt kéri, tegyem le a maximalizmusomat és annak a fontosságát, hogy én mit gondolok magamról, és mások hogyan vélekednek rólam, mert enélkül nem lehetek igazán szabad.

A megvallás elengedhetetlen része a szégyen elpusztításának és semmissé tételének.

„Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Az igaz buzgó könyörgésének nagy ereje van.” (Jakab 5:16)

Minden gyümölcsfának az életünkben, akár jó, akár rossz az, van egy gyökere; és tudtam, hogy most egy olyan mélyre nyúló gyökérről van szó, amelyről Istennek kell gondoskodnia. Eljött az ideje, hogy eldobjam a poggyászt, és fussak. Ott ültem az irodában, és zokogtam. Azt mondtam a tanácsadómnak, hogy le akarom tenni a szégyent, annak minden egyes darabkáját, és abban az életmentő szabadságban szeretnék járni, amit Jézus a halála árán szerzett meg nekem. Tudtam, hogy Isten elküldte az Ő Egyszülött Fiát, a legdrágább kincsét és ajándékát, és Ő elég volt. Amit Ő tett, az elég volt számomra, és ezentúl védve vagyok a megtörtség és a szégyen támadásaival szemben.

Ezt a harcot, amelyet az elme harcterén kellett megvívnom, csak úgy nyerhettem meg, ha a Támadó minden egyes hazugságára az Atya Igéjével válaszolok.

„Mert noha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk. Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, és készen állunk megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyt teljes lesz a ti engedelmességetek.” – 2 Korinthus 10:3-6

János 8:10-11 HOL VANNAK A TE VÁDLÓID?

„Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle: Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt: Senki, Uram! Jézus pedig azt mondta neki: Én sem ítéllek el, eredj el, és többé ne vétkezzél!” (János 8:10-11)

A János 8 az egyik kedvencem az Újszövetség történetei közül. Kreatív és vizuális mesélő típus vagyok, ezért azokkal a történetekkel tudok azonosulni, amelyekben el tudom képzelni magamat. Ha őszinték vagyunk, akkor mindannyian tudunk azonosulni ezzel a nővel valamilyen szinten. Habár vádlóink nem feltétlenül jelennek meg fizikai alakban, sok ember küzd a szellemi vádlással. Ebben a részben azt olvassuk, hogy a nőt elkapták, a bűn elkövetése közben leplezték le, és előre citálták, hogy megkapja a törvény által előírt büntetést. Biztosan rettenetesen reménytelennek, megszégyenültnek, és magányosnak érezte magát!

De valójában pont ez a törvény elé citálás volt az, ami által utat nyert az Irgalomhoz annak a lábainál, Aki nem csupán az életét, de a lelkét is meg tudta menteni.

Ahogy az emberek összegyűltek, hogy megkövezzék, Jézus az együttérzés testtartását veszi fel azáltal, hogy leereszkedik az ő szintjére, és a homokba ír. Lecsendesíti a vádlókat, és azt mondja az asszonynak, hogy mindent megbocsát neki, menjen, de ne vétkezzen többé. Amikor a vádlóid elítélő szavai gúnyolják az elmédet, kövesd Jézus példáját! Felelj nekik az Igével, tudd, hogy minden bűnöd meg van bocsátva, és lépj előre az életedben Krisztussal!

A szégyen ellenszere az IGAZSÁG.

A szégyen megtörésének receptjét a 103. zsoltárban találjuk. Dávid nem húzza az időt, és a zsoltárt az igazság megvallásával és kihirdetésével kezdi: „ÁLDJAD, én lelkem, AZ URAT, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, én lelkem, az Urat, és ne feledkezzél el semmi jótéteményéről! Ő MEGBOCSÁTJA minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.” (Zsoltárok 103: 1-4)

Mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. (Zsoltárok 103:11)

Az Ige Isten HATÁRTALAN szeretetéről beszél irántunk. Egyszer hallottam, ahogy egy lelkipásztor ezt mondta: „Hogy mutatnád be a rózsát egy vak embernek? Hogyan magyaráznád el milyen Händle Hallelujah-ja egy siketnek? Hogyan írnád le, hogy milyen érzés lesiklani egy sípályán valakinek, aki sohasem járt? Hogyan magyarázod meg a hibátlan, végtelen Istent a tökéletlen, véges emberi lényeknek?” A 103. zsoltár erről a Szeretetről beszél. Dávid megpróbálja szemléltetni azt állítva, hogy magasabb, mint a Menny. Azt mondja, hogy Isten a bűneidet olyan messze vetette el, amilyen távol van napkelet napnyugattól, ami azt jelenti, hogy örökre megbocsátattak, eltűntek, és nem lehet őket megtalálni. Az életed megváltozik amikor ahelyett, hogy elmenekülnél a megbocsátástól inkább afelé rohansz. Az Ő szeretete hűséges, és életed minden napján kísérni fog. Annyira hálás vagyok ezért a szeretetért, amely sosem adja fel! Fogadjuk el ezt az ingyenes ajándékot a mai napon, és élvezzük az áldásait!

„Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.” (Zsoltárok 103:13)

Ahhoz, hogy Istennel járhassunk elengedhetetlen ismernünk az Ő természetét, hiszen annak az áradatában élünk majd, aminek Istent hisszük. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az Igében járjunk, és higgyünk az igazságban.

Matthew Henry bibliakommentárja így szól:

„Az Ige rengeteget beszél Isten kegyelméről, melyet mind megtapasztaltunk már. Az Atya megszánja gyermekeit, akik még tudatlanok, és tanítja őket; megszánja és elviseli azokat, akik csökönyösek; megszánja azokat, akik betegek, és megnyugtatja őket; megszánja azokat, akik elestek, és segít nekik felkelni; megszánja azokat, akik vétkeztek, és ha megadják magukat Neki, akkor megbocsát; megszánja azokat, akik rosszban sántikálnak, és kijavítja őket; mert az Úr megszánja azokat, akik félik az Ő nevét. És miért? Mert látja testünk törékenységét, lelkünk bolondságát, és azt, hogy milyen keveset tudunk tenni, milyen keveset tudunk elviselni, és együttérez.”

Az Ő kegyelme és irgalma óriási felénk, mint egy apa és a fia esetében. Szeretném elmondani, hogy sokkal jobb a „poggyászom” nélkül élni. Egy csodálatos változás vette kezdetét, mivel nem csupán letettem a „poggyászt”, de sokkal jobb dolgokra váltottam be; például örömre, reményre, békességre, és megbocsátásra. Azért imádkozom, hogy ti is részesei legyetek ennek a szeretetnek a mai napon, megélhessétek azokat a gyümölcsöket, amelyek ebből fakadnak… a valódi énképet, a békét, és az elfogadást Krisztusban. Ő nem hagy magadra, Ő szeret téged, méghozzá olyan szeretettel, melyet nem lehet megmérni, és neked is ezt mondja ma: LÉGY SZABAD, MENJ, SZALADJ, és ne vétkezz többet! Ő érted él!

Az Ő csalhatatlan szeretetében,

Meshali

Meshali Mitchell egy jelenleg a texasi Dallasban élő fényképész, aki bármikor kapható egy kis világkörüli utazásra. Legjobban a Krisztusért égő szíve, és az emberek iránti szenvedélye az, ami jellemzi. Úgy hiszi, hogy az életet az olyan apró dolgok teszik csodálatossá, mint egy jó könyv, egy hinta, esetleg egy kis rágcsálnivaló. Meshali képeit, és a képek mögött rejlő szívet megtalálhatjátok az Instagramon (@meshali) és az oldalán (www.meshalimitchellphoto.com)

Fordította: Szabó Anna

Forrás: http://lovegodgreatly.com/run-free/