Bátran küzdeni a kísértések ellen

Az életem során gyakran estem gyorsan bűnbe. Még keresztényként is nehezemre esik elhinni, hogy van erőm ellenállni a kísértésnek. És mivel nem hiszem el, ezért újra és újra és újra bűnbe esek.

Olyan vagyok, amilyennek a Sátán akar… erőtlen, szégyenkező, elítélt és félek.

Amíg nem kezdtem el tanulmányozni és nem töltöttek el Isten szavai a kísértésekről, nem tudtam megnyugodni az ígéreteiben. Amit elfogyasztunk, az táplál minket, ezért fontos, hogy Isten Igazságának fogyasztása és megemésztése naponkénti részévé váljon az életünknek.

Azokért, akik közületek is ugyanezzel küzdenek, imádkozok, hogy ezen versek mélyebb tanulmányozása erősítsen meg titeket is, ahogyan engem is megerősítenek.

Legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek, a Sátán, kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító, éhes oroszlán, keresve, kit nyelhet el. Szilárd hittel álljatok meg vele szemben, hiszen tudjátok, hogy ehhez hasonló szenvedést állnak ki testvéreitek is mindenhol az egész világon. – 1 Péter 5:8-9

A kísértés körülvesz. Mindegy, hogy ki vagy és miben hiszel, a bűn csábításával mindennap szembe kell nézned. Senki sem kivétel.

Habár a kísértés egészen addig nem bűn, amíg nem engedsz neki. Van választásod.

A Sátán alaptermészete, hogy kísértse és csábítsa az embereket arra, hogy gonosz, Isten ellen lázadó dolgokat tegyenek.

Az a célja, hogy meggyőzze a hitetleneket, hogy vakon tagadják Isten jelenlétét, miközben a hívőkben kételyt ébreszt Isten ígéreteivel és erejével kapcsolatban. Habár az ellenfél rendkívüli, az Istenünk hatalmasabb.

Ezek azok a dolgok, amelyek a világban vannak: a régi emberi természet vágyai, a szem kívánságai és az élet kérkedése. Mindezek nem az Atya-Istentől, hanem a világból származnak. – 1 János 2:16

Minden bűn, amit elkövetünk besorolható legalább egybe a kísértés három kategóriájából:

  • Emberi természet vágyai: kísértés, hogy megtapasztaljuk bizonyos bűnös tevékenységek fizikai örömeit, testünk és érzékeink kielégítésére. (Ide sorolhatjuk például a falánkságot, a szexuális bűnöket, a halogatást, a pletykálkodást, a fizikai erőszakot, haragot, lustaságot, drog vagy alkohol függőséget.)
  • A szem kívánságai: a kísértés, hogy olyan dolgokra tekintsünk, amikre nem kéne, vagy a bűnös vágy olyan dolgok iránt, amiket Isten eredetileg nem nekünk rendelt. (Erre lehet példa a mohóság, kapzsiság, féltékenység, pornográfia, irigység és a bujaság.)
  • Az élet kérkedése: a kísértés, hogy korlátlan hozzáférésre, nagyságra vagy hatalomra vágyakozzunk. (Ide tartozik például a büszkeség, az önigazolás, a haragtartás, a dicsőség hajszolása, a hazugság, az emberek kegyének keresése és a bűnös ambíciók.)

A Sátán a bűnök széles választékával kísért, miközben manipulálja az embereket, a körülményeket és a minket körülvevő sötétséget. De mindig a kísértésnek ezt a három pontját használja.

A Sátán célja, hogy mindenhová nézzünk, csak Isten kegyelmes és könyörületes trónjára ne.

Ha szükségünk van valamikor egy stratégiára, tervre, hogy fölé kerekedhessünk, nézzünk Jézusra!

Jézus véghez tudta vinni Isten akaratát, mert ismerte azt. Ezért, ismerjük meg mi is Isten csodálatos ígéreteit az 1 Korinthus 10:13-ból.

Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér…

Mindenki elszenvedi a kísértéseknek ezen három pontját. Habár a konkrét bűn különbözhet, a kategóriák ugyanazok. Nem vagyunk egyedül ezzel. Ezért meg kell törnünk a szégyen és a bukás erejét és bízni Jézusban, a mi igazságunkban és bűnöktől való megváltásunkban.

Isten azonban hűséges…

Isten hűséges. Vedd észre, hogy nem azt mondja, hogy mi vagyunk hűségesek. Isten hűséges népéhez a jó és a rossz időkben is. Ha minden más elbukik is, Isten szeretete és hűsége soha.

…ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve…

Isten ismeri a korlátainkat. Nem enged olyan terhet az életünkbe, amit nem tudunk elhordozni. Ha túl sokká válnak, akkor az Írásban lévő ígéretek szerint megment bennünket.

Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle.

Isten kiutat ígér. Gyakran nehezemre esik felismerni ezt. A próbák, problémák, kísértések közepette olyan nehéz meglátni Istent, nemhogy a kivezető utat. De gyakorolnunk kell, megtapasztalnunk Isten jelenlétét mindennapjainkban, átlagos, világi körülmények között is. Így meghallhatjuk az Ő hangját és megláthatjuk az akaratát még a kísértés zavarában, zajában is.

Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást.

Isten behatóan ismer minket. Tisztában van azzal, hogy egyen egyenként mennyire vagyunk képesek elviselni a kísértést, hiszen Ő helyezte közénk. Isten csodálatos alkotásai vagyunk, akiket úgy alkotott, hogy ellenállhassunk az ösvénynek, melyen az életünk halad és elviseljük a nehézségeket, amikkel szembe kell néznünk.

Nem tudná mindenki elviselni, amit te elviselsz. Nem tudna mindenki szembenézni azzal, amivel neked kell.

Ha most is harcban állsz, tudd, hogy Isten mindent neked adott, ami a győzelmedhez kell.

Mert olyan Főpapunk van, aki megérti gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyek az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétkezett. Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben. – Zsidók 4:15-16

A reménységünk abból az ígéretből ered, hogy nem vagyunk egyedül. Jézusnak is ugyanúgy el kellett tűrnie a kísértés pontjait, mint nekünk. Ő képes volt arra, hogy tökéletesen ellenálljon és bűntelenül legyőzze azt Atyja Igéjével és erejével.

Mi nem vagyunk tökéletesek. Elbukunk. De Jézus tudja, hogy igazán küzdünk, ezért hozzá futhatunk, hogy elvegye tőlünk a szégyent és a terhet és tudhatjuk, hogy benne mindig végtelen könyörületre, kegyelemre és megbocsátásra lelhetünk.

Ha kísértéssel kell szembenéznünk, válasszuk újra és újra és újra Jézust!

Kegyelem nektek és békesség,

Terria az SZNI bátorító és közösségi médiát kezelő csapataiban szolgál. Virginia államban él a férjével, és két gyönyörű egyetemista lány büszke édesanyja. Szenvedélyes célja, hogy lángra lobbantsa és bátorítsa a századfordulón élő nők generációit, hogy azok megragadják Isten igazságát és ragaszkodjanak is hozzá. A hétköznapokban szorgalmasan dolgozik; többnyire kórházakban láthatjuk ilyenkor, ahol meghallgatja a betegek történeteit, és megosztja a történeteit, és azt a szeretetet, mellyel Isten elárasztotta az életét. Bár Terria életének körülményei néha zűrzavarosak, Isten mindig megmutatja neki erejét és szeretetét.

Fordította: Szabó Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/brave-in-fighting-temptation/

Isten Ígéretei – 3. hét / 4. nap

Isten veled van a kísértésekben

Olvasd el: 1 Korinthus 10:13
IMÁK:
1 Korinthus 10:13

Minden nap meg kell küzdenünk a kísértésekkel ebben a bűnnel szennyezett világban, de Isten segítségével ellenállhatunk a támadásnak és állva maradhatunk. Isten harcol érted és elég bátorságot ad ahhoz, hogy nemet mondj az ellenségnek és ne ess áldozatul a mesterkedéseinek. Az ellenség el akarja hitetni veled, hogy a bűnnek nem lehet ellenállni és túl gyenge vagy, hogy elsétálj tőle.

Amikor az ellenség hazugságokat suttog, menekülnöd kell, elnémítva üzeneteit és ehhez fel kell fegyverkezned az Igazsággal. Olvasd az Igét. Imádkozz Isten segítségéért. Beszélj Jézus nevében és gondolkodj el azon, hogy Ő hogyan állt ki hatalmas szenvedéseket és áldozta fel a kereszten az életét azért, hogy téged megmentsen a bűntől. A Feltámadott Krisztus benned él, Ő erősít meg, hogy nemet tudj mondani a bűnre.

 

Uram, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, hogy legyőzted a bűnt és a halált azért, hogy engem megments. A mai napon nemet akarok mondani a bűnre és igent Neked. Formálj engem. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

 

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 2. hét / 4. nap

Szabadulás engedelmesség által

Olvasd el: Jónás 2:8-10

IMÁK: Zsoltárok 50:23

A szabadulás akkor jött el Jónás életében, amikor megértette, hogy a megpróbáltatás az engedelmességről szólt. Az engedelmesség olyan könnyű és mégis nehéz! Nem kell, hogy megértsük Isten terveit. Nem is kell, hogy tetsszen nekünk. Csak engedelmeskednünk kell, hogy megtegyünk mindent, amit Isten kér tőlünk.

Néha úgy képzelem el az életünket, mintha egy élő sakkjátszma lenne. Ezekben a játékokban, sakkfigurák helyett emberek állnak egy nagy sakktáblára a földön és csapatonként egy ember mozgatja a játékosokat, megmondva nekik, hogy hogyan mozduljanak, hova lépjenek. Ez a játékos egy magas széken ül, ami lehetővé teszi, hogy átlássa a sakktáblát, míg a táblán lévő játékosok csak néhány kockát láthatnak maguk körül.

A “sakkfiguráknak” korlátozott a látószögük, és csak az alapján hozhatnak döntéseket, amit maguk körül látnak. És ezek nem biztos, hogy hosszútávon a legjobb döntések lennének. Olyan ember kell, hogy irányítsa őket, aki az egész képet átlátja, engedelmeskedniük kell az útmutatásainak ahhoz, hogy megnyerjék a játszmát.

Csak arra alapozod a döntéseidet, amit az adott helyzetben, saját korlátozott látószögedből ismersz? Mivel Isten az, aki az apró részleteket együtt és egészében látja, mégha mi nem is veszünk tudomást róla, de a legjobb dolog engedelmeskedni neki és hagyni, hogy Ő vezessen.

 

Drága Istenem, bocsásd meg, ha azt hiszem, hogy jobban tudom nálad. Segíts, hogy mindig bízni tudjak az irányításodban és Neked tökéletesen engedelmeskedve éljem az életemet. Ámen.

 /YouVersion/

 Fordította: dr. Ferenczi Andrea

1. és 2. Thesszalonika – 6. hét / 1. nap

Olvasd el!: 2 Thesszalonika 3:1-5

IMÁK: 2 Thesszalonika 3:3

Pál sokszor csalódott az emberekben a megpróbáltatások idején. Ebben a néhány versben segít a thesszalonikai keresztényeknek megérteni, hogyan harcoljanak a csüggedés ellen, mikor a barátaik elfordulnak a hittől. Először Pál arra biztatja őket, hogy imádkozzanak védelemért és gondviselésért, hogy az evangélium üzenete terjedjen, az ellenség mesterkedései ellenére. Másodszor, Pál arra bátorítja őket, hogy ne a hitetlenekre összpontosítsanak, hanem Isten hűségét tartsák szem előtt. Végül, arra hívja őket, hogy állhatatosan engedelmesek maradjanak Krisztusnak, és hogy továbbra is szeressék és szolgálják egymást.

Barátaim, Isten soha nem hagy cserben benneteket. A ti Védelmezőtök harcol értetek ma is. Ha szellemi harcokat vívtok, kiáltsatok a Megmentőhöz. A Megmentőtök segít talpon maradni. Állhatatos szeretete végigkísér ezen a nehéz időszakon.

 

Hűséges Istenem, köszönöm, hogy te harcolsz értem. Segíts, hogy bizalommal haladjak előre, tudva, hogy Te hatalmasabb vagy, mint az én nehézségeim. Segíts nyugalmat lelnem abban az igazságban, hogy az ellenséget Te már legyőzted, és a Te királyságod céljai a megvalósulás felé tartanak. A célokat, melyeket nekem szánsz, semmi sem tartóztathatja fel. Te vagy a hatalmas Isten, aki folyamatosan csodákat tesz. Ámen

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

 

Félelem és aggodalom – 4. hét / 5. nap

Isten a Megváltód

Történt már olyan, hogy egy zsúfolt helyen voltál és láttál egy anyát, amint gyermeke kezét fogva irányítja az úton? Ha mentél már keresztül egy forgalmas repülőtér váróján, akkor valószínűleg láttad már ezt a jelenetet. A gyermek az anyukájára bízza magát, hogy ő irányítsa keresztül a káoszon.

Van, hogy mély víz vesz körül bennünket és nekünk át kell gázolni rajta. De Teremtő Istenünk megígérte, hogy mellettünk lesz a vízben is. Nem kell arra gondoljunk, hogy kétségbeesésünkben elmerülünk, hiszen Mennyei Atyánk fenntart minket. Ő fogja a kezünket.

Amikor a Biblia a megváltásról beszél, akkor abba mindig beleérti a szabadságot is. Krisztuson keresztül Isten feloldozott a halálból, a bűnből, a félelemből. Jézus miatt életünk, reménységünk, örömünk van. Emiatt élhetünk és lélegezhetünk függetlenül attól, milyen körülmények jönnek. Jézus kifizette a teljes árat. Istenhez tartozunk.

Az, hogy tudod, Istenhez tartozol, hogyan segít legyőzni a félelem idejét? Isten melletted jár a megpróbáltatásokban és a káoszban is. Ő mutatja az utat. Szükségünk van arra, hogy a Megváltónkba kapaszkodjunk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy elküldted Fiadat, hogy kifizesse bűneim árát. Köszönöm, hogy hívsz a Veled való kapcsolatra. Segíts, hogy olyan időkben is bízzak benned, amiket nem értek. Segíts, hogy meglássam, hogyan munkálkodsz a káoszban. Szavaidon keresztül mutasd meg nekem az igazságodat. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Virág Eszter

Jakab – 1. hét / 1. nap

Jakab, Jézus Krisztus féltestvére, a korai egyház szétszórt és üldözött zsidó keresztényeinek írt levelében rögtön a lényegre tér. Erőteljes buzdító beszédet intéz a Krisztus-követőkhöz, bátorítva őket, hogy gondolják át a próbatételek jelentőségét.  Tanítása szerint a türelmes kitartás gyakran a próbák során fejlődik ki. A szenvedés és a próbák egyfajta bizonyosságot jelentenek a hívőknek. Mikor beleegyezünk, hogy kiálljuk a próbákat a megfelelő módon (örömmel), lelki érettségre teszünk szert. Az örömöt nem a szenvedés maga adja, hanem a tudat, hogy Isten soha nem hagy magunkra és nem feledkezik meg rólunk a szenvedés alatt.

Mit árul el a próbákhoz való hozzáállásod az Istenbe vetett bizalmadról? A próbáknak nagy célja van a hívő emberek életében. Segítenek Isten kimeríthetetlen vigasztalását, szeretetét, kegyelmét és reménységét megtapasztalni. Valamint meglátni azt, hogy hogyan boldogulnánk az életben Isten nélkül. Miben kell Isten segítsen, hogy változtatni tudj a szenvedéshez és próbákhoz való hozzáállásodon?

 

Atya Isten, Te vagy az egyetlen, aki tökéletes hűségeddel minden jó munkát bevégzel, melyet elkezdtél. Köszönöm, Uram, a vágyadat, hogy teljesebbé és egyre inkább hozzád hasonlóvá szeretnél formálni engem. Segíts, hogy elfogadjam, és alávessem magam a Te módszereidnek, melyekkel az érettséget munkálod az életemben. Fedd fel magad előttem a próbáim során, Uram, hogy kitartsak Benned bízva. Jézus nevében. Ámen. 

(Youversion)

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Minden körülmények között hálát adjatok

„Minden körülmények között adjatok hálát Istennek…” – 1 Thesszalonika 5:18

Nem gondoljátok, hogy pont azok a legnehezebb parancsolatok, amelyek a legtisztábbak és legszókimondóbbak, például  „mindenkor örüljetek”, „szüntelen imádkozzatok”, és a mai Igevers: „minden körülmények között adjatok hálát”?

Ezek azért nehezek, mert nincsenek kiskapuk, nincs helye a kifogásoknak. Egyszerűen és nyíltan le van írva, hogy Isten azt szeretné, hogy az életünket a hálaadás jellemezze, és ez alól semmiképpen nem tudunk kibújni.

Hálát adni nem azt jelenti, hogy felvesszük a műmosolyunkat és minden ötödik percben azt szajkózzuk, hogy „dicsérjétek az Urat”. Ehelyett a hálának egy olyan állapotába kell kerülnünk, amely áthatja a szívünket, és az életünk minden területén és körülménye között megmutatkozik.

Minden jó dolog

Belegondoltál már valaha abba, hogy semmi jó nem lenne az életünkben, ha Isten nem helyezte volna oda? Jakab arra emlékeztet bennünket, hogy minden tökéletes ajándék Tőle származik (Jakab 1:17)

Minden tökéletes ajándék! Akármilyen kicsik vagy nagyok, a jó és kegyelmes Atya helyezte őket az életedbe. Az olyan dolgok, mint a szép nyári napok, a szék, amelyen ülünk, az ételek, amelyeket elfogyasztunk, a fájdalom csillapodása, a megmenekülésünk, a tehetségünk és az ajándékaink, a szép emlékek, a mókás élmények, növekedésünk a szentségben, az új cipők, a gyermekeinkkel töltött édes pillanatok, a házastársunkkal töltött randiesték… mindezek a jó és kegyelmes Istentől származnak. A tudás, hogy ezek közül semmit sem érdemlünk meg mély hálára kellene ösztönözzön bennünket.

Minden nehéz dolog

A jó időszakokban könnyebb hálát adni, mint a nehezebb helyzetekben, nemde? De a sötét napokon is hálásnak kell lennünk. Nagyon fontos látnunk a kapcsolatot a próbák és a keresztény élet között.

A próbák és a szenvedések azért vannak jelen az életünkben, hogy megerősítsenek minket. Azért éljük meg őket, mert segítenek elfordulni a világtól és Jézusra nézni. Isten néha azért nem ad meg valamit, amire vágyunk, mert talán meg akar védeni minket valamilyen veszélytől, meg akar szentelni minket, növelni akarja a hitünket, nemesíteni akar bennünket, és arra akar tanítani, hogy hasonlítsunk jobban Jézusra, teremjük a Lélek gyümölcseit, és dicsérjük az Urat. Hajlamosak vagyunk egy kicsit rövidlátó módon viselkedni, és csak arra tekinteni, ami az orrunk előtt van, azonban Isten nem csak azt az életet nézi, amit most élünk, hanem azt is, ami majd az örökkévalóságban lesz a miénk, és amelyre éppen most készít fel bennünket.

Tehát a nehezebb időszakokban is mondjunk köszönetet Istennek, mert a könnyeink nem hullanak hiába, és nehézségeink egyetlen perce sem vész kárba és nem történik ok nélkül.

Ne felejtsd el, hogy Isten kegyelme minden nappal megújul, hogy Ő minden egyes nap gondoskodik rólunk, és hogy az Ő őrző szeme éjszaka is vigyáz ránk.

Minden ember közül nekünk van a legtöbb okunk hálás életet élni.

Van egy Megváltónk, aki elvette a bűneinket.
Van egy Istenünk, aki harcol értünk.
Van értelme és célja az életünknek.
A lelkünk biztonságban van.
A jövőnk jó kezekben nyugszik.

Imádkozzunk azért, hogy Isten segítsen azokká a nőkké válni, akiket mély hála jellemez, és akik a Hálaadás időszakán kívül is képesek erre!

 

Jézusra nézve,

Jen

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/be-thankful-in-all-things/

Mindenért adjatok hálát – 2. hét / 3. nap

Kegyelem és hálaadás

Isten a legnehezebb időkben természetfeletti kegyelmével ajándékoz meg bennünket. Nagy dicsőséget szerez Istennek, mikor a nyomorúság és a megpróbáltatás idején hálaadással tudjuk felemelni szívünket hozzá – ez a mi bizonyságtételünk a sérült világ felé, mely figyeli az életünket.

Istennel naponta ápolnunk kell a kapcsolatunkat Igeolvasás és imádság által, mert a csapások NEM FOGNAK ELKERÜLNI bennünket. Amint belesimulunk az ő kegyelmébe, és bizalommal, töretlen hittel álljuk a próbákat, ez mások figyelmét is felhívja Istenre.

Fájdalmunkban megnyilvánul Isten életeket átformáló munkája.

Uram, köszönöm végtelen kegyelmedet. Köszönöm, hogy megerősíted lelkünket a nehéz idők által. Köszönöm, hogy napról-napra, egyre jobban megismerhetünk téged, mikor a legnehezebb napokon is azt választjuk, hogy bízni fogunk benned. Segíts továbbra is szilárdan állni a te kegyelmedben. Ámen

(YouVersion)

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

 

 

 

 

Az Istenen alapuló kapcsolatok értéke

„A többiek ugyanis csak a saját érdekeikkel törődnek…” – Filippi 2:21

 

„Tehát akkor Önök testvérek?”

A barátnőm és én egymásra mosolyogtunk a kicsi kórteremben, és szélesen elmosolyodtunk miközben az onkológusa a válaszunkra várt.

Nyugodtan mondhatod. Testvérek vagyunk. Testvérek Krisztusban, hosszú távon…

Kismamákként találkoztunk először az imaház jobb hátsó sarkában, és a szívünk azonnal összekapcsolódott az alvás nélkül töltött éjszakák, a kisbabák édes illata és a Jézus iránt érzett szeretetünk miatt. Több tucat Bibliatanulmánnyal, rengeteg kisbabával, a zajló élet történéseivel és tíz évvel később közösen jártunk végig az első rákdiagnózisát. Majd hat évvel később a kórteremben egymás mellett ülve hallgattuk azokat a szavakat, melyeket imában kértünk, hogy sose kelljen megint hallanunk: a rák visszatért.

A próbák, bár néha kemények voltak, egy olyan egyedi szépséget és mélységet hoztak el a barátságunkban és a Krisztussal való kapcsolatainkba, amely másképp nem jöhetett volna létre. Sokkal hevesebben imádkozunk egymásért. Többször adunk hangot a hálánknak. Sokkal elkeseredettebben ragaszkodunk Isten Igéjéhez. Önzetlenebbül szeretünk. Nagyvonalúbban dicsőítünk. És sokkal jobban érezzük az indíttatást, hogy bátrabban mondjuk ki Jézus nevét.

Az élet tele van örömökkel és megpróbáltatásokkal, de hála Istennek az Atya nem hagyott magunkra minket az úton. Nem csak olyan irgalommal és erővel látott el bennünket, ami mindenre elég, de kegyelméből emberekkel is körbevett minket, így közösen sokkal jobban tudunk Jézusra összpontosítani, az evangéliumot a középpontba helyezni, és észben tartani a Missziós Parancsot, ahogy az élet hegyein és völgyein haladunk át.

Amikor a Pálhoz hasonló mentoroktól tanulunk, akkor előttünk áll a kihívás, hogy növekedjünk a hitben. Ezek az emberek szellemi útjukon nálunk előrébb tartanak, és nem csupán szavaikkal vezetnek minket az igazságra, de bátran és következetesen meg is élik azt, amit tanítanak. Szükségünk van azonban a Barnabáshoz hasonló bátorítókra is, vagyis az olyan szellemi társakra, akikkel együtt tudjuk járni utunkat. Szükségünk van a kölcsönös támogatásra, a közösségvállalásra, és arra, hogy egymást ösztönözzük az Úrnak való szolgálatban. Életünkben emellett figyelnünk kell a Timóteusokra, a következő generáció szorgalmas diákjaira, miközben a szívünk készen áll arra, hogy fiatalabb hittársainknak is bőségesen adjunk.

Gondolkoztál mostanában azon, hogy kikkel veszed körbe magad?

Az Ige olyan csodálatos „szezonális” életű kapcsolatokat tár elénk, mint amilyen Pál, Timóteus és Barnabás között szövődött, és amelyek arra ösztönözhetnek bennünket, hogy céltudatosan keressük a közösséget Krisztus testének más tagjaival. El tudjátok képzelni, hogy milyen szépségeket és mélységeket tapasztalhatnánk meg egymással és a Krisztussal való kapcsolatunkban, ha minden egyes hívő ilyen módon találna közösségre az egyházon belül? El tudjátok képzelni, hogy milyen messzire érhetnénk el, és milyen mély hatást tehetnénk Krisztus nevében ha önzetlenül keresnénk mások javát, kiváltképpen a próbák közepette?

Ha már ilyen kapcsolatokat ápolsz az életedben, akkor köszönd meg ma ezeket Istennek – aztán vedd fel szépen a telefont, és tudasd ezekkel az emberekkel, hogy mennyit jelentenek számodra!

Talán még nem tapasztaltál meg olyan céltudatos kapcsolatot, amilyenről fentebb beszéltünk. Ez esetben nyitott szívvel kérj az Úrtól, miközben a mai napon alázatosan keresel valakit, akit bátoríthatsz!

 

Az Ő lábainál,

Whitney

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-value-of-godly-relationships/

Az Isten beszéde azonban nincs megbilincselve!

„Azonban az Isten beszéde nincs megbilincselve! – 2 Timóteus 2:9

Az elmúlt pár hét, melyek során férjemmel és öt kicsit gyermekemmel négy országba utaztunk el, a kimerültség érzésével ajándékozta meg a testemet. Amikor végre megérkeztünk Kelet-Ázsiába barátaink és csapattársaink már izgatottan vártak minket. Késő volt, és éppen egy tizenöt órás repülőút állt mögöttünk, én pedig semmire sem vágytam jobban, mint arra, hogy a hotelszobába lépve elveszhessek a kényelmes ágy takarói között és feltöltődjek az előttünk álló szolgálat hosszú napjaira.

Családostul vonultunk végig az ismerős repülőtér terminálján a bevándorlási hivatal alkalmazottjához. Száz százalékig biztosak voltunk abban, hogy minden flottul megy majd, és nemsokára útban leszünk a kényelmes ágyikóhoz.

Azonban ahogy az ügyintéző végigmérte népes családunkat, azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy nem osztja a megérkezésünk felett érzett örömünket. Sőt, ami azt illeti, egyetlen percet sem vesztegetett, hanem rögtön megpróbálta megtalálni a módját, hogy megtiltsa nekünk az országba való belépést.

És ez nem minden.

Három nappal azelőtt, miközben egy másik országon utaztunk éppen keresztül, valaki feltörte a bérelt kocsinkat és ellopta az összes csomagunkat – köztük az útleveleinket is. Mivel az új, ideiglenes útleveleink nem rendelkeztek a szükséges vízummal, ezért csak egyetlen lehetőségünk volt: az, hogy csupán 72 órát töltünk az országban, és a belépéskor bemutatjuk érvényes kilépési okmányainkat. Mi ezekkel rendelkeztünk. A probléma akkor merült fel, amikor a bevándorlási ügyintéző észrevette, hogy kilépés közben teszünk egy kétórás kitérőt egy másik városba. Bár még így is bőven belefértünk a 72 órába, de ez egyáltalán nem győzte meg. Két óra várakozás után a bevándorlásiak végül úgy határoztak, hogy megtagadják tőlünk a belépést, és a biztonságiak egész családunkat visszakísérték arra a gépre, amellyel az imént érkeztünk. Szükségtelen mondanom, hogy teljesen összeomlottunk, hiszen nem léphettünk be az országba, ahol a szolgálatunk következő részét szerettük volna elvégezni.

Nem tudom kellően leírni, mennyire felkavart és csalódott voltam. Összetört szívvel, körülöttem a könnybe lábadt szemű gyermekeinkkel azt kérdeztem a férjemtől: Egyáltalán minek jöttünk ide? Miért áldozunk olyan sokat az életünkből ezeknek az embereknek?

Soha nem fogom elfelejteni a válaszát.

Pontosan ez az, ami miatt jövünk, és ennyit áldozunk ide az életünkből. Ezeknek az embereknek szükségük van Jézusra. Szükségük van arra, hogy hallják az evangéliumot.

Abban a pillanatban elszorult a szívem, és tudtam, hogy bűnvallást kell tennem. Úr Jézus, kérlek, bocsásd meg, és törd meg az én énközpontú szívemet azok kedvéért, akik elkeseredetten várják a Te Igédet!

Testvérnők, az emberek sóvárogva várják Isten Igéjét. Sóvárogva várják, hogy Jézus eljöjjön, és átformálja az életüket. És nem érhet minket olyan megpróbáltatás, amely akár csak megközelítené azt az árat, amelyet Jézus fizetett a mi öröklétünkért.

„Ha Jézussal együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is.
Ha türelmesen kitartunk, vele együtt fogunk uralkodni.
Ha hűtlenek vagyunk, ő még akkor is hű marad,
mert magát meg nem tagadhatja.”

Pál tökéletesen tisztában volt ezeknek a szavaknak a jelentésével. Ő bűnei miatt halott volt, amikor csodálatos módon találkozott az ő Megváltójával a damaszkuszi úton. Tudta, hogy mit jelent halottnak lenni, és most Vele együtt élni, és nagyon is megélte ezt a mennyei távlatot. És rengeteget szenvedett az evangéliumért.

Előttünk is ugyanúgy nyitva áll az út, hogy ma megéljük ezt a mennyei távlatot, mert az Ő Igéjét nem lehet megbilincselni! Élet ez azoknak, akik el fognak pusztulni, és élet nekünk is, akik megmaradunk; azokért, akiknek még mindig szükségük van a megváltásra.

„De mindent szívesen elviselek azokért, akiket Isten kiválasztott, hogy Jézus Krisztus által megmeneküljenek, és így részesüljenek az örökkévaló dicsőségben.” 2 Timóteus 2:10

Előfordult már veled, hogy nehézségek értek az evangélium miatt? Ezek a nehézségek néhanapján vajon fáradttá, csalódottá, vagy frusztrálttá tettek? Először is csak azt szeretném mondani, hogy nagyon sajnálom, drága barátnőm. Bárcsak ott lehetnék, a szemedbe nézhetnék, és átölelhetnélek, hiszen ezt az elhívást közösen kaptuk. Legfőképpen azonban szeretnélek bátorítani, hogy az, amikor megosztod Isten Igéjét a szomszédoddal, a barátaiddal, és azokkal a nőkkel, akiket Isten szánt szándékkal az életedbe helyezett, az egyáltalán nem kis dolog. Isten Igéjét nem lehet megbilincselni, az mindig előre fog törni, hogy az örökkévalóságot ültethesse el nők szívébe. Ne keseredj el, testvérnőm! Viseljünk el mindent azokért, akiket Ő választott ki, és ne tévesszük szem elől az örökkévalóságot!

 

Az Ő kegyelméből,

Cherice

 

Cherice, és a férje Dwayne vidéken élnek a texasi Dallastól északra. Öt fantasztikus gyerek anyukája, Jézus imádója és követője, aki mindennél jobban szeretné, hogy betöltse Isten életére vonatkozó elhívását. Szenvedélyesen vágyik látni, ahogy az eddig el nem ért területeken élő nők megismerik Isten szeretetét, Szavát, és az életükre vonatkozó célját.

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/word-god-not-bound/