Válaszd a bátorságot! – 1. hét / 4. nap

Bátran bocsáss meg

Olvasd el: Máté 18:21-22, Kolossé 3:13

IMÁK: Kolossé 3:13

Amikor bátorsággal kapcsolatos tulajdonságokra gondolunk, akkor talán olyasmik jutnak az eszünkbe, mint erő, kitartás, vagy rendíthetetlenség. Valószínűleg nem a megbocsátás ugrik be először, hiszen a megbocsátást általában nem soroljuk a bátor tettek közé. De talán rosszul tesszük…

Ugyanis a megbocsátás gyakran nagyon is nehéz. A megbocsátás megköveteli, hogy erősek legyünk az Úrban, kitartóak az engedelmességben, valamint rendíthetetlenek a kegyelem kiterjesztésében. Ahogy Isten megbocsátott nekem, úgy engem is arra hív, hogy legyek bátor, és bocsássak meg másoknak.

Annyira tetszik, ahogy ezt Mary Sutherland megfogalmazta: „Ha tudásra lett volna a legnagyobb szükségünk, akkor Isten tanárt küldött volna közénk. Ha technológiára lett volna a legnagyobb szükségünk, akkor Isten tudóst küldött volna közénk. Azonban mivel megbocsátásra volt és van a legnagyobb szükségünk, ezért Isten egy Megváltót küldött.”

Légy bátor, és bocsáss meg. Bocsáss meg, és légy szabad!

Dicsérlek téged, Istenem, azért a kegyelemért, amit nap mint nap felém gyakorolsz. Köszönöm, Atyám, hogy megalázol, így képes vagyok megbocsátani. Istenem, köszönöm, hogy elszakítod a sérelmek és a haragtartás láncait a szívemben. Emlékeztess megbocsátó kegyelmedre, és adj erőt, hogy ugyanezt a megbocsátást és kegyelmet másokra is kiterjesszem. Így teszel bátorrá. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Isten Ígéretei – 3. hét / 2. nap

Szabadság a bűnvallásban

Olvasd el: 1 János 1:9
IMÁK:
1 János 1:9

Egy bűn sem túl mocskos. Isten tisztára mos bűneinktől és új lappal indulhatunk, valahányszor bűnbánó szívvel Hozzá fordulunk. Ha igazán elismerjük, hogy bűnösök vagyunk és kérjük Istent, hogy bocsásson meg, Ő mindig tárt karokkal fogad minket.

A bűnvallás elismerése annak, hogy bűnösök vagyunk, akiknek Krisztusra van szüksége. Gyűlöljük azt, ami fájdalmat okoz Istennek és teljes szívvel követjük Őt. Akkor leszünk szabadok, ha feladjuk önzőségünket és kimondjuk: „Jézus az életem Ura.”

 

Uram, bűnös vagyok. Szükségem van a megbocsátásodra. Egész szívemmel, elmémmel és lelkemmel akarom vallani, hogy Te vagy az én Uram. Add, hogy a motivációim, a gondolataim, a szavaim és a tetteim mind Téged dicsőítsenek. Ámen.

/YouVersion/ 

Fordította: Szabó Eszter

Isten szíve

„Isten nem azért küldte a Fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a Fiú közreműködésével megmenekülhessenek.” János 3:17

Egy hideg, téli reggelen kaptam meg a levelet. Ez még akkor volt, amikor az emberek írtak levelet. Nem volt feladó – semmi utalás arra, hogy ki írta. Addig fürkésztem a levelet, amíg a következő szavak leugrottak a lapról: „Isten megbocsátott nekem és azért imádkozom, hogy majd te is bocsáss meg nekem.” Megállt a szívem. Azonnal. Pontosan tudtam kitől érkezett és miről szólt.

Elöntött a méreg. Nem hittem el. Hogy meri! Hogy gondolta, hogy egy vacak levél jóváteszi évek sérüléseit, fájdalmát és rombolását? Hamarosan rájöttem, hogy a haragom nem csak ellene irányult.

Vadul tomboltam Isten ellen. Hogy tehetted, Uram? Hogy tudtál megbocsátani annak az embernek, aki megsértett engem? Hogy tudtad ezt az embert a ’testvéremmé’ tenni Krisztusban? Utálom őt Uram, ezért Neked is utálni kéne!

Rosszul voltam. Mérgemben napokig csak sírtam. Nyafogtam. Duzzogtam. Messze futottam a gyülekezettől. A Biblia szavai üresen csengtek.

Én voltam Jónás.

Isten nem azért küldte a Fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a Fiú közreműködésével megmenekülhessenek. – János 3:17  

Ironikus, hogy miközben bűneim bocsánatára úgy tekintettem, mint Isten irgalmas szeretetének bizonyságára, közben úgy néztem ennek az embernek a bűnére, mint Isten haragjának igazolására. A saját képemre formált Istent akartam – Olyat, aki ingyen megbocsát nekem bármit, de keményen megbünteti az ellenségeimet mindenért. Azonban ez nem a Biblia Istene.

Ez Isten szíve az emberek felé – az összes bűnös felé – hogy senki ne töltse az örökkévalóságot Tőle elválasztva a pokolban. Isten szeret és arra vágyik, hogy mély kapcsolatba lépjen mindegyikőnkkel az Ő Fia, Jézus Krisztus megváltása által. Kitölti korlátlan kegyelmét és könyörületességét, mert nem akarja, hogy bárki elpusztuljon. Abban a pillanatban, amikor valaki elfogadja Jézust, nemcsak a bocsánatát kapja meg, hanem az Ő tökéletes igazságát. Jézus Istenben igazzá tesz, teljesen, azonnal és örökre. Ez az evangélium.

Bizony irgalmas, kegyelmes és türelmes az Örökkévaló hozzánk és szeretete nem fogy el. Nem hibáztat szüntelen, nem haragszik örökké.  – Zsoltárok 103:8-10  

Nem úgy bánik velünk, ahogy bűneink megérdemlik és nem gonoszságaink szerint fizet nekünk.

Szégyellem bevallani, hogy büszke haragomban és keserűségemben úgy döntöttem, hogy egy ember nem méltó Isten bocsánatára és kegyelmére. Haragom eltakarta Isten Szavának az igazságát. Küzdöttem azért, hogy lássam Jézus evangéliumának fényét.

Amikor Jézus, a mi Jó Pásztorunk otthagyja a kilencvenkilenc bárányt, hogy kövesse az egy elveszettet, bolondnak és meggondolatlannak látszik…hacsak nem te vagy az az egy elveszett. Jézus szenvedélyes tevékenysége a bűnösök felé definiálja, hogy kicsoda Ő. Ugyanez a szenvedély kell, hogy definiálja Isten gyermekeit is.

… mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket és megmentse őket. – Lukács 19:10

Még az én fájdalommal teli engedetlenségemben is, a Szent Szellem folyton követett engem. Ellenállhatatlan szeretete visszahúzott Hozzá. Az igaz megbocsátás kulcsa az én életemben az, hogy alázatosan elgondolkodom arról, mennyi mindent bocsátott meg nekem Isten. Hogy megmaradjak abban, hogy ne az ellenségeimre nézzek le, inkább Krisztusra nézek fel.

Amikor jobbnak látom magam másoknál, emlékezem arra, hogy az én igazságom Istennél kizárólag Jézuson alapszik és azon, amit Ő tett, nem azon, amit én tettem.

Amikor a keresztről, Jézus kínzó áldozatáról elmélkedem, emlékezem arra, hogy áldozata nemcsak értem volt, hanem mindenkiért, beleértve azokat is, akik vétettek ellenem.

Amikor az evangéliumra gondolok, emlékezem arra, hogy az alap a Kereszt lábánál van. Egyikőnk sem érdemes kifogyhatatlan szeretetére, Ő mégis ingyen ajánlja mindnyájunknak.

Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan magasan elborít bennünket hűséges szeretetével. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messze dobta el bűneinket tőlünk. – Zsoltárok 103:11-12  

Eljön a nap, amikor Jézus visszajön és megítéli azokat, akik elutasították Őt. De az a nap még nem jött el. Úgyhogy addig meg kell erősödnünk a szeretetben…és erősen szeretni!

Az igazi keresztény szeretet nem jön könnyen. Ez egy áldozat, amit a világ sosem fog megérteni. Ha a szeretet és a megbocsátás nekünk nem kerül semmibe, soha nem fogjuk értékelni az áldozatos szeretetet, amit Jézus irántunk tanúsít. Minél jobban befogadjuk Jézust, annál jobban tudunk úgy szeretni, mint Jézus.

A szeretet nem pusztán az, amit Isten tesz. A szeretet az, aki Isten. A szeretet önmagát kínálja áldozatosan és vidáman, megkülönböztetés, habozás és megítélés nélkül.

Jézus a halálig szerette Atyját és Népét. Semmi nincs, amit Jézus ne áldozna fel a szeretet nevében.

Nincs olyan hely, ahová Jézus nem menne el.

Senki sincs, akivel Jézus ne volna hajlandó kapcsolatba kerülni.

Nincs határa annak, ameddig Jézus elmenne, hogy megmentse az elveszettet.

Jézus azért jött, hogy megmentsen!

 

Beszéljük meg:

  • Milyen szituációban vagy körülményben van szükséged egy olyan szívre, amelyik úgy szeret, ahogy Isten szeret?
  • Hogyan imádkozhatunk érted, miközben arra törekszel, hogy megéld a kegyelem evangéliumát?

 

Kegyelem és békesség nektek,

Terria

 

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-heart-of-god/

Fordította: Bíró Ibolya

 

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 2. hét / 5. nap

Isten megbocsátást és kegyelmet nyújt 

Olvasd el: Zsoltárok 130:1-6

IMÁK: Zsoltárok  130:4-5

Képzeld el, ha Istennek lenne egy jegyzetfüzete mindenkiről, és feljegyezné az összes bűnünket, gonoszságunkat és mulasztásunkat. Szégyellem magam, hogy milyen sokat tudott volna írni rólam!

A jó hír az, hogy Ő nem készít ilyen listákat. Istennél van megbocsátás. Istennél van megváltás. Istennél a bűneink újra és újra megbocsáttatnak.

Viszont legyünk óvatosak. Isten megbocsátó természete nem azt jelenti, hogy szabadon élhetünk, ahogy akarunk, eltérve Istentől. Azt jelenti, hogy van esélyünk újrakezdeni, ha bűnt követtünk el és megbántuk. Péter figyelmeztet erre az 1 Péter 2:16-ban „Éljetek szabadságban, és legyetek Isten rabszolgái! De a szabadságotokkal ne éljetek vissza! Ne használjátok arra, hogy valami gonoszságot leplezzetek vele!” Krisztusban nyert szabadságunk arra kell sarkalljon, hogy szent életet éljünk és teljes szívvel szolgáljuk Istent.

Hogyan élsz a Krisztusban kapott szabadságoddal? Hogyan viszonyulsz Isten megbocsátásához? Mint egy „ingyen belépőhöz”, vagy mint egy lehetőséghez, mely által megváltozhatsz és azt teheted ami helyes? Gondolkozz el ezen egy pillanatra, mikor a mai Igeverseket olvasod.

 

Mennyei Atyám, köszönöm a Te megbocsátásodat. Köszönöm, hogy Te mindig megbocsátást és kegyelmet nyújtasz nekem, bűnösnek. Segíts, hogy mindig eszembe jusson az ár, melyet Jézus fizetett ki, hogy a bűneimért bocsánatot nyerhessek. Ámen.

 /YouVersion/

 Fordította: dr. Ferenczi Andrea

A lánynak, aki azt hitte, Isten nem bocsát meg neki

A lánynak, aki azt hitte, Isten nem bocsát meg neki,

Látlak, téged, aki beteg a megbánástól. Nem szívhatod vissza azokat a szavakat, melyek annyira károsították kapcsolataidat, hogy talán már nem is lehet őket helyrehozni.

Látlak, téged, aki gyengének és legyőzöttnek érzi magát. Ugyanabba a bűnbe estél, amiről megesküdtél, hogy hátat fordítasz neki, megbántva ezzel azt, akit a legjobban szeretsz.

Látlak, téged, aki kimerült a takargatásban. Úgy töltöd az egész életed, hogy keményen dolgozol azon, hogy amit elkövettél, az a sötétben maradjon, rettegve, hogy egyszer napvilágra kerül és lerombol téged.

Látlak, téged, akit leláncol a bűntudat. Bebörtönöz az a sokba kerülő döntés, melyet évekkel ezelőtt hoztál; ami halált és fejfájást hozott, pedig életet és szabadságot ígért.

Látlak, téged, akit lesúlyt az üresség. E világ bálványainak üldözése visszatart attól, hogy Istenhez menekülj, ezért állandó hiányt érzel. Azon tűnődsz, vajon van-e valami többi? Biztos van valami több is ennél az életnél.

Úgy gondolod, vége – valahogy nincs hely a számodra, ha semmi jót nem tudsz letenni az asztalra.

„Ha tudnád, mit tettem”, mondogatod.

Azt gondolod, Isten nem tud megbocsátani neked érte.

Tudnod kell, hogy Isten nem a tökéletességet keresi, hanem a neki teljesen alárendelt szívet. Jézus nemcsak a gyilkosokért és a tolvajokért jött el. Hanem a büszkékért, a pletykásokért, a bálványimádókért és a legutolsó rejtett gondolatért, motivációért, aminek kitudódásától rettegünk. Azokért jött, akik úgy gondolják, csak távolról van szükségük rá; azokért, akik úgy gondolják, hogy kellő erőfeszítéssel elvannak egyedül is.

„De ha elismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól.” – 1 János 1:9

Kedvesem, abbahagyhatod a küzdelmet.

Helyette…add át. Emlékezz, hogy ez nem a tökéletesség látszatáról szól. Hanem, hogy átadjuk szükségeinket az Ő tökéletes megoldásának. Kereshetjük a megelégedést millió más helyen, de egyik sem lesz olyan teljes, mint amit Jézus ad. Ő úgy szeret, mint senki más, Ő úgy bocsát meg, mint senki más, úgy ad békét, reményt, örömöt és szabadságot, mint senki más. Nincs több kimerülés. Légy hozzá közel és pihenj meg abban, hogy átöleled azt, Aki már mindent elrendezett.

Úgy gondolod, Isten nem bocsátja meg neked? Ne merj erre a hazugságra hallgatni!

Jézus könyörülete átformálja azt is, ami a világ szerint már teljesen elromlott. A kegyelme kiárad, simává teszi az érdes széleket, a tüskéket jó célra használja és arra, hogy szerényen neki szolgáljunk vele… ha hagyjuk. Ereje felfegyverzi a gyengét, erősíti a megviseltet. Isten a legkevésbé valószínűt választja, mert a történetünk felfedi a dicsőségét.

Elfáradtál a munka és a súly alatt?

Figyelj, ez sosem az előadásról szólt. Hanem arról, hogy engedd, életedet megjelölje az, hogy dicsőíted azt, Aki kihívott a sötétségből az Ő csodálatos fényébe; Aki Neve említésére leveszi rólad a terhet, a bűntudatot és a szégyent. Méltó a Bárány – a bűnösök barátja; az, Aki megmentett és megtisztított téged; az, Aki sosem változik.

Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem.” – Ézsaiás 43:25

Isten Gyermeke, Ő azt mondja, „Én vagyok az” – aki eltörlöm bűneidet – jobb, ha elhiszed, hogy komolyan gondolja.

Ő az egyetlen Út;

Az egyetlen IGAZSÁG

Ő az Élet, amire üres lelked vágyik.

Fogadd el ezt a csodálatos kegyelmet – attól, Aki teljesen megbocsát és többé nem emlékszik vétkeidre.

 

Az Ő lábainál

Whitney

 

*Beszélgessünk: Dicsérd Istent, aki minden bűnünket megbocsátja!!! Szánj időt arra, hogy dicsőíted őt mindazért, amit tett!

 

Fordította: Virág Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/to-the-girl-who-thinks-god-wont-forgive-you/

 

 

 

Hazugság helyett igazság – 2. hét / 5. nap

Isten soha nem fogja neked megbocsátani, hogy .…

Olvasd el!: Ézsaiás 43:25; 1 János 1:9

IMÁK: Ézsaiás 43:25; 1 János 1:9

Sok keresztény vitatkozik azon, hogy van-e „megbocsáthatatlan bűn”? Még akkor is, ha elhisszük, hogy Isten megbocsátja bűneinket, néha az ellenség elhitetheti velünk, hogy olyan szörnyű bűnt követtünk el, melyet Isten nem fog elfelejteni. A bűntudat és a szégyen elborítja lelkünket. Szabad élet helyett pedig továbbra is sötétben járunk. Miért törekedjünk Isten szerint élni, ha a megbocsátás nem elérhető?

Isten nem tagadja meg gyermekeitől a megbocsátást. Ő egy szerető Édesapa, aki kapcsolatra vágyik veled. Ézsaiás 43:25 ezt mondja „eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem”. A Vele való kapcsolatunk örömére szolgál.

Mint az Ő gyermekei, a mi felelősségünk az, hogy megvalljuk bűneinket a mi Mennyei Atyánknak. Amikor ezt megtesszük, ő hűségesen megbocsát és megtisztít bennünket. Attól nem kell tartanunk, hogy Isten felemlegeti a múltbéli bűneinket. Amikor megbocsájt, akkor ezt teljességgel meg is teszi.

Mennyei Atyám, köszönöm megbocsátásod teljességét. Még akkor is, amikor csalódást okozok Neked és megkeményítem a szívemet előtted, tudom, hogy kész vagy tárt karokkal visszafogadni engem. Ámulatba ejt a Te kegyelmed. Segíts, hogy hálás legyek neked. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

 Fordította: dr. Ferenczi Andrea

A megbocsátástól való félelem

Ne hagyd, hogy a gonosz legyőzzön téged! Tedd azt, ami jó és helyes — ezzel te fogod legyőzni őt!” – Róma 12:21

Csendes lány vagyok, aki mindig csendes életre vágyott. Szeretem a bizonyosságot, az állandóságot. Az életet, ami mentes a drámáktól, konfliktusoktól és a káosztól. A szabályok egyszerűek voltak. Ne piszkálj és én sem foglak piszkálni téged.

Azonban az, hogy újjászülettem Isten családjába, mindent megváltoztatott. Mivel a világ utálja mennyei Atyámat, így engem is utál. Most már én is részese vagyok a belső lelki háborúnak, ami a világ összes lelkéért hevesen folyik. Attól függetlenül, hogy akarok-e harcolni vagy sem, a csata végül engem is elér.

Ez a lelki háború, melynek mindnyájan a részesei vagyunk, van, hogy árulás, elutasítás, szívfájdalom vagy fizikai fájdalom formájában jelenik meg. Számos barátomat elveszítettem és sok ellenséget szereztem. De az Ő szeretete miatt kitartok.

Ne hagyd, hogy a gonosz legyőzzön téged! Tedd azt, ami jó és helyes — ezzel te fogod legyőzni őt!” – Róma 12:21

A Biblia egyik legkeményebb tanítása a Római levél 12. fejezetében van. Ez a fejezet egy mesterkurzus a kereszténység gyakorlatáról és bemutatja azokat az igazi jeleket, melyek a Jézust követőket jellemzik. A mai szakasz azt mondja: “győzd le a jóval a rosszat.” Mit jelent legyőzni a rosszat?

Még azokat is áldjátok, akik üldöznek vagy zaklatnak titeket! Ne kívánjatok nekik semmi rosszat, hanem áldjátok őket!” – Róma 12:14

Ha valaki rosszul bánik veletek, ne álljatok bosszút rajta! Arra törekedjetek, amit mindenki jónak és nemesnek tart! Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek! Szeretett testvéreim, ne álljatok bosszút magatokért! Inkább bízzátok ezt Isten haragjára, mert meg van írva: „A bosszúállás az én dolgom, én majd megfizetek, ezt mondja az Örökkévaló.” Sőt, ha éhezik ellenséged, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni! Mert olyan ez, mintha izzó parazsat tennél a fejére.” – Róma 12:17-20

Még aközben is, hogy ezeket az Igéket olvasom, össze kell szorítanom a számat. Érzem, ahogy elnehezedik a szívem és a körülötte lévő falak elkezdenek növekedni. Azokra gondolok, akik bántották a testemet, akik manipulálták a gondolataimat, akik szándékosan összetörték a lelkemet. Megbocsátani az ellenségeimnek. Imádkozni értük. Áldani őket. Ez túl nehéznek tűnik. Bonyolultnak. Ijesztőnek.

Hogy teljesen őszinte legyek, ezekről a versekről csak a számat jártattam. Az én verziómban az ellenségek áldása azt jelentette, hogy teljesen kizárom őket a gondolataimból, közönyös vagyok arra, hogy léteznek és kerülöm őket, mint a pestist. De Istennel a közömbösség nem opció. Vagy úgy szereted, ahogy Isten szereti, vagy nem is szeretet az.

„Nektek mondom, akik hallgattok rám: szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket! Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántanak titeket! Annak, aki megüti az egyik arcodat, tartsd oda másikat is! Annak, aki elveszi a kabátodat, add oda az ingedet is!” – Lukács 6:27-29

El kell, hogy áruljak nektek valamit hölgyek. Ezek az Igék megrémisztenek engem. A megbocsátás rémiszt meg. Tudom, hogy igaz. Tudom, hogy Isten rendelte el. Tudom, hogy a megbocsátás Isten áldását hordozza, az Ő békéjét, az Ő örömét. És nekem igazán szükségem van ezekre. Tényleg, komolyan meg akarok bocsátani. És mégis küszködök vele.

Valójában a megbocsátással való küzdelmem olyan félelmekben jelenik meg, melyekről eddig nem is tudtam:

  • Félek teljesen kitárni a szívemet az új fájdalom, a szívfájdalom és csalódás fenyegetése miatt.
  • Félek, hogy ha megbocsátok, akkor gyengének fogok tűnni és emiatt még kevésbé fognak tisztelni és becsülni.
  • Félek, hogy ha túl sokat adok önzetlenül, akkor kevés szeretet jut nekem.
  • Félek, hogy nem vagyok kész a megbocsátás feladatára… hogy nem vagyok elég “lelkileg”, nem vagyok elég fegyelmezett vagy elég jó ahhoz, hogy Isten használjon.

De Isten annyira hűséges. Beáll a félelmeim középpontjába és leleplezi ezeket a hazugságokat a fényével, és ennél a fénylő sugárnál csak az Ő igazsága állhat meg.

Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, vajon jár-e valami különleges köszönet érte? Hiszen még a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, vajon jár-e valami különleges köszönet érte? Hiszen ezt még a bűnösök is megteszik.” – Lukács 6:32-33

Isten igazsága ez: téged és engem nem az határoz meg, ami velünk történt; nem a fájdalom, amit átéltünk, nem a nehézségek, melyeket kiálltunk, nem a félelmek, melyekkel szembenézünk. Minket egy dolog azonosít: hogy a világmindenség Királyának bocsánatot nyert leányai vagyunk!

És mivel az Ő leányai vagyunk, Isten akarata az az életünkre nézve, hogy szeressünk, még akkor is, ha fáj.

Azt szeretném, ha a testem “bűnmentes” terület lenne. Nem csak a saját bűneimtől mentes, hanem az ellenem elkövetett bűnöktől is. Nem vettem észre, hogy azzal, hogy elutasítom a megbocsátást, mások bűnét őrzöm a szívemben és az elmémben.

A bűneik (melyekhez a haragtartással makacsul ragaszkodtam) romlott gyümölcsöket teremtek az életembe, amik nem csak engem romboltak, de a férjemnek és a gyerekeimnek is ártottak. Az egyetlen választásom az volt, hogy Isten felfedje és kivágja ezeket, azonban minden műtét fájdalmas.

Amikor a megbocsátással küszködök, Isten arra tanít, hogy álljak bele abba a feladatkörbe, amibe Ő helyezett… álljak szilárdan, büszkén és merészen. Hogy szeressek kitartóan és ragyogjak, mint senki más. Istent sérteném meg azzal, ha meghátrálnék a bőséges szeretet elől, amit Ő ígér nekem és rajtam keresztül.

Nehéz, de Istenért megéri.

Isten arra vágyik, hogy leányait erőteljesen használhassa a világi gonosz ellen folytatott harcban a szeretete által. Mi vagyunk napjaink természetfeletti szuperhősei! És mivel a mi Istenünk minden gonosznál hatalmasabb, a szeretetünk hangosabban fog beszélni minden gonosznál.

Erre emlékszem, amikor olyan szeretetre vagyok elhívva, ami fáj. Erre emlékszem és Jézusba kapaszkodok. Bár csendes lány vagyok, hangosan szeretek!

Bezélgessünk: Vannak félelmeid vagy aggodalmaid az ellenségeid szeretetével, nekik való megbocsátással kapcsolatban? Hogyan tudunk imádkozni érted, hogy legyőzd jóval a rosszat?

 

Béke és kegyelem neked,

Terria

 

Terria az amerikai SZNI bátorító és közösségi média csoportjaiban szolgál. Férjével együtt Virginia államban élnek, és két egyetemista lány büszke szülei. Élete célja, hogy az ezredfordulón született nők szívében felélessze a vágyat, hogy megragadják Isten igazságát, és ragaszkodjanak is hozzá. Leggyakrabban zsúfolt kórházakban bukkan fel, ahol meghallgatja a betegek történeteit, és ő is elmondja nekik, mit végzett Isten az ő életében. Ugyan néha elég összevisszának tűnik az élete, Terria mégis látja Isten erejét és szeretetét, amivel körülveszi őket.

 

Fordította: Virág Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/fear-of-forgiveness/

Félelem és aggodalom – 3. hét / 2. nap

Isten megszabadított minket

A Biblia szerint Isten szabadító; megbocsát és megszabadít. Az Úr nem nézi tétlenül ahogy gyászolunk, hanem aktívan közbelép a mi javunkra. A Szentírás tanúskodik arról, hogy az Úr megszabadít, megvéd és megőriz minket az ellenségtől, sőt, a saját félelmünktől is. Amikor segítségül hívjuk, válaszol, és megment a bajból.

Hívőkként az a feladatunk, hogy nyugodjunk meg az Ő szeretetében. Az a dolgunk, hogy az Ő jóságának biztonságában lakjunk. Amikor hit helyett félelmet érzünk, akkor az Urat kell keresnünk a válaszokért és Hozzá kell kiáltanunk szükségeink betöltése végett. Akkor lelünk nyugalomra, amikor elkezdünk bízni abban, aki Isten, és ragaszkodunk ahhoz a tudathoz, ahogyan a múltban munkálkodott.

Miként kellene megtapasztalnod Isten szabadítását ma az életedben? Isten gondoskodik a munka nehezéről – nekünk egyszerűen csak meg kell nyugodnunk Benne. Mikor tapasztaltad meg utoljára Isten megtartó szeretetét úgy, hogy egyszerűen csak Rá támaszkodtál?

Mennyei Atyám, köszönöm Neked a Te feltétlen szeretetedet. Köszönöm, hogy Hozzád jöhetek akkor, amikor fáradtnak érzem magam és félek. Köszönöm, hogy megnyugodhatok abban a tudatban, hogy akármin megyek is keresztül, Te mindig fedezni fogsz engem. Dicsérlek Téged a Te szerető kegyelmedért. Köszönöm Neked azt a mindent elsöprő szabadítást, amit Jézusban kaptam Tőled. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Megbocsátani a múltat is

Egy híres idézet szerint „A gyermekkor az, amit egész életünk során próbálunk kiheverni.’’

Azt gondolom, bárki visszanéz a gyermekkori éveire, van mit feldolgoznia. Sokan nem is tudják, hogy mennyire nagy hatással van rájuk, ahogy nevelték őket és milyen meghatározó mostani életükben az egykor őket körülvevő felnőttek gondolkodása és róluk alkotott képük.

Van, akinek nem voltak szülei, van akinek csak elméletben éltek egy házban vele, igazából soha nem látta őket. Van, akit testi bántalmazások értek, van aki soha nem kapott dicséretet, csak bántást. Van, aki soha nem hallott Jézusról gyermekkorában és olyan is, aki templomba járó, de törvénykező vagy képmutató családban nőtt fel. Vannak, akik örömmel gondolnak vissza első éveikre, de nekik is biztosan van néhány emlékük, ami haraggal tölti el őket, az igazságtalanság miatt, amit elszenvedtek, vagy szomorúsággal, amiért korán elveszítettek valakit, akit nagyon szerettek.

Sok nő történetét meghallgattam már, szeretem megérteni ki honnan jön, milyen régi terheket cipel, vagy milyen ajándékokat kapott gyermekként. Sokat lehet belőle tanulni.

Mindannyiunknak meg van a saját történeteink és mindannyiunknak van mit megbocsátani, ha a gyerekkorunkra gondolunk.

Hálás vagyok Istennek, hogy az Ő gyermekeként megismerhetjük a tökéletes szülőt. Benne megláthatjuk, hogy milyen is egy feltétel nélkül szerető és megbocsátó Apa, milyen amikor valaki akkor is ott marad, amikor rosszat teszünk és megbántjuk. Istennél jobban senki nem tud minket megnyugtatni, megérteni, vagy megvigasztalni.

Hiszem, hogy Istennek nem az a terve, hogy egész életünket a gyermekkorunk sebeinek társaságában töltsük, bármilyen nehéz is sokaknak elképzelni, hogy lehet másként is élni, hiszen fájdalmuk és lelki terheik már annyira hozzájuk nőttek. Annyira egyéniségünk részévé tudnak válni akár gyermek- akár felnőttkorban szerzett sérelmeink, hogy van, hogy nem is akarunk megszabadulni tőlük, mert nem tudjuk kik leszünk nélkülük.

Azonban Isten, az Áldott Orvos, ami szerető Édesapánk meg szeretne minket gyógyítani és azt szeretné, ha szabadon és nem a múlt árnyékában élnénk felnőtt életünket. Isten folyamatosan formál bennünket Fia képére, nem maradhatunk azok, akik voltunk, ha engedjük, Isten teljesen új identitást és egészséges én képet tud nekünk adni. Így sokkal inkább tudjuk szeretni a többi embert és készen állunk feléjük fordulni.

A megbocsátás Isten egyik eszköze a gyógyulásunk útján. Nincs tökéletes szülő, mi sem vagyunk vagy leszünk azok. Sérelmeink azonban sokszor jogosak, égető fájdalmunk valósgos, és nem engedik, hogy szabadon éljünk a jelenben.

Isten segítségével ki kell mondanunk és el kell fogadnunk, ami velünk történt.

Meg kell bocsátanunk azoknak, akik nem jól bántak velünk.

Le kell zárnunk a múltunkat, tovább kell lépnünk abban bízva, hogy Isten mindent, még a rosszat is a javunkra munkálja.

Ezeket az elveket már régebben is tudtam, de nagyon sokat jelentett, mikor megértettem, hogy mi is igazából a megbocsátás és miért nem jó, ha ragaszkodom a haragomhoz, ha magamhoz szorítom jogos vagy jogtalan sértettségeimet és úgy próbálok a felnőtt életben eligazodni.

Megbocsátani NEM azt jelenti, hogy úgy csinálok, mintha nem történt volna semmi, vagy azt mondom, hogy nem lett károm abból, amit a másik tett. Nem akkor bocsátok meg, ha homokba dugom a fejem vagy ha végül mégis inkább magamat hibáztatom azért, ami történt.

Tetszik nekem Cseri Kálmán definíciója: „Mit jelent megbocsátani? Azt, hogy egyszer és mindenkorra feladja az ember a megtorlás igényét és jogát… Az bocsátja meg az ellene elkövetett bűnöket, aki kijelenti: nem tartozol nekem… Megszűnt a tartozás, nem áll közöttünk, és soha többé nem fogom említeni.’’

És mi van akkor, ha nem bocsátok meg? Íme néhány pont:

Ha nem bocsátok meg…

  • Nem engedelmeskedem Istennek.

Isten világosan leírja könyvében számos helyen, hogy mennyire fontos megbocsátó szívvel élnünk.

Efézus 4:32 kijelenti, “Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.” Hasonlóan, a Kolossé 3:13 kimondja, “Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.”

  • Keserű leszek.

Aki nem bocsát meg, az önmagát zárja a keserűség börtönébe és állandóan a múlt feletti szomorkodásban és haragban kell élnie az életét. Ha nem tudunk kegyelmet adni annak, aki ellenünk vétett, a sértődés és a gyűlölet teljesen megkeseríthet minket és másokra is negatív hatással lehetünk viselkedésünkkel. Vigyázat, a keserűség fertőző!

megbocsatas

Zsidókhoz írott levél 12:15-ben olvassuk: „Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön”

 

  • Nem tudok igazán örülni.

Júdás 24-25 szerint ha nem áll közém és Isten közé a bűnöm, akkor újjongó örömmel tudok Neki örülni. Ezt egyedül Ő tudja megtenni bennünk.  “Annak, akinek hatalma van, hogy megóvjon benneteket a bűntől, bűntelen és örömtől ujjongó lélekkel odaállítson dicsőségének színe elé, a mi egyedül üdvözítő Istenünknek legyen Urunkban, Jézus Krisztusban dicsőség, magasztalás, erő és hatalom minden idő előtt, most és mindörökké! Ámen.”

  • Nem értem a kereszt üzenetét.

 

Ha arra gondolok, hogy Jézus mennyi mindent megbocsátott nekem és mennyi bűnömért halt meg a kereszten és egyetlen áldozatával eltöröltem az ellenem szóló bűnlista minden pontját, már másként tudok tekinteni az ellenem vétőknek. Egy hajóban evezünk. Ha megbántanak, nézzünk Jézus keresztjére, ami számunkra is elhozta a teljes megbocsátást, minden bűnért, amit már elkövettünk vagy mé el fogunk követni.

vetkek

Kolossé 2:14 szerint „(Jézus) eltörölte a (vétkek) követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.”

 

Mikor nehéznek érezzük a megbocsátást gondoljunk Istenre, hogy neki milyen a szíve felénk:

„Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad.  Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket!’’ Mikeás 7:18-19

Hálás vagyok, hogy Isten így viszonyul hozzám, mikor vétek ellene.

Vajon én gyönyörködöm az irgalmasságban? Készen állok Elé vinni és Vele együtt megharcolva megbocsátani minden gyermekkori sérelmet?

Tegyük meg ezt a bátor lépést, hatalmas áldás, öröm és soha meg nem tapasztalt szabadság lesz az eredménye.

Szeretettel: Viola

Szerettem volna a csapatunkból még két bizonyságtételt megosztani veletek a megbocsátással kapcsolatban.

Az első azokat fogja bátorítani, akik felnőtt korukban kaptak sebeket akár egy rossz kapcsolatban:

„Megpróbálom leírni röviden Isten munkáját a szívemben, hogy alakította a szívemet és gyógyította be a sebeket 5 év alatt. Tehát kezdeném, 25 éves házasságból úgy léptem ki, hogy tele voltam sebbel sérüléssel, sok-sok évig úgy éltem, hogy bíztam abban, hogy egyik napról a másikra csak úgy magától helyre jön minden. De sajnos ez nem így történt, hanem egyre rosszabb, egyre elviselhetetlenebb sebbekkel éltem, éltünk ebben a kapcsolatban. Fél éves vívódás, kínlódás után úgy döntöttem, lépnem kell. Ki kell lépnem. Elváltunk, elköltöztem otthagytam a múltat, és teljesen új éltet akartam kezdeni, most már Istennel. Idő közben egy kollégám, aki megtért keresztyén, kezembe adta a Bibliát, éheztem, ittam minden szavát, aztán elkezdetem gyülekezetbe járni, és csak úgy áradt felém Isten szeretete belőlük. Isten elkezdte begyógyítani a nagyon sajgó szívemet, persze sokat imádkoztak értem, és én is megtanultam, hogy csak a Mennyei Atya tudja helyreállítani a szívemet. A gyülekezetben egyik női alkalomkor beszélgettünk a megbocsátásról és azt tanácsolták nekem, hogy bocsássak meg a volt férjemnek és imádkozzam érte és áldást kérjek rá. No, gondoltam először mikor meghallottam, hogy én ezt biztosan nem tudom megtenni, mert a szívemben nagyon mást éreztem (haragot, dühöt) de mégis megtettem és többször is imádkoztam és imádkoztak értem ezért, és az idő során valahogy Isten úgy meggyógyította, helyreállította a szívemet, hogy már nem érzem haragot és dühöt. Ezt onnan vettem észre, hogy 5 éve mikor csak megláttam valahol a volt férjemet, a torkomban dobogott a szívem és teljesen rosszul voltam, dühöngtem, szidtam. Most már, ha találkozom vele és látom Őt teljesen közömbös tudok maradni. Nem tudom, hogy mikor történt és nem tudom, hogy hogyan történt, de a Mennyei Atya meggyógyította a szívemet! Hálás a szívem ezért, és az a sok idő és energia amit a haragra fordítottam most felszabadult és szabadabban tudok az embereke felé fordulni, könnyebb a szeretet az elfogadás. Olyan felemelő, mikor szeretettel tudok embertársaim felé fordulni. Hálás a szívem a Mennyei Atyának ezért a csodálatos munkájáért, övé a dicsőség! Minden reggel imában kérem a Szent Szellem betöltekezését és gyógyítását, és a szívem átformálását, és imám meghallgatásra került! Halleluja!” (Gutheil Magdi)

A második írás segít a Biblia szerint látni magunkat és megbocsátani önmagunknak:

„Mit jelent számomra személyesen a megbocsátás? 2016 eleje óta képes vagyok magamat jobban behatárolni az Igék mormolása révén, ezért helyesen tudom érzékelni azt, aki vagyok: a bűnös ember, aki árt másoknak. Megláttam magam, milyen vagyok és elszörnyülködtem, rögtön átléptem az Isten által ajánlott területre. Ilyen bűnös tudattal képtelenség létezni, ebből kijönni és Isten országában maradni, ehhez segítségre volt szükségem. Ezidáig saját erőből próbálkoztam élni, de nem elégített meg: jóval békésebb emberekkel találkoztam, mint én vagyok. Hiába vittem a keresztre Jézushoz az őseim megbocsátás problémáját ‘megbocsátani meg lehet, de elfelejteni nem’. Ilyenkor az Úr cselekedetére gondolok, aki szenvedett már értem és helyettem és ő számon tart, szeret mindent.

Hiába segítettek az Ellel-be eljutnom a megbocsátásra mindazokkal szemben, akik megbántottak engem. Felsoroltuk őket és elvágtuk az érzelmi kötődést hozzájuk: tisztult is utána mindegyik kapcsolat, melyeket üzenetekben éltem meg.

Szükségem volt itt most az SZNI kurzuson, hogy önmagamnak megbocsássak, úgy, hogy átéltem mélyebben a Krisztus értem való halálát. Személyesen nekem bocsátott meg. Így én is megbocsáthatok magamnak az eddigi élettörténetem téves értelmezése miatt, azért, hogy jogot adtam ellenségemnek a különböző életterületeimen. Küszködtem, rossz helyeken kerestem az elfogadást és szeretetet. Nem hordozok tovább magamban keserűséget és meg nem bocsátást. Istenhez fordulok, aki meg tudja adni amire szükségem van ahhoz, hogy megbocsássak önmagamnak és szabadon Őneki élhessek.” (Moór Kriszta)

8. hét – 3. nap A megbocsátás üzenete

megbocsat-8-3

Olvasd el: Ézsaiás 52:6-8

IMÁK: Ézsaiás 52:7

A keresztények arra lettek elhívva, hogy békét teremtsenek. Úgy mutatjuk be a cselekvő szeretetet, hogy megpróbáljuk áthidalni az emberek közti különbségeket. Egy keresztény békéje Krisztus kereszten végzett megváltó munkáján nyugszik. Amikor káosszal és zavarodottsággal kell szembesülnünk, abban a tudatban nyugodhatunk meg, hogy Isten a legrosszabb helyezetekben is békét és egységet teremthet.

Milyen körülmények között van szükséged arra, hogy megtapasztald Isten békességét? Keresztényként téged az élő Isten Szelleme tölt be. Amikor átadjuk magunkat Neki, a Szent Szellem ingyen adja a békességet. Folyton imádkoznunk kell azért, hogy nyugodtak és békések maradhassunk, ha nehézségek adódnak, főleg mivel egy kaotikus világban élünk.

Mennyei Atyám, köszönöm Neked a béke és a szeretet ajándékát. Segíts, hogy elkerüljem a káoszt és a zavarodottságot, és hogy nyugodt tudjak maradni a nehéz időkben! Segíts szilárdnak maradnom mikor a világ körülöttem bizonytalan és ingatag! Jézus nevében. Ámen.