Utánozd Istent

Olyan helyen és időben nőttem fel, ahol a WWJD? (Mit tenne Jézus? angolul What would Jesus do?) karkötők népszerűek voltak. Olyan sok volt belőlük, hogy szinte klisévé, tömeges paródiává váltak.

De valójában ez egy remek kérdés, amit minden helyzetben feltehetünk magunknak. Mit tenne Jézus?

Vajon áthidalná a politikai konfliktusokat azért, hogy azt az embert is szeresse, aki vele ellentétes véleményen van? Bizonyára.

Vajon szeretettel és kegyelemmel fordulna a megtört emberekhez, ahelyett, hogy lekicsinyelné az igazságot, amit Isten a Biblián keresztül közölt velünk? Biztosan.

De hogyan élhetnénk úgy, mint Jézus?

János harmadik levelének 11. versében ez áll: „Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent.”

A felszínt kapargatva ez viszonylag könnyűnek tűnhet, de a világ különösen cseles a határok feszegetésében. Az, ami látszólag jó, nem biztos, hogy kedves is. Ami eleinte helyénvalónak tűnik, lehet valójában álruhás képmutatása csupán a népszerűségnek vagy a politikai korrektségnek.

Hálásak lehetünk azért, hogy (ahogy mindig) a Biblia most is segít nekünk.

A Filippi 4:8-ban ez áll: „Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!”

A Galata 5:22-23 szintén iránymutatást ad arra, hová irányítsuk az energiánkat és milyen tulajdonságokat alakít ki a Szentlélek az életünkben. „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.”

Nem utánozhatjuk Isten hatalmát, mindenhatóságát vagy örökkévalóságát, de tökéletes példát kaptunk a jóságra – és az Isten szerint valóságra – Jézusban.  

C.S Lewis olyan szépen írt erről a Szeretet négy arca című művében: „Életünk során, Isten utánzása – azaz a szándékos másolás, amely független az Ő képmására alkotott mivoltunktól és természetünktől – alatt a megtestesült Isten utánzását kell értenünk. Példaképünk nem csupán a kereszten függő Jézus, hanem az ácsműhely, az út, a tömeg, a zajos követelések, a goromba ellenállás, a békétlenség, a  félbeszakítások és a magánéletet nélkülözésének Jézusa. És habár, érdekes módon, ez annyira más, mint amit mi isteni létnek tekintünk, mégis, ez nem csak olyan, mint, de maga az isteni élet emberi körülmények közötti működése.” (nem hivatalos fordítás)

Sosem leszünk tökéletesek, de harcolnunk, imádkoznunk és gyakorolnunk kell azért, hogy az Ő igaz gyermekei lehessünk.

Hadd nyerjen a világ az életünkön keresztül bepillantást élő Istenünk jóságába és a mennyei reménységünkbe!

Fordította: Szabó Eszter

Eredeti: https://lovegodgreatly.com/imitate-what-is-good/

Boldogok a szelídek

Nem használjuk gyakran a szelíd jelzőt. Sokan hiszik, hogy a szelídség gyengeség. De nem az! Nem jelent gerinctelenséget és határozatlanságot sem. Nem azt jelenti, hogy valaki udvarias vagy félénk, esetleg természetéből adódóan kedves és halk szavú.

Tehát mi a szelídség? Matthew Henry azt mondta, hogy a szelídség a „lélek csendessége, ami lecsillapítja dühünket és elmélyíti emberségünket. Egyfajta gyengédség és önfegyelem, még akkor is, amikor a szívünk ég és ehhez bizony erő kell.” A gyenge ember nem lehet szelíd.

A szelídségnek két alapvető megjelenési formája van, amit tanulmányoznunk kell:

1. ISTEN FELÉ

Ha szelídek vagyunk, vágyunk arra, hogy Isten Szaváról tanulhassunk. Elfogadjuk a nehéz és a könnyű üzeneteit is. Alá tudjuk rendelni magunkat Isten gondviselésének, tehát félre tudjuk tenni az érzéseinket és bízni abban, hogy Isten útjai jobbak számunkra. A közbelépéseire úgy tekintünk, hogy valami jobbat tervezett nekünk. Gyermekeink civakodásában meglátjuk a lehetőséget, amit Istentől kaptunk arra, hogy szeretetre és türelemre tanítsuk őket. Összefoglalva, a szelídség eredményeképp inkább akarunk engedelmeskedni Istennek, mint saját önző vágyainknak. A szelídség megtanít Isten békességében pihenni és feltétlen bizalommal követni Őt.

2. MÁSOK FELÉ

A szelídség nagymértékben befolyásolja a többi emberrel való kapcsolatunkat. Megtanít arra, hogy szóljunk magunkhoz, hogyan cselekedjünk olyan emberként, aki gondolkozik, mielőtt beszél és reagál. A szelíd ember először másokra gondol. A szelíd ember uralkodni tud a beszédén (Jakab 3:2), még akkor is, ha „ég a szíve”. „Kétszer is átgondolja, mielőtt megszólalna” (Matthew Henry). A szelídség nagy része önfegyelem.

Azt mondják, a szelídség ellenőrzés alatt tartott erő. De szerintem helyesebb úgy mondani, hogy a szelídség erő, ami lehetőséget ad, hogy tűrjünk a vétkezés helyett.

Ahelyett, hogy megsértődnénk egy barátunk kommentjén és engednénk a kételkedésnek, hagyhatjuk, hogy leperegjen rólunk. A szelídség segít észben tartani, hogy előfordult már olyan, hogy mi sértettünk meg másokat és Krisztus nélkül folyamatosan azt tennénk.

„A szelídség dolga, hogy lecsendesítse szellemünket, hogy a belső békét ne zavarhassák meg a külső provokációk”  –Matthew Henry

Eljön a nap, amikor ez a világ elvettetik és Isten új Földet teremt. Ennek örökösei a szelídek lesznek. A szelídség a lélek gyümölcse és azok, akik szelídek bizonyságot tesznek életükben az erőről és megváltozott szívükről. Nem lehetünk szelídek Isten segítsége nélkül. Túl nehéz, éppen ezért, ha szelídséget tanulunk, biztosak lehetünk benne, hogy Isten munkálkodik bennünk.

Jézusra tekintve,

Fordította: Szabó Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/blessed-are-the-meek/

A Lélek gyümölcse

 

Ha keresztény vagy, bármilyen régóta is legyen az, ezek az Igeversek ismerősek lesznek számodra. És ha olyan vagy mint én, akkor könnyen abba a gondolatmenetbe csúszhatsz, hogy a Lélek gyümölcse az valamilyen keresztény ellenőrző listája azoknak az erényeknek, amelyeken dolgoznom kell annak érdekében, hogy keresztényként még inkább elfogadható legyek.

Ez történetesen egy rossz megközelítése annak, ahogy ezekre a versekre tekinthetünk. A felsorolt erények olyan erények, amelyeknek már birtokában vagyunk. A Lélek gyümölcse minden hívő életében megnyilvánul egy bizonyos fokig. Persze olykor egy kissé gyengének tűnhetnek, de ha a Lélek benned lakozik akkor a Lélek gyümölcse is megvan.

Ha tökéletesek volnánk, ezek a gyümölcsök tökéletesen jelennének meg az életünkben. De nem vagyunk tökéletesek. Még nem. És így ezek az erények sem tökéletesek bennünk. De van számunkra egy út, hogy keresztényekként növekedjünk és beérjünk, és amikor ez megtörténik, a Lélek gyümölcse fényesebben ragyog és még inkább látható az életünkben.

Hogyan növekedjünk a Lélek gyümölcsében

Az egész egy szőlővesszővel kezdődik. Emlékszel arra a részre a János 15. Fejezetéből, ahol Jézus azt mondja: “Én vagyok az igazi szőlőtő”? Így folytatja: “Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” (János 15:4-5 ÚjFord)

A gyümölcsünk minősége közvetlen kapcsolatban áll azzal, milyen szoros kapcsolatban vagyunk Jézussal, a szőlőtővel.

Ha csak úgy épphogy lógunk, ha a kapcsolódásunk Jézushoz gyenge, ha nem Isten szavával táplálkozunk és nincs közösségünk Jézussal az imádságon keresztül, akkor a gyümölcs kicsi lesz.

Másfelől, ha megértjük, hogy Krisztus a tökéletes ág, minden fogyatkozás vagy gyengeség nélkül, és amennyire csak tudunk, hozzákapcsoljuk magunkat, akkor nem csupán gyümölcsöt, de “sok gyümölcsöt” termünk (János 15:5)

Tudom, vannak olyan napok, amikor úgy érezzük, hogy a Lélek gyümölcse alig látható. Gyengének vagy eredménytelennek érezzük magunkat és azt hisszük, hogy mi sosem fogunk megváltozni vagy növekedni. Ne dőljetek be ennek a hazugságnak! A Galata 5:25 emlékeztet bennünket arra, hogy Krisztussal együtt meg lettünk feszítve! Az óemberünk – a bűnös természetünk – halálba lett adva. Újjá vagyunk teremtve! És bár a bűn még mindig belénk kapaszkodik, többé már nincs felettünk hatalma. Krisztus halála miatt győztesek vagyunk és növekedhetünk a Lélek gyümölcseiben, mert Jézus feltámasztó ereje hatalmasan munkálkodik azokban, akik belé kapaszkodnak.

Jézusra tekintve,

Jen

 

Fordította: Kissné Barabás Mónika

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-fruit-of-the-spirit/