Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 4. hét / 4. nap

Isten számára fontosabb a kegyelem, mint a harag

Olvasd el: Jónás  4:10-11

IMÁK: Róma 5:6-9

Jónás történetének végéhez értünk a mai versekkel. Az első fejezetben a próféta megtanulta, hogy nem lehet Isten elől elszaladni. A második fejezetben megtanulta, hogy Isten megbocsát azoknak, akik hozzá fordulnak. A harmadik fejezetben látta, ahogyan egy egész város megalázta magát Isten előtt, megtért és kegyelmet nyert. Most megtanulja, hogy Isten együttérez az olyan elveszett bűnösökkel, mint a niniveiek, és mint amilyen ő maga.

Jónás sajnálta az Istentől kapott növényt, amikor az elpusztult, de nem szánta az embereket, akik elpusztultak volna örökre elszakítva Istentől. Jónás könyve emlékeztet minket arra, hogy Isten az egész emberiség Istene, hogy Jézus minden nemzet minden polgáráért meghalt.

Bárcsak lenne még néhány vers Jónás könyvében, hogy lássuk, hogyan reagált Jónás erre az utolsó leckére. Megbánta? Megértette, hogy Isten mindenkire szeretettel kiterjeszti kegyelmét és irgalmát? Spurgeon mondta: „Reménykedjünk, hogy hátralévő élete során úgy élt, hogy örvendezett Isten megtartó kegyelmében.”

Ez az én imádságom is értetek, hogy amíg csak éltek, örvendezzetek Isten megtartó kegyelmében. Hogy Isten könyörületessége szerint tudjatok élni, megbocsátást és szeretetet tanúsítva – még azok felé is, akik megbántottak vagy rosszul bántak veled. Mit tanított neked Jónás könyve? Milyen értékes leckéket tanultál ezekben a hetekben?

 

Édes Istenem, köszönöm hogy szerettél, amikor még gyönge voltam. Köszönöm, hogy a szereteted megmutattad, miközben még bűnös voltam. Csak a szereteted miatt vagyok szabad a kárhoztatástól. Csakis a Te kegyelmed miatt van örök életem. Köszönöm szívem mélyéből. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya

Hazugság helyett igazság – 2. hét / 2. nap

Isten nem elég

Olvasd el!: Filippi 4:19; Zsoltárok 73:23-26; 2 Korinthus 12:9
IMÁK: Filippi 4:19; 2 Korinthus 12:9

A világban népszerű az az üzenet, hogy Isten egy lehetséges plusz az életünkben, és nem az egyedüli, legfontosabb lényege az életünknek. Ha valaki kissé meg akarja fűszerezni az életét egy kevés spiritualitással, szabadon megteheti, de mint a frissen őrölt bors a salátán, ez is nyugodtan elhagyható.

Jézus az Élet Kenyerének nevezi magát. Ő az, aki mindennek életet ad és mindeneket fenntart, képes minden szükséget megelégíteni. Isten a lényünk része és Ő a mi erőnk. Az Ő kegyelme elég, bármilyen megpróbáltatásban is lennénk.

A mi problémánk az, hogy gyakran nincs elég hitünk, hogy elismerjük: Ő elég nekünk. A saját erőnkre támaszkodunk, ahelyett, hogy az Úrra várnánk. Isten veled van, és gondoskodni fog rólad, bármilyen helyzetben is vagy. Mikor fordult elő, hogy hitetlenségedben a saját erődben bíztál ahelyett, hogy Isten gondviselésében bíztál volna?

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Te megelégítesz. Segíts, hogy emlékezzek, hogy Te mindig elég vagy. Gyengeségem idején emlékeztess, hogy a múltban mindig gondoskodtál rólam. Köszönöm  hűségedet. Szeretlek, Uram. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

 Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Nem evilági hála

„Hálát adunk Istennek, Urunk, Jézus Krisztus Atyjának minden egyes alkalommal, amikor értetek imádkozunk. Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek a Krisztus Jézusban, és igazán szeretitek Isten minden gyermekét. Ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből fakad, amely a Mennyben elkészítve vár reátok, s amelyről akkor hallottatok először, amikor az igazság üzenetét, az örömhírt megismertétek“ – Kolossé1:3-5

Itt ülök egy flanelingben és egy sálban, sütőtök ízesítésű kávét szürcsölgetve, miközben azokat a csodálatos színes őszi leveleket nézegetem, amelyeket négy izgága gyermek hordott az ajtónk elé.  Aaahhh… a Hálaadás a nyakunkon van, és úgy érzem, szerelmes vagyok.

Azonban nálunk, az Egyesült Államok középnyugati részén ezeket a langyos, napos napokat és a lélegzetelállító őszi színeket nemsokára felváltja majd a fagyos idő és a sivár táj, amely jobban emlékeztet a halálra, mint az életre – és ez eszembe juttattja, hogy az évszakok váltakozása mennyire hasonlít az életünk váltakozó időszakaira.

De ma akár bővölködő, akár szűkölködő „esztendőre” ébredtél is fel, mindig találhatunk hálát a szívünkben egy olyan Isten miatt, aki sohasem változik.

Ezen a héten olyan Igeverseket fogunk tanulmányozni, melyek esetében alkalmunk lesz gyakorolni ezt az igazságot. Nem anyagi bőségről, tökéletes kapcsolatokról, vagy olyan földi kormányokról fogunk olvasni, akik mindent a kezükben tartanak. De az Igeversek emlékeztetnek majd minket arra, hogy Jézus miatt folyamatosan hálásak lehetünk Istennek; függetlenül attól, hogy milyen időszakban találjuk magunkat. Ahogy ezen a héten Isten Igéjén kezdesz elmélkedni, gondolkodj el ezen a bátorításon a Kolossé 1-ből.

  1. Annak adj hálát, akinek jár!

„Minden jó dolog és tökéletes ajándék felülről jön, attól, aki az égitestek Teremtője. Ő mindig ugyanaz, és nem változik – nem úgy, mint az égitestek fénye.“ – Jakab 1:17

Mielőtt Istenhez jövök imában a napi kérések listájával a kezemben – vagy büszkeségemben teljesen elfelejtek Hozzá fordulni –, vajon tényleg szánok rá időt, hogy őszintén megköszönjem azt, hogy Ő az egyedüli forrása minden jónak? Legyünk ezen a héten minden utunkon hálás gyermekek – de nem magunkkal dicsekedve, vagy a hiányunk miatt panaszkodva. Inkább ismerjük fel Isten kegyelmét és gondoskodását az életünk minden területén, aztán pedig szánjunk időt arra, hogy minden tiszteletet és dicséretet a mi jóságos Atyánknak adjunk meg.

  1. Adj hálát azért, amid most van Krisztusban!

„Hiszen megismertétek Urunk, Jézus Krisztus irántatok való bőkezűségét és nagylelkűségét! Bár Ő gazdag volt, szegénnyé lett értetek, hogy az Ő szegénysége által ti meggazdagodjatok.“ – 2 Korinthus 8:9

A gondoskodásról alkotott földi elképzelésünk teljesen új színben tűnik majd fel, amint mindent az Isteni kegyelem szemüvegén keresztül kezdünk el szemlélni. Habár valaha szellemi szegénységben éltünk, Isten gyermekeiként ma már gazdagok vagyunk az Ő szeretetében és irgalmában. Ennek pedig nem egy hidegen ismételgetett keresztény frázisnak kellene lennie! Szó szerint máshogy kellene járnunk, beszélnünk, látnunk és élnünk, mint a világ többi részének amiatt az átformáló hit, szeretet és remény miatt, amit Krisztusban kaptunk. Emiatt a kolosséi gyülekezet tagjainak híre messzire szállt, és az aktuális kultúrával szembemenő életük olyan fényesen világított, hogy ezt Pál és mások sem tudták nem észrevenni, és nem hálát adni érte Istennek. Bárcsak a mi életünk is ilyesfajta katalizátorként működne mások számára, és arra ösztönözné őket, hogy hálát adjanak a Nagy Adakozónak!

  1. Adj hálát a várakozásért, és az abban való reményért, ami még jönni fog!

„Így várjuk azt a napot, amikor beteljesedik reménységünk, és nagy Istenünk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsősége láthatóan megjelenik.“ – Titusz 2:13

Ó, bárcsak sose felejtenénk el, hogy az Isten kegyelméből kapott kóstoló az egyetlen olyan ízelítő, amelyet mindabból a teljességből ezen a földön észlelhetünk, amit Isten elkészített nekünk! Krisztus követőiként a hálaadás folyamatos állapotában élhetünk ha levesszük szemünket erről a világról –  ahol a rozsda és a moly pusztítanak, és ahol a tolvajok lopnak –, és a kincseinket a mennyben kezdjük el tárolni, ahol nincs több bűn, és az örökkévalóságot a Királyok királyának és az Uraknak urának a jelenlétében töltjük majd.

Ahhoz, hogy egy hálás szívünk legyen, amely nem evilági – amelyet azonban észrevesz ez a világ! –,  közeli és személyes kapcsolatba kell lépnünk Istennel, és éreznünk és látnunk kell, hogy jó az Úr, úgy dédelgetve Őt, mint a legdrágább kincsünket…

 

Az Ő lábainál,

Whitney

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/gratitude-not-of-this-world/

Filippi – Válaszd az örömöt – 4. hét / 4. nap

Az életről és Krisztussal való kapcsolatunkról alkotott véleményünk kihat az elégedettségünkre. Amikor a menny szemszögéből nézzük az életet, rájövünk, hogy nem létezik olyan, hogy „földre szállt menny”, hogy ez a világ nem az otthonunk és a legjobb még hátra van, és akkor többé már nem itt akarunk kincseket gyűjteni. A lényeg már nem azon van, hogy „Mit kaphatok?” hanem, hogy „Mit tehetek?” „Hogyan szolgálhatok?” „Miben segíthetek?” Ha szolgáló hozzáállásunk van, és megértjük milyen feladatra hívott el minket Isten, mindegy milyen akadályba ütközünk, maradandó elégedettséget tapasztalunk meg életünkben. Nyugodtak lehetünk, Isten mindig, minden szükségessel felszerel ahhoz, hogy megtegyük, amit kért tőlünk – nem a saját erőnkből, hanem az Ő ereje által.

(YouVersion)

Fordította: Bolbás Viola

Az élet Krisztus

„Mindenesetre ügyeljetek arra, hogy a Krisztusról szóló örömüzenethez méltóan éljetek.” – Filippi 1:27

Talán úgy tűnhet, hogy Pál belefáradt az életbe és várja a halált. És valóban, az élet nem kímélte. Üldözték, megverték, bezárták, hajótörést szenvedett és néha szegény volt. De Pál nem kereste a lehetőséget, hogy megszökjön. Örült, hogy élhetett, mert nem egyedül, és nem ok nélkül élt. Azonban a haláltól sem félt. Tudta, hogy a halál véget vet a szenvedéseinek, és azt követően szemtől-szembe láthatja majd azt, Akiért mindezeket elszenvedte.

Az élet Krisztus

Keresztényekként az életünk Krisztus köré fonódik. Őtőle származik minden leheletünk (Apostolok cselekedetei 17:25), Őbenne menekültünk meg, és Benne találunk meg minden kegyelmet és erőt, ami ahhoz szükséges, hogy legyőzzük a bűnt és a kísértést. Az Ő szava vezet és irányít minket, és az Ő országa az örökségünk. Őbenne igazi örömre lelhetünk. A magabiztosság és a megnyugvás miatta elérhető a számunkra. Ő bőségesen ad bölcsességet mindenkinek, aki kéri, és minden egyes kérést meghallgat, amit elévisznek.

Az élet Krisztus.

Tehát fel kell tennünk magunknak a kérdést: valóban olyan módon élünk, ami méltó az örömüzenethez? Hálásak és örömteliek vagyunk? Vágyunk időt tölteni a csodálatos Megváltóval, aki semmi jót nem tart vissza az Ő gyermekeitől (Zsoltárok 84:11)? Képesek vagyunk megállni a nehéz napokon is, mert tudjuk, hogy Kinek a kezében van az életünk? Az életünk középpontja vajon Krisztus?

A meghalás nyereség

Ha az életed Krisztus, akkor a meghalás nyereség lesz számodra.

Nem veszíthetsz. Az élet azt jelenti, hogy láthatod Istent munkálkodni az életedben, láthatod, ahogy helyreállítja benned a képmását, és felkészít az Ő örökkévaló királyságára. Amíg élünk Isten megváltó tervének részét képezzük. De az élet nehéz.

A halál minden nyomorúságnak, bánatnak, nehézségnek és fájdalomnak a végét jelenti, amikor kezdetét veszi a soha véget nem érő öröm, a leírhatatlan dicséret, a tökéletes kapcsolatok, és egy olyan élet, amelyet Krisztus színe előtt élünk.

A halál Isten átka a bűn miatt, azonban mivel Jézus átokká lett értünk a kereszten, a halál egy kapuvá vált, melyen keresztül Istenünk ölelő karjaiba léphetünk. Azzal, hogy Jézus átokká lett, Ő maga lett az orvosság. És ahogyan a sír nem tarthatta fogva Jézust, úgy minket sem tud elpusztítani.

Az igazság, miszerint az élet Krisztus, és a meghalás nyereség kellene legyen az a dolog, amely megelégedéssel tölt el bennünket nappal, és békességgel éjszaka.

 

Jézusra nézve,

Jen

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/to-live-is-christ/

5. hét / 2. nap – Teljesen odaszánva

Tamás kételkedik Krisztus gondviselése felől    

Jézus igyekszik megnyugtatni tanítványait azzal az ígérettel, hogy Ő velük lesz, és gondosodni fog róluk az örökkévalóságban. Arra kéri őket, hogy bízzanak Benne amennyire bíznak Istenben. Azonban Tamásnak kérdései és kételyei támadnak. Természetes dolog, hogy kétségeink legyenek, de hívőkként Isten igazságának megingathatatlan alapjaiba és az Ő ígéreteibe kell kapaszkodnunk.

Milyen körülmények között vagy hajlamos kételkedni abban, hogy Isten képes betölteni szükségeidet? Amikor időt fektetünk abba, hogy megismerjük Istent, azzal erősödik a bizalmunk felé.

Mennyei Atyám, erősítsd bizalmamat és hitemet Benned. Uram, kérlek segíts elengednem minden kétséget a Te hatalmad és gondviselésed felől életemre nézve. Segíts belekapaszkodnom abba az igazságba, amit a Te Igédben találok Rólad. Jézus nevében. Ámen.  (YouVersion)

 

Fordította: Vasadi Dubován Judit

Új bibliatanulmány indul: “Megtörve és Megváltva”

A Szeresd Nagyon Istent Online Bibliatanulmányozó szolgálat szeretettel vár minden keresztény hölgyet a hamarosan induló új tanulmányába, melynek címe:

“Megtörve és Megváltva”

Kezdés: 2017. március 20.

Ebben a 6 hetes Szeresd Nagyon Istent tanulmányban meghívunk, hogy meglásd Isten jóságát abban, ahogy megemlékezik Sáráról meddő évei alatt. Gyere és lásd meg, miként gondoskodik Isten Naomiról, aki a veszteséggel és a magánnyal küzd. Nézzétek a mi hatalmas Istenünket, aki Mózesnek bátorságot, Pálnak igazi buzgóságot, a házasságtörő asszonynak pedig megbocsátást és új életet adott. Mindegyik embernek, akiről tanulni fogunk, hozzánk hasonlóan, olyan teste és lelke van, aminek megmentésre van szüksége. Végül azt fogjuk találni, hogy minden összetöretésre, attól függetlenül, hogy kik vagyunk és mit tettünk, Krisztus maga a válasz.

Csoportos tanulmányozás: válaszd ki az alábbi csoportok közül a számodra leginkább megfelelőt és az adott csoport alatti linkre kattintva tudsz jelentkezni.

• Nagycsoport (1) – Vezeti: Margit – minimum 25 fő; heti 5 igevers tanulmányozása.
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/998140700317147/

• Nagycsoport (2) – Vezeti: Jolika – maximum 30 fő; heti 5 igevers tanulmányozása.
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/265178527260896/

• Közepes csoport (1) – Betelt

• Közepes csoport (2) – vezeti: Krisztina – maximum 20 fő; heti 3 igevers tanulmányozása.
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/1298672386893284/

• Kiscsoport – vezeti: Gyöngyi – maximum 20 fő; heti 2 igevers tanulmányozása.
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/845942732213605/
Jelentkezési határidő: 2017. március 17. este

Egyénileg szeretnél tanulmányozni? Nagyszerű! Weboldalunkról (https://www.szeresdnagyonistent.hu/bibliatanulmany/ ) hamarosan letöltheted a tanulmányi naplót és az olvasási tervet, s napi bejegyzéseinket követheted blogunkon (https://www.szeresdnagyonistent.hu/blog/ ) .

Csatlakozz hozzánk és hozd bátran barátnőd, édesanyád, nagynénid, a szomszéd lányt….!

Szeretettel várunk! ♥

Save

Save

Save

És az Ige testté lett…

Kezdetben volt az Ige… — János 1:1

Habár a legtöbb keresztény ünnepnek egyszer csak vége szakad, sosem szabad elfelejtenünk, mennyire csodálatos az, hogy az Ige testté lett. Csodálatunk, hálánk, és dicséretünk azért, mert Krisztus megszületett egyre intenzívebbé kellene, hogy váljon.

János szinte misztikusan, rébuszokban beszél. Az „Igéről” beszél, amely kezdettől fogva az Istennel volt, és mindig is létezni fog az örökkévalóságban. Nem csak Istennel van, hanem Ő maga Isten. Minden általa jött létre, és nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett (3. vers).

És ezután következik az egyik kedvenc igeversem János evangéliumából.

Az Ige hús-vér emberré lett, és közöttünk élt, mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét. Igen, a Mennyei Atyától származó egyszülött Fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és a valóság teljessége lakik. – János 1:14

Isten hatalmas megváltási tervének ez az igevers a végszava. Az Atya évszázadokon keresztül tervezte és szervezte azt, hogy a Messiás a földre érkezzen. Néha egy kicsit elhúzta a függönyt, hogy mögé kukkantva egy pillanatra láthassuk a Szabadítót. Gondosan építgette Krisztus családfáját, így a Megváltó Mária és József gyermekeként születhetett meg; pedig ők nem voltak mások, csak egy jelentéktelen pár egy jelentéktelen kis faluból. És amikor elérkezett az idő, az „Ige” testté lett, meghalt a bűneinkért, és kiengesztelte az Atya haragját.

Krisztus, aki a világot teremtette, olyanná vált, mint a saját teremtményei. Ez egyszerűen őrület! Minél jobban próbáljuk megérteni, annál hihetetlenebbé válik. Hogyan zárhatja be magát egy végtelen lény egy emberi testbe? Hogyan léphet be valaki, aki az időn kívül áll, az idő korlátai közé, hogy a teremtményeivel legyen?

Elhagyta a tökéletest egy bukott világért. Nem hiszem, hogy ennek az áldozatnak a jelentőségét teljes mélységében meg tudnánk érteni, hiszen mi sosem tapasztaltuk meg a tökéletességet. Jézus félrerakta a koronáját, hogy szolgáljon, és bűnös emberek kényének-kedvének szolgáltassa ki magát; mindezt azért, hogy igazságtalanul szenvedjen, hogy megöljék, és hogy megmenthesse az Ő népét.

Micsoda önfeláldozás! Micsoda alázat! Micsoda önmegtagadás! Ő, akit nem bír el a végtelenség, gyermekként, gyermeki testbe születik.

„Lehetséges az, hogy a fenséges VAGYOK, AKI VAGYOK lealacsonyodik a mi szintünkre?” – Henry Law

Egyszerűen lehetetlen, hogy a karácsonyi ünneplés elmúljon anélkül, hogy megérintett vagy megváltoztatott volna minket. Tudom, hogy mind ezer és egy alkalommal hallottuk a karácsony történetét. Könnyű arról beszélni, hogy Jézus születése milyen csodálatos esemény volt – legalábbis nyilvánosan. Titokban azonban ásítozunk az unalomtól, ha hallanunk kell. De küzdjünk a közöny ellen, mely eltompítja a szívünket! A tény, hogy Krisztus testté lett értünk, csak egy része a megváltás történetének. Gondolkozzunk csak el azon a tökéletes életen, amelyet értünk élt, és a halálon, amellyel szembenézett azért, hogy számunkra Isten szeretetét és megbocsátását biztosítsa!

Jézusra nézve,

Jen