Kölcsön vett bátorság

Volt már valaha olyan alkalom, vagy időszak az életedben, amikor úgy érezted, kölcsönvett bátorságból vagy hitből élsz? Kaptad már azon magad, hogy kevés hittel indulsz neki egy baráti beszélgetésnek és aztán megújult lélekkel mész tovább? Vagy talán, az erőd végére értél, amikor egy barát segítő kezet nyújtva megjelent.

Egy kedves barátommal üldögéltem, kezemben egy bögre kávéval és bevallottam: „Én nem látom, hogy az ÚR hogyan tudna ebből bármiféle jót kihozni.” Tudtam, hogy Isten minden körülmények között jó, és hogy Ő helyre tud állítani bármilyen megtört szívet, és mégis, az én emberi szememmel, nem voltam képes látni, hogyan fogja ezt megtenni.

A barátom átnyúlt az asztal fölött, kezét a karomra tette és így szólt: „Nekem elég hitem van mindkettőnk számára.” 

Az Apostolok cselekedeteinek utolsó fejezetét olvasva ez a pillanat jutott eszembe. Pál hajótörést szenvedett, bebörtönözték, és még meg is verték mire Rómába érkezett, és mit mond a Szentírás?

„A római testvérek már hallottak rólunk, és elénk jöttek egészen az Appiusz piacáig és a Három Vendégfogadóig. Amint Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és felbátorodott.” – Apostolok 28:15

Amint meglátta a fivéreit és nővéreit, Pál felbátorodott és hálát adott Istennek. Pál „felbátorodott”. Szeretem ezt. A közösség puszta jelenléte – a fivéreié és nővéreié – bátorságot adott Pálnak, hogy folytassa. Ez késztette őt, hogy hálát adjon az Alkotójának. Ezután láthatjuk ennek a bátorításnak a gyümölcsét: Pál rögtön visszatért a Jézusról szóló Örömhír terjesztésének ügyéhez.

Ezután Pál még két éven keresztül ott maradt abban a lakásban, amelynek bérét ő fizette, és szívesen látta mindazokat, akik meglátogatták. Bátran és akadályoztatás nélkül beszélt nekik Isten Királyságáról, és tanított az Úr Jézusról, a Messiásról..” – Apostolok 28:30-31

Pálnak az Isten Királyságáról szóló merész kinyilatkoztatását a drága keresztény közösség táplálta.

Nővéreim, ne tévelyegjetek! Az istenfélő közösség ajándéka nagyon erőteljes ajándék, amivel számolnunk kell. Amikor a legrosszabb állapotodban vagy, nehézségektől kimerülve, akkor kell a társainkhoz szaladni, akik testvéreink Krisztusban. Amikor nem látod, hogyan fogja Isten elegyengetni azt a rögös utat, amelyen éppen jársz, ne szigetelődj el – kölcsönözz bátorságot és hitet a testvéreidtől Krisztusban. Lehet, hogy nem látod vagy érzed azonnal a különbséget, de az igaz keresztény közösség nem csak hordozni fog téged, de felszabadít arra is, hogy Isten jóságát hirdesd még a vihar kellős közepén is.

Nem a magas lóról írom ezt, hanem a legnagyobb mélységből. Az igazság az, hogy én nem tudtam megérteni, hogy Isten hogyan munkálkodhatna az életem törmelékein. De a barátomnak igaza volt. Ő átnyúlt az asztal fölött, megragadta a karom és hagyta, hogy bátorságot és hitet kölcsönözzek tőle. A remény egy magját ültette el aznap, ami egy csodálatos megváltási történetté cseperedett. Isten nem úgy munkálkodott, ahogy én gondoltam, de valami csodálatosat szerkesztett egybe, amely az Ő jóságát és örömhírének történetét tükrözte vissza. Az életem egy tanúságtétel arról a jóságról, amit a keresztény közösség tud az élet viharai között hozni. Mikor az én hitem megtépázott volt, egy kedves testvér hite tartott engem.

Ahogy az Apostolok cselekedeteinek végére érünk, láthatjuk, hogy Isten nem csak Pált, hanem Isten embereit használta, hogy az Örömhírét megossza. Láthatjuk, mit cselekedett az Úr emberei által és késztetést érezhetünk, hogy mi is tartozzunk egy keresztény közösséghez. Lehetünk hűséges testvérek, akik az asztal fölött átnyúlva kijelentik: „Vegyél az én hitemből, nekem van elég hitem mindkettőnk számára”, amikor ránk kerül a sor, hogy bátorítsunk.

Eredeti: https://lovegodgreatly.com/borrowed-courage/

Fordította: Barabás Mónika

Az internet hangjai

Néhány havonta rámtör a kísértés, hogy mindenféle internetes profilomat töröljem. Túl sok negatív befolyás ér. A Facebook elszívja az életörömömet, fárasztó az Instagram felszínes képeit végigpörgetni, és még én érzem rosszul magam, amiért nem elég tökéletes az életem ahhoz, hogy érdemes lenne kitennem a Pinterestre. A közösségi média tökéletes táptalaj az elégedetlenséghez. Sokan még a legbensőségesebb pillanatokat is ország-világ szeme elé tárják, a barátságokat pedig politikai csatározások szakítják szét. Miért is nem tudunk kijönni egymással?

Legszívesebben a könyveim közé és a zenehallgatásba menekülnék.

De mielőtt rákattinthatnék a „törlés” gombra, Isten emlékeztet valamire. Ezt súgja a szívemnek: „Leányom, arra hívtalak el, hogy világíts a sötétben.”

A közösségi oldalak tagjai sebzettek, nekem viszont reménységem van Jézusban, amit megoszthatok velük is. Arra használhatom a hírfolyamomat, hogy az élet és a hit fontos kérdéseiben segíthessek másoknak. Megoszthatom a Szentírás alapvető igazságait, reményt adhatok, megmutathatom a gyógyulás útját egy elveszett léleknek.

Így tehát ahelyett, hogy csak elfecsérelném az időmet a közösségi médiában, azzal a céllal lépek be a profiljaimba, hogy az életről beszéljek.

Barátaim, Jézus a testet öltött Ige. Az Ő hatalmas neve még az Instagramon is élet és békesség. Egyetlen szavára engedelmeskednie kell a hírfolyamunk negatívszó-áradatának is. Az Úr a közösségi médián keresztül is használni akar minket abban, hogy szabadítást hozzon.

Álljunk meg egy pillanatra és imádkozzunk, mielőtt közzéteszünk valamit, hogy bölcsen válasszuk meg a szavainkat:

  • bátorítóan és Jézusra mutatóan beszéljünk.

„Többé ne káromkodjatok, és romlott beszéd ne hagyja el a szátokat! Csak olyat mondjatok, ami a javát szolgálja annak, aki hallja! Legyen a beszédetek kedves és építő!” – Efézus 4:29

  • kegyelemmel teli válaszokkal és alázatos szívvel segítsük elő a békét.

„Ezért legyetek mindenki iránt együtt érzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek! Hiszen Isten szeret titeket, és kiválasztott benneteket a maga számára, hogy szent népévé tegyen! Viseljétek hát el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok lenne a másikra! Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak!” – Kolossé 3:12-14

  • dicsérjük a jót másokban, és adjuk tovább Isten szeretetét a gyűlölettel teli világban.

„Bölcsen viselkedjetek azok között, akik még nem hisznek Jézusban, és jól használjátok ki az időtöket! Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek! Akkor majd mindig tudni fogjátok, hogy kinek mit válaszoljatok.” – Kolossé 4:5-6

  • hirdessük Krisztus megváltásának ellenállhatatlan üzenetét mindazoknak, aki hajlandóak meghallgatni.

„Szívetekben Krisztust tiszteljétek, mint Uratokat! Mindig legyetek készek, hogy meg tudjatok felelni azoknak, akik azt kérdezik, miben reménykedtek!” – 1 Péter 3:15

Arra hívattál el, hogy a közösségi médiában fény legyél. Lehet, hogy már a következő bejegyzésed is szabadulás lesz valakinek a kételkedésből és a félelemből, és szilárdan fog tudni megállni Krisztusban.


Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/online-voices/

Első hét / Második nap

 

Órákat tölthetnénk arról beszélve, hogy Jézus milyen csodálatos dolgokat vásárolt meg számunkra azon a napon, amikor meghalt. Ezek egyikét láthatjuk a mai igeversben, név szerint a Szent Lélek ajándékát. Isten a kezdetektől fogva közösségre teremtett bennünket. A bűn meghiúsította a kapcsolatot, melyben Istennel és egymással lehetnénk. Isten azonban kegyelmes, mindent újjá teremt, beleértve az övéivel való kapcsolatát is. Ha Isten tesz valamit, akkor azt tökéletesen és alaposan csinálja. Miután nekünk adja a hit ajándékát, belénk oltja a Szent Szellemet, így többé már nem leszünk egyedül. Van egy segítőnk, vígasztalónk, tanítónk és vezetőnk, aki bennünk él. (LGG)

 

***

IMÁK

I – Igevers – egyszerűen csak másold le a verset a Bibliádból. El fogsz csodálkozni azon, hogy Isten mi mindent le fog leplezni számodra azáltal, hogy időt szánsz arra, hogy lelassulj és le is másold, amit olvastál.

M – Megfigyelés – mit látsz a versekben, amiket olvasol? Ki a hallgatóság? Ismétlődnek a szavak? Melyik szavak ragadják meg a figyelmed?

Á – Átültetés – itt válik Isten Igéje személyessé. Mit mond ma nekem Isten? Hogyan alkalmazhatom a most olvasottakat a személyes éltemre? Milyen változtatásokat kell létrehoznom? Van valamilyen lépés, amit meg kell tennem?

K – Kérés. Imádkozd Istennek a szavait, amiket olvastál. Ha valamit megmutatott neked az igéjéből, köszönd meg neki. Kérj bocsánatot, ha egy bűnre mutatott rá az életedben.

+1: Gyere a blogra és meséld el a többieknek, mire tanított ma az Úr! 🙂

Save

Elkezdődött a közös Bibliatanulmányozásunk!

Drága Hölgyek!

Elkezdődött a közös Bibliatanulmányozásunk!
Mi az, amire számíthattok?
  • minden nap az ütemezésnek megfelelő igevers és egy rövid buzdítás az amerikai közösség tagjainak jóvoltából.
  • minden héten egy megtanulandó igevers
  • minden héten egy kihívás, ami a heti témához kapcsolódik
  • hetente két gondolatébresztő írás (blogbejegyzés az amerikai blogvezető lányok jóvoltából)
Bátorítalak, hogy megjegyzésben írjátok le minden nap, mire tanított titeket az Úr, hiszen akkor leszünk csak közösség, ha megnyilvánulunk, és megosztjuk egymással gondolatainkat. Nem baj, ha röviden, nem baj, ha reggel / délben / este, kinek mikor jó, de ha lehet, legyünk közlékenyek.
Heti témánk:

Heti megtanulandó igeversünk:

Heti kihívásunk – ha úgy tetszik – házi feladat:

Ha kész vagytok a kihívással, osszátok meg, mire jutottatok!
Szeretettel:
Mária

Save

Save

Első hét / Első nap

 

Matthew Henry egyszer azt mondta, hogy a bűn a lélek halála. A bűn korrupció minden ellen, ami gyönyörűséges, helyes és szent. Hogyan menekülhetünk hát meg? Hogyan kelhet a halott ember életre? Csak Isten keze által. Isten az, aki életet lehel a halott lelkünkbe Jézus vére által. Isten az, aki eltávolítja élettelen kőszívünk és gyengéd hússzívre cseréli, amely érez, szeret és örvendezik az igazságosságban. Ennek a kegyelemnek és irgalomnak kellene megalapoznia hálaadásunkat,  örömünket, szeretetünket és jó tetteinket. (LGG)
 

 

***

IMÁK

I – Igevers – egyszerűen csak másold le a verset a Bibliádból. El fogsz csodálkozni azon, hogy Isten mi mindent le fog leplezni számodra azáltal, hogy időt szánsz arra, hogy lelassulj és le is másold, amit olvastál.

M – Megfigyelés – mit látsz a versekben, amiket olvasol? Ki a hallgatóság? Ismétlődnek a szavak? Melyik szavak ragadják meg a figyelmed?

Á – Átültetés – itt válik Isten Igéje személyessé. Mit mond ma nekem Isten? Hogyan alkalmazhatom a most olvasottakat a személyes éltemre? Milyen változtatásokat kell létrehoznom? Van valamilyen lépés, amit meg kell tennem?

K – Kérés. Imádkozd Istennek a szavait, amiket olvastál. Ha valamit megmutatott neked az igéjéből, köszönd meg neki. Kérj bocsánatot, ha egy bűnre mutatott rá az életedben.

+1: Gyere a blogra és meséld el a többieknek, mire tanított ma az Úr! 🙂

Save

Save