Bátran küzdeni a kísértések ellen

Az életem során gyakran estem gyorsan bűnbe. Még keresztényként is nehezemre esik elhinni, hogy van erőm ellenállni a kísértésnek. És mivel nem hiszem el, ezért újra és újra és újra bűnbe esek.

Olyan vagyok, amilyennek a Sátán akar… erőtlen, szégyenkező, elítélt és félek.

Amíg nem kezdtem el tanulmányozni és nem töltöttek el Isten szavai a kísértésekről, nem tudtam megnyugodni az ígéreteiben. Amit elfogyasztunk, az táplál minket, ezért fontos, hogy Isten Igazságának fogyasztása és megemésztése naponkénti részévé váljon az életünknek.

Azokért, akik közületek is ugyanezzel küzdenek, imádkozok, hogy ezen versek mélyebb tanulmányozása erősítsen meg titeket is, ahogyan engem is megerősítenek.

Legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek, a Sátán, kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító, éhes oroszlán, keresve, kit nyelhet el. Szilárd hittel álljatok meg vele szemben, hiszen tudjátok, hogy ehhez hasonló szenvedést állnak ki testvéreitek is mindenhol az egész világon. – 1 Péter 5:8-9

A kísértés körülvesz. Mindegy, hogy ki vagy és miben hiszel, a bűn csábításával mindennap szembe kell nézned. Senki sem kivétel.

Habár a kísértés egészen addig nem bűn, amíg nem engedsz neki. Van választásod.

A Sátán alaptermészete, hogy kísértse és csábítsa az embereket arra, hogy gonosz, Isten ellen lázadó dolgokat tegyenek.

Az a célja, hogy meggyőzze a hitetleneket, hogy vakon tagadják Isten jelenlétét, miközben a hívőkben kételyt ébreszt Isten ígéreteivel és erejével kapcsolatban. Habár az ellenfél rendkívüli, az Istenünk hatalmasabb.

Ezek azok a dolgok, amelyek a világban vannak: a régi emberi természet vágyai, a szem kívánságai és az élet kérkedése. Mindezek nem az Atya-Istentől, hanem a világból származnak. – 1 János 2:16

Minden bűn, amit elkövetünk besorolható legalább egybe a kísértés három kategóriájából:

  • Emberi természet vágyai: kísértés, hogy megtapasztaljuk bizonyos bűnös tevékenységek fizikai örömeit, testünk és érzékeink kielégítésére. (Ide sorolhatjuk például a falánkságot, a szexuális bűnöket, a halogatást, a pletykálkodást, a fizikai erőszakot, haragot, lustaságot, drog vagy alkohol függőséget.)
  • A szem kívánságai: a kísértés, hogy olyan dolgokra tekintsünk, amikre nem kéne, vagy a bűnös vágy olyan dolgok iránt, amiket Isten eredetileg nem nekünk rendelt. (Erre lehet példa a mohóság, kapzsiság, féltékenység, pornográfia, irigység és a bujaság.)
  • Az élet kérkedése: a kísértés, hogy korlátlan hozzáférésre, nagyságra vagy hatalomra vágyakozzunk. (Ide tartozik például a büszkeség, az önigazolás, a haragtartás, a dicsőség hajszolása, a hazugság, az emberek kegyének keresése és a bűnös ambíciók.)

A Sátán a bűnök széles választékával kísért, miközben manipulálja az embereket, a körülményeket és a minket körülvevő sötétséget. De mindig a kísértésnek ezt a három pontját használja.

A Sátán célja, hogy mindenhová nézzünk, csak Isten kegyelmes és könyörületes trónjára ne.

Ha szükségünk van valamikor egy stratégiára, tervre, hogy fölé kerekedhessünk, nézzünk Jézusra!

Jézus véghez tudta vinni Isten akaratát, mert ismerte azt. Ezért, ismerjük meg mi is Isten csodálatos ígéreteit az 1 Korinthus 10:13-ból.

Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér…

Mindenki elszenvedi a kísértéseknek ezen három pontját. Habár a konkrét bűn különbözhet, a kategóriák ugyanazok. Nem vagyunk egyedül ezzel. Ezért meg kell törnünk a szégyen és a bukás erejét és bízni Jézusban, a mi igazságunkban és bűnöktől való megváltásunkban.

Isten azonban hűséges…

Isten hűséges. Vedd észre, hogy nem azt mondja, hogy mi vagyunk hűségesek. Isten hűséges népéhez a jó és a rossz időkben is. Ha minden más elbukik is, Isten szeretete és hűsége soha.

…ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve…

Isten ismeri a korlátainkat. Nem enged olyan terhet az életünkbe, amit nem tudunk elhordozni. Ha túl sokká válnak, akkor az Írásban lévő ígéretek szerint megment bennünket.

Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle.

Isten kiutat ígér. Gyakran nehezemre esik felismerni ezt. A próbák, problémák, kísértések közepette olyan nehéz meglátni Istent, nemhogy a kivezető utat. De gyakorolnunk kell, megtapasztalnunk Isten jelenlétét mindennapjainkban, átlagos, világi körülmények között is. Így meghallhatjuk az Ő hangját és megláthatjuk az akaratát még a kísértés zavarában, zajában is.

Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást.

Isten behatóan ismer minket. Tisztában van azzal, hogy egyen egyenként mennyire vagyunk képesek elviselni a kísértést, hiszen Ő helyezte közénk. Isten csodálatos alkotásai vagyunk, akiket úgy alkotott, hogy ellenállhassunk az ösvénynek, melyen az életünk halad és elviseljük a nehézségeket, amikkel szembe kell néznünk.

Nem tudná mindenki elviselni, amit te elviselsz. Nem tudna mindenki szembenézni azzal, amivel neked kell.

Ha most is harcban állsz, tudd, hogy Isten mindent neked adott, ami a győzelmedhez kell.

Mert olyan Főpapunk van, aki megérti gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyek az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétkezett. Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben. – Zsidók 4:15-16

A reménységünk abból az ígéretből ered, hogy nem vagyunk egyedül. Jézusnak is ugyanúgy el kellett tűrnie a kísértés pontjait, mint nekünk. Ő képes volt arra, hogy tökéletesen ellenálljon és bűntelenül legyőzze azt Atyja Igéjével és erejével.

Mi nem vagyunk tökéletesek. Elbukunk. De Jézus tudja, hogy igazán küzdünk, ezért hozzá futhatunk, hogy elvegye tőlünk a szégyent és a terhet és tudhatjuk, hogy benne mindig végtelen könyörületre, kegyelemre és megbocsátásra lelhetünk.

Ha kísértéssel kell szembenéznünk, válasszuk újra és újra és újra Jézust!

Kegyelem nektek és békesség,

Terria az SZNI bátorító és közösségi médiát kezelő csapataiban szolgál. Virginia államban él a férjével, és két gyönyörű egyetemista lány büszke édesanyja. Szenvedélyes célja, hogy lángra lobbantsa és bátorítsa a századfordulón élő nők generációit, hogy azok megragadják Isten igazságát és ragaszkodjanak is hozzá. A hétköznapokban szorgalmasan dolgozik; többnyire kórházakban láthatjuk ilyenkor, ahol meghallgatja a betegek történeteit, és megosztja a történeteit, és azt a szeretetet, mellyel Isten elárasztotta az életét. Bár Terria életének körülményei néha zűrzavarosak, Isten mindig megmutatja neki erejét és szeretetét.

Fordította: Szabó Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/brave-in-fighting-temptation/

Válaszd a bátorságot! – 4. hét / 3. nap

Légy bátor a kísértésekben

Olvasd el: 1 Péter 5:8-9; 1 Korinthus 10:13; Zsidókhoz 4:15-16

IMÁK: Zsidókhoz 4:15-16

Jézus a mi Főpapunk, és milyen vigasztaló a tudat, hogy Ő megérti a mi gyengeségünket. Ő egy együttérző Megváltó. Tudja milyen az, mikor rendszeresen ér kísértés vagy próbatétel. Ez a vers nemcsak azt mondja el, hogy Jézus együttérző, de azt is, hogy emiatt bátran mehetünk Isten trónjához megbocsátásért, segítségért és kedvességért. Nem hihetetlen ez? Jézus a minden, Ő ezt mondja: „Voltam már ott, megtapasztaltam azt, amin átmész, most gyere, menjünk, keressük Isten kegyelmét, hogy segítsen neked.” Kísértés vagy próbatétel közepette bizalommal mehetünk Istenhez, hogy bőséggel részesüljünk az Ő irgalmában. Bátrak lehetünk a kisértésekben, tudva, hogy Krisztussal legyőzhetjük azokat.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megérted gyengeségemet. Jézus, vigasztaló számomra a Te együttérzésed. Köszönöm, hogy bátran jöhetek Isten trónjához. Köszönöm, hogy erőt adsz ellenállni a kísértésekben. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Isten Ígéretei – 3. hét / 4. nap

Isten veled van a kísértésekben

Olvasd el: 1 Korinthus 10:13
IMÁK:
1 Korinthus 10:13

Minden nap meg kell küzdenünk a kísértésekkel ebben a bűnnel szennyezett világban, de Isten segítségével ellenállhatunk a támadásnak és állva maradhatunk. Isten harcol érted és elég bátorságot ad ahhoz, hogy nemet mondj az ellenségnek és ne ess áldozatul a mesterkedéseinek. Az ellenség el akarja hitetni veled, hogy a bűnnek nem lehet ellenállni és túl gyenge vagy, hogy elsétálj tőle.

Amikor az ellenség hazugságokat suttog, menekülnöd kell, elnémítva üzeneteit és ehhez fel kell fegyverkezned az Igazsággal. Olvasd az Igét. Imádkozz Isten segítségéért. Beszélj Jézus nevében és gondolkodj el azon, hogy Ő hogyan állt ki hatalmas szenvedéseket és áldozta fel a kereszten az életét azért, hogy téged megmentsen a bűntől. A Feltámadott Krisztus benned él, Ő erősít meg, hogy nemet tudj mondani a bűnre.

 

Uram, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, hogy legyőzted a bűnt és a halált azért, hogy engem megments. A mai napon nemet akarok mondani a bűnre és igent Neked. Formálj engem. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

 

Jakab – 4. hét / 1. nap

Jakab arra neveli a hívőket, hogy alázattal beszéljenek a jövőbeli terveikről és álmaikról. Gonosz dicsekvésnek tartja azt, amikor elhisszük, hogy van elég hatalmunk és tekintélyünk arra, hogy befolyással bírjunk a saját életünkre és sorsunkra. Isten Önmagáért teremtett minket. A hívőket Jézus drága vére váltotta meg, így hát okkal formál jogot az életünkre.

Mi a Te válaszod Jézus igényére az életed felett? Isten nem azért küldte el a Fiát, hogy az életünk tökéletes legyen, hogy megszabadítson minket minden szenvedéstől és fájdalomtól, vagy hogy megadjon mindent, amire vágyunk. Az életünk Istenről szól. Isten munkáját Isten emberei végzik az Ő módján és az Ő akarata szerint. Mikor érzel kísértést arra, hogy meggyőzd, megkerüld, vagy manipuláld Istent, hogy egy könnyű, kényelmes, és stresszmentes életet adjon?

 

Mennyei Atyám, segíts elengedni a vágyat, hogy irányítsam az életem. Segíts emlékezni arra, hogy az életem többé már nem az enyém, hanem a Tiéd. Uram, kérlek, erősíts meg abban, hogy alázatosan keressem a Te akaratodat és a Te iránymutatásodat mielőtt bármit elterveznék, vagy bármibe belekezdenék. Jézus nevében kérlek, Ámen. 

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

Teljes szívvel odaszánva

„Jöjjetek közel Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok!” – Jakab 4:8

Mi tölti be a szívedet? A családod, a barátaid, a hobbid, a karriered, vagy akár a szolgálatod? Lehet, hogy a művészetek, az utazás, a zene, a szórakozás, vagy akár az evés a legfontosabb számodra. Könnyen eshetünk abba a csapdába, hogy csak fél szívvel szánjuk oda magunkat Istennek.

Jakab arra biztatja a hívőket, hogy alázatosan szánják oda magukat Istennek, hogy le tudják győzni a kísértést, és ellen tudjanak állni a sátánnak. Arra hív minket, hogy teljes szívvel keressük Istent, és ezzel együtt megígéri, hogy Isten velünk lesz. Isten az ő népét örökkévalóan szereti, feltétel nélkül, lankadatlanul és tökéletesen. A hívőknek szükségük van Isten természetfeletti szeretetére, mert naponta meg kell küzdeniük a természetfeletti gyűlölettel.

“Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.” Zsoltár 145:18 (Újford)

Jézus Krisztuson keresztül Isten szenvedélyesen von magához közelebb. A szent elfedi a szentségtelent. A végtelen lenyúl a behatárolt létbe. A tökéletesség kitartóan keresi a tökéletlent.

Az Istennel való kapcsolatunk nem fejeződik be egy egyszeri hitvallással. Mint ahogy egy házasság is több mint pusztán az esküvő, a mi Krisztussal való életünk sem ér véget a megtérésünk napjával.

Amint alávetjük magunkat Istennek, új teremtés vagyunk, akikben Isten génjei vannak meg. A hitünkön keresztül azonnal egyek leszünk a Mindenható Istennel. Ezt a lelki kapcsolatot azonban táplálni és gondozni kell, hogy növekedhessen.

„Annyit bírhatunk Istenből, amennyit csak akarunk.” A. W. Tozer

Az Istennel való kapcsolatunk egyre erősebbé válik, ha naponta eltökéljük, hogy Őt tesszük az első helyre. Isten már megtette az első lépést afelé, hogy mi élvezzünk elsőséget, amikor a lehető legnagyobb és legtökéletesebb áldozatot meghozta helyettünk. Az Atya Isten befedez minket szeretetével. A Fiú Isten könyörög értünk naponta. A Szentlélek Isten bennünk él és segít gyengeségeinkben.

Teljesen megkaptuk Istent; mi is teljesen az Övéi vagyunk már?

„Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám.” Jeremiás 29:13. (Újford)

Fognak érni kísértések és olyan dolgok, amelyek elvonnak Istentől. A szívünket állandóan eltávolítják Isten jóságától az otthoni és munkahelyi feladataink. Az a kísértés is érhet, hogy megkérdőjelezzük Isten jóságát és szeretetét, különösen, amikor nehézség vagy próbatétel ér. Mégis küzdjünk azért, hogy közel maradjunk Istenhez.

Istent nem tudjuk meglepni. Minden bűnünkről tud, ismeri a gyengeségeinket és a hibáinkat, látja, amikor elbukunk. Mindent tud rólunk, és mégis szeret. Még ha el is hagyjuk, Ő nem fogja megszegni a nekünk tett ígéreteit. Hű marad hozzánk még akkor is, amikor mi elhagyjuk Őt. Utánunk jön, amikor elkóborolunk tőle. Még akkor is szeret, amikor keresztülnézünk rajta. Istent a szeretete sarkallja arra, hogy könyörületesen, kegyelemmel és irgalommal közeledjen felénk.

„Mert az ÚR szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.” 2Krónika 16:9. (Újford)

Jakab ebben a fejezetben arra tanít, hogy az igazi hit megerősödik, ha elkötelezzük magunkat Isten mellett. Isten túláradó kegyelmében megnyugodva önként és szabadon megélhetjük a szeretetet és hozhatunk áldozatot. Nem leszünk tökéletesek, lesznek bukásaink. Minden hívő készülőfélben lévő műalkotás, és a szobrászműhely bizony elég rendetlen. Mégis kitartóan közeledjünk Istenhez.

Nem passzív kapcsolatra lettünk elhívva. A hívőknek tudatosan kell Isten mellett dönteniük minden egyes nap. Alá kell vetnünk magunkat neki minden egyes nap. Közelednünk kell hozzá minden egyes nap. Meg kell tisztítanunk magunkat minden egyes nap, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk. Kitartóan kell mindezeket tennünk, mert Jézus szeretete indít minket erre.

Isten az ő Fiának áldozatára való tekintettel megmenti a méltatlan hívőt a halálból és a bűn kötelékéből. Mivel ekkora árat fizetett értünk, mi is teljes bizalommal elkötelezhetjük magunkat mellette. Alázatosan odaadhatjuk neki teljes valónkat, mert Ő is teljesen odaadta magát értünk.

  1. Mennyire tudatosan szoktál Istenhez közeledni?
  2. Mi okoz nehézséget és harcot, ami miatt nem tudod magadat teljesen odaadni Istennek?
  3. Miért imádkozzunk veled kapcsolatban, amikor arra törekszel, hogy teljes szíveddel szánd oda magadat Istennek?

 

Kegyelem és béke veletek,

Terria

 

Terria az amerikai SZNI bátorító és közösségi média csoportjaiban szolgál. Férjével együtt Virginia államban élnek, és két egyetemista lány büszke szülei. Élete célja, hogy az ezredfordulón született nők szívében felélessze a vágyat, hogy megragadják Isten igazságát, és ragaszkodjanak is hozzá. Leggyakrabban zsúfolt kórházakban bukkan fel, ahol meghallgatja a betegek történeteit, és ő is elmondja nekik, mit végzett Isten az ő életében. Ugyan néha elég összevisszának tűnik az élete, Terria mégis látja Isten erejét és szeretetét, amivel körülveszi őket.

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/wholehearted-devotion/

Jakab – 3. hét / 4. nap

Amikor a hívők kompromisszumot kötnek és a világ kultúrája, értékei és elképzelései szerint élnek, akkor szellemi paráznaságot követnek el. Isten egyértelművé teszi, hogy nem szolgálhatunk egyszerre két urat. Ha a világnak élünk, akkor azokat a dolgokat fogjuk imádni, amelyeket a világ becsül, és amelyek szöges ellentétben állnak Isten értékeivel. Minden egyes nap meg kell hoznunk a döntést, hogy egyedül Istent szolgáljuk, imádjuk és egyedül érte élünk.

Milyen területeken küzdesz a világgal kötött kompromisszumokkal? Isten ad erőt a hívőknek, hogy ellenálljanak a kísértésnek, hogy ne adják lejjebb Isten értékeinél, és hogy teljes szívvel Neki élhessenek.

 

Mennyei Atyám, köszönöm Neked a védelmedet, és hogy segítesz megszabadulni a kísértéstől, hogy bemocskoljuk a Te értékeidet és eltorzítsuk a Te Igédet. Te védd és őrizd meg a szívemet és elmémet minden olyan gondolattól, ötlettől, vagy hitrendszertől, amely ellentétes lenne a Te szavaddal. Uram, kérlek, tüntesd el a szívemből a büszkeségnek minden nyomát, amely megakadályoz abban, hogy alázatosan szolgáljalak Téged és a Te népedet. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

Jakab – 1. hét / 4. nap

 Jakab emlékeztet arra, hogy aki a kísértésnek ellenáll és kitart, azt gazdagon megáldja Isten. Továbbá emlékeztet arra is, hogy a kísértés nem Istentől származik, hanem a saját vágyaink és szenvedélyeink következménye, a világ vonzerejének és a sátán cselszövéseinek eredménye. A kísértések, minden hívő számára, a mindennapi valóság része. De Isten hűségesen megígéri, hogy minden kísértésből van kiút, mellyel egy hívő szembekerül, ez segít, hogy kiálljuk a próbát.

Milyen kísértésekkel küszködsz ma? Mikor kísértések érnek, Jézusra kell tekintenünk, aki bűntelen maradt annak ellenére, hogy minden kísértést elszenvedett, mely minket, embereket érhet. Tagadjuk meg magunkat, szaladjunk hozzá és keressük szorgalmasan azt a kiutat, melyet Ő megígért és biztosított. Isten felhatalmazza az Ő követőit arra, hogy nemet tudjanak mondani, amikor igennel szeretnének válaszolni.

 

Atya Isten, a nap minden pillanatában szükségem van Rád. Köszönöm, hogy megvédsz és gondoskodsz rólam, mikor a kísértés elviselhetetlennek tűnik. Add meg az akaratot és az erőt ahhoz, hogy ellenálljak és kitartsak. Uram, fedd fel nekem a kiutat, melyet elkészítettél. Mikor elbotlok és a kísértésnek nem tudok ellenállni, emlékeztess arra, hogy a Te kegyelmed nagyobb az én bűnömnél. Jézus nevében. Ámen.

(Youversion)

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

5. hét / 3. nap – Bölcsesség a kísértésben: A paráznaság pusztít

„Aki pedig asszonnyal paráználkodik, az bolond. Magát akarja elveszíteni, aki ilyet cselekszik.” Példabeszédek 6:32

Úgy vélem, hogy a Példabeszédek 6:27-35 egy kis betekintést enged nyerni Dávid király, Betsabé és a fiuk, Salamon ókori életébe.

Dávid király és Betsabé elsőkézből ismerték a paráznaságot, és megtapasztalták, az miként van hatással egész hátralevő életükre, fájdalmat okozva nekik, és azoknak, akik ártatlanul keveredtek bele a dologba. Mindig csupán egy hajszál választotta el őket attól, hogy elmerüljenek a bűnbánatban, a fájdalomban és a megbánásban. Mint a legtöbb szülő, ők is egy jobb életet szántak a fiuknak, és szerették volna figyelmeztetni milyen drága árat fizettek ők az elkövetett hibákért.

Habár Salamon a könyv szerzője, szinte hallani Dávid király hangját, szinte látni a szemében a könnyeket, ahogy közelebb hajol, hogy megossza fiával a paráznaság veszélyeit. Mintha azt mondaná: Fiam, ne játssz a tűzzel! Nem éri meg az izgalmat… Nem éri meg az érzést… Meg fogod égetni magad, és egész életedben érezni fogod a fájdalmat. És az ártatlanok… Jaj, fiam, nem te leszel az egyetlen, akit lesújt ez a bűn… Ugyanúgy tönkreteszi majd az ártatlan életetek, mint azét, aki elköveti.

„Vihet-e valaki tüzet a keblében úgy, hogy a ruhái meg ne égjenek?” (Példabeszédek 6:27)

„Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy lábát meg ne perzselje.” (Példabeszédek 6:28)

„Így van, aki bemegy felebarátja feleségéhez; nem marad büntetlen, aki érinti azt.” (Példabeszédek 6:29)

Azon gondolkozom, hogy az utolsó szavak: „nem marad büntetlen, aki érinti azt” nem azt írják-e le, amit Salamon első sorból látott beteljesedni az apja életében.

Igen, Dávid megbánta a bűnét, Isten pedig irgalmas volt és megbocsátott neki… De Isten nem törölte el Dávid és Betsabé bűnének következményeit.

„Akkor Dávid ezt mondta Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! Nátán ezt válaszolta Dávidnak: Az Úr is elvette bűnödet, nem fogsz meghalni. Mindazonáltal, mivel ezzel a tetteddel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, fiad, aki neked született, meg kell, hogy haljon.” (2 Sámuel 12:13-14)

Vajon milyen lehetett tudni, hogy a bűnöd valaki más életébe került… valaki máséba, aki teljesen ártatlan volt az ügyben.

És talán nem lenne baj, ha elméláznánk egy kicsit ezen. Mert a mi bűneink is ezt okozták. A mi bűneink is valakinek a halálába kerültek, aki minden tekintetben ártatlan volt, mégis úgy döntött, hogy meghal, így mi élhetünk.

Az az igazság, hogy a bűn halált nemz.

A házasságunk halálát.

A családunk halálát.

A barátságaink halálát.

Az öröm röpke pillanatai nem érik meg az általuk okozott pusztítást, és ez az a bölcsesség, amit Salamon át akar adni a következő generációnak, hogy azok tanuljanak belőle, és ne kövessék el újra ugyanazokat a hibákat.

Aki pedig asszonnyal paráználkodik, az bolond. Magát akarja elveszíteni, aki ilyet cselekszik.” (Példabeszédek 6:32)

Ugyanezt a bölcsességet tanulta meg Salamon a szülei életén keresztül, és ugyanezt osztja meg velünk ma a Példabeszédek 6. fejezetében.

A paráznaság pusztít.

Ez egy olyan tűz, amelyet senki sem érinthet meg büntetlenül.

Van kegyelem és irgalom azoknak, akik paráznaságot követtek el? De még mennyire, hogy van! Nincs túl nagy bűn Isten számára! Ma mégis azt olvashatjuk ezekben a versekben, és azt láthatjuk Dávid és Betsabé életén keresztül, hogy nem is szabad ebbe a kísértésbe esnünk. Az öröm röpke pillanatai nem érik meg az általuk okozott fájdalmat és pusztítást.

Istennek jobb terve van az életeddel. Ne kísértsen téged egy másik ember házastársa!

Barátom, ha úgy ezt a blogbejegyzést elolvasva úgy érzed, hogy a paráznaság kísértést jelent a számodra, akkor kérd Isten segítségét, hogy segítsen túljutni rajta! Ne gondolj arra a személyre, ne találkozz azzal a személlyel, és azonnal szakítsd meg vele a kapcsolatot! Beszéld meg a pároddal, mondd meg neki az igazat, és kérj segítséget! Légy számonkérhető, és ne engedd, hogy a kapcsolat tovább folytatódjon, vagy esetleg mélyüljön! A kár, a szívfájdalom, és a következmények egyszerűen nem érnek ennyit.

 

Szeressétek nagyon Istent,

Angela

Fordította: Szabó Anna

Forrás: http://lovegodgreatly.com/adultery-destroys/

5. hét / 2. nap – Bölcsesség a kísértésben: A mértéktelenség kísértése

Olvasd el: ” A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital pedig hangoskodóvá, és nem bölcs, aki tántorog tőle.”  (Példabeszédek 20:1)

“Hallgass rám, fiam, légy bölcs, és őrizd meg szívedet ezen az úton. Ne légy a bor mellett dőzsölők között, sem azok között, akik a húsevésben tobzódnak. Mert a részeges és tobzódó elszegényedik, és rongyokba öltöztet a sok alvás.” (Példabeszédek 23:19-21)

IMÁK: “Ne légy a bor mellett dőzsölők között, sem azok között, akik a húsevésben tobzódnak.” (Példabeszédek 23:20)

„A hívőknek szól a figyelmeztetés, hogy kerüljék a mértéktelen alkoholbevitelt és a túlzott evést. Az alkohol és az étel, önmagukban nem jelentenek veszélyt.  Ugyanakkor, mikor elcsábulunk valaminek a mértéktelen fogyasztására, megengedjük az adott dolognak, hogy uralkodjon rajtunk. Isten arra hív minket hívőket, hogy kontrolláljuk az étvágyunkat, mintsem az étvágyunk kontrolláljon minket.

 

Alkoholproblémákkal vagy túlzott evéssel küzdesz? Isten adott a hívőknek erőt arra, hogy kordában tartsuk az étvágyunkat. A képesség, hogy visszautasítsuk a mértéktelenséget, elérhető számunkra a Szent Lélek gyümölcsei, különösen az önkontroll felhasználásával.

 

Drága Mennyei Atyám, köszönöm Neked a Szent Lelkedet. Kérlek, segíts nekem Uram, hogy kontrollálni tudjam az én fizikai és érzelmi étvágyamat az étel és az alkohol iránt. Erősíts meg engem abban, hogy tiszteljem a testemet és tiszteljelek Téged mindennel, amit megiszom és megeszem. Adj nekem kérlek bölcsességet, önfegyelmet és akaratot ahhoz, hogy ellen tudjak állni a mértéktelenség csábításának bármilyen területen. Jézus Nevében, Ámen.” (You version)

Fordította: Megáll Nikolett