Jakab – 4. hét / 5. nap

Jakab a végére ér erőteljes és motiváló levelének, melyet a szétszóratott és üldözött zsidó származású keresztényeknek írt. Levele végén arra bátorítja őket, hogy szenvedélyesen keressék meg azokat, akik eltévelyedtek a hittől. A hívőknek igenis elhívása, hogy imádkozzanak azokért, akik távolabb kerültek a hittől, és hogy alázatosan terelgessük vissza őket az Úrhoz.

Hol látod a Sátán hatásának nyomait miközben te (vagy valaki, akit szeretsz) szorgalmasan próbálod az Urat követni és engedelmeskedni Neki? Hol veszed észre Isten védelmét és örömét a kihívások közepette? Miközben kitartóan keressük Istent, bátran kérhetjük Őt, hogy állítsa helyre az eltévedt hívőt, és adjon neki az Ő bölcsességéből és önzetlen szeretetéből, az Ő erejéből, hogy fékezhesse a nyelvét, és megnövekedett hitet, hogy türelmesen bízzon Benne a szenvedések során.

 

Mennyei Atyám, köszönöm Neked a Te kegyelmedet, irgalmadat, és igazságosságodat Jézus Krisztus kereszten való áldozata miatt. Segíts, hogy engedelmeskedjek a Te Igédnek! Védj meg az elkeseredéstől és a kétségtől, amikor nehézségekkel nézek szembe. Emlékeztess arra a kiváltságra és hatalomra, amit az ima jelent! Uram, kérlek, segíts, hogy a gondolataim, a szavaim, a hozzáállásom és a viselkedésem a gyakorlatban tükrözze a Te szereteted ebben a sötét és összetört világban! Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

Jakab – 4. hét / 4. nap

Jakab arra bátorítja a Krisztusban hívőket, hogy minden körülmények között imádkozzanak: leírja az ima erejét, amely képes gyógyítani, bátorítani és felemelni a hívőt. Az őszinte ima során a hívő szavai, tettei, és motivációi teljes mértékben egységet alkotnak, és tökéletesen alá vannak vetve Istennek.

Mennyire fontos az életedben az imádság? Mire hív Isten, hogy kiért és kivel imádkozz? Jézus az öröm ígéretével kecsegtet minket, bármit is kérünk az Ő nevében. Mi az, amiért imádkozol miközben Istent szolgálod és Jézusért élsz?

 

Mennyei Atyám, micsoda elképesztő és csodálatos kiváltság az, hogy bátran jöhetünk a Te kegyelmi trónusodhoz! Uram, kérlek, segíts az imát kitartóan fontossá tenni az életemben. Kérlek, növeld az étvágyam és a szomjam, hogy egy még közelebbi kapcsolatra vágyjak Veled! Emlékeztess, hogy az ima legyen az első reakcióm akár jó, akár rossz dolgok történnek velem. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

 

Jakab – 4. hét / 3. nap

Mivel az istentelenek ítélete meg van ígérve, ezért Jakab arra bátorítja a hívőket, hogy legyenek türelmesek addig, amíg el nem jön. Jézus a szenvedés legjobb példája előttünk. Az Ő válasza a hamis vádakra és a halálos fenyegetésekre az volt, hogy türelmes maradt és Isten neki szánt akaratára összpontosított. Jézus nem védte meg magát az ellenségeivel szemben, hanem engedte az Ő Mennyei Atyjának, hogy Ő siessen a segítségére. Jézus odaszánta magát a szenvedésre azért, hogy beteljesítse Isten tervét és bemutassa az Ő végtelen szeretetét.

Amikor igazságtalanul szenvedsz, akkor Jézus szenvedésének melyik részét követheted és alkalmazhatod a saját életedben? Isten képes arra, hogy az emberek igazságtalanságát a saját dicsőségére és a mi javunkra fordítsa. A szenvedések közepette szentebbek leszünk, és hasonlóbbak Jézushoz. Amikor olyan körülmények között találod magad, amelyek aggodalomra adnak okot, akkor hozz döntést, és higgy abban, hogy ahogyan Jézus a saját sorsát is irányította, úgy a tiédet is kézben tartja.

 

Mennyei Atyám, Te vagy az én kegyelmes és irgalmas Istenem, aki képes kézben tartani és irányítani az élet legbonyolultabb problémáit is. Uram, kérlek, segíts, hogy türelmesen viseljem el a nehézségeket. Segíts, hogy ne befolyásoljon az, hogy hogyan érzem magam, vagy hogy milyennek tűnnek a körülmények. Emlékeztess a Te el nem múló szeretetedre akkor, amikor kísért a kétség a Te jóságodban. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

Jakab – 4. hét / 2. nap

Jakab az olyan istentelen, megváltás nélküli gazdag emberek sorsától int óvva bennünket, akik a javak felhalmozásával, a bérek visszatartásával, és bántalmazással nyomják el a szegényeket. Jakab nem a vagyont ítéli el, hanem ezeknek a gazdagoknak az istentelen és gyalázatos viselkedését. Ez azonban figyelmeztetés mind az istenfélő, mind pedig az istentelen emberek számára, hogy maradjunk távol az anyagiasságtól és a kapzsiságtól. Azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy Isten ítélete elsöprő, elkerülhetetlen, és el fog jönni.

Milyen fájdalmas nehézségek közepette kételkedsz abban, hogy Istené a bosszúállás és a megtorlás a szenvedéseidért? Isten mindig állhatatos és hűséges, amikor arra kerül a sor, hogy megvédje és megbosszulja azokat, akik hozzá tartoznak. A hívőknek muszáj bízniuk abban, hogy Isten ki fogja árasztani az Ő haragját és igazságát a megfelelő időben és a megfelelő módon.

 

Mennyei Atyám, Te vagy az én igazságos bírám. Uram, kérlek, szüntesd meg bennem a vágyat, hogy megbosszuljam magam. Uram, segíts bízni abban, hogy Te mindig azt teszed, ami jó és igaz. Erősíts meg, hogy imádkozzak az ellenségeimért és jót tegyek velük. Segíts, hogy bízzak Benned, Uram, és abban, hogy a Te igazságod és a jogos büntetés biztosan el fog jönni a Te időzítésed szerint. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna 

Jakab – 4. hét / 1. nap

Jakab arra neveli a hívőket, hogy alázattal beszéljenek a jövőbeli terveikről és álmaikról. Gonosz dicsekvésnek tartja azt, amikor elhisszük, hogy van elég hatalmunk és tekintélyünk arra, hogy befolyással bírjunk a saját életünkre és sorsunkra. Isten Önmagáért teremtett minket. A hívőket Jézus drága vére váltotta meg, így hát okkal formál jogot az életünkre.

Mi a Te válaszod Jézus igényére az életed felett? Isten nem azért küldte el a Fiát, hogy az életünk tökéletes legyen, hogy megszabadítson minket minden szenvedéstől és fájdalomtól, vagy hogy megadjon mindent, amire vágyunk. Az életünk Istenről szól. Isten munkáját Isten emberei végzik az Ő módján és az Ő akarata szerint. Mikor érzel kísértést arra, hogy meggyőzd, megkerüld, vagy manipuláld Istent, hogy egy könnyű, kényelmes, és stresszmentes életet adjon?

 

Mennyei Atyám, segíts elengedni a vágyat, hogy irányítsam az életem. Segíts emlékezni arra, hogy az életem többé már nem az enyém, hanem a Tiéd. Uram, kérlek, erősíts meg abban, hogy alázatosan keressem a Te akaratodat és a Te iránymutatásodat mielőtt bármit elterveznék, vagy bármibe belekezdenék. Jézus nevében kérlek, Ámen. 

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

Jakab – 4. heti összefoglaló, memoriter és kihívás

4. heti kihívás:

Nem várva holnapig, gondold át most… kinek kellene elmondd ma, hogy szereted őket? Ahelyett, hogy egy hétig, egy hónapig vagy egy évig halogatnád, vedd számba, hogy milyen változásokra van szükség ahhoz, hogy még ma elkezdj Istenért élni önmagad helyett? Ne halogasd, engedelmeskedj még ma Istennek, és tedd azt, amire Ő elhívott.

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Jakab – 3. hét / 4. nap

Amikor a hívők kompromisszumot kötnek és a világ kultúrája, értékei és elképzelései szerint élnek, akkor szellemi paráznaságot követnek el. Isten egyértelművé teszi, hogy nem szolgálhatunk egyszerre két urat. Ha a világnak élünk, akkor azokat a dolgokat fogjuk imádni, amelyeket a világ becsül, és amelyek szöges ellentétben állnak Isten értékeivel. Minden egyes nap meg kell hoznunk a döntést, hogy egyedül Istent szolgáljuk, imádjuk és egyedül érte élünk.

Milyen területeken küzdesz a világgal kötött kompromisszumokkal? Isten ad erőt a hívőknek, hogy ellenálljanak a kísértésnek, hogy ne adják lejjebb Isten értékeinél, és hogy teljes szívvel Neki élhessenek.

 

Mennyei Atyám, köszönöm Neked a védelmedet, és hogy segítesz megszabadulni a kísértéstől, hogy bemocskoljuk a Te értékeidet és eltorzítsuk a Te Igédet. Te védd és őrizd meg a szívemet és elmémet minden olyan gondolattól, ötlettől, vagy hitrendszertől, amely ellentétes lenne a Te szavaddal. Uram, kérlek, tüntesd el a szívemből a büszkeségnek minden nyomát, amely megakadályoz abban, hogy alázatosan szolgáljalak Téged és a Te népedet. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

Jakab – 3. hét / 3. nap

Jakab az emberi bölcsességet a mennyeivel állítja szembe. Az isteni bölcsesség arról szól, hogy Ő kicsoda, amíg az emberi bölcsesség csupán az emberek szívében rejtőző sötétséget és bűnt tükrözi. Ahhoz, hogy az isteni bölcsességre tegyenek szert, a hívőknek hittel kell kérniük, és alázattal elfogadniuk a Szent Szellem átformálását Isten Igéje által.

Milyen gyakran keresed Isten bölcsességét és vezetését a saját körülményeidben? Imádkozol azért, hogy Isten hűségesen növelje a Róla szóló ismereteidet, és hogy tudj növekedni a szellemi bölcsességben? Egy hívő ember minden tudásának és bölcsességének forrása az Isten iránt tanúsított csodálata, ámulata és imádata.

 

Mennyei Atyám, kérlek, Te adj nekem bölcsességet, tudást, és megértést, hogy hűségesen követhesselek Téged. Uram, kérlek, lobbantsd lángra a vágyamat, hogy még jobban megismerjelek! Szítsd fel a szenvedélyemet, hogy vágyjak a Te utadon járni, és tedd ezt a szenvedélyt ragályossá mindenki számára, akivel találkozom. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

Jakab – 3. hét / 2. nap

Itt Jakab folytatja a szavak pusztító hatalmának és a beszéd közbeni önkontroll és bölcsesség fontosságának leírását. A kritika, a pletyka, a hazugságok, és a dühkitörések olyan óriási sebeket tudnak okozni, melyek egy egész életre megmaradnak. Jakab pedig arra tanít minket, hogy Isten hatalma és kegyelme nélkül senki sem tudja megfékezni a nyelvét.

Milyen helyzetben, vagy kivel kapcsolatban indít arra a Szent Szellem, hogy fékezd a nyelved? Nagy bölcsesség rejtőzik a szavaink felügyeletében, és abban, hogy engedjük a Szent Szellem által vezetett tetteinket és viselkedésünket beszélni magunk helyett.

 

Mennyei Atyám, kérlek, vigyázz a nyelvemre! Segíts, hogy fékezni tudjam! Te adj nekem bölcsességet, és a Te ítélőképességedet, hogy tudjam, mikor kell szólnom, és mikor nem. Segíts, hogy a szavaim a Te szeretetedet tükrözzék, és hogy a Te neved dicsőüljön meg a bennem végzett munkádon keresztül. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

Jakab – 3. hét / 1. nap

Jakab azért osztja meg a bölcsességét a nyelv hatalmáról, hogy a hívők megértsék Isten nézőpontját a beszéd fontosságáról. A beszédünk azt tükrözi, ami a szívükben lakozik, ezért minden haraggal, kétséggel, megtévesztéssel, és erkölcstelenséggel teli szavunkat észre kell vennünk, és azonnal ki kell javítanunk. Mivel a szavainknak Istent kellene tükrözniük, ezért szükségünk van az Ő segítségére abban, hogy igazak, szeretetreméltók, higgadtak, és kegyelemmel és irgalommal teljesek legyenek.

A beszédnek melyik területeivel állsz hadilábon? Melyek azok a beszédedben megjelenő szokások és minták, amelyeknek átformálásához és finomításához Isten segítségére van szükséged? A beszédünk megmutatja a tudásunkat és a bölcsességünket. A hozzáállásunkhoz és a viselkedésünkhöz hasonlóan a beszédünket is Isten mindent átformáló kezébe kell adnunk.

 

Mennyei Atyám, köszönöm neked a Te Igéd erejét. Segíts, hogy tudjam azt a saját szavaim vezérfonalaként használni. Adj nekem bölcsességet, tisztánlátást, és önuralmat a szavaimat illetően. Hadd legyen a beszédem frissítő, nyájas, és hadd tükrözzön mindig jól Téged! Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna