Járj győztesen! – Józsué könyve – 6. hét / 1. nap

Isten megtartja ígéreteit

Olvasd el:  Józsué 21:43-45

IMÁK:  Józsué 21:45

További olvasmány – Józsué 21:13-42

Elérünk lassan Józsué könyvének végére. Nagyon szépen végződik ez a könyv – arra emlékeztet minket, hogy olyan Istenünk van, aki megtartja ígéreteit.

Isten odaadta Izráelnek a teljes földrészt, amit megígért az őseiknek. A könyv utolsó részében azt látjuk, hogy Izráel birtokba veszi a földet, kialakítják benne otthonaikat. Isten hűséges volt minden egyes ígéretéhez.

Nem számít, hogy milyenek a körülmények, Isten ígéreteiben nyugodtan megbízhatunk. Minden egyes ígéretét megtartja, amit életedre vonatkozóan megígért az Ő Igéjében. A Zsoltárok 89:34-ben azt olvassuk, hogy nem töri meg a velünk kötött Szövetséget, nem vonja vissza, amit ígért. A 2 Kor 1:20 arra emlékeztet minket, hogy Isten minden ígérete „igenné” vált Jézus Krisztusban. A Zsidókhoz írt levél 10:23 azt mondja, hogy Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, teljesen megbízható.

Minden változhat az életedben. Változtathatsz munkát, elköltözhetsz másik házba, más városba, vagy más országba. Az emberek jönnek, mennek. A körülmények változnak. Idősödünk és megtapasztaljuk életünk különböző szakaszait. De van valami, ami állandó – Isten Szava. Az Ő ígéretei soha nem vallanak kudarcot. Azért imádkozom, hogy ez az igazság adjon neked békességet és bátorítson mai körülményed között.

Édesapám, köszönöm ígéreteidet. Köszönöm a bátorítást, amit Igédben találok. Amikor minden szétesik körülöttünk, kapaszkodhatunk Beléd. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Pfaff Mária

Járj győztesen! – Józsué könyve – 4. hét / 2. nap

Győzelem az imádságban

Olvasd el:  Józsué 10:12-14, 20-21

IMÁK:  Józsué 10:14

További olvasmány – Józsué 10:1-11, 15-19

Úgy tűnt, hogy a gibeoniták nem kerülhetik el a háborút. Ugyan békét kötöttek Izráel népével, most azonban korábbi szövetségeseik el akarták pusztítani őket. Királyok szövetsége újraegyesült, hogy csatába vonuljon Gibeon ellen, így a gibeonitáknak Józsuéhoz kellett fordulniuk védelemért.

Izráel népe megtámadta az amorita királyokat, akik vereséget szenvedtek velük szemben. Isten győzelmet ígért Józsuénak, így a nép hittel, bátran harcolt tovább. Emlékezz erre az ígéretre! Emlékezz arra, hogy Isten megparancsolta Józsuénak, hogy ne féljen, mert a Seregek Ura harcol mellettük és Ő már nekik adta a győzelmet. Józsué pedig nem maradt tétlen, amíg az amoriták legyőzésére várt. Terveket szőtt, egész éjszaka menetelt és folytatta a harcot. Még azért is képes volt imádkozni, hogy a Nap tovább süssön, így hosszabb idő állt rendelkezésükre, hogy befejezhessék a csatát.

Józsué csodáért imádkozott Istenhez, hogy Ő valami szenzációsat tegyen – és így is lett. Azok a földtől elrugaszkodott álmok, amelyeket magadban dédelgetsz?  Azok az őrültségek, melyekről azt hiszed, hogy Isten nem tudja megtenni őket?  Isten számára minden lehetséges. Ő megállította a Napot, amikor Józsué arra kérte. Bármit megtehet. Imádkozol azokért a dolgokért, amelyekről azt hiszed, hogy túlságosan nehéz lenne megkapni őket? Józsué várt Istenre és hittel harcolt. Amikor a lehetetlenért imádkozol, ne feledd el a te részedet sem! Ne hagyd abba a küzdelmet! Járj hitben addig, amíg Isten meg nem válaszolja az imádságodat.

Drága Uram, imádkozom a „lehetetlen” dolgokért az életemben. Imádkozom azokért a dolgokért, amelyek az én szememben túl nehéznek tűnnek, és csak Te segíthetsz velük kapcsolatban. Segíts, hogy hittel várjak és folytassam a küzdelmet, miközben Te munkálkodsz. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította:Szabó Anna

Járj győztesen! – Józsué könyve – 2. hét / 5. nap

A bűn következményei

Olvasd el: Józsué 7:1; 11-14; Róma 6:23

IMÁK: Józsué 7:11; Róma 6:23

További olvasmány – Józsué 7:2-10

Jerikó lerombolásának parancsa keménynek tűnhet számunkra, de ez volt, amit az izráelitáknak meg kellett tenni. Egyébként, néhány férfi nem követte a tervet. Ákán a jerikói zsákmány egy részét megtartotta magának, és ezért Isten megharagudott az egész népre (7:1).

Ez nem tűnt fel, csak mikor Aj városa ellen harcoltak, és vereséget szenvedve menekülniük kellett. A 7-9. vers Józsué emberi természetéről szól. Nemrég azt látta, hogy a Jordán kettéválik és a nép biztonságosan átkel. Látta, amint Jerikó falai csodálatos módon leomlottak. De most, a vereséget elszenvedve, az első dolog amit tesz, hogy Istent kérdőre vonja. Miért hoztál ide minket? Hogy megsemmisíts minket?

Nekünk is általában ez az első reakciónk, ugye? Amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi elképzeltük, Istent hibáztatjuk. De a 11. vers elmondja Izráel vereségének okát – a bűn. Izráel bűnt követett el, mikor megszegte a szövetséget azzal, hogy eltulajdonított a jerikói tárgyakból.

Tudatában kell lennünk, hogy bűneinknek következménye van. Mikor úgy döntünk, hogy a saját fejünk után megyünk és vétünk Isten ellen, biztosak lehetünk benne, hogy Ő megbocsát, ha megtérünk a bűnből, de nem felejthetjük el, hogy el kell viselnünk majd a következményeket.

Ó, Atyám, kérlek segíts tudatában lenni a vétkeimnek és tévedéseimnek. Igaz életet akarok élni. Amikor bűnt követek el, segíts tisztán látni, hogy a következményekért én vagyok a felelős, és ahelyett, hogy Téged hibáztatnálak, Hozzád közeledjek, hogy helyesen tudjak cselekedni. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Mikeás könyve – 2. hét / 1. nap

Olvasd el: Mikeás 2:12-13, Zsoltárok 103:1-14

IMÁK: Mikeás 2:12 

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. A 23. Zsoltár ismerős szavai gyönyörűen fejezik ki azt, amit Mikeás próféta a mai Igeversekben mondani akar nekünk. Izráel és Júda népe hosszú évekig idegen földön lesz szétszórva. Azonban eljön majd a nap, amikor Isten összegyűjti Izráel hű maradékát; azokat, akik teljes szívükkel bíznak Benne és az Ő akaratát cselekszik. Ez pedig egy Jézus második eljöveteléről szóló prófécia, ami arról az időről szól, amikor Jézus királyként tér majd vissza és elfoglalja helyét Jeruzsálem trónján.

Akármilyen messzire is juttat minket a bűn, Isten mindig utánunk jön, pont úgy, ahogyan a jó pásztor is megkeresi az elveszett juhokat a hegyekben. Ő a Jóságos Atya. Haragja nem tart örökké.

Ahogyan a 103. Zsoltárt olvasom, a szívem megtelik Isten iránti örömmel és hálával. Ő az, aki megbocsát, meggyógyít és megvált. Ő befedez szeretetével és kegyelmével még akkor is, ha jól összekuszáltam a dolgokat. ´

Drága Istenem, dicsérlek Téged, mert jó vagy. Még akkor is megkeresel, ha el akarok rejtőzni szent jelenléted elől. Szeretettel és kegyelemmel ajándékozol meg. Te vagy a reménységem. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Mikeás könyve – 1. hét / 3. nap

Olvasd el: Mikeás 1:8-16, 2 Királyok 17:14-23

IMÁK: 2 Királyok 17:18-20

Samária bűnei Júdában is elterjedtek. Látjuk Mikeás prófétát, amint elsiratja országát, felsorolva a városokat, melyeket az asszírok pusztulásra ítéltek, mikor az Északi Királyságot száműzték Kr.e. 701-ben. Isten megmentette Jeruzsálemet akkoriban, de mivel Júda ugyanúgy bálványokat kezdett imádni, mint Izráel, várható volt, hogy Isten el fogja pusztítani.

A 2 Királyokban azt olvassuk, hogy Izráel azért esett el az asszírok ostromában, mert Isten nagyon haragudott Izráelre. Tetszik nekem, ahogyan Warren Wiersbe magyarázza a történtek okát: „Ennek a megszállásnak az a tragédiája, hogy nem kellett volna megtörténnie. Ha Izráel és Júda népe bűnbánattal és hittel Isten felé fordult volna, Isten győzelmet adott volna nekik. Ehelyett azonban a hamis prófétáknak hittek, ragaszkodtak bálványaikhoz és bűneikben egyenesen a vereségbe rohantak. Szomorú, hogy még a kisgyermekek is szenvedtek és száműzetésbe kényszerültek a szüleik bűne miatt.” – Warren Wiersbe, Be Concerned

Tudjuk, hogy a bűnnek következménye van az életünkben, de néha hajlandóak vagyunk inkább elszenvedni ezeket a következményeket, ahelyett, hogy meghallanánk Isten Szavát, és engedelmeskednénk Neki. Itt az idő, hogy helyesen cselekedjünk.

Ó, Atyám, bocsáss meg minden alkalomért, mikor a Te Hangod értésemre adta, hogy valami nincs rendben az életemben, és én mégis megmaradtam a bűneimben. Segíts elfordulnom a bűneimtől és engedelmeskednem a Te Szavadnak. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Hűséges szeretet / 2. hét / 3. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 3:1-5; Jeremiás 3:6-10

IMÁK: Hóseás 3:1

Szegény Hóseás újabb parancsot kapott Istentől: „Hóseás, ismét indulj el, és szeresd azt a házasságtörő asszonyt.” Isten azt parancsolta Hóseásnak, hogy megint menjen vissza a feleségéhez – az „ismét” szó lenyűgöz engem! – és megszabadítja a nőt. Kérlek, vedd észre, hogy Gómernek éppen akkor szeretője volt. Nem egy múltbeli dologról volt szó. Hanem a jelenről. Mégis, azt a parancsot kapta, hogy térjen vissza és szeresse őt. Hogy váltsa ki a bűnei fogságából. Ismerősen hangzik?

Miért parancsolta Isten Hóseásnak, hogy térjen vissza a még mindig hűtlenkedő nejéhez? Nem csupán Hóseás és neje, Gómer kedvéért, hanem hogy élő példájává legyenek Isten és az emberek kapcsolatának. Azoknak az embereknek, akik lelki paráznaságba estek és akiket Isten mégis nagyon szeret.

Isten szeretetének és irántunk érzett szenvedélyének nagyságáról való gondolkozás szeretetre, szenvedélyre és a másiknak való megbocsátásra indít bennünket. Ő újra és újra megbocsát nekünk. Nekünk is így kell tennünk azokkal, akiket Ő körénk helyezett.

Drága Atyám, segíts nekem megbocsátani másoknak, úgy, ahogy Te is számos bűnömet megbocsátod nap mint nap. Segíts, hogy a szívem tele legyen mások iránt érzett szeretettel és könyörülettel. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Hűséges szeretet / 2. hét / 1. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 2:2-13, 5 Mózes 30:19-20

IMÁK: 5 Mózes 30:19-20

További olvasmány: 5 Mózes 30:11-20

Isten úgy festi le Izráelt, mint a házasságtörő asszonyt, aki nem méltó arra, hogy továbbra is feleség maradjon. Ez rámutat arra, hogy a kapcsolat drámaian összetört. Izráel más Isteneknek ajánlotta fel magát, úgy, ahogyan a házasságtörő asszony szeretőinek kínálkozik. 

Isten figyelmezteti Izráelt, hogy ha nem tér vissza parázna útjairól, akkor ítélet alá esik. Annak ellenére, hogy a kapcsolat megtört, Isten kegyelméből az áldások folytatódtak – de ezek megszűnnek, ha Izráel nem fordul vissza Istenhez. Még akkor is, amikor Izráel más istenek után ment, az Úr őrizte és szerette őt.

Ahogyan Izráel is kísértésben volt arra, hogy elhagyja Istent a bálványokért, minket is kísért, hogy a világi rendszer felé forduljunk, ami utálja Istent és nem akar vele foglalkozni. Nagyon óvatosnak kell lennünk és bölcsen választanunk.  Előttünk van az élet és a halál, az áldás és az átok (5 Mózes 30:19). Mit választunk? Kit szeretünk a legjobban? Istent vagy a világot? Minden hívőnek harcolnia kell azért, hogy hű maradjon Jézus Krisztushoz addig, míg vissza nem tér, hogy elvigye menyasszonyát a mennyei esküvőre. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, engedelmeskednünk kell Istennek mindenben.

Drága Atyám, segíts, hogy napról napra jobban megismerjelek Téged és szeretetedet. Kérlek, segíts nekem ellenállni a világ felé fordulás kísértésének, hadd forduljak inkább Hozzád. Segíts, hogy életem minden területén bölcsen válasszak. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Félelem és aggodalom – 1. hét / 1. nap

Félelem a jövőtől

Félelem, aggódás, pánik. Ezek az érzelmek úgy tartanak fogva, mint ahogy a macska belemélyeszti a karmait a fa törzsébe, és nem mer sem a biztonságot nyújtó ágra kimászni, sem a földre lehuppanni. Az ilyen pillanatokban mintha megbénítana minket a félelem. A jövőtől való félelmünkben mintha megvakulnánk, és nem látjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket Isten készített nekünk.

Az Ószövetségi Izráel helyzete is hasonló volt. Vereséget szenvedtek, és el kellett hagyniuk a hazájukat. Bizonytalan jövő előtt álltak. Jeremiás próféta szavain keresztül viszont Isten olyan jövőt ígért a népének, ami túlmutatott az éppen aktuális helyzetük gyötrelmein. Olyan jövőt, amelyben megújul az Isten iránti bizalmuk.

A Jeremiás 29:11-ben Isten arra bátorít, hogy bízzunk az Ő jó tervében és jóságában. Már megírta az életünk történetét. Ne felejtsük el, hogy Ő a hitünk szerzője és beteljesítője.

Mi miatt aggódsz jelenleg? Emlékezz arra, hogy Jézus azért halt meg, hogy mi bővölködő életet élhessünk. Amikor félelem tölt el a jövőnk miatt, emlékezzünk vissza arra, hogy olyan Istent szolgálunk, aki nemcsak a javunkat akarja, de a legjobbat akarja adni. Isten mely tulajdonságait kell ma szem előtt tartanunk, hogy Rá tudjuk bízni a jövőnket?

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Igédben megmutattad, hogy már készen áll a terved az életemre. Segíts, hogy egyre inkább tudjak benned bízni, és bele tudjak kapaszkodni abba, hogy ki vagy Te. Bocsásd meg, hogy sokszor kételkedem a jóságodban és hűségedben. Köszönöm, hogy a félelmeim ellenére is szeretsz. Mutasd meg továbbra is, hogy mi a terved az életemmel, amikor jónak látod. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia