Az elfogadhatatlan elfogadása

„Mária ezt kérdezte: Hogyan lehetséges ez? Hiszen én még szűz vagyok! […]

Látod, Isten számára semmi sem lehetetlen!

maria-jozsef

Mária így válaszolt: Az Örökkévaló szolgálóleánya vagyok, történjen velem minden úgy, ahogy mondtad!” – Lukács 1:34, 37-38

Sosem fogom elfelejteni az ébren töltött éjszakákat abban a zsúfolt szekrényben, nyűgös újszülöttemet ringatva, elkeseredetten énekelve a dicsőítődalokat, amíg a könnyektől már megszólalni se tudtam többé. Izgatottan vártuk az első babánk érkezését, de az út nehezebbnek bizonyult, mint ahogyan azt előre gondoltuk.

Egy hirtelen munkanélkülivé válás, és gyors költözés két héttel a baba várható érkezése előtt.

Váratlan egészségügyi problémák, melyek a mi drága kisfiunk életét már születésének első napjától kezdve megnehezítették.

A meglepő nehézségek és szomorú érzések, melyeket a szülés után néhány héttel éreztem.

Előre nem látott anyagi nyomás egy másik városban álló ház miatt, amelyet képtelen voltunk eladni.

És éppen akkor, amikor az életemnek szinte minden egyes területén megkérdőjeleztem a rátermettségemet, egy reggel arra ébredtem, hogy egyik kezemben egy síró hat hónapos csecsemőt tartok, a másikban pedig egy pozitív terhességi tesztet.

„Istenem, én ezt nem tudom megcsinálni.”

Nem az keserített el, hogy ajándékba kaptunk egy második babát. Az élet Isten olyan hatalmas csodája, hogy képtelenek vagyunk teljes mértékben felfogni. Ami súlyosan ránehezedett a szívemre, az a saját magamban való kétség volt, hogy képes vagyok-e ezt a váratlan utat jól végigjárni – mert nézzünk szembe a tényekkel, anyaságomnak addig a pontjáig meglehetősen gyengének és alkalmatlannak éreztem magam.

De Isten nem az alkalmasokat hívja el.

Ezt már régóta tudom, akkor meg miért kell állandóan újabb emlékeztető? Frusztrált vagyok, mert nem tudom elhinni, hogy a váratlan helyzetekben Isten jobban tudja, mint én. Figyelj csak, Ő mindig jobban tudja, mint mi.

Mária nem kulcsolta össze elutasítón fiatal, bizalommal teljes kezeit. Nem bénította meg a félelem, amikor Gábriel közölte vele, hogy ő ad majd életet a Messiásnak. Pedig emberi mércével mérve ez aztán hirtelen volt, váratlan, meglepő, és előre nem látott.

Ő mégsem habozott.

Nem zuhant össze, hogy a földön zokogjon és kételkedjen.

Nem kérdezett milliónyi kérdést, nem emelte fel dühösen a hangját, és bizonyosan nem vágott vissza azzal, hogy Uram, én ezt nem tudom megcsinálni.

Nem, ő elfogadta az elhívását, és azért nyitotta ki a száját, hogy alázatos hangon dicsérje az Urat – nem azért, mert bízott a saját képességeiben, hanem mert TUDTA, hogy ki az, Aki őt elhívta.

Amikor eljön a váratlan, két lehetőségünk van: vagy megbénulunk, vagy pedig dicsérjük az Urat.

2002 karácsonya.

Ez volt az a karácsony, amely fenekestül felforgatta az életemet… egy több, mint 3,6 kg-os, nem várt kisfiú képében.

De nézzétek csak, Isten mindig, mindig jobban tudja, mint mi.

Isten tudta, hogy a nehéz napokon szükségem van a tisztaságra, ezért adott nekem egy fiút, aki mindig azonnal ugrik, hogy feltörölje a kiömlött tejet, még akkor is, ha nem ő öntötte ki. Ő tudta, hogy szükségem van a nevetésre, hogy kiengedjem a fáradt gőzt, ezért adott nekem EGY fiút – ezt a kisfiút –, aki állandóan nevet a rossz vicceimen. Ő tudta, hogy több együttérzésre van szükségem, ezért adott nekem egy fiút, aki kihívás elé állít, hogy fenntartások nélkül szeressem az embereket. Ő tudta, hogy folyton emlékeztetnie kell a megváltásra, ezért adott nekem egy fiút, aki nem csupán elfogadta Isten kegyelmi ajándékát, de nem is tudott rajta továbblépni. De Ő azt is tudta, hogy el kell engednem az önteltségemet. A büszkeségemet. Az életem feletti uralmat. Ezért adta nekem egy a fiút, aki miatt olyan mértékben függök Jézustól, mint azelőtt soha.

A váratlan utazások vagy megbénítanak, vagy pedig dicséretre ösztökélnek minket.

És mi ebben a legjobb? Nincs szükséged arra, hogy a képességeidben bízz ahhoz, hogy a te váratlan utadat jól járd végig. Csak azt kell tudnod, hogy ki az, Aki elhívott – aztán pedig nyitott kezekkel Belé vetni minden bizalmadat.

Isten nem az alkalmasakat hívja el, hanem alkalmassá teszi az elhívottakat.

alkalmas-no

Az elfogadhatatlan elfogadása a karácsonyhoz vezető úton leginkább így hangzik:

„Az Örökkévaló szolgálóleánya vagyok, történjen velem minden úgy, ahogy mondtad!” – Lukács 1:38

Ki tudod ezt mondani?

Atyám, dicsérem Neved, mert mindig a váratlan utazás az, amely a meg nem érdemelt kegyelemhez vezet. Méltó vagy… legyen meg a Te akaratod az életemben!

 

Az Ő lábainál,

Whitney

Mert hűséges szereteted jobb, mint az élet! Teljes szívvel dicsérlek! – Zsoltárok 63:3

 

BESZÉLJÜK MEG!

Készen állsz arra, hogy átadd a te váratlan utazásodat Jézusnak? Az első lépés az, hogy a kommentek közé egyszerűen leírod Mária alázatos, szolgálatkész kérését: „Az Örökkévaló szolgálóleánya vagyok, történjen velem minden úgy, ahogy mondtad!”

8. heti memoriter

megbocsat-8-memo

Kedves Lányok!

Tanulmányunk utolsó hetében egy gyönyörű ige megtanulására bátorítunk titeket.

Egy jóhírt, örömöt, békességet, szabadulást hirdető hirnök közeledése mindig várakozással teli.
Ma ez az igevers egy képként jelent meg előttem. Egy nehéz helyzetben ha már feltűnik előttünk a megoldás, már megkönnyebbülést érzünk. Elképzeltem, hogy a jóhírt szállító hirnök egy hegyről jön lefele, de alakja már kivehető a völgyben rá várakozónak. Bár még nem ért oda hozzá a hirnök, de már reményt ad az is, hogy feltűnik az alakja előttük. Ez mindig azt jelzi, hogy már hamarosan, belátható időn belül véget ér az a nehézség, ami bánatot, békétlenséget adott.
Ézsaiás itt Jézus földi szolgálatát jelzi előre.
Ma már tudjuk, hogy Ő valóban örömöt, békét, igazi megelégülést hoz. Őrá már nem várunk, mivel örökre velünk van. Micsoda kiváltság ez!
Van olyan helyzetünk, aminek ma meg nem látjuk végét?
Jézus megoldása erre a helyzetre is el fog jönni, az a tökéletes megoldás, ami örömöt, békét ad.
Amikor nehéz várakozni erre a megoldásra, milyen jó visszagondolni erre az igére és várni Jézus megoldását a nehézségre. Megnyugtató tudni azt, hogy Benne mindenre ott a megoldás. Jó mindig visszagondolni arra, hogy örömöt, békét, megnyugvást ad nekünk.

Én nagyon hálás vagyok a tanulmányunkban megtanult igékért és a közösségünkért.
Bátorítalak titeket, hogy osszuk meg egymással a heti memoriterekkel kapcsolatos élményeinket.

Áldott hetet kívánok mindenkinek!

7. hét – 2. nap A megbocsátás gyümölcse: szeretet és öröm

megbocsat-7-2

Olvasd el: 1. János 4:7-11
Imák: 1. János 4:7

Az Úrtól kapott szeretet által, a keresztények arra hivatottak, hogy ajánlják és terjesszék Isten szeretetét. Nem csak az olyan embereket kell szeretnünk, akik szeretetre méltóak és barátságosak. A keresztények arra hivatottak, hogy szeressék az ellenségeiket, megbocsássanak, megbékéljenek egymással és helyreállítsák a kapcsolatokat. Ha belegondolunk és elfogadjuk Isten irántunk érzett feltétel nélküli, gazdag és túláradó szeretetét, akkor képesek vagyunk ugyanazt a szeretetet megosztani másokkal, cselekedeteiktől eltekintve.

Milyen feltételeket szabsz az embereknek az életedben? Isten szeretete változást követel az életünkben, mert a Krisztustól kapott szeretettel szeretjük egymást. Ez egy természetfeletti szeretet, ezért ez az oka annak, hogy ez a fajta szeretet csodálatos és átformáló. Mindnyájuknak imádkozni kell Jézus szívéért, mert abban igaz megbocsátás és együttérzés lakozik azok iránt, akik vágyakoznak az üdvözülés után.

Uram, köszönöm, hogy megmutatod nekem a szereteted, mely sokkal tovább ér a bűneimnél, a hiányosságaimnál és a hibáimál. Távolítsd el a meg nem bocsátást, az érzéketlenséget és a közömbösséget, mely még rejtve lehet a szívemben. Segíts nekem, hogy az embereket ne csak szavakkal szeressem, hanem cselekedetekkel és tettekkel is. Jézus nevében, Ámen.

Mai kérdésünk: Gondolkozz el rajta és jegyezd fel a naplódba, hogy milyen hatással volt másokra Jézus iránti szereteted és a megbocsátás amit Tőle kaptál?

3. hét – 2. nap A megbocsátás mélysége

megbocsat-3-2

Olvasd el: Mikeás 7:18-19
Imák: Mikeás 7: 19

Isten igazságossága és kegyelme a kereszten “találkozik”, válik nyilvánvalóvá, fonódik össze. Isten ítélete elől egy bűnös lélek sem menekülhet, de ugyakkor egyetlen bűnös sem maradhat az Úr kegyelmén kívül. Isten kegyelme sohasem szűnik meg, viszont nem marad közömbös a bűnnel szemben. Az Úr mindig könyörületes és megbocsátó marad, aki nem nézi el a bűnöket, hanem örömmel fogadja szerető karjaiba azokat, akik megbánták bűneiket.

“Pontosan” hogyan éled meg és örvendezel Isten kegyelmének és könyörületességének? Isten legnagyszerűbb kegyelme az, hogy egyetlen Fiát áldozta fel bűneinkért. Az Úrhoz irányuló imádságunk foglalja magába azt is, hogy a Tőle kapott kegyelmet és könyörületességet tovább tudjuk adni.

Uram, köszönöm a Te tökéletes igazságosságodat és kegyelmedet az életemben. Engedd, hogy az életemet elárasztó irgalmad arra késztessen, hogy ugyanazt másoknak is megmutassam. Jézus Krisztus nevében, Ámen.

Mai kérdésünk: Vannak emberek az életedben, akiknek még meg kell bocsátanod? Mi tart vissza, hogy megbocsáss nekik úgy, ahogy Isten is megbocsátott neked?

Isten megbocsátásának mélysége

megbocsat-3-hetfo

„Ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól.” 1 János 1:9

Jó reggelt, lányok, üdvözöllek titeket az Isten megbocsát neked tanulmány harmadik hetében! Az elmúlt két hét elég intenzív volt, és ez sem lesz különb.

 

Már eddig is rengeteg időt töltöttünk azzal, hogy az igaz bűnbánatról, és a bűnvallásról beszéltünk. Ezek nagyon fontos dolgok, hiszen Isten ajándékai, és a megújult szív jelei; a megújult szívvel pedig együtt jár az ígéret, hogy Isten megbocsátja nekünk minden bűnünket, és megtisztít minket MINDEN becstelenségtől.

 

Nem néhánytól, nem egy kevéstől, hanem MINDTŐL!

 

Ez a szó örök megnyugvást hordoz magában. Ha rászánjuk az időt, és elgondolkozunk az igazságán, akkor rendkívüli bátorítást jelenthet a számunkra – főleg akkor, ha bűntudattal kell együttélnünk.

 

Van itt valami, amit nem szabad elfelejtenünk: Isten nem olyan, mint mi. Ő felsőbbrendű, transzcendens, ami azt jelenti, hogy „más”. Nincsen olyan dolog a teremtett világon, amit akárcsak össze lehetne mérni Vele. Emiatt persze néha nehéz megértenünk az Ő útjait, kiváltképp akkor, mikor meg kell ragadnunk annak a mélységét, ahogyan megbocsátja a bűneinket.

 

Hogyan bocsáthatja meg nekem Isten minden egyes bűnömet? Hisz olyan sok van belőlük, néhány közülük olyan hatalmas, és némelyiket elkövetem újra és újra, hétről hétre, évről évre, évtizedről évtizedre. És erre Isten azt mondja, hogy Jézuson keresztül minden egyes bűntől megtisztít minket.

 

Amikor eszembe jut ez a fajta megbocsátás, akkor mindig megmutatja nekem milyen kedves és bőkezű Isten. Mondhatta volna, hogy csak a „kisebb” bűneinket bocsátja meg, vagy csak az első ezer darabot. De nem! Amikor Isten azt mondja, hogy MINDET megbocsátja, akkor nincs apróbetűs rész, nincsenek kivételek.

megbocsatas-melysege

Isten gyermeke, Ő olyan fehérre mosott téged, mint a hó! Nem felejtette ki még a legapróbb foltot sem. Az Ő megbocsátása teljes és tökéletes.

 

Felfogod ezt? Elhiszed ezt? Ha igen, akkor el kell engedned mindenfajta bűntudatot, amit múltbéli bűnök miatt érzel. Tekints fel Jézusra, és az Ő megbocsátásnak mérhetetlen kegyelmére…

 

Jézusra nézve,

Jen

Kihívás:

Isten megbocsátása a szívünk legmélyebb és legsötétebb bugyrait is eléri. Isten mindent megbocsát. Ha ezt megértjük, az mérhetetlen hálának és szabadságnak nyitja meg az utat. Írj le mindent, amitől Isten kegyelme megszabadít téged!

Isten megbocsát neked – Bevezető

Isten megbocsát - promo 1

Hordasz a nyakadban keresztet vagy ki van függesztve valahol az otthonodban? Nálunk igen. Sokan viselünk a nyakunkban vagy a fülünkben keresztet, vagy gyűrűként hordjuk az ujjunkon. Lehet, hogy kereszt formájú a tetoválásod. Van egy doboz gyertyám is, amin kereszt van. A kereszt, nem csak Jézus Krisztus áldozatának jelképévé vált, hanem általánosságban a vallásnak és az egyszerű lelkületnek.

 

Sokaknak, ez a sok kereszt csupán felszínes érzelmeket hordoz. Nem olyan hatással van ránk, mint kéne. Még a díszes kereszt, amit a nappalimban függ, sem fakaszt könnyekre Krisztus áldozata vagy a bűneim miatt. Pedig kéne. De egyszerűen csak megvettem a Hobby boltban, mert jól nézett ki. Könnyű elfelejteni, hogy valójában miről is szól a kereszt.

 

Az érem másik oldalán pedig azok állnak, akik túl nagy jelentőséget tulajdonítanak a keresztnek, mint tárgynak. A történelem során sokan kutattak Krisztus valódi keresztjének darabjai után. Régen, 326-ban kezdte el keresni Szent Ilona (Nagy Konstantin édesanyja) Krisztus sírját és a Golgota helyét. A történet szerint, Ilona végül három keresztet talált, amikről úgy hitte, hogy Krisztusé és a két vele együtt kivégzett gonosztevőé voltak. Egyesek azért nem jutnak el a kereszt igazi lényegéhez, mert népszerű művészeti alkotásként tekintenek rá, mások pedig azért, mert a fát keresik, amiből a kereszt készült.

 

Hogyan tudta Ilona eldönteni, hogy a három kereszt közül, melyiken függött Jézus teste? Néhány különböző történetet jegyeztek fel. Egyik szerint, volt egy halálosan beteg hölgy a városban. Egyesével odavitték hozzá a kereszteket. Az első két keresztnél nem történt semmi, de amikor a majdnem halott asszony megérintette a harmadik keresztet, azonnal meggyógyult. [1]

 

Éveken át, sokak zarándokoltak el, hogy megnézzék, megértintsék és megcsókolják az ’’igazi kereszt’’ állítólagos részeit hogy meggyógyuljanak, és áldásokban részesüljenek. Sajnálatos módon, sokak számára bálvánnyá vált a kereszt és azt gondolják, hogy a fa gerendák különleges erővel bírnak. A kínzás eszköze sokak számára valami olyanná vált, amiben Jézustól függetlenül bízhatnak.

 

De a kereszt nem egy csecsebecse, amit fel- és levethetünk. Nem csupán a szenvedés és az engedelmesség példája. Nem gyógyító erővel bíró ereklye. Nem csupán egy gyönyörű dekorációs darab. A kereszt nem egy talizmán, ami szerencsét és áldást hoz.

 

Az az igazság, hogy nem számít, hogy a kereszt, amin Jézus meghalt létezik-e még vagy nem. Egy darab fának nincs ereje. A kereszt a kínzás egy eszköze volt, amin az Isten Fia megszerezte az Atya Isten megbocsátását számunkra: „Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Adósság-listánkat — amely azzal vádolt bennünket, hogy felsorolta az Isten törvénye ellen elkövetett vétkeinket — odaszegezte a Keresztre, s ezáltal azt végleg eltörölte.” (Kolossé 2:13–14 EFO).

 

Nem maga a kereszt adja nekünk a reményt. Amit Jézus elvégzett a kereszten, az menti meg mindazokat, akik hisznek.

 

A kereszten Jézus lecsillapította Isten haragját.

A kereszten Jézus kifizette értünk a váltságdíjat.

A kereszten Jézus megkapta a bűneinkért a büntetést.

A kereszten Jézus elpusztította a bűn erejét és a halál átkát.

És a kereszten Jézus megszerezte a bűnbocsánatot azok számára, aki hisznek Benne.

 

Erről szól ez a tanulmány: miként szerzett számunkra bűnbocsánatot Jézus a halála által.

 

Ebben a tanulmányban a megbocsátás több különböző oldalát vizsgáljuk majd meg. Miért tesszük? Hogyan kapjuk meg? Milyen mértékű legyen és miként kéne, hogy megváltoztasson minket?

 

A kereszt azért drága, mert ott áldozta fel életét értünk a Megváltó. Megbocsátást nyertünk és erőt, hogy megbocsáthassunk másoknak. A megbocsátás olyan kincs, amit nem akaszthatunk a falunkra vagy a nyakunkba. Ehelyett, arra használhatjuk a keresztet, hogy emlékeztessen minket a megbocsátás csodálatos ajándékára, amit Krisztus adott nekünk.

Isten megbocsát - promo 2


[1] Jan Willem Drijvers, Helena Augusta, Brill Academic Publishers, October 1, 1991. [Leiden]

Save

Save

Save

Könyvvásárlási lehetőség!

Sziasztok! Találtunk egy nyomdát akik 2500 ft-os áron el tudnák készíteni a tanulmányozó füzetet a könyvfejezetekkel együtt, amiket az őszi tanulmányhoz írtak az amerikai blogírók.

https://www.amazon.com/You-Are-Forgiven-Embracing-Forgiveness/dp/1537380001/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1473601432&sr=8-1&keywords=Love+god+greatly+hungarian

Szeretném, hogy aki megvásárolná könyv formában a tanulmányt 8 extra fejezettel (ingyenes tanulmányi anyagban ezek nincsenek benne), az itt jelezze. Aki itt feliratkozik, azt kérem, hogy ne lépjen vissza utólag, mert nyomtatást mi finanszírozzuk. Ez csak egy előzetes felmérés, arról hogy hány példányt nyomtassunk, utólag még lehet majd pontosítani.

Kérlek írj nekünk emailt ide kattintva: Kapcsolat

Köszönöm!

Isten Megbocsát Neked – Elfogadni Isten megbocsátását életünkre

Drága lányok!

Szeretettel köszöntelek az SZNI őszi tanulmányában, melynek címe:
Isten Megbocsát Neked – Elfogadni Isten megbocsátását életünkre.
Kezdés: 2016. szeptember 5.
A tanulmány időtartama: 8 hét.

Hálás vagyok az Úrnak, hogy velünk tartotok és együtt áshatunk Isten Igéjének mélyére ebben a tanulmányban is. A csoport célja, hogy segítsen és bátorítson mindenkit a rendszeres bibliatanulmányozásra, személyes kapcsolatot kialakítani Istennel és növekedni az Ő ismeretében, szeretetében, hitben egy egymást segítő és bátorító, keresztény közösségben.

Menetrend:

A tanulmány alatt minden hétköznap új igerészeket kapunk, melyek két részből állnak: 1. „Olvasd el!” – az itt található igeversek kapcsolódnak ahhoz az igevers(ek)hez, melyeket mélyebben tanulmányozunk. 2. „IMÁK” vers – ez lesz az az igerész, melyen elmélkedünk, és ezzel kapcsolatban várjuk a hozzászolásokat mindenkitől.

• Hétfő: napi igerész bevezetővel és megtanulandó igevers.
• Kedd: napi igerész önálló elmélkedéssel és a heti első blogbejegyzés a heti kihívással.
• Szerda: napi igerséz bevezetővel.
• Csütörtök: napi igerész önálló elmélkedéssel és heti második blogbejegyzés
• Péntek: napi igerész bevezetővel.
• Szombat: közösségi nap
• Vasárnap: Imanap

A tanulmány során az egyszerű Bibliafordítást használjuk, de nyugodtan használjatok más vagy akár több fordítást a tanulmányhoz.

Nem szeretném, ha kötelezőnek éreznéd, hogy megoszd velünk gondolataidat a napi igeverseinkről, de saját tapasztalatból mondom, hogy minél aktívabban veszel részt a csoportban annál nagyobb szellemi növekedést érhetsz el és annál nagyobb áldás lesz számodra a tanulmány. Ha lehetséges, naponta gyere a csoportba. Ha valami miatt ez éppen nem sikerül egyik nap, ne aggódj. Kötelezd el magad a következő napra, majd a következőre…..

Ha a fentiek ellenére még mindig aggódsz valami miatt vagy bármi kérdésed van, esetleg szeretnéd, ha egy mentor személyesen is segítene téged a tanulmány teljes ideje alatt, légyszíves, keress engem, hogy megbeszélhessük, miben és hogyan segíthetünk neked!

Kérlek olvassátok el hitelveinket és irányelveinket, majd töltsétek le ( s ha szeretnétek, nyomtassátok ki) a tanulmányozó füzetet és a könyvjelzőt.

Javaslom, hogy a kezdésig nézzétek meg a Tanulmányozó füzet elején lévő információkat, pl: mi az I.M.Á.K módszer és kukkantsatok be az SZNI és az LGG weboldalara és facebook oldalára!

A kezdés előtt lehetőségünk lesz ismerkedni egymással. Kérlek, akkor is szánjatok időt a bemutatkozásra, ha már több tanulmányban részt vettetek velünk, mert 1., mindig örülünk, ha többet tudhatunk meg rólad, 2., Isten folyamatosan hoz közénk új barátokat, akik még nem ismernek minket, s nagyban segít jó közösséget alkotnunk, ha már a tanulmány indulása előtt megismerhetjük egymást.

Végezetül pedig arra kérlek, csatlakozz hozzánk imában és kérd az Urat, hogy árassza ki ránk áldásait, védjen és erősítsen meg minket minden tekintetben a tanulmány teljes ideje alatt és azon túl is, és nyissa neg a szívünket, hogy befogadhassuk mindazt, amit Igéjén keresztül tanít nekünk!

Köszönöm, hogy csatlakoztál hozzánk és velünk tartasz az Isten Megbocsát Neked tanulmányban!

Isten hozott köztünk, legyen áldás számodra ez a tanulmány!