Járj győztesen! – Józsué könyve – 2. hét / 3. nap

Győzelemből harcolunk, nem a győzelemért

Olvasd el: Józsué 6:2-6; Róma 8:31

IMÁK: Róma 8:31

További olvasmány – Józsué 6:1; 7-13

Minden alkalommal, amikor elolvasom ezeket a verseket, előttem van az összezavarodott Józsué, amint azon gondolkodik, mit is mondott neki Isten. A város körül menetelni és közben fújni a kürtöket, enyhén szólva, furcsa tervnek tűnt.

De van itt valami, ami megváltoztat mindent, és más – jobb – nézőpontba helyezi a dolgokat. Mikor Isten elkezd Józsuéhoz beszélni, az első dolog amit mond neki – mielőtt megosztaná vele a haditervet – az, hogy már nekik adta Jerikót. Nem kellett, hogy harcoljanak a városért, már az övék volt. Nem a győzelemért harcoltak, hanem győzelemből. Nem kellett a hadseregüket bevessék, a fegyvereiket használják, vagy taktikázzanak ahhoz, hogy meghódítsák Jerikót. Egyedül arra volt szükség, hogy engedelmeskedjenek Isten parancsának. Függetlenül attól, hogy milyen furcsának tűnt.

Néha nem értjük Isten tervét. Különösnek vagy összezavarónak tűnhetnek az útjai. Máskor nem értjük az Ő időzítését és feladjuk a reményt. De az egyetlen dolog, amit tennünk kell, hogy bízunk Istenben és engedelmeskedünk parancsainak, függetlenül attól, hogy megértjük-e azokat vagy sem.

Mennyei Atyám, kérlek, segíts bízni a Te terveidben és időzítésedben. Még akkor is, amikor nem értem miért teszel dolgokat, adj békességet és türelmet hogy várjak, amíg meglátom, miként adtad kezembe a győzelmet. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Mikeás könyve – 4. hét / 5. nap

Olvasd el: Mikeás 7:14-20

IMÁK: Mikeás 7:18-20

Milyen csodálatos módja ez a Mikeás tanulmány befejezésének! Ezek csodálatos ígéretek, melyek bátorítják a szívünket!

Kicsoda olyan, mint Isten? Nincs más Isten. Ki más bocsáthatná meg a bűneinket és vethetné őket a tenger mélyébe? Ki más lelheti örömét – hosszantartó szeretettel – azokban, akik folyamatosan ellenszegülnek neki? Ki más lehet oly könyörületes velünk, és mutat kegyelmet és irgalmat – újra és újra? Csakis Isten!

Isten hűségesen megtartja ígéreteit. Még akkor is, ha elfordulsz tőle, Ő hűséges marad. Milyen csodálatos Istenünk van! Imádkozom, hogy ez a Mikeás tanulmány segítsen felfedezni minden bűnt az életedben és hogy meglásd, milyen gyönyörű, szerető és megbocsátó Istenünk van.

Drága Atyám, dicsérlek hűségedért. Még akkor is szeretsz engem, amikor nem érdemlem meg. Megbocsátasz nekem és könyörületet mutatsz, ha elbukok. Köszönöm Atyám. Segíts, hogy megéljem a Mikeás könyvéből tanult igazságaidat. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Isten Ígéretei – Bevezetés a tanulmányba

Nehéz hinni egy olyan Istenben, aki, a körülöttünk élőkkel ellentétben, betartja az ígéreteit. Ezért is fontos Isten ígéreteivel behatóan foglalkoznunk. Mindannyian ismerjük a mondást, miszerint az ígéretek arra vannak, hogy megszegjék őket. Sajnos mindannyiunknak vannak olyan barátai, családtagjai, szerettei, akik olyan ígéreteket tettek, amiket aztán nem tudtak megtartani. Sokunknak az élete fordult fel fenekestül valaki miatt, aki nem tartotta be, amit ígért. A sok csalódás miatt úgy érezzük, manapság már senki nem törődik az ígéretekkel.

Ez azonban nem igaz.

Bár az emberek megszegik az adott szót, Isten soha. Amit megígér, azt be is tartja.

Isten soha nem szegi meg a nekünk tett ígéreteit. A történelem folyamán Isten megmutatta, hogy teljességgel szavahihető. – R.C. Sproul

A most kezdődő tanulmányban azért imádkozunk, hogy amint ismerkedünk Isten számunkra adott ígéreteivel, megtanuljunk egyre jobban bízni Benne. És a bizalom növekedésével együtt a hitünk is erősödjön, amint elkezdünk hitben járni, nem látásban (2 Korinthus 5:7).

Nem könnyű úgy bízni Istenben, hogy nem látjuk. Reményünk és imádságunk, hogy amint belekezdünk ebbe a tanulmányba, kicsit tisztábban láthassuk Isten hűségét és nekünk adott ígéreteit.

A tanulmány középpontjában az fog állni, hogy Isten megígéri: velünk lesz, vezet, segít, és megtart.

Sose felejtsd el, drága barátnőm, hogy Isten szent; és mivel szent, megtartja az ígéreteit. Ő az ígéretmegtartás nagymestere.

Isten ígéretei kifogyhatatlanok, változatlanok és igazak.

De akik az Örökkévalóra várnak,
akik benne bíznak,
új erőre kapnak,
szárnyra kelnek, magasra szállnak,
mint a sasok!
Futnak, de nem fáradnak el,
járnak, de nem merülnek ki. (Ézsaiás 40:31)

Tudjuk, hogy az élet nagyon kemény tud lenni. Mindannyian megtapasztalunk óriási viharokat, és szilárd alapra van szükségünk, amelyre állhatunk, amikor a bátortalanság, a megszegett ígéretek, és a fájdalom hullámai csapdosnak. Ezért van szükségünk a győzhetetlen kőszálra, hogy Benne erősek lehessünk. Ezért kell az Ő ígéreteire támaszkodnunk, hogy azokba kapaszkodhassunk és szilárdan megálljunk. Bár jöhetnek viharok, nem kell, hogy legyőzzenek. Reménységünk Jézusban és az Ő ígéreteiben van. Bármi is jöjjön, tudhatjuk, hogy Isten Igéje mellettünk áll. Isten velünk van.

Angela

 

Forrás: https://lovegodgreatly.com/introduction-to-promises-of-god/

Fordította: Greizer Zsófia

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 1. hét / 5. nap

Nem bújhatsz el Isten elől

Olvasd el: Zsidók 4:12-13

IMÁK: Zsidók 4:13

Isten Igéjének az a szépsége, hogy amikor egy ismerős verset olvasunk, Isten a helyzetünkhöz mérten gazdagabban, mélyebben feltárja előttünk azt. Velünk is megtörtént már? Egy rengetegszer olvasott Ige hirtelen életre kel, és új értelmet nyer. Amikor Isten Igéje fölött időzünk, kezd értelemmel megtelni az életünk.

Isten Igéje élő és ható. Új távlatokat nyit előttünk. Segít meglátni, mi a jó és a rossz. A bűnünket is teljesen felfedi.

Isten Igéje élesebb a kétélű kardnál, a szívünk mélyére hatol és felfedi, mi lakik benne. Isten látja a szívünket, és az Ige fényében mi is meglátjuk. „Romlott az ember szíve, minden másnál csalárdabb, javíthatatlan! Ki tudná az ember szívét kiismerni?” (Jer 17:9)

Drága barátnőm, Isten Igéje fényénél mindannyian meztelenül állunk Isten előtt. Megpróbálhatjuk letagadni a bűnünket és becsapni magunkat, de a Szent Szellem segítségével az Ige alaposan átformálhatja a szívünket. Tanulmányozod Isten Igéjét minden nap?

 

Drága Atyám, köszönöm a Te élő és ható Igédet, ami bevilágít a szívem legsötétebb zugaiba is. Segíts, hogy ne felejtsem el, hogy előled semmit nem rejthetek el, sem a szívemben, sem a lelkemben, sem az elmémben. Ámen.

 /YouVersion/ 

Fordította: Greizer Zsófia

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 1. hét / 3. nap

Ne menekülj Isten elől és engedelmeskedj!

Olvasd el: Jónás 1:7-12

IMÁK: 1 János 2:4-6

Jónásnak kétsége sem volt afelől, hogy engedetlensége miatt keltette Isten a vihart, ezért megoldási javaslattal állt elő: „Hajítsatok be a tengerbe.” Végre rájött, hogy nincs hová menekülnie. Meg kell állnia, és végre engedelmeskednie Istennek.

Nemsokára megtanulta azt is, hogy az engedetlenségnek következménye van. Isten ugyan maradéktalanul megbocsátja a vétkünket, nekünk mégis viselnünk kell a következményeket.

Közel kell lennünk Istenhez, naponta kutatnunk kell Igéjét, hogy tudjuk, mit kér tőlünk. És amint megértettük, engedelmeskednünk kell. Néha ezek a parancsok nehezek vagy nem is értjük, mit akar Isten. De a Szentírás azt mondja, hogy „Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél!” (1 Sámuel 15:22 újford).

Amikor nem értjük Isten akaratát, vagy egyszerűen csak nincs ínyünkre, fennáll a kísértés veszélye, hogy a saját fejünk után menjünk. Ugye láttunk már olyan gyerekeket, akik elbújnak a szüleik elől, amikor valami csínytevésre készülnek? Mi is pont ilyenek vagyunk, megpróbálunk elrejtőzni Isten elől, amikor nem fogadjuk el az Ő akaratát az életünkre.

 

Uram, segíts, hogy tudjak Neked engedelmeskedni, akármilyen nehéz is legyen. Segíts, hogy ne felejtsem el, hogy mindig van terved és célod. Tisztelni akarlak és dicsőséget hozni a Te nevedre. Ámen.

/YouVersion/ 

Fordította: Greizer Zsófia

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 1. hét / 2. nap

Isten mindig ura az időjárásnak

Olvasd el: Jónás 1:4-6

IMÁK: Zsoltárok 135:5-6

Amikor a matrózok látták, mennyire tajtékzik a tenger, és mekkora veszélyben van a hajójuk, mindannyian a saját isteneikhez kiáltottak. A gond csak annyi volt, hogy egyik isten sem tudott rajtuk segíteni. Az egyetlen, aki belenyúlhatott a helyzetbe, Isten volt, a világmindenség Teremtője, a Biblia Istene, akinek puszta szavára kitört a vihar és feltámadt a szél – és Ő volt az egyetlen, aki képes volt meg is állítani azt.

Isten az időjárás ura. Ura a szélnek és a viharnak. „Akkor esőt adok földetekre alkalmas időben. Bizony, korai és késői esőt bocsátok rátok, és bőven terem majd gabonátok, szőlőtök és olajfátok.” (5 Mózes 11:14). Az életünkben sincsen olyan vihar, aminek Isten ne lenne ura.

Legtöbben megtapasztaltuk már, milyen viharban lenni, vihar felé tartani vagy épp kijönni belőle. Mit teszünk, amikor vihar tépázza az életünket? Mit teszünk, amikor életünk egén csak nagy fekete felhők látszanak? Kiáltunk Istenhez? Isten nemcsak az időjárás, hanem életünk minden apró részlete fölött is Úr.

 

Uram, segíts arra emlékeznem, hogy Te vagy az életem Ura. Hadd legyél Te az első, akihez fordulok, ha jön a vihar. Hadd legyek fény azok számára, akik épp hánykolódnak, és reményük sincs, hogy valaha is biztos kikötőbe érkeznek Hozzád. Ámen.

 /YouVersion/

 Fordította: Greizer Zsófia

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 1. hét / 1. nap

Isten akarata az én akaratom ellen

Olvasd el: Jónás 1:1-3

IMÁK: Zsoltárok 139:7-10

Isten egy roppant egyszerű dolgot parancsolt Jónásnak: menjen el Ninivébe, és prédikáljon az ott élőknek… Jónás pedig ennek pont az ellenkezőjét tette. Jáfóba menekült, és gyorsan kinézett magának egy hajót, ami Tarsisba indult. Számára nem volt egyszerű ez a parancs. Egy asszír városba kellett volna utaznia, hogy ott Isten szeretetét hirdesse. Az asszírok Izráel ellenségei voltak, és Jónás nem akarta, hogy megtérjenek. Szívesebben végignézte volna a város és annak lakóinak a pusztulását.

Jónás nem értette meg Isten parancsát, és megpróbálta keresztülvinni a saját akaratát. Úgy vélte, jobban tudja Istennél. Micsoda beképzelt alak! Amikor úgy döntött, Tarsisba menekül, Isten elől akart menekülni. Csak épp azt felejtette el, hogy nincs olyan hely a világon, ahová ne érne el Isten akarata, szeretete és irgalma.

Mi vajon hányszor gondoljuk úgy, hogy kiválogathatjuk, Isten mely parancsának van kedvünk engedelmeskedni? Milyen gyakran menekülnénk el legszívesebben Isten jelenlétéből, és hisszük azt, hogy létezik olyan hely a világon, ahol elbújhatunk akarata elől?

Amikor Isten megparancsol valamit, engedelmeskednünk kell, még akkor is, ha nem értjük, vagy ha nem tartjuk igazságosnak vagy helyénvalónak. És, mint ahogy Jónás is megtapasztalta, valóban nincs olyan hely, ahol ne érne el minket is Isten akarata, szeretete vagy irgalma.

 

Mennyei Atyám, segíts bíznom Benned. Annyira szeretném megélni a Te tökéletes akaratodat minden egyes nap. Segíts tisztán látnom, hogy felismerjem akaratodat, és teljesíthessem parancsaidat. Segíts, hogy mindig emlékezzem arra, hogy nincs olyan hely, ahová elbújhatnék Előled. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia

6. hét / 3. nap – Teljesen odaszánva – Jézus Isten

„Aki engem látott, az Atyát látta.” – János 14:9

Jézus Isten fia. De Jézus egyben Isten is.

A Szentháromság egyike azoknak az isteni titkoknak, melyeket nem hiszem, hogy valaha teljesen meg fogunk érteni a menny ezen oldalán.

Ennek a jelenségnek a számomra legkedvesebb magyarázatát Joanne Marxhausen adja az A Pictue of God 3 in 1 [A három az egyben Isten képe] című gyermekkönyvében. Ebben a könyvben az írónő az Atyát, a Fiút és a Szent Szellemet egy alma három részéhez hasonlítja: a héjhoz, a húshoz és a magokhoz. Az alma három része különböző célt szolgálnak és mind egyedi, mégis mind része az almának. Ha akárcsak egy rész is hiányzik, az alma nem teljes. Ugyanígy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem egyszerre különböző, mégis összefonódó része az egy igaz Istennek.

De honnan tudjuk, hogy Jézus Isten?

  • Jézus számos alkalommal maga jelenti ki, hogy Ő Isten.
    • „Az Atya és én egyek vagyunk.” – János 10:30
    • „Aki engem látott, az Atyát látta… Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem van!” – János 14:9 és 11
    • „Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és igazatok is van, mert az vagyok.” – János 13:13
  • És Isten is Istennek nevezi: „De a Fiúról így beszél: Trónod, ó Isten, örökre megmarad.” – Zsidók 1:8
  • Isten azt mondja, hogy az angyaloknak dicsőíteniük kell Jézust (Zsidók 1:6), az Írás pedig arról beszél, hogy csakis Istent lehet dicsőíteni (2Mózes 34:14, 5Mózes 8:19).

Most csak szemezgettem azon Igeversek közül, melyek rámutatnak Krisztus isteni mibenlétére. Néhány hitetlen elfogadja ugyan, hogy Jézus élt, azonban azt állítják, hogy csupán egy próféta, vagy egy nagyhatású erkölcsi tanító volt. C. S. Lewis ezt az érvet a következőképpen foglalta össze Mere Christianity [Puszta kereszténység] című könyvében:

„Szeretném megelőzni, hogy bárki olyan bolond dolgokat mondjon Jézusról, amilyeneket egyesek mondanak; hogy hajlandóak elfogadni Jézust, mint nagyhatású erkölcsi tanítót, de nem fogadják el azt, hogy Isten lenne. Azonban nem szabad ezt mondanunk. Ha valaki csupán egy ember, és mégis olyan dolgokat mond, mint amilyeneket Jézus mondott, akkor nem nagyhatású erkölcsi tanító, hanem vagy félnótás – de olyan szinten, mintha azt állítaná magáról, hogy ő egy adag tükörtojás –, vagy pedig maga az ördög. Muszáj döntenünk. Ez az ember vagy az Isten Fia volt, vagy pedig egy őrült, esetleg annál is rosszabb. Elhallgattathatjuk azzal, hogy bolondnak tartjuk, leköphetjük és megölhetjük, mondván, hogy démon, vagy leborulhatunk a lábai elé, és hívhatjuk Úrnak és Istennek, de ne hívjük Őt lesajnálóan nagyhatású emberi tanítónak. Ez az opció nem létezik. Ő szándékosan nem engedte, hogy létezzen.”

Isten valóban közöttünk járt. Habár a ma élő emberek nem fogják Jézust testben látni addig, amíg a mennybe nem jutunk, vagy Ő vissza nem tér, azonban az Isten által választott modell még mindig érvényes. Egy olyan világban élünk, ahol a figyelmetlenség szintjéig elfoglaltak vagyunk, ahol állandóan elérhetőek vagyunk, mégis elszigetelődünk. De Isten, akinek kezében van az univerzum minden részlete, nem figyelmetlen és nem szigetelődik el a teremtményeitől. Nem egy üzenetet, egy küldöttet vagy egy megbízottat küldött, hanem teljes valójában megjelent, és együtt élt az övéivel. A keresztnek ezen az oldalán rendelkezésünkre áll Isten Igéje, hogy vezessen bennünket. És ha hiszünk, akkor a Szent Szellem is bennünk lakozik, hogy pásztoroljon minket (Róma 8:26).

Jézus teljesen ember volt, és teljesen Isten. Erre a tényre csodálattal, ámulattal, alázattal és bátorítással kellene reagálnunk. Isten annyira törődött az emberiséggel, hogy saját magából küldött egy darabot azért, hogy tanítsa az embereket, végül pedig igazságtalan halált haljon bűneink váltságaként. Jézus minden olyan kísértést és érzést mélyen megtapasztalt, amelyet mi emberként ismerünk.

Azt hiszem túl gyakran képzeljük el úgy Istent, mint egy távoli bírót, aki egy messzi trónon ül. Azonban sokkal közelebb áll a valósághoz az, ha egy jelenlévő, kedves, kegyelmes Atyához hasonlítjuk. Ő Jézus szemüvegén keresztül lát minket, mint megváltottakat és megtisztítottakat.

A mi Istenünk lát minket. Ismer minket. Tökéletesen tisztában van mind azzal a potenciállal, mely az Ő királyságával kapcsol össze minket, mind pedig emberi korlátainkkal, és a kettő határán találkozik velünk.

Kegyelem és békesség nektek,

Sara

Sara egy dél-texasi lány, aki jelenleg Dallas környékén lakik. Rajong a férjéért, akivel több, mint 14 éve élnek együtt, és örömét leli abban a mindennapos káoszban, amely három kislány nevelésével jár. Orvosként dolgozik, aki az MRI segítségével történő képalkotásra specializálódott. Sara egy bátorító barát, akinek célja őszinte kapcsolatok kialakítása. Szeret nőket és családokat segíteni, és szenvedélyesen szívén hordozza a Bibliafordításokat ügyét is.

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/jesus-is-god/