Hinni a hűséges Istenben

Hálás vagyok Istennek a technológiáért. A lengyelországi Krakkóban székelő csoportunk ugyanis online folytatja a Bibliatanulmányozást. Nemrég fejeztük be Habakuk próféta könyvének tanulmányozását.

Habakuk megkérdőjelezte Isten munkáját, siránkozott, és nem értette, hogy Isten miért nem avatkozik be a sok igazságtalanság közepette. A válasz, amit Habakuk próféta kapott Istentől nem oldott meg minden fájdalmas kérdést, ugyanakkor megtanította őt (és vele együtt Isten népét is) arra, hogy Istenben reménykedjen és bizalommal várja az Úr csalhatatlan ígéretének beteljesedését. Habár Isten útjai kifürkészhetetlenek (Róma 11:33), a céljai következetesek.

Egyikünk sem tudja, hogy mit hoz a holnap, azt azonban tudjuk, hogy kicsoda Isten, és Őbenne reménységre és erőre lelhetünk. Tudjuk, hogy Isten jó, szent, igazságos és hűséges, és hogy az Ő kezében van a menny és a föld. Csak tűnődj el egy pillanatra a mindenhatóságán: semmi sem lepheti meg. Bármit is tesz Isten, az a népe javát szolgálja, még akkor is, ha szenvedéssel jár (Róma 8:28).

Ebben a kihívást jelentő időszakban hálás vagyok azért, mert van időnk közeledni Istenhez és elmélkedni az Ő jellemén. Ha valamit megtanultam Habakuk próféta könyvéből az az, hogy a reménységünk nem abban rejlik, hogy mi történik velünk, vagy hogy kik vagyunk: a reménységünk a mi Urunk és Megváltónk. Mert tudjuk, hogy kicsoda Isten és mit tett értünk Jézus Krisztusban. A mi hitünk alapja nem ezen a világon alapszik; a mi hitünk alapja a hűséges Istenünk.

A történelem során Isten mindenhatósága Habakuk panaszát öröménekké formálta: Habakuk örvendezett az Úrban, megváltásának és erejének Istenében. Legyen ez ma emlékeztető mindannyiunk számára, hogy a reménységünk nem belülről, önmagunkból táplálkozik, hanem Jézus Krisztus az alapja. Töltsön el minket öröm, mivel tudhatjuk, hogy Isten hűséges az Ő ígéreteinek megtartásában.

Örvendjünk és vigadjunk, mert ez az a nap, amit az Úr szerzett! Maradj kapcsolatban a barátaiddal és a családoddal, hívd fel a munkatársadat egy kávészünet erejéig, folytassátok a Bibliatanulmányt a csoportotokkal. Maradjatok az Igében és imádkozzátok az Igét. Nézzetek Jézusra, mert egyedül Ő a mi reménységünk és életünk.

Karina Ospanova,
Az orosz nyelvű Szeresd Nagyon Istent csoport vezetője – Krakkó, Lengyelország

Forrás: https://lovegodgreatly.com/faith-faithful-god/
Fordította: Szabó Anna
Kép: Gergely Csilla

Hűséges szeretet / 3. hét / 2. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 6:1-3, Jeremiás siralmai 3:22-24, 1 Péter 5:6-7

IMÁK: Hóseás 6:1-3

Hóseás az Istennel való vitatkozás, vagy az Ő megigazításával szembeni ellenkezés helyett inkább alázatos imában vezeti Izráel népét. Ahogy Ezsdrás könyörög Izráel bűneinek a bocsánatáért, Hóseás úgy figyelmezteti a népet arra, hogy vissza kellene térniük az Úrhoz. Miért? Mert Ő az egyetlen, aki be tudja kötözni a sebeinket, aki meg tud bennünket gyógyítani.

A mai nap verseiben Hóseás Jézus halálára és feltámadására utal. „Két nap múlva megelevenít, a harmadik napon feltámaszt…” Azok, akik Krisztusban vannak mindenképpen megélnek majd nehéz időszakokat, azonban nekünk nemcsak örök életünk van, hanem miénk lehet az a bizonyosság is, hogy a jelen szenvedései össze sem hasonlíthatók azzal a dicsőséggel, amelyben részünk lesz (Róma 8:18).

A Hóseás 4:6-ban Hóseás leírta Izráel problémáját. „Jaj, elvész a népem, mert nem ismeri az Örökkévalót!” És ma arra szólít fel minket is, hogy ragaszkodjunk az Isten ismeretéhez. Tetszik nekem az az ötlet, hogy ragaszkodjunk az Isten ismeretéhez. Meg kell értenünk, hogy minden egyes nap Isten Igéjében járni és megismerni Őt egy küzdelem. Minden nap helyt kell állnunk és és ki kell tartanunk, hogy az Ő közelében lehessünk és egyre jobban megismerjük.

Drága Mennyei Atyám, nagyon sok olyan dologgal találkozok a napom során, melyek el akarják terelni a figyelmemet. Segíts, hogy legyen a Veled töltött idő a legfontosabb. Többet akarok Belőled. Jobbat akarok Belőled. A szívem Rád vágyik. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Isten Ígéretei – 3. hét / 1. nap

Semmi sem túl nehéz Isten számára

Olvasd el: Jeremiás 32:27
IMÁK:
Jeremiás 32:27

Jeremiás imádsággal Istenhez fordul, így kéri, hogy lépjen közbe népe érdekében és Isten válaszában kijelenti neki, hogy Ő mindig jelen van hatalmának teljében és munkálkodik problémáinkon. Isten egyetlen szavával teremtette a Mennyet és a Földet, ezért nem szabad semmi miatt sem aggódnunk. Istenhez tartozol, és Ő mindig megvéd téged.

Emlékeztesd magad erre az Igazságra: Isten szava minden helyzetbe életet és békét hozhat. Életed egyik területe sem esik kívül az Ő „hatókörén”. Add neki a kilátástalannak tűnő helyzetedet és nézd, milyen elképzelhetetlen módon tűnik fel és hoz megváltást.

 

Uram, semmi sem túl nehéz Neked. Hiszem, hogy a csodák Istene vagy. Reménnyel és hittel imádkozok, hogy meglássam, ahogy dicsőséged átragyog kilátástalannak tűnő helyzetemen. Ámen.   

/YouVersion/ 

Fordította: Szabó Eszter