Az Úr a te pajzsod

„…tollai alatt védelmet találsz.” – Zsoltárok 91:4

Manapság már nem sok hasznát vesszük a pajzsoknak. Kivéve, ha esni kezd. Történt már meg veled, hogy elkapott az eső, és nem volt nálad esernyő? Ki voltál szolgáltatva az eső kényének-kedvének, nem igaz? Átitatott minden egyes ruhadarabot, amit viseltél, és víz csöpögött le a hajadról, végigfolyva az arcodon. Szükséged volt egy eső-pajzsra.

Amilyen kiszolgáltatottak vagyunk akkor, amikor felkészületlenül ér minket a vihar, ugyanolyan gyámoltalanok és védtelenek vagyunk a Sátánnal és a bűnnel szemben, ha nem találjuk meg a megfelelő védelmet. És még akkor is, amikor tudjuk, hogy oltalomra szorulunk, rossz helyen keressük azt.

Embereket keresünk, hogy végigvezessenek az életen.

Szabályokat keresünk, hogy megtartsanak minket és ne essünk el.

Akaraterőt keresünk, hogy ellen tudjunk állni a kísértéseknek.

Bölcsességet keresünk, hogy meghiúsíthassuk a Sátán terveit.

Habár ezek egyáltalán nem rossz dolgok, mégsem tehetik ki az egyetlen vagy a fő védelmi vonalunkat. Ha ilyen módon számítunk rájuk, akkor csalódást fognak okozni, mi pedig valóban védtelenek leszünk.

A világ erősebb, mint a mi elhatározásaink, az ördög erősebb, mint az önuralmunk, a kísértések erősebbek, mint az akaratunk, a bűn pedig erősebb, mint a vallásos szabályaink.

Kiszolgáltatottak és védtelenek vagyunk hacsak nem találunk egy olyan pajzsot, mely elég nagy és hatalmas ahhoz, hogy ellenálljon mindennek, amivel szembe kell szállnunk.

Keresztényekként van egy ilyen pajzsunk. Az Ő neve Jehova-Roi, az Oltalmazó Isten. Ő egy olyan pajzs a számunkra, mely egész testünket lefedi, és minden oldalról megvéd bennünket.

Istenen nem lehet váratlanul rajtaütni, semmi sem lepi meg, semmi sem jár túl az eszén, és semmi sem tereli el a figyelmét arról, hogy őrizzen téged. Ő sosem fárad el és sosem kalandozik el a figyelme, ráadásul sosem megy szabadságra. Ő a Mindenható Isten, aki teremtette a mennyet és a földet, aki magára vette a büntetést a bűneid miatt, aki legyőzte a halált és aki minden nép fölött uralkodik. Ez a te pajzsod. Ő a te pajzsod. Azonban ahhoz, hogy a pajzs hatásos legyen, mindenképpen közel kell állnunk hozzá.

Tehát maradj a közelében, lásd meg, hogy mennyi mindenre képes és hidd el, hogy Ő érted van és meg fog óvni minden támadástól, vihartól és kétségtől, melyet életed során tapasztalsz.

 

Jézusra nézve,

Jen

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-lord-your-shield/

Isten Ígéretei – 3. hét / 5. nap

Ő a mi pajzsunk

Olvasd el: Zsoltárok 91:4
IMÁK:
Zsoltárok 91:4

Amikor támadás alatt vagyunk, bízhatunk abban, hogy Isten megvéd minket. Isten elrejt minket az ellenség elől, ahogy a tyúk is szárnyaival takarja be csibéit. Igazsága és hűsége pajzsként véd a szembejövő nyilaktól.

Isten hűségesen megtartja ígéreteit, ezért bízhatsz abban, hogy kegyelmével ma is betakar téged. Biztonságban vagy Isten kezében. Kiálts Hozzá, ha aggodalmaskodsz és maradj közel a szárnyaihoz.

 

Uram, hiszem, hogy hűséges vagy és megtartod az ígéreteidet. Szükségem van arra, hogy ma pajzsként védj az ellenség támadásától. Takarj be védelmeddel. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Isten Ígéretei – 3. hét / 4. nap

Isten veled van a kísértésekben

Olvasd el: 1 Korinthus 10:13
IMÁK:
1 Korinthus 10:13

Minden nap meg kell küzdenünk a kísértésekkel ebben a bűnnel szennyezett világban, de Isten segítségével ellenállhatunk a támadásnak és állva maradhatunk. Isten harcol érted és elég bátorságot ad ahhoz, hogy nemet mondj az ellenségnek és ne ess áldozatul a mesterkedéseinek. Az ellenség el akarja hitetni veled, hogy a bűnnek nem lehet ellenállni és túl gyenge vagy, hogy elsétálj tőle.

Amikor az ellenség hazugságokat suttog, menekülnöd kell, elnémítva üzeneteit és ehhez fel kell fegyverkezned az Igazsággal. Olvasd az Igét. Imádkozz Isten segítségéért. Beszélj Jézus nevében és gondolkodj el azon, hogy Ő hogyan állt ki hatalmas szenvedéseket és áldozta fel a kereszten az életét azért, hogy téged megmentsen a bűntől. A Feltámadott Krisztus benned él, Ő erősít meg, hogy nemet tudj mondani a bűnre.

 

Uram, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, hogy legyőzted a bűnt és a halált azért, hogy engem megments. A mai napon nemet akarok mondani a bűnre és igent Neked. Formálj engem. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

 

Isten mindent a javunkra munkál

„Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik — akiket ő a saját terve szerint elhívott.” Róma 8:28

Szereted Istent? Elfogadtad már a meghívását a Vele való mentő kapcsolatba, kegyelemből hit által?

Akkor, keresztyén testvérem, tudnod kell valamit.

Igazán tudnod kell.

NEKED tudnod KELL, hogy ebben a pillanatban is Isten mindent a javadra tesz.

Jól hallottad.

Mindent.

Azt a munkahelyet.

Azokat az embereket.

Azt a helyet.

Azokat a körülményeket.

Mindent a te javadra és az Ő dicsőségére tesz az életedben, ebben a pillanatban is.

Ez egy olyan ígéret, amit valószínűleg már unásig hallottál. Talán te magad is hivatkoztál rá, amikor valakit bátorítani kellett. Van, akinek ott van bekeretezve a szobájában, és talán most is épp azt nézi.

Mégis valamilyen okból nehezen hisszük el magunkra értelmezve.

Mindent. A te javadra.

Kérlek, ne értsd félre. Pál, a római levél írója nem azt mondja ezzel, hogy a rossz dolgok jók lennének. És ez az Igevers sem ígéri azt, hogy az a munkahely, azok az emberek, az a hely, vagy akár azok a körülmények jobbra fordulnának (szövegkörnyezetért olvassuk el a Római levél teljes 8. fejezetét: Pál a jelen szenvedéseiről, gyengeségről, hiábavalóságról ír, és csak ezután szól majd a megpróbáltatásról, a nyomorúságról, az üldöztetésről, az éhségről, a mezítelenségről, a veszélyről és a kardról.)

Amiről viszont beszél Pál, az az, hogy Isten új életet ígér, megdicsőített életet, amelyet az evangélium reménységében kaphatunk meg Őbenne.

A Jézussal való találkozás mindent megváltoztat.

Megváltoztatja a nézőpontunkat, a fontossági sorrendünket, a jelen céljait…

Egykor oly kedves dolgok, menjetek,
E világ tisztel és vív értetek,
Amik nyereség voltatok nekem,
Krisztusért kárnak ítélem.
Élni Benned, Jézus, olyan jó,
Ennél nincs nagyobb áldás…
- Robin Mark

…ez pedig biztosítja azt a dicsőséget, ami majd láthatóvá lesz (Róma 8:18).

Azok számára, akik Krisztus Jézusban vannak, ez azt jelenti, hogy semmi sem választhat el minket az Ő szeretetétől. Azt jelenti, hogy mi vagyunk a győztesek, sőt még annál is többek Az által, Aki szeretett minket (Róma 8:37-39). És ez sokkal több, mint amit bármi „jó” világi körülmény tudna biztosítani számunkra.

Ha a jelenlegi körülményeid között még nem látnád az Ő jóságának jeleit, gondolj arra, hogy Isten hatalmas tervei túlmutatnak mindazon, amit a szemünkkel látunk.

Ne hagyjuk ki ennek az Igeversnek a folytatását sem: „Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik — akiket ő a saját terve szerint elhívott. Hiszen őket Isten már a világ teremtése előtt ismerte. Sőt, külön is választotta őket, hogy a Fiához hasonlóvá váljanak.”

Kiválasztott minket, biztonságba helyezett örök időkre, hogy az Övéi legyünk. Megvált minket, hamuból életet támaszt, és folyamatosan azon munkálkodik, hogy a saját hasonlatosságára formáljon, mert sokkal jobban tudja, mi a legjobb számunkra, mint amit mi valaha képzelni is tudnánk.

Nem tudsz kimozdulni a holtpontról, és még mindig azt keresed, mi a jó?

„Végül minden jóra fordul. Ha még nem fordult jóra, akkor ez még nem a vége.” – Max Lucado

Tarts ki, Isten még munkálkodik, és semmi nem kerülheti el a figyelmét. Biztos, hogy győzni fog, és a dicsősége láthatóvá fog válni. Egy napon pedig, amikor Krisztus megjelenik, mi is olyanok leszünk, mint Ő.

 

Az Ő lábainál:

Whitney

 

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/god-works-everything-out-for-good/

Isten Ígéretei – 3. hét / 3. nap

Isten mindent a javadra munkál

Olvasd el: Róma 8:28
IMÁK:
Róma 8:28

Talán ma éppen azon gondolkozol, hogy Isten miért engedte, hogy tragédiát élj át. Rá akarod bízni életed cselekményének minden fordulatát a Történetíró Mesterre, de összezavar, hogy nem tudod miként fog folytatódni az eseményszál. Miért engedte Isten, hogy ez megtörténjen?

Isten emlékezetes megváltási történetet ír, aminek most csak egyetlen oldalát látod. Hited Írója és Bevégzője viszont már megírt egy bizonyos befejezést. Csupán emlékeztetned kell magad arra, hogy Ő jobb történeteket ír nálad. Minden zavaros mellékág egy nagyobb cél felé visz.

Istenre bízhatod életed részleteit. A történeted egyetlen mondata sem kerüli el a figyelmét. Add át neki a tollat és engedd, hogy meglepjen.

 

Uram, rád akarom bízni a történetemet. Segíts, hogy elhiggyem, Te minden részletben a javamra munkálkodsz. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Isten Ígéretei – 3. hét / 2. nap

Szabadság a bűnvallásban

Olvasd el: 1 János 1:9
IMÁK:
1 János 1:9

Egy bűn sem túl mocskos. Isten tisztára mos bűneinktől és új lappal indulhatunk, valahányszor bűnbánó szívvel Hozzá fordulunk. Ha igazán elismerjük, hogy bűnösök vagyunk és kérjük Istent, hogy bocsásson meg, Ő mindig tárt karokkal fogad minket.

A bűnvallás elismerése annak, hogy bűnösök vagyunk, akiknek Krisztusra van szüksége. Gyűlöljük azt, ami fájdalmat okoz Istennek és teljes szívvel követjük Őt. Akkor leszünk szabadok, ha feladjuk önzőségünket és kimondjuk: „Jézus az életem Ura.”

 

Uram, bűnös vagyok. Szükségem van a megbocsátásodra. Egész szívemmel, elmémmel és lelkemmel akarom vallani, hogy Te vagy az én Uram. Add, hogy a motivációim, a gondolataim, a szavaim és a tetteim mind Téged dicsőítsenek. Ámen.

/YouVersion/ 

Fordította: Szabó Eszter

Isten Ígéretei – 3. hét / 1. nap

Semmi sem túl nehéz Isten számára

Olvasd el: Jeremiás 32:27
IMÁK:
Jeremiás 32:27

Jeremiás imádsággal Istenhez fordul, így kéri, hogy lépjen közbe népe érdekében és Isten válaszában kijelenti neki, hogy Ő mindig jelen van hatalmának teljében és munkálkodik problémáinkon. Isten egyetlen szavával teremtette a Mennyet és a Földet, ezért nem szabad semmi miatt sem aggódnunk. Istenhez tartozol, és Ő mindig megvéd téged.

Emlékeztesd magad erre az Igazságra: Isten szava minden helyzetbe életet és békét hozhat. Életed egyik területe sem esik kívül az Ő „hatókörén”. Add neki a kilátástalannak tűnő helyzetedet és nézd, milyen elképzelhetetlen módon tűnik fel és hoz megváltást.

 

Uram, semmi sem túl nehéz Neked. Hiszem, hogy a csodák Istene vagy. Reménnyel és hittel imádkozok, hogy meglássam, ahogy dicsőséged átragyog kilátástalannak tűnő helyzetemen. Ámen.   

/YouVersion/ 

Fordította: Szabó Eszter