Megígért gondoskodás

„Hadd lássam meg utasításaid értelmét, hogy gondolkodhassam csodálatos dolgaidról!” – Zsoltárok 119:27

Tavasszal a hároméves unokám nálunk nyaralt, és igyekeztünk a lehető legkomfortosabb és legbiztonságosabb környezetet biztosítani a számára. Kialakítottuk a napi rutinját, hogy pontosan tudja, mikor mire számíthat. Ha a nagyi uzsonnát ígér a délutáni alvás után, akkor a kisember tudja, hogy ébredés után nagy tányérnyi felkarikázott banán vár rá.

Néha mégis elkezd nyafogni, és kérdezgeti, hogy hol van már a banánja.

„Nézd csak, aranyom, itt!” – állok fel a kanapéról, és veszem elő a hűtőből, amit megígértem neki. Amit a nagyi megígér, azt meg is tartja.

Miközben nézem, ahogy az utolsó darabkát is eltünteti a tányérjáról, eszembe jut, milyen nyűgös kisgyereknek tűnök én magam is, ahogy a mennyei Atyával beszélek. Isten megígérte, hogy gondoskodik minden szükségemről, én mégis panaszkodom és megkérdőjelezem Isten ígéretét.

Semmiben sem szenvedek hiányt, Isten valóban befedez a jóságával és kegyelmével, néha mégis nyúlfarknyi az emlékezetem.

Józsué idejében a léviták nem kaptak földterületet, nekik maga Isten volt az osztályrészük, és ők úgy döntöttek, hogy ráállnak Isten Igéjére, és úgy kérik a jussukat: „Az Örökkévaló parancsolta meg Mózes által…” (Józsué 21:2).  Elhitték, hogy Isten mindig megadja, amit ígér.

És ahogyan Isten elkészítette a léviták lakóhelyét itt a földön, készíti számunkra is a Mennyben azt a helyet, ahol végre megnyugodhatunk és megszabadulhatunk. Most még azon járhatnak a gondolataink, hogy mit is tervez Isten, de bízhatunk abban, hogy nemsoká feláll, hogy tökéletesen újjátegyen és teljes megváltást hozzon számunkra.

Addig is, amíg várunk, a zsoltáríró arra bíztat, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten tegye világossá az értelmünket:„Hadd lássam meg utasításaid értelmét, hogy gondolkodhassam csodálatos dolgaidról!” (Zsoltár 119:27)

Ahelyett, hogy azon morgolódnánk, mink nincsen, céltudatosan nézzünk előre, és gondolkozzunk Isten csodálatos tettein, amiket értünk tesz. Figyelmeztessük magunkat a következő igazságokra:

  • Kiszabadultam sátán hatalmából, és átkerültem Krisztus királyságába. (Kolossé 1:13)
  • Isten a gyermekévé fogadott. (Efézus 1:5)
  • Belegyökereztem Krisztusba és Rá épül az életem. (Kolossé 2:7)
  • Isten minden szükségemet betölti az Ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. (Filippi 4:19)
  • Semmi sem választhat el engem Isten szeretetétől. (Róma 8:35)
  • Krisztus örököstársa vagyok, és Vele együtt veszek majd részt a dicsőségben. (Róma 8:17)
  • Krisztussal együtt mennyei helyeken ülök. (Efézus 2:6)
  • Istentől születtem, és a gonosz meg sem érinthet. Isten az őrizőm. (1János 5:18)
  • Meg vagyok győződve arról, hogy Isten elkezdte bennem a jó munkát, és be is fogja fejezni. (Filippi 1:6)
  • Mindenre van erőm a Krisztusban, Aki megerősít engem. (Filippi 4:13)

A lelkünk ellensége azt akarja elhitetni velünk, hogy hiányt szenvedünk, és hogy ezt nem fogjuk túlélni. Tönkre akar tenni, és teletömni a gondolatainkat kételkedéssel. Ne engedjük, hogy akár talpalatnyi helyet is megkaparintson magának a gondolatainkban!

Isten megígérte, hogy mindent megad, amire szükségünk van. Mindig számíthatunk Rá.

A hitet megtartva,

Lyli


Lyli Dunbar szeret az autóban ülve a férjével karaokét énekelni, lányokkal mélyreható Bibliatanulmányokat folytatni, és egyszerre 12 könyvet olvasni. Író, előadó és Biblikus életvezetési coach, és az a célja, hogy a megfáradt szívűeknek új szikrát adjon, hogy hitükkel tűzbe borítsák a világot. Keresd fel honlapját egy újabb szikráért: lylidunbar.com  vagy vedd fele a kapcsolatot Facebook-on, Instagramon, vagy Pinteresten.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/promised-provision/

Fordította: Greizer Zsófia

Járj győztesen! – Józsué könyve – 2. hét / 2. nap

A szerződés megújult az új nemzedékkel

Olvasd el: Józsué 5:2-9; 1 Mózes 17:9-10; Zsoltárok 105:8-11

IMÁK: Zsoltárok 105:8

További olvasmány – Józsué 5:1; 10-15

Isten szövetséget kötött Izráellel, amit egyetlen másik nemzettel sem tett meg. A körülmetélés volt ennek a különleges szövetségnek a jele, amint az 1 Mózes 17:9-10 versekben látjuk. Ez volt a jele annak, hogy Istenhez tartoznak, hogy különlegesek és kiválasztottak.

A pusztában eltöltött 38 év alatt a zsidókat nem metélték körül. Minden körülmetélt férfi, kivéve Józsuét és Kálebet, meghalt és gyermekeiken, az új generáción nem hajtották végre a rituálét. Ezért újította meg Isten a szövetségét ezzel az új generációval, megparancsolva nekik, hogy metélkedjenek körül.

Érted, hogy mit jelentett ez az izráeli férfiaknak? Ez lehetőséget adott az ellenségeiknek, hogy megtámadják őket, amíg lábadoznak. Az erőtlenségükben rejlett a bizonyíték, ismét, hogy Isten adja nekik azt a földet és a győzelmet.

Nem szeretjük gyengének érezni magunkat. Szeretjük, ha mindent mi  kontrollálunk. De az az igazság, hogy a gyengeségünk az, ami által Isten el tudja végezni a munkáját. A gyengeségeink erőssé tesznek, mert különleges helyet biztosítanak Istennek, hogy átvegye az uralmat az életünk felett.

Ó, Uram, be kell ismerjem, hogy nem szeretem gyengének érezni magam. De kérlek, használd gyengeségemet és sebezhetőségemet a Te dicsőségedre. Segíts emlékeznem, hogy Benned találhatom meg az erőmet. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Hűséges szeretet / 1. hét / 5. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 1:8-2:1, Ezékiel 37:20-28

IMÁK: Hóseás 1:10

Az 1 Mózes 22:17 versében Isten emlékezteti Ábrahámot az ígéretére, mely szerint meg fogja áldani és sokasítani a leszármazottjait „mint égen a csillagokat, és mint tenger partján a homokot”. Isten nem olyan, mint mi. Ha tesz egy ígéretet, biztosak lehetünk benne, hogy meg is tartja, míg be nem teljesíti.

Hóseás harmadik gyermekét Lo-Ammi-nak nevezték, ami azt jelenti „Nem vagytok népem”. Ezt gondolta Isten Izráelről: a bűneik miatt már nem voltak többé az Ő népe. De az emberek bűne nem vonja vissza Isten ígéretét. „Nem vagytok népem” ismét „én népem” lesz, és a „akit nem szerettek” ismét „én szerelmesem” lesz.

Ma a zsidók szét vannak szórva a pogány világban (Zakariás 10:9), de egy napon Isten majd összegyűjti őket a saját földjükön és helyreállítja a dicsőségüket. Amint Isten megígérte Ábrahámnak, Izráel olyan lesz, mint égen a csillagok, mint tenger partján a homok (1 Mózes 22:17), mikor felismerik a Messiást visszajövetelekor, bíznak Benne és megtapasztalják az Ő tisztítását. (Zakariás 12:10-13:1)

A szívem nyugalmat lel a gondolatban, hogy Isten soha nem vonja vissza az ígéreteit. Függetlenül attól, hogy milyen mélyre süllyednék a bűneimben, vagy milyen messzire sodródnék Tőle, Ő az én Atyám és ezt a tényt semmi sem fogja megváltoztatni.

Abbá, én Mennyei Atyám, tisztítsd meg a szívemet. Világíts rá bűneimre és segíts a Te Szavad és Akaratod szerint élnem. Köszönöm, hogy számtalan hibám ellenére szeretsz. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Megkapni az erőt, amire szükséged van

De akik az Örökkévalóra várnak, akik benne bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, magasra szállnak, mint a sasok! Futnak, de nem fáradnak el, járnak, de nem merülnek ki.” – Ézsaiás 40:31

Emlékszel Popeye-re? Ő egy mese hőse volt, aki egy Oliva Oyl nevű lányba volt szerelmes. Természetesen akadt a történetben egy rosszfiú is, Bluto. Bluto nagy volt, erős, gonosz, és mindig kereste az alkalmat, hogy elrabolja a lányt. Mivel Popeye kisebb volt és gyengébb, ezért egészen tehetetlen volt addig, amíg spenótot nem evett. A spenót erőt adott neki, hatalmas izmokat növesztett, illetve segített neki legyőzni ellenségeit és megmenteni szíve hölgyét.

Nem lenne jó, ha egyszerűen csak ennénk valamit, és azonnal megkapnánk mindazt az erőt, amire szükségünk van ahhoz, hogy minden feladatunkat elvégezzük?! Jó lenne, de nem reális. Van azonban egy sokkal jobb módszerünk arra, hogy erőt nyerjünk; ehhez pedig még spenót sem kell.

Az erő, amire szükséged van

Mindannyiunknak szüksége van erőre. Fizikálisan elengedhetetlen ahhoz, hogy éljünk. Szükségünk van az izmainkra ahhoz, hogy sétáljunk, felemeljük a gyerekeinket, hogy el tudjuk végezni a fizikai munkánkat. Emellett mentális erőre is szükségünk van, hogy át tudjuk rágni magunkat a problémákon, hogy értelmes beszélgetéseket folytassunk, és hogy képesek legyünk másoknak is segíteni a problémáik megoldásában. Végül pedig szükségünk van szellemi erőre azért, mert a kétség folyton a szívünkbe férkőzik és Sátán folyamatos támadás alatt tartja Isten népét.

Az erő, ami hiányzik

Mindannyian elfáradunk, elcsüggedünk és időről-időre kimerülünk. Néha hamarabb, mint vártuk, máskor pedig tovább tart a fáradtság, mint azt gondoltuk volna. Az ok, ami miatt gyengeséget tapasztalunk, hogy megvannak a korlátaink. Akár fizikális, akár mentális, akár szellemi teherbírásról van szó, korlátokba ütközünk. És nem csak mi vagyunk gyengék, hanem a környezetünk is. Olyan erőre van szükségünk, ami sokkal erősebb, mint bármelyik ember.

Az erő, amit kaphatsz

Annyira aranyos, amikor a kisgyerekek megpróbálnak segíteni a szüleiknek cipelni a nehéz tárgyakat. Megfeszítik erejüket, miközben azt gondolják, hogy ők cipelik a súlyt, holott a szülő az, aki valójában a munkát végzi. A gyerek részt vesz, még kínlódik is, mindent latba vet, de igazából rengeteg segítség áll rendelkezésére.

A mai igevers arra mutat rá, hogy ha Istenre figyelünk, akkor erőnk megújul, de ez hogy működik a gyakorlatban?

Ahhoz, hogy megújulhasson az erőnk, meg kell tanulnunk várni az Úrra, hogy betöltse szükségeinket. Ez egy aktív várakozás, melynek során tovább tesszük azokat a dolgokat, melyekre el vagyunk hívva. Amikor tovább tesszük egyik lábunkat a másik elé, közben mégis várunk arra, hogy Isten cselekedjen, gyógyítson, megváltson, bölcsességet adjon és gondoskodjon rólunk. Ez az aktív várakozás hiten alapszik.

És akkor az erőnk megújul. Ez nem azt jelenti, hogy Isten mindent megad, amiről azt hisszük, hogy szükségünk van rá, hanem azt, hogy megadja majd mindazt a kegyelmet, mely ahhoz kell, hogy megmaradjunk a reménységben.

Ismerd meg azt az Istent, akiről azt vallod, hogy szereted! És tanulj meg megnyugodni ebben a tudatban Istenre várva, hogy munkálkodjon az életedben és az életeden keresztül. És akkor majd képes leszel felülemelkedni a viharokon és békére lelni. Miért? Mert Isten benned való munkája az, ami a nyugalom és az öröm helyére juttat el téged.

Jézusra nézve,

Jen

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/receiving-the-strength-you-need/

Isten Ígéretei – 4. hét / 5. nap

Erőnk Istenben van

Olvasd el: Ézsaiás 40:31
IMÁK: Ézsaiás 40:31

Amikor elfáradunk az élet küzdelmeiben és nehéznek érezzük, hogy továbbmenjünk, Istenhez fordulhatunk és kérhetjük, hogy újítsa meg erőnket. Hatalmas Istenünk dicsőségesen biztosítja az erőt azoknak, akik követik jelenlétét és teljesen bíznak Benne. Amint türelmesen megnyugszunk gondviselésében, Ő gyógyulást és reményt hoz, hogy segítsen minket szárnyalni friss lelkesedéssel és energiával.

Saját energiáddal csapkodod a szárnyaidat éppen? Kimerült vagy attól, hogy saját erődből akarod megoldani a problémáidat? Lassíts le és tölts időt azzal az Istennel, aki a problémáidnál hatalmasabb. Kérd, hogy töltsön be megújult reménnyel. Bízz benne, hogy Ő munkálkodik és tudja a megoldást. Mindig szárnyalni fogsz, amikor átadod magad Istennek.

 

Hatalmas Isten, szükségem van a segítségedre, hogy friss szelet adj nekem, hogy tovább repülhessek ezen a héten. Tölts meg a Te reménységeddel. Taníts meg hogyan kell szárnyalni Veled. Ámen. 

/YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya

Isten Ígéretei – 4. hét / 4. nap

Isten közel van a megtört szívűekhez

Olvasd el: Zsoltárok 34:18
IMÁK: Zsoltárok 34:18

Amikor az élet összetöri a szívünket, ragaszkodhatunk ehhez az ígérethez: Isten a megtört szívek gyógyítója. Gyógyítással és segítséggel odalép azokhoz, akik fájdalomban vannak. Az élet kemény ütései nem tudnak teljesen lerombolni, mert Isten mindig közbelép, hogy megmentsen téged.

Lelkünk ellensége azt akarja, higgyük el, hogy Isten érzéketlen és könyörtelen amikor szenvedünk – de el kell utasítanunk ezeket a gondolatokat. Sose feledd, hogy Jézus a Fájdalmak Férfia, aki azért jött, hogy megmentsen minket a bűn nehéz súlyától és a bánattól. Isten mindig közeledik a megsebzettekhez és segíti a gyógyulásukat. Gyógyulásunk akkor kezdődik, amikor Hozzá fordulunk és kérjük, hogy kegyelmét árassza sebeinkre. Mélyen megsebeztek? Tedd le fájdalmad a kereszt lábához. Krisztus bekötözi megtörtségedet.

 

Uram, légy közel. Szükségem van Rád, hogy meggyógyítsd a szívemet. Minden darabkát Neked adok, mert csak Te tudsz szépséget kihozni összetörtségemből. Ámen.

/YouVersion/ 

Fordította: Bíró Ibolya

Isten Ígéretei – 4. hét / 3. nap

Isten megnyugvást ad

Olvasd el: Máté 11:28
IMÁK: Máté 11:28

Fáradt vagy? Jézus meghív, hogy jöjj hozzá közel és találj megnyugvást. Tedd le az összes terhedet. Nem kell, hogy elviselhetetlen terheket hordj.

A bűn nehéz, barátom. Jézus azért vitte a keresztet, hogy megmentsen téged és megszabadítson minden megkötözöttségtől. Amint mindent átadunk a Megváltónak, teljes szabadságot és igazi megnyugvást találunk. Adj oda mindent Jézusnak. Hagyd, hogy Ő végezze a nehéz munkát.

 

Uram, hozzád futok ma. Elengedem ezt a nehéz terhet. Taníts meg megpihenni. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya

Isten Ígéretei – 4. hét / 2. nap

Új irgalom minden reggel

Olvasd el: Jeremiás siralmai 3:22-23
IMÁK: Jeremiás siralmai 3:22-23

Isten mindig együttérző, irgalmas szívvel közeledik hozzánk. Szeretete állhatatos és feltétel nélküli, és nem úgy bánik velünk, ahogy a bűneink szerint megérdemelnénk. Ő hűséges hozzánk még akkor is, amikor elesünk vagy elbukunk.

Soha nem késő megfordulni és Isten felé futni. Minden reggel friss irgalom vár. Ha a tegnap egy hatalmas baki volt, ma visszatérhetsz. Ha önzően cselekedtél a múltban, megbánhatod és újat kezdhetsz most. Isten mindig átölel téged.

 

Uram, köszönöm állhatatos szeretetedet. Csodálom irántam megnyilvánuló végtelen irgalmadat. Segíts, hogy hűségesen kövesselek életem minden napján. Mindig nyitott szívvel akarok engedelmeskedni. Ámen.

/YouVersion/ 

Fordította: Bíró Ibolya

Isten Ígéretei – 4. hét / 1. nap

Ő tartja egyben az egész világot

Olvasd el: Kolossé 1:15-16
IMÁK:
Kolossé 1:15-16

Isten az egész világot a kezében tartja – beleértve a te jelenlegi zűrzavarodat is.  Mielőtt téged megalkotott, Jézus már munkálkodott és megalkotott minden négyzetcentimétert ezen a Földön. Ő mindenek felett áll és megtart mindent, amit látsz. Lehet, hogy néhány sötét sarokban káoszt vélsz felfedezni, de Krisztus elrendelt minden részletet mesteri módon, teljes megváltó átalakulásodért.

A Világmindenség Építésze csodálatos mesterművet készít belőled. Ő a cement, ami összetartja életed minden tégláját. Bízhatsz benne, bármit is látsz zűrzavarosnak éppen, mert Ő még mindig munkálkodik rajtad. Ő hűségesen be fogja fejezni a teljes művet, amit elkezdett benned.

 

Uram, bízom benne, hogy Neked van egy terved. Építs fel engem és hozd a Te Világosságodat otthonom és szívem minden hasadékába. Megnyitom az ajtót és meghívlak Téged a felújításra. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya