Ne félj

Az Úr ezt mondta Pálnak egy éjszakai látomásban: „Ne félj! Bátran beszélj továbbra is, ne hallgass el, mert én veled vagyok! Senki sem fog megtámadni vagy bántani téged. Sokan vannak ebben a városban, akik az enyémek!” – Apostolok cselekedetei 18:9–10

Az Úr Igéje hihetetlen erővel bír. A Szentírásnak ugyanazt a szakaszát különböző időszakokban olvashatom, és mindig valami újat tanulok. Az Úr más formában is beszél hozzánk, és kézbesítési módozatokban legtöbbször kreatív: más emberek segítségét veszi igénybe a feladat végrehajtásához.

Én jelenleg az újjápítés időszakában vagyok.

Azt mondták, hogy átlagosan két évig tart, míg egy válás után úgy érezzük, hogy a dolgok visszatértek a normális kerékvágásba. Habár többé nem igazán tudom, mit jelent a „normális”, de azt elmondhatom, hogy ennek a posztnak a megírásakor, azaz húsz hónappal a válás után, ismét kezdek szilárd talajt érezni a lábam alatt, és újra merek álmodni.

Bevallom, küszködtem, hogy az új helyzetem elfogadjam. Ez nem az a történet, amelyet valaha elképzeltem magamnak. Nem hiszem, hogy bárki, aki az esküvője napján az Úr elé áll, azon gondolkodna, hogy az örökre szóló házasságának egyszer csak vége szakad. Az enyém mégis véget ért. Azonban Isten számára ez nem volt meglepetés. Ez az én történetem most, de Isten benne van. Ő úgy munkálkodik, hogy mindenből valami jó származzon és az Ő dicsőségét szolgálja.

A félelem igazi bénító erő: félelem a változástól, félelem a jövőtől, félelem a kudarctól, félelem az emberektől.

Amikor a házasságom véget ért, azt gondoltam, az életemnek is vége. Kezdtem azt hinni, hogy már semmihez sem tudok érdemben hozzájárulni, és a kicsinyke hangom, ami még maradt, és amivel még bátoríthatnék másokat, többé már nem számít. Ki vagyok én? Mim van, amit adhatnék?

Az Úr azonban küldött segítséget, méghozzá olyan emberek formájában, akiket külön erre az időszakra választott ki.

Az elmúlt két év során az Úr különleges hölgyeket használt, hogy bátorítson és erőt adjon. Néhányukat csak nemrég ismertem meg, és egészen biztosan Isten alakította így a dolgokat. Egyszerűen hihetetlen: ezeket a kapcsolatokat magamtól sem megálmodni, sem létrehozni nem tudtam volna. Igazán észbontó! Az Isten iránti engedelmességükön keresztül abban, ahogy utánam nyúltak, bátorítottak, erősítettek, és hittek bennem, nagyban hozzájárultak, hogy ebben az időszakban ismét talpra tudjak álljak.

Isten folyamatosan használta az Ő Igéjét, hogy vezessen, különösen Pál apostol szavait az Apostolok cselekedetei 18:9–10-ben: „Ne félj; menj, és tedd, amire elhívtalak, mert sok emberem van ebben a városban.” Áldott vagyok, hogy személyesen megismerhettem néhány szuper különleges embert, akiket az Úr választott ki mellém pontosan erre az időszakra.

Nekem természetemnél fogva adottságom van arra, hogy összehozzam az embereket. Az egyedi tulajdonságok, amelyeket önmagunkban és másokban látunk a Teremtőnk visszatükröződései, mert az Ő képmására lettünk teremtve. Tudom, mennyire szeretek összehozni embereket, akiknek erre van szükségük, tehát mennyivel nagyobb örömét lelheti Isten abban, ha ugyanezt teheti? A szívem repes az Apostolok cselekedetei 18:10-ben olvasva, hogy „…én veled vagyok! Senki sem fog megtámadni vagy bántani téged. Sokan vannak ebben a városban, akik az enyémek!” Ez az! Az Úr kiválóan össze tudja hozni az embereket, és ennek a világnak minden szegletében vannak hívei.

Amikor azon kaptam magam, hogy úgy érzem, az amerikai Montana államban élek a semmi közepén, és hogy itt soha senki sem fog rám találni, az Úr hűségesnek mutatkozott, és embereket küldött hozzám, hogy emlékeztessen: látnak, szeretnek és van célom.

Mitől kellene tehát félnem? Mitől kellene neked félned?

Megrémülhetünk ugyan, de mégis lehetünk bátrak. Amint elengedjük a félelmet és teljesen az Úrban bízunk, helyet készítünk az Ő számára, hogy a leghatékonyabban munkálkodjon bennünk. Ő fog mindenen keresztülvinni, amire elhívott bennünket.

Ő a mi védelmezőnk.

Amikor az előttünk álló út aggodalommal tölt el, Ő arra bátorít, hogy ne féljünk.

Van egy ellenségünk, aki el akar hallgattatni bennünket, hiszen a történeteink olyanok, mint a megszentelt föld. Lehet, hogy pont a te bizonyságtételed indítja majd el a megújulást azok életében, akik tanúi Isten kegyelmi munkájának az életedben.

Mindannyian egyedülálló lehetőséget kaptunk, hogy Krisztussal együttműködve erősítsünk és felemeljünk másokat. Én részese lettem ennek az ajándéknak, és szeretném, ha ezt mások is megtapasztalnák. Ezt azonban nem lehet csendben megvalósítani. Hallassuk a hangunkat! Legyünk olyan emberek, akikre számíthat Isten, akik nem félnek befogadni, szeretni és bátorítani másokat.

Lehet, hogy éppen te vagy az a személy, akiért valaki éppen imádkozik, hogy ma megjelenjen az életében.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/do-not-be-afraid/

Fordította: Barabás Mónika

Egységben az Evangéliumért

Isten üzenete egyre több embert ért el. Jeruzsálemben megsokszorozódott Jézus tanítványainak száma. Még a papok közül is sokan hittek Jézusban, és engedelmeskedtek neki. – Apostolok cselekedetei 6:7

Szeretem Isten Szavát és azt, hogy semmi sem akadályozhatja meg a terjedését, mert ilyen Isten megváltó ereje. Mindenfelé vannak még emberek, akiknek szükségük van Isten Szavára a megmeneküléshez és az Ige Isten azon hűséges tanítványain keresztül terjed, akik készek arra, hogy elvigyék az Üzenetet oda, ahol még nem hallottak róla. Vidékre, a városi területekre, a nagyvárosokba, az iskolákba – mindenhová és bárhová!

A tanítvány szó görögül így hangzik ’mathetes’, ami követőt vagy tanulót is jelent. Krisztus tanítványai vagyunk, Krisztustól tanulunk, Őt követjük. Isten minden igaz tanítványát megerősíti Szava és a Szentlélek által, hogy tudja terjeszteni az Ő szeretetét és evangéliumát a minket körülvevő világban azok felé, akik még nem ismerik Őt.

Mindig is foglalkoztatott, hogy Jézus, mielőtt felment volna a Mennybe, miért imádkozott pont azért, hogy a tanítványok is egyek legyenek, ahogy Ő is egy az Atyával. Nem gazdagságot vagy védelmet kért számukra, hanem azt, hogy az Atya szervezze egységbe őket. Miért? Mert követőiként egyeknek kell lennünk ahhoz, hogy megmutathassuk az Ő szeretetét. Egy ember egyedül nem lenne képes rá, nem is tudna egyszerre mindenhol ott lenni. Mindannyian Krisztus testének tagjai vagyunk, eltérő és egyedi feladatokkal. De lélekben egységben kell lennünk, hogy együtt tudjuk továbbadni az evangéliumot.

Egységben, a Szentlélek és Isten szavának segítségével erőt kapunk arra, hogy elvigyük Jézus hírét mindenhová.

A kérdés már csak az, hogy egységben vagy széthúzásban vagyunk-e hívő testvéreinkkel? Szeretjük Isten Szavát és szinte mohón olvassuk? Minden nap keressük az alkalmat arra, hogy az Ő lábainál tanulhassunk? Mert csak akkor válhatnak a körülöttünk élők is Jézus követőivé, ha így teszünk. A mai igeszakaszban a papok voltak a bálványimádók, a mi életünkben kik azok, akik még nem ismerik Jézust, esetleg a szüleink, a gyermekeink vagy a kollégáink?

Atyám, köszönöm neked, hogy Szentlelked és Igéd segít nekünk abban, hogy hű tanítványaid maradjunk. Köszönöm, hogy Igéd által ma is emlékeztetsz arra, hogy erőt kaptunk tőled. Azért imádkozom, hogy minden gyermeked, éljenek bárhol is ebben a világban, ismerje fel, hogy milyen nagy ajándékot és erőt adtál ahhoz, hogy terjeszteni tudjuk Szavadat mindenfelé és ezáltal igaz tanítványaiddá váljunk. Jézus nevében, Ámen.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/united-for-the-gospel/

Fordította: Szabó Eszter

Értelmezés

„Az ég és a föld elmúlik, de amit én mondok, az soha nem múlik el: mindig érvényes marad.”Máté 24:35

Kedveseim, álljunk meg egy pillanatra, mert nagyon büszkék lehetünk magunkra! Miután ügyesen áttekintettük a megfigyelést, rátérhetünk a következő lépésre, az értelmezésre.

Az értelmezés során meg szeretnénk állapítani mit kívánt a szerző átadni az eredeti hallgatóságnak.

Soha ne tedd fel ezt a kérdést: „Mit jelent ez az igeszakasz számomra?”

A Szentírást bizonyos közönségnek írták, meghatározott időben és kultúrában. Ezt figyelemmel kell kísérnünk az adott igeszakasz teológiai jelentésének, lényegének pontos meghatározása érdekében. Az, hogy mit „jelent” számunkra ez a rész, irreleváns, és őszintén szólva veszélyes. Értelmezésünk során az a célunk, hogy meghatározzuk a benne rejlő teológiai igazságot. Ez egy örök igazság, amely minden kultúrára és minden népre egyaránt vonatkozik. Személyessé az alkalmazás során válik: egy igerészlet igazságának konkrét alkalmazása különböző kontextusokban eltérő lehet. Ez jelentéktelen különbségnek tűnhet, ám hihetetlenül fontos.

Miközben megpróbálod felismerni mit szeretett volna a szerző átadni az eredeti közönség számára, figyelj a következő szempontokra:

 1. Az ige olvasása közben tekints el kulturális hátteredtől és körülményeidtől.
 2. Ne keress rejtett jelentéseket, értelmezd azt szövegszerűen.
 3. Tartsd szem előtt a könyv általános összefüggéseit és történetét.
 4. Engedd, hogy az egyértelmű részek megvilágítsák a nehéz szakaszokat. Ne értelmezz újra egy egyértelmű bekezdést egy nehéz szakasz megértése után.
 5. Nézz utána a történelmi és kulturális háttérnek.
 6. Keress utána a nehezen érthető szavaknak vagy kifejezéseknek (pl. értelmező kéziszótár, idegen szavak szótára – a szerk.)

A megfigyelés során a fenti felvetések nagy részével nem foglalkoztunk. Nem vizsgáltuk a szakasz hátterét, és nem jártunk utána a nehezen érthető szavaknak. Itt az ideje, hogy megtegyük. Miután körültekintően megfigyeltük a szakaszt, és időt szántunk arra, hogy alaposan megértsük a szerző mondandóját, továbbmegyünk a megfigyelés során felmerült kérdések megválaszolására.

A következő héten további forrásokat nézünk meg, melyeket használhatunk az értelmezéshez. De most válaszoljunk a következő kérdésekre a mai IMÁK-versünkkel kapcsolatban, ami a Máté 24:35:

Az ég és a föld elmúlik, de amit én mondok, az soha nem múlik el: mindig érvényes marad.”

Értelmező kérdések:

 1. Ki beszél?
 2. Kihez beszél?
 3. Mit tudsz a hallgatóságról?
 4. Melyik időszakban zajlottak az események?
 5. Milyen kérdésekkel foglalkozik az igeszakasz?
 6. Megismétlődnek-e a Bibliában másutt a kifejtett gondolatok? Ha igen, hol?
 7. Vannak-e parancsok vagy tiltások az igerészben?
 8. Találsz-e magyarázatot arra, miért utasít, hogy tegyenek vagy ne tegyenek valamit?
 9. Hogyan segítik a környező versek az aktuális vers megértését?
 10. Milyen a szövegkörnyezet abban a részben, amelynek része ez a vers?

E kérdések megválaszolásához további forrásokat kell használnod, például egy Bibliatanulmányt vagy kommentárt, melyek kiválóan segítenek meghatározni a szakasz kulturális és történelmi összefüggéseit. Használhatod a környező részeket és verseket is, hogy tisztázd ezeket a kérdéseket.

Folytassuk Isten keresését továbbra is, ahogy tanulmányozzuk Igéjét! Ne feledd, célunk nem az, hogy megelégedjünk egy egyszerű üzenettel vagy ösztönző igazságmorzsával. A Biblia tanulmányozásának végső célja az, hogy megismerjük Istent, a jellemét, szívét, szentségét és kegyelmét. Bátorítunk, hogy ne fáradj és ne csüggedj el e csodálatos feladat során!

Forrás: https://lovegodgreatly.com/on-to-interpretation/
Fordította: Szaniszló Tünde
Kép: Vasadi Dubován Judith

Általa alkotva

„A láthatatlan Isten látható képmása az elsőszülött Fiú, aki minden teremtmény előtt született, s aki által Isten a mindenséget teremtette: a mennyei és földi lényeket, láthatókat és láthatatlanokat, a szellemi uralkodókat, fejedelmeket, hatalmasokat és kormányzókat. Mindezeket Isten a Fia közreműködésével, és a Fia számára teremtette.” – Kolossé 1:15-16

Ez a néhány Kolosséiaknak írt vers hihetetlen leírást nyújt Krisztus felsőbbrendűségéről. Nemcsak arról tájékoztatnak, hogy ki Jézus, hanem hihetetlen betekintést nyújtanak az Ő hatalmába és képességeibe.

Van néhány hihetetlen igazság, amelyet ebben a részben látnunk kell, tehát merüljünk bele együtt!

Kezdjük azzal, hogy tíz észrevételt írunk ki a részből. Ha emlékeztetőre van szükséged, tekintsd meg az előző bejegyzést néhány dologért, amit meg kell figyelni. Ne feledd, hogy a megfigyelés célja az, hogy csupán azt rögzítse, amit látunk. Még nem vonunk le következtetéseket, még nem alkalmazunk semmit.

Nagyszerű megfigyelési technika az ismételt szavak vagy kifejezések rögzítése. Látsz ismételt szavakat? Húzd alá őket a szakaszban.

Ezután jelölj ki minden igét. Az igék lehetnek mind cselekvések, mind állapotok. Vagyok, van, vannak, volt, voltak, lenni és voltunk, mind igék.

Mit észlelsz az ismételt szavak és igék megjelölése után? Ismétlődik valamilyen ige?

Ezen a héten azt vizsgáltuk, hogy Isten milyen módon tárja fel magát. Isten kinyilatkoztatja önmagát Szaván keresztül, de a teremtésben is feltárja magát. A Kolossé 1:15-16 szerint hogyan tárja fel Isten magát vagy jellemét a teremtésben?

A szerző egyszer megemlíti a teremtést, és kétszer azt mondja, hogy Krisztus teremtett mindent.

 • Mit állít a szerző, hogy Krisztus által teremtetett?
 • Miért lettek teremtve ezek a dolgok? Mi célból?

Miután időt töltöttél ezeknek a verseknek a megfigyelésével, mit fedett fel neked Isten? Ezen a héten a megfigyelésre összpontosítunk, de mivel a jövő heti célra is gondolunk, szánj némi időt arra, hogy elgondolkodj néhány olyan módon, amellyel életedben alkalmazhatod azt, amit megtanultál és megfigyeltél.

Barátaim, Isten hűséges. Megmutatta Magát a teremtésben és az Igében. Továbbra is felfedi magát nekünk. Ahogyan közeledünk hozzá, Ő hűséges és közelít hozzánk. Fussunk keményen továbbra is Ő utána. Ő a Teremtőnk, hűséges Megváltónk és szerető Atyánk. Minden Általa teremtetett. Megnyugodhatunk ebben az igazságban, biztosak lévén affelől, hogy semmi nem történhet meg velünk, ami nincs a Tervében és Céljai között.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/created-by-him/
Fordította: Szaniszló Tünde
Kép: Vasadi Dubován Judith

Az IMÁK Bibliatanulmányozási módszer

Mi, a Szeresd Nagyon Istent szolgálói, hisszük hogy Isten Igéje élő és ható. Hisszük, hogy a Szentírás szavai erőteljesek, valóságosak és relevánsak minden időben és minden kultúrában. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a Bibliát egy adott kultúra adott közönségének írták egy adott időben. Úgy gondoljuk, hogy a Biblia helyes értelmezéséhez értenünk kell az eredeti írások összefüggéseit és ismernünk kell a kor kultúráját.

Bibliatanulmányozásunk során az IMÁK-módszert használjuk, ami az Igevers, Megfigyelés, Átültetés és Köszönet/ Kérés szavak rövidítése. Teljesen más dolog csupán csak elolvasni egy igeverset, mint kapcsolatba kerülni vele azáltal, hogy megtanulsz lelassulni és TÉNYLEG elolvasni, mert így hirtelen elkezdenek az igazságok megvilágosodni számodra. Az IMÁK-módszer segít mélyebbre ásni és többet kapni annál, mint amit a felületes olvasás nyújthat. Lehetővé teszi, hogy ne csupán hallgatói, hanem cselekvői is legyünk annak, amit olvasunk (Jakab 1:22).

Minden olvasási tervünkben elolvassuk a Szentírás egy részét, majd néhány igeversre alkalmazzuk az IMÁK-módszert. Úgy gondoljuk, hogy ennek a módszernek a segítségével jobban megismerhetjük a Szentírást, ezáltal hatékonyan alkalmazhatjuk mindennapjainkra is.

Az IMÁK-módszer négy lépésből áll:

 1. Igevers – Egyszerűen csak másold le a verset a Bibliádból legalább egyszer. El fogsz csodálkozni azon, hogy Isten mi mindent fog felfedni számodra azáltal, hogy időt szánsz arra, hogy lelassulj és le is másold, amit olvastál. Segíthet, ha többször is lemásolod.
 2. Megfigyelés – Szánj időt az igeszakasz gondos megfigyelésére. Mit látsz a versekben, amiket olvasol? Ki a hallgatóság? Kihez beszél az író? Mely kulturális tényezők játszanak szerepet? Ismétlődnek szavak vagy gondolatok? Mely szavak ragadják meg a figyelmedet? Milyen irodalmi eszközöket használt az író?
 3. Átültetés – Miután alaposan megfigyelted mi történik az igeszakaszban, határozd meg a fő üzenetét vagy igazságát számodra. Itt válik Isten Igéje személyessé. Hogyan tudnád ezt a saját életedben is alkalmazni? Milyen változtatásokat kell létrehoznod? Van valamilyen lépés, amit meg kell tenned?
 4. Köszönet/ Kérés, amit imában fogalmazunk meg. Imádkozd Istennek a szavait, amiket olvastál. Ha Ő bármit felfedett előtted a tanulmányozás során, imádkozz érte. Ha rámutatott bármilyen bűnödre vagy hiányosságodra, valld meg. Imádkozz az igeszakasz üzenetének fényében.

Az IMÁK-módszer lényege abban rejlik, hogy miként működsz együtt Isten Igéjével és miként alkalmazod az életedre. Isten Szava erőteljes és hatékony. Isten Igéjével foglalkozni sohasem jelent elvesztegetett időt. Szánj időt arra, hogy alaposan tanulmányozd, fedezd fel Isten igazi jellemét és világra nyitott szívét.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-soap-bible-study-method/
Fordította: Szaniszló Tünde
Kép: Vasadi Dubován Judith