Ne tévesszenek meg a hazugságok

János levelei nehéz levelek, tele mély tanításokkal, figyelmeztetéssel, intéssel és bátorítással. Ennek egyik oka az, hogy addigra János kivételével már minden apostol meghalt. Ő maradt utoljára, ezért több tudós is úgy gondolja, hogy az „utolsó óra” kifejezés az apostoli kor végét jelzi. Mások úgy gondolják, hogy a kifejezés a Jézus feltámadása és második eljövetele között eltelt időre vonatkozik. Mi most éppen ezekben „az utolsó órákban” élünk.

Az egyik probléma, amivel akkoriban az egyháznak meg kellett küzdenie, a hamis tanítók, vagyis „antikrisztusok” megjelenése volt. Ez a kifejezés itt most nem egyetlen személyre vonatkozik, aki nagy hatalommal bír és sokakat megtéveszt. Itt azokat illeti a szerző ezzel a névvel, akik hazugságokat terjesztettek Jézusról, méghozzá szenvedélyesen és meggyőződéssel. Az „antikrisztus” szó jelentése Krisztus- vagy Messiásellenes, és ilyenből János korában több is akadt. Ezt a kifejezést nem azokra az emberekre használták, akik apróbb dolgokban tévedtek a tanításaik során; ezek az „antikrisztusok” az Írással teljesen ellentétes dolgokat tanítottak arról, hogy kicsoda Jézus és mit tett.

És hogy milyen tanításokkal álltak elő?

A hamis tanítók vagy „antikrisztusok” sok mindent tagadtak, köztük Jézus isteni mivoltát is. Nem hitték el, hogy Ő a világ Megmentője és Megváltója. Azt is tagadták, hogy Jézus az Atyától származott volna, szerintük Ő is csupán egy teremtmény volt. Némelyek közülük úgy gondolták, hogy nem az Atya Isten, hanem az angyalok teremtették a világot.

„Mi a legnagyobb hazugság? Az, ha valaki azt állítja, hogy Jézus nem a Messiás. Aki ezt mondja, az Krisztus ellensége, mert nem akarja elismerni az Atya-Isten és a Fiú hatalmát.” – 1 János 2:22

„Ha viszont ezt nem ismeri el, és nem akarja kimondani, akkor nem Istentől jött. Ez a Krisztus Ellenségének szelleme, akiről hallottátok, hogy el fog jönni a világra, és már itt is van.” – 1 János 4:3

„Mert sokan vannak szerte a világon, akik becsapják az embereket: letagadják, hogy Jézus Krisztus emberi testben jött el a világra. Aki ezt mondja, az hamis tanító, Krisztus ellensége.” – 2 János 1:7 

Sok időt tölthetnénk azzal, hogy azokat a veszélyes tanokat taglaljuk, amelyeket ezek az emberek vallottak, azonban napjainkban is sok hasonló esettel találkozunk. Vallásos emberekről beszélek, akik tudják, hogyan használják a megfelelő szavakat, mégis veszélyes dolgokat tanítanak, hiszen a Biblia állításaival teljesen ellentétes dolgokat állítanak. Úgy tűnik, mintha tudnák, miről beszélnek, de hamis evangéliumot hirdetnek, olyat, ami kockázatos, hiszen távol megakadályozza az embereket abban, hogy Jézusra, mint megváltásuk reménységére tekintsenek.

Ezektől a magával ragadó, frappáns, ám veszélyes tanításoktól úgy tudjuk megvédeni magunkat, ha ismerjük a Bibliát. Vértezd tehát fel magad az igazsággal!

Ne higgy vakon abban, amit mások mondanak, vess össze mindent Isten szavával, hogy lásd, mi az igazság. Ne engedd, hogy szórakoztató vagy új tanítások magukkal ragadjanak, bármennyire is jól éreznéd magadat tőlük. Az érzéseink nem mindig megbízhatóak, a szívünk pedig olykor csalfa.

„Romlott az ember szíve, minden másnál csalárdabb, javíthatatlan!” – Jeremiás 17:9

Ismerd a Bibliádat! Olvasd, tanulmányozd, imádkozz felette, beszéld meg másokkal és olvasd újra!

Minél jobban ismered az igazságot, annál könnyebben éred tetten a hazugságokat és maradsz meg szilárdan a tudásodban és Istenbe vetett hitedben.

Jézusre tekintve,

Forrás: https://lovegodgreatly.com/dont-be-deceived-by-lies/

Fordította: Szabó Eszter

Isten örökké tartó szavai

Elszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk szava örökké érvényes marad.” – Ézsaiás 40:8

Amikor először adtam át az életemet az Úrnak még fogalmam sem volt arról, hogy micsoda értéke van a Bibliának. Akkoriban csak párat ismertem a tízparancsolatból. Éppenséggel egy olyan gyülekezetbe jártam, amely a dicsőítést sokkal inkább előtérbe helyezte a bibliai tanításokkal szemben. Tehát, amennyire én tudtam, a Biblia nem volt más, csupán egy szabálykönyv.

Egészen addig, amíg Isten el nem kezdte felfedni magát előttem, nem ismertem az általa felkavart, olthatatlan szomjat és éhséget, hogy megismerhessem Őt. A gyülekezet többé már nem volt elég ahhoz, hogy oltsa a szomjam. A dicsőítés nem bizonyult elégnek ahhoz, hogy elérjem Őt.

Ki ez a Mindenható Isten, aki tökéletesen ismer és feltétel nélkül szeret? Mi a terve az életemre? Van egyáltalán helyem ebben a világban? Miért olyan nehéz az élet? Miben változna meg az életem akkor, ha az Ő szerető kezei közé helyezném?

Amikor válaszokra volt szükségem a Szent Szellem Isten Igéjére, a Bibliára irányította a figyelmemet.

Istentől származik az egész Írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen: minden tekintetben felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára.” – 2 Timóteus 3:16-17

A Biblia sokkal több egy szabálykönyvnél, egy önsegítő kézikönyvnél vagy egy Istenről és az ő népéről szóló tényekkel teli enciklopédiánál. A Biblia Isten élő, lélegző, mennyei kinyilatkoztatása önmagáról az emberek felé. 66 könyvében Isten beszámol az ő nagyszerű tervéről, melynek során Fián, Jézus Krisztuson keresztül megváltja az emberiséget.

Amit az Istennel folyatott szellemi utam elején még nem tudtam, az az, hogy Isten valódi megismeréséhez ismernem kell az Ő Igéjét. Megismerni Istent a Biblián keresztül választ ad legmélyebb szükségeinkre és az élet legbonyolultabb kérdéseire.

  • Ha a Biblia segítségével megismerjük Istent, a belé vetett hitünk megerősödik és elkezdünk ragaszkodni az ígéreteihez.
  • Ha a Biblia segítségével megismerjük Istent, az átformálja látásunkat mind a földi, mint pedig szellemi életünk tekintetében.
  • De mindenekfelett, ha a Biblia segítségével megismerjük Istent, akkor a szavak mögött meglátjuk Jézust, a testté lett Igét.

Mindig rácsodálkozok arra, hogy évszázadok múltán is, évről-évre a Biblia maradt minden idők legsikeresebb bestsellere. A Bibliát kb. 1500 év alatt írta meg több mint 40 különféle író isteni sugallatra. Ezek az emberek más korokból érkeztek, más volt a foglalkozásuk, a népcsoportjuk és a hátterük. Mégis, a Biblia örökké tart.

Nem számít az idő, a politikai változások, a szociális normák, a szellemi sokszínűség vagy a filozófiai elméletek… Isten szava megmarad. Isten szava pontosan az, ami Ő maga… mindig igaz, hibátlan, releváns, változhatatlan és rendíthetetlen. Egy olyan világban, amely állandóan változik, a hívőknek mindig lesz egy változhatatlan állandó az életükben: ez pedig Isten és az Ő szava.

Mert amit Isten kimond, az a szó, élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is: megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait.” – Zsidók 4:12

Azért olvassuk a Bibliát, hogy megértsük Isten szívét, hogy meghitt és egyedi módon találkozzunk vele, és hogy, elkerülhetetlenül egyre jobban hasonlítsunk hozzá.

Azért olvassuk a Bibliát, hogy általa megnyerjük Isten erejét. Isten Igéje egy fegyver, melyet arra használunk, hogy felülkerekedjünk a kísértés, a bűn és saját szenvedéseink felett ebben a bukott világban. Ez az az erő, amely megújítja elménket és helyreállítja szívünket Istenben. Ez az az erő, amely átformálja gondolatainkat, hozzáállásunkat és viselkedésünket.

Azért olvassuk a Bibliát, mert ez a mi fényünk ebben a sötét és összetört világban. Ez mutat utat Istenhez és az Ő akaratához akkor, amikor nem vesz minket körül más, csak káosz és üresség. Isten Igéje láthatóvá teszi az ösvényt, melyen járnunk kell és pontosan vezeti minden döntésünket és választásunkat. A legbiztosabb módja annak, hogy megtaláljuk Istent az életnek nevezett zűrzavarban az, ha kinyitjuk a Bibliánkat.

Isten teremtett minket önmagáért. Azonban ahhoz, hogy megismerjük, ismernünk kell az Ő Igéjét is. Bizalmas kapcsolatba kerülni Istennel megéri a befektetett időt, energiát és áldozatot, ami azzal jár, hogy olvassuk és tanulmányozzuk az Ő beszédét.

Isten Igéje sosem hagy cserben minket, mert Isten maga nem hagy minket cserben.

Isten szava örökké megáll, mivel Isten maga örökké megáll.

Hogyan imádkozhatunk érted, miközben Isten útmutatását és bölcsességét keresed az Ő Igéjében?

 

Kegyelem nektek és békesség,

Terria

 

Terria az SZNI bátorító és közösségi médiát kezelő csapataiban szolgál. Virginia államban él a férjével, és két gyönyörű egyetemista lány büszke édesanyja. Szenvedélyes célja, hogy lángra lobbantsa és bátorítsa a századfordulón élő nők generációit, hogy azok megragadják Isten igazságát és ragaszkodjanak is hozzá. A hétköznapokban szorgalmasan dolgozik; többnyire kórházakban láthatjuk ilyenkor, ahol meghallgatja a betegek történeteit, és megosztja a történeteit, és azt a szeretetet, mellyel Isten elárasztotta az életét. Bár Terria életének körülményei néha zűrzavarosak, Isten mindig megmutatja neki erejét és szeretetét.

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/gods-enduring-word/

A tudatlanság megtévesztése

Hallottad már a mondásokat, „Amit nem tudsz, az nem fáj” és a „Tudatlanság áldás”? Biztos vagyok benne, hogy a legtöbben igen. Azt hisszük, hogyha sötétben tapogatózunk valamivel kapcsolatban, akkor nem kell aggódni miatta vagy foglalkozni vele, illetve azt, hogy nem árthat nekünk. De tudatlannak, informálatlannak maradni dolgokkal kapcsolatban nagyon sok problémát okozhat nekünk.

Ha egy gyermek tudatlan az autókban rejlő veszélyre, sokkal valószínűbb, hogy az úttesten játszik vagy rohangál. Ha egy nő tudatlan a terhesség alatti dohányzás veszélyeivel kapcsolatban, kárt tehet a babájában. A tudatlanság félelemhez, aggodalomhoz, veszélyhez, sőt, akár halálhoz is vezethet.

A tanulmányunk során arról beszélgetünk, hogy az igazságot és ne a hazugságot higgyük el, de mielőtt ezt meg tudnánk tenni, tudnunk kell, hogy a hazugságok honnan származnak; és az egyik hely, ahol megszülethetnek, a saját tudatlanságunk.

Sokan közülünk tudatlanok arra nézve, hogy mit hisz a világ és ami még rosszabb, sokan tudatlanok Isten szavának igazságával kapcsolatban.

A tudatlanság Isten szavával kapcsolatban hamis hitelvekhez, gyenge hithez, hideg szívhez, bűnök széles skálájához vezet. Ezért Isten arra hív, hogy ismerjük és higgyünk az Ő igazságában, hogy ki tudjuk irtani a hazugságokat az életünkből.

  1. Isten arra hív, hogy ismerjük az Igazságot

Az Ószövetségben a papok feladata volt, hogy áldozzanak azokért az emberekért, akik tudatlanságból követtek el bűnöket (3 Mózes 4). Isten elvárta népétől, hogy ismerjék az Igazságot, mivel így tudták megvédeni magukat attól, hogy bűnt kövessenek el (Zsoltárok 119:11). Hányszor tettünk dolgokat tudatlanságból, amik végül rosszra fordultak?

Őszintén, tudatlannak maradni sokszor egyszerűbb. De bármilyen kemény vagy kényelmetlen legyen is az igazság, Isten elhívott arra, hogy ismerjük és felfedte nekünk azt. A Szavai között vannak, melyeket könnyen meg lehet érteni, vannak bonyolultabbak is. A Bibliád a napi kalauzod Isten és az Ő Igazságának szeretete és ismerete felé. És Ő azt szeretné, ha tényleg ismernénk azt.

  1. Isten arra hív, hogy elhiggyük az Igazságot

De nem elég ismernünk az Igazságot, el is kell hinnünk. Egy dolog tudni valamit az agyunkkal és egy másik dolog, ha a szívünkkel hisszük is. Ha hiszünk valamiben, akkor kiállunk érte és megvédjük, akár az életünk árán is.

Isten igazsága egyre inkább népszerűtlenné válik, csak akkor fogod követni és szeretni, ha tényleg hiszel benne. Ha harcolnunk kell a hazugságokkal, melyek szembejönnek velünk, csak akkor győzhetjük le őket, ha tényleg elhisszük, hogy az az igazi Igazság, amit Isten mond. Ha nem hisszük el, akkor csak fél szívvel fogunk harcolni és akkor esetenként bizony a hazugság nyer.

  1. Isten arra hív, hogy kipróbáljunk és továbbadjunk

Az 1 Thesszalonika 5:21 arra bátorít, hogy „mindent gondosan vizsgáljatok meg, hogy valóban Istentől származik-e! Ha igen, akkor ahhoz ragaszkodjatok.” Folyamatosan mérlegelnünk kell mindent, amit tanultunk, összevetve Isten szavával, hogy az, ami beépül a tudatunkba és beszivárog a szívünkbe biztos az Igazság legyen.

Mit hallasz a TV-ből? Mely gondolatok népszerűek a világban? Csak azért, mert a többség elhisz valamit, nem feltétlenül helyes és igaz is az. Valójában, az igazság gyakran népszerűtlen. Használd azt, amit az Írásból megtanultál arra, hogy azonosítsd és kigyomláld az életedből az igazságot.

De arra is elhívott minket, hogy túllépjünk a saját életünkön és rámutassunk a hazugságokra a közösségeinkben, a világban, sőt, akár a barátaink életében is. Ehhez azonban bölcsesség és tapintat kell, valamint sok-sok ima.

A tudatlanság nem áldás. A tudatlanság bűnhöz vezet, akár akarva, akár akaratlanul és a végén csak szenvedést okoz. Isten szava az Igazság, hiszen Isten az Igazság és ez békességet adhat nekünk.

 „Szívemben őrzöm szavaidat, mint rejtett kincseket, nehogy vétkezzem ellened!” – Zsoltárok 119:11

Jézusra tekintve,

Jen

 

Fordította: Virág Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-deceit-of-ignorance/