Úr mindenek felett

„Ezékiás király az Örökkévaló tetszése szerint uralkodott, ahhoz hasonlóan, ahogyan őse, Dávid király is tette.” – 2 Krónikák 29:2

Elég idős vagyok, így több amerikai elnök elnökségét is megéltem már. Némelyik elnökről úgy tűnt az alapján, ahogy az országot vezette, hogy közelebb van Istenhez, mint a többiek.

Az első elnök, akire gyermekkoromból emlékszem Ronald Reagan… igen, a ’80-as évek gyermeke vagyok. Még ma is emlékszem, ahogy egyik este, amikor a nagyszüleimnél aludtam, bekapcsoltuk a tévét és néztem, ahogy beszédet intéz az amerikai nép felé. Aznap éjjel, amikor a nagymamám lefektetett, élénken él bennem, ahogy azt mondta, „Angela, mindig imádkozz az elnökünkért. Nagyon fontos, hogy imádkozzunk értük, a védelmükért, és hogy Isten adjon nekik bölcsességet ahhoz, hogy vezetni tudják az országunkat.” Nem tudom, miért volt rám ez a rövid beszélgetés ilyen nagy hatással, de mélyen belém ivódott.

Mikeás azzal kezd, hogy számos fontos információt oszt meg velünk. Először is kiemeli, hogy amit elmond, az Istentől származik, ő csak közvetítő. Majd beszámol arról, honnan származik és hogy ószövetségi prófétai szolgálatának évei alatt, a Krisztus előtti 8. században, melyik három király uralkodott. Megtudjuk azt is, hogy Mikeás egy mezőgazdasággal foglalkozó közösségből származott. Mikeás könyvének további olvasásához kapcsolódóan ez egy lényeges információ. Látni fogjuk, hogy Mikeás közösségének tehetősebb tagjai, mind Júdában, mind Izráelben hogyan bántották kevésbé tehetős társaikat.

A három király, akiket Mikeás említ, nagyon különbözött egymástól…

Jótám (750-735) többé-kevésbé közömbös volt Isten iránt. A látvány kedvéért elvégezte a vallási szertartásokat, de a szíve nem volt benne. Áház (735-715) ellenben NAGYON gonosz volt. Nem volt közömbös, mint Jótám, hanem agresszíven küzdött Isten ellen. Ezékiás (715-686) teljesen az ellentéte volt. Szerette Istent és azon munkálkodott, hogy népét visszavezesse Hozzá.

Amikor ezekről a királyokról olvasok, eszembe jut a bölcsesség, amit évekkel ezelőtt a nagymamám megosztott velem: imádkoznunk kell a vezetőinkért. Mindegy, hogy „Jótám”, „Áház” vagy „Ezékiás” vezetése alatt élünk, imádkoznunk kell értük és közben úgy élni az életünket, hogy az dicsőséget hozzon Istenre… ahogy Mikeás tette. Arra hívattunk el, hogy küzdjünk napjaink elnyomása ellen és – ahogyan erre Mikeás is kér minket – éljünk a kegyelmet kiterjesztve, az igazságot biztosítva és Istennel alázatban járva.

Ne feledd, hogy Isten a legfőbb hatalom és akkor is munkálkodik, ha az uralkodó király szereti őt, de akkor is, ha nem… Isten Úr MINDENEK felett!

1. heti kihívás: Add tovább a nagymamám bölcsességét. Szakíts időt a héten arra, hogy imádkozz a miniszterelnökünkért és azokért, akik az országunkat, a városunkat, a közösségünket vezetik. Meg kell tanítanunk a fiatalabb generációt az imádság jelentőségére.

Beszélgessünk: Imádkozol rendszeresen országod vezetőiért? Megtanítottak erre már gyermekként?

Szeresd nagyon Istent,


Forrás: https://lovegodgreatly.com/lord-over-all/

Fordította: Szabó Eszter

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 2. hét / 2. nap

Isten meghallja a segélykiáltásunkat

Olvasd el: Jónás 2:3-4

IMÁK: Zsoltárok 31:22

Jónás a mély tenger szívében volt, víz és hatalmas hullámok vették körül. Kétségbeesetten a sötétben azon gondolkozott, hogy vajon Isten vele van-e még. Segítségre volt szüksége és nem fordulhatott máshoz, csak Istenhez.

Az volt az első gondolata a tenger közepén, hogy kiesett Isten látóteréből. Néha mi is így érezzük magunkat, ugye? Vannak helyzetek és nehézségek, mikor azt gondoljuk Isten elhagyott minket. Elfelejtjük, hogy Isten mindig meg fog hallgatni minket, mikor hozzá kiáltunk segítségért. Mindig. És ezt tette Jónás is. Az Úrhoz kiáltott, felismerte, hogy szüksége van Rá.

A Zsidókhoz írt levél 4:16 ezt mondja: “Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben.” Az ördög azt akarja, hogy Jézust megközelíthetetlennek gondoljuk, de mivel nekünk egy mindenható és együttérző Főpapunk van, ezért bátran jöhetünk az Ő trónusához.

Kihez fordulsz, mikor segítségre van szükséged? A házastársadhoz, egy baráthoz, tanácsadóhoz? Kit választasz először? Isten megsegít a szükségben. Neki nincs olyan, hogy túl nagy vagy túl kis kérés. Ő mindig hallja a te segélykiáltásodat.

 

Mennyei Atyám, a szívem megnyugszik, mert Benned bízom. Dicsőítelek, mert szemedet az igazakon tartod és füled hallja az ő kiáltásukat. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

1. és 2. Thesszalonika – 4. hét / 5. nap

Olvasd el!: 2 Thesszalonika 1:11-12

IMÁK: 2 Thesszalonika 1:11

Pál folyamatosan imádkozott Istenhez, hogy bátorítsa a thesszalonikai híveket arra, hogy Krisztushoz méltón járjanak az életben. A szíve azért kiáltott, hogy láthassa ahogyan Isten megdicsőül mindannyiuk életén keresztül és ezért közbenjárt értük, kérve Isten kegyelmét és erejét. Arra vágyott, hogy a thesszalonikaiak hite szilárddá fejlődjön és továbbra is erősen ellenálljanak a szenvedések közepette is.

Imádkozol azért, hogy a szeretteidben szilárd hit fejlődjön? Az egymásért való imádkozás alapvető része a győzedelmes keresztyén életnek. Ha bármikor csüggedést tapasztalsz, a legbölcsebb válasz rá az, ha megkérsz néhány istenfélő nőt, hogy imádkozzon azért, hogy szilárdan megállj a hitben.

 

Uram, szeretnék hozzád méltón, Téged megdicsőítve járni ezen a héten. Erősítsd meg a szívemben és szeretteim szívében a szilárd hitet. Ámen

 /YouVersion/

 Fordította: Virág Eszter

Félelem és aggodalom – 5. hét / 4. nap

Az ima szavai

Ha őszinték vagyunk, akkor valószínűleg bevallhatjuk, hogy voltak időszakok az életünkben, amikor nem akartunk, vagy úgy éreztük, nem lennénk képesek imádkozni. Gyászunk, érzelmeink, aggodalmaink vagy félelmeink annyira súlyosak voltak, hogy egyszerűen nem volt erőnk, vagy nem voltak meg a szavaink ahhoz, hogy Istenhez forduljunk imádságban.

Azokban az időkben, amikor úgy érezzük nem tudunk imádkozni, Isten segítséget nyújt. Ő adja nekünk a Szent Szellemet, hogy közbenjárjon az életünkben (Róma 8:20). Isten hallani akarja a dicséretünket és a panaszainkat is (Zsolt 55:16-17). Az ő vágya az, hogy ismerje a szívünket.

Az imádságban Istenhez fordulás az Ő jelenlétét és békességét eredményezi. Nem szabad attól félnünk, hogy nem állunk készen Istenhez menni. Ő mindig készen áll fogadni bennünket. Krisztus által “fogadhatókká” váltunk, legyünk bármennyire is megtörtek.

Mi tart vissza attól, hogy aggodalmaiddal Istenhez fordulj? Mennyei Atyád azt akarja, hogy mindennel kapcsolatban Hozzá menj. Arra vágyik, hogy hallja azt, ami a szíveden van. Mi kell ahhoz, hogy ma megtedd a kereszthez vezető utat?

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Fiadon, Jézuson keresztül lehetővé tetted, hogy hozzád járuljak. Köszönöm, hogy megviselten, megtörten is Eléd jöhetek. Segíts Uram, hogy ma ki tudjam önteni Neked a szívemet. Ha nincsenek szavaim, add nekem a Te Szent Szellemedet, hogy megtaláljam a hangomat. Köszönöm, hogy mindenen keresztül szeretsz engem. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Virág Eszter

Hadban állunk

Mert ez az Örökkévaló szolgáinak öröksége, hogy magam szolgáltatok nekik igazságot!
    — mondja az Örökkévaló.” (Ézsaiás 54:17)

Olvastad már a Csűrcsavar leveleit C.S. Lewis tollából? Ha nem, akkor mindenképpen tedd meg. Ez a könyv az egyik kedvencem.

Ezen a képzeletbeli történeten keresztül Csűrcsavar és unokaöccse karakterével C.S. Lewis napvilágra hozza azt a sötét spirituális háborút, amelyet napi szinten folytatunk. Csűrcsavar 31 levelet ír unokaöccsének, tanítva, hogy hogyan kell kísérteni az embereket és visszatartani őket attól, hogy keresztyénné váljanak.

Nem számít, hogy mennyire nem akarunk erről beszélni vagy akár gondolni sem rá, háborúban állunk… Minden.Egyes.Nap. és erre világít rá a Csűrcsavar levelei. Elhúzza a spirituális “függönyt”, és bepillantást enged abba a láthatatlan küzdelembe, ami körülöttünk tombol.

  • Jó vs. rossz
  • Szabadság vs. félelem
  • Isten Igazsága vs Sátán Hazugságai

Ez a küzdelem az idők kezdete óta tart és minden egyes nappal folytatódik, de kedves barátom, ne csüggedj emiatt. Azokon a napokon, amikor úgy érzed elborítanak a félelem hullámai, emlékezz, hogy Jézus meghalt a kereszten és a halála biztosította számodra az ellenség feletti győzelmet. Jézus által többé nem a félelem áldozata, hanem annak legyőzője vagy.

Az 1Péter 5-ben, Péter arra int, hogy legyünk éberek. Éberek a küzdelemre. Nem arra figyelmeztet, hogy a küzdelem miatt félelemben éljünk, hanem arra, hogy ismerjük fel, létezik. Ez a fejezet úgy írja le a Sátánt, mint ordító oroszlánt, aki szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Ez a leírás nem a félelemkeltés végett adatott nekünk, hanem azért, hogy felhívja a figyelmünket a veszélyre és az indokra, hogy miért kell éberen, ön-kontrollal élnünk az életünket.

A spirituális háború felismerése az első lépés a győzelem felé.

A következő lépés pedig Isten szaván keresztül történik.

A Máté 4-ben látjuk, hogyan támad a Sátán Jézusra, nem meglepő… kísérti őt. Azáltal, hogy madártávlatból rálátunk erre az eposzi küzdelemre fontos leckét kapunk, azt, hogy Jézus visszavágott. A Sátán egymás után kínált fel neki dolgokat, amikre Jézus mindig az Igazsággal, Isten szavával felelt. Nekünk is ezt kell tennünk.

Barátaim, elfelejtettük volna Isten szavának erejét? Imádsággal és Isten szavával meg tudjuk nyerni ezt a küzdelmet, amennyiben figyelmünket az Igazságra, az Írásra, Jézusra szegezzük.

Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy félelemben éljünk… hanem azért, hogy szabadon.

A Szentlélek és az ÉLŐ Ige erején keresztül megadta nekünk az eszközöket arra, hogy megnyerjük a harcot! De fel kell ismernünk, hogy harcban állunk ahhoz, hogy vissza tudjuk verni a támadásokat. Van egyensúly aközött, hogy a Sátán támadásaira éberen éljük az életünket és mégis a félelem nélküli életet választjuk, mert tudjuk, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van (1János 4:4)! Barátom, nem vagy egyedül a küzdelemben… egy pillanatig sem. Isten mindig veled van!

Emlékezz, a Sátán és Isten nem egyenlő felek. A Sátánt szorítják korlátjai, míg Isten korlátok nélküli.

Ezért legközelebb, ha harcba kerülsz, tedd ezt:

  1. Légy őszinte és ismerd el, csatát vívsz – nevezd annak, ami. Azáltal, hogy megnevezed, hatalmad lesz felette.
  2. Imádkozz és kérd Isten segítségét. Légy őszinte az imádságban. Isten készen áll, hogy segítsen.
  3. Olvasd Isten szavát, hogy bátorságot, éleslátást és bölcsességet szerezz. Isten az Igéjén keresztül beszél hozzánk. Olvasd és emlékezz az ígéreteire.
  4. Dicsérd és imádd Őt a viharok közepette is. Lehet, hogy a körülményeid nem fognak megváltozni, de a nézőpontod igen. Az Istenünk hatalmasabb minden viharnál, amivel szembe kell néznünk.

“A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” János 16:33

Barátaim, ne feledjétek, hogy mi a feltámadt Királyt szolgáljuk, aki értünk harcolt és győzött! Legyőzte a világot!!!

Beszélgessünk: Hogyan látod Istent munkálkodni az életedben, hogyan segít elérni a győzelmet egy bizonyos csatában?

Szeresd Nagyon Istent!

Angela

 

Fordította: Virág Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/we-are-in-a-war/

Jakab – 4. hét / 4. nap

Jakab arra bátorítja a Krisztusban hívőket, hogy minden körülmények között imádkozzanak: leírja az ima erejét, amely képes gyógyítani, bátorítani és felemelni a hívőt. Az őszinte ima során a hívő szavai, tettei, és motivációi teljes mértékben egységet alkotnak, és tökéletesen alá vannak vetve Istennek.

Mennyire fontos az életedben az imádság? Mire hív Isten, hogy kiért és kivel imádkozz? Jézus az öröm ígéretével kecsegtet minket, bármit is kérünk az Ő nevében. Mi az, amiért imádkozol miközben Istent szolgálod és Jézusért élsz?

 

Mennyei Atyám, micsoda elképesztő és csodálatos kiváltság az, hogy bátran jöhetünk a Te kegyelmi trónusodhoz! Uram, kérlek, segíts az imát kitartóan fontossá tenni az életemben. Kérlek, növeld az étvágyam és a szomjam, hogy egy még közelebbi kapcsolatra vágyjak Veled! Emlékeztess, hogy az ima legyen az első reakcióm akár jó, akár rossz dolgok történnek velem. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

 

Mindenért adjatok hálát – 2. hét / 1. nap

Hálaadás és imádság

Imáinkat át kell, hogy szője a hálaadás. Amikor másokért közbenjárunk, dicsérhetjük Istent a megváltás azon bizonyítékaiért, melyeket egymás életében tapasztalunk. Mint Krisztus testének tagjai, közös feladatunk Isten dicsőségét felmutatni ebben a sérült világban. Reménységgel tekinthetünk előre a Menny felé, szívünk repesve vár, mert tudjuk, hogy egy dicső napon majd megláthatjuk Jézust szemtől szemben. Bár nem láthatjuk egyelőre Jézust testben, egyre mélyebb és bensőségesebb kapcsolatra törekszünk Megváltónkkal, miközben az Ige mélyére ásunk és csiszolódik hitünk az ő példájának követése által.

Gondolkodj el azon, hogyan munkálkodik Isten a te életedben és a családtagjaid, barátaid szívében. Miként növekszel Isten megismerésében? Hogyan változtat meg téged gyökeresen a Szentlélek? Emeld az égre a szemed, és adj hálát Istennek, aki a szerzője és a bevégzője a te hitednek.

Uram, köszönöm, hogy szeretsz minket és tanítasz élni. Szívünk csendesen azért könyörög, hogy téged mélyebben megismerhessünk. Segíts, hogy bátorítani tudjuk testvéreinket Krisztusban, hogy kitartsanak végig. Segíts növekedni hitben és az egymással való közösségben. Ámen

(YouVersion)

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

1. hét / 3. nap – Megtörve és megváltva

“Aki az Örökkévalóhoz imádkozik, azt ő meghallgatja, és kimenti minden bajából. Közel van a megtört szívűekhez, és megmenti a reményvesztett lelkűeket.” (Zsoltárok 34:17-18)

Megtört szív – nincs talán olyan ember a Földön aki nem ismerné ezt a fogalmat. Sokan fizikailag is megtapasztalják ezt, ha hirtelen érzelmi stressz éri őket, például egy szerettünk halála is kiválthat szívrohamot, hirtelen szívhalált vagy stressz okozta kardiomiopátiát, más néven megtört szív szindrómát. De a legtöbb embernek ilyen súlyos következmények nélkül is összetörik a szíve, amikor csalódásban van része, kiábrándul vagy elveszti a reményt.

Az én szívem sokszor összetört már – volt mikor emberek, volt mikor helyzetek alakították úgy az életem, hogy elveszítettem a reményem. Édesapám elhagyta a családunkat mikor én még kisgyermek voltam. Édesanyám mindent próbált megadni nekünk – amiért nagyon hálás vagyok – de az apai szeretetet és védelmet nem tudta pótolni. Istenről akkor sokat még nem tudtam, így nem volt kihez meneküljek a fájdalmaimmal. Elkezdtem én kitölteni az űrt amit ez a veszteség okozott – majd egyik csalódás ért a másik után és már odáig eljutottam, hogy el akartam dobni az életem.

De akkor valami történt – lehajolt hozzám Isten és megérintett. Imádkoztam és a fenti igevers életbe lépett az én életemben is. Sajnos nem jól kerestem Istent és bár Ő próbált közel maradni hozzám, én nem tettem meg mindent a kapcsolatunkért. De Isten hűséges és nem mondott le rólam!

„Térjetek vissza hozzám, hűtlen gyermekeim! Akkor kigyógyítalak titeket a hűtlenségből.” „Igen, hozzád jövünk, mert te vagy az Örökkévaló, te vagy Istenünk!  (Jeremiás 3:22)

Csodálatos módon rám talált újra 19 évesen – erre egy párkapcsolati csalódást használt fel. Bár lázadással indult a megtérésem, rájöttem nem Isten a hibás a történtekért és hálás lehetek Neki, mert elvett valamit, ami igazán nem is volt az enyém soha és csak a káromra volt. Begyógyította az összes sebem és új élettel ajándékozott meg.

„Eltévedt juhaimat megkeresem, amelyik elkószált, visszahozom, a törött lábút bekötözöm, a gyengét erősítem, az erőseket szemmel tartom. Pásztorolom mindegyiket, ahogyan kell, igazsággal és ítélettel. (Ezékiel 34:16)

Nagyon sok idő kellett, amíg Isten igazán az Atyámmá vált és nem vetítettem ki rá a földi apai modellt. Betöltötte az űrt, ami már kicsi korom óta ott tátongott a szívemben és újra lett reményem! Amiért különösen hálás vagyok, hogy egy csodálatos férjjel ajándékozott meg, aki minden nap érezteti velem, hogy mennyire szeret és védelmez minden erejével – az Úr kárpótolt az elveszített évekért.

Ezzek az igeverssel szeretném befejezni a bizonyságtevésem és bátorítani titeket: “Hozzád kiáltottak és megmenekültek; benned bíztak és nem szégyenültek meg.” (Zsoltárok 22:6) Bízzunk az Úrban teljes szívünkből, keressük az Ő közelségét és újra visszatalál hozzánk a remény, mert hűséges Istenünk van – Aki soha el nem hagy bennünket.

Isten áldjon benneteket kedves testvérnőim,

Csilla

Save

Save

Honnan Tudhatod, Hogy Isten Megbocsát Neked?

ima

Ma szeretnék  az Isten Megbocsát Neked c. könyv könyv különböző részeiből idézni néhány nagyon fontos részt. Ha olvastad már, akkor itt a lehetőség felidézni pár részletet, ha pedig még nem olvastad, akkor kérlek, tarts most velem!

Emlékeztek még, mit írt Sally az előszóban?

„ANYA, AKKOR is szeretsz, amikor hibázok?”  Az én drága tinédzserem évekkel ezelőtt szinte magzati pózba görnyedt össze a díványon, miközben mélyen bánkódott egy elkövetett bűne felett és hibáztatta magát meggondolatlan viselkedése miatt.

„Akkor is szeretlek, ha 10 000 hibát követsz el. Szeretlek, mert hozzám tartozol. Szeretlek azoknak a hibáknak ellenére is, amiket még el sem követtél. Annyira értékes vagy nekem, hogy alig tudom megállni, hogy össze-vissza be puszilgassam a fejed, most azonnal.”

Az igazság az, mindannyian tudjuk, hogy legbelül sérültek vagyunk. Szeretnénk jók lenni, türelmet gyakorolni, nagylelkűnek lenni, mégis, kicsinzes énünk vádol minket a hibáink, bukásaink miatt, mert nem  tudunk megfelelni napi szinten a saját elvárásainknak. Tudjuk, hogy sokféle módon el fogunk térni attól az úttól, amit Isten nekünk szánt. Azonban most, hogy 63 éves lettem, megtanultam, hogy az Ő szeretete irántam természetfeletti, és megbocsájtása minden napra érvényes. Isten kegyelme örökké tart. Ez az igazság megváltoztatta az életemet.” (Sally – Love God Greatly)

És mi a helyzet veled drága barátom? Volt már olyan, hogy te is megkérdőjelezted, hogy Isten meg fogja-e bocsátani valamely bűnödet? Féltél már attól, hogy egy bizonyos tetted már túl sok ahhoz, hogy az Úr megbocsássa azt neked?

Hála Istennek, Ő nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.  Zsoltárok 103:10

Hajlamosak lehetünk arra, hogy úgy gondoljuk, érdemtelenek vagyunk Isten szeretetére és megbocsátására. Igen, valóban azok vagyunk. Mindannyian. Ez azonban mit sem változtat Isten irántad érzett szeretetén.  ISTEN SZERET TÉGED. Jézus érted is meghalt, hogy TE élhess, megbocsátást kaphass, lebontsa a közted és az Atya között lévő elválasztófalat és ezáltal újra személyes kapcsolatod lehessen Istennel.

„Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az el ne pusztuljon, hanem örök életet kapjon” (János 3:16).

Igen, TUDHATOD, hogy Isten megbocsátott neked.

Ha még nem tetted meg eddig, ne várj tovább, s FOGADD EL  JÉZUST , a megváltáshoz vezető egyetlen utat…

Elfogadni Jézust, mint Megváltódat nem a tetteidről szól, hanem arról, hiszel-e abban, amit Ő megtett érted.

A te részed az, hogy felismered a bűnösségedet, elhidd, hogy Jézus meghalt érted és kéred az Ő bocsánatát, minden bizalmadat a kereszten elvégzett munkájába vetve.

Isten Igéje szerint: „Ha tehát megvallod, hogy Jézus az Úr, mert a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert belül, a szívekben jön létre az a hitbeli meggyőződés,  amely Isten számára elfogadhatóvá tesz bennünket, és ha a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk, akkor üdvözülünk.” (Róma 10:9-10)

Hogy megy ez a gyakorlatban? Mondhatsz egy egyszerű őszinte imát (akár most azonnal), például a következő szavakkal:

Istenem!

Tudom, hogy bűnös ember vagyok.

Nem akarok még egy napot úgy leélni, hogy nem fogadtam el a Te szeretetedet és megbocsátásodat.

Kérlek, bocsáss meg nekem!

Elhiszem, hogy meghaltál a bűneimért és feltámadtál a halálból.

Alárendelem magam Neked teljesen.

Kérlek, légy az életem Ura!

Segíts, hogy elfordulhassak a bűneimtől és Téged tudjalak követni!

Taníts, hogy mit jelent szabadon élni a Te kegyelmedben,

És segítsd, hogy növekedhessek a Te utadon járva,

Hogy egyre jobban megismerhesselek.

Ámen!

Ha elmondtad ezt az imát (vagy egy hasonlót a saját szavaiddal), megtennéd, hogy küldesz nekünk egy e-mailt a következő címre: [email protected] ? Szeretnénk neked segíteni ennek az izgalmas utazásnak az elkezdésében, amit Isten gyermekeként fogsz megtenni.