Hazugság helyett igazság – 2. hét / 1. nap

Ki kell érdemelned Isten szeretetét

Olvasd el!: Efézus 2:8; 1 János 4:19

IMÁK: Efézus 2:8

Számos vallásban az a hit él, hogy ki kell érdemelni egy magasabb hatalom szeretetét. Ez a hazugság beszivárgott egyes keresztények életébe is. Az emberek aggódva töprengenek, hogy vajon elég jók-e ahhoz, hogy Isten elfogadja őket? Úgy gondolják, hogy a megváltás egy cél, amit el kell érni, nem egy ajándék, amit el lehet fogadni.

A Biblia egyértelműen kimondja, hogy a megváltás, Isten irántunk való csodálatos szeretetének az eredménye. Kegyelmének megnyilvánulására hittel válaszolhatunk, és ez az egyetlen dolog, amivel ki lehet érdemelni az Istennel való kapcsolatot. Isten már akkor szeretett minket, mielőtt bármit is tehettünk volna érte, mielőtt bármilyen érzelmet is táplálhattunk volna feléje. Semmit sem tehetünk, ami elválaszthatna minket az Ő szeretetétől.

Ezért az Igazságért, biztonságban és szabadon közeledhetünk Istenhez. Nem kell tartanunk Tőle, mikor nem teljesítjük az Ő szent elvárásait – gondoskodott rólunk az Ő kegyelme által. Inkább örüljünk az Ő jóságának és éljünk hálás életet. Kegyelem által lettél megváltva!

Amint ma a hitedre gondolsz, milyen formában próbáltad kiérdemelni Isten szeretetét ahelyett, hogy teljes szívből elfogadtad volna az Ő kegyelmének ingyen ajándékát?

Mennyei Atyám, köszönöm kegyelmed csodálatos ajándékát. Nem tudtam volna kiérdemelni. Ami nekem nem került semmibe, az a Te Fiad életébe került. Imádkozom, hogy mindig emlékezzek Jézus értem hozott áldozatára és azt megbecsülve éljem az életem. Jézus nevében, Ámen

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

A tudatlanság megtévesztése

Hallottad már a mondásokat, „Amit nem tudsz, az nem fáj” és a „Tudatlanság áldás”? Biztos vagyok benne, hogy a legtöbben igen. Azt hisszük, hogyha sötétben tapogatózunk valamivel kapcsolatban, akkor nem kell aggódni miatta vagy foglalkozni vele, illetve azt, hogy nem árthat nekünk. De tudatlannak, informálatlannak maradni dolgokkal kapcsolatban nagyon sok problémát okozhat nekünk.

Ha egy gyermek tudatlan az autókban rejlő veszélyre, sokkal valószínűbb, hogy az úttesten játszik vagy rohangál. Ha egy nő tudatlan a terhesség alatti dohányzás veszélyeivel kapcsolatban, kárt tehet a babájában. A tudatlanság félelemhez, aggodalomhoz, veszélyhez, sőt, akár halálhoz is vezethet.

A tanulmányunk során arról beszélgetünk, hogy az igazságot és ne a hazugságot higgyük el, de mielőtt ezt meg tudnánk tenni, tudnunk kell, hogy a hazugságok honnan származnak; és az egyik hely, ahol megszülethetnek, a saját tudatlanságunk.

Sokan közülünk tudatlanok arra nézve, hogy mit hisz a világ és ami még rosszabb, sokan tudatlanok Isten szavának igazságával kapcsolatban.

A tudatlanság Isten szavával kapcsolatban hamis hitelvekhez, gyenge hithez, hideg szívhez, bűnök széles skálájához vezet. Ezért Isten arra hív, hogy ismerjük és higgyünk az Ő igazságában, hogy ki tudjuk irtani a hazugságokat az életünkből.

 1. Isten arra hív, hogy ismerjük az Igazságot

Az Ószövetségben a papok feladata volt, hogy áldozzanak azokért az emberekért, akik tudatlanságból követtek el bűnöket (3 Mózes 4). Isten elvárta népétől, hogy ismerjék az Igazságot, mivel így tudták megvédeni magukat attól, hogy bűnt kövessenek el (Zsoltárok 119:11). Hányszor tettünk dolgokat tudatlanságból, amik végül rosszra fordultak?

Őszintén, tudatlannak maradni sokszor egyszerűbb. De bármilyen kemény vagy kényelmetlen legyen is az igazság, Isten elhívott arra, hogy ismerjük és felfedte nekünk azt. A Szavai között vannak, melyeket könnyen meg lehet érteni, vannak bonyolultabbak is. A Bibliád a napi kalauzod Isten és az Ő Igazságának szeretete és ismerete felé. És Ő azt szeretné, ha tényleg ismernénk azt.

 1. Isten arra hív, hogy elhiggyük az Igazságot

De nem elég ismernünk az Igazságot, el is kell hinnünk. Egy dolog tudni valamit az agyunkkal és egy másik dolog, ha a szívünkkel hisszük is. Ha hiszünk valamiben, akkor kiállunk érte és megvédjük, akár az életünk árán is.

Isten igazsága egyre inkább népszerűtlenné válik, csak akkor fogod követni és szeretni, ha tényleg hiszel benne. Ha harcolnunk kell a hazugságokkal, melyek szembejönnek velünk, csak akkor győzhetjük le őket, ha tényleg elhisszük, hogy az az igazi Igazság, amit Isten mond. Ha nem hisszük el, akkor csak fél szívvel fogunk harcolni és akkor esetenként bizony a hazugság nyer.

 1. Isten arra hív, hogy kipróbáljunk és továbbadjunk

Az 1 Thesszalonika 5:21 arra bátorít, hogy „mindent gondosan vizsgáljatok meg, hogy valóban Istentől származik-e! Ha igen, akkor ahhoz ragaszkodjatok.” Folyamatosan mérlegelnünk kell mindent, amit tanultunk, összevetve Isten szavával, hogy az, ami beépül a tudatunkba és beszivárog a szívünkbe biztos az Igazság legyen.

Mit hallasz a TV-ből? Mely gondolatok népszerűek a világban? Csak azért, mert a többség elhisz valamit, nem feltétlenül helyes és igaz is az. Valójában, az igazság gyakran népszerűtlen. Használd azt, amit az Írásból megtanultál arra, hogy azonosítsd és kigyomláld az életedből az igazságot.

De arra is elhívott minket, hogy túllépjünk a saját életünkön és rámutassunk a hazugságokra a közösségeinkben, a világban, sőt, akár a barátaink életében is. Ehhez azonban bölcsesség és tapintat kell, valamint sok-sok ima.

A tudatlanság nem áldás. A tudatlanság bűnhöz vezet, akár akarva, akár akaratlanul és a végén csak szenvedést okoz. Isten szava az Igazság, hiszen Isten az Igazság és ez békességet adhat nekünk.

 „Szívemben őrzöm szavaidat, mint rejtett kincseket, nehogy vétkezzem ellened!” – Zsoltárok 119:11

Jézusra tekintve,

Jen

 

Fordította: Virág Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-deceit-of-ignorance/

Béke és kegyelem

Pál ugyanazokkal a szavakkal zárja a második thesszalonikai levelet, amikkel kezdte: béke és kegyelem. Szavakkal, melyek bátorításul szolgáltak a híveknek az üldöztetés és a megpróbáltatások idején.

És milyen csodás zárásai ezek a szavak a tanulmányunknak is!

Béke és kegyelem neked, kedves barátom.

Miután 6 hetet töltöttünk a thesszalonikai gyülekezettel, emlékeztetőt kaptunk arra, hogy a béke nem kívülről jön, hanem Jézustól.

A világ megpróbálhatja ellopni a békédet. De légy bátor és állj ellen, hiszen a Béke Istene veled van most és veled lesz mindig, bármilyen körülményekkel kell is szembenézned.

Mivel ez az utolsó napunk így együtt, hadd legyek őszinte: az elmúlt néhány évben nagyon nehéz volt számomra megtartani ezt a békét.

És ez egy olyan dolog, amit eddig sosem mertem kimondani, tudod? Misszionárius vagyok, a hit, a cselekvés asszonya. Én vagyok a bátor, aki szolgálni akar Istennek, mindegy mibe kerül.

Azonban, az éjszaka közepén, amikor a Facebookot bezártam és a látszat lehullott, akkor csak én voltam a bizonytalanságaimmal, a kételyeimmel, a félelmeimmel. Itt kell maradnunk? El kéne mennünk máshová? Tényleg ez Isten akarata? Tényleg át kell mennünk mindezen? Vagy van valamiféle mártír-szindrómánk? Ez az a hely, ahol fel akarom nevelni a gyermekeimet? Megéri mindez?

Ez és számtalan ezekhez hasonló kérdés jutott eszembe újra és újra, és nemcsak Isten életemre vonatkozó akaratában kezdtem kételkedni, hanem a szeretetében is… miért engedi, hogy annyi gonosz érjen el minket, ha Neki szolgálunk?

Engedtem, hogy a tolvaj belopódzon és ellopja a békémet.

De nézzük meg, hogy mit mond Pál a levele végén…

…Maga a békesség Ura adjon nektek mindig minden körülmények között békességet.

Mindig, minden körülmények között.

Megtanultam, hogy a békességem abból származik, ha átengedem Istennek az irányítást. Abból, hogy megértem, a színfalak mögött munkálkodik az én javamra és az Ő dicsőségére. Abból, hogy elfogadom Isten rám és a családomra vonatkozó akaratát.

Jelenleg azt akarja, hogy ne egy csinos kis házban éljünk. Nem azt, hogy bővelkedjünk földi javakban. Nem azt, hogy csendben, kényelemben éljünk. Azt akarja, hogy elviseljük a szűkölködést, a veszélyt, az egymást követő próbatételeket. Hogy küzdjünk, hogy elviseljünk, hogy szembenézzünk az ellenállással, az elbukással és újra felkeljünk.

Azt akarja, hogy küzdjek a béke megtartásáért. És a küzdelem – és a győzelem – egyetlen módja, ha térden állva vívom ezt a csatát. Ha átadom Neki mindenemet. Az elvárásaimat, a követeléseimet, egy más életről szóló gondolataimat, a kényelmemet, a szűkölködésemet. Ha mindezt Neki adom. Minden nap. Akkor és csak akkor, megtapasztalhatom békéjét mindig, minden körülmények között. A kis és a nagy dolgokban is. A fontos, kiemelkedő dolgokban és a rutinban is.

Ne engedd, hogy lelked ellenséged belopódzon és ellopja a békédet! Harcolj!

„Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” Jakab 4:7

Tudom, hogy nehéz időkben egyszerűbb, ha engedjük, hogy a kételyeink és félelmeink eltöltsék a gondolatainkat és a szívünket. De azt is tudom, hogy az Isten akarata szerinti élet– bármilyen nehéz is vagy bármennyire is különbözik attól, amit mi elképzeltünk – az egyetlen, ami mindig, minden körülmények között békét ad nekünk.

Add át magad Isten akaratának és nyugodj meg! Hagyd, hogy a Sátán magával vigye félelmeidet és engedd, hogy Isten betöltse a szívedet az Ő tökéletes békéjével.

 

Az Ő szolgálatában megelégedve,

Edurne

 

Edurne férjével és három gyermekével Puerto Ayacuchoban, Venezuelában él, ahol misszionáriusként szolgálnak az amazonasi esőerdő törzsei között. Szenvedélyesen szeretné segíteni a nőket és a gyermekeket, hogy megértsék Isten Igéjét és abban, hogy növekedjenek és világítsanak a hitben. Szolgál a Szeresd Nagyon Istent nemzetközi csoportjában és emellett vezeti az SZNI Spanyolországot. Megtalálhatod Edurne-t és csapatát az Ama A Dios Grandemente oldalon.

 

Fordította: Virág Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/peace-and-grace/

1. és 2. Thesszalonika – 4. hét / 4. nap

Olvasd el!: 2 Thesszalonika 1:9-10

IMÁK: 2 Thesszalonika 1:10

A megváltozott élet tanúsítja, hogy az Evangélium igaz. Pál példája bizonyítja, hogy Jézus milyen hatékonyan tudja megváltoztatni az ember örökkévaló sorsát. Az, hogy hozzájutunk-e az örökségünkhöz, azon múlik, hogy hogyan válaszolunk a Jó Hírre. Krisztus győzedelmes visszatértének napja dicsőséges lesz azok számára, akik hitüket Krisztusba vetették bűneik bocsánatáért. Azonban azok, akik a bűnt dicsőítették és elutasították Krisztust, végtelen büntetést kapnak a Pokolban, teljesen elválasztva Istentől.

Bizonyságtételed megosztása megváltoztathatja egy elveszett lélek örökkévaló sorsát. Ezen a héten kivel tudnád megosztani a történetedet? Kérd Istent, hogy adjon bátorságot ahhoz, hogy kinyisd a szád, hogy életet és békét szólhass egy szerettednek, aki jelenleg az örök pusztulás útján jár.

 

Uram, Istenem, köszönöm neked a keresztet és azt, hogy megváltozott az életem. Segíts engem megosztani a bizonyságomat ezen a héten valakivel, akinek szüksége van a szabadításodra. Ámen. 

 /YouVersion/

 Fordította: Virág Eszter

1. és 2. Thesszalonika – 4. hét / 2. nap

Olvasd el!: 2 Thesszalonika 1:3-4

IMÁK: 2 Thesszalonika 1:3-4

Pál megdicséri a thesszalonikai híveket a lelki fejlődésükért. A lelke megtelt Isten iránti hálával, hiszen a fiatal gyülekezetért elmondott imái választ kaptak. Erős bizonyítékát látja egy virágzó gyülekezetnek – ami a szenvedéseik közepette is Istenbe vetett rendíthetetlen hitük eredménye – valamint az egymás iránti szeretetteljes szolgálatnak.

Te is ünnepled nővéreid Krisztusban való lelki fejlődését? Ahelyett, hogy azokra a negatív példákra és emberekre összpontosítanál, akikben csalódtál, meg kell erősítenünk azokat az embereket, akik egészséges döntéseket hoznak az Isten követésében. Emellett meg kell vizsgálnunk a saját szívünket is, vajon növekszik-e benne a hit és a szeretet?

 

Uram, azt szeretném, ha a beléd vetett hitem növekedne. Segíts, hogy önzetlenül tudjak másokat szeretni és állhatatosan kövesselek Téged! Ámen. 

 /YouVersion/

 Fordította: Virág Eszter

1. és 2. Thesszalonika – 2. hét / 4. nap

Olvasd el!: 1 Thesszalonika 4:9-12

IMÁK: 1 Thesszalonika 4:11-12

Pál folytatja a Thesszalonikaiak gyakorlati figyelmeztetését arra vontkozólag, hogyan tegyenek Isten kedvére. Arra bátorítja őket, hogy három dolgot tegyenek: nagyobb szeretetet tápláljanak egymás iránt, csendesen éljenek és a maguk dolgával törődjenek, és hogy kemény munkával keressék meg kenyerüket. Pál arra szólít fel minket, hogy cselekvés által növeljük tovább hitünket, ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy már “megérkeztünk” a célba.

Megállt hited növekedése? Ha nem növekszel a mások iránti szeretetedben, lehet, hogy ezen a héten dolgoznod kellene a szíveden. Ez az üzenet nem valaki más számára szól, akiről úgy gondolod, hogy küszködik – emlékezz: a magad dolgával törődj és maradj a saját mezsgyéden.  Kérd Istent, hogy adjon neked buzgó szívet, ami teljes odaadással követi Őt.

Uram, segíts, hogy megmaradjak a magam útján ezen a héten és úgy szeressek, ahogy Jézus. Ámen.

 /YouVersion/

Fordította: Gilicze Margit

Félelem és aggodalom – 4. hét / 2. nap

Összpontosítsunk a jóra

Amikor a szorongás időszakát éljük, gyakran azon kaphatjuk magunkat, hogy életünk negatív területeire fókuszálunk. Az elménk zsúfolásig van nem kívánt gondolatokkal. De nem kell a kétségbeesés spiráljában maradnunk. Isten képessé tesz minket arra, hogy legyőzzük azt.

A Biblia arra tanít minket, hogy Isten az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk (2 Timóteus 1:7). Ezt az erőt belül felhasználva arra irányíthatjuk a gondolatainkat, hogy kik is vagyunk mi, mint Isten gyermekei.

Látjuk a különbséget, amit Jézus Jairus életében okozott. Az elöljáró hittel cserélte fel a félelmet és Jézus örökre megváltoztatta az életét: feltámasztotta lányát a halottak közül. Hasonlóan, amikor a gondolatainkat elfordítjuk a félelemről és lecseréljük őket arra az igazságra, hogy kicsoda Jézus, a hitünk hegyeket mozdíthat meg.

Hívőként az a kötelességünk, hogy folytassuk Isten dolgainak a kutatását még akkor is, ha félelemmel teli időszakon megyünk keresztül. Ez megkívánja az imádsággal és az Isten szavával töltött időt, valamint más hívőkkel való kapcsolatot.

Milyen igazságra van szükséged ahhoz, hogy ma még jobban bízni tudj? Emlékezz, mint a Magasságos Úr gyermekei, mi a szellem, nem pedig a test szerint élünk.  A Szent Szellem életet és békességet hoz.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Fiadon keresztül elhívtál a békés életre. Uram, segíts, hogy békére leljek Benned. Kérlek, adj nekem olyan elmét, ami Rád összpontosít. Segíts megtisztítani a gondolataimat olyan napokon is, amikor félni akarok. Adj nekem olyan szívet, ami mindenek felett Téged keres. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Virág Eszter

Félelem és aggodalom – 2. hét / 1. nap

A hit hiányát mutatja

A félelmet úgy definiálhatjuk, mint egy nemkívánatos érzés, melyet az a feltételezés vált ki, hogy valaki vagy valami veszélyes. Az aggodalom a test reakciója egy jelentkező fenyegetettségre. Sajnos, mivel emberek vagyunk, mindannyian megtapasztaltuk már mind a félelmet, mind pedig az aggodalmat.

A Bibliában számos példát találunk arra, amikor az emberek félelemmel küzdöttek: Ábrahám és Sára, Mózes, Dávid, Jónás, Eszter, csak hogy néhányat említsünk. Amikor Jézus nem volt velük, akkor még a tanítványok is féltek.

A Lukács 8-ban azt látjuk, hogy a félelem felfedi a tanítványok hitetlenségét. A tanítványok közül sokan hajósok voltak, azonban amikor egy hatalmas vihar tört ki a tavon, Jézus követőit elborította a rettegés. A vihar közepette békésen alvó Jézust a tanítványok páni félelemben ébresztették fel. Mesternek nevezték Jézust, mégsem tudták rábízni a sorsukat; Ő pedig bebizonyította hatalmát a szél és a hullámok fölött azzal, hogy lecsendesítette a vizet.

Ha ma az életedre nézel, hol a hited? Krisztusban van nyugalmad tudva, hogy Ő az Úr az életed felett, vagy azzal küzdesz, hogy győzelmet arass az elemek felett? Jézus azt szeretné, ha a félelmeinket a kereszt lábához helyeznénk le, így képesek lennénk magabiztosan és békében járni.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Nálad biztonságban lehetek. Dicsérlek Téged azért, mert hatalmad van az életem felett. Azért imádkozom, hogy segíts még jobban látni a Te erődet. Bocsásd meg kérlek, amikor gyenge a hitem! Segíts a hitetlenségemen! Hadd koncentráljak Rád a nehéz időkben! Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Hitelesen megélni a hitet

Aki segít neki, tudja meg, hogy a haláltól menti meg annak a bűnösnek a lelkét, és sok bűnre bocsánatot szerez.” – Jakab 5:20

A világ azt súgja, hogy ülhetünk egyszerre két lovon: az egyik a világ lova, a másik az Isten országa szerinti életé.

Jakab viszont az Út, az Igazság és az egyetlen valódi Élet felé terel minket.

A Jézussal való mindenre kiterjedő kapcsolat az, ami mindenestől átformál bennünket.

Az Ő teljessége révén válik a csalódottság és a hiábavalóság békességgé és értelmes céllá.

A Benne való remény a lelkünk mélyéig hatol, és erre a világ is kénytelen felfigyelni.

Egyetlen Úr számára teremtettünk, és Jakab arra szólít fel mindannyiunkat, hogy minden másra mondjunk nemet, és hátratekintés nélkül kövessük az Urat, egyedül csak Őt, és teljesen engedjük át magunkat Neki.

Remélem, hogy miközben ezt a könyvet együtt tanulmányozzuk, észrevesszük majd a hiányosságainkat, Krisztus bőséges kegyelme által motiválva megbánjuk őket, és késznek érezzük magunkat arra, hogy az Ő ereje által és az Ő dicsőségére istenfélő életet éljünk”. (Jen Thorn Jakab – Bevezetés a tanulmányba című írásából)

Amikor belemerülünk az evangélium igazságába, és erőtlenségünket felváltja Krisztus ereje, akkor mondhatjuk, hogy megvetettük a lábunkat a Mennyei Királyság földjén.

Az elmúlt 4 hét során Jakab a következőkre szólított fel minket:

 • Tartsunk ki: Amikor megpróbáltatások érnek. Amikor bölcsességre szorulunk. Amikor alázatosságot tanulunk. Amikor békességet vetünk. Amikor a pénz szeretete kísért.
 • Legyünk türelmesek: A szenvedésben. Szavainkkal. Amikor körülveszünk másokat és szeretettel fordulunk feléjük. Amikor Istentől várjuk a jövőnk alakulását.
 • Képviseljük az Atyát: Mutassuk meg a világnak a szeretetünkkel, a szavainkkal, a tetteinkkel, és a bizonyságtételünkkel, hogy milyen valódi a hitünk.
 • Imádkozzunk: Ha örülünk. Ha bajban vagyunk. Azért, mert az imának ereje van. Azért, mert hatásos.
 • Kövessük Istent teljes odaadással. Maradjunk Őbenne. Azután pedig igazsággal és szeretettel menjünk azok után, akik eltévelyegtek.

… és még ennél is sokkal többre.

Te, aki belefáradtál a megalkuvásba, hallod, hogy Téged szólít?

Gyere haza.

Ne várj egyetlen napot sem, hogy mindenre kiterjedő, hiteles életközösségbe lépjél Jézussal. Hitünk szerzője és beteljesítője megígérte, hogy kegyelmével és erejével fog bennünket kísérni. Higgyük el Jakabnak: sokkal jobb ez bárminél, amit a világ kínálni tudna.

 

Jézus lábánál:

Whitney

 

Beszélgessünk!: a fenti öt pont közül melyik jelenti a legnagyobb problémát számodra? Jakab melyik tanítása az, amit meg akarsz őrizni a szívedben? Hogyan imádkozhatunk érted most, amikor el akarsz indulni a hiteles hit megélése útján?

 

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/authentic-faith/

Teljes szívvel odaszánva

„Jöjjetek közel Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok!” – Jakab 4:8

Mi tölti be a szívedet? A családod, a barátaid, a hobbid, a karriered, vagy akár a szolgálatod? Lehet, hogy a művészetek, az utazás, a zene, a szórakozás, vagy akár az evés a legfontosabb számodra. Könnyen eshetünk abba a csapdába, hogy csak fél szívvel szánjuk oda magunkat Istennek.

Jakab arra biztatja a hívőket, hogy alázatosan szánják oda magukat Istennek, hogy le tudják győzni a kísértést, és ellen tudjanak állni a sátánnak. Arra hív minket, hogy teljes szívvel keressük Istent, és ezzel együtt megígéri, hogy Isten velünk lesz. Isten az ő népét örökkévalóan szereti, feltétel nélkül, lankadatlanul és tökéletesen. A hívőknek szükségük van Isten természetfeletti szeretetére, mert naponta meg kell küzdeniük a természetfeletti gyűlölettel.

“Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.” Zsoltár 145:18 (Újford)

Jézus Krisztuson keresztül Isten szenvedélyesen von magához közelebb. A szent elfedi a szentségtelent. A végtelen lenyúl a behatárolt létbe. A tökéletesség kitartóan keresi a tökéletlent.

Az Istennel való kapcsolatunk nem fejeződik be egy egyszeri hitvallással. Mint ahogy egy házasság is több mint pusztán az esküvő, a mi Krisztussal való életünk sem ér véget a megtérésünk napjával.

Amint alávetjük magunkat Istennek, új teremtés vagyunk, akikben Isten génjei vannak meg. A hitünkön keresztül azonnal egyek leszünk a Mindenható Istennel. Ezt a lelki kapcsolatot azonban táplálni és gondozni kell, hogy növekedhessen.

„Annyit bírhatunk Istenből, amennyit csak akarunk.” A. W. Tozer

Az Istennel való kapcsolatunk egyre erősebbé válik, ha naponta eltökéljük, hogy Őt tesszük az első helyre. Isten már megtette az első lépést afelé, hogy mi élvezzünk elsőséget, amikor a lehető legnagyobb és legtökéletesebb áldozatot meghozta helyettünk. Az Atya Isten befedez minket szeretetével. A Fiú Isten könyörög értünk naponta. A Szentlélek Isten bennünk él és segít gyengeségeinkben.

Teljesen megkaptuk Istent; mi is teljesen az Övéi vagyunk már?

„Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám.” Jeremiás 29:13. (Újford)

Fognak érni kísértések és olyan dolgok, amelyek elvonnak Istentől. A szívünket állandóan eltávolítják Isten jóságától az otthoni és munkahelyi feladataink. Az a kísértés is érhet, hogy megkérdőjelezzük Isten jóságát és szeretetét, különösen, amikor nehézség vagy próbatétel ér. Mégis küzdjünk azért, hogy közel maradjunk Istenhez.

Istent nem tudjuk meglepni. Minden bűnünkről tud, ismeri a gyengeségeinket és a hibáinkat, látja, amikor elbukunk. Mindent tud rólunk, és mégis szeret. Még ha el is hagyjuk, Ő nem fogja megszegni a nekünk tett ígéreteit. Hű marad hozzánk még akkor is, amikor mi elhagyjuk Őt. Utánunk jön, amikor elkóborolunk tőle. Még akkor is szeret, amikor keresztülnézünk rajta. Istent a szeretete sarkallja arra, hogy könyörületesen, kegyelemmel és irgalommal közeledjen felénk.

„Mert az ÚR szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.” 2Krónika 16:9. (Újford)

Jakab ebben a fejezetben arra tanít, hogy az igazi hit megerősödik, ha elkötelezzük magunkat Isten mellett. Isten túláradó kegyelmében megnyugodva önként és szabadon megélhetjük a szeretetet és hozhatunk áldozatot. Nem leszünk tökéletesek, lesznek bukásaink. Minden hívő készülőfélben lévő műalkotás, és a szobrászműhely bizony elég rendetlen. Mégis kitartóan közeledjünk Istenhez.

Nem passzív kapcsolatra lettünk elhívva. A hívőknek tudatosan kell Isten mellett dönteniük minden egyes nap. Alá kell vetnünk magunkat neki minden egyes nap. Közelednünk kell hozzá minden egyes nap. Meg kell tisztítanunk magunkat minden egyes nap, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk. Kitartóan kell mindezeket tennünk, mert Jézus szeretete indít minket erre.

Isten az ő Fiának áldozatára való tekintettel megmenti a méltatlan hívőt a halálból és a bűn kötelékéből. Mivel ekkora árat fizetett értünk, mi is teljes bizalommal elkötelezhetjük magunkat mellette. Alázatosan odaadhatjuk neki teljes valónkat, mert Ő is teljesen odaadta magát értünk.

 1. Mennyire tudatosan szoktál Istenhez közeledni?
 2. Mi okoz nehézséget és harcot, ami miatt nem tudod magadat teljesen odaadni Istennek?
 3. Miért imádkozzunk veled kapcsolatban, amikor arra törekszel, hogy teljes szíveddel szánd oda magadat Istennek?

 

Kegyelem és béke veletek,

Terria

 

Terria az amerikai SZNI bátorító és közösségi média csoportjaiban szolgál. Férjével együtt Virginia államban élnek, és két egyetemista lány büszke szülei. Élete célja, hogy az ezredfordulón született nők szívében felélessze a vágyat, hogy megragadják Isten igazságát, és ragaszkodjanak is hozzá. Leggyakrabban zsúfolt kórházakban bukkan fel, ahol meghallgatja a betegek történeteit, és ő is elmondja nekik, mit végzett Isten az ő életében. Ugyan néha elég összevisszának tűnik az élete, Terria mégis látja Isten erejét és szeretetét, amivel körülveszi őket.

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/wholehearted-devotion/