Járj győztesen! – Józsué könyve – 4. hét / 4. nap

Kis hadsereg, nagy győzelem

Olvasd el:  Józsué 11:3-10, 2 Királyok 6:16-17

IMÁK:  2 Királyok 6:16

További olvasmány – Józsué 11:1-2, 11-23

Ahogy Józsué és a nép fokozatosan magukévá tették a földet, úgy nőtt a hírnevük. Minden király reszketett tőlük, miután hallották, ahogy győzelmet győzelemre halmoznak. Megállíthatatlannak tűntek.

A 11. fejezetben királyok és hadseregek gyülekezőjét látjuk, akik mind azért döntöttek úgy, hogy egyesítik erőiket, hogy megverjék Izráelt. A 4. vers hordához hasonlítja őket. Annyian voltak, mint tengerparton a homok. Nem csoda, hogy rettegést keltettek! És az Úr Szava ismét szólt Józsuéhoz: „Ne félj, mert a kezedbe adom őket.” Nem számít, hogy milyen nagy, vagy erős seregről van szó, a győzelem a miénk, ha Isten harcol az oldalunkon.

A Királyok második könyvéből kiemelt Igeversek Elizeus szolgájának történetét mondják el. Ő megrettent az előtte álló hadseregtől – és nem csupán azoktól a lovaktól és harci szekerektől, amiket maga előtt látott, hanem a saját háta mögött felsorakozott mennyei seregektől is, akiket ugyan nem látott, de akik hajlandóak voltak az oldalán küzdeni.

Néha csak az ellenfeleinkre fókuszálunk ahelyett, hogy Istenre összpontosítanánk. Elizeus meglátta az Isten nyújtotta láthatatlan szellemi védelmet, és azért imádkozott, hogy Isten nyissa meg szolgája szemét is, így ő is észlelhette ezt a fajta védelmet.

Isten nem változtatta meg a helyzetet. Az ellenség továbbra is előttük állt – azonban a nézőpontjuk igenis megváltozott. Józsué hadserege ugyan elmaradt számban, erőben mégis felülmúlta ellenfeleit, hiszen a Mindenség Ura védte őket.

Uram, nyisd meg a szemem. Nyisd meg a szemem, hogy meglássam a Te mennyei védőhálódat; hogy lássam, hogy a segítség Tőled jön. Jézus nevében, Ámen. 

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Isten érted harcol

„Bár harcolnak majd ellened, de nem tudnak legyőzni, mert én vagyok veled, és megmentelek.” – Jeremiás 1:19

Józsué könyve legalább annyira szól a szellemi küzdelmekről, mint amennyire a fizikaiakról.

Talán nekünk nem kell öt királysággal farkasszemet néznünk, de biztos vagyok benne, hogy számos csatát vívtunk már a depresszió, a veszteség, a harag, a neheztelés és a csalódás ellen.

Sokan közülünk gyakrabban küzdöttünk meg ezekkel a démonokkal, mint azt be szeretnénk vallani. Én legalábbis így vagyok vele.

Amit nagyon szívesen figyelek ebben a könyvben, az Józsué kapcsolata Istennel. Józsué nem csupán a hitét élte meg merészen, hanem az imaéletét is. Vegyünk csak például azt a vakmerő imát, amelyet a Józsué 10:12-14-ben mond el:

„Azon a napon, amelyen az Örökkévaló kiszolgáltatta az emóriak seregét Izráelnek, Józsué beszélt az Örökkévalóval. Egész Izráel szeme láttára ezt mondta Józsué: >>Állj meg, Nap, Gibeon fölött! Hold, maradj veszteg az Ajjálón-völgy fölött!<< Megállt erre a Nap, vesztegelt a Hold is, míg Izráel egészen leverte ellenségeit. Meg van írva a Jásár könyvében is, hogy ekkor a Nap megállt az égen, és majdnem egy teljes napig nem haladt tovább az útján. Ilyen nap nem volt azelőtt soha, és azóta sem fordult elő többé, hogy az Örökkévaló így meghallgatta volna egy ember szavát. Bizony, azon a napon maga az Örökkévaló harcolt Izráelért!” – Józsué 10:12-14

Látjátok, amit én? Isten meghosszabbította a napot csak azért, hogy Józsué megnyerhesse a csatát.

De vessünk csak még egy pillantást a csatára. PONTOSAN hogyan is nyert Józsué?

Isten közbeavatkozása által, melyet az ima hívott életre.

Amit Isten elvégzett Józsué mellett a csatamezőn, azt a te életedben is el tudja végezni.  Manapság hol vívsz csatákat? A hitéletedben? A családodban? A munkahelyeden? A gondolataid között?

Józsué életéből megtanulhatjuk, hogy minden egyes csatát, amelyben magunkat találjuk, imával kell megharcolnunk.

 • Amikor Józsué Isten tanácsát kérte és engedelmeskedett a parancsainak, akkor győzött.
 • Amikor Józsué nem kereste Istent, akkor veszített és ennek emberek látták kárát. Ez a mi életünkre is igaz.

Drága barátom, tudom, hogy egy bukott világban élünk. Az élet néha nehéz. Minden egyes nap látható és láthatatlan harcokba bocsátkozunk mind fizikai, mind pedig szellemi értelemben. És hogyan küzdünk? Az igazsággal.

Ez az az igazság, amibe kapaszkodunk:

 1. Isten mindig, minden csatában az oldalunkon áll. (2 Krónikák 32:7)
 2. Sosem vagyunk egyedül. (Józsué 1:9)
 3. Isten értünk harcol. (2 Mózes 14:14)
 4. Isten a rosszat is jóra tudja fordítani. (1 Mózes 50:20)

Az öt király egyesítette erejét, hogy legyőzzék Józsuét és vitéz harcosait. Nem tudhatták, hogy így csak Józsué és katonái dolgát könnyítették meg. Ahelyett, hogy öt különböző királyságba kellett volna elutazniuk harcolni, ami kifárasztotta volna őket, Józsué és serege egy füst alatt, egy hatalmas csatában győzhették le ellenségeiket!

Józsué könyvében újra és újra ezt olvassuk: „Legyetek erősek és bátrak! Ne féljetek, ne csüggedjetek…” (Józsué 10:25)

Ezek a szavak nemcsak Józsué vitézeinek szóltak, hanem neked és a te harcaidnak is! Akármilyen ellenséggel is nézel ma szembe, te is lehetsz erős és bátor.

Józsuéhoz hasonlóan Isten veled is veled van. Ő fogja megharcolni a harcaidat. Nem vagy velük egyedül.

Légy tehát erős és bátor! Mondj merész imákat és gyönyörködjünk együtt abban, ahogy Isten megválaszolja őket – az Ő dicsőségére.

Szeressétek nagyon Istent,

Angela

Forrás: https://lovegodgreatly.com/god-fights-for-you/

Fordította: Szabó Anna

Győzelemből harcolva, nem pedig győzelemért

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” – Róma 8:31

Mielőtt a csata egyáltalán elkezdődött volna, Isten azt mondta Józsuénak, hogy kezébe adta Jerikót.

Tudom, hogy már nem igazán szeretünk csatákról és háborúkról beszélni. A gondolat, hogy mindenki együtt él békében, jól hangzik. A városon vagy az országútjainkon keresztülhaladva többen is ki fogunk szúrni egy-két lökhárítómatricát az „együtt-élés” szóval,  több vallás és kultusz szimbólumainak felhasználásával leírva.

Ez azonban sosem fog megtörténni.

Amíg Jézus visszatér és elhozza ítéletét a Földre, csaták és háborúk mindig  lesznek. Tehát, nem számít, hogy milyen békésnek szeretnénk látni az életünket, az igazság az, hogy az életünk – a Menny ezen oldalán – konfliktusokkal terhelt lesz.

Sokunk számára, már egy láthatatlan háború zajlik ellenünk. Küzd ellenünk és próbál minket távol tartani attól, hogy felismerjük kik vagyunk Krisztusban.

Az Efézus 6:12 emlékeztet minket:

„Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.”

Bár ez igaz, nem szabad elbátortalanodnunk vagy legyőzöttnek érezni magunkat. Jézus már megharcolta a végső csatát a kereszten és GYŐZÖTT! Krisztusnak köszönhetően ezeket a harcokat győztesként harcoljuk, nem pedig vesztesként.

Bárcsak több keresztény ismerné meg ezt az igazságot országunkban és az egész világon.

A Józsué 6:2-6 Igeversekben látjuk, hogy Isten néhány nagyon részletes parancsot ad Józsuénak.

Az első dolog ami feltűnik, hogy Isten harci taktikája nem olyan, mint a miénk. Isten lényegében azt mondja Józsuénak, hogy támadja meg Jerikót néhány menetelő férfival, trombitahordozó pappal, az Úr Szövetségládájával és végül, az utolsó napon, az összes ember kiabálásával.

És tudod mit? Józsué engedelmeskedik, mindegy milyen őrülten hangzik Isten háborús stratégiája.

Miért? Mert bízik Istenben. Tudja, hogy Isten meg fogja tenni azt, amit mond.

Amit Isten megígér, azt teljesíti.

Azokon az őrült katonai taktikákon keresztül Isten csodálatos ereje mutatkozik meg egy gonosz nemzet …és SAJÁT figyelő gyermekei számára.

Ha Józsué az akkoriban hagyományos harci bölcsességet használva jár sikerrel, Isten keze nem mutatkozott volna meg olyan egyértelműen a harci győzelemben, és nem ragyogott volna ugyanúgy.

A szokatlan harci taktikák ugyanannyira szóltak a gonosz nemzetnek, mint Isten népének.

Isten ma is ugyanezt teszi értünk Igéje által.

„Mit is lehetne még hozzátenni ezekhez? Mivel Isten velünk van, ki lehet ellenünk?!” Róma 8:31

Barátom, Isten veled van!

Talán a te „Jerikód” azért van az életedben, hogy megmutassa neked és a hitetlen világnak körülötted, hogy milyen hatalmas is Isten.

Légy „Józsué” és engedelmeskedj Isten szavának. Tedd azt, amit Ő mond és figyeld, hogyan rombolja le Isten „Jerikó” falait a saját szemeid előtt. Nincs olyan helyzet, nincs olyan fájdalom, nincs olyan nagy bűn, mellyel Isten ne tudna megbírkózni és nincs olyan probléma, mely túl nagy lenne számára.

„A város falai leomlanak” (Józsué 6:5) Isten ígérete volt és az Ő ígéretei sosem maradnak el (Józsué 21:45; 23:14). Isten emberei nem egyszerűen győzelemért, hanem győzelemből harcolnak, mert az Úr már megnyerte a harcot. Gondolkodj Isten ígéretein és engedelmeskedj annak, amit mond neked, s tiéd lesz a győzelem.” – Warren Wiersbe

Szeresd Nagyon Istent!

Angela

Forrás: http://lovegodgreatly.com/fighting-from-victory-not-for-victory/

Fordította: Gilicze Margit

Bátorság a csüggedésben

Ha ma együtt kávézhatnánk, és megoszthatnám veled mindazt, ami a lelkemet nyomja, akkor a következőket mondanám el neked.

Rengeteget küzdök a csüggedéssel.

Úgy küzdök vele, mint egy bokszoló a ringben. Néhanapján győzök, de gyakrabban állok vesztésre.

Hetente… kit is próbálok megtéveszteni, naponta imádkozok ezért.

És gyűlölöm, hogy a csüggedéssel való harcom folyamatos. Úgy tűnik, hogy sosem hagy nyugtot nekem.

Vannak olyan napok, amikor mérlegelem a veszteségeket, és ha engedem a szívemet eluralkodni az elmém felett, akkor azon tűnődöm… vajon tényleg megéri a sok szenvedés, próba és áldozat? És amikor engedem, hogy erre a gyakran megtett útra csábítsa az elmémet, akkor engedek a kísértésnek és elkezdek azon gondolkodni, hogy „mi lenne, ha…”. Mi lenne, ha abbahagynám a szolgálatot? Mi lenne, ha abbahagynám az írást? Mi lenne, ha nem vezetnék többet nőket az Isten Igéjében történő elmélyedésben nap mint nap? Mennyivel könnyebb lenne az életem! Mennyivel több időm lenne arra, hogy mást csináljak! Mennyivel kevesebbet stresszelnék!

Ezeken a napokon tudatosan ki kell kapcsolnom azokat az érzelmeket és kétségeket, amelyek abban a pillanatban elárasztják a fejemet, ahogy felkelek, és helyettük mozgásban kell lennem, fel kell kelnem, muszáj dolgoznom… attól függetlenül, hogy hogyan érzek. Mert az az igazság, hogy ez a világ nem az otthonom, és neked sem az. Az élet itt nem tökéletes. Nem mindig élünk boldogan, amíg meg nem halunk, és nem mindig kapjuk meg a happy endet… a mennynek ezen az oldalán legalábbis nem.

„Mindenfelől bajok vesznek körül és nehézségek szorongatnak bennünket, mégsem szenvedünk vereséget! Sokszor nem tudjuk, mitévők legyünk, de nem esünk kétségbe! Üldöznek, de Isten nem hagy el bennünket. Néha földre terítenek, de nem tudnak egészen elpusztítani.” 2 Korinthus 4:8-9

Úgy gondolom, hogy nem egyedül küzdök ezzel. Azt hiszem, hogy időről-időre Pál is elbizonytalanodott.

És pontosan ez az, ami miatt nagyon szeretem olvasni a 2 Korinthus 4:8-9-et… Valamilyen furcsa módon bátorít.

Pál, a férfi, akit mi hithősnek tartunk nagyon is jól ismerte a próbákat, a fájdalmat és a csüggedést. Pont úgy, ahogy én is… és gondolom te is.

Pál élete távol állt a tökéletestől, azt pedig meg sem közelítette, amit könnyűnek neveznénk, mégsem adta fel. Még a küszködés és elkeseredés közepette is félretette az érzelmeit, és sziklaszilárdan megmaradt Isten követésében.

Ha a világ szemszögéből vizsgáljuk Pál szolgálatát, akkor nem igazán mondható sikeres embernek.

És mégis, a csüggedés, az akadályok, a küzdelmek ellenére folytatta.

És nekünk is ezt kéne tennünk.

Pálhoz hasonlóan mi is dönthetünk úgy, hogy bátrak leszünk, amikor elcsüggedünk.

Miért? Mert Isten azt ígérte, hogy nem hagy cserben, sem el nem hagy minket. (5 Mózes 31:6)

Minden egyes dolog, ami okot ad a csüggedésre egyben alkalom arra, hogy Istent dicsőítsük.

A világnak elég nehéz meglátnia, hogy Krisztus követése milyen változást hoz az életünkbe, ha az látszólag tökéletes és aggodalommentes. Amikor azonban az élet padlóra küld minket, mi mégis úgy döntünk, hogy bátrak leszünk és felállunk, ez nem fogja elkerülni azok figyelmét, akik az életünk részei. Amikor Pálhoz hasonlóan bajok vesznek körül, mégsem szenvedünk vereséget, akkor lehetőségünk nyílik arra, hogy bemutassuk, milyen különleges változást is hozott Krisztus az életünkbe.

A küzdelmeink valósak, de a Megváltónk is.

A csüggedés nem személyválogató, de Isten sem az. Ő bőségesen árasztja ránk erejét, és pontosan akkor, amikor csatáink közepette a legnagyobb szükségünk van rá.

Azért imádkozok, hogy Isten adjon neked és nekem is szellemi látást, nem csupán fizikait. Egy olyan látást, mely az Övéhez hasonló, így ha az, ami előttünk van, igencsak elveszi a kedvünket, a Márk 10:27 alapján tudhatjuk, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Isten folyamatosan munkálkodik az életünkben.

Döntsünk a bátorság mellett minden csüggedés ellenére, amivel az élet megdobál bennünket, és helyette lépjünk előre a hitben tudva, hogy Isten velünk van az út minden egyes lépésénél, attól függetlenül, hogy hogyan érezzük magunkat.

Szeressétek nagyon Istent,

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/brave-when-discouraged/

Hadban állunk

Mert ez az Örökkévaló szolgáinak öröksége, hogy magam szolgáltatok nekik igazságot!
    — mondja az Örökkévaló.” (Ézsaiás 54:17)

Olvastad már a Csűrcsavar leveleit C.S. Lewis tollából? Ha nem, akkor mindenképpen tedd meg. Ez a könyv az egyik kedvencem.

Ezen a képzeletbeli történeten keresztül Csűrcsavar és unokaöccse karakterével C.S. Lewis napvilágra hozza azt a sötét spirituális háborút, amelyet napi szinten folytatunk. Csűrcsavar 31 levelet ír unokaöccsének, tanítva, hogy hogyan kell kísérteni az embereket és visszatartani őket attól, hogy keresztyénné váljanak.

Nem számít, hogy mennyire nem akarunk erről beszélni vagy akár gondolni sem rá, háborúban állunk… Minden.Egyes.Nap. és erre világít rá a Csűrcsavar levelei. Elhúzza a spirituális “függönyt”, és bepillantást enged abba a láthatatlan küzdelembe, ami körülöttünk tombol.

 • Jó vs. rossz
 • Szabadság vs. félelem
 • Isten Igazsága vs Sátán Hazugságai

Ez a küzdelem az idők kezdete óta tart és minden egyes nappal folytatódik, de kedves barátom, ne csüggedj emiatt. Azokon a napokon, amikor úgy érzed elborítanak a félelem hullámai, emlékezz, hogy Jézus meghalt a kereszten és a halála biztosította számodra az ellenség feletti győzelmet. Jézus által többé nem a félelem áldozata, hanem annak legyőzője vagy.

Az 1Péter 5-ben, Péter arra int, hogy legyünk éberek. Éberek a küzdelemre. Nem arra figyelmeztet, hogy a küzdelem miatt félelemben éljünk, hanem arra, hogy ismerjük fel, létezik. Ez a fejezet úgy írja le a Sátánt, mint ordító oroszlánt, aki szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Ez a leírás nem a félelemkeltés végett adatott nekünk, hanem azért, hogy felhívja a figyelmünket a veszélyre és az indokra, hogy miért kell éberen, ön-kontrollal élnünk az életünket.

A spirituális háború felismerése az első lépés a győzelem felé.

A következő lépés pedig Isten szaván keresztül történik.

A Máté 4-ben látjuk, hogyan támad a Sátán Jézusra, nem meglepő… kísérti őt. Azáltal, hogy madártávlatból rálátunk erre az eposzi küzdelemre fontos leckét kapunk, azt, hogy Jézus visszavágott. A Sátán egymás után kínált fel neki dolgokat, amikre Jézus mindig az Igazsággal, Isten szavával felelt. Nekünk is ezt kell tennünk.

Barátaim, elfelejtettük volna Isten szavának erejét? Imádsággal és Isten szavával meg tudjuk nyerni ezt a küzdelmet, amennyiben figyelmünket az Igazságra, az Írásra, Jézusra szegezzük.

Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy félelemben éljünk… hanem azért, hogy szabadon.

A Szentlélek és az ÉLŐ Ige erején keresztül megadta nekünk az eszközöket arra, hogy megnyerjük a harcot! De fel kell ismernünk, hogy harcban állunk ahhoz, hogy vissza tudjuk verni a támadásokat. Van egyensúly aközött, hogy a Sátán támadásaira éberen éljük az életünket és mégis a félelem nélküli életet választjuk, mert tudjuk, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van (1János 4:4)! Barátom, nem vagy egyedül a küzdelemben… egy pillanatig sem. Isten mindig veled van!

Emlékezz, a Sátán és Isten nem egyenlő felek. A Sátánt szorítják korlátjai, míg Isten korlátok nélküli.

Ezért legközelebb, ha harcba kerülsz, tedd ezt:

 1. Légy őszinte és ismerd el, csatát vívsz – nevezd annak, ami. Azáltal, hogy megnevezed, hatalmad lesz felette.
 2. Imádkozz és kérd Isten segítségét. Légy őszinte az imádságban. Isten készen áll, hogy segítsen.
 3. Olvasd Isten szavát, hogy bátorságot, éleslátást és bölcsességet szerezz. Isten az Igéjén keresztül beszél hozzánk. Olvasd és emlékezz az ígéreteire.
 4. Dicsérd és imádd Őt a viharok közepette is. Lehet, hogy a körülményeid nem fognak megváltozni, de a nézőpontod igen. Az Istenünk hatalmasabb minden viharnál, amivel szembe kell néznünk.

“A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” János 16:33

Barátaim, ne feledjétek, hogy mi a feltámadt Királyt szolgáljuk, aki értünk harcolt és győzött! Legyőzte a világot!!!

Beszélgessünk: Hogyan látod Istent munkálkodni az életedben, hogyan segít elérni a győzelmet egy bizonyos csatában?

Szeresd Nagyon Istent!

Angela

 

Fordította: Virág Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/we-are-in-a-war/

1. és 2. Timóteus – 6. hét / 4. nap

Soha nem szabadna elfelednünk, hogy amikor Krisztusért élsz, több különböző csatában fogod magadat találni. A sátán ellened támad, hogy elbátortalanítson, diszkvalifikáljon és, hogy ne fuss tovább a versenyen Istenért. De ne állj meg. Értsd meg, hogy amíg itt vagyunk, a tűzvonalban vagyunk, fegyverezd fel magad Isten Igéjével, merészen imádkozz Istenhez, hogy szereljen fel a harcra és szorítson magához. Ó, barátom, az idő, amit itt töltünk csak egy pillanat az örökkévalósághoz viszonyítva, amit VELE TÖLTÜNK. Szegezd a tekinteted a hit versenyére, amit Isten beléd helyezett. Figyelj Rá és ne a körülötted lévőkre. Fusd meg a versenyt az Ő dicsőségéért, harcold meg a harcod az Ő dicsőségéért. Talán mind úgy érkezünk meg az életünk végéig, hogy azt mondhatjuk, „ Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.”

Drága Jézus!

Segíts mindig arra emlékezni, hogy ez a világ nem az otthonom. Segíts Rád támaszkodni, amikor csatákban találom magam…Segíts megharcolni a jó harcot és emlékezni, hogy soha nem vagyok egyedül bennük. Segíts megfutni a harcot, amit belém helyeztél. Segíts rád koncentrálni és ne a körülöttem lévő világra. Helyezd azokat az életembe, hogy bátorítsanak és hogy a Te kezed és lábad legyek, amikor megsebesítenek és elbátortalanodok. És segíts, hogy ez legyek másoknak is. Ámen.  (YouVersion)

 

Fordította: Gönczy Anna

A nemes harcot megharcolni

„Folytasd a küzdelmet a hit szép harcában!” – 1 Timóteus 6:12

Megesett már veled, hogy megpróbáltad szorgalmasan, figyelmesen, és eltökélten járni a szellemi utadat, de valahol útközben a fegyelmed alábbhagyott, az élet (és a világ) a feje tetejére állt, és azon kaptad magad, hogy olyan dolgoknak engedsz, amelyeknek eddig nem engedtél, esetleg azon, hogy apró, jelentéktelen dolgokkal törődsz?

Vagy talán azt látod, hogy általad tisztelt és megbecsült emberek látszólag olyan dolgokkal, beszélgetésekkel, szórakozásokkal, pozíciókkal és kapcsolatokkal foglalkoznak, melyek miatt megkérdőjelezed a saját látásodat arról, hogy mi a jó, és mi a rossz, a végén pedig zavarodottnak és fáradtnak érzed magad, mert megpróbálsz az egésszel lépést tartani?

Az 1 Timóteus 6 utolsó szavait Pál arra használja, hogy tanácsot adjon Timóteusnak. Azonban úgy tűnik, hogy azzal is tisztában van, hogy Timóteust talán egy kicsit leterheli az a sok minden, amire figyelnie kell. Főleg akkor, amikor azt látja, hogy az emberek triviális dolgokkal törődnek, eltorzítják az igazságot, vagy céltalan vitákba keverednek ahelyett, hogy azzal foglalkoznának, ami igazán számít.

Így hát Pál leegyszerűsíti a dolgokat mindannyiunk számára.

Tartsd távol magad a gonosztól!

Keresd az igazságot!

Harcold meg a hit nemes harcát!

Ragadd meg azt, ami örök!

Folyamatos készenlétben lenni, tudatosan és körültekintően élni az életünket valódi küldetés. Egyszerűen nem éri meg belekavarodni azokba a dolgokba, melyeket a világ annyira fontosnak állít be, ha azok elvonják a figyelmünket attól, hogy Isten elhívásához méltó életet éljünk.

Van egy jobb módja az életnek.

Ezt a jobb életmódot pedig akkor tudjuk elérni, ha elfutunk mindentől, ami nem nemesíti, építi vagy erősíti a hitünket, és nem veszünk részt ezekben. Ehelyett törekedjünk azokra, amik igazán jók: igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, és szelídségre.

Isten egyedülálló, rendíthetetlen nőkké hívott el bennünket, akiket elkülönített és egy magasabb színvonalú, tökéletesebb életre szánt. Ahogy elkezdjük Isten Igéjét alkalmazni az életünk minden területén, azon kapjuk majd magunkat, hogy Isten Szelleme újra és újra eltökéltséggel ruház majd fel bennünket, hogy mindent úgy végezhessünk el, ahogyan arra Ő elhívott minket.

Annyira szeretem ahogyan a 2 Korinthus 10 emlékeztet bennünket arra, hogy habár ebben a világban élünk, mégsem szükséges lesüllyednünk arra a szintjére. Sőt, Isten Igéje által minden a rendelkezésünkre áll, ami ahhoz szükséges, hogy a hit harcát megharcoljuk, és hogy engedelmesen és éretten éljünk.

„Mert igaz, hogy ebben a világban élünk, de nem úgy harcolunk, ahogyan az emberek szoktak. A mi fegyvereink különböznek a közönséges fegyverektől! Ezekben Isten ereje működik! Le tudunk rombolni velük minden büszke erődítményt, amelyet az ellenség azért épített, hogy Isten igazi megismerését akadályozza. Igen, lerombolunk minden emberi okoskodást és vitatkozást, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak! Felkészültünk arra is, hogy ezekkel a fegyverekkel minden engedetlenséget megbüntessünk, de majd csak akkor, ha a ti engedelmességetek már tökéletes lesz.” – 2 Korinthus 10:3-6

A hit harca nemes harc, de mégis csak harc.

Kitartás kell hozzá, bátorság, és eltökéltség. Ez a harc arról szól, hogy nem engedjük, hogy az ellenség megvesse a lábát az életünkben és a családjainkban. Ez a harc arról szól, hogy azt tesszük, ami Istennek kedves, még akkor is, ha mások azt ódivatúnak tartják. Ez a harc arról szól, hogy szeretetben és jóindulatban Isten Szavának igazságához ragaszkodunk, anélkül, hogy elvennénk az élét, vagy nekünk tetsző módon magyaráznánk azért, hogy kifogást keressünk a bűnökre.

De barátom, jó helyen vagyunk. A hit nemes harcát nem egyedül vívjuk. Nem csupán itt és most van mellettünk számos hívő, de, ahogyan azt a Zsidók 12:1-3 is írja, a hit embereinek egész serege vesz körül bennünket, akik azért drukkolnak, hogy kitartással és bátran fussuk be az előttünk lévő pályát.

Ha úgy éljük az életünket, hogy közben nem vesszük le a szemünket Jézusról, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a helyes úton járunk. Ahogy a Filippi 3:12-14 mondja:

„Igaz, még nem értem el ezt a célt. Még nem vagyok olyan, mint amilyennek Isten akarja, hogy legyek. De állandóan azon igyekezem, hogy ezt a célt elérjem, és erősen megragadjam, ahogy Krisztus is erősen megragadott engem. Testvéreim, tudom, hogy ezt most még nem értem el, de erre az egy dologra figyelek: elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem ezt a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat. Isten maga hívott el bennünket arra Krisztus Jézus által, hogy ezt a díjat megkapjuk.”

Nem kell túlbonyolítanunk a dolgot. Csak figyelnünk kell arra, hogy a legfontosabb dolog foglalja el a legfontosabb helyet, és hogy ragaszkodjunk ahhoz, ami igazán számít – az örökkévaló dolgokhoz, nem pedig az átmenetiekhez. Azonban ébernek kell maradnunk! A Zsidók 2:1 azt írja, hogy „… még gondosabban kell követnünk azokat az igazságokat, amelyekre megtanítottak bennünket. Vigyázzunk, hogy senki és semmi el ne térítsen ezektől!”

Biztosnak kell lennünk abban, hogy a szívünk és a reménységünk mindenünkkel, amink van Jézus Krisztusban és az Ő szavában van lehorgonyozva. Ha nem, akkor nem fogjuk észrevenni, ha esetleg elsodródtunk az Ő útjáról.

Maradjunk rendíthetetlenek, és szilárdan ragaszkodjunk az igazsághoz, kegyességhez, hithez, szeretethez, állhatatossághoz, és szelídséghez! Ne engedjük, hogy eltereljék a figyelmünket, hogy rossz szokásokat alakítsunk ki, vagy hogy annyira ennek a világnak a szokásaihoz és divatjához alkalmazkodjunk, hogy közben szem elől tévesszük azt az életet, amelyre Isten elhívott minket.

Tartsd távol magad a gonosztól! Keresd az igazságot! Harcold meg a hit nemes harcát! Ragadd meg azt, ami örök!

Jézus hatalmas nevében már el van rejtve minden, ami ehhez szükséges, drága barátom!

 

Szeretettel,

Andrea

 

Andrea Howey egy a texasi Dallasból származó, kalligráfiával foglalkozó művész, aki műalkotásait arra használja, hogy megossza másokkal a szívét, és annak a reménységnek, igazságnak és hitnek az üzenetét, melyre Isten Igéjében lelt.  Az a célja, hogy az emberek bátorítást kapjanak, megerősödjenek a hitükben, és mindenekelőtt személyesen és közelről megismerjék Jézust.

Andreát és gyönyörű bátorításait megtalálhatjátok az Instagramon @andrearhowey felhasználónéven.

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/fight-good-fight/

A harcos és a tengerész

Érezted már magad elhasználtnak, miközben keresztény életet próbáltál élni? Én igen. Vannak időszakok, amikor a helyesen cselekvés szembemegy a kultúrával, és a hit szerint való élés kétségtelenül kimerítő. De ennek nem így kellene lennie, és látnom kell, hogy a problémám nem a saját gyengeségem, hanem a kísérletezésem arra, hogy az életemet Isten bölcsességétől és erejétől távol éljem.

A 1Timóteus 1:18-19-ben Pál bátorítja Timóteust, és mindannyiunkat, hogy harcoljuk meg a jó harcot és ne szenvedjen hajótörést a hitünk, úgy mint másoké.

Timóteus valószínűleg egy fiatal lelkész, talán mostanában felszentelt. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy emlékezzen az igazságra, amit a pappá szentelése alatt mondott neki. Nincs átiratunk arról, amit mondott, de azt tudjuk, hogy összhangban volt az evangéliummal és hogy azok a szavak olyan erőt adtak a fiatal Timóteusnak, amire szüksége volt a viharos időkben.

Pál kétféle metafórát használ. Az egyik katonai, a másik tengerészeti. Úgy gondolja, hogy szükség van arra, hogy jó harcosok és tengerészek is legyünk.

 1. A harcos

Harcosként két munkánk van. Az egyik, hogy harcoljunk azok ellen a dolgok ellen, amik Isten Igéjével és tiszteletével szemben állnak. A világ arra hív minket, hogy pihenjünk meg a kényelemben és elhalmoz minket a szerencséjével. Azt mondja nekünk, hogy fogadjuk el a filozófiáját azért, hogy örömet találjunk, és kapcsolódjunk össze olyan dolgokkal, amik Isten ellen vannak. De a kényelmet nem dolgokban találjuk. Az értékünk és méltóságunk nem a világban, hanem csak a Jézussal való kapcsolatban található meg. Mi azért vagyunk, hogy a hazugságok, igazságtalanságok, elferdítés és gonosz ellen harcoljunk.

De ugyanúgy harcolnunk kell azok ellen a dolgok ellen, amik ott lapulnak a szívünkben.  Ott van a kísértés arra, hogy ne higgyünk Istenben, de nekünk harcolnunk kell ez ellen az impulzus ellen.  Azzal is kísértve vagyunk,  hogy lusták, durvák, meggondolatlanok vagy mohók legyünk, és ez ellen is harcolnunk kell.

A másik munkánk, mint harcosoknak az, hogy az evangéliumért harcoljunk, az igazságért és a jóságért. Nem elég, ha felszólalunk az ellen, ami rossz, hanem az kell, hogy tisztán arról beszéljünk, ami helyes és hogy a szavakat cselekedetek kövessék.

De mindig szeretettel és kegyelemmel kell harcolni, mivel a Seregek Ura így van bennünk és így lehetünk mi olyanok, mint a mi Kapitányunk.

 

 1. A tengerész

A második dolog arra vonatkozik Páltól, hogy ne szenvedjünk hajótörést a hit dolgában. Mi abban hiszünk, hogyha egyszer megmentett, akkor nem tudod elveszteni a megváltásod. Krisztus áldozata nem lehet befejezetlen, a kegyelem nem visszavehető, és az, hogy Isten a gyermekeivé adoptált nem válhat semmissé. A megváltásunk köt minket, de képesek vagyunk gyengíteni, sőt akár összetörni a hitünket addig a pontig, hogy szégyent hozunk Isten nevére és földi következményeket magunkra nézve.

Ahhoz, hogy jó hajósok legyünk tudásra és bölcsességre van szükségünk. Tudnunk kell felismerni a hamis tanításokat, amik kárt okoznak az emberek lelkében. Képesnek kell lennünk arra, hogy különbséget tegyünk a helyes és a hiba között. Meg kell tanulnunk, hogy hogyan vitorlázzunk a különböző vizeken, akár álló, fodrozódó vagy zajongó. Mindez a tudás és bölcsesség csakis Isten Igéjének a tanulmányozásán keresztül és az imádságon keresztüli bensőséges kapcsolaton keresztül jön.

Tehát, emlékezzünk arra, hogy mi nem lehetünk erős harcosok vagy okos tengerészek magunktól. Ha a saját erődre támaszkodsz túlterhelt, félelemmel teli, kiégett leszel és nagyon hamar fel fogod adni. Muszáj arra az erőre támaszkodnunk, amit Isten naponta felajánl nekünk.

Valld meg a gyengeségeidet, kérj segítséget, bízz abban, hogy Isten válaszol, és nézd meg, hogy hogyan dolgozik az életedben.

 

Jézusra nézve,

Jen

 

Fordította: Gönczy Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-warrior-the-sailor/

 

 

 

Nincs visszaút – Levél a gyermekeimnek – 2. Rész

„Régen, amikor még nem ismertétek Istent, olyan úgynevezett istenek rabjai voltatok, akik valójában nem is istenek. De most már ismeritek Istent — vagy sokkal inkább: Isten megismert benneteket. Miért fordultatok ismét azokhoz a gyenge és haszontalan, világot uraló hatalmasságokhoz? Talán újra azok rabságában akartok élni?”

Galata 4:8-9

 

Amikor először ábrándoztam rólad, nem gondoltam a kísértésekre és a nehéz döntésekre, melyekkel majd szembe kell nézned.

Nem, drága gyermekem.

Tíz pici lábujjra és puha bababőrre gondoltam. Azon tűnődtem, vajon az én pisze orromat öröklöd, vagy – ami még jobb – apukád csinos külsejét. Alig vártam, hogy tudathassam a világgal, hogy végre megérkeztél, hogy Isten valahogyan, egy időre, egy csodálatos ajándékot (téged) ránk bízott.

Ahogy festettük a szobádat, és felállítottuk a gyermekágyat, nem olyan világra számítottam, amely egyre romlottabbá válik majd, ahogy nősz.

Elképzeltem, ahogy gyengéden ringatlak, újszülött tested fölött imádkozom és nagy álmokat álmodok számodra. Késő éjszakákat éltem át, melyek drága pillanatokként vésődtek emlékezetembe, ahogy újra meg újra a „Légy nyugodt lelkem”-et énekeltem bele a kora reggeli órákba…..várva, hogy végre mély és békés álomba szenderülj. Minden biztonságosabbnak érződött, amikor a karomban voltál.

Kisgyermek éveid alatt nem akartam arra gondolni, hogy egy nap esetleg valaki majd megpróbál téged eltéríteni attól a hittől, hogy Jézus az egyetlen út.

Lefoglalt, hogy olyan Istenről szóló történeteket adjak tovább, melyeket kislányként rendszeresen hallottam: gyönyörű történeteket kegyelemről és megváltásról, melyek könnyekig megindítottak – bármennyire is ismerősek voltak – minden alkalommal, amikor ölembe pottyantál és kinyitottuk a hőn szeretett gyermek Bibliádat. És, ahogy olvastam, Istennek suttogtam, hogy  segítsen neked teljesen megismerni ezt az Igazságot és imádkoztam, hogy egy nap sajátodként zárd a szívedbe.

Ahogy elveszítetted fogaid, kinőtted azt az édes babaarcot és nagyobb függetlenségre tettél szert, már nem tagadhattam tovább, hogy ez a világ keményen fog harcolni a hitedért.

Úgyhogy, feltekertük a zenét, és táncoltunk a konyhában, dicsőítő dalokat énekeltünk torkunk szakadtából, mert van valami – Valaki – akiről érdemes énekelni. És Isten megláttatta veled, hogy ki is Ő, és amikor a kereszt szépsége miatt igazán közelről, személyes Megváltódként is megismerted őt, újra örömtáncot jártunk!

És nagy ünnepséget tartottunk, mert a kegyelem mindent megváltoztat.

Most, hogy elkezdtél fiúból férfivá válni, tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy az anyagi javak, a népszerűség és a büszkeség még nagyobb erővel fog érted kiáltani.

Isten ölelésében biztonságban vagy, de naponta választanod kell, hogy együtt jársz Jézussal, vagy visszatérsz a felszínességhez, amit ez a világ kínál számodra.

Vértezd fel magad, kedvesem!

Állj készen a harcra, légy óvatos mindenütt!

Vértezd fel magad, és naponta öltözd fel az Igazságot, hogy ne inogj meg könnyen!

Húzd ki magad az ellenfél előtt, meggyőződve arról, hogy Királyod előtted megy és harcolni fog érted, amikor a leggyengébb vagy.

Bátran haladj előre, tudván, hogy a munkád nem hiábavaló.

Soha ne felejtsd el, hogy Jézus már győzött, ezért harcold meg a hit nemes harcát és dönts úgy, hogy rendíthetetlenül futsz az Ő hangja felé, figyelmen kívül hagyva minden mást, ami a nevedet kiáltja.

Megváltott gyermekem! Áron vétettél meg, ezért élj SZABADON.

Mondtam már korábban, és nagy együttérzéssel, sorstársként tekintek szemedbe és tovább mondom egészen addig a napig:

Nincs visszaút. Nincs visszaút.

 

Az Ő lábainál,

Whitney

 

Beszéljük meg: Milyen világi dolog tereli el leginkább a figyelmed Krisztusról? Hogyan védekezel ellene?

 

Fordította: Gilicze Margit

Forrás: https://lovegodgreatly.com/no-turning-back-a-letter-to-my-children-part-2/