A szavak hatalma – 4. hét / 2. nap

Hallgatni arany

Olvasd el: Jób 3:13, Jób 6:24, Példabeszédek 11:12, Prédikátorok 3:7, Jakab 1:19

IMÁK: Jakab 1:19

Ebben a világban mindennek megvan a maga helye és ideje. Megvan az ideje a csendnek is. Ez egy nagyon nehéz, de egyben értékes lecke. Meg kell tanulnunk csendben maradni, és nem reflektálni mindenre, amit mások mondanak.

A csendben van némi kiszolgáltatottság, ami megrémít minket néha. De a Biblia világosan fogalmaz: ideje van a beszédnek és ideje van a hallgatásnak. Ha nincs mit mondanod, amikor jobb nem kimondani a dolgokat, ha nem kérdezik a véleményed  – jobb csendben maradni, semmint megbántani másokat vagy kellemetlen helyzetbe hozni őket a szavaiddal.

Jakab emlékeztet, „hogy mindenki készségesen hallgassa meg a másikat, és jól gondolja meg mit beszél, s emellett ne legyen hirtelen haragú.” Isten két fület és egy szájat adott nekünk. Eszerint inkább a fülünket kellene kétszer használnunk! A szavak esetében a kevesebb néha több.

A Példabeszédek 10:19 emlékeztet, „Aki sokat beszél, sokat is vétkezik, aki pedig idejében elhallgat, az bölcs.” Szeretnéd, ha rád is mint bölcs, tiszteletreméltó hölgyre tekintenének? Akkor tanulj meg hallgatni és csendben maradni. Fontos megtanulni a megfelelő pillanatban a megfelelő szavakkal megszólalni.

Mennyei Atyám, segít megtanulni, hogy mikor beszéljek és mikor maradjak csöndben. Uralkodj a nyelvemen és nyisd meg a füleimet, hogy meghalljam a körülöttem lévőket. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/ Fordította: Szabó Eszter

Mikeás könyve – 4. hét / 4. nap

Olvasd el: Mikeás 7:8-13

IMÁK: Mikeás 7:8-9

Mikeás tudta, hogy ellenségeik nem fognak örökké uralkodni. Bízott Istenben és tudta, hogy a feléjük közelgő sötétség ellenére, a jövőben újra világosságot látnak majd. Isten lesz az ő világosságuk. Júda felveszi a harcot hatalmas ellenségével. De ki lenne hatalmasabb Istennél?

Ezek az Igék a Zsoltárok 27:1-3-ra emlékeztetnek: „Világosságom és Szabadítóm az Örökkévaló, ugyan kitől féljek? Erős váram az Örökkévaló, miért félnék bárkitől? Ha rám támadnak a gonoszok, hogy elevenen felfaljanak, ők fognak megbotlani és elesni. Ha ellenség tábora vesz körül, akkor sem félek, ha háborút indítanak ellenem, akkor is bízom én!”

Kitől kellene félnünk? Van egy hatalmas ellenségünk, aki folyamatosan azon gondolkozik, hogyan árthatna nekünk. Rengeteg terve van, amiket különböző módokon használ fel ellenünk. De a Sátán egy legyőzött ellenség. Fegyverei nem uralkodhatnak felettünk. Az Úr a mi világosságunk és Szabadítónk, nem kell félnünk!


Ó, Uram, legyőzted földi ellenségeimet, akik rosszat tettek ellenem és legyőzted  szellemi ellenségemet is. Köszönöm, hogy világosságot hoztál a sötétségbe. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/ Fordította: Szabó Eszter

Mikeás könyve – 3. hét / 5. nap

Olvasd el: Mikeás 5:10-15, Zsolárok 50:15-23

IMÁK: Mikeás 5:15

Elmondhatom őszintén mi a gondom Mikeással? Rákényszerít, hogy elgondolkozzak a saját bűneimen. A bűn az a szó, ami sok keresztyén ember szótárából egyszerűen eltűnt. Átsiklunk az „apró” bűnök felett vagy a „trend” álruhájába burkoljuk őket. Ha mindenki teszi, akkor helyesnek kell lennie!


Nem igaz!

Mikeás elgondolkoztat az Isten iránt való engedelmességemről is. Más az életem, mint amilyen Izráel népének élete volt? Nem köszönhetem meg eléggé Istennek, hogy a kegyelme alatt élhetek, hiszen minél mélyebbre ások a bűneimben, annál többet találok.

„Egy nap Isten összegyűjti a hitetlen zsidó nemzetet a földjükön, megtapasztaltatja velük a szenvedést, majd felfedi nekik magát és megszületik egy új nemzet. A próféta látja ezt a napot és megpróbálja közvetíteni az üzenetet a kor emberének, de azok nem hallgatnak rá.” Warren Wiersbe, Be Concerned

Hány alkalommal látjuk Mikeás próféta könyvében azt, hogy a nép nem hallgatott rá? Nem akarok ilyen lenni. Nem akarom, hogy a figyelmeztetések elől bezárjam a füleimet.

Ó, Istenem, kérlek, segíts. A Te Szavad olyan tisztán elmondja, hogyan éljek! Segíts, hogy meghalljalak és észrevegyem a bűneimet. Istenem, tisztítsd meg a szívemet és segíts engedelmeskednem Neked. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 4. hét / 4. nap

Isten számára fontosabb a kegyelem, mint a harag

Olvasd el: Jónás  4:10-11

IMÁK: Róma 5:6-9

Jónás történetének végéhez értünk a mai versekkel. Az első fejezetben a próféta megtanulta, hogy nem lehet Isten elől elszaladni. A második fejezetben megtanulta, hogy Isten megbocsát azoknak, akik hozzá fordulnak. A harmadik fejezetben látta, ahogyan egy egész város megalázta magát Isten előtt, megtért és kegyelmet nyert. Most megtanulja, hogy Isten együttérez az olyan elveszett bűnösökkel, mint a niniveiek, és mint amilyen ő maga.

Jónás sajnálta az Istentől kapott növényt, amikor az elpusztult, de nem szánta az embereket, akik elpusztultak volna örökre elszakítva Istentől. Jónás könyve emlékeztet minket arra, hogy Isten az egész emberiség Istene, hogy Jézus minden nemzet minden polgáráért meghalt.

Bárcsak lenne még néhány vers Jónás könyvében, hogy lássuk, hogyan reagált Jónás erre az utolsó leckére. Megbánta? Megértette, hogy Isten mindenkire szeretettel kiterjeszti kegyelmét és irgalmát? Spurgeon mondta: „Reménykedjünk, hogy hátralévő élete során úgy élt, hogy örvendezett Isten megtartó kegyelmében.”

Ez az én imádságom is értetek, hogy amíg csak éltek, örvendezzetek Isten megtartó kegyelmében. Hogy Isten könyörületessége szerint tudjatok élni, megbocsátást és szeretetet tanúsítva – még azok felé is, akik megbántottak vagy rosszul bántak veled. Mit tanított neked Jónás könyve? Milyen értékes leckéket tanultál ezekben a hetekben?

 

Édes Istenem, köszönöm hogy szerettél, amikor még gyönge voltam. Köszönöm, hogy a szereteted megmutattad, miközben még bűnös voltam. Csak a szereteted miatt vagyok szabad a kárhoztatástól. Csakis a Te kegyelmed miatt van örök életem. Köszönöm szívem mélyéből. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 4. hét / 2. nap

A harag Isten joga, nem a miénk

Olvasd el: Jónás 4:4

IMÁK: Róma 3:23, Mikeás 6:8

Tegnap egy nagyon bosszús Jónással találkoztunk. Haragudott, hogy Ninive lakói elfogadták Isten kegyelmét, ami nemcsak rájuk áradt ki, hanem éppúgy Jónásra is.

Elképzelem, amint Isten a legnagyobb szeretettel kérdi Jónástól: „Jónás, valóban? Megharagszol azért, mert ugyanazt teszem a Niniveiekkel, amit veled tettem és teszek még mindig? Tényleg azt gondolod, jogod van haragudni? Én vagyok az, aki csalódott lehetne!”

Jól teszed, hogy haragszol? Ez az Ige gyakran eszembe jut, amikor hallom magamat hangosan és keményen beszélni. Vagy amikor túlreagálok valamit, ami nem az elvárásaim szerint alakul.

Isten az egyetlen, aki fenntartja magának a jogot arra, hogy haragudjon. Ő az egyetlen, aki látja az összes bukásomat, a bűneimet, a törvényszegéseimet. És mégis, önmagát adja, hogy szeressen engem. De én úgy vélem, jogom van haragudni másokra, amikor rosszat tesznek, vagy nem felelnek meg az elvárásaimnak.

A Róma 3:23 kijelenti, hogy mindannyian vétkeztünk és nélkülözzük Isten dicsőségét. Mindannyian. És Ő még mindig, minden egyes nap megbocsát nekünk. Odafigyeltél Isten kegyelmére mostanában? Láttad milyen sokféleképpen jóságos hozzád? Kezdjük el a kegyelmet másokra is kiárasztani.

 

Mennyei Atyám, segíts hogy mindig igazságos legyek, szeressem az irgalmasságot és alázatosan járjak veled. Nem akarok ítélkező vagy mérges lenni másokra, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy elképzeltem őket. Segíts szeretetet és irgalmasságot tanúsítanom azok felé, akiket az életembe helyeztél. Ámen.

 /YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya

Jakab – 2. hét / 1. nap

Mivel Isten a hívőket az ő jóságával és igazságosságával ajándékozza meg, felelősségünk vigyázni a beszédünkre, hozzáállásunkra és viselkedésünkre. Minden szó, amit kimondunk és minden cselekedetünk a szívünkből ered. Amikor kísértést érzünk kiönteni az érzéseinket, érzelmeinket haragunkban, vagy amikor igazságtalanság ér, muszáj lecsillapítanunk a szívünket, le kell lassítanunk, és Istenre figyelnünk, hogy meghalljuk azt, amit szerinte mondanunk és tennünk kellene.

Milyen esetekben vezérelnek az érzéseid, a temperamentumod vagy a szemléleted bizonyos dolgokról? Nekünk hívőknek Isten erejét kell keresnünk ahhoz, hogy feladjuk saját elképzeléseinket, önző vágyainkat, és ezáltal a környezetünknek az Ő alázatosságát, együttérzését és irgalmasságát mutassuk fel.

 

Atya Isten, növeld bennem a Te szeretetedet. Uram, segíts, hogy a szavaim és cselekedeteim a Te szíved jóságát, kedvességét és irgalmasságát fejezzék ki. Uram, akadályozd meg, hogy elsodorjanak a negatív érzések és viselkedések. Segíts, hogy alázatosan félre tudjak tenni minden gonosz vagy helytelen gondolatot és viselkedést. Uram segíts, hogy Téged dicsőítselek mindennel, amit mondok és teszek. Jézus nevében. Ámen

(Youversion)

Fordította: dr. Ferenczi Andrea