Ne tévesszenek meg a hazugságok

János levelei nehéz levelek, tele mély tanításokkal, figyelmeztetéssel, intéssel és bátorítással. Ennek egyik oka az, hogy addigra János kivételével már minden apostol meghalt. Ő maradt utoljára, ezért több tudós is úgy gondolja, hogy az „utolsó óra” kifejezés az apostoli kor végét jelzi. Mások úgy gondolják, hogy a kifejezés a Jézus feltámadása és második eljövetele között eltelt időre vonatkozik. Mi most éppen ezekben „az utolsó órákban” élünk.

Az egyik probléma, amivel akkoriban az egyháznak meg kellett küzdenie, a hamis tanítók, vagyis „antikrisztusok” megjelenése volt. Ez a kifejezés itt most nem egyetlen személyre vonatkozik, aki nagy hatalommal bír és sokakat megtéveszt. Itt azokat illeti a szerző ezzel a névvel, akik hazugságokat terjesztettek Jézusról, méghozzá szenvedélyesen és meggyőződéssel. Az „antikrisztus” szó jelentése Krisztus- vagy Messiásellenes, és ilyenből János korában több is akadt. Ezt a kifejezést nem azokra az emberekre használták, akik apróbb dolgokban tévedtek a tanításaik során; ezek az „antikrisztusok” az Írással teljesen ellentétes dolgokat tanítottak arról, hogy kicsoda Jézus és mit tett.

És hogy milyen tanításokkal álltak elő?

A hamis tanítók vagy „antikrisztusok” sok mindent tagadtak, köztük Jézus isteni mivoltát is. Nem hitték el, hogy Ő a világ Megmentője és Megváltója. Azt is tagadták, hogy Jézus az Atyától származott volna, szerintük Ő is csupán egy teremtmény volt. Némelyek közülük úgy gondolták, hogy nem az Atya Isten, hanem az angyalok teremtették a világot.

„Mi a legnagyobb hazugság? Az, ha valaki azt állítja, hogy Jézus nem a Messiás. Aki ezt mondja, az Krisztus ellensége, mert nem akarja elismerni az Atya-Isten és a Fiú hatalmát.” – 1 János 2:22

„Ha viszont ezt nem ismeri el, és nem akarja kimondani, akkor nem Istentől jött. Ez a Krisztus Ellenségének szelleme, akiről hallottátok, hogy el fog jönni a világra, és már itt is van.” – 1 János 4:3

„Mert sokan vannak szerte a világon, akik becsapják az embereket: letagadják, hogy Jézus Krisztus emberi testben jött el a világra. Aki ezt mondja, az hamis tanító, Krisztus ellensége.” – 2 János 1:7 

Sok időt tölthetnénk azzal, hogy azokat a veszélyes tanokat taglaljuk, amelyeket ezek az emberek vallottak, azonban napjainkban is sok hasonló esettel találkozunk. Vallásos emberekről beszélek, akik tudják, hogyan használják a megfelelő szavakat, mégis veszélyes dolgokat tanítanak, hiszen a Biblia állításaival teljesen ellentétes dolgokat állítanak. Úgy tűnik, mintha tudnák, miről beszélnek, de hamis evangéliumot hirdetnek, olyat, ami kockázatos, hiszen távol megakadályozza az embereket abban, hogy Jézusra, mint megváltásuk reménységére tekintsenek.

Ezektől a magával ragadó, frappáns, ám veszélyes tanításoktól úgy tudjuk megvédeni magunkat, ha ismerjük a Bibliát. Vértezd tehát fel magad az igazsággal!

Ne higgy vakon abban, amit mások mondanak, vess össze mindent Isten szavával, hogy lásd, mi az igazság. Ne engedd, hogy szórakoztató vagy új tanítások magukkal ragadjanak, bármennyire is jól éreznéd magadat tőlük. Az érzéseink nem mindig megbízhatóak, a szívünk pedig olykor csalfa.

„Romlott az ember szíve, minden másnál csalárdabb, javíthatatlan!” – Jeremiás 17:9

Ismerd a Bibliádat! Olvasd, tanulmányozd, imádkozz felette, beszéld meg másokkal és olvasd újra!

Minél jobban ismered az igazságot, annál könnyebben éred tetten a hazugságokat és maradsz meg szilárdan a tudásodban és Istenbe vetett hitedben.

Jézusre tekintve,

Forrás: https://lovegodgreatly.com/dont-be-deceived-by-lies/

Fordította: Szabó Eszter

Mikeás könyve – 1. hét / 5. nap

Olvasd el: Mikeás 2:6-11, 5 Mózes 11:13-17

IMÁK: Mikeás 2:7   

A mai versekben láthatjuk, hogy milyen messzire eltért Izráel Istentől. Mikeás 2:8 ezt mondja: „De ti úgy támadtok népemre, mint az ellenség!” Nem tértek meg a bűneikből és Isten ellenségeivé váltak.

A nép körében hamis próféták voltak, akik el akarták hallgattatni Isten prófétáit. Ezeknek a hamis prófétáknak elég volt, hogy Isten választott népéhez tartoztak. Nem érezték szükségesnek, hogy megtérjenek a bűneikből, azzal érveltek, hogy Isten nem fog olyan kemény ítéletet végrehajtani rajtuk. Az üzenetük hamis volt, de édesebb a bűnösök fülének, akik Mikeást el akarták hallgattatni. Mikeás válaszolt, kijelentve, hogy Isten Szava hasznára van azoknak, akik igazságosan élnek.

Időnként be akarjuk fogni a fülünket Isten Igazságai előtt, talán akkor, mikor az Ige olyan bűnt leplez le az életünkben, amelyből nem akarunk megtérni, vagy mikor olyan valamit vagy valakit mutat meg, aki eltávolít minket Istentől. Vagy olyankor, mikor egy igehirdetés vagy egy Isten-szerinti emberrel történt beszélgetés során nyilvánvalóvá válik, hogy fel kell hagyjunk egy bűnnel, amit rendszeresen elkövetünk. Befogjuk a fülünket. Nem akarjuk meghallani. Legyünk nagyon figyelmesek, hogy szándékosan meghalljuk, amit Isten nekünk mond.

Drága Atyám, kérlek, nyisd meg a szemem és a fülem a Te Igazságaidra. Érzékeny akarok lenni a Te útmutatásodra és hajlandó arra, hogy megváltoztassak az életemben mindent, ami eltávolítana Tőled. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

5. hét / 2. nap – A Galatákhoz írt levél

“Pál aggódik amiatt, hogy a Galatákat félrevezették. Azt állítja, hogy azok a hamis tanítók, akik megrontották a kegyelem evangéliumát, nem Istentől származnak, és Isten szigorú ítéletét vonják magukra. Hamis tanításukat a kovászhoz hasonlítja.

A kovász vagy az élesztő a Bibliában rendszerint a bűnt jelképezi az Ószövetségben és a hamis tanítást az Újszövetségben.  A kovász az erjedés vagy rothadás folyamatán keresztül széttterjed, ezért egy kis mennyiségű élesztő, amely a tésztába kerül, átjárja és hatással lesz az egész halomra. Egy kis szál hamis tanításnak olyan korrupt hatása van, amely Krisztus testének minden szövetébe beszivárog. A gyógymód a hamis doktrínák ellen az Isten igazságában való elmerülés, melyek az Ő Igéjében írva vannak. A hívőknek ébereknek kell maradniuk, hogy megvizsgálják a Szellemet, és kutassák a Szentírást, amikor olyan hamis tanításokkal kerülnek szembe, melyek nem egyeznek Isten Igéjével.

Milyen módon lettél lusta vagy nemtörődöm Isten Igéjének a tanulmányozásában és az arról való elmélkedésben? Hogyan tudsz óvakodni a kovásztól, amely megrontja az Istennel való járásodat?

Mennyei Atyám, köszönöm figyelmeztetéseidet és minden tanításodat a Te Igédben. Nyisd meg a fülem és szemem, Uram, hogy tisztán lássam mi az igazság.  Tisztítsd meg a szívem, Uram, minden rejtett bűntől. Hozz tudomásomra minden olyan cselekedetemet vagy viselkedésemet, amely tévesen mutat be Téged. Távolíts el minden lustaságot vagy fásultságot, mely meggátol abban, hogy Igédet tanulmányozzam. Ha Veled való kapcsolatomba bármi beszivárogna, távolítsd el a bűnöst és a bűnt tőlem azonnal. Jézus nevében kérlek, Ámen.”   (YouVersion)