5. hét / 2. nap – A Galatákhoz írt levél

“Pál aggódik amiatt, hogy a Galatákat félrevezették. Azt állítja, hogy azok a hamis tanítók, akik megrontották a kegyelem evangéliumát, nem Istentől származnak, és Isten szigorú ítéletét vonják magukra. Hamis tanításukat a kovászhoz hasonlítja.

A kovász vagy az élesztő a Bibliában rendszerint a bűnt jelképezi az Ószövetségben és a hamis tanítást az Újszövetségben.  A kovász az erjedés vagy rothadás folyamatán keresztül széttterjed, ezért egy kis mennyiségű élesztő, amely a tésztába kerül, átjárja és hatással lesz az egész halomra. Egy kis szál hamis tanításnak olyan korrupt hatása van, amely Krisztus testének minden szövetébe beszivárog. A gyógymód a hamis doktrínák ellen az Isten igazságában való elmerülés, melyek az Ő Igéjében írva vannak. A hívőknek ébereknek kell maradniuk, hogy megvizsgálják a Szellemet, és kutassák a Szentírást, amikor olyan hamis tanításokkal kerülnek szembe, melyek nem egyeznek Isten Igéjével.

Milyen módon lettél lusta vagy nemtörődöm Isten Igéjének a tanulmányozásában és az arról való elmélkedésben? Hogyan tudsz óvakodni a kovásztól, amely megrontja az Istennel való járásodat?

Mennyei Atyám, köszönöm figyelmeztetéseidet és minden tanításodat a Te Igédben. Nyisd meg a fülem és szemem, Uram, hogy tisztán lássam mi az igazság.  Tisztítsd meg a szívem, Uram, minden rejtett bűntől. Hozz tudomásomra minden olyan cselekedetemet vagy viselkedésemet, amely tévesen mutat be Téged. Távolíts el minden lustaságot vagy fásultságot, mely meggátol abban, hogy Igédet tanulmányozzam. Ha Veled való kapcsolatomba bármi beszivárogna, távolítsd el a bűnöst és a bűnt tőlem azonnal. Jézus nevében kérlek, Ámen.”   (YouVersion)

5. heti memoriter – A Galatákhoz írt levél

Kihívás:

Ezen a héten fordíts időt arra, hogy imádkozz és megvizsgáld az életedet. Van olyan terület, ahol a “szolgaság igájával” küszködsz akár egy bizonyos bűn vagy egy törvényeskedő vágy miatt, hogy “megtartsd a törvényt”?

Add át Istennek és kérd meg, hogy segítsen téged magadhoz ölelni a szabadágot, amelyet Ő vásárolt meg számodra!

4. hét / 4. nap – A Galatákhoz írt levél

„Pál leírja, hogy a hamis tanítók hogyan tévesztik meg őket hamis doktrínával. Kijelenti, hogy fontos, hogy mindig törekedjenek a tisztességre, nemcsak akkor, mikor ő velük van.

A hamis tanítók a hittől ellenkező irányba vezetik az embereket. Ők elcsábítják a keresztényeket a kedves szavaikkal és a vágyaikra apellálnak. Amíg Jézus kereszten végzett munkája megszabadítja a hívőket az erkölcstelen viselkedéstől, a tévtanítók, akik a bűn rabjai, vitathatatlanul visszavezetik a hívőket a bűn fogságához. A hívőknek lelkeseknek kell maradniuk Isten Igéje iránt és továbbra is Isten igazságára kell fókuszálniuk, annak érdekében, hogy elkerüljék a megtévesztést.

Mit tanítanak neked Pál tévtanítókkal kapcsolatos szavai az Isten Igéjéhez való ragaszkodás fontosságáról? Milyen prioritása van a te életedben az Úrnak és az Ő Igéjének?

 

Mennyei Atyám, hálás vagyok Neked a Bibliáért, a remény könyvéért, amihez nappal és éjjel is fordulhatok. Segíts nekem abban, hogy közel tartsam a szívemhez a Te Igédet. Tedd a Te Igéd verseit hangosabbá és nagyobbá, mit azok a dolgok, vagy azok az emberek, amik és akik az én figyelmemért versengenek. Legyen a Te Igéd az, amihez futok és amihez ragaszkodom, amikor elveszettnek, elsodródva érzem magam és kompromisszumot akarnék kötni a világ ötleteivel. Segíts nekem azon a kivilágított úton maradni, amit te jelöltél ki nekem. Engedd meg nekem, hogy világosság legyek másoknak, akiknek szintén Rád van szüksége. Jézus Nevében, Ámen.” (YouVersion)

 

Fordította: Megáll Nikolett

Nincs visszaút – Levél a gyermekeimnek – 2. Rész

„Régen, amikor még nem ismertétek Istent, olyan úgynevezett istenek rabjai voltatok, akik valójában nem is istenek. De most már ismeritek Istent — vagy sokkal inkább: Isten megismert benneteket. Miért fordultatok ismét azokhoz a gyenge és haszontalan, világot uraló hatalmasságokhoz? Talán újra azok rabságában akartok élni?”

Galata 4:8-9

 

Amikor először ábrándoztam rólad, nem gondoltam a kísértésekre és a nehéz döntésekre, melyekkel majd szembe kell nézned.

Nem, drága gyermekem.

Tíz pici lábujjra és puha bababőrre gondoltam. Azon tűnődtem, vajon az én pisze orromat öröklöd, vagy – ami még jobb – apukád csinos külsejét. Alig vártam, hogy tudathassam a világgal, hogy végre megérkeztél, hogy Isten valahogyan, egy időre, egy csodálatos ajándékot (téged) ránk bízott.

Ahogy festettük a szobádat, és felállítottuk a gyermekágyat, nem olyan világra számítottam, amely egyre romlottabbá válik majd, ahogy nősz.

Elképzeltem, ahogy gyengéden ringatlak, újszülött tested fölött imádkozom és nagy álmokat álmodok számodra. Késő éjszakákat éltem át, melyek drága pillanatokként vésődtek emlékezetembe, ahogy újra meg újra a „Légy nyugodt lelkem”-et énekeltem bele a kora reggeli órákba…..várva, hogy végre mély és békés álomba szenderülj. Minden biztonságosabbnak érződött, amikor a karomban voltál.

Kisgyermek éveid alatt nem akartam arra gondolni, hogy egy nap esetleg valaki majd megpróbál téged eltéríteni attól a hittől, hogy Jézus az egyetlen út.

Lefoglalt, hogy olyan Istenről szóló történeteket adjak tovább, melyeket kislányként rendszeresen hallottam: gyönyörű történeteket kegyelemről és megváltásról, melyek könnyekig megindítottak – bármennyire is ismerősek voltak – minden alkalommal, amikor ölembe pottyantál és kinyitottuk a hőn szeretett gyermek Bibliádat. És, ahogy olvastam, Istennek suttogtam, hogy  segítsen neked teljesen megismerni ezt az Igazságot és imádkoztam, hogy egy nap sajátodként zárd a szívedbe.

Ahogy elveszítetted fogaid, kinőtted azt az édes babaarcot és nagyobb függetlenségre tettél szert, már nem tagadhattam tovább, hogy ez a világ keményen fog harcolni a hitedért.

Úgyhogy, feltekertük a zenét, és táncoltunk a konyhában, dicsőítő dalokat énekeltünk torkunk szakadtából, mert van valami – Valaki – akiről érdemes énekelni. És Isten megláttatta veled, hogy ki is Ő, és amikor a kereszt szépsége miatt igazán közelről, személyes Megváltódként is megismerted őt, újra örömtáncot jártunk!

És nagy ünnepséget tartottunk, mert a kegyelem mindent megváltoztat.

Most, hogy elkezdtél fiúból férfivá válni, tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy az anyagi javak, a népszerűség és a büszkeség még nagyobb erővel fog érted kiáltani.

Isten ölelésében biztonságban vagy, de naponta választanod kell, hogy együtt jársz Jézussal, vagy visszatérsz a felszínességhez, amit ez a világ kínál számodra.

Vértezd fel magad, kedvesem!

Állj készen a harcra, légy óvatos mindenütt!

Vértezd fel magad, és naponta öltözd fel az Igazságot, hogy ne inogj meg könnyen!

Húzd ki magad az ellenfél előtt, meggyőződve arról, hogy Királyod előtted megy és harcolni fog érted, amikor a leggyengébb vagy.

Bátran haladj előre, tudván, hogy a munkád nem hiábavaló.

Soha ne felejtsd el, hogy Jézus már győzött, ezért harcold meg a hit nemes harcát és dönts úgy, hogy rendíthetetlenül futsz az Ő hangja felé, figyelmen kívül hagyva minden mást, ami a nevedet kiáltja.

Megváltott gyermekem! Áron vétettél meg, ezért élj SZABADON.

Mondtam már korábban, és nagy együttérzéssel, sorstársként tekintek szemedbe és tovább mondom egészen addig a napig:

Nincs visszaút. Nincs visszaút.

 

Az Ő lábainál,

Whitney

 

Beszéljük meg: Milyen világi dolog tereli el leginkább a figyelmed Krisztusról? Hogyan védekezel ellene?

 

Fordította: Gilicze Margit

Forrás: https://lovegodgreatly.com/no-turning-back-a-letter-to-my-children-part-2/

4. hét / 2. nap – A Galatákhoz írt levél

“Pál leírja, hogy a tökéletes időben Isten azért küldte el Fiát, teljes ember és teljes Isten formájában, hogy megszabadítsa az embert a bűn kötelékéből. Mindenki, aki hisz Jézusban, a Szent Szellem által Isten örökbefogadott gyermeke lesz.

Te Atyádként tekintesz az Úrra? Vajon mennyire árnyékolja be vagy mossa el földi szüleidről alkotott képed mennyei Atyádét?

 

Mennyei Atyám! Olyan szabadon árasztod ki rám szereteted, hogy nehéz felfognom és elfogadnom. Alig tudom megérteni, hogy mit jelent lányodnak lenni, Uram! Én és mások is itt a földön, apátlanok vagyunk. A szívem küszködik az újra és újra kiáradó szereteted elfogadásával. Itt a földön még soha nem tapasztaltam meg a feltétel nélküli szeretetet. Uram, a lelkem mélyen rugódozik a gondolat ellen, hogy még amikor elbukom, akkor sem változik szereteted felém, hiszen itt a földön folyton szembesülök bukásaim negatív következményeivel. Köszönöm Uram, szereteted ajándékát, és hogy megmutattad nekem természetfeletti szereteted, amit nem köt az idő, a tér vagy a körülmények. Köszönöm, hogy a szereteted soha nem ér véget. Soha nem adja fel. Soha nem fogy el. Jézus nevében. Ámen  (YouVersion)

 

Fordította: Bolbás Viola