Légy bátor, és győzd le a félelmet!

Jen Thorn írása

Az enyhe aggodalomtól kezdve a jeges rettegésig mindannyian megtapasztaltuk már valamilyen szinten a félelmet. Vannak olyan körülmények, melyek álmatlan éjszakákat, gyomorgörcsöt és figyelemzavart okoznak. Gondolj egy-két olyan dologra, melyek megrémítenek!

De mi is a félelem? A félelem egyfajta szorongás vagy rettegés valaminek a kimenetelétől, vagy attól, hogy a vágyaink nem teljesülnek, a szükségeinket pedig nem töltik be.

És számtalan dolog kiválthatja: emberek, körülmények, tapasztalatok, nehézség, betegség, halál, veszteség, fájdalom, múltbéli emlékek, a jövő kiszámíthatatlansága, vagy egyszerűen csak a képzeletünk játéka.

És mi a probléma a félelemmel?

Van egy hatalmas gond a félelemmel: az, hogy ez egyfajta engedetlenség Istennel szemben. A Bibliában temérdek alkalommal olvassuk, hogy ne féljünk.

Amikor megengedjük a félelemnek, hogy fölénk kerekedjen, akkor engedetlenek vagyunk, mert valami másban hiszünk, nem pedig abban, amit Isten szava mond. Mindig visszatérek a Filippi 4:8-ra, melyben Pál arra buzdít bennünket, hogy azokkal foglalkozzunk, melyek igazak, dicséretre méltóak és igazságosak. Amikor valami olyasmin rágódunk, ami még meg sem történt, akkor vajon igaz dolgokra gondolunk?

Amikor rémisztő dolgok történnek velünk és engedjük, hogy ezek lebénítsanak, akkor nem hiszünk Isten Bibliában leírt szavának.

Miért nem kell félnünk?

A kérdésre a választ az Ézsaiás 41:10-ben találjuk.

 „Ne félj, mert veled vagyok! Ne aggódj, mert én vagyok ISTENED!"

Az ok, amiért nem kell félnünk az, hogy Isten a mi Istenünk. Ez azért nagyon fontos, mert azt is jelenti, hogy egyben Ő a segítségünk is. És miben fog nekünk segíteni?

 „Megerősítelek, sőt, megsegítelek! Igazságos jobbommal felkarollak
és megtartalak."

Ő erőt fog adni, hogy átvészeld a legkeményebb, legsötétebb és legijesztőbb időket. Néha túlterheltnek érezzük magunkat, vagy egyszerűen csak fáradtnak, készen arra, hogy feladjuk. És pont ezek azok az idők, amikor Isten a saját tenyerén hordoz minket;

Az Övé a mindenható tenyere. „Mert Jah Jahve a Kősziklánk örökké!” (Ézsaiás 26:4) Az Ő keze sosem fárad el, kezéből pedig soha semmi sem ragadhat ki! – J.R. Miller

Amikor a félelem kezd eluralkodni az életeden, valld meg magadnak az igazságot! Emlékeztesd magad arra, hogy az az Isten hordoz a karján, akinek ereje, irgalma, szeretete és segítsége nem ismer határokat.

„De most azt mondja az ÖRÖKKÉVALÓ, aki teremtett téged, Jákób, 
Aki téged alkotott, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak!
Neveden szólítottalak, enyém vagy.”
- Ézsaiás 43:1

Jézusra nézve,
Jen

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/be-brave-and-fight-fear/

Isten Ígéretei – 1. hét / 2. nap

Légy erős és bátor!

Olvasd el: Józsué 1:9
IMÁK:
Józsué 1:9

Józsué egy Isteni-méretű feladatot kapott. Mózes meghalt, és most Józsué fogja bevinni a népet az Ígéret Földjére. A föld gyümölcse megérett rá, hogy leszakítsák, de előbb félre kell tennie félelmeit, és követnie Isten vezetését. Nem szabad az ott élő óriásokra tekintenie, csak hatalmas Istenének jóságára.

Isten elhívott, hogy nagy dolgokat vigyél véghez? Lehet, hogy azon tanakodsz, vajon alkalmas vagy-e a feladatra. Ne arra figyelj, hogy „Mi lesz, ha…”, hanem kérd Istent, hogy töltsön el bátorságával és erejével. Ha Isten arra indított, hogy mozdulj előre, akkor gondoskodni fog mindenről, amire szükséged lesz, hogy teljesíthesd „Isteni-méretű” küldetésedet.

 

Mindenható Isten, adj nekem hatalmas bátorságot, hogy előre lépjek és tegyem a Te akaratodat. Nem akarok a félelemben elmerülni és lemaradni a csodálatos munkádról, melyet bennem és általam akarsz elvégezni. Meg szeretném kóstolni azt az édes gyümölcsöt amelyet megígértél, és elengedni a félelmeimet. Ámen. 

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

 

Isten Ígéretei – 1. hét / 1. nap

Ne félj!

Olvasd el: Ézsaiás 41:10
IMÁK: Ézsaiás 41:10

Mindig jelenlevő Oltalmazónk megígérte, hogy ha megbénít a félelem, és képtelenek vagyunk talpon maradni, Ő megtart és megerősít minket. Ő a mi végtelenül erős Istenünk, és egyetlen ellenségünk sem hatolhat át védelmező ölelésén. Ő a védtelenek Segítője.

Ez az ígéret ugyanakkor parancs is. Isten kijelentette, hogy körülvesz minket gondoskodásával mikor az aggodalom ránk tör, de biztat is, hogy helyezzük minden bizalmunkat az Ő Szavába. Ma tudatosan összpontosítsunk hűségére és ne tápláljuk többet a félelmeinket.

 

Atyám, köszönöm, hogy mellettem állsz és támogatsz, mikor remegek és félek. Segíts, hogy a hitben szilárdan álljak és emlékezzek rá, hogy Te támogatsz. Nemet akarok mondani a félelemre, és igent a hitre. Ámen. 

/YouVersion/ 

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

 

Bízz az Úrban és űzd el a félelmet

 

Az elmúlt hat hétben rengeteg dolgot átvettünk, azonban ahogy a Félelem és aggodalom című tanulmányunk végéhez közeledünk szeretném felhívni a figyelmeteket arra a tanácsra, melyet a Példabeszédek 3:5-8 találunk: bízz az Úrban!

Ez jóval könnyebbnek hangzik, mint amilyen, viszont ez a kulcsa annak, hogy felül tudjunk kerekedni a számos félelmen és aggályon, melyek behálózzák mindennapjainkat.

Az ötödik versben egy parancsot és egy tiltást is olvashatunk. Először foglalkozzunk a tiltással!

1. Ne menj a saját fejed után!

Mennyire vagy bölcs? Már mindenre rájöttél? Vajon ismered az összes választ? Keményen dolgozol azon, hogy te irányítsd az életed?

Életünk java részét úgy éljük le, hogy azt hisszük, pontosan tudjuk, mi a legjobb nekünk, aztán pedig pánikolunk, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan mi reméltük, álmodtuk vagy terveztük.

Hogyan állapíthatjuk meg, hogy a saját fejünk után megyünk? Árulkodó jel lehet az, ha keveset imádkozunk, ha haragszunk Istenre, mert nem a mi kedvünk szerint alakulnak a dolgok, és ha aggodalommal küszködünk. Ezek a nyomok arra utalnak, hogy úgy gondoljuk, tudjuk mi a legjobb nekünk, és nem érezzük szükségét Isten bölcsességének vagy vezetésének. Ha nem hívjuk be Istent és az ő tanácsait az életünkbe, akkor helyette a félelemnek és az aggodalomnak nyitunk ajtót, akik szívünk gyakori vendégeivé válnak.

Talán üres a zsebed, vagy betegséggel küzdesz, esetleg még mindig álmaid férfijára vágysz, vagy babát szeretnél, eleddig mégis gyermektelen maradtál. Ha a saját eszedre támaszkodsz, akkor sosem leszel képes meglátni azt, hogy Isten terve szerint még a legsötétebb napjaink is a javunkra válhatnak. Látásunk természetünknél fogva gyenge. Egyszerre életünknek csak pár másodpercét képes felfogni. Nem tudjuk, hogy mit hoz a ma délután, a holnap, azt pedig végképp nem, hogy mi vár ránk a következő héten.

Korlátozott látásunknak köszönhetően nem láthatjuk a nagyobb képet és olyan sok dolog furcsának és homályosnak tűnik. Megértésünk töredékes és gyenge, ami azt jelenti, hogy könnyen összeomlik; ha pedig összeomlik, akkor a félelem és aggodalom karmai közé kerülünk.

2. Bízz az Örökkévalóban teljes szívvel

Akkor fogunk megszabadulni az életünkben uralkodó félelemtől, ha teljes szívvel az Úrban bízunk. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha nem magunkra vagy a helyzetünkre nézünk, hanem Isten jóságára, erejére és kegyelmére.

Légy tisztában a következő kérdésekkel: mit jelent Isten számára a jóság? Képes Ő arra, hogy ne legyen jó? És hogy jön ez az egész ahhoz, hogy miken mész keresztül az életedben?

Mit tudsz Isten erejéről? Milyen végtelen az Ő hatalma? Milyen hatással van ez az erő az életedre? Hogyan áradhat ez az erő az életedbe, és milyen célt szolgálhat ott?

És mi a helyzet a kegyelmével? Mit jelent a kegyelem, és hogyan jelenik meg az életedben?

Minél jobban megismered Istent, annál könnyebb lesz számodra az, hogy bízz benne. Minél jobban bízol Istenben annál kevésbé fogsz félni, mert a gondolkodásod nem az élet korlátozott megértésén alapszik majd, hanem Isten örökkévaló erején, bölcsességén és irgalmán.

Miben bízhatsz a félelmek közepette? A te bizodalmad abban áll, hogy Isten a tenyerén hordoz téged, és semmi olyat nem fog beengedni az életedbe, amelyen ne vezetne át az ő ereje és bölcsessége által. A te bizalmad abban áll, hogy Jézus Krisztus által az Úr a te Istened, és te az Ő gyermeke vagy. Szeret téged, és tökéletesen gondodat viseli.

Csodálatos béke fakad abból, ha teljes szívvel bízol az Úrban. Ő alkotott, ő meghalt érted, megmentett, családjába fogadott, fel fog támasztani, és helyet készít neked az ő országában. Nem fog most magadra hagyni, és nem várja el tőled, hogy egyedül botorkálj végig az életeden.

Vigyél elé mindent imádságban, a legapróbb dologtól kezdve addig, ami hegyként magasodik eléd, és nézd, ahogy a félelmeid lassan eltörpülnek.

„Az élet Ura ezt mondja: ´Ne félj, mert én vagyok Istened!´
A tudás kincse,
a kegyelem forrása,
a megnyugvás áradata,
az erő tornya,
megszámlálhatatlan öröm
van elrejtve a szóban, hogy ´Én vagyok Istened!´
Ne feledd – és légy erős; felejtsd el – és gyenge vagy.
Táplálkozz ebből – és örülj; hanyagold el – és gyáva leszel.
Jehova – Isten a tiéd!
Testvérem, ne félj!”

George Mylne (1854)

 

Jézusra nézve,

Jen

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/trust-lord-banish-fear/

Harcolj hálával a félelem ellen

„Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.” – Kolossé 3:17

Nem titok, hogy szeretem a jó történeteket.

Szeretem olvasni őket, de leírni is. Semmi sem bilincsel le jobban, mint az életszerű, közeli, emberi történetek. Ezek ragyognak!

A történeteknek erejük van a tanításra és arra, hogy megmozdítsanak minket. Felnyitják a szívünket, felfedik érzéseinket és segítenek kialakítani a meggyőződéseinket. A jó történetek gyakran segítenek megbirkózni félelmeinkkel, szorongásunkkal és előremozdítanak a magabiztosság, a cselekvés felé.

A világ és saját büszkeségünk arra ösztökél, hogy jó történeteket adjunk elő. Arra, hogy a legjobb oldalunkat mutassuk a barátainknak. Arra, hogy a közösségi médiában a legelőnyösebb képeinket posztoljuk. Arra, hogy olyan rendet és szépséget mutassunk, amilyet csak lehetséges, hogy a történetünk jónak hangozzon és látszódjon. Hogy mi magunk jók legyünk.

De észrevetted már, hogy milyen történetek terjednek vírus-szerűen az interneten?

Azért írok, hogy elmondjam, nem mindig a csinosan összepakolt életek. Sőt, leggyakrabban nem, hanem azok a szavak és videók, melyek nyersek és őszinték, azok, amelyek a nehéz időkbeli reményről, a félelmen túljutó szeretetről, hamisság felett győzedelmeskedő igazságról, szabadulás miatti háláról szólnak. Neked is eszedbe jut egy ilyen, ugye?

Miért van ez?

Úgy vélem, hogy ez azért van, mert olyan módon lettünk teremtve, hogy vágyódjunk egy megváltó történet után.

A Biblia tulajdonképpen – a kezdetektől fogva – egy hosszú történet, ami egy hegyeken és völgyeken keresztülhaladó hihetetlen utazásról mesél, hitről és félelemről, várakozásról és vágyakozásról… mindaddig, amíg a remény, az önfeláldozás és a szabadítás végül teljes győzelmet arat. Milyen dicsőséges, hogy a szűkölködők tökéletlensége elvezet a tökéletes Szabadító iránt érzett háláig.

Ez a legerőteljesebb történet, melyet valaha elmondtak.

„Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.” – Zsoltárok 69:31

Jézus a hálánk maradandó forrása, ebből pedig az következik, hogy ha egyszer megmentett, akkor el kell mondanod a történetedet!

Ma válaszd a hála szavait a félelem szavai helyett!

Azt mondod: Nem tudom elmesélni a történetemet, mert…”

Túlságosan zavaros.

Túl tökéletlen.

Még befejezetlen.

Túlságosan határozatlan.

Túlságosan nehéz.

Túlságosan (ide bármit tehetsz…)

De várj csak!

Emlékezz, hogy egyáltalán nem a tökéletes történetek a legjobbak. Tudod, azokkal senki sem tud azonosulni igazán. Azok a legjobb történetek, melyeknek a középpontjában a tökéletlen történetünk közben megélt remény és hála áll, hiszen az ilyenek minden dicsőséget rólunk a történet igazi hősére irányítanak… a mi tökéletes Megváltónkra.

Ha valóban megéltük ezt a fajta állhatatos, őszinte hálát a tökéletlen történeteink között… akkor annak terjednie kell.

A félelem nem uralkodhat egy hálával teli szívben.

Harcoljunk hát a félelem ellen és magasztaljuk Jézus nevét azáltal, hogy megosztjuk hálánk történeteit újra és újra…

 

Az Ő lábainál,

Whitney

 

Fordította: Virág Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/fighting-fear-gratitude/

 

BESZÉLGESSÜNK: Oszd meg velünk kommentben hálás történetedet!

Isten meg fog szabadítani

„…enyém vagy!” – Ézsaiás 43:1

1978-at írtunk, édesanyám nemrégiben házasodott újra, és új családunkra igencsak ráfért egy új kezdet. Azokhoz hasonlóan, akik évtizedekkel előttünk nyugat felé tartottak, nekünk is szükségünk volt arra a bizonyos tiszta lapra, így hát Indiana állam farmvidékéről Kalifornia északi dombjai felé vettük az irányt.

Az útra, melynek során a bátyámmal a hátsó ülésen zötykölődtünk, úgy emlékszem, mintha tegnap lett volna. Nekem is szükségem volt egy új kezdetre, és most is fel tudom idézni, ahogy azon morfondíroztam, hogy mi állhat előttünk.

A múlt héten a férjemmel és három lányunkkal Kalifornia ugyanazon részébe utaztunk vissza. Akkor volt a lányok tavaszi szünete, és a legidősebbik azt kérte a szülinapjára, hogy láthassa azt a viktoriánus házat, amelyben éltem, és azt a gimnáziumot, ahová jártam, mivel most pontosan annyi idős, mint én akkor, amikor ott éltem.

Ahogy leszálltunk San Franciscóban és úton voltunk a hotelbe, megrohantak az emlékek. És akkor egy gondolat szinte megütött… Nézd, Angela, ahogy megszabadítottalak! Amikor a családoddal ideköltöztél, fogalmad sem volt róla, hogy miként munkálkodok az életedben. De én tudtam. Összetörve és elfelejtve érezted magad akkor, de én fogtam a fájdalmat, és valami jót hoztam ki belőle. Már zsenge korodban felkészítettelek.

„Ne félj, mert megváltottalak!

Neveden szólítottalak, enyém vagy!

Mikor vízen kelsz át, veled vagyok.

Ha folyókon, azok el nem borítanak.

Mikor tűzön mész keresztül, téged meg nem éget,

lángja nem emészt meg, mert én vagyok Istened, az Örökkévaló.”

Ézsaiás 43:1-3

Most végre képes voltam visszatekinteni arra, amit Isten 30 évvel ezelőtt kezdett elvégezni az életemben, és azt mondtam: Már látom, Uram. Látom a jóságodat. Látom a szerető gondoskodásodat és szabadításodat.

És ott, az autópályán, ahogy közeledtünk a városhoz, amelyben egykor éltem, megosztottam a lányaimmal Isten szabadításának gyönyörűségét miközben könnyek gyűltek a szemembe. Van egyfajta áldás abban, amikor ahogy egyre idősebbek leszünk látjuk, hogy Isten keze miként formálta életünket fiatalabb korunkban úgy, hogy nem is vettük észre. Viharok jönnek, és emelkedik a vízszint… de Isten jóságának köszönhetően nem sodródtam el.

Amivel a Sátán ártani akart nekem, azt Isten jóra fordította.

Akkoriban fogalmam sem volt arról, hogy mit fog Isten elvégezni az életemben. Hogy felhasznál egy összetört lányt és olyan álmokat plántál a szívébe, melyeket egy nap majd be is teljesít. Drága barátaim, Ő jó, és az a munka is jó, amelyet az életünkben végez.

Két héttel ezelőtt a hotelszobában voltam a családommal, és miközben éppen mindenkit a napi kirándulásra készítettem fel, vetettem egy pillantást a szolgálatunk Instagram-oldalára. Azon a reggelen azt láttam, hogy egy gyülekezet bejelölt minket egy képen és az egyik régebbi Szeresd Nagyon Istent tanulmányunkat használták. Legnagyobb meglepetésemre, és biztos vagyok benne, hogy Isten legnagyobb örömére, észrevettem, hogy ez a gyülekezet pontosan abban a városban volt, ahol régen laktam… abban a városban, ahová épp aznap terveztünk menni, hogy megmutassam a lányoknak az otthonomat és a középiskolámat!

(Ó, és itt muszáj megjegyeznem valamit. Látjátok azt a téglautat a hátam mögött? Bizony, azt a nevelőapám, a bátyám és én tettük oda akkor, amikor még mi éltünk a házban. El sem tudtam hinni, hogy annyi év után még mindig a helyén volt!)

Az időzítés tökéletes volt.

Ahogy tovább kutattam a gyülekezet után, feltűnt, hogy aznap este női alkalmat tartottak… pont aznap este!

Egyedül Isten tud megtervezni egy ennyire extravagáns dolgot! Csak Ő megy el ennyire messzire, hogy megmutassa szabadító karjának erejét és szeretetét. Ő ott rejtőzik az életünk részleteiben. Semmi sem véletlen.

A kaliforniai Vacaville város gyülekezetében szolgáló csodálatos nők eseményére váratlanul csöppentem be… igaz, csak pár percre a kezdés előtt. Muszáj volt megköszönni nekik, hogy a mi tanulmányukat csinálják és el kellett mondanom nekik, hogy milyen hihetetlen áldás volt számomra azt látni, hogy Isten abban a városban használta a Szeresd Nagyon Istent missziót, amelyet én annyira szerettem. Abban a városban, amelyet arra használt, hogy tiszta lappal kezdhessek.

Drága barátom, nem tudom, hogy Isten hova helyezett most téged, de engedd meg, hogy a következő szavakkal bátorítsalak: Ő lát téged és szeret téged. És ahogy azt az Ézsaiás 43:2-ben mondja „mikor vízen kelsz át, én veled vagyok.”

Ne félj attól, ami előtted áll; Isten veled van! Isten az írója a szabadítás elképesztő történetének, és te, drágaságom, része vagy ennek a történetnek. Talán most még nem látod, ahogy én se láttam, de bízz az Úrban! Ő a te javadra munkálkodik; meg fog szabadítani a szívfájdalomtól, az összetörtségtől és a fájdalomtól.

„Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, enyém vagy!” – Ézsaiás 43:1

Beszéljük meg!: Neked hogyan segített Isten felülkerekedni a félelmeiden és hogyan szabadított meg?

Szeressétek nagyon Istent!

Angela

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/god-will-redeem/

Esélytelen vagy Istennek alárendelt?

(Kép forrása: Google)

„…nem hagy cserben, sem el nem hagy titeket.” – 5 Mózes 31:6

Az esélytelenség gyakran megjelenik könyvekben, filmekben és a mindennapi életünkben is. Talán már te is érezted magad esélytelennek vagy ismersz olyat, aki kimerült, akit legyűrtek, aki fáradt, kicsi, haszontalan vagy egyedül van. Aztán az élet eléd hoz egy sorsdöntő pillanatot és így emlékeztet arra, ki vagy valójában – egy Dávid és Góliát pillanatot. De hogyan tudnál bátorságot felmutatni amikor szükség van rá… ha nincs meg benned?

Az 1 Sámuel 17-ben olvashatjuk, hogy minden izraelit megrettentett egy harcos, akit Góliátnak hívtak. „Fején rézsisak volt, öltözete pikkelyes páncél, ötezer sekel súyú rézből volt a páncélja. Lábán rézvért és vállán rézdárda volt. Lándzsájának nyele olyan vastag volt, mint szövőszék tartófája, lándzsájának a hegye pedig hatszáz sekel súlyú vasból volt, és egy pajzshordó ment előtte”

Dávidnak alig volt valamije. Nem viselt páncélt, nem volt pajzshordója, sem lándzsája vagy lábvértje, nem bírt fontos hírnévvel. Még a saját családja sem hitt benne. Úgy tűnt, Dávid nem jelentett kihívást Góliátnak, de Góliát nem jelentett kihívást Istennek.

Te is hasonló helyzetben vagy? Úgy érzed, ki kellene állnod valami mellett, de egyedül vagy és félsz? Úgy érzed, mindenki ellened van? Én is voltam már ilyen helyzetben barátom. Amikor fáj arra gondolni, hogy mindenki ellenem van, arra kell emlékeznem, hogy az Egyetlen mellettem áll.

Mielőtt Dávid kiállt az izraeliek elé Góliáttal szemben, tudta, hogy az Úrhoz tartozik.Az Örökkévaló, aki megmentett engem az oroszlán fogaitól és a medve körmétől, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a fegyverétől is! (1Sámuel 17:37)

Talán esélytelennek, elbukottnak érzed magad vagy elveszted az ügyedet másokkal szemben, de Isten, az Egyetlen, aki teremtett téged, és az Egyedüli, aki elmondhatja ki vagy igazából.

Nem vagy esélytelen, ha Istennek alárendelve élsz. Légy olyan, mint Dávid, aki eldugott helyeken hittel dolgozott és gyakorolt, hogy egy nap Isten nyilvánosan sorsfordító pillanat elé állítsa.

Ebben a sorsfordító pillanatban, áthatolt a sértéseken, és a vádaskodásokon túl kiállt, hogy szembenézzen Góliáttal. „Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem — mondta Dávid —, én pedig az Örökkévalónak, a Seregek Urának, Izráel serege Istenének nevében megyek ellened, akit te gyaláztál!” (1Sámuel 17:45) Azután Istenben gyökerező bátorsággal egyetlen sima kaviccsal legyőzte a hatalmas réz-embert.

Amikor lökést érzel, ami az életedben lévő szentség felé mozdítana, tudd, hogy a Szent az, aki „lökdös”. Fel akar készíteni a csendes pillanatokban, hogy a hangosakban is meg tudj állni.

Ne féljetek, és ne ijedjetek meg tőlük, hanem legyetek erősek és bátrak, mert Istenünk, az Örökkévaló megy veletek, nem hagy cserben, sem el nem hagy titeket.” (5Mózes 31:6)

Isten mindig veled van, és azt szeretné, ha közelebb kerülnél hozzá. Isten Igéjét olvasva bátorságot és bölcsességet nyersz és engeded, hogy belülről kifelé változzon az, aki vagy. Kedves barátom, ne állj meg! Menj tovább! Kérd Istent továbbra is, hogy töltsön meg az erejével és hatalmával, hogy amikor elérkezik egy olyan pillanat, amikor szembe kell nézned a félelmeiddel, az értékeidet még jóval a csatatér előtt belé helyezhesd. Nem vagy egyedül. És akkor majd ráébredsz, hogy a győzelem abból ered, hogy elutasítjuk, hogy az esélytelenek félelmeivel éljük az életet; ehelyett azt a szabadságot választjuk, ami az Istennek alárendelt győztes harcos sajátja.

 

Az Ő dicsőségére,

Amanda

 

Amanda mindent szeret Texasban és mindent szeret Jézusban. Annyi olvasást és írást szorít be a napjaiba, amennyit csak lehetséges, miközben két csodálatos lányt nevel és mindent megtesz, hogy szeresse és tisztelje tűzoltó férjét. Tudja, hogy milyen üres az Isten nélküli élet és örökké hálás azokért az emberekért, akik őt az Úrhoz vezették.

Amanda egyike azon extrovertált introvertáltaknak, akik megtanulták, hogyan helyezzék magukra Isten páncélzatát. A vágya, hogy a világon minden nő megtudja, mennyire szereti őket Isten és így viszonozni tudják ezt a szeretetet és megmaradjanak – annak, akiknek szánták őket – az Övéi.

 

Fordította: Virág Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/underdog-or-under-god/

Az erő Istene

„Világosságom és Szabadítóm az Örökkévaló…” – Zsoltárok 27:1

Igazi bajnok vagyok az aggódásban. Gyermekkorom óta mindig azon agyalok, hogy „mi lesz ha…”. Azonban elmondhatom, hogy Isten kegyelméből többnyire megtanultam, hogy hogyan kerekedjek felül ezen. A kísértés, hogy féljünk és folyamatos aggodalomban éljünk, egy olyan küzdelem, amely egész életünkben elkísér majd, egészen addig, amíg Krisztus vissza nem tér vagy magához nem hív bennnünket. Amikor ez a szörnyeteg felemeli ronda fejét muszáj, hogy hajlandóak és képesek legyünk visszaverni. Ezt pedig akkor tudjuk megtenni, ha felvértezzük magunkat Isten szavának igazságával. Az igazsággal arról, hogy milyen Isten, mire képes, hogy ígérete szerint mit fog megtenni értünk, és hogy a Megváltónk milyen áldozatot hozott értünk. Mindezek a dolgok elkezdik majd fojtogatni azt a szörnyeteget, amely álmatlan éjszakákat okoz nekünk, csomókat köt a hasunkban, és önfejű gondolatokra sarkall bennünket.

A Zsoltárok könyve csodálatos hely, ahová akkor menekülhetünk, ha félünk vagy túlterhelve érezzük magunkat. Újra és újra annak lehetünk tanúi, ahogy Dávid vagy a többi író kiönti félelmeit és aggodalmát, majd eljut arra a következtetésre, hogy mivel az Úr velük van, nincs okuk a félelemre.

Az egyik ok, ami miatt nem kell, hogy a félelem és az aggodalom uralkodjon rajtunk az az, hogy Isten a mi erősségünk.

Charles Spurgeon egyszer azt mondta, hogy ha a Mindenható Egyetlen vigyáz rád, akkor nincs okod félni. Mivel kerülhetsz szembe, aminek a leküzdésében Ő ne tudna segíteni?

Ahhoz, hogy visszaszorítsuk a félelmet muszáj emlékeztetnünk magunkat arra, hogy Isten milyen módon az erősségünk.

Isten a mi erősségünk, mert legyőzi az ellenségeinket

Isten tudja, hogy törékenyek vagyunk, mint a por, amit a szél ide-oda hajt. Nincs akkora erőnk, hogy le tudjuk győzni ellenségeinket, mivel az ellenségeink hatalmasak, mi pedig könnyen elfáradunk. De a mi Istenünknek olyan hatalma van, amely a legerősebb kísértést és a legmerészebb ellenfelet is legyűri, sőt, a legbénítóbb félelmeinket is.

Az Úr azt ígérte, hogy segítségünkre lesz és elpusztítja mindazokat, akik az Ő gyermekeire támadnak.

„Mutasd meg, hogy szeretsz, és verd meg ellenségeimet! Pusztítsd el, akik életemre törnek, mert szolgád vagyok!” – Zsoltárok 143:12

Ahelyett, hogy engednénk, hogy a félelem és az aggodalom felülkerekedjen és megbénítson bennünket, Megváltónk mögé kell rejtőznünk, és megnyugodni abban a tudatban, hogy az Ő erejének nincs párja és a mi javunkra munkálkodik.

„Semmit sem kell tennetek, csak maradjatok nyugton! Az Örökkévaló maga fog harcolni értetek!”” – 2 Mózes 14:14

Isten a mi erősségünk, mert sosem fárad el

Az Úr sosem vall kudarcot abban, amit véghez akar vinni (Jób 42:2, 43:13, 2 Krónika 20:6). Ő sosem fárad el, és az Ő ereje, a miénkkel ellentétben, sosem fogy el.

Előfordul, hogy úgy érzed, az isteni erő elég messze van tőled, nem igaz? Vagy hogy nem „működik”. Úgy gondolom, hogy ez azért van, mert ilyenkor Isten ereje helyett a sajátunkra támaszkodunk. Lehet, hogy kérünk segítséget, de utána megpróbálunk egyedül boldogulni. De ne feledd, hogy Isten azt mondta, hogy az Ő ereje erőtlenség által ér célba (2 Korinthus 12:9).

Isten ereje megvédi a lelked, így azt semmi sem bánthatja.

Ez az erő fogja adni a bátorságot ahhoz, hogy megállhass minden utadba kerülő nyomorúsággal szemben.

Ez az erő segíteni fog abban, hogy lépésről lépésre haladj előre akkor is, amikor éppen dühöngő vihar vesz körül.

Isten ereje meg fogja adni az eltökéltséget ahhoz, hogy ellenállj a kísértéseknek és a képességet arra, hogy magabiztosan arass győzelmet felettük.

És az Ő ereje az, ami megragadja a bűneidet, és a tenger mélyére veti őket, hogy soha többé ne vádolhassanak téged.

„Ő az életem ereje. Nem csupán a felszíni életem védelmezője, aki megvéd engem attól, hogy lemészároljanak, hanem a törékeny, gyenge életem ereje is, aki megment az összeroskadástól, az elsüllyedéstől, és attól, hogy elenyésszek.” – Charles Spurgeon

Jézusra nézve,

Jen

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/god-of-strength/

Félelem attól, hogy nem a mi kezünkben van a gyeplő

Ne aggódjatok az életetek miatt…” – Lukács 12:22

Egészen fiatal koromtól fogva küzdöttem az attól való félelemmel, hogy nem az én kezemben van a gyeplő. Azt hiszem, hogy a félelemnek ezen magja akkor került a szívembe, amikor a szüleim elváltak. Látva, hogy édesanyám miken megy keresztül egyedülálló nőként, kialakult bennem a vágy, hogy irányítani akarjam az életemet, így ne függjek senkitől. Ha pedig nem függök senkitől, akkor, az én naiv elképzelésem szerint, nem leszek sebezhető és kiszolgáltatott.

Az irányítás hiányától való félelem életem minden időszakában velem maradt. Attól kezdve, hogy melyik egyetemre menjek, odáig, hogy kivel házasodjak össze és hol dolgozzak – és legfőképpen most, anyaként. Az irányítás elvesztésétől való félelem megbénítja az embert, ha arra gondolunk, hogy milyen világot hagyunk a gyermekeinkre. Egy világot tele

 • iskolai lövöldözésekkel
 • terrorizmussal
 • öngyilkossággal
 • drogokkal
 • megosztottsággal
 • káosszal
 • egyetnemértéssel
 • az abszolút igazság tagadásával…

És még folytathatnám…

Az életben olyan sok minden csúszik ki a kezünkből, és ez pont elég ahhoz, hogy térdre kényszerítsen bennünket…

És pontosan ez az a hely, ahol lennünk kell… Térden állva, imádkozva.

A Lukács 12:22-t olvasva Jézus szeretettel arra emlékeztet minket, hogy nem az aggodalom a megoldás. Nem kell olyan mindennapi kérdések miatt aggódnunk, mint például hogy mit fogunk enni vagy viselni. Jézus a saját teremtményeire mutat, és nem csupán azért, hogy azt mondja, ne aggódjunk, hanem azért, hogy egy lépéssel továbbmenjünk, és cselekvő módon lássuk az Ő szeretetét. Ne aggódj! Hogy miért? Mert Isten még a hollókról is gondoskodik. Felruházza és táplálja őket… és drágaságom, te sokkal fontosabb és értékesebb vagy Isten számára, mint a hollók. Ha mindezt megteszi értük, akkor képzeld el, hogy mennyivel inkább gondoskodni fog rólad is!

Őszinte leszek veletek. Nem mondhatom azt, hogy 100%-osan megszabadultam az irányítás hiányától való félelemtől, azonban az évek során elsajátítottam pár bölcsesség-morzsát, amelyeket most szeretnék megosztani veletek. Több félelem fölött aratott győzelmet köszönhetek ezeknek a bölcsesség-morzsáknak, és imádkozom azért, hogy nektek is hasonló szolgálatot tegyenek.

 1. A lényeg a feladás – nem vagyunk istenek.
 2. A lényeg az ima – imádkozz az aggódás helyett!
 3. A lényeg Isten igazságának megvallása – Isten Szava HATALMAS!
 4. A lényeg Isten igazságának átfordítása valódi tettekre az életemben – ne csak olvasd, hanem ÉLD IS MEG az Ő igazságát, alkalmazd a gyakorlatban is!
 5. A lényeg az Istenben való bizalom – Ő jó, Ő szeret téged, Ő fedez téged, és sosem hagy el. Soha, egyetlen úton sem jársz majd egyedül.
 6. A lényeg Isten királyságának elismerése a sajátunk helyett – az életünk nem rólunk szól, nem a saját kiskirályságunkról, vagy a saját dicsőségünkről.
 7. A lényeg a hit növelése, nem pedig az aggodalomé – azt tápláld, amit növeszteni akarsz!
 8. A lényeg, hogy különbséget tudjunk tenni szükséglet és vágy között – Isten nem azt mondta, hogy minden vágyunkat teljesíti majd, hanem azt, hogy minden szükségünkről gondoskodik. Bízz ebben az ígéretben!

Koncentrálj ma erre az igazságra: Ne aggódjatok az életetek miatt… az aggodalom helyett válasszátok a bizalmat… még akkor is, ha nem érted, hogy mit is csinál Isten.

És ne feledjétek… a legjobb rész még hátravan! Ez a világ nem az otthonunk, hiszen vár ránk a Menny!

Angela

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/fear-not-control/

Félelem és aggodalom – 1. hét / 4. nap

Félelem a magánytól

A magánzárka a büntetésvégrehajtás egyik szigorított formája, nem ok nélkül. Legtöbben nem akarunk hosszútávon egyedül lenni. A magányt úgy lehet megfogalmazni, mint a barátok vagy társaság hiánya felett érzett szomorúság. Néhány éve pedig felütötte a fejét a FOMO-jelenség, vagyis az “Aki lemarad, kimarad” jelmondat alapján a kimaradás-szindróma.

A magánytól való félelem miatt elkezdünk a közösségi médiához vonzódni, vagy alkalmatlannak érezhetjük magunkat, mert nem vagyunk képesek lépést tartani mindazzal, amit szerintünk “mindenki más” csinál. Vegyük észre, hogy hívőként nem kell magányosnak lennünk, mert bármikor fordulhatunk a Mennyei Atyához. Nem kell attól félnünk, hogy elhagy vagy cserbenhagy bennünket. Isten készségesen atyjává válik az árvának, és társává annak, akinek nincs férje. Meggyógyítja az összetört szívűeket.

Üresség van az életedben, amit megpróbáltál betömködni? Isten az Ő szerető karjával meg akar erősíteni. Ehhez viszont az kell, hogy elé vigyük az érzéseinket, az aggodalmainkat, a terheinket. Mivel próbáltad megelégíteni azt a vágyakozást, amit csak Isten tud betölteni? Próbáld meg átadni az Úrnak ezt a területet, és várd ki, hogy hogyan változtatja örömmé az ürességet.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a könnyű és a nehéz időkben is szeretsz. Dicsőítelek azért, hogy jelen vagy. Kérlek segíts, hogy érezzem, hogy itt vagy velem. Adj hitet, hogy bízzam Benned még akkor is, amikor nem érzem a jelenlétedet. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor más dolgokkal akarom betölteni az ürességet, és köszönöm, hogy megbocsátasz. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia