Életet adó szavak

„A szelíd nyelv olyan, mint az élet fája…” – Példabeszédek 15:4

Abban az áldásban lehet részem, hogy három lányt nevelhetek. Ha minden alkalommal kaptam volna egy dollárt, amikor valaki kiskorukban rájuk nézve megjegyezte, hogy „ugye akkor próbálkoztok még, hátha fiú lesz”, gazdag lennék. Vagy, ahogy mostanában egyre gyakrabban megtörténik, „Várj csak amíg kamaszok lesznek!”

Ne feledjétek, ezeknek az embereknek ez teljesen normális.

Biztos vagyok benne, hogy a fiús anyukák hasonlókat tapasztalnak meg.

Ezek a kéretlen megjegyzések az évek során lehetőséget biztosítottak arra, hogy hálaadással feleljek arra a három hihetetlen áldásra, melyekkel Isten ajándékozott meg.

A nemüktől függetlenül hálás vagyok a gyermekeimért. Ha az Atya úgy döntött volna, hogy csak fiúkat ad, akkor is ugyanennyire hálás lennék. Egyáltalán nem érzem azt, hogy kimaradnék valamiből, és a férjem sem. Ahelyett, hogy az életünkre nézve azon morfondíroznánk, hogy mink nincs, inkább arra összpontosítunk, hogy mink van. Mind a ketten borzasztóan hálásak vagyunk a családért, amellyel Isten megáldott bennünket.

Az egyik lecke, amelyet az ehhez hasonló élményeken keresztül próbálok megtanítani a lányaimnak az az, hogy a szavaink számítanak. Minden egyes nap dönthetünk. A szánkat elhagyhatják olyan szavak, melyek felépítenek másokat, és olyanok is, melyek pusztítanak. A régi angol mondás, mely szerint „a bot és a kő megtörheti a testem, de a szavak leperegnek rólam” egyáltalán nem igaz.

A szavak igenis képesek bántani.

Szívek, álmok és kapcsolatok törtek össze az akár akarattal, akár akaratlanul kimondott sértő szavak miatt. És ez nem csak azokra a szavakra igaz, melyeket másoknak mondunk, hanem azokra is, melyekkel magunkat illetjük.

Ezt jól tudom, hiszen én is folyton harcolok életemnek ezen a területén. Olyan dolgokat mondok magamnak, melyeket még álmomban sem mondanék másoknak.

Felismerni nem csupán azoknak a szavaknak a hatalmát, melyeket másoknak mondunk, hanem azoknak is, melyekkel magunkat illetjük, része annak a harcnak, melyben Isten igazságának segítségével megtanuljuk legyőzni a félelmeinket.

Ahogyan a bennünk ébredő félelmet és aggodalmat rabul ejtjük, úgy kell engednünk, hogy múltbéli szavaink a múlttal együtt elenyésszenek. Öleljük magunkhoz Isten igazságát és fogadjuk el az Ő kegyelmét minden egyes reggel, ahogy nézzük a napfelkeltét!

„Szeret az Úr, azért nincs még végünk,
 mert nem fogyott el irgalma:
 minden reggel megújul.
 Nagy a te hűséged!”

Jeremiás siralmai 3:22-23

Amilyen állandósággal a nap felkel, úgy összpontosítson elménk is az igazságra és szánk a megvallásra. A régi gondolkodásmód már elmúlt, nem vagyunk többé olyan nők, akik múltbéli gondolataik, letűnt szégyenük vagy fájdalmas emlékeik rabjai. Mi Igeversekből építünk sáncot, hogy visszaverjük azokat a hazugságokat, melyekkel mások támadtak minket, vagy amelyekkel mi magunk bombáztuk magunkat.

Olyan nők vagyunk, akik felismerjük a saját szavaink erejét, éppen ezért bölcsen fogjuk használni őket.

Mi meghoztuk azt a döntést, hogy az élet szavait szóljuk a gyermekeinknek, a férjünknek, a barátainknak, a szüleinknek… és persze magunknak is.

Szeressétek nagyon Istent!

Angela

Beszéljük meg!: Milyen módon változtatta meg ez a tanulmány azt, ahogyan másokkal beszélsz, vagy azt, amit magadról mondasz?

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/words-that-give-life/

Félelem és aggodalom – 5. hét / 5. nap

Szavak, melyek építenek

Mindannyian hallottuk már a mondást, “ha nem tudsz valami jót mondani, inkább ne is mondj semmit”. Talán, az Ige bizonyítja, hogy anyánknak igaza van. Amikor az érzelmeink hevesek, gyakran elfelejtünk vigyázni a szavainkra. Aggodalmunkat akár egy ártatlan félre is rávetíthetjük.

Az Efézusi levél figyelmeztet arra, hogy az érzelmek milyen hatással lehetnek a szavakra és a tettekre. Pál azt mondja, haragudjunk, de ne vétkezzünk (Efézus 4:15). A Zsoltárok 4:5 emlékeztet arra, hogy érzelmeinket inkább tartsuk magunkban, minthogy engedjük, hogy azok irányítsák tetteinket. A szavainknak építenie kell, nem pedig rombolni. Jézus is figyelmezteti követőit a szavak fontosságára.

Ha időt adunk a Szent Szellemnek, hogy beszéljen hozzánk, illetve rajtunk keresztül mielőtt válaszolunk, különösen, amikor levertek vagyunk, akkor segít, hogy gyengédséggel tudjunk felelni. Ha így teszünk, akkor a helytelenítés szavai helyett a kegyelem szavait mondjuk ki.

Hogyan vezették a múltban az érzelmeid a másoknak adott válaszaidat? Hogyan tudod megállítani a félelmedet, hogy a jövőben már ne romboljon a szavaiddal? Isten azt akarja, hogy az Ő szeretetével és kegyelmével teljünk meg. A szánk pedig az elsődleges csatorna, ami az Ő üzenetét közvetíteni tudja a világnak.

Mennyei Atyám, köszönöm a kegyelmedet. Segíts, hogy azt minden nap a szavaimmal is ki tudjam jelenteni az engem körülvevő világnak. Imádkozom, hogy segíts ellenőrzés alatt tartani az érzelmeimet, hogy pontosan tudjalak Téged tükrözni az életemben. Bocsáss meg, amikor engedem, hogy a félelem dominálja a szavaimat. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Virág Eszter

Félelem és aggodalom – 5. hét / 4. nap

Az ima szavai

Ha őszinték vagyunk, akkor valószínűleg bevallhatjuk, hogy voltak időszakok az életünkben, amikor nem akartunk, vagy úgy éreztük, nem lennénk képesek imádkozni. Gyászunk, érzelmeink, aggodalmaink vagy félelmeink annyira súlyosak voltak, hogy egyszerűen nem volt erőnk, vagy nem voltak meg a szavaink ahhoz, hogy Istenhez forduljunk imádságban.

Azokban az időkben, amikor úgy érezzük nem tudunk imádkozni, Isten segítséget nyújt. Ő adja nekünk a Szent Szellemet, hogy közbenjárjon az életünkben (Róma 8:20). Isten hallani akarja a dicséretünket és a panaszainkat is (Zsolt 55:16-17). Az ő vágya az, hogy ismerje a szívünket.

Az imádságban Istenhez fordulás az Ő jelenlétét és békességét eredményezi. Nem szabad attól félnünk, hogy nem állunk készen Istenhez menni. Ő mindig készen áll fogadni bennünket. Krisztus által “fogadhatókká” váltunk, legyünk bármennyire is megtörtek.

Mi tart vissza attól, hogy aggodalmaiddal Istenhez fordulj? Mennyei Atyád azt akarja, hogy mindennel kapcsolatban Hozzá menj. Arra vágyik, hogy hallja azt, ami a szíveden van. Mi kell ahhoz, hogy ma megtedd a kereszthez vezető utat?

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Fiadon, Jézuson keresztül lehetővé tetted, hogy hozzád járuljak. Köszönöm, hogy megviselten, megtörten is Eléd jöhetek. Segíts Uram, hogy ma ki tudjam önteni Neked a szívemet. Ha nincsenek szavaim, add nekem a Te Szent Szellemedet, hogy megtaláljam a hangomat. Köszönöm, hogy mindenen keresztül szeretsz engem. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Virág Eszter

Harcolj hálával a félelem ellen

„Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.” – Kolossé 3:17

Nem titok, hogy szeretem a jó történeteket.

Szeretem olvasni őket, de leírni is. Semmi sem bilincsel le jobban, mint az életszerű, közeli, emberi történetek. Ezek ragyognak!

A történeteknek erejük van a tanításra és arra, hogy megmozdítsanak minket. Felnyitják a szívünket, felfedik érzéseinket és segítenek kialakítani a meggyőződéseinket. A jó történetek gyakran segítenek megbirkózni félelmeinkkel, szorongásunkkal és előremozdítanak a magabiztosság, a cselekvés felé.

A világ és saját büszkeségünk arra ösztökél, hogy jó történeteket adjunk elő. Arra, hogy a legjobb oldalunkat mutassuk a barátainknak. Arra, hogy a közösségi médiában a legelőnyösebb képeinket posztoljuk. Arra, hogy olyan rendet és szépséget mutassunk, amilyet csak lehetséges, hogy a történetünk jónak hangozzon és látszódjon. Hogy mi magunk jók legyünk.

De észrevetted már, hogy milyen történetek terjednek vírus-szerűen az interneten?

Azért írok, hogy elmondjam, nem mindig a csinosan összepakolt életek. Sőt, leggyakrabban nem, hanem azok a szavak és videók, melyek nyersek és őszinték, azok, amelyek a nehéz időkbeli reményről, a félelmen túljutó szeretetről, hamisság felett győzedelmeskedő igazságról, szabadulás miatti háláról szólnak. Neked is eszedbe jut egy ilyen, ugye?

Miért van ez?

Úgy vélem, hogy ez azért van, mert olyan módon lettünk teremtve, hogy vágyódjunk egy megváltó történet után.

A Biblia tulajdonképpen – a kezdetektől fogva – egy hosszú történet, ami egy hegyeken és völgyeken keresztülhaladó hihetetlen utazásról mesél, hitről és félelemről, várakozásról és vágyakozásról… mindaddig, amíg a remény, az önfeláldozás és a szabadítás végül teljes győzelmet arat. Milyen dicsőséges, hogy a szűkölködők tökéletlensége elvezet a tökéletes Szabadító iránt érzett háláig.

Ez a legerőteljesebb történet, melyet valaha elmondtak.

„Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.” – Zsoltárok 69:31

Jézus a hálánk maradandó forrása, ebből pedig az következik, hogy ha egyszer megmentett, akkor el kell mondanod a történetedet!

Ma válaszd a hála szavait a félelem szavai helyett!

Azt mondod: Nem tudom elmesélni a történetemet, mert…”

Túlságosan zavaros.

Túl tökéletlen.

Még befejezetlen.

Túlságosan határozatlan.

Túlságosan nehéz.

Túlságosan (ide bármit tehetsz…)

De várj csak!

Emlékezz, hogy egyáltalán nem a tökéletes történetek a legjobbak. Tudod, azokkal senki sem tud azonosulni igazán. Azok a legjobb történetek, melyeknek a középpontjában a tökéletlen történetünk közben megélt remény és hála áll, hiszen az ilyenek minden dicsőséget rólunk a történet igazi hősére irányítanak… a mi tökéletes Megváltónkra.

Ha valóban megéltük ezt a fajta állhatatos, őszinte hálát a tökéletlen történeteink között… akkor annak terjednie kell.

A félelem nem uralkodhat egy hálával teli szívben.

Harcoljunk hát a félelem ellen és magasztaljuk Jézus nevét azáltal, hogy megosztjuk hálánk történeteit újra és újra…

 

Az Ő lábainál,

Whitney

 

Fordította: Virág Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/fighting-fear-gratitude/

 

BESZÉLGESSÜNK: Oszd meg velünk kommentben hálás történetedet!

Félelem és aggodalom – 5. hét / 3. nap

A hála szavai

Vannak napok, amikor egyszerűen nem érzünk hálát. Egy elveszített munkahely, betegség, párkapcsolati probléma nehéz helyzetbe hoz minket érzelmileg. Őszintén úgy érezzük, hogy Isten többet tett ránk, mint amit még elbírnánk. Hogyan kürtölhetnénk világgá hálaadásunkat olyan időszakban, amikor legszívesebben csak ennyit mondanánk: “Kösz a semmit”.

Az 1 Thesszalonika 5:18 azt mondja, hogy mindenért hálát adjatok. Amikor mindenért hálát adunk, akkor felismerjük, hogy minden dolog trónján még mindig Isten ül. Attól, hogy egy nap esős, ő még felhozta a napot, csak nem látjuk a felhőkön át. Amikor az egészségünk rosszra fordul, bízhatunk abban, hogy egy nap újra egészségessé válunk. A földi perspektíváink be vannak határolva. Ezért sokszor rövidlátó módon szemléljük körülményeinket.

Amikor hálát adunk az Istennek, felismerjük, hogy milyen hatalmas Ő. Megbecsüljük azt, amit tesz és amit tenni fog az életünkben. A hálaadásunk tanulságul szolgál mások számára. Hiszen gyakran akkor látják meg az örömünket, amikor a szűkösségben is hálásak vagyunk. A hálás életforma alkalmazása segít, hogy kevésbé aggódóvá váljunk, hiszen elkezdjük felismerni, hogy Isten mennyi mindennel ellát bennünket.

Egy nap alatt hányszor adsz hálát Istennek? A hálaadás melyik módját tudnád megvalósítani az életedben? Isten mindenért megérdemli a hálánkat.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Te mindig tudod azt, hogy számomra mi a legjobb. Köszönöm, hogy vezetsz engem. Köszönöm a bölcsességedet. Segíts, hogy megértsem, bármi történik az életben, mindig van miért hálásnak lennem. Köszönöm Jézust, a legdrágább ajándékodat. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Virág Eszter

Félelem és aggodalom – 5. hét / 2. nap

Szavak, melyek kijelentik Isten ígéreteit

A Teremtés óta Isten hűségesen megtartotta az embereknek tett ígéreteit. Amikor levertek vagyunk, gyakran elfelejtkezünk azokról az alkalmakról, amikor Isten betartotta a szavát. Igéjén keresztül az Úr arra kéri népét, hogy térjenek vissza és emlékezzenek az Ő szavaira, munkájára. A mi szerető Atyánk tisztában van azzal, hogy gyengeségünkben felejtünk. Ezért Ő gyengéden emlékeztet minket az ígéreteire.

Isten Krisztusban elkötelezte magát, hogy minden szükségünket kielégíti. Jézuson keresztül bizonyosságunk van arra, hogy a legsebezhetőbb állapotunkban is fordulhatunk Mennyei Atyánkhoz. Nem kell félnünk az elutasítás következményeitől vagy attól, hogy visszautasítást hallunk.

Ez jó hír! Mivel feledékenyek vagyunk, gyakorta emlékeztetnünk kell magunkat ezekre az ígéretekre. A kulcs-Igék memorizálása segít, hogy fejből tudjuk Isten felénk való kötelezettségvállalásait. Így fel tudjuk idézni őket akkor is, amikor leginkább szükségünk van a megnyugvásra.

Milyen gyakran használod fel Isten kinyilatkoztatott ígéreteit szíved védőpajzsaként a világ fenyegetéseivel szemben? Próbálj meg mindennap időt szánni arra, hogy elgondolkodj egy ígéreten, amit Mennyei Atyád adott neked. Ő szeret téged, és azt akarja, hogy tudd, mi mindent vállalt fel, hogy megtesz érted.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy annyira szeretsz engem, hogy elkötelezted magad felém. Köszönöm, hogy Krisztuson keresztül bizonyságot adsz nekem a Veled való szövetségi kapcsolatról. Segíts, hogy emlékezzek mindennap az ígéretekre, amiket nekem tettél és segíts, hogy ígéreteid miatt bizonyosságban járjak. Dicsérlek Téged hűségedért. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Virág Eszter

Félelem és aggodalom – 5. hét / 1. nap

A dicséret és dicsőítés szavai

Talán nem mindig tudjuk elhinni, de mindig van miért örömtelinek lennünk. Pál emlékeztet arra, hogy mindig van miért örvendeznünk. És ő meg is élte ezt az alapelvet.

Az Apostolok Cselekedetei 16. részében, Pált és Szilászt a hitük miatt börtönözték be. Annak ellenére, hogy láncokat viseltek, folytatták Isten énekekkel való dicsőítését. A többi rab hallotta a hangjukat, mint hitük bizonyságát. Isten válaszolt a hitükre és megrengette a börtön falainak alapját. Ezen eseményen keresztül a börtönőr és családja megtért a Krisztusban való hitre.

A fájdalmon keresztüli dicsőítésünk megerősíti saját hitünket, de emellett mások előtti lenyűgöző bizonyságként is szolgál. Hitünk eredménye talán nem lesz olyan falrengető, mint Pál esetében volt, de Isten megígérte, hogy békét ad nekünk. Dicséretünk szavai nem találnak süket fülekre. Dicsőséget hoznak Istenre, aki minden közepette fenntart bennünket.

Milyen dicsérő szavakat kell most Mennyei Atyád elé vinned? Minden dologgal hálaadással kell elé járulnunk. Ha így teszünk, akkor megérthetjük, milyen nagyon megáldotta Isten az életünket.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nekem adtad a mai napot, hogy dicsérhesselek Téged. Te adod nekem a levegőt, amit lélegzek és az életet, amit élek. Mindenem, amim csak van, Tőled kapott ajándék. Segíts növekedni a hálában. Köszönöm a Fiadban adott ajándékot, akiben nekem is életem van. Bocsásd meg, amikor természetesnek veszlek Téged. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Virág Eszter

Félelem és aggodalom – 5. heti memoriter és kihívás


5. heti kihívás:

Ezen a héten aggodalmainkat imádságra, áldásainkat hálaadásra váltjuk! Amint az aggodalmak belépnek az elménkbe, szándékosan foglaljuk őket imába. Ne a problémára, hanem a Problémák Megoldójára összpontosítsunk! Keresd szándékosan a lehetőségeket, mikor hálát adhatsz Istennek az életedben tapasztalt áldásokért. Naponta legalább egy áldást jegyezz fel a naplódba.

Isten meg fog szabadítani

„…enyém vagy!” – Ézsaiás 43:1

1978-at írtunk, édesanyám nemrégiben házasodott újra, és új családunkra igencsak ráfért egy új kezdet. Azokhoz hasonlóan, akik évtizedekkel előttünk nyugat felé tartottak, nekünk is szükségünk volt arra a bizonyos tiszta lapra, így hát Indiana állam farmvidékéről Kalifornia északi dombjai felé vettük az irányt.

Az útra, melynek során a bátyámmal a hátsó ülésen zötykölődtünk, úgy emlékszem, mintha tegnap lett volna. Nekem is szükségem volt egy új kezdetre, és most is fel tudom idézni, ahogy azon morfondíroztam, hogy mi állhat előttünk.

A múlt héten a férjemmel és három lányunkkal Kalifornia ugyanazon részébe utaztunk vissza. Akkor volt a lányok tavaszi szünete, és a legidősebbik azt kérte a szülinapjára, hogy láthassa azt a viktoriánus házat, amelyben éltem, és azt a gimnáziumot, ahová jártam, mivel most pontosan annyi idős, mint én akkor, amikor ott éltem.

Ahogy leszálltunk San Franciscóban és úton voltunk a hotelbe, megrohantak az emlékek. És akkor egy gondolat szinte megütött… Nézd, Angela, ahogy megszabadítottalak! Amikor a családoddal ideköltöztél, fogalmad sem volt róla, hogy miként munkálkodok az életedben. De én tudtam. Összetörve és elfelejtve érezted magad akkor, de én fogtam a fájdalmat, és valami jót hoztam ki belőle. Már zsenge korodban felkészítettelek.

„Ne félj, mert megváltottalak!

Neveden szólítottalak, enyém vagy!

Mikor vízen kelsz át, veled vagyok.

Ha folyókon, azok el nem borítanak.

Mikor tűzön mész keresztül, téged meg nem éget,

lángja nem emészt meg, mert én vagyok Istened, az Örökkévaló.”

Ézsaiás 43:1-3

Most végre képes voltam visszatekinteni arra, amit Isten 30 évvel ezelőtt kezdett elvégezni az életemben, és azt mondtam: Már látom, Uram. Látom a jóságodat. Látom a szerető gondoskodásodat és szabadításodat.

És ott, az autópályán, ahogy közeledtünk a városhoz, amelyben egykor éltem, megosztottam a lányaimmal Isten szabadításának gyönyörűségét miközben könnyek gyűltek a szemembe. Van egyfajta áldás abban, amikor ahogy egyre idősebbek leszünk látjuk, hogy Isten keze miként formálta életünket fiatalabb korunkban úgy, hogy nem is vettük észre. Viharok jönnek, és emelkedik a vízszint… de Isten jóságának köszönhetően nem sodródtam el.

Amivel a Sátán ártani akart nekem, azt Isten jóra fordította.

Akkoriban fogalmam sem volt arról, hogy mit fog Isten elvégezni az életemben. Hogy felhasznál egy összetört lányt és olyan álmokat plántál a szívébe, melyeket egy nap majd be is teljesít. Drága barátaim, Ő jó, és az a munka is jó, amelyet az életünkben végez.

Két héttel ezelőtt a hotelszobában voltam a családommal, és miközben éppen mindenkit a napi kirándulásra készítettem fel, vetettem egy pillantást a szolgálatunk Instagram-oldalára. Azon a reggelen azt láttam, hogy egy gyülekezet bejelölt minket egy képen és az egyik régebbi Szeresd Nagyon Istent tanulmányunkat használták. Legnagyobb meglepetésemre, és biztos vagyok benne, hogy Isten legnagyobb örömére, észrevettem, hogy ez a gyülekezet pontosan abban a városban volt, ahol régen laktam… abban a városban, ahová épp aznap terveztünk menni, hogy megmutassam a lányoknak az otthonomat és a középiskolámat!

(Ó, és itt muszáj megjegyeznem valamit. Látjátok azt a téglautat a hátam mögött? Bizony, azt a nevelőapám, a bátyám és én tettük oda akkor, amikor még mi éltünk a házban. El sem tudtam hinni, hogy annyi év után még mindig a helyén volt!)

Az időzítés tökéletes volt.

Ahogy tovább kutattam a gyülekezet után, feltűnt, hogy aznap este női alkalmat tartottak… pont aznap este!

Egyedül Isten tud megtervezni egy ennyire extravagáns dolgot! Csak Ő megy el ennyire messzire, hogy megmutassa szabadító karjának erejét és szeretetét. Ő ott rejtőzik az életünk részleteiben. Semmi sem véletlen.

A kaliforniai Vacaville város gyülekezetében szolgáló csodálatos nők eseményére váratlanul csöppentem be… igaz, csak pár percre a kezdés előtt. Muszáj volt megköszönni nekik, hogy a mi tanulmányukat csinálják és el kellett mondanom nekik, hogy milyen hihetetlen áldás volt számomra azt látni, hogy Isten abban a városban használta a Szeresd Nagyon Istent missziót, amelyet én annyira szerettem. Abban a városban, amelyet arra használt, hogy tiszta lappal kezdhessek.

Drága barátom, nem tudom, hogy Isten hova helyezett most téged, de engedd meg, hogy a következő szavakkal bátorítsalak: Ő lát téged és szeret téged. És ahogy azt az Ézsaiás 43:2-ben mondja „mikor vízen kelsz át, én veled vagyok.”

Ne félj attól, ami előtted áll; Isten veled van! Isten az írója a szabadítás elképesztő történetének, és te, drágaságom, része vagy ennek a történetnek. Talán most még nem látod, ahogy én se láttam, de bízz az Úrban! Ő a te javadra munkálkodik; meg fog szabadítani a szívfájdalomtól, az összetörtségtől és a fájdalomtól.

„Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, enyém vagy!” – Ézsaiás 43:1

Beszéljük meg!: Neked hogyan segített Isten felülkerekedni a félelmeiden és hogyan szabadított meg?

Szeressétek nagyon Istent!

Angela

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/god-will-redeem/