Szentségre törekedve

„Minden jó cselekedetre alkalmas…” – 2 Timótheus 2:21

Elérkeztünk a Józsué-tanulmány utolsó napjához. Ebben a szakaszban Józsuénak a néphez intézett utolsó beszédét olvashatjuk. Arra inti a népet, hogy hagyják el a bálványimádást, és kéri őket, hogy inkább Istent szolgálják. Emlékezteti őket, hogy ahhoz, hogy szolgálni tudják az Urat, szentnek kell lenniük.

Mit is jelent ez? Ha nem mondanak le a bálványokról, amelyeket korábban imádtak, nem szolgálhatnak. A népnek tehát döntenie kellett amellett, hogy Istent fogják szolgálni, nem azért, mert nem volt más választásuk, hanem mert ezt akarták tenni.

Az emberek titokban hamis isteneket imádtak, ráadásul néhányan még az egyiptomi isteneket is megtartották. Izráel történetéből láthatjuk, mennyire könnyen megígérték, hogy engedelmeskedni fognak Istennek, de amikor valóban engedelmeskedni kellett volna, újra és újra megszegték, amit ígértek.

Isten nekik ajándékozta azt a földet, amit még az előző generációnak ígért. Ő betartotta mindazt, amit ígért, most viszont az izráelitákon volt a sor, hogy döntsenek. Istent fogják szolgálni, vagy a bálványokat? Egyszerre mindkettő nem megy. Nem részesülhetnek Isten áldásából addig, amíg mást isteneket imádnak.

Velünk sincs ez másképp.

Nem várhatjuk, hogy megkapjuk Isten áldását, ha nem törekszünk szentségre. Isten használni akar. Minden gyermeke számára van terve, célja, helye. De ha hasznosak akarunk lenni Isten királysága számára, engedelmeskednünk kell Neki, és istenfélő életet kell élnünk.

Egy jól felszerelt háztartásban nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és agyagból készültek is. Némelyeket tiszteletreméltó dolgokra használtak, másokat alantas célokra. Ezért ha valaki megtisztítja magát a közönséges dolgoktól, olyan edény lehet, amit tiszteletreméltó célokra használnak, szent lesz, hasznos, a ház ura számára elkülönített, minden jó cselekedetre alkalmas. – 2 Timótheus 2:20-21

Isten gyermekei vagyunk, kiválasztottak, szeretettek. Isten óriási árat fizetett az életünkért. És akiket Isten megváltott, azoknak késznek kell lenniük istenfélő, szent életet élni.

Az a kérdés, hogy készek vagyunk-e olyan edények lenni, amelyek dicsőséget és tiszteletet hoznak Istennek, vagy inkább közönségesek? Mit válaszolunk annak az Istennek, aki használni akar a királysága építésében, és hogy továbbadjuk másoknak a megváltásról szóló örömhírt?

„Egy tiszteletreméltó, hasznos edény-ember nem keveredik bele a népszerű világi dolgokba, de még a ’vallásos’ dolgokba sem. Szentnek kell maradnia, ami azt jelenti, hogy távol tartja magát mindattól, ami bemocskolná.” – Warren Wiersbe: Légy hűséges

Ahogy most Józsué könyve végéhez értünk, kötelezzük el magunkat amellett, hogy Istent, és egyedül csak Istent szolgáljuk. Vizsgáljuk meg, vannak-e bálványok az életünkben, amik elfoglalják Isten helyét. Ő az életünkben a legfontosabb? Vagy győz felettünk a bűn, és eltántorít a versenytől?

Isten akarata az életedre az, hogy egyre inkább Jézushoz váljunk hasonlóvá (Róma 8:29). A szent Isten ismerete meg kell, hogy határozza, hogyan éljük az életünket.

Megelégedve az Ő szolgálatában,

Edurne

Forrás: https://lovegodgreatly.com/pursuing-holiness/

Fordította: Greizer Zsófia

Legyetek erősek, és tartsátok meg Isten szavát!

„Hűségesen ragaszkodjatok Istenünkhöz, az Örökkévalóhoz…” – Józsué 23:8

Józsué története lassan a végéhez ér. Ahogy összegyűjti Izráel vezetőit, ugyanazzal a tanáccsal látja el őket, amivel Isten őt is megajándékozta kinevezése elején: legyetek erősek és bátrak, és továbbra is engedelmeskedjetek Istennek (Józsué 1:6-9 és 23:6). Ha így tesznek, akkor Isten továbbra is megáldja őket – Józsué távozását követően is.

Ez az üzenet a jövő vezetőinek, amely bátorítás és figyelmeztetés is egyben: Isten megtartja az ígéreteit. Ha hűségesek és erősek maradnak, és megtartják parancsolatait, akkor Isten el fogja űzni a megmaradt ellenségeiket előlük. Ha azonban letérnek az útról és hamis istenekhez fordulnak, akkor Isten elveszi tőlük az áldásokat.

Erősnek kell lennünk, ha hinni akarunk és meg akarunk maradni Isten Szavában akkor is, amikor a világ folyton azt kiabálja a fülünkbe, hogy egy „bizonyos” módon kellene élnünk ahhoz, hogy beilleszkedjünk, hogy megkapjuk a hőn áhított előléptetést, hogy elérjük a céljainkat. A világ azt szajkózza, hogy egyedül is képesek vagyunk rá, hogy több mint elég, amit mi nyújthatunk, és hogy felküzdhetjük magunkat a csúcsra, ha elég keményen dolgozunk érte.

Keresztényekként arra vagyunk elhívva, hogy ezzel a kultúrával szembemenjünk. Nem kell beilleszkednünk, mert nem ez az otthonunk. És Isten nem várja tőlünk, hogy bármit is egyedül csináljunk. Ő egy kapcsolatra vágyik velünk, amelyben bízunk Benne, az Ő terveiben és abban, hogy a mi oldalunkon küzd. Néha a legerősebb dolog, amit tehetünk az, hogy a kereszt lábához helyezzük a küzdelmeinket.

Józsué tudta, hogy az izráelitákat szükséges emlékeztetni arra, hogy Isten eddig is megtartotta az ígéreteit, és ezután is meg fogja tartani őket. Nem szabadott elfelejteniük, hogy Isten volt az, aki kiűzte előlük a nemzeteket az Ígéret földjéről. Ez az Ő győzelme volt, de a győzelmi lakomára – hűségük zálogaként – a népét is meghívta.

Izráel legnagyobb veszélye nem a katonai erejében rejlik, hanem a szellemi életében. Izráel sikerének kulcsa nem a hatalma, hanem az, hogy mennyire szánták oda magukat Isten akaratának és dicsőségének.” – Dr. Temper Longman (Layman’s Old Testament Bible Commentary)

És neked vajon vannak olyan területek az életedben, amelyekkel kapcsolatban vissza kell fordulnod Istenhez – olyan dolgok, amelyekkel egyedül harcoltál? Légy erős és bátor, és bízz benne, hogy Isten még mindig megtartja a Szavát, és hogy az „igen” és a „végső ámen” már megvalósultak (2 Korinthus 1:20).

Őbenne,

Crystal

Crystal Stine szenvedélye a nők felkészítése egy olyan életstílusra, melyben keményen dolgoznak és nyugodtan pihennek, amely Istent dicséri és amely elcsitítja a világ kiáltásait. Első könyve, a „Holy Hustle: Embracing a Work Hard, Rest Well Lifestyle [Mennyei sürgés-forgás: a Kemény munka, nyugodt pihenés életstílus alkalmazása]” 2018. június 5-én jelent meg a Harvest House gondozásában. Crystalt megtaláljátok a crystalstine.me oldalon és @crystalstine néven az Instagramon is. Crystal saját gyülekezetében kommunikációs igazgatóként dolgozik és a Szeresd Nagyon Istent szerkesztőségének is büszke tagja.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/be-strong-to-keep-gods-word/

Fordította: Szabó Anna

Járj győztesen! – Józsué könyve – 6. hét / 2. nap

Szellemi felelősséged

Olvasd el:  Józsué 22:1-6; Máté 22:36-38; János 14:15

IMÁK:  János 14:15

További olvasmány – Józsué 22:7-34

Kánaán meghódítása befejeződött. Több, mint 7 évig Izráel bátran küzdött. Józsué újraegyesíti Rúben, Gád és Manassé törzsének Keleti részét – azokat a törzseket, akik a Jordán másik partját választották lakhelyül. Elmondja nekik, hogy visszamehetnek családjaikhoz, de felelősségük van, amit be kell tölteniük.

Józsué, vezetőként, aggódott a szellemi életükért. Elmondta nekik, hogy Isten megtette azt, ami az Ő része volt. Odaadta nekik a földet, amit megígért atyáiknak. Most övék a szellemi felelősség, hogy szeressék Istent és megtartsák parancsolatait.

Jézus megemlíti ezt a kapcsolatot, az iránta való szeretetet és az engedelmességet a János 14:15-ben – ha szerettek engem, engedelmeskedni fogtok parancsaimnak. A szeretetünk és engedelmességünk az, amin keresztül a többi ember látja, hogy kit szolgálunk. Istennek engedelmeskedünk, mert Őt szeretjük. Istennek szolgálunk, mert Őt szeretjük. Másoknak szolgálunk, mert Istent szeretjük. A szeretet a mi márkajelzésünk Isten gyermekeiként. Az engedelmesség a szeretetünk tettekben való megnyilvánulása.

Ó, Uram, kérlek, fogadd el a szívemet! Szeretlek! Kérlek, segíts, hogy az engedelmességemen és mások felé történő szolgálatomon keresztül megmutathassam Irántad való szeretetemet. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Pfaff Mária

Járj győztesen! – Józsué könyve – 3. hét / 4. nap

Hallgass az Úr Szavára

Olvasd el:  Józsué 8:30-35; 5 Mózes 28:1-2

IMÁK:  5 Mózes 28:1-2

Aj legyőzése után Józsué és a nép elmentek az Ébál- és a Garizim-hegy közötti völgybe, hogy oltárt építsenek, ahogy Mózes a búcsúbeszédében megparancsolta nekik (5 Mózes 27:1-8). Józsué a 2 Mózes 20:25-ben olvasható oltár pontos mását készítette el, és az áldozatokat is szóról szóra ugyanúgy mutatták be, ahogy Mózes törvényeiben olvasható. Még a törzsek elhelyezkedése is megfelelt annak, amit az 5 Mózes 27-ben olvasunk.

Mindezeket azért tették így, mert biztosítani akarták Isten felé, hogy valóban elkötelezik magukat Izráel Istene felé. Felolvasták a Törvényt, elismételték, elmagyarázták a népnek, hogy mindenki megértse, hogy áldás van az engedelmességen.  

Keresztyénként nekünk is ismernünk kell Isten Igéjét, és engedelmeskednünk kell annak. Ezért olyan fontos, hogy minden nap elővegyük, elmélyedjünk benne, megtanuljuk, majd alkalmazzuk a saját életünkre. Amikor engedelmességgel válaszolunk Istennek, áldás fog ránk áradni, és körülvesz bennünket. A Józsué 8:35-ben azt olvassuk, hogy Józsué minden Igét hiánytalanul felolvasott a gyülekezetnek. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett, és hasznos az életünk minden területére nézve.

Uram, adj nekem halló fület. Adj szolgáló kezet, és olyan lábat, amely alázatosan jár a Te jelenlétedben. Ébressz fel, és ne engedd, hogy elpocsékoljam az életemet. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia

Járj győztesen! – Józsué könyve – 3. hét / 2. nap

Mindent Isten törvénye szerint tegyél

Olvasd el:  Józsué 8:1-10; 1 Sámuel 15:22

IMÁK:  1 Sámuel 15:22

További olvasmány – Józsué 8:11-17

Isten új esélyt ad Józsuénak, hogy legyőzze Aj városát. Elsőre nem sikerült azért, amit Ákán Jerikónál elkövetett. Miután leszámoltak Ákánnal és bűnével, Izráel továbblépett.

Isten most mást parancsol Józsuénak. Induljanak Aj ellen és rombolják le. Ezúttal viszont azt zsákmányolhatnak a városból, amit csak akarnak. (Ha Ákán csak egy kicsit tovább várt volna…) Isten pedig elvárja, hogy a nép pontosan azt tegye, amit parancsolt neki.

Isten parancsol, te megteszed. Nem túl bonyolult, igaz? Tudjuk, hogy Isten szeret minket, és mindent a javunkra munkál (Róma 8:28). Azt is tudjuk, hogy jót tervez, nem pedig gonoszat (Jeremiás 29:11). Mi mégis küszködünk azzal, hogy mit tervez az életünkkel.

Bevetünk különféle vallási praktikákat, áhítatokat olvasunk, bármit, amit mások is jól látnak, de a szívünkről elfeledkezünk. Elfelejtjük, hogy Isten azt akarja tőlünk, hogy hallgassunk Rá és kövessük az Ő parancsait. Másokat könnyen megtéveszthetünk és elhitethetjük velük, hogy Isten engedelmes gyermekei vagyunk, de Istent nem tudjuk becsapni.

Drága barátnőm, az engedelmességben szabadság van. Tudom, hogy nem szeretjük kiadni a kezünkből a gyeplőt. De álljunk csak meg egy szóra – nem is mi fogjuk a gyeplőt! Nem mi irányítjuk az életünket, hanem Isten. Nehezedre esik engedelmeskedni Istennek? Add meg magad. Nem érdemes ellene küzdened. Bízzál az Ő akaratában, és teljes szívből engedelmeskedj Neki.

Atyám, átadom Neked a szívemet. Segíts, hogy ne felejtsem el, hogy az engedelmességben szabadság van. Nem akarok az akaratoddal harcolni, mert tudom, hogy tökéletes. Engedelmesen akarok élni, és átadom magam a Te akaratodnak. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia

Győzelemből harcolva, nem pedig győzelemért

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” – Róma 8:31

Mielőtt a csata egyáltalán elkezdődött volna, Isten azt mondta Józsuénak, hogy kezébe adta Jerikót.

Tudom, hogy már nem igazán szeretünk csatákról és háborúkról beszélni. A gondolat, hogy mindenki együtt él békében, jól hangzik. A városon vagy az országútjainkon keresztülhaladva többen is ki fogunk szúrni egy-két lökhárítómatricát az „együtt-élés” szóval,  több vallás és kultusz szimbólumainak felhasználásával leírva.

Ez azonban sosem fog megtörténni.

Amíg Jézus visszatér és elhozza ítéletét a Földre, csaták és háborúk mindig  lesznek. Tehát, nem számít, hogy milyen békésnek szeretnénk látni az életünket, az igazság az, hogy az életünk – a Menny ezen oldalán – konfliktusokkal terhelt lesz.

Sokunk számára, már egy láthatatlan háború zajlik ellenünk. Küzd ellenünk és próbál minket távol tartani attól, hogy felismerjük kik vagyunk Krisztusban.

Az Efézus 6:12 emlékeztet minket:

„Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.”

Bár ez igaz, nem szabad elbátortalanodnunk vagy legyőzöttnek érezni magunkat. Jézus már megharcolta a végső csatát a kereszten és GYŐZÖTT! Krisztusnak köszönhetően ezeket a harcokat győztesként harcoljuk, nem pedig vesztesként.

Bárcsak több keresztény ismerné meg ezt az igazságot országunkban és az egész világon.

A Józsué 6:2-6 Igeversekben látjuk, hogy Isten néhány nagyon részletes parancsot ad Józsuénak.

Az első dolog ami feltűnik, hogy Isten harci taktikája nem olyan, mint a miénk. Isten lényegében azt mondja Józsuénak, hogy támadja meg Jerikót néhány menetelő férfival, trombitahordozó pappal, az Úr Szövetségládájával és végül, az utolsó napon, az összes ember kiabálásával.

És tudod mit? Józsué engedelmeskedik, mindegy milyen őrülten hangzik Isten háborús stratégiája.

Miért? Mert bízik Istenben. Tudja, hogy Isten meg fogja tenni azt, amit mond.

Amit Isten megígér, azt teljesíti.

Azokon az őrült katonai taktikákon keresztül Isten csodálatos ereje mutatkozik meg egy gonosz nemzet …és SAJÁT figyelő gyermekei számára.

Ha Józsué az akkoriban hagyományos harci bölcsességet használva jár sikerrel, Isten keze nem mutatkozott volna meg olyan egyértelműen a harci győzelemben, és nem ragyogott volna ugyanúgy.

A szokatlan harci taktikák ugyanannyira szóltak a gonosz nemzetnek, mint Isten népének.

Isten ma is ugyanezt teszi értünk Igéje által.

„Mit is lehetne még hozzátenni ezekhez? Mivel Isten velünk van, ki lehet ellenünk?!” Róma 8:31

Barátom, Isten veled van!

Talán a te „Jerikód” azért van az életedben, hogy megmutassa neked és a hitetlen világnak körülötted, hogy milyen hatalmas is Isten.

Légy „Józsué” és engedelmeskedj Isten szavának. Tedd azt, amit Ő mond és figyeld, hogyan rombolja le Isten „Jerikó” falait a saját szemeid előtt. Nincs olyan helyzet, nincs olyan fájdalom, nincs olyan nagy bűn, mellyel Isten ne tudna megbírkózni és nincs olyan probléma, mely túl nagy lenne számára.

„A város falai leomlanak” (Józsué 6:5) Isten ígérete volt és az Ő ígéretei sosem maradnak el (Józsué 21:45; 23:14). Isten emberei nem egyszerűen győzelemért, hanem győzelemből harcolnak, mert az Úr már megnyerte a harcot. Gondolkodj Isten ígéretein és engedelmeskedj annak, amit mond neked, s tiéd lesz a győzelem.” – Warren Wiersbe

Szeresd Nagyon Istent!

Angela

Forrás: http://lovegodgreatly.com/fighting-from-victory-not-for-victory/

Fordította: Gilicze Margit

Engedelmeskedj bátran Istennek!

Tizenkét és fél éves.

Már nem kisfiú, de még közel sem férfi. Az életének egy olyan szakaszát éli, amikor ingaszerűen előre-hátra mozog, miközben várja – nem túl türelmesen –, hogy az elméje és a teste érjen még.

A maga módján független és kíváncsi, sosem pihennek a gondolatai. Mindent elolvas, ami a kezébe kerül, egyre többet és többet tanul az őt körülvevő világról. És ezzel együtt jár az, hogy felfigyel olyan dolgokra is, amikről még nem biztos, hogy szeretném, hogy tudjon.

Olyan erősen húzza, csábítja a kultúra egy bizonyos irányba. Ó, Atyám, vezesd őt a Te Utadra. Csak benned fogja megtalálni az igazi békét…

Védelmet.

Tisztaságot.

Célt.

Segítsd, hogy megtaníthassam neki, hogyan védje a szívét és a gondolatait. Taníts engem, hogy irányítani tudjam az enyéimet.

Még mielőtt a nap beragyogna egy új hajnalt, a gondolataimat már kísérti, hogy elkalandozzanak és megmártózzon azokban a figyelemelterelésekben, amiket a világ kínál. A szívem hűségéért folytatott harc már azelőtt tombol, hogy kiteszem a lábamat az ágyból. Az, ahol a harc véget ér – aminek megengedem, hogy belépjen – fogja meghatározni a választásaimat, a hozzáállásomat, a másokkal való interakcióimat, az engedelmességemet és végsősoron azt, hogy mennyire vagyok hasznos a Királyság számára.

Ezért mielőtt a figyelemelterelések elkezdhetnének bombázni engem, mielőtt túl hangos lenne a körülöttem lévő világ, ahhoz a Forráshoz fordulok, ami biztosan felkészít a harcra. Az Ő szavai töltik meg igazsággal a gondolataimat. Az Ő Szelleme ad olyan magabiztosságot és erőt, amit magamtól sosem tudnék produkálni.

És ott, Ő készít fel arra, hogy győztes legyek…

Ő adja a bátorságot ahhoz, hogy engedelmeskedjek.

„Végül, testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek.” – Filippi 4:8

Ez a hozzáállást át kell ültetnünk a gyakorlatba is. Ahhoz, hogy megszabaduljunk valamitől, követnünk kell valamit.

’Nem’-et mondtam a fiamnak egy népszerű könyvre, amit „mindenki” olvas. Először nehéz volt a szíve, újra arra emlékeztették, hogy idegen ebben a világban. Ó, drága gyermek, milyen jól ismerem én is ezt az érzést. Az, hogy teljes szívvel Istent követjük, biztosan nem fog népszerűvé tenni minket ebben a világban.

De idővel, lassacskán, egyre inkább Rá fogunk hasonlítani.

És ahogy Isten erejéből a bátorság elkezdte elárasztani, kimondta a szavakat, amik miatt megérte a küzdelem…

„Köszönöm.”

Még a küzdelemben is, köszönöm Atyám, azt, ahogyan békét és életet adsz.

Köszönöm az örömöt, ami a nehézségek közepette is megmarad.

Köszönöm, hogy a Te Igazságod előhozza valódi énemet és megelégedést nyújt.

Köszönöm Istenem, hogy olyan állandóságot és szabadságot adsz, amilyet ez a világ sosem tudna kínálni.

Köszönöm, hogy amikor a gondolataimat a Te Szavaddal töltöm meg, ráébredek, hogy mi az igaz, dicséretre méltó, igazságos, tisztességes, szép, tiszteletre méltó, kiváló és dicséretes.

Megtalálok mindent, amire a szívem vágyik.

Megtalállak Téged.

Jézus, őrizd meg a szívünket! Védd a gondolatainkat már azelőtt, hogy elkezdődne a nap. Segíts, hogy bátran engedelmeskedjünk. Bármi áron…

 „Szeressétek Istenünket, az Örökkévalót, és minden időben 
engedelmesen tartsátok meg mindazt, amit parancsolt: 
törvényeit, tanításait, rendelkezéseit és határozatait!” 
- 5 Mózes 11:1

Az Ő lábainál,
Whitney

Fordította: Szabó Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/brave-to-obey-god/

Válaszd a bátorságot! – 2. hét / 3. nap

Bátran engedelmeskedj Istennek

Olvasd el: 5 Mózes 11:1; János 15:9-14

IMÁK: 5 Mózes 11:1

Az 5 Mózes 11. részének az én Bibliámban ez a címe: “A szeretet és engedelmesség jutalma”. Ez a rész a szeretet és a folyamatos engedelmesség parancsával kezdődik, majd tovább folytatódik az áldásokkal, amit azok kapnak, akik engedelmeskednek Isten parancsainak. De hogy jön ide a bátorság? Vajon az engedelmesség bátrakká tesz minket? Azt hiszem a 16. versben találjuk meg erre a pontos választ, ahol Mózes figyelmeztet bennünket: „De jól vigyázzatok! Nehogy a szívetek becsapjon benneteket, hogy elforduljatok tőlem, és más isteneket imádjatok és szolgáljatok!” Isten tudja, milyen könnyen elfordulunk, megtéveszthetőek, akaratlanul gondatlanok és feledékenyek vagyunk. Bátorságra és merészségre van szükségünk ahhoz, hogy engedelmeskedjünk Istennek, amikor a világ kísértése el akar fordítani Istentől. Meg tudunk állni erősen hitben, amikor a világ üres ígéretekkel akar magához téríteni. Semmi jó nem következik az engedetlenségből. Ha viszont engedelmesek vagyunk, ezzel mutathatjuk meg Istennek szeretetünket (22. vers). Isten kegyelme engedelmességre hív és Ő kész arra, hogy elárasszon áldásaival, amikor az Ő útjain járunk. Ígéreteinek fényében valóban bátran élhetünk és engedelmeskedhetünk Istennek.

Atyám, köszönöm, hogy bátorrá teszel, hogy engedelmeskedhessek parancsaidnak. Uram, erősítsd meg szívemet és óvj meg attól, hogy eltévedjek. Te vagy az én Istenem és én szeretlek téged. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Pfaff Mária

A kegyelem szemén keresztül látni

„De te megbocsáthatsz nekünk!” – Zsoltárok 

Mostanság a szülőségnek egy olyan szakaszában vagyok, amikor a dolgok némileg már kezdenek egyszerűsödni. A gyerekeim egyre idősebbek, és a mindennapi élet leckéi túlmutatnak a játszótéren.  Együtt fedezzük fel azt az ókori kultúrát, mely a mélyebb bibliai ismeretek kialakulását eredményezi. A „Miért?” kérdések már nem felszínes érdeklődések egy türelmetlen háromévestől (bár a válaszaink ezekre a „miértekre” igenis elkezdhetnek lefektetni egy fontos szellemi alapot). Ezek indokolt kérdések a világról és Isten tökéletes jelleméről, amely megérdemli, hogy időt fordítsunk rá, és tanulmányozzuk.

A Biblia tele van megtörtek és megváltottak történeteivel. Olyan sok gyönyörűség és remény van a számunkra ezeken az oldalakon. Minél jobban tanulmányozzuk Istent az Ő igéjében, annál inkább az Ő lencséjén keresztül szemléljük saját életünket. 

Kegyelem: együttérzés vagy megbocsátás tanúsítása valaki felé, aki felett valakinek hatalma van, hogy megbüntesse vagy ártson neki.

Ahogy friss szemekkel tanulmányozom Jónás könyvét ebben az időszakban, néhány új dolgot tanulok meg Jónásról, néhány leleplező dolgot magamról, de még többet tanulok a hűséges Istenről, aki több áldást ad, mint azt bárki közülünk megérdemelné.

Isten gyermeke, ismerd fel a lenyűgöző megbocsátást és kegyelmet, amit Isten kiterjesztett rád!

Volt nap, amikor néztem ezt a nagy halat, ami lenyelte Jónást, és csak büntetést láttam. Első pillantásra meglehetősen világos csapásnak néz ki, igaz? A lázadó próféta elfutott Istentől, így Isten küldött egy természetfeletti vihart és egy hatalmas halat, hogy nyelje el Jónást és állítsa őt irányba. Választhatott volna Isten egy másik, engedelmesebb és eredményesebb prófétát, hogy végrehajtsa az Ő tervét? Abszolút. Azonban Isten ezt az egészet az Ő dicsőségének teljességéért és az Ő gyermekei javára teszi, és egyáltalán nem tűnik úgy, hogy valaha zavarta volna, hogy mi mit tekintünk hatékonynak.

Az Ő hatalmas szeretetének rejtélyei közé tartozik az is, ahogy Isten az Ő gyermekeit megfegyelmezi (Zsidókhoz 12:7-11). Ő helyreigazít minket, és szentségre, békességre és becsületességre tanít (Zsidókhoz 12:10-11). De ennek az igaz törődésnek van egy egyedülálló és nemesítő gyönyörűsége – ezt egy együttérző Megváltó nyújtja, aki telve van kegyelemmel. A hal gyomrában Jónás emlékezik… „a víz bezárult felettem, hogy elvegye az életem.” Hínárba keveredett a hegyek gyökereinél, élete „elmosódott”.

„Az Örökkévalóhoz kiáltottam szorult helyzetemben, és ő meghallgatott engem…

Érted ezt?

Mielőtt elnyelte a víz, Jónás fulladozott, Jónás imájára pedig egy hatalmas hal volt Isten válasza. Ennek a halnak a megszégyenítő gyomra volt Isten kegyelmének gyengéd keze, amely körülvette Jónást és kiemelte ebből a gödörből.

 

Mi lenne, ha ahelyett, hogy elutasítánk Isten fegyelmezését, elkezdenénk úgy tekinteni rá, mint egy ajtóra a szabadulásunk felé?

Válaszul Isten kegyelmére, engedd, hogy az életedet a hála és az imádat határozza meg!

 

Bár ez még távol van a tökéletes átalakulástól (ahogy később látni fogjuk a könyvben), a második fejezet akkor is egy fordulópont Jónás számára:

Jónást megalázták.

Jónás felismerte Isten tekintélyét:

Jónás felismerte, hogy mennyire Istentől távoli és züllött.

Jónás felismerte, hogy változtatnia és engedelmeskednie kell.

Jónás dicsérte Istent, aki megmentette őt.

Ha megkérdeznénk másokat, vajon meg tudnák-e mondani engedelmességünk, hálánk és imádatunk alapján, hogy volt egy személyes, életünket megváltoztató találkozásunk Jézussal?

 

Mivel Isten irgalma új életet adott neked, bőkezűen áraszd a kegyelmet másokra!

Jónás elutasította a gondolatot, hogy hirdesse a remény üzenetét az ellenségeinek, Ninive lakosainak. Ehelyett azt akarta, hogy Isten zúdítsa rájuk az Ő haragját. De amikor szemtől szemben álltál nagy szükségleteddel és megtapasztaltad a te könyörületes Atyád átformáló szeretetét és megbocsátását, a cél az, hogy te is elkezdj a kegyelem lencséin át nézni a másik oldalra.

 

Ahogy kimegyünk a világba, vajpn megosztjuk-e az Ő szeretetét nagylelkűen és tudatosan másokkal – akár még az ellenségeinkkel is?

Isten a szívek vizsgálója, és a történelem során kiválasztott néhányat a legvalószínűtlenebb emberek közül, hogy az Ő Nevét ismertté tegyék. Miért? Mert így egyedül a kegyelmen keresztül az elveszett világ megismerheti az Ő megbocsátását és új életet kezdhet hit által.

„De te megbocsáthatsz nekünk! Ezért félnek és tisztelnek téged. Én az Örökkévaló segítségét várom! Rá várok, hogy megsegítsen, és ígéretében bízom!” – Zsoltárok 130:4-5

 

Az Ő lábainál,

Whitney

 

Forrás: https://lovegodgreatly.com/seeing-through-the-eyes-of-mercy/

Fordította: Herczeg Nóra

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 2. hét / 4. nap

Szabadulás engedelmesség által

Olvasd el: Jónás 2:8-10

IMÁK: Zsoltárok 50:23

A szabadulás akkor jött el Jónás életében, amikor megértette, hogy a megpróbáltatás az engedelmességről szólt. Az engedelmesség olyan könnyű és mégis nehéz! Nem kell, hogy megértsük Isten terveit. Nem is kell, hogy tetsszen nekünk. Csak engedelmeskednünk kell, hogy megtegyünk mindent, amit Isten kér tőlünk.

Néha úgy képzelem el az életünket, mintha egy élő sakkjátszma lenne. Ezekben a játékokban, sakkfigurák helyett emberek állnak egy nagy sakktáblára a földön és csapatonként egy ember mozgatja a játékosokat, megmondva nekik, hogy hogyan mozduljanak, hova lépjenek. Ez a játékos egy magas széken ül, ami lehetővé teszi, hogy átlássa a sakktáblát, míg a táblán lévő játékosok csak néhány kockát láthatnak maguk körül.

A “sakkfiguráknak” korlátozott a látószögük, és csak az alapján hozhatnak döntéseket, amit maguk körül látnak. És ezek nem biztos, hogy hosszútávon a legjobb döntések lennének. Olyan ember kell, hogy irányítsa őket, aki az egész képet átlátja, engedelmeskedniük kell az útmutatásainak ahhoz, hogy megnyerjék a játszmát.

Csak arra alapozod a döntéseidet, amit az adott helyzetben, saját korlátozott látószögedből ismersz? Mivel Isten az, aki az apró részleteket együtt és egészében látja, mégha mi nem is veszünk tudomást róla, de a legjobb dolog engedelmeskedni neki és hagyni, hogy Ő vezessen.

 

Drága Istenem, bocsásd meg, ha azt hiszem, hogy jobban tudom nálad. Segíts, hogy mindig bízni tudjak az irányításodban és Neked tökéletesen engedelmeskedve éljem az életemet. Ámen.

 /YouVersion/

 Fordította: dr. Ferenczi Andrea