Miért fontos emlékezni Isten munkálkodására?

Miután Pál köszöntötte őket, részletesen elbeszélte mi mindent tett az Isten a pogányok között az ő szolgálata által. Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá: „Látod, testvér, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan rajonganak a törvényért.” (Ap. Csel. 21:19-20)

Pál sokat utazott és egyik útja során eljutott Jeruzsálembe, ahol Jakabbal töltött el egy kis időt. Amíg Jakabbal és a vénekkel időzött, Pál tanúvallomást tett mindazokról a dolgokról, amiket Isten a cselekedett az ő pogányok felé történt szolgálata által. Biztos vagyok benne, hogy beszámolt a megváltásról, aminek szemtanúja volt, épp úgy, mint az Úrtól való védelemről és gondoskodásról, mialatt utazott és szolgálatokat tett az embereknek. Ne feledjétek, Pál útjai nem mindig voltak biztonságosak (2. Korintus 11:25-27).

Az ötlet, hogy megemlékezzünk mindarról, amit az Úr tett, olyasmi, aminek elvégzésére Isten gyermekei a kezdetektől elhívást kaptak.

Az emlékezésre való elhívás

Az Úr azt mondta az izraelitáknak, mikor az Egyiptomból való szabadulás után a sivatagban vándoroltak, hogy legyenek körültekintőek és emlékezzenek meg mindarról, amit értük tett az Úr. Az izraeliták az ígéret földjére készültek belépni, és Isten tudta, hogy könnyen el fogják felejteni az Istent, aki kimentette őket a rabszolgaságból, megóvta őket a vadonban, és aki elvezette őket az ígéret földjére.

Vigyázz és ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából! (5. Mózes 6:12)

A Zsoltárok 77:11 versében Dávid az „Úr tetteiről” való megemlékezésről beszél, Lukács evangéliumának 22. fejezetében Jézus végrehajtja az úrvacsorát, mellyel megmutatta tanítványainak, miképpen emlékezzenek meg a haláláról. Jézus azt mondta: „Ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (Lukács 22:19).

Miért fontos a megemlékezés?

Fontos, hogy rendszeresen megemlékezzünk arról, amit az Úr tett értünk és az ő gyermekeiért. Feledékenyek vagyunk. És amikor felejtünk, akkor elkezdünk panaszkodni. Elkezdjük vizsgálni az életünket és azt érezzük, hogy Isten nem igazságos velünk szemben, vagy éppen nem hallgatja meg az imáinkat. Ez pedig gyakran vezet önsajnálkozáshoz és Isten iránt dühhöz.

Isten életünkben végrehajtott csodálatos tetteinek elfelejtése egyfajta jogosultság érzethez vezethet, azt hisszük, hogy Isten kegyelme és megbocsátása jár nekünk, holott igazából nem is érdemeljük meg azt. Minden kegyelem.

A feledékenység azt is okozhatja, hogy féltékenyen tekintsünk Isten azon tetteire, melyeket más embertársaink életében fedezünk fel, míg inkább együtt kellene örvendeznünk velük.

Emlékezésünk Istennek a Szentírásban megőrzött vagy akár saját életünkben megtapasztalt tetteire megerősíti hitünket. Az erős hit könnyen fakadó dicsőítést szül és olyan imádságot, mely természetesen árad az ember ajkáról. Végső soron felkészültebbek leszünk arra, hogy mások hitét erősítsük, és magasztaljuk az Istent saját emlékezésünkön keresztül.

Egy napló vezetése jó módszer lehet arra, hogy megemlékezz mindazokról a tettekről, melyeket Isten a te életedben vitt végbe. Időről időre írd le az összes apró mozzanatot, mellyel az Úr munkálta és alakította szívedet, valamint saját és családod életét. Olykor-olykor olvasd újra ezeket a bejegyzéseket és emlékeztesd magad arra, hogy Isten sosem felejti el az Ő gyermekeit, hisz oly sok minden van, amiért dicsőítheted Őt.

Jézusra tekintve,

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-importance-of-remembering-gods-works/

Fordította: Deézsi Kata

Ügyelsz a nyelvedre?

Mindannyian küszködünk a beszédünkkel. Lehet, hogy nem káromkodunk, talán bántó szavakat sem használunk, de ettől még küszködünk a szavainkkal. A panaszkodás, a pletyka, a rágalmazás, a hirtelen harag, az önsajnálat, vagy a bosszúság mind példa arra, hogy hogyan élünk vissza azzal a nyelvvel, amit Istentől kaptunk.

Gondoljunk csak bele, mi a célja a nyelvünknek vagy az Istentől kapott képességünknek a beszédre. A szóhasználatunk célja, hogy Istent dicsőítsük azáltal, hogy úgy mondjuk az igazságot, hogy azzal mások javát szolgáljuk. Nem dicsőítjük Istent, ha panaszkodunk, káromkodunk, vagy beszólunk másoknak.

Ráadásul ha egyszer áldunk a nyelvünkkel, máskor pedig átkozódunk, abból kiderül, mennyire álszentek vagyunk. Azt hangoztatjuk, hogy szeressük a felebarátunkat, legyünk kedvesek a körülöttünk élőkkel, a következő pillanatban pedig mérget köpködünk és fájdalmat okozunk a saját családunknak. Elmondhatjuk, hogy Isten mindenek felett Úr, de amikor a hétköznapi dolgaink nem a terv szerint haladnak, akkor kibukik belőlünk, hogy szerintünk igazából a mi terveink sokkal jobbak, mint Istenéi.

Ha a szavaink mögé nézünk, rájövünk, hogy nem is feltétlenül magukkal a szavakkal van a gond, hanem a szívünkkel. A Lukács 6:45-ben azt olvassuk,
hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A szavaink felfedik, mi is lakik a szívünkben. Kálvin János szerint „a nyelv azért létezik, hogy felfedje a szívünket”. Abból, ahogyan beszélünk, kiderül, hogy saját magunk körül vagy Krisztus körül forognak a gondolataink. Kiderül, mit tartunk becsesnek, mitől félünk, és hogy mi irányít bennünket. A nyelvünk elárulja, mit imádunk, milyen az értékrendünk, mit gyűlölünk és mit szeretünk. Mit árul el rólunk a beszédünk és a beszédstílusunk?

„A lélek egészségének legjobb vizsgálati módszere az, ha megnézzük, mi van a nyelvén!” – C.H. Spurgeon

A nyelvünk elítél, de Krisztus megtart. Csak Jézus tud megmenteni a szív romlottságától, aminek ékes bizonyítéka, hogy mi minden jön ki a szánkon. Csak Jézus tudja megváltoztatni a szívünket. Ez a változás pedig segít, hogy bölcsek legyünk és önuralmat gyakoroljunk, hogy a szavaink is Istent dicsőítsék és másokat építsenek. 

„Mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az élet forrása!” – Példabeszédek 4:23

Jézusra nézve,

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/do-you-watch-your-mouth/

Új Bibliatanulmány indul: A szavak hatalma

bibliatanulmany

Drága lányok, asszonyok!

Szeretettel hívunk, hogy tarts velünk ismét új tanulmányunkban a Szeresd Nagyon Istent online női Bibliatanulmányozó szolgálattal!

Új tanulmányunk címe: A szavak hatalma
Kezdés: 2019. november 3. (vasárnap)
Befejezés: 2019. december 1. (vasárnap)
Tanulmányi idő: 4 hét

„Mindannyian megtapasztaltuk már, mekkora hatalma van a nyelvnek. Nem titok, hogy fontos mind annak, aki szól, mind annak, aki hallgatja. A szavak önbizalmat adhatnak, bátorítást nyújthatnak, vagy akár kapcsolatokat hozhatnak helyre. De a szavak tönkre is tehetnek barátságokat, ócsárolhatják a munkatársakat, vagy kétséget és bizalmatlanságot is kelthetnek.

Nagyon örülünk, hogy veletek kezdhetünk bele ebbe a tanulmányba, amelyben a szavak hatalmáról lesz szó. Azért imádkozunk, hogy akik csak részt veszünk benne, a tanulmány után sokkal bőkezűbben bánjunk a dicsérettel, átgondoltabban kritizáljunk, és erőteljesebben tudjuk elmondani az igazságot. Azért imádkozunk, hogy e tanulmány után mind dicsőíteni tudjuk Istent a szavainkkal, akár másoknak mondjuk, akár magunknak. Hadd hozzanak szavaink gyógyulást a megtört szíveknek, bátorítást a megfáradt lelkeknek, és reményt a reményteleneknek. Végül pedig Isten segítségével, szavaink hadd változtassák meg a világot.”
(Idézet A szavak hatalma tanulmányi naplónkból)

Új tanulmányunk csoportos és egyéni módon is végezhető.

A csoportos tanulmányozáshoz válaszd ki az alábbiak közül a számodra leginkább megfelelőt és az adott csoport alatti linkre kattintva jelentkezz.

– Nagycsoport – minimum 25 fő; heti 5 igevers tanulmányozása (Mária)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/725633987913361/

– Közepes csoport – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Margó)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/405814910371976/

– Közepes csoport – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Kinga)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/799828980433691/

– Közepes csoport – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Joli)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/456724124943710/

Egyéni tanulmányozás:
• Weboldalunkról (https://www.szeresdnagyonistent.hu/bibliatanulmany/) letöltheted a tanulmányozó naplót, a napi bejegyzéseinket pedig követheted weboldalunk blogján, vagy feliratkozhatsz hírlevelünkre is.
• A tanulmány kezdete után applikációnk segítségével mobiltelefonodon is követheted rövid napi áhítatainkat: https://www.bible.com/hu/reading-plans

Szeretettel várunk!

1. és 2. Thesszalonika – 4. hét / 4. nap

Olvasd el!: 2 Thesszalonika 1:9-10

IMÁK: 2 Thesszalonika 1:10

A megváltozott élet tanúsítja, hogy az Evangélium igaz. Pál példája bizonyítja, hogy Jézus milyen hatékonyan tudja megváltoztatni az ember örökkévaló sorsát. Az, hogy hozzájutunk-e az örökségünkhöz, azon múlik, hogy hogyan válaszolunk a Jó Hírre. Krisztus győzedelmes visszatértének napja dicsőséges lesz azok számára, akik hitüket Krisztusba vetették bűneik bocsánatáért. Azonban azok, akik a bűnt dicsőítették és elutasították Krisztust, végtelen büntetést kapnak a Pokolban, teljesen elválasztva Istentől.

Bizonyságtételed megosztása megváltoztathatja egy elveszett lélek örökkévaló sorsát. Ezen a héten kivel tudnád megosztani a történetedet? Kérd Istent, hogy adjon bátorságot ahhoz, hogy kinyisd a szád, hogy életet és békét szólhass egy szerettednek, aki jelenleg az örök pusztulás útján jár.

 

Uram, Istenem, köszönöm neked a keresztet és azt, hogy megváltozott az életem. Segíts engem megosztani a bizonyságomat ezen a héten valakivel, akinek szüksége van a szabadításodra. Ámen. 

 /YouVersion/

 Fordította: Virág Eszter

Mindenért adjatok hálát – 2. hét / 2. nap

Hálaadás és ének

Amint Isten elkezdi megvalósítani az életünkben az ő Igéjének igazságait, szívünk megtelik békességgel és hálával. Az élő Isten Lelke uralkodik szívünkben és megtanít egy másik dallamra. Az “Én utam” helyett az “Istené a dicsőség” című dalt zengjük már, ez hatja át az életünket.

Hogyan dicséri Istent a szíved ma? Mikor átengedjük magunkat teljesen a Szentlélek munkájának, engedelmes életünk minden szent dobbanása hangosan és tisztán visszhangzik a körülöttünk lévő világban. A dicsőítés minden tekintetben áthatja jellemünket. Igéje hálaadással járja át gondolatainkat, szavainkat és tetteinket.

Uram, hangold át a szívünket, hogy a Te kegyelmedről daloljon. Add, hogy dicséreteket zengjünk egész áldott nap, és a Te dicsőséged nyilvánvalóvá legyen mindenki előtt, aki meghallja. Ámen

(YouVersion)

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

 

Mindenért adjatok hálát – 1. hét / 5. nap

Dicsőítés és gyógyulás

 

Ehhez a lepráshoz hasonlóan mi is megtapasztaltuk már a gyógyulást. A bűnnek már nincs többé hatalma felettünk, mert Krisztus megérintette a szívünket és helyreállított bennünket. A mi válaszunk erre vajon elsöprő hála? Vajon folyamatosan visszatérünk-e Jézus ölelésébe, és megköszönjük Neki azt, hogy meggyógyított? A dicséret kifejezi a hitünket és megmutatja Istennek, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy egyedül Ő érdemes a szeretetünkre és tiszteletünkre. A többi leprás csak fizikai gyógyulásban részesült, szellemiben nem. Az ő szívük érintetlen maradt és kemény, míg ez az egy leprás teljesen megmenekült, mert hitben járt.

Sosem szabad elfelejtenünk, hogy egykor mi is kitaszítottak és szellemi értelemben vett leprások voltunk – a bűneink távol tartottak Istentől. Minden egyes nap tudatosan időt kell szánnunk arra, hogy emlékezzünk: Isten megbocsátott nekünk. Az egész életünket hálában kell élnünk azért, mert Ő meggyógyított bennünket.

Fuss ma Jézushoz, ess a lábaihoz, és dicsérd Őt hálás szívvel! Ne engedd, hogy a teli naptár vagy az önző dicsőségvágy visszatartson attól, hogy dicsőítsd a Gyógyítódat. Még ha a tömeg más irányba szalad is, a mi szívünknek mindig Jézus felé kell fordulnia.

Atyánk, köszönjük Neked a Te gyógyításodat, a tökéletes megbocsátásodat, és a Te véget nem érő szeretetedet. Add, hogy sose feledjük el, milyen csodálatos módon gyógyítottad meg a szívünket! Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna