Járj győztesen! – Józsué könyve – 3. hét / 1. nap

Bűnvallás

Olvasd el:  Józsué 7:16-21; Példabeszédek 28:13

IMÁK:  Példabeszédek 28:13

További olvasmány – Józsué 7:15; 22-26

Az Ajnál elszenvedett vereség után Józsué összehívta a népet, először törzsenként, majd nemzetségenként, végül családonként állította őket, hogy visszaadják a Jerikóban szerzett zsákmányt. Amikor Ákánra került a sor, beismerte, hogy megkívánt egy köntöst, valamint aranyat és ezüstöt, és elvette őket.

A Példabeszédek 28:13-ban azt olvassuk, hogy ha megvalljuk bűneinket, irgalmat nyerünk. Ha végigolvassuk a Józsué egész 7. fejezetét, láthatjuk, hogy Ákánra ez nem volt igaz, mert megkövezték. Mi tehát a különbség Ákán és köztünk? Jézus Krisztus a különbség.

A Róma 3:21-26 arra figyelmeztet, hogy mindannyian vétkeztünk és híjával vagyunk Isten dicsőségének, de Jézus vére megigazít és megvált minket. Bűneink miatt mi is ugyanazt a sorsot érdemelnénk, mint Ákán. Isten viszont, aki szeret minket és meg akar kegyelmezni nekünk, elküldte Fiát, Jézus Krisztust, hogy magára vegye a bűneinket és megszabadítson minket. Csak Krisztuson keresztül kaphatunk bocsánatot.

Amikor elfogadjuk Jézust Megváltónknak, biztosak lehetünk benne, hogy Isten megbocsát, ha megbánjuk bűneinket. Megigazít minket, amikor a hívő bűnöst Krisztusban igaznak ismeri el annak alapján, amit Krisztus a kereszten elvégzett. Amikor a bűnös bízik Krisztusban, Isten igaznak fogadja el. Gondoljuk végig Ákán történetét, és örüljünk annak, hogy Krisztusban bocsánatot kapunk.

Ó, Uram, köszönöm, hogy elküldted Jézus Krisztust, hogy meghaljon értem és magára vegye a bűnömet. Köszönöm, hogy bár rám is az várt volna, mint Ákánra, Jézusnak a kereszten elvégzett váltságába vetett hitemért megmentettél a bűntől és a haláltól. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia

Hűséges szeretet / 3. hét / 1. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 5:1-15, Filippi 3:18-4:1

IMÁK: Hóseás 5:15

Amikor Isten látta Izráel népének bűnős mivoltát, akkor azt is látta, hogy ezt az okozza, hogy a vezetők nem istenfélő módon vezetik az embereket. A papok számára talán csábító volt a népre hárítani a felelősséget, azonban igazából a szellemi vezetők (papok) és a politikai kormányzás (Izráel háza) volt felelős a nép irányításáért.

Ahogy a Filippi levél írja, ha az eszünk a földi dolgokon jár, akkor Krisztus keresztjének az ellenségei vagyunk. Sosem szabad elfelejtenünk, hogy habár ebben a világban élünk, nem ebből a világból valók vagyunk. Nekünk mennyei polgárjogunk van, és ebben az igazságban kell járnunk életünk minden napján.

„Bizony, nagy nyomorúságukban buzgón keresnek majd engem!” És pont ez volt Isten ítéletének a célja Izráel népével kapcsolatban. A cél nem a pusztítás volt, hanem a helyreállítás. Sajnos gyakran csak akkor keressük őszintén az Urat, ha nehézségekkel küzdünk. De miért ne keresnéd Őt még azelőtt, hogy a nyomorúság az ajtódon kopogtatna? Nem jobb Istent keresni a jó időkben és nem várni ezzel addig, amíg nehéz időszakon megyünk keresztül?

Mennyei Atyám, segíts, hogy Rajtad járjon az eszem. Segíts emlékeznem arra, hogy mennyei állampolgár vagyok és ennek az igazságnak a fényében kell élnem az életemet.  Nem akarom földi dolgokba fektetni az életemet, hanem sokkal inkább Beléd. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Isten Ígéretei – 3. hét / 2. nap

Szabadság a bűnvallásban

Olvasd el: 1 János 1:9
IMÁK:
1 János 1:9

Egy bűn sem túl mocskos. Isten tisztára mos bűneinktől és új lappal indulhatunk, valahányszor bűnbánó szívvel Hozzá fordulunk. Ha igazán elismerjük, hogy bűnösök vagyunk és kérjük Istent, hogy bocsásson meg, Ő mindig tárt karokkal fogad minket.

A bűnvallás elismerése annak, hogy bűnösök vagyunk, akiknek Krisztusra van szüksége. Gyűlöljük azt, ami fájdalmat okoz Istennek és teljes szívvel követjük Őt. Akkor leszünk szabadok, ha feladjuk önzőségünket és kimondjuk: „Jézus az életem Ura.”

 

Uram, bűnös vagyok. Szükségem van a megbocsátásodra. Egész szívemmel, elmémmel és lelkemmel akarom vallani, hogy Te vagy az én Uram. Add, hogy a motivációim, a gondolataim, a szavaim és a tetteim mind Téged dicsőítsenek. Ámen.

/YouVersion/ 

Fordította: Szabó Eszter

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 3. hét / 3. nap

Isten örök kegyelmet kínál

Olvasd el: Jónás 3:7-8

IMÁK: Példabeszédek 28:13

Ninive népe megtette a megtéréshez szükséges lépéseket: beismerték, hogy rosszat tettek és felhagytak minden gonoszsággal, és nem követtek el többé semmilyen erőszakosságot (8. vers). Attól fogva, hogy tudjuk, helytelenül cselekszünk, el kell fordulnunk attól és meg kell térnünk.

A Példabeszédek 28:13 mondja: „Ha takargatod bűneidet, nem lesz jó dolgod, de ha bevallod, és elfordulsz tőlük, kegyelmet kapsz.” Ádám és Éva óta az ösztöneink arra indítanak, hogy takargassuk a bűneinket. A lelkiismeretünk miatt szégyelljük a bűneinket és nem akarjuk, hogy mások lássák azokat. Azt gondoljuk, Isten elől is elrejthetjük őket. A bűneink takargatására sarkalló hajlam nem válik javunkra. Akadályoz abban, hogy őszintén Isten elé álljunk valós állapotunkban. Isten kegyelmét úgy lehet elnyerni, ha megvalljuk és elhagyjuk bűneinket.

Bűneink megvallása konkrét kell legyen. Azt mondani: „Ha hibáztam valamiben, sajnálom” – nem számít bűnvallásnak.

Konkrét bűnt követtél el, ezért a megvallás is legyen konkrét. Továbbá legyen alapos. „Egyes bűnvallások, túl általánosak. Nem az adott személyre szabottak. Teljesen figyelmen kívül hagyják a helyreállítás szükségességét. Vagy nem adnak semmilyen iránymutatást arra, hogy hogyan lehet másképp eljárni, a bűnt elhagyni. Lelki megkönnyebbülés a céljuk.” (Orr)

A bűnvallás őszinte és tisztességes kell legyen. Ha nem azzal a céllal valljuk meg bűneinket, hogy le szeretnénk azokat győzni, akkor nem elég mély a bűnvallásunk, és csak egy gúnyolódás Istennel.

Hogyan vallod meg a bűneidet? Konkrét, alapos és őszinte vagy Istennel? Ne siess az imádságnak ezzel a részével. Meg kell vallanunk Istennek a bűneinket ha azt akarjuk, hogy erősödjön és virágzó legyen az Istennel való kapcsolatunk.

 

Ó, Uram, segíts őszintének lennem Veled és saját magammal is amikor bűnt követek el. Segíts megvallani Neked minden bűnömet és tisztítsd meg a szívemet. Ámen. 

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 3. hét / 2. nap

Isten nem akarja, hogy bárki elvesszen

Olvasd el: Jónás 3:4-6

IMÁK: 2 Péter 3:9

Elképzelem Jónást, mennyire csodálkozott, mikor látta, hogy Ninive népe hogyan reagált Isten üzenetére. Ninive emberei böjtöltek, úgy gyászoltak, mintha valaki meghalt volna. Nagy bizalommal tértek meg Istenhez, komolyan vették bűneiket és tudták, hogy az Ő kegyelmére és megbocsátására van szükségük.

Bevallom, voltak gondjaim Isten időzítésével. 16 évig imádkoztam a családom megtéréséért, de egyikük sem fogadta el Krisztust megváltójaként. Édesapám másfél éve halt meg, és bár tudom, hogy hallotta az evangéliumot, fogalmam sincs, hogy megtért-e. A világ legkedvesebb embere volt, és mikor láttam, hogy nála kevésbé kedves emberek átadják az életüket Jézusnak, elszorult a szívem.

Ez történt Jónással is. Nem gondolta, hogy a niniveiek megérdemlik, hogy megtérjenek. De arra vagyunk elhívva, hogy megosszuk Jézust mindenkivel. Elfelejtjük, hogy a mi feladatunk megosztani a jó hírt (Máté 28:19), de a Szent Szellem munkája meggyőzni a világot a bűnről (János 16:8). Elfelejtettem – Jónáshoz hasonlóan -, hogy édesapámnak és a világ legkegyetlenebb gyilkosának egyformán szüksége van Jézusra, és Isten megváltásra szoruló bűnösökként tekint az emberekre, függetlenül attól, hogy emberi mérték szerint mennyire jók vagy rosszak.

Nehezedre esik megosztani az evangéliumot bizonyos emberekkel? Úgy gondolod, hogy egyes emberek inkább „megérdemlik” a megváltást, mint mások? Kedves barátnőm, mindannyian bűnösök vagyunk és mindannyiunknak Jézusra van szükségünk. Dicsérjük Istent azért, mert az Ő akarata az, hogy senki se vesszen el!

 

Uram, segíts emlékeznem, hogy a megváltás Tőled van, az én felelősségem az, hogy beszéljek Rólad másoknak, megosszam az örök élet ajándékának hírét mindenkivel. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 1. hét / 4. nap

Ismerd be bűnöd és lépj tovább!

Olvasd el: Jónás 1:13-17

IMÁK: 1 János 1:9

Ha rossz döntést hoztunk, a legnehezebb beismerni a hibánkat és megváltoztatni a viselkedésünket. A jó része viszont az, hogyha megbánjuk, Isten hűséges és megbocsátja a bűneinket, mindet. Jézus a kereszten kifizette az egész emberiség bűneiért az árat. Nemcsak a múltbeliekért, hanem a jelen és a jövő bűneiért is.

Megvallani azt jelenti, hogy „ugyanazt mondani”. Amikor megvalljuk a bűnünket, készek vagyunk kimondani (és elhinni is) ugyanazt a bűnről, mint amit Isten mond. Ezt láthatjuk Jézus történetéből a farizeusról és a vámszedőről, akik imádkozni mentek a templomba. A farizeus azzal dicsekedett, hogy mennyire igaz ember, míg a vámszedő annyit kért: „Istenem, könyörülj meg rajtam, nyomorult bűnösön!” (Lukács 18:13) Aki megvallotta a bűnét, az értett egyet Istennel.

Bármilyen bűnünkre kérhetjük Isten bocsánatát. Ő pedig bármikor részesíthet bennünket kegyelmében. Irgalmas és könyörületes. Olyan szerető Isten ő, aki arra vár, hogy megvalljuk a bűneinket, hogy megbocsáthasson és segíthessen feddhetetlenül Vele járnunk.

Bár a bűn állandóan jelen van az életünkben, ez nem kell, hogy az Istennel való kapcsolatunkban akadályt jelentsen. Készek vagyunk megvallani a bűnünket? Engedjük Istennek, hogy megtisztítsa a szívünket és az életünket? Megteszi, ha engedjük.

 

Drága Istenem, hogyan is tudnám megköszönni szeretetedet és kegyelmedet irántam? Köszönöm, hogy minden nap új esélyt adsz. Köszönöm, hogy kész vagy megbocsátani. Segíts, hogy naponta bocsánatot tudjak kérni. Ámen. 

/YouVersion/ 

Fordította: Greizer Zsófia

Hazugság helyett igazság – 2. hét / 5. nap

Isten soha nem fogja neked megbocsátani, hogy .…

Olvasd el!: Ézsaiás 43:25; 1 János 1:9

IMÁK: Ézsaiás 43:25; 1 János 1:9

Sok keresztény vitatkozik azon, hogy van-e „megbocsáthatatlan bűn”? Még akkor is, ha elhisszük, hogy Isten megbocsátja bűneinket, néha az ellenség elhitetheti velünk, hogy olyan szörnyű bűnt követtünk el, melyet Isten nem fog elfelejteni. A bűntudat és a szégyen elborítja lelkünket. Szabad élet helyett pedig továbbra is sötétben járunk. Miért törekedjünk Isten szerint élni, ha a megbocsátás nem elérhető?

Isten nem tagadja meg gyermekeitől a megbocsátást. Ő egy szerető Édesapa, aki kapcsolatra vágyik veled. Ézsaiás 43:25 ezt mondja „eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem”. A Vele való kapcsolatunk örömére szolgál.

Mint az Ő gyermekei, a mi felelősségünk az, hogy megvalljuk bűneinket a mi Mennyei Atyánknak. Amikor ezt megtesszük, ő hűségesen megbocsát és megtisztít bennünket. Attól nem kell tartanunk, hogy Isten felemlegeti a múltbéli bűneinket. Amikor megbocsájt, akkor ezt teljességgel meg is teszi.

Mennyei Atyám, köszönöm megbocsátásod teljességét. Még akkor is, amikor csalódást okozok Neked és megkeményítem a szívemet előtted, tudom, hogy kész vagy tárt karokkal visszafogadni engem. Ámulatba ejt a Te kegyelmed. Segíts, hogy hálás legyek neked. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

 Fordította: dr. Ferenczi Andrea