Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 4. hét / 3. nap

Isten könyörületes hozzánk

Olvasd el: Jónás 4:5-9

IMÁK: Zsoltárok 116:5, Zsoltárok 103:10

Szeretem, hogy Isten megmutatja mi a hosszútűrés azon keresztül, ahogy Jónással és Jónás haragjával bánik. Ahelyett, hogy kioktatná őt, egy példázaton keresztül segít Jónásnak megérteni, mi is történt.

Másodszor hagyta el Jónás a szolgálati helyét és kérdőjelezte meg Isten akaratát. Olyan sok mindent taníthatott volna a Niniveieknek Izráel igaz Istenéről, de ő inkább a saját útját választotta. Elmulasztotta az áldásokat!

Íme, itt van a mi Jónásunk a városon kívül, és csak arra vár, hogy meglássa, Ninive lakóinak bűnbánata nem volt elegendő, hogy a megsemmisítést elkerüljék. Arra vár, hogy valami történjen. És mialatt ott van a napon, Isten készített egy növényt, hogy beárnyékolja Jónást, ahogy ott várt, remélve, hogy a város megsemmisül.

Jónás egy „kétlelkű, és minden útjában állhatatlan ember” volt (Jakab 1:8). „Egyik pillanatban Isten szavát prédikálja, a következőben pedig nem engedelmeskedik annak, és otthagyja a feladatát. Mialatt a nagy halban volt, szabadulásért imádkozott, most pedig arra kéri Istent, hogy ölje meg őt. A várost megtérésre hívta, de ő maga nem térne meg! Jobban érdekelte a teremtmények kényelme, mint az elveszettek megnyerése.” – Wiersbe, Warren Be Amazed.

Elgondolkoztál valaha azon, mi tesz téged boldoggá? Mi tesz haragossá? Jól érzed magad, amikor Isten jó dolgokkal áld meg téged? Jónás problémája az volt, hogy a saját módján próbálkozott a dolgokat megoldani, nem Isten akarata szerint. Amikor figyelmen kívül hagyjuk Isten akaratát, soha nem lehetünk boldogok.

 

Atyám, segíts emlékeznem arra, hogy nem a bűneim szerint bánsz velem és nem a hamisságaim szerint fizetsz meg. Még amikor nélküled akarok élni, akkor is megtalálod a szerető és könyörületes módját annak, hogy visszavezess. Dicsérlek Téged kegyelmedért. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 4. hét / 2. nap

A harag Isten joga, nem a miénk

Olvasd el: Jónás 4:4

IMÁK: Róma 3:23, Mikeás 6:8

Tegnap egy nagyon bosszús Jónással találkoztunk. Haragudott, hogy Ninive lakói elfogadták Isten kegyelmét, ami nemcsak rájuk áradt ki, hanem éppúgy Jónásra is.

Elképzelem, amint Isten a legnagyobb szeretettel kérdi Jónástól: „Jónás, valóban? Megharagszol azért, mert ugyanazt teszem a Niniveiekkel, amit veled tettem és teszek még mindig? Tényleg azt gondolod, jogod van haragudni? Én vagyok az, aki csalódott lehetne!”

Jól teszed, hogy haragszol? Ez az Ige gyakran eszembe jut, amikor hallom magamat hangosan és keményen beszélni. Vagy amikor túlreagálok valamit, ami nem az elvárásaim szerint alakul.

Isten az egyetlen, aki fenntartja magának a jogot arra, hogy haragudjon. Ő az egyetlen, aki látja az összes bukásomat, a bűneimet, a törvényszegéseimet. És mégis, önmagát adja, hogy szeressen engem. De én úgy vélem, jogom van haragudni másokra, amikor rosszat tesznek, vagy nem felelnek meg az elvárásaimnak.

A Róma 3:23 kijelenti, hogy mindannyian vétkeztünk és nélkülözzük Isten dicsőségét. Mindannyian. És Ő még mindig, minden egyes nap megbocsát nekünk. Odafigyeltél Isten kegyelmére mostanában? Láttad milyen sokféleképpen jóságos hozzád? Kezdjük el a kegyelmet másokra is kiárasztani.

 

Mennyei Atyám, segíts hogy mindig igazságos legyek, szeressem az irgalmasságot és alázatosan járjak veled. Nem akarok ítélkező vagy mérges lenni másokra, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy elképzeltem őket. Segíts szeretetet és irgalmasságot tanúsítanom azok felé, akiket az életembe helyeztél. Ámen.

 /YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya

Amikor Isten drasztikusan közbelép…

„Örökkévaló Isten, te mégis kiemelted lelkem a pusztulásból!” – Jónás 2:6

Jónás könyvének második fejezete a történetnek azon híres pontja, amikor főhősünket elnyeli egy óriási cethal, és ebben a bűzös gyomorban érkezünk el ahhoz a részhez, amikor Jónás az Úrhoz kiált. Egy percig képzeljük magunkat a helyébe! Nemrég dobták le egy hajóról, ami már önmagában elég rémisztő lehetett, most pedig azon kapja magát, hogy bár még mindig él, elnyeli egy hatalmas tengeri lény. Én biztosan bepánikoltam volna.

Egyszerűen lehetetlen, hogy bárki egymaga ki tudjon szabadulni egy ilyen helyzetből, így teljesen érthető, hogy Jónás az Urat kéri arra, hogy mentse meg.

Isten meglehetősen kíméletlenül bánik Jónással, azonban néha ez az egyetlen módja annak, hogy elérje a szívünket és magára vonja a figyelmünket. A bűn nem csupán ocsmány, de gyökerei mélyre hatolnak.

Nem vagyok nagy kertész és szégyenkezve vallom be, hogy olyan gyomok is akadnak a kertünkben, melyek annyira nagyra nőttek, hogy már nem tudtuk csak úgy kihúzni vagy kiásni őket. Némely bűnünk is hasonló. Aljas karmaikat szívünk puha húsába vájják, így időbe telik és némi fájdalommal jár megszabadulni tőlük.

Lássuk, hogy milyen okai lehetnek annak, ha Isten drasztikusan bánik velünk azért, hogy magára irányítsa a figyelmünket és segítsen kiírtani azokat a bűnöket!

  1. Makacsok vagyunk

Előfordul, hogy megmakacsolva magunkat megtagadjuk, hogy megtérjük a bűneinkből, mert hajthatatlanok vagyunk. Egyszerűen csak nem akarjuk, ezért nem tesszük meg.

  1. Dédelgetjük a bűnt

Máskor szeretjük a bűnt, még akkor is, ha a lelkiismeretünk nem hagy nyugodni. Úgy gondoljuk, hogy ezek a bűnök valamiképpen megelégedést és boldogságot hoznak majd az életünkbe, ezért tápláljuk és gondozzuk őket arra számítva, hogy egy napon majd egy csodálatos rózsabokorrá nőnek, miközben nem nevelünk mást, csak egy termetes gyomot; egy gyomot, ami egy nap majd megfojt bennünket, ha Isten nem lép közbe.

  1. Nem foglalkozunk a bűneinkkel.

Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy vannak bűnök az életünkben, de ahelyett, hogy Istent a felfedésükre kérnénk, majd elvégeznénk a piszkos munkát, hogy megbánjuk és kigyomláljuk őket az életünkből, inkább úgy teszünk, mintha nem is léteznének, vagy nem is lennének olyan vészesek. Idővel azonban a bűn megnő, vagy mi válunk érzéketlenné a vele járó veszélyekkel szemben.

Ennek oka igazából az, hogy nem is fogjuk fel igazán, milyen visszataszító, veszélyes és káros dolgok a bűneink. Ha felfognánk, akkor gyűlölnénk őket. Akkor megtörten kérnénk Isten bocsánatát és minden tőlünk telhetőt megtennénk annak érdekében, hogy megszabaduljunk tőlük. Akkor megértenénk, hogy a bűneink nem csupán a szellemi egészségünkre vannak hatással, de mások életét is befolyásolják.

Vegyük például Jónás esetét! Imájában egyszer sem vallja meg bűneit és nem kér bocsánatot. Továbbra is hajthatatlan marad és egy kicsit álszent is (ahogy azt majd a későbbiekben látjuk). Vak a saját bűneit illetően és az, hogy visszautasítja az Istennek való engedelmességet nem csak őrá van hatással, hanem azokra a tengerészekre is, akik vele utaztak, sőt, Ninive lakóira is, akiket pont őneki kellene bűnbánatra hívnia.

Ironikus módon Jónás sokkal nyitottabb Isten kegyelmének elfogadására akkor, amikor a cethal gyomrában van, azonban nem hajlandó ezt a kegyelmet a niniveiekre is kiterjeszteni.

A bűn komoly dolog, akár megértjük ezt, akár nem. Istennek néha kemény kézzel kell közbeavatkoznia és magára irányítania a figyelmünket, hogy felfeszíthesse összeszorított markunkat, így el tudjuk engedni azokat a bűnöket, melyekhez olyannyira ragaszkodunk – és amelyek lassan megölnek minket. Légy hálás ezért a kegyelemért az életedben!

Jézusra nézve,

Jen

 

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-drastic-actions-of-god/

Fordította: Szabó Anna

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 1. hét / 5. nap

Nem bújhatsz el Isten elől

Olvasd el: Zsidók 4:12-13

IMÁK: Zsidók 4:13

Isten Igéjének az a szépsége, hogy amikor egy ismerős verset olvasunk, Isten a helyzetünkhöz mérten gazdagabban, mélyebben feltárja előttünk azt. Velünk is megtörtént már? Egy rengetegszer olvasott Ige hirtelen életre kel, és új értelmet nyer. Amikor Isten Igéje fölött időzünk, kezd értelemmel megtelni az életünk.

Isten Igéje élő és ható. Új távlatokat nyit előttünk. Segít meglátni, mi a jó és a rossz. A bűnünket is teljesen felfedi.

Isten Igéje élesebb a kétélű kardnál, a szívünk mélyére hatol és felfedi, mi lakik benne. Isten látja a szívünket, és az Ige fényében mi is meglátjuk. „Romlott az ember szíve, minden másnál csalárdabb, javíthatatlan! Ki tudná az ember szívét kiismerni?” (Jer 17:9)

Drága barátnőm, Isten Igéje fényénél mindannyian meztelenül állunk Isten előtt. Megpróbálhatjuk letagadni a bűnünket és becsapni magunkat, de a Szent Szellem segítségével az Ige alaposan átformálhatja a szívünket. Tanulmányozod Isten Igéjét minden nap?

 

Drága Atyám, köszönöm a Te élő és ható Igédet, ami bevilágít a szívem legsötétebb zugaiba is. Segíts, hogy ne felejtsem el, hogy előled semmit nem rejthetek el, sem a szívemben, sem a lelkemben, sem az elmémben. Ámen.

 /YouVersion/ 

Fordította: Greizer Zsófia

Hazugság helyett igazság – 2. hét / 3. nap

Isten szégyennel és bűntudattal büntet

Olvasd el!: Ézsaiás 54:4-5; Róma 8:1
IMÁK: Róma 8:1

Mindannyian számos bűn miatt lehetnénk bűnösnek találva, reménytelenül, de Jézus szeretete és kereszten hozott áldozata által bocsánatot és egy új életet kaphatunk. Mikor Sátán a múltbeli bűneinket és korábbi életünket hozza fel, eszünkbe kell jusson, hogy már új teremtések vagyunk. A régi elmúlt, új jött létre… már nem azok a régi személyek vagyunk, akik voltunk.

Igen, meg kell térnünk a bűneinkből, de emlékeznünk kell arra is, hogy Isten az Ő szeretete és irgalma által megbocsát nekünk, és nem rója fel bűneinket. Sátán mindent megpróbál, hogy vétkeink és bűneink által a múltunkhoz kössön bennünket, de olyankor kell Isten igazságaira figyelnünk Sátán hazugságai helyett. Mikor Isten gyermekévé válsz, felszabadulsz a múltad alól és örök reménységet kapsz a jövőre nézve. A láncok, melyek egykor fogva tartottak, összetörnek Krisztus benned lakozó ereje által.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megígérted, hogy bűneinket nem rovod fel nekünk. Köszönöm a megbocsátás ajándékát, melyet csak Benned találhatunk meg. Segíts, hogy emlékezzek a Te csodálatos ajándékodra, amikor Sátán a múltammal kísért. Erősíts meg, hogy megbocsássak magamnak és azt a szabad életet válasszam, melyért Te fizettél meg helyettem. Segíts, hogy ugyanúgy megbocsássak másoknak, ahogyan Te is megbocsátottál nekem. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

 Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Becsaphatjuk magunkat

 

„Én, az Örökkévaló — aki a szíveket vizsgálom, a legbelsőbb indulatokat mérlegelem” – Jeremiás 17:10

Néhány éve egy rossz helyre rakott hűtött árut találtam az éléskamrában. Tulajdonképpen viccesnek találtam és kérdezgetni kezdtem négy kisgyemekemet.

„Gyerekek, ki tette a tejet a kamrába?”

Mindegyikőjük elhallgatott és elkezdtek idegesen a másikra tekingetni.

„Szerintem Chase csinálta.”

„Nem én voltam. Talán Tess volt.”

„Nem én csináltam!”

„Trey, te voltál? Láttalak gabonapelyhet enni ma reggel.”

„Nem én voltam. Azt hiszem Jacknél volt utoljára.”

„Nem, nem én…”

A tények világossá tették számomra, hogy egyikőjük volt a tettes. A beszélgetés mégis körbe-körbe járt, ahogy mind a négyen tagadták részvételüket és kétségbeesetten keresték a hibáztatható, kívülálló okot.

Valóban egy hazugságokkal teli világban élünk.

De amennyire szeretnénk mindig egy külső okot hibáztatni, annyira rá kell ébrednünk a tényre, hogy mi magunk is vívjuk belül az igazság harcát a hazugság ellen.

Becsaphatjuk magunkat

Az Ige szerint az emberi szív velejéig rossz, „minden másnál csalárdabb és javíthatatlanul romlott” (Jeremiás 17:9). A szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a szexuális bűnök, a lopás, a hazugság és a gyalázkodás (Máté 15:19). És kezdetektől fogva az Úr látta, hogy az ember gonoszsága az egész földön elhatalmasodott, és az emberek szívében minden gondolat, szándék és terv mindig csak rosszra irányul (1 Mózes 6:5).

A szívünk, magára hagyatva, gyorsan megtéveszthet minket.

De dicsérjük Istent, hogy nem így kell végződnie a történetünknek.

Dicsérjük Istent, mert Ő úgy szerette a világot, hogy elküldte az Ő Fiát, Jézust, hogy megmentse az olyan beteg szívűeket, mint te meg én.

Ki a Régivel, be az Újjal

Nincs rá mód, hogy mi magunk egy új szívet hozzunk létre. Csak Isten képes ezt a csodálatos szívátültetést elvégezni, eltávolítva mindazt, ami gonosz, kemény és halott, helyettesítve egy új élettel, ami csak a Jézussal való átformáló kapcsolatban található. Ez mind Isten – szívünk késztetője, megmentője és örök vigasztalója, hogy egyre jobban hasonlítsunk Őrá. Az Ő kegyelme által kezdünk új szívdobbanásra járni, mostmár képesnek lenni arra, hogy a világot és hazugságait egy teljesen más megvilágításban lássuk.

 Új szívet adok nektek, új szellemet öntök belétek, kőszívetek helyére hús-szívet helyezek. (Ezékiel 36:26)

Ellenőrzés alatt tartani szívünket

Még azután is, hogy Isten elvégezte bennünk megújító munkáját, szükségünk van napi emlékeztetőkre, hogy segítsen szívünket ellenőrzés alatt tartani. Isten végzi a munkát, de nekünk kell ellenőrizni a szívünket szüntelenül, hogy minél jobban kövessük az Ő igazságát a hazugságokkal szemben, amelyek oly könnyedén behálóznak minket.

Hogyan csináljuk?

Kövesd Isten szavát. A gyermekeim megtanulták ezt a kulcsigazságot a Vasárnapi Iskolában már akkor, amikor az első szavaikat mondták: „A Biblia Isten Szava és Isten Szava Igazság.” Itt az ideje, hogy ne higgyünk szívünk instabil és folyton változó állapotában. Helyette ismerjenek minket olyan nőnek, aki Isten szavához fordul élete minden kérdésében. „Isten minden szava színtiszta, ő  maga pedig biztonságos menedék mindenkinek, aki bízik benne” (Péld 30:5).

Kövesd Isten útmutatását az Ő Szelleme által. Ha Isten gyermeke vagy, az Ő Szelleme lakik benned!  Ahelyett, hogy a világ szavára hallgatnál és hagynád, hogy megingassa szíved vágyait, kezdd el betartani Isten Szavát és tanuld meghallani hangját, ahogy az Ő Szelleme finoman megértésre vezet. „Azonban eljön majd az Igazság Szelleme, aki bevezet benneteket a teljes valóságba” (János 16:13)

Kövess bölcs tanácsokat. Krisztus teste olyan vezetőkből áll, akiknek erős alapjuk van Isten Szavában és tehetségük van arra, hogy Isten Igazságát másoknak átadják. Ahelyett, hogy elszigetelten élnél, fordulj isteni tanácsért valakihez (egy női mentor, egy szülõ, egy lelkész vagy egy bibliai tanácsadó jó kiindulópontok), aki nem fél az Írás igazságát elmondani neked ahelyett, amit talán hallani szeretnél. „A bolond szerint minden, amit tesz, helyes, a bölcs pedig hallgat a tanácsra” (Péld 12:15).

„A bibliai kép szerint Isten végzi a szívátültetésnek, a szív körülmetélésének és meglágyításának döntő munkáját, és mi azonnal részeseivé válunk ennek a csodának mint tudatos, szándékos és önkéntes cselekvői, akik feladják a régi szívet, elvágva minden régi ellenkezését a régi életnek és magunkba fogadjuk az újat, táplálva az új érzékenységet Isten Igéje és Isten Szelleme által.” – John Piper

Önbecsapásunk sokkal messzebbre mutat és sokkal komolyabb következményei vannak, mint egy doboz megromlott tejnek. Kezdjük ezt a tanulmányozást a szívünk átvizsgálásával belülről – megköszönve Isten átformáló munkáját bennünk, és felelősséget vállalva az igazságra való törekvésre a hazugságokkal szemben.

Az Ő lábánál,

Whitney

 

*Beszéljük meg: Milyen belső hazugsággal harcolsz folyamatosan? Készen állsz arra, hogy birtokold és elkezdd Isten igazságát követni ezzel a hazugsággal szemben a mai nappal kezdődően (bátran megjegyezve, hogy ez lehet az első lépésed a szabadság felé!)?

 

Fordította: Bíró Ibolya

Forrás: https://lovegodgreatly.com/we-can-deceive-ourselves/

 

 

 

1. és 2. Thesszalonika – 5. hét / 4. nap

Olvasd el!: 2 Thesszalonika 2:9-12

IMÁK: 2 Thesszalonika 2:10

Pál elmagyarázza a thesszalonikai híveknek, hogy a „törvénytipró” vagy anti-Krisztus jeleket és csodákat fog tenni, melyek sokakat megtévesztenek majd. A csökönyös szívek alávetettjei lesznek a bűn erős illúzióinak, és Isten nem fogja korlátozni a bűnösök szabad akaratát arra, hogy a hamis Krisztust válasszák. Azok, akik elutasítják az igaz Megváltót, ezt a hamis messiást kapják és őt követik egyenesen a végzetükbe.

Ha van olyan családtagod vagy barátod, aki még nem hódolt be Krisztusnak, a pokolra jutásuk goondolata szívfacsaró. De, Isten türelmes, és az a vágya, hogy senki se vesszen el Krisztus nélkül. Még van időnk, hogy tanúk legyünk szeretteink számára és imádkozzunk, hogy a szívük meglágyuljon az igazságra. Ha még sosem kérted Jézust, hogy bocsássa meg a bűneidet, imádkozhatsz ma és tiéd lehet Isten teljes békessége. Valld be, hogy bűnös vagy és mondd el Jézusnak, hogy követni akarod Őt, mint Megváltódat.

Uram, nyisd fel szeretteim szemeit az igazságra. Segíts nekik meglátni, hogy Jézus meghalt a kereszten, hogy megmentse őket bűneikből. Adj nekem alkalmat arra, hogy megosszam velük a Jó Hírt ezen a héten érthető módon. Váljon igazságod élővé a szívükben! Jézus, bocsásd meg nekem a vétkeimet. Teljes valómat alárendelem Neked, a Megváltómnak. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Virág Eszter

 

1. és 2. Thesszalonika – 3. hét / 4. nap

Olvasd el!: 1 Thesszalonika 5:12-22

IMÁK: 1 Thesszalonika 5: 14-18

Pál a thesszalonikai gyülekezetnek utasításokat ad, amit követniük kell, amíg várják Krisztus visszajövetelét. Először is tisztelniük kell azokat, akik a hitben pásztorolják őket, békességben élni más hívőkkel, egymást szolgálva és kegyelmet adva türelemmel elfogadni a másik gyengeségeit. A legfontosabb pedig, hogy Krisztus követői meneküljenek a bűntől, éljenek hálás szívvel és kitartóan imádkozzanak.

Ahogy a bűn növekszik a világban, az a dolgunk, hogy álljunk fel és szolgáljunk másokat. Az életünknek teljesen másnak kéne lennie, mint a világiaknak. Míg mások önzők és mindent a maguk kényelme szerint akarnak, Isten minket különválasztott, hogy hálás népeként teljesen odaszánva éljünk Neki.

 

Uram, szeretném teljesen Neked adni az életem. Segíts, hogy nagylelkű legyek másokkal és kifejezzem hálámat megszámlálhatatlan sok áldásodért. Ámen.

/YouVersion/

 Fordította: Bolbás Viola

Jakab – 1. hét / 4. nap

 Jakab emlékeztet arra, hogy aki a kísértésnek ellenáll és kitart, azt gazdagon megáldja Isten. Továbbá emlékeztet arra is, hogy a kísértés nem Istentől származik, hanem a saját vágyaink és szenvedélyeink következménye, a világ vonzerejének és a sátán cselszövéseinek eredménye. A kísértések, minden hívő számára, a mindennapi valóság része. De Isten hűségesen megígéri, hogy minden kísértésből van kiút, mellyel egy hívő szembekerül, ez segít, hogy kiálljuk a próbát.

Milyen kísértésekkel küszködsz ma? Mikor kísértések érnek, Jézusra kell tekintenünk, aki bűntelen maradt annak ellenére, hogy minden kísértést elszenvedett, mely minket, embereket érhet. Tagadjuk meg magunkat, szaladjunk hozzá és keressük szorgalmasan azt a kiutat, melyet Ő megígért és biztosított. Isten felhatalmazza az Ő követőit arra, hogy nemet tudjanak mondani, amikor igennel szeretnének válaszolni.

 

Atya Isten, a nap minden pillanatában szükségem van Rád. Köszönöm, hogy megvédsz és gondoskodsz rólam, mikor a kísértés elviselhetetlennek tűnik. Add meg az akaratot és az erőt ahhoz, hogy ellenálljak és kitartsak. Uram, fedd fel nekem a kiutat, melyet elkészítettél. Mikor elbotlok és a kísértésnek nem tudok ellenállni, emlékeztess arra, hogy a Te kegyelmed nagyobb az én bűnömnél. Jézus nevében. Ámen.

(Youversion)

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

5. hét – 4. nap Felhívás megbocsátásra

megbocsat-5-4

Olvasd el: Márk 11:20-25

IMÁK: Márk 11:25

Szeretni Istent annélkül, hogy szeressük az embereket – lehetetlen. Isten elvárja tőlünk, hogy ugyanolyan könyörületesek legyünk másokkal szemben, amilyen könyörületes volt Ő hozzánk. Isten annyira komolyan elvárja népétől, hogy bemutassuk az Ő megbocsátását és könyörületességét másokkal szemben, hogy elutasítja imáinkat amikor nem vagyunk hajlandóak megbocsátani.
Melyek azok a helyzetek amelyekben nehéz megbocsátanod? A biblikus megbocsátás nagy árba kerülhet és bár nagyon nehéz, mégis lehetséges. Istennel való kapcsolatunk sokkal fontosabb annál, minthogy nehezteléseinkhez ragaszkodjunk. Isten megadott nekünk mindent amire szükségünk van ahhoz, hogy Neki éljünk. Tőlünk függ, hogy elfogadjuk-e a szabadságot és a békességet, amivel Isten betölt, amikor hajlandóak vagyunk megbocsátani.
Atyám, köszönöm Neked a bensőséges és akadálymentes kommunikációt ami közöttünk van. Segíts elengedni minden személyes sérelem és bántalom terhét, és átadni azt Neked. Jézus nevében. Ámen.

Save