Van boldogság Istentől távol?

Gondolj az életedre, még konkrétabban a mai napodra, és listázd, hogy mi minden tett boldoggá. Mi lenne, ha azokat a dolgokat elragadnák tőled, akkor is boldog maradnál? Jó vagy rossz lenne akkor a mai nap? Még mindig érdemes lenne élni az életet? Attól tartok, közülünk sokan határozott „nem”-mel felelnének ezekre a kérdésekre.

Habár érhető, hogy miért tesznek minket ezek a dolgok boldoggá, igaz és mély boldogságra a mi háromegy Istenünkben lelhetünk. De réges-rég egy mérgezett mag el lett vetve énünk mélyébe, ami gyökeret eresztett és az elégedetlenség gyümölcseit termi. Ez a mag az a hazugság, hogy Istenen kívül másra is szükségünk van a boldogsághoz az életben.

Igazi boldogság nem lelhető Istentől távol.

Természetesen számos ateista, muzulmán, buddhista és “vallástalan” talál boldogságot a világban, miközben elutasítják Istent. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nincs boldogság Jézustól távol, de az igazi boldogság, a legmélyebb és legkielégítőbb boldogság csak az Úrban található meg.

Ha a boldogság elégedett gyönyörűség, akkor biztosan mindnyájan megtapasztaltuk már életünk különböző szakaszaiban. De ha a boldogságunk nem Istenben van, akkor a világban leltünk rá, a körülményeinkben vagy magunkban, és ezek a dolgok törékenyek, múlékonyak és gyakran csalókák. A boldogság, melyet Istenen kívül találunk ideiglenes, ami csalódásba merül, sőt kétségbeesésbe, amikor elmúlik. Tudom, számtalanszor megtapasztaltam már.

Igaz boldogságra nem lelhetünk Istentől távol, mert a gyönyörűség, melyben Ő nincs benne, sosem elégít ki teljesen és mindig gondterhes. Igaz boldogságra nem lelhetünk a kapcsolatokban, a vagyonban, a státuszban vagy abban, mit értünk el, hiszen ezek a dolgok gyorsan semmivé lehetnek.

Igazi boldogságot csak Istenben találhatunk.

A mi Istenünk örök, célja tökéletes és mi mindörökké az Övéi vagyunk. Gyönyörűségünk lehet benne, aki minket teremtett, aki mindent nekünk adott és aki a javunkra munkálkodik. Igen, kedvünket leljük az ajándékokban, melyeket tőle kaptunk, de az ajándék nem a tárgyi mivolta miatt különleges, hanem az ajándékozó miatt. Még ha gondterhes körülményeink el is veszik tőlünk az ajándékot, az Ajándékozó örökre miénk marad.

Az élet változik, de Isten kegyelme állandó. Ezért tudta azt mondani Jób: „Az Örökkévaló adta amim csak volt, most pedig ő vette vissza. Áldott legyen az Örökkévaló neve!” Jakab azt, hogy „Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek”, Jézus pedig azt, hogy „Milyen boldogok és áldottak, akik most gyászolnak és sírnak.” Hiszen az igazi és mély boldogság Istenben, nem pedig az ajándékaiban van.

Ha boldogok, igazán boldogok akarunk lenni, akkor az ajándékok mögé kell nézni és élvezni, ha Isten könnyű napot adott. Ha a nap sötét, akkor a fájdalmas körülmények mögött meg kell látnunk Istent, aki szeret minket és erőt ad nekünk.

Ahhoz, hogy igazi boldogságra lelj, az Úr Jézusra kell nézned, meglátni benne a szépséget és szerelembe esni a munkájába, tisztelettel beleállni abba, amit érted és benne való jövődért tett. Benne kimondhatatlan boldogságunk van, különösen a próbák és a kísértések idején.

Jézusra tekintve,

Jen

 

Fordította: Virág Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/happiness-apart-god/

Hazugság helyett igazság – 5. hét / 5. nap

A boldogság Istenen kívül is megtalálható

Olvasd el!: Zsoltárok 144:15; Zsoltárok 68:3; Zsoltárok 146:5; Zsoltárok 4:6-7; Zsidók 1:9

IMÁK: Zsoltárok 4:6-7

Az amerikaiak körülbelül 70%-a vallja magát keresztyénnek a Pew Resarch Poll adatai alapján.[1] Ezek szerint az Egyesült Államok lakosságának 30%-a úgy gondolja, hogy nincs szüksége Jézusra ahhoz, hogy boldogságra leljen az életben.

A Zsoltárok 68:4 kijelenti, hogy az igazak örvendeznek és vigadnak Isten miatt. Ő az örömünk és a megváltásunk oka. Ő ad célt az életünknek. Azok, akik nem hisznek, gyakran próbálják kitölteni az életüket más dolgokkal, de teljesen sosem válnak elégedetté.

Mondj egy példát arra, amikor a Krisztussal való kapcsolatod örömet szerez neked!

Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy kapcsolatot biztosítasz közöttünk Fiad, Jézus által. Köszönöm, hogy ebben a kapcsolatban életet, örömöt és békét adsz nekem. Áldott vagyok, amiért ismerhetlek Téged. Imádkozok, hogy segíts mindig hálás maradni mindenért, amit Krisztuson keresztül értem tettél. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Virág Eszter

[1] http://time.com/3855277/american-christianity-poll-nones/

Hazugság helyett igazság – 5. hét / 4. nap

A próbák között nincs boldogság

Olvasd el!: Jakab 1:2-4,12; Róma 5:3-5; 1 Péter 4:12-13

IMÁK: Jakab 1:2-4

Mikor örvendeztél utoljára a szenvedés közepette? A legtöbbünk nem énekel dicséreteket, amikor egy szög miatt defektünk lesz miközben épp munkába sietünk, vagy amikor elveszítjük az állásunkat. Sőt, felzaklat a szituáció. Azonban a próbatételekben is megtalálhatjuk az örömöt. Az Újszövetség arra tanít, hogy a kihívásokkal teli időszakok arra szolgálnak, hogy nekünk, hívőknek, növekedjen a hitünk.

Az Írás szerint a kihívások lehetővé teszik, hogy állhatatosabbá váljunk – ami lehetővé teszi, hogy éretté váljunk a hitben. Képzeld el, mi történne, ha egy katonát sosem képeztek volna ki az ellenséggel való találkozásra. Hogy élné túl a csatát? Ugyanígy, minden egyes kihívással erősebbé válik a hitünk.

Reménységünk lehet a megpróbáltatások közepette és biztosak lehetünk a reményben, hiszen Isten szeretete hűséges. Mennyei Atyánk Szent Szellemét adta ajándékul, hogy megérthessük és érzékelhessük el nem múló szeretetét a nehézségek idején is.

Hogyan lehet pozitív szemléletünk a nehéz időkben? A feladat nem egyszerű, de nem vagy vele egyedül.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy tudhatom, a legnehezebb időkben is örömre lelhetek. Tudom, hogy pozitívnak maradni nem könnyű. Segíts, hogy emlékezzek, hogy Szent Szellemed adtad nekem azért, hogy kimutasd irántam való nagy szeretetedet. Segíts, hogy erős maradjak és növekedjek a hitben. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Virág Eszter

Hazugság helyett igazság – 5. hét / 3. nap

A szépség és az egészség tesz boldoggá

Olvasd el!: 2 Korinthus 4:16-18; Példabeszédek 31:30; Zsoltárok 39:4

IMÁK: 2 Korinthus 4:16-18

Átlagosan egy amerikai nő évente 313$-t költ a külsejére (kb 85.000 Ft)[1]. Azonban a hiúság ily magas áron sem hoz biztos boldogságot. A Példabeszédek 31:30 arra tanít, hogy a szépség mulandó. Nem bízhatunk abban, hogy örökkévaló boldogságot hoz.

Az Úr arra vágyik, hogy Rá tekintve megértsük az igazi szépséget és értéket. Habár a testi szépségünk idővel elhalványulhat, a hitünk növekedhet. Nem a fizikai tökéletességet kell megcéloznunk, hanem azt, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk.

Úgy érzed, hogy több időt szánsz a külsődre, mint a lelki fejlődésedre?

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy folyamatosan tanítasz engem a Te igazságodra és útjaidra. Segíts, hogy ne emésszen fel a külső megjelenésem, hanem inkább a Te Királyságoddal törődjek. Segíts tanulnom Jézus példájából. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Virág Eszter

[1] https://nypost.com/2017/07/06/vanity-costs-american-women-nearly-a-quarter-of-a-million-dollars/

Hazugság helyett igazság – 5. hét / 2. nap

A vagyon tesz boldoggá

Olvasd el!: Máté 6:19-21; Lukács 12:15; Prédikátor 3:11

IMÁK: Máté 6:19-21

Van bármilyen gyűjteményed? Az interneten találhatsz képet a világ legnagyobb skót duda, aláírt baseball-labda vagy DVD gyűjteményéről is. Ironikus azonban, hogy a világ legnagyobb DVD gyűjteményének birtokosa arra panaszkodik, hogy nem talál semmit, amit megnézhetne!

Azt gondoljuk, hogy a birtoklás boldogsággal jár. A vásárlás-terápia felszáríthatja a könnyeinket. Azonban a felhalmozott dolgok nem tölthetik be a lelki űrt. Jézus arra tanított, hogy helyesen tekintsünk a birtoklásra. Végülis, a vagyonunk és az életünk Istené. Nem vihetjük magunkkal a javainkat az örökkévalóságba. Ennélfogva, tárgyi dolgokra áldozni az időnket, forrásainkat és energiánkat felesleges. Az, ahogyan az Istentől kapott anyagi javainkkal bánunk mutatja meg, hogy milyen a fontossági sorrendünk és a ragaszkodásunk.

Jelenleg hogyan használod a birtokodban lévő dolgokat Isten dicsőítésére? Van olyan az életedben, amit ki kell hajítani, hogy több hely jusson Jézusnak?

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy jó és nagylelkű Isten vagy, minden jónak adományozója. Segíts, hogy felismerjem, mindenem Tőled való ajándék. Uram, segíts, hogy javaimat mások megsegítésére tudjam használni. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Virág Eszter

Hazugság helyett igazság – 5. hét / 1. nap

A pénz tesz boldoggá

Olvasd el!: Prédikátor 5:10; Zsidók 13:5

IMÁK: Zsidók 13:5

1989-ben egy amerikai duó, a Callaway, megjelentetett egy dalt, “I Wanna Be Rich”, azaz “Gazdag akarok lenni” címmel, ami 2. helyet ért el a Billboards Hot 100 ranglistán. Úgy tűnik, a dal megragadta hallgatóit.

Szeretünk hinni a hazugságban, hogy a pénzzel együtt boldogság is jár. Azonban a hírességek között számtalan olyan akad, aki depresszióval, szorongással, vagyon ellen elkövetett bűncselekménnyel küszködik a hírnév és a saját vagyona ellenére.

Salamon király, Izrael legbölcsebb és legtehetősebb királya a Prédikátor 5:9-ben azt mondja, hogy az, aki szereti a pénzt, sosem lesz elégedett. Mennyire függ a megelégedettséged a pénzügyi helyzetedtől?

Mennyei Atyám, köszönöm a gondoskodásodat. Bocsásd meg nekem azokat az alkalmakat, amikor úgy gondolom, hogy az, amit Te nyújtasz nem elég, amikor többre vágyok. Segíts felismernem, hogy csak Rád van szükségem. Imádkozom, hogy adj nekem helyes nézőpontot amikor a vagyonról van szó. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Virág Eszter