Íme, a te Istened

A zsidók történelme tele volt elnyomással és nehézséggel. Jeruzsálem pusztulása és az 500 évvel korábbi babiloni fogság óta a zsidók rengeteg zűrzavart éltek meg a sok különböző uralkodók és kormányok alatt. Nem csoda hát, hogy a zsidók úgy hitték, hogy az eljövendő Messiás valódi király lesz, aki megdönti az elnyomó római uralmat. Jézus születésekor a jeruzsálemi és izráeli zsidók felett Nagy Heródes volt a király.

Heródes gonosz ember volt, aki a hatalom és hírnév megszállottja volt. Palotája romjai ma is láthatók Izráelben. Olyan erődítményt épített, ami egy hegyhez volt hasonló. Egy hatalmas építmény tetején állt a palotája, onnan tekinthetett le a környékre és az alattvalóira. Kiirtotta saját családját, mert attól rettegett, hogy a trónjára törnek, amit a felette álló római hatóságoktól kapott.

A karácsonyi történetben is szóba kerül Nagy Heródes egyik leggonoszabb tette: a Máté 2. fejezetében olvasunk arról, hogy minden 2 évesnél fiatalabb kisfiút megöletett Betlehemben. Élete vége felé még mindig nem volt hajlandó elfogadni a tényt, hogy valaki más fog a trónjára kerülni utána. A betlehemi gyerekmészárlás Heródes egyik őrült és erőszakos tette volt, amelyet azért követett el, hogy fenntartsa azt az átmeneti uralmat, amit kapott.

Ilyen volt az élet az első évszázadban: az uralkodók kényük-kedvük szerint tehettek bármit, valódi következmények nélkül. A jeruzsálemiek rettegésben éltek, mert nem tudták, milyen szörnyűség következhet. Amikor elolvasták az Ézsaiás 35. fejezetének próféciáit, olyan Messiásra számítottak, aki erővel és hatalommal jön, és megdönti az elnyomó hatalmat.

Ehhez képest a Messiás kisbabaként jött el.

Nem azért jött, hogy az aktuális politikai helyzetből mentse ki népét, hanem a lelki helyzetükből. Pontosan azt tette, amit a próféta megmondott: bosszúval jött, és azzal a céllal, hogy megmentse az Ő népét. De a megváltás mégis más volt, mint amire a nép számított.

A bosszú azt jelentette, hogy a bűnnel szemben volt könyörtelen, és úgy győzte le, hogy saját magát áldozta fel a kereszten, a halálon pedig úgy aratott győzelmet, hogy feltámadt a harmadik napon. Népének megmentése azt jelentette, hogy mindazokat megmenti a bűn hatalmából, akik hisznek Benne. Úgy szabadítja meg őket a szellemi sötétségből, hogy olyan áldozatot mutat be, amely örökérvényű engesztelés a bűnükért. Ezen felül lehetővé tette, hogy a bűntől és a szégyentől szabadon éljenek, és örökséget nyerjenek a Mennyben. Lehet, hogy nem úgy munkálkodott, mint ahogy azt a környezete elvárta volna, de elvégezte, amit megígért.

Egyik kedvenc dalom átvezető szövege így szól: „Egy pillanat alatt megmenthettél volna, ehelyett egy gyermeket küldtél.” Isten egy szempillantás alatt megmenthette volna a világot, Jézus mégis csecsemőként jött el ebbe a világba. Megvárta, míg eljön az Ő ideje, és a megfelelő időben jött el.

A boldogmondásokról szóló tanulmány végén emeljük a tekintetünket arra, hogy Isten ígérete igaz és megbízható. Megígérte, hogy megvált és be is tartotta. Milyen egyéb ígéreteket adott, amikbe bele tudsz kapaszkodni?

Drága barátnőm, a mi Istenünk hűséges. Ne felejtsük el ígéreteit, sőt várjuk a beteljesedésüket. Ő soha nem pihen és mindig hűséges. Miközben igyekszünk, hogy minél jobban szeressük Istent, igyekezzünk bízni is az ígéreteiben és könyörülő szívében, mégha a körülményeink nem is adnak okot a reményre.

Fordította: Greizer Zsófia
Forrás: https://lovegodgreatly.com/behold-your-god/

Szenvedni a hitünkért

Egy nő egyszer azt mondta, hogy szereti a szenvedést, mert az Istentől jön. Képes vagy ezt te is kimondani? Szereted a szenvedésedet, mert Istentől jön? Én tudom magamról, hogy nekem nem megy. A szenvedés nehéz és fájdalmat okoz. És bár elszigetel másoktól és elbátortalanít, a szenvedés mégis olyasvalami, ami minden embert összeköt, mert mindannyian szenvedünk.

Mindenki szenved

A puritánok [a kálvinizmus szélsőséges és egyszerű életet hirdető hívei a 16–17. századi Angliában] rengeteget írtak a szenvedésről, mivel az mindennapi életük része volt. John Bunyannak példának okáért, meghalt a felesége, született egy vak lánya és 10 évre börtönbe dugták, mert nyilvánosan mert prédikálni.

Charles Spurgeon édesanyja 17 gyermeknek adott életet, akik közül 9 nem élte meg az első születésnapját. El tudod képzelni, hogy milyen lehetett eltemetni 9 kicsi kincset? A szenvedés minden kultúra és kor minden emberét érinti.

Az egyik dolog, ami a mai igeversből nagyon kitűnt a számomra, az a „ne érjen benneteket meglepetésként” kifejezés használata. Habár sokszor meglepődünk azon, amikor nehézségek érnek, mégsem kéne. A testünk, az eszünk, a szívünk, a világunk – ezek közül egyik sem úgy működik, ahogy kellene. Egy fájdalommal teli bukott világban igenis számíthatnánk a szenvedésre.

A szenvedésnek sok oka van

Szenvedünk, mert a gonosz jelen van a világon. Szenvedünk, mert a bűn az embereket figyelmetlenné és tapintatlanná teszi. Szenvedünk, mert a bűn miatt olyan dolgokat mondunk és teszünk, amelyek rosszak, fájdalmat okoznak és amelyek nem dicsőítik Istent. És szenvedünk a hitünk miatt.

Szenvedünk, mert jót tenni egy olyan világban, mely a bűnt isteníti, nevetségesnek számít. Szenvedünk, mert ha kiállunk Istenért, arra gyűlölet a válasz. Szenvedünk, mert a Bibliát, amelyet mi az életünk alapjának tekintünk a világ régimódinak, barbárnak és intoleránsnak tartja. Ez az a szenvedés, amiről a mai igeversek szólnak.

Ha azért szidalmaznak benneteket, mert Krisztust követitek, akkor boldogok és áldottak vagytok, mert Isten Szelleme, a Dicsőség Szelleme megnyugszik rajtatok.” – 1 Péter 4:14

Ha kiállsz a jó ügyért, ha kijelented, hogy szereted Istent, ha megpróbálsz szentül élni, ha megállsz abban az igazságban, hogy igenis van jó és rossz, akkor amit cserébe kapni fogsz, az sértés, szemforgatás és sok-sok ennél rosszabb dolog. Lesznek olyanok, akik igaztalan dolgokat feltételeznek majd rólad. Lesznek olyanok, akik mindenfélét hazudnak majd rólad. Lesznek olyanok, akik gonosz dolgokat követnek majd el ellened azért, mert Jézusba, Isten Fiába, a Királyok Királyába, a megtörtek és az üldözöttek Megváltójába veted a hitedet.

Szolgálata kezdetén Jézusnak rengeteg követője volt. Azonban ahogy a dolgok egyre nehezebbre fordultak, sokan közülük úgy döntöttek, hogy ekkora nehézség nem éri meg Krisztus követését és elfordultak tőle (János 6:66). Ez annak a jele volt, hogy a szívük nem változott meg igazán.

Ha szilárdan megállunk az üldöztetés ellenére is, az a megváltozott szív jele. Bizonyítéka ez annak, hogy olyan erőnek vagyunk birtokában, amely túlmutat a mi emberi tűrőképességünkön, és hogy Istenadta elszántsággal bírunk, hogy megálljuk a helyünket a sértésekkel, a bántással, a hazugsággal, a veszteséggel és a fájdalommal szemben, mert a mi Megváltónk megéri mindezt.

Ne csüggedj, ha a hited miatt üldöznek. Ez csupán azt jelenti, hogy a fényed mások előtt ragyog, hogy a bizonyságtételedre figyelnek, és hogy az emberek megismerik Istent még akkor is, ha neked ezért szenvedned kell.

Egy nap majd Isten maga fog igazságot szolgáltatni az üldözötteknek (Zsoltárok 43:1). Akkor letöröl majd minden könnyet, begyógyít majd minden sebet és az öröm örökké fog tartani.

Addig a napig pedig tartsunk ki!

Jézusra nézve.

Jen

Fordította: Szabó Anna
Forrás: https://lovegodgreatly.com/suffering-for-our-faith/

Mindvégig hűséges

A boldogmondások az üldöztetésből származó áldás ígéretével zárulnak. Miután tanulmányoztuk, hogy a hívőket milyen sokféle módon áldja meg Isten, talán valami reményteljesebbet, pozitívabbat vártunk volna a végére. Azonban, úgy gondolom, hogy ez így nagyon találó, hiszen az üldözés olyan lehetséges következmény, amivel számolniuk kell azoknak, akik Jézust követik. Végtére is, Jézus a kereszten fejezte be a földi életét, és mi arra kaptunk elhívást, hogy kövessük őt.

„Milyen boldogok és áldottak, akiket azért üldöznek, mert igazságosak! Övék Isten Királysága!” „Boldogok és áldottak vagytok, amikor miattam üldöznek, bántanak titeket, vagy mindenféle rosszat mondanak rólatok ok nélkül. Örüljetek és ujjongjatok, mert igen nagy jutalom vár rátok a Mennyben! Így üldözték azokat a prófétákat is, akik előttetek éltek.” – Máté 5:10-12

Az istenfélő élet, amire elhívást kaptunk, nem a gyenge szívűeknek való. Tudnunk kell, hogy keskeny és nehéz út áll előttünk. Jézus követői sosem menekülnek meg az üldöztetésektől és a próbatételektől, ha valóban az evangéliumot hirdetik. Nemcsak az áldásaiban osztozunk, hanem a szenvedéseiben is.

„Bizony, akik Isten akarata szerint akarnak élni a Krisztus Jézusban, azokat is mind üldözni fogják!”2 Timóteus 3:12

Miután tanulmányoztuk az első hét boldogmondást, láthatjuk, miért érzik magukat leleplezve és fenyegetve az emberek egy igazságban élt élettől:

 • Az áldottak, akik alázatosak és lélekben szegények, megvilágítják azokat, akik körülöttük arrogánsak és büszkék. Az életük támadás az önigazolásra és az önelégültségre nézve.
 • Az áldottak, akik gyászolják és megbánják a bűneiket, rávilágítanak azokra, akik ünneplik és hirdetik azokat.
 • Az áldottak, akik szelídek és alázatosak, éles kontrasztban állnak azokkal, akik agresszívak és hatalmaskodók.
 • Az áldottak, akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra, leleplezik azokat, akik az élvezetek, a tekintély vagy a világi tulajdon rabjai.
 • Az áldottak, akik irgalmasok, tüskék azok szemében, akik ítélkezők, kritikusak és negatívak.
 • A tiszta szívű áldottak erkölcsössége támadás azokra nézve, akik szexuálisan szabadosan élnek. Becsületességük ítélet az erkölcstelenek felett. Szorgalmuk szégyen a lustákra és fásultakra nézve.
 • Az áldottak, akik békét teremtenek, leleplezik azokat, akik megosztanak, akik előítéletesek, akik vitatkoznak és akik megkeseredettek.

„Boldog és áldott, aki a kísértésben kitart, mert miután kiállta a próbát, megkapja az örök élet koszorúját, amelyet Isten azoknak ígért, akik szeretik őt.” Jakab 1:12

Függetlenül attól, mennyire vagy szeretetteljes, kedves vagy nagylelkű, ha Jézust hirdeted, utálni fognak. Ha az emberek utálnak téged, Jézust utálják benned.

Az üldöztetésnek számtalan formája él a világban. Vannak, akiket bebörtönöznek, kínoznak vagy megölnek Jézusért. Másokat rágalmaznak, inzultálnak, megcímkéznek, kizárnak társasági eseményekből, kitagadnak a családjukból vagy fizikailag bántalmaznak. Függetlenül attól, hogy az üldöztetés milyen formát ölt az életedben, a szenvedés nem hiábavaló.

„Emlékezzetek rá, hogy megmondtam nektek: a szolga nem nagyobb, mint az ura. Ezért, ha engem üldöztek, benneteket is üldözni fognak. Másfelől, ha egyesek elfogadták és követték a tanításomat, akkor a tiéteket is követni fogják.”János 15:20

Kísért minket, hogy bármi áron elkerüljük az üldöztetést. Lehet, hogy becsukjuk a szánkat és nem beszélünk Jézusról vagy elvágjuk magunkat és csak hozzánk hasonló gondolkozású keresztyénekkel érintkezünk. De nem szabad ezt tennünk! Bátornak kell lennünk és kiállni!

„Isten megadta nektek, hogy Krisztusban higgyetek, de ez még nem minden! Azzal is megajándékozott benneteket, hogy szenvedjetek Krisztusért.”Filippi 1:29

Nincs rövidebb út a megszentelődés felé. Isten útja mindig a szenvedés útja. Isten útja önmagunk megtagadása, Krisztus keresztjének naponkénti felvétele és Jézus követése… bármi áron.

Ha üldöztetéssel nézünk szembe, emlékezzünk mi a legfontosabb küldetésünk itt, a Földön, elérni azokat, akik nem ismerik Istent és megosztani velük a Jó Hírt, hogy bűneik igaz megbocsátást nyerhetnek a Jézusba vetett hit által.

Amikor üldöztetést szenvedünk, emlékezzünk, hogy kiváltság, hogy ezt eltűrhetjük Jézusért. Megmutatjuk a világnak, hogy Jézusért érdemes meghalni is. Az életünk célja, hogy Isten kegyelmének és szeretetének megtestesítői legyünk.

Béke és kegyelem nektek,

Terria az amerikai SZNI bátorító és közösségi média csoportjaiban szolgál. Férjével együtt Virginia államban élnek. Élete célja, hogy az ezredfordulón született nők szívében felélessze a vágyat, hogy megragadják Isten igazságát, és ragaszkodjanak is hozzá. Leggyakrabban zsúfolt kórházakban bukkan fel, ahol meghallgatja a betegek történeteit, és ő is elmondja nekik, mit végzett Isten az életében. Ugyan néha elég kesze-kuszának tűnik az élete, Terria mégis látja Isten erejét és szeretetét, amivel körülveszi őket.

Fordította: Szabó Eszter
Forrás: https://lovegodgreatly.com/faithful-to-the-end/

Boldogmondások – 6. heti memoriter és kihívás

6. heti kihívás:

Ha a hited miatt üldöznek vagy gúnyolnak, tudatosan válaszolj szeretettel és kedvességgel! Ezen a héten imádkozz Krisztus azon követőiért, akik világszerte borzalmas és félelmetes üldöztetést szenvednek el a Jézusba vetett hitük miatt! Imádkozz, hogy békére leljenek, hogy szilárdan meg tudjanak állni a hitükben és hogy isteni örömre leljenek félelmeik és bizonytalanságuk közepette is!

Törekedj a békességre

Ezen a héten azt vesszük górcső alá, hogy mit jelent békét teremteni. A Zsoltárok könyvének 34. része arra utasít bennünket, hogy keressük a békét és törekedjünk rá.

A 34. zsoltár a hálaadózsoltárok közé tartozik. Szerzője, Dávid király, nagyságáért dicsérte az Istent. Megemlékezett róla, hogy Isten válaszolt neki és megszabadította a félelmeitől. Dávid felismerte, hogy mennyi mindent tett érte Isten és abban akar bátorítani másokat, hogy hogyan bízzanak az Úrban és ismerjék meg jobban. Dávid tanácsai közül az egyik az, hogy törekedjünk a békére.

A béke, mint téma, gyakran felbukkan a Biblia lapjain. A Róma 12:18 arra figyelmeztet bennünket, hogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy mindenkivel békességben éljünk. Jézust a Békesség Fejedelmének nevezik (Ézsaiás 9:6), aki békességet ígér az Őt követőknek és arra buzdít minket, hogy ne féljünk (János 14:27). Jézus áldozata megbékéltetett minket Istennel (Róma 5:1). A békesség egyike a Szent Szellem gyümölcseinek (Galata 5:22), tehát egy olyan dolog, ami egyértelműen megmutatkozik egy Krisztuskövető életében.

De ha Isten megígérte, hogy békességünk lesz, akkor Dávid miért utasít minket arra az általa írt zsoltárban, hogy keressük és törekedjünk rá? Ha a békességet csak úgy kapjuk, akkor miért kell megdolgoznunk érte?

Amikor egy országban béke van, akkor az általában azt jelenti, hogy nincs háború, vagyis a nemzet nem áll hadban sem egy másik országgal, sem pedig polgárháború formájában. Ez azt jelenti, hogy a polgárokat sem zavargások, sem pedig félelem nem kínozza. A béke azzal jár, hogy azok, akik hatalmon vannak az alájuk rendeltek javáért munkálkodnak és a lakosok igényei be vannak töltve.

A politikai béke nem jön létre csak úgy. Ez bukott természetünk számára teljesen természetellenes állapot, így olyan dologgá vált, amelyért küzdenünk kell. És küzdenünk kell érte nem csupán a nemzetünkben, de a kapcsolatainkban, a családjainkban, a közösségeinkben és a szívünkben is. A békére törekvés velünk kezdődik. Ha ebben a világban békét akarunk, akkor először a saját szívükben kell békére lelnünk.

Ha azt teszem, amit csak akarok, akkor az elmém és a szívem ritkán tapasztalja meg a békét. Folyamatosan azért dolgozok, hogy lehúzhassam a következő tételt a listámról és hogy mindent elvégezzek, amit el kell végezni. Biztosra akarok menni, hogy nem feledkeztem meg semmiről, hogy az életem ne essen szét. Keményen dolgozok azért, hogy minden jót megtegyek. Gyakran elhiszem azt a hazugságot, hogy a tetteim és a munkám – mindaz, amit az evangéliumért végzek, és mindaz, amit nem – békét teremt majd.

Amikor az életemben nem a béke uralkodik, az azért van, mert nem hiszek teljes mértékben a Békesség Fejedelmében. Minden törekvésem, hogy kiérdemeljem Isten szeretetét, vagy hogy elnyerjem mások tiszteletét, elfogadását és megbecsülését, megakadályoz abban, hogy békességben éljek. Ahelyett, hogy Benne bíznék, inkább magamban bízok, elvesztve azt a békét, amellyel Ő oly bőkezűen megáld.

Az Ézsaiás 30-ban Isten Izráel népének szemére veti, hogy mennyire nem bíznak benne. A 15. vers így szól: „Ha visszatértek hozzám, ha bennem megpihentek: megmenekültök. Ha bíztok bennem és nem aggódtok, ha belső békétek és nyugalmatok megőrzitek: erőt adok nektek. De nektek nem kellett ez a menedék!” Ha ez nem a pontos leírása annak, amit én teszek, akkor nem tudom, mi az. Ahelyett, hogy elfogadnám azt a békességet, amit a Békesség Fejedelme nap mint nap felkínál nekem, inkább a saját erőmre próbálok támaszkodni, azonban azáltal, hogy magamban bízok, szem elől tévesztem az Ő békességét. Ezáltal nem csupán a saját szívem nyugalmát veszítem el, hanem annak a csapdájába esek, hogy magamban bízok, és úgy érzem, az életem egyetlen területén sincs szükségem Istenre.

Milyen lenne, ha ténylegesen a békére törekednénk? Hogyan tudsz jobban bízni a Békesség Fejedelmében az előttünk álló időszakban? Mi az, amit a gyakorlatban is megtehetsz, hogy a békére törekedj? Talán egy komplikált kapcsolatban tudnád ezt megélni, ahol egy lépést kellene tenned a megbocsátás felé. Talán arról van szó, hogy meg kellene nyugodnod abban a tudatban, hogy attól függetlenül is elég vagy, miként fest a tennivalóid listája.

A Filippi 4 még mélyebb bepillantást nyújt és még több gyakorlati ötlettel lát el minket arról, hogy hogyan törekedhetünk a békére. Pál azzal bátorítja a filippi hívőket, hogy Isten békessége, amely minden képzeletet fölülmúl, meg fogja őrizni a szívüket. Ezt ne felejtsd el! Isten békessége olyan, mint egy pajzs, ami körbevesz minket és megvéd a veszélytől. Pál ezután arra bátorítja a filippi gyülekezetet, hogy azokra a dolgokra koncentráljanak, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek. Azáltal, hogy ezekre a dolgokra összpontosítunk Isten békéje be tud lépni az életünkbe. Ha ahelyett, hogy azon rágódom, mit kellene még elérnem, inkább arra az igazságra figyelnék, hogy Isten szeret és mindenkor a javamat munkálja, akkor békére lelek majd.

Ő a Békesség Fejedelme. Ha a békét keressük, Őt keressük. Fókuszáljunk most arra, ami igaz. Az Ő békessége őrzi meg a szívünket és az életünket, és az Ő békességéért megéri küzdeni.

Fordította: Szabó Anna
Forrás: https://lovegodgreatly.com/seek-peace/

Boldogok, akik békét teremtenek

Arccal a mosogatónak fordultam, miközben a férjem elsietett mellettem a garázs felé. Meg szerettem volna beszélni vele, mikor tudunk leülni vacsorázni, de nagyon elfoglalt volt. Válasza szíven ütött.

„Ne is törődj vele. Ezen a héten majd gondoskodok magamról” vetette oda, mielőtt eltűnt volna a „pasibarlangjában”.

Könnyek gyűltek a szemembe, ahogy eszembe jutott az a rengeteg minden, amit az imént bezsúfoltam a hűtőbe. Már megterveztem a heti menüt, erre most azt mondja, inkább enne gabonapelyhet egyedül.

A könnyek gyorsan fordultak át jeges haragba. Négy hete tettünk fogadalmat egymásnak, és máris elgondolkoztam azon, vajon jól döntöttünk-e.

Miközben az érzéseimmel küzdöttem, az én hanyag férjem visszajött, hogy megkeressen egy szerszámot, amit elhagyott. Meglátta, hogy a mosogatónál állok és beleszuszogott a fülembe. Úgy éreztem, megfulladok. Hozzá akartam vágni a koszos tányérokat, de inkább kimentettem magam, hogy visszanyerjem a lélekjelenlétemet.

A férjem és én is olyan családban nőttünk fel, ahol a „leghangosabbé az utolsó szó” filozófia érvényesült. Egyikünk sem akarta, hogy a házasságunk alapja az önző gyűlölködés legyen, ezért nekiálltunk tanulmányozni a Bibliát, hogy megtanuljuk, hogyan élhetnénk békében egymással.

Jézus azt mondta, „Milyen boldogok és áldottak, akik békességet teremtenek, mert őket Isten gyermekeinek nevezik!” (Máté 5:9). Nem tudsz boldog menedéket teremteni, hacsak nem vagy hajlandó dolgozni érte és félretenni az önzésedet és szelíden válaszolni. Ahelyett, hogy mérges szavakkal vagdalóznánk, megpróbálhatnánk békét teremteni.

4 út a béketeremtéshez:

 • Építs másokat, jóval győzd le a gonoszt.

„Akkor őrizd meg nyelved a gonosztól, és szádat a hazugságtól! Messzire kerüld el ami gonosz, és tedd meg, ami jó! Törekedj a békességre, ne nyugodj, míg el nem éred! (Zsoltárok 34:13-14)

 • Csendes alázattal viseld el mások természetét.

„Istentől kapott elhívásotokhoz méltóan éljetek! Legyetek mindig alázatosak, szelídek, türelmesek, és isteni szeretettel viseljétek el egymást! A Szent Szellem a békesség kötelével vesz körül — így egyesít benneteket. Ezért minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy őrizzétek meg ezt a harmóniát!” (Efézus 4:1-3)

 • Légy kegyelmes és kész a megbocsátásra.

„Igyekezzetek mindenkivel békességben élni! Törekedjetek arra, hogy bűn nélkül éljetek, mert aki nem szent, az sohasem fogja meglátni az Urat! Vigyázzatok, hogy Isten kegyelmétől senki el ne forduljon! Vigyázzatok, hogy senkiben ne növekedjen fel a keserűség, mint egy mérgező növény, mert ez sok más embert is megmérgezhet!” (Zsidókhoz 12:14-15)

 • Szorgalmazd a békülést, harcolj a neheztelés és a keserűség ellen.

„Ha valaki rosszul bánik veletek, ne álljatok bosszút rajta! Arra törekedjetek, amit mindenki jónak és nemesnek tart! Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek!” (Róma 12:17-18)

Mint a Király leányai, arra kaptunk elhívást, hogy békét teremtsünk. Ne a test szerint reagáljunk, hanem imával, és kérjük Istent, hogy vegye el büszkeségünket és töltsön el az Ő mindenek feletti szeretetével. A Béke Fejedelmét szolgáljuk, Szavai pedig megvilágítják az utat és mutatják, merre menjünk.

Határozzuk el hát, hogy nem vágunk vissza, hanem békét teremtünk!

A hitet megtartva,

Lyli

Lyli Dunbar szeret a férjével karaokezni a kocsiban, elmélyedni a Bibliatanulmányozásban a lányokkal, és egyszerre 12 könyvet olvasni.  Író, előadó, és mentor, akinek legégetőbb vágya, hogy megismerje Jézust, és megismertesse Őt másokkal.  Keresd őt a lylidunbar.com oldalon, ahol elegendő üzemanyagot találsz majd az erdőtűz intenzitású hithez.  Lylit továbbá megtalálod Facebookon, Instagramon, Twitteren, Youtube-on és Pinteresten is.

Fordította: Szabó Eszter
Forrás: https://lovegodgreatly.com/blessed-are-the-peacemakers/


Az Úr azt nézi, ami a szívben van

De az Örökkévaló ezt mondta Sámuelnek: „Ne arra tekints, hogy milyen szemrevaló külsejű, vagy daliás termetű, mert nem őt választottam. Az ember annak alapján ítél, amit lát, de én nem a külsejét, hanem a szívét nézem.”
1 Sámuel 16:7

Néha elgondolkozom azon, vajon hány „Dávidot” szalasztottunk el csak azért, mert a „Saul-hasonmásokat” fürkészi a szemünk. Úgy gondoljuk, megvan a tökéletes jelöltünk egy állásra, kapcsolatra, vagy a „korona” viselésére, és elszalasztjuk „Dávidot”, akit Isten arra a pozícióra szánt, csak mert nem felelnek meg a felszínes elvárásainknak.

Emlékszem, még gimnazista koromban összeírtam, hogy milyennek kell lennie a leendő férjemnek. Pontosan milyen magasnak kell lennie, legyen barnaszemű, és nevettessen meg. Hát, ezek elég sekélyes elvárások egy férjjel szemben… pont mint amilyennek Sámuel a leendő királyt elképzelte. Szerencsére ahogy egyre érettebb lettem a hitemben is, a férjemre vonatkozó listám kiegészült lelki tulajdonságokkal is.

Sámuelnek is volt egy listája.

Úgy gondolta, tudja, mit akar Isten, olyat, aki nagyban hasonlít Saulra. De pont a lényegben tévedett, hogy milyennek kell lennie annak, aki Isten népét vezethetné. Sámuel hozzánk hasonlóan sokkal nagyobb figyelmet szentelt annak, hogy hogy kell a leendő királynak kinéznie, mint hogy milyen volt a szíve.

Mi is ilyenek vagyunk.

Ahelyett, hogy a szívünk állapota lenne a fontos, méregetjük a csípőnket, a bankszámlánk egyenlegét, a közösségi médián kapott lájkokat és megosztásokat, sőt néha még a gyermekeink viselkedését is.

Isten nem ilyen.

Őt messze hidegen hagyják a számok, hogy hányan követnek a közösségi médiában, mennyit mutat a mérleg, vagy hogy milyen titulusokat tudunk a nevünk elé biggyeszteni. Ami viszont igenis számít Neki, az a szívünk állapota. Nem nézi jó szemmel, ahogy játszmázunk és megpróbálunk minél jobb színben feltűnni mások előtt, és azt meséljük be magunknak, hogy a jól beállított képekkel még Istent is átverhetjük. Mindent tud rólunk, és mert szeret, számít Neki a szívünk állapota.

„Mert a száj azt mondja ki, ami a szívet megtölti.” Lukács 6:45

Számtalanszor láttuk már a történelem során, hogy nem tudjuk a végtelenségig rejtegetni, ami legbelül van. Előbb-utóbb kiderül.

Ezért kell imádkoznunk, hogy „Teremts bennem tiszta szívet, Istenem! Újítsd meg, erősítsd meg szellememet!”Zsoltárok 51:10

Mivel a Királyok Királyának gyermekei vagyunk, el kell hagynunk azt a mérgező gondolkodásmódot, amely szerint a szép kirakat számít, mert ez távolról sem fedi igazságot. Ehelyett kezdjünk el úgy nézni magunkra és egymásra is, ahogy Isten néz ránk, és adjunk esélyt a „Dávidoknak”.

Lehet, hogy te magad érzed úgy, hogy „Dávid” vagy, akit állandóan mellőznek, mert nem tűnsz alkalmasnak egy bizonyos szerepre. Talán téged küldtek ki a semmi közepére a büdös birkákat legeltetni, és úgy érzed, mintha láthatatlan lennél. Ha magadra ismertél, kérlek, halld meg ezt: számít a munka, amit végzel, és Isten valóban lát. Isten a felkészítés legfontosabb szakaszát a láthatatlan évek alatt végzi el a jövő királyai és királynői életében. Engedd Őt, hogy tanítson. Tanulj meg bízni Benne, ahol vagy, és teljes szívedből szolgáld Őt a jelen helyzetedben. Add meg Istennek a tiszteletet a „kiképzőpályán” is, ahova helyezett, és tanuld meg teljes szívedből, teljes elmédből és teljes lelkedből szeretni Őt! Soha nem tudhatod, mire készít, és hogy fogod tudni Őt szolgálni!

Bátorság, drága barátnőm, Isten lát téged. Számítasz Neki. Soha ne érd be kevesebbel, hanem szánd oda Neki teljesen a szívedet, és egy nap megadja a szíved kérését.

Beszélgessünk: Kit tudsz ma bátorítani, és hogyan tudsz nekik segíteni, hogy nemcsak te, hanem Isten is látja őket?

Szeresd nagyon Istent!

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-lord-looks-on-the-heart/