Törekedj a békességre

Ezen a héten azt vesszük górcső alá, hogy mit jelent békét teremteni. A Zsoltárok könyvének 34. része arra utasít bennünket, hogy keressük a békét és törekedjünk rá.

A 34. zsoltár a hálaadózsoltárok közé tartozik. Szerzője, Dávid király, nagyságáért dicsérte az Istent. Megemlékezett róla, hogy Isten válaszolt neki és megszabadította a félelmeitől. Dávid felismerte, hogy mennyi mindent tett érte Isten és abban akar bátorítani másokat, hogy hogyan bízzanak az Úrban és ismerjék meg jobban. Dávid tanácsai közül az egyik az, hogy törekedjünk a békére.

A béke, mint téma, gyakran felbukkan a Biblia lapjain. A Róma 12:18 arra figyelmeztet bennünket, hogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy mindenkivel békességben éljünk. Jézust a Békesség Fejedelmének nevezik (Ézsaiás 9:6), aki békességet ígér az Őt követőknek és arra buzdít minket, hogy ne féljünk (János 14:27). Jézus áldozata megbékéltetett minket Istennel (Róma 5:1). A békesség egyike a Szent Szellem gyümölcseinek (Galata 5:22), tehát egy olyan dolog, ami egyértelműen megmutatkozik egy Krisztuskövető életében.

De ha Isten megígérte, hogy békességünk lesz, akkor Dávid miért utasít minket arra az általa írt zsoltárban, hogy keressük és törekedjünk rá? Ha a békességet csak úgy kapjuk, akkor miért kell megdolgoznunk érte?

Amikor egy országban béke van, akkor az általában azt jelenti, hogy nincs háború, vagyis a nemzet nem áll hadban sem egy másik országgal, sem pedig polgárháború formájában. Ez azt jelenti, hogy a polgárokat sem zavargások, sem pedig félelem nem kínozza. A béke azzal jár, hogy azok, akik hatalmon vannak az alájuk rendeltek javáért munkálkodnak és a lakosok igényei be vannak töltve.

A politikai béke nem jön létre csak úgy. Ez bukott természetünk számára teljesen természetellenes állapot, így olyan dologgá vált, amelyért küzdenünk kell. És küzdenünk kell érte nem csupán a nemzetünkben, de a kapcsolatainkban, a családjainkban, a közösségeinkben és a szívünkben is. A békére törekvés velünk kezdődik. Ha ebben a világban békét akarunk, akkor először a saját szívükben kell békére lelnünk.

Ha azt teszem, amit csak akarok, akkor az elmém és a szívem ritkán tapasztalja meg a békét. Folyamatosan azért dolgozok, hogy lehúzhassam a következő tételt a listámról és hogy mindent elvégezzek, amit el kell végezni. Biztosra akarok menni, hogy nem feledkeztem meg semmiről, hogy az életem ne essen szét. Keményen dolgozok azért, hogy minden jót megtegyek. Gyakran elhiszem azt a hazugságot, hogy a tetteim és a munkám – mindaz, amit az evangéliumért végzek, és mindaz, amit nem – békét teremt majd.

Amikor az életemben nem a béke uralkodik, az azért van, mert nem hiszek teljes mértékben a Békesség Fejedelmében. Minden törekvésem, hogy kiérdemeljem Isten szeretetét, vagy hogy elnyerjem mások tiszteletét, elfogadását és megbecsülését, megakadályoz abban, hogy békességben éljek. Ahelyett, hogy Benne bíznék, inkább magamban bízok, elvesztve azt a békét, amellyel Ő oly bőkezűen megáld.

Az Ézsaiás 30-ban Isten Izráel népének szemére veti, hogy mennyire nem bíznak benne. A 15. vers így szól: „Ha visszatértek hozzám, ha bennem megpihentek: megmenekültök. Ha bíztok bennem és nem aggódtok, ha belső békétek és nyugalmatok megőrzitek: erőt adok nektek. De nektek nem kellett ez a menedék!” Ha ez nem a pontos leírása annak, amit én teszek, akkor nem tudom, mi az. Ahelyett, hogy elfogadnám azt a békességet, amit a Békesség Fejedelme nap mint nap felkínál nekem, inkább a saját erőmre próbálok támaszkodni, azonban azáltal, hogy magamban bízok, szem elől tévesztem az Ő békességét. Ezáltal nem csupán a saját szívem nyugalmát veszítem el, hanem annak a csapdájába esek, hogy magamban bízok, és úgy érzem, az életem egyetlen területén sincs szükségem Istenre.

Milyen lenne, ha ténylegesen a békére törekednénk? Hogyan tudsz jobban bízni a Békesség Fejedelmében az előttünk álló időszakban? Mi az, amit a gyakorlatban is megtehetsz, hogy a békére törekedj? Talán egy komplikált kapcsolatban tudnád ezt megélni, ahol egy lépést kellene tenned a megbocsátás felé. Talán arról van szó, hogy meg kellene nyugodnod abban a tudatban, hogy attól függetlenül is elég vagy, miként fest a tennivalóid listája.

A Filippi 4 még mélyebb bepillantást nyújt és még több gyakorlati ötlettel lát el minket arról, hogy hogyan törekedhetünk a békére. Pál azzal bátorítja a filippi hívőket, hogy Isten békessége, amely minden képzeletet fölülmúl, meg fogja őrizni a szívüket. Ezt ne felejtsd el! Isten békessége olyan, mint egy pajzs, ami körbevesz minket és megvéd a veszélytől. Pál ezután arra bátorítja a filippi gyülekezetet, hogy azokra a dolgokra koncentráljanak, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek. Azáltal, hogy ezekre a dolgokra összpontosítunk Isten békéje be tud lépni az életünkbe. Ha ahelyett, hogy azon rágódom, mit kellene még elérnem, inkább arra az igazságra figyelnék, hogy Isten szeret és mindenkor a javamat munkálja, akkor békére lelek majd.

Ő a Békesség Fejedelme. Ha a békét keressük, Őt keressük. Fókuszáljunk most arra, ami igaz. Az Ő békessége őrzi meg a szívünket és az életünket, és az Ő békességéért megéri küzdeni.

Fordította: Szabó Anna
Forrás: https://lovegodgreatly.com/seek-peace/

Boldogok, akik békét teremtenek

Arccal a mosogatónak fordultam, miközben a férjem elsietett mellettem a garázs felé. Meg szerettem volna beszélni vele, mikor tudunk leülni vacsorázni, de nagyon elfoglalt volt. Válasza szíven ütött.

„Ne is törődj vele. Ezen a héten majd gondoskodok magamról” vetette oda, mielőtt eltűnt volna a „pasibarlangjában”.

Könnyek gyűltek a szemembe, ahogy eszembe jutott az a rengeteg minden, amit az imént bezsúfoltam a hűtőbe. Már megterveztem a heti menüt, erre most azt mondja, inkább enne gabonapelyhet egyedül.

A könnyek gyorsan fordultak át jeges haragba. Négy hete tettünk fogadalmat egymásnak, és máris elgondolkoztam azon, vajon jól döntöttünk-e.

Miközben az érzéseimmel küzdöttem, az én hanyag férjem visszajött, hogy megkeressen egy szerszámot, amit elhagyott. Meglátta, hogy a mosogatónál állok és beleszuszogott a fülembe. Úgy éreztem, megfulladok. Hozzá akartam vágni a koszos tányérokat, de inkább kimentettem magam, hogy visszanyerjem a lélekjelenlétemet.

A férjem és én is olyan családban nőttünk fel, ahol a „leghangosabbé az utolsó szó” filozófia érvényesült. Egyikünk sem akarta, hogy a házasságunk alapja az önző gyűlölködés legyen, ezért nekiálltunk tanulmányozni a Bibliát, hogy megtanuljuk, hogyan élhetnénk békében egymással.

Jézus azt mondta, „Milyen boldogok és áldottak, akik békességet teremtenek, mert őket Isten gyermekeinek nevezik!” (Máté 5:9). Nem tudsz boldog menedéket teremteni, hacsak nem vagy hajlandó dolgozni érte és félretenni az önzésedet és szelíden válaszolni. Ahelyett, hogy mérges szavakkal vagdalóznánk, megpróbálhatnánk békét teremteni.

4 út a béketeremtéshez:

  • Építs másokat, jóval győzd le a gonoszt.

„Akkor őrizd meg nyelved a gonosztól, és szádat a hazugságtól! Messzire kerüld el ami gonosz, és tedd meg, ami jó! Törekedj a békességre, ne nyugodj, míg el nem éred! (Zsoltárok 34:13-14)

  • Csendes alázattal viseld el mások természetét.

„Istentől kapott elhívásotokhoz méltóan éljetek! Legyetek mindig alázatosak, szelídek, türelmesek, és isteni szeretettel viseljétek el egymást! A Szent Szellem a békesség kötelével vesz körül — így egyesít benneteket. Ezért minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy őrizzétek meg ezt a harmóniát!” (Efézus 4:1-3)

  • Légy kegyelmes és kész a megbocsátásra.

„Igyekezzetek mindenkivel békességben élni! Törekedjetek arra, hogy bűn nélkül éljetek, mert aki nem szent, az sohasem fogja meglátni az Urat! Vigyázzatok, hogy Isten kegyelmétől senki el ne forduljon! Vigyázzatok, hogy senkiben ne növekedjen fel a keserűség, mint egy mérgező növény, mert ez sok más embert is megmérgezhet!” (Zsidókhoz 12:14-15)

  • Szorgalmazd a békülést, harcolj a neheztelés és a keserűség ellen.

„Ha valaki rosszul bánik veletek, ne álljatok bosszút rajta! Arra törekedjetek, amit mindenki jónak és nemesnek tart! Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek!” (Róma 12:17-18)

Mint a Király leányai, arra kaptunk elhívást, hogy békét teremtsünk. Ne a test szerint reagáljunk, hanem imával, és kérjük Istent, hogy vegye el büszkeségünket és töltsön el az Ő mindenek feletti szeretetével. A Béke Fejedelmét szolgáljuk, Szavai pedig megvilágítják az utat és mutatják, merre menjünk.

Határozzuk el hát, hogy nem vágunk vissza, hanem békét teremtünk!

A hitet megtartva,

Lyli

Lyli Dunbar szeret a férjével karaokezni a kocsiban, elmélyedni a Bibliatanulmányozásban a lányokkal, és egyszerre 12 könyvet olvasni.  Író, előadó, és mentor, akinek legégetőbb vágya, hogy megismerje Jézust, és megismertesse Őt másokkal.  Keresd őt a lylidunbar.com oldalon, ahol elegendő üzemanyagot találsz majd az erdőtűz intenzitású hithez.  Lylit továbbá megtalálod Facebookon, Instagramon, Twitteren, Youtube-on és Pinteresten is.

Fordította: Szabó Eszter
Forrás: https://lovegodgreatly.com/blessed-are-the-peacemakers/


Az Úr azt nézi, ami a szívben van

De az Örökkévaló ezt mondta Sámuelnek: „Ne arra tekints, hogy milyen szemrevaló külsejű, vagy daliás termetű, mert nem őt választottam. Az ember annak alapján ítél, amit lát, de én nem a külsejét, hanem a szívét nézem.”
1 Sámuel 16:7

Néha elgondolkozom azon, vajon hány „Dávidot” szalasztottunk el csak azért, mert a „Saul-hasonmásokat” fürkészi a szemünk. Úgy gondoljuk, megvan a tökéletes jelöltünk egy állásra, kapcsolatra, vagy a „korona” viselésére, és elszalasztjuk „Dávidot”, akit Isten arra a pozícióra szánt, csak mert nem felelnek meg a felszínes elvárásainknak.

Emlékszem, még gimnazista koromban összeírtam, hogy milyennek kell lennie a leendő férjemnek. Pontosan milyen magasnak kell lennie, legyen barnaszemű, és nevettessen meg. Hát, ezek elég sekélyes elvárások egy férjjel szemben… pont mint amilyennek Sámuel a leendő királyt elképzelte. Szerencsére ahogy egyre érettebb lettem a hitemben is, a férjemre vonatkozó listám kiegészült lelki tulajdonságokkal is.

Sámuelnek is volt egy listája.

Úgy gondolta, tudja, mit akar Isten, olyat, aki nagyban hasonlít Saulra. De pont a lényegben tévedett, hogy milyennek kell lennie annak, aki Isten népét vezethetné. Sámuel hozzánk hasonlóan sokkal nagyobb figyelmet szentelt annak, hogy hogy kell a leendő királynak kinéznie, mint hogy milyen volt a szíve.

Mi is ilyenek vagyunk.

Ahelyett, hogy a szívünk állapota lenne a fontos, méregetjük a csípőnket, a bankszámlánk egyenlegét, a közösségi médián kapott lájkokat és megosztásokat, sőt néha még a gyermekeink viselkedését is.

Isten nem ilyen.

Őt messze hidegen hagyják a számok, hogy hányan követnek a közösségi médiában, mennyit mutat a mérleg, vagy hogy milyen titulusokat tudunk a nevünk elé biggyeszteni. Ami viszont igenis számít Neki, az a szívünk állapota. Nem nézi jó szemmel, ahogy játszmázunk és megpróbálunk minél jobb színben feltűnni mások előtt, és azt meséljük be magunknak, hogy a jól beállított képekkel még Istent is átverhetjük. Mindent tud rólunk, és mert szeret, számít Neki a szívünk állapota.

„Mert a száj azt mondja ki, ami a szívet megtölti.” Lukács 6:45

Számtalanszor láttuk már a történelem során, hogy nem tudjuk a végtelenségig rejtegetni, ami legbelül van. Előbb-utóbb kiderül.

Ezért kell imádkoznunk, hogy „Teremts bennem tiszta szívet, Istenem! Újítsd meg, erősítsd meg szellememet!”Zsoltárok 51:10

Mivel a Királyok Királyának gyermekei vagyunk, el kell hagynunk azt a mérgező gondolkodásmódot, amely szerint a szép kirakat számít, mert ez távolról sem fedi igazságot. Ehelyett kezdjünk el úgy nézni magunkra és egymásra is, ahogy Isten néz ránk, és adjunk esélyt a „Dávidoknak”.

Lehet, hogy te magad érzed úgy, hogy „Dávid” vagy, akit állandóan mellőznek, mert nem tűnsz alkalmasnak egy bizonyos szerepre. Talán téged küldtek ki a semmi közepére a büdös birkákat legeltetni, és úgy érzed, mintha láthatatlan lennél. Ha magadra ismertél, kérlek, halld meg ezt: számít a munka, amit végzel, és Isten valóban lát. Isten a felkészítés legfontosabb szakaszát a láthatatlan évek alatt végzi el a jövő királyai és királynői életében. Engedd Őt, hogy tanítson. Tanulj meg bízni Benne, ahol vagy, és teljes szívedből szolgáld Őt a jelen helyzetedben. Add meg Istennek a tiszteletet a „kiképzőpályán” is, ahova helyezett, és tanuld meg teljes szívedből, teljes elmédből és teljes lelkedből szeretni Őt! Soha nem tudhatod, mire készít, és hogy fogod tudni Őt szolgálni!

Bátorság, drága barátnőm, Isten lát téged. Számítasz Neki. Soha ne érd be kevesebbel, hanem szánd oda Neki teljesen a szívedet, és egy nap megadja a szíved kérését.

Beszélgessünk: Kit tudsz ma bátorítani, és hogyan tudsz nekik segíteni, hogy nemcsak te, hanem Isten is látja őket?

Szeresd nagyon Istent!

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-lord-looks-on-the-heart/

Öt imádság a tiszta szívért

A hetednek mik azok az érzékeny pontjai vagy kényes helyzetei, melyek bizonyosan felfedik a szíved valódi állapotát?

Egyesek számára ilyen az, amikor egy hosszú munkanap után dugóba keverednek a délutáni csúcsforgalomban.

Ha kicsi gyermekeid vannak, akkor talán ez a nem-annyira-egyszerű, de-annál-szentségesebb-érzést-keltő felkészítése a családnak a vasárnapi istentiszteletre.

De a listát folytathatnánk a nehéz emberekkel való beszélgetésekkel, a túlterhelt napirendek lehetetlen menedzselésével, vagy éppen az élet krónikus nyomásával, amelyek, akármennyire is nem szeretjük bevallani, a rossznak egy olyan kifakadását okozzák, mely tulajdonképpen csak azt tükrözi, mi rejtőzik valójában a szívünkben.

Ha Krisztusban vagy, Jézus vére tisztára mosott (1 János 1:7, 9). A bűneid bocsánatot nyertek. Új teremtés vagy új szívvel. Amikor Isten rád tekint, akkor tökéletes Fiának igazságát látja (Ezékiel 36:26–27, 2 Korinthus 5:17 és 21, Efézus 4:24, Róma 4:5). Micsoda kegyelem! Micsoda szeretet! Ó, bárcsak sose válnánk közömbössé ilyen végtelen irgalom láttán!

Akkor most mi is teendő?

Az evangélium és a minden egyes nap megújuló kegyelem ellenére egy olyan világban élünk, amelyben naponta meg kell küzdenünk a bűnnel (Galata 5:17). A mai napon is meg KELL tagadnunk önmagunkat. Fel KELL vennünk a keresztünket és követnünk kell Jézust (Máté 16:24). Egy Krisztusban megszilárdult identitást alapul véve próbáljuk meg kézben tartani a dolgokat és rendszeresen megvizsgálni, hogy milyen állapotban van a szívünk, miközben Őbenne növekszünk. Dicsőség Istennek azért, mert ebben nem hagy minket magunkra! Ugyanaz az Isten, aki megváltott bennünket, megerősít minket az Ő Szelleme által, hogy egyre inkább az Ő képmására formálódjunk (Róma 12:2).

Elkeseredetten vágysz az újrakezdésre? Nem vagy egyedül.

Ma, a Krisztus bennünk munkálkodó ereje által döntsünk úgy, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk a szívünk tisztaságáért. Valószínűleg nem fogjuk tudni a feladatot tökéletesen teljesíteni, de szenvedélyesen küzdhetünk érte, miközben magabiztosan megéljük az Ő kegyelmét. Ennek a kezdete pedig a hajlandóság a megadásra – hogy ne az én akaratom teljesüljön, hanem a Tiéd, Úr Jézus (Példabeszédek 3:5–6).

Íme, öt olyan imádság, melyet elimádkozhatsz (és néhány igevers, amelyet megtanulhatsz), hogy segítségedre legyenek a tiszta szívért folyatott küzdelemben:

  1. Vizsgálj meg és vezess! „Vizsgálj meg, Istenem, világítsd át szívem! Próbálj meg, és vizsgáld meg gondolataimat! Nézd meg, van-e bennem gonosz szándék! Vezess engem az örök élet ösvényén!” – Zsoltárok 139:23-24
  2. Vonj közel magadhoz és tisztíts meg! „Jöjjetek közel Istenhez, és Ő is közeledni fog hozzátok! Ti bűnösök, takarítsátok ki a bűnöket az életetekből! Tisztítsátok meg a szíveteket, és ne próbáljátok többé Istent is, meg a világot is követni! – Jakab 4:8
  3. Segíts megőrizni a szívemet! „Hogyan élhet a fiatal tiszta életet? Csak úgy, ha figyel beszédedre és ahhoz igazodik.” – Zsoltárok 119:9/„Mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az élet forrása!” – Példabeszédek 4:23
  4. Segíts, hogy gyönyörködjek az igazságban és taníts bölcsességre! „Istenem, azt kívánod, hogy lelkem legbelső része is igaz legyen, taníts hát a szívem mélyén bölcsességre!” – Zsoltárok 51:6
  5. Segíts, hogy úgy szeressek, ahogyan Te szerettél! „Mivel engedelmeskedtetek az igazságnak, ezzel megtisztítottátok lelketeket. Most tehát éljetek képmutatás nélküli, őszinte testvéri szeretetben! Isten szeretetével, tiszta szívvel és teljes erőtökkel szeressétek egymást! – 1 Péter 1:22

Ezen a héten ezeknek az imáknak az egyikét le fogom írni egy külön papírra és olyan helyre teszem, ahol a kényes pillanatokban is jól látom. Mit szólsz, csatlakozol? Ha igen, oszd meg kommentben, hogy melyik verset választottad és mikor alkalmaztad, hogy együtt tudjuk a nemes harcot megharcolni!

AZ Ő lábainál,

Whitney

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/five-prayers-to-pray-in-pursuit-of-a-pure-heart/

Boldogok a tiszta szívűek


Meghívta Jézust vacsorázni, de nem ismerte fel, valójában ki is a vendége.

Őt nem hívták meg, de mégis elment a vacsorára, ott imádta és tisztelte az Egyetlent, akinek volt hatalma megmenteni a lelkét.

Mindketten vakok voltak.

Simon, a farizeus vak volt a büszkesége miatt.

Az asszony, aki Jézus lábát mosta, régebben vak volt a test bűneire.

Mindketten a Megváltót keresték… de csak az egyikük találta meg Őt.

Simon, a farizeus, úgy gondolta, tudja mit keres.

Memorizálta a jóslatok  listáját, hogy gyorsan rámutathasson a Kiválasztottra… a régóta várt Messiásra.

„Efráta Betlehemben!
Bár a legkisebb vagy
    Júda nemzetségei közül,
mégis benned születik meg
    Izráel Fejedelme,
kinek származása
    az idők kezdetére nyúlik vissza,
    az őskor napjaiba!”
Mikeás 5:2

„Akkor újra látnak a vakok,
    a süketek ismét hallanak,
a sánták ujjongva ugrándoznak, mint a szarvasok,
    s a némák örvendezve énekelnek,
mert a pusztában források fakadnak,
    s folyók öntözik a sivatagot.”
Ézsaiás 35:5-6

„Teljes szívvel örülj,
    Sion leánya!
Ujjongj Jeruzsálem népe,
    örvendezve kiálts!
Nézd, Királyod jön hozzád!
    Győztes Királyod jön,
    az Igazságos.
Mégis alázatos és szelíd,
    szamárháton ül, nem lovon.
Szamárcsikón jön,
    teherhordó állat csikóján.”
Zakariás 9:9

Mégis, teltek-múltak az évek és semmi.

Aztán egy nap érkezett egy átlagos ember. Erre az emberre illett néhány abból a listából, amit Simon megtanult , de csak nem ő az, akire már oly rég óta vár a nép. Mert ez az ember… nos, csüggesztően átlagos volt.         

Az asszony ellenben nem tanult jóslatokat. Megtörtségében tudta mi az, amire szüksége van és tudta, hogy ő maga milyen ember… egy bűnös, akinek Megmentőre van szüksége.

Felismerte, hogy kicsoda Jézus, mert hitén keresztül szemlélte.

Egyiküknek nem volt szeretet a szívében, a másik telve volt vele.

Az egyik lenézte Őt, a másik pedig szenvedéllyel tekintett rá.

A szívünk állapota meghatározza, miképp látjuk egymást.

A szívünk állapota meghatározza, miképp látjuk Istent.

„Ahogy a víztükör megmutatja arcodat, ha belenézel,
úgy mutatja meg a szíved, milyen a valódi természeted.”
 Példabeszédek 27:19

„Mert ahol az értékeid vannak, oda húz a szíved.” Máté 6:21

Simonról, a farizeusról, úgy látszott, hogy egyben van az élete. Kivette belőle a részét, el is játszotta a részét. De életének külső képe nem tükrözte a belsejét, azt ami a szívében volt.

Az asszony ellenben egyáltalán nem tűnt tiszta szívűnek. Ha másik ránéztek, nem a „tiszta” szó jutott volna eszükbe róla… de Jézusnak igen.

„Az ember annak alapján ítél, amit lát, de én nem a külsejét, hanem a szívét nézem.” 1Sámuel 16:7

Talán ahogy én is, te is tisztábban szeretnéd látni Jézust ezekben a napokban… keressük együtt a Megváltónkat tiszta szívvel és tegyük félre a büszkeségünket, a bűneinket, a képzettségünket, és ragadjuk meg azt, hogy kicsoda Jézus, hogyan jött el és milyen csodálatos munkát végzett érettünk!

Jézus az egyetlen, aki képes megtisztítani bűnfoltos szíveinket. Keressük mi is Őt úgy, ahogyan a megtört asszony tette a Lukács 7-ben… a hála könnyeivel cserébe hatalmas szeretetéért, kegyelméért és megváltásáért. Csak akkor láthatjuk Jézust annak, Aki… szerető, együttérző Megváltónknak.  

Drága Uram, teremts bennem tiszta szívet és vesd ki belőle azokat a dolgokat, amelyek fájdalmat okoznak Neked. Nyisd fel szemeimet, hogy úgy lássam a világot és a bűneimet, ahogy Te szemléled őket. Segíts, hogy tisztábban lássalak Téged az életemben és úgy tudjak szeretni másokat, ahogyan arra elhívtál. Átadom az életemet, az akaratomat… mindent Neked. Jézus nevében, Ámen.

Szeresd nagyon Istent,

Angela

Fordította: Szabó Eszter
Forrás: https://lovegodgreatly.com/blessed-are-the-pure-in-heart

A minden reggel megújuló irgalom ígérete

A lányomnak csak egy kis bátorításra volt szüksége…

Az utóbbi időben elég nehéz volt az iskola. Túl sok dolgozat, tetézve a felső tagozat minden nehézségével, úgyhogy a lányomnak elege volt a hétből. Ahogy beszállt az autóba, a vállát vagy az iskolatáska, vagy a nap terhe nyomta, de a maga módján mindkettő nagyon kimerítette. „Hú, anya, annyira vártam már, hogy vége legyen a napnak”, mondta, ahogy elhajtottunk az iskolától. Jól jött már neki, hogy végre másnap legyen, és nagy szüksége volt arra, hogy eszébe jusson Isten ígérete, mely szerint másnap reggel Isten szeretete és megújuló irgalma várja majd.

Nem tudom, milyen élethelyzetben vagy éppen most, de szeretném, hogy tudd: Isten irgalma irántad is minden reggel megújul. Lehet, hogy hozzám hasonlóan úgy érzed, hogy újra és újra a földbe döngöl az élet. Elöntenek a múltbéli emlékek, és szinte megfojtják az örömödet. Néhányotokat a számlák sokasága borít el, és a fizetés mintha sosem lenne elég mindenre. Másoknak az élete meg egyszerűen nem úgy alakul, mint amire számítottak. Sokunknak az élete nehéz az örökléten innen, amin az sem segít, hogy olyan zűrzavaros és énközpontú világban élünk, amely ki van éhezve Jézusra…

De azok számára, akik az Ő nevét viseljük, abba a nagyszerű ígéretbe kapaszkodhatunk a sötét reggeleken és magányos estéken, hogy Isten irgalmas irántunk, és irgalmát bőkezűen adja minden egyes napfelkeltével.

Isten el nem múló szeretetének köszönhetően azt olvassuk a Jeremiás siralmai 3:22-23-ban, hogy bosszú helyett könyörülettel válaszol. Minden reggel meghosszabbítja az irántunk való szeretetét és kegyelmét, mert az Ő szeretete nagyobb, mint a bűnünk. Mit is jelent ez? Azt, hogy Isten irgalma folyamatos. Annak ellenére folyamatos, hogy úgy érzed, ki kell érdemelned. Isten irgalmassága egyedül Rajta múlik, nem pedig rajtad. Hogy miért? Mert Ő jó Atya.

Hogyan kell tehát erre a pazarló szeretetre és kegyelemre válaszolnunk?

Úgy, hogy megragadjuk azt, hogy kik vagyunk Krisztusban. A Kolossé 3:12-13-ban azt olvassunk, hogy választottak vagyunk, szentek és szeretettek. Tehát bármit is kapjunk a világtól, tudnunk kell mindenekelőtt azt, hogy Isten őrülten szeret minket.

Az szeret téged pazarló szeretettel, Aki alkotott. A szeretet szemével néz rád, és nagyon megbecsül. Ahogy belekapaszkodsz Isten irántad való szeretetébe, Isten belülről kezd megváltoztatni, te pedig erre válaszul irgalmasabb leszel, mert Isten is irgalmas volt veled szemben. Elkezdesz kedvesen viszonyulni mások felé, alázattal tekintesz magadra, szelíd és türelmes leszel, mert Isten is ugyanígy bánt veled.

Légy hát bátor, drága barátnőm, mert mindannyiunknak vannak rossz napjaink. Minden új nap ajándék Istentől. Fogadd el Isten irgalmát, és engedd, hogy szeretetével újjátegyen.

Sose feledd el, hogy mennyire szeret Az, Aki felhozza a napot minden reggel. Minden nap új áldás támad reád, drága barátnőm!

Beszélgessünk: hogyan változtatta meg az életedet az, hogy elfogadjuk Isten irgalmát?

Szeresd nagyon Istent!

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-promise-of-new-mercies-every-morning/