Hűséges szeretet / 6. hét / 5. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 14:4-9, 1 Korinthus 1:25, Jakab 3:17

IMÁK: Hóseás 14:9

Bölcs asszony szeretnék lenni. Tudom, hogy az egyetlen út a bölcsességhez ismerni és megélni Isten Igéjét minden egyes nap.

Egy bölcs asszony látja az üzenetet az egész Hóseás könyvén keresztül. Megérti, hogy Isten kegyelméből csodálatos lehetőséget ajánl fel a megtérésre és a helyreállításra, veszélyes és bolondság visszautasítani ezt a meghívást.

És még a megígért ítélet közepette is, a bölcs és megértő asszony látja, hogy Isten útjai igazak, és hogy az ítélet bejelentése valójában meghívás bűnbánatra.

„Mert amit az emberek Isten „bolondságának” tartanak, az bölcsebb minden emberi bölcsességnél! Amit pedig az emberek Isten „gyengesége” jelének tartanak, az is erősebb minden emberi erőnél! (1 Korinthus 1:25) Istennek a „bolondsága” és „leggyengébb” formája a kereszten volt, de ez végtelenül bölcs és a legerősebb dolog volt, amit valaha ember tehetett. A megváltás nem az emberi bölcsesség érdeme, ez Isten szeretetének a jele a Kálvárián. Ez a szeretet soha nem ér véget.

Mennyei Atyám, segíts bölcs asszonynak lennem, és hogy biztosan a Te karjaidban járjak. Segíts, hogy mindig Téged válasszalak. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Eszter Richards

Isten Ígéretei – 2. hét / 4. nap

Bölcsesség azoknak, akik kérik

Olvasd el: Jakab 1:5
IMÁK:
Jakab 1:5

Az embert próbáló időkben oda kell fordulnunk Istenhez, és Tőle kérni bölcsességet. A barátaink, szüleink, főnökünk, hangos szomszédunk valószínűleg ellátna jótanácsokkal, de egyedül Isten lát és tud mindent. Egyedül Ő tud a valóban helyes útra terelni és megmutatni, mit kell tennünk. Ha keressük Isten akaratát, bízhatunk benne, hogy lépésről lépésre vezetni fog.

Lehet, hogy gondolataid tele vannak a körülményeid miatt érzett aggodalommal, mégis szánj rá egy kis időt, hogy ezen a héten leülj a Bibliáddal, egy tollal és jegyzetfüzettel, és csendben Istenre figyelsz. Imádkozz, és kérd Istent, hogy adjon tisztánlátást Bibliaolvasás közben.

 

Uram, szükségem van vezetésedre. Mutasd meg, mit kell elkezdenem, és adj bátorságot abbahagyni mindazt, ami akadályoz a Veled való járásomban. Hadd halljam tisztán a hangodat, amely azt mondja „Ezen az úton kell járnod”. Ámen. 

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia

 

Hazugság helyett igazság – 6. hét / 2. nap

Tanulj bölcsességet!

Olvasd el!: Példabeszédek 13:20; Jakab 1:5

IMÁK: Jakab 1:5

A hazugságok legyőzése az életünkben a bölcsesség kimutatását igényli tőlünk. Néhányan közülünk talán nem úgy gondolnak ránk, mint bölcsek. Szerencsére, a bölcsesség jellemvonás, melyet fejleszthetünk. A Szentírás említ pár módot, mellyel növekedhetünk a bölcsességben.

Az első módja, hogy bölcsességhez jussunk, ha bölcs emberekkel töltjük az időnket. Van igazság abban a szólásban, hogy „madarat tolláról, embert barátjáról”. Bölcs emberek bölcsekkel társulnak, bolondok bolondokkal.

A második módja, hogy növekedjünk a bölcsességben, ha kérjük Istentől a bölcsességet. Ő hűségesen megadja ezt az ajándékot azoknak, akik hitben kérik.

Mikor volt legutoljára, hogy bölcsességet kértél a körülötted lévőktől vagy imádságon keresztül?

 

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy lehetővé teszed számomra, hogy növekedjek a bölcsességben. Kérlek, hogy továbbra is növeld a képességemet, hogy különbséget tudjak tenni igazság és hazugság között. Segíts nekem bölcs döntéseket hozni. Jézus nevében, Ámen. 

/YouVersion/

Fordította: Herceg Nóra

Isten bölcsességét keresve

„A Mennyből, vagyis Istentől származó bölcsesség elsősorban tiszta, azután békeszerető, figyelmes, kíméletes, megértő, és nagyon irgalmas.” – Jakab 3:17

Mielőtt gyermekeim születettek volna úgy gondoltam, hogy csodálatos anyuka lennék. Elolvastam az összes megfelelő könyvet, kamaszként bébiszitterkedtem, általános iskolai tanárként diplomáztam, RÁADÁSUL hosszú évek tanári tapasztalata állt mögöttem. Az én naiv nézőpontomból nézve megvolt a tudásom és a tapasztalatom… legalábbis úgy éreztem.

És akkor megszületett az első kislányom.

Én pedig életemben először megtapasztaltam, hogy mi is az igazi kimerültség. Megtapasztaltam az álmatlan éjszakákat és a korai órákat egy olyan babával a kezemben, aki nem hajlandó abbahagyni a sírást, és – jóval többször, mint ahogy azt be szeretem vallani – vele együtt sírtam teljes elkeseredésemben. És akkor, amikor úgy éreztem, hogy kezdek ráérezni az ízére, meglepetésemre ismét teherbe estem, és 16 hónappal később megszületett a második kislányom is. Ha most visszanézek az első, alvás nélküli évekre, sokkal inkább tűnnek ködösnek, mint valóságosnak.

Kérlek, ne értsetek félre, az életünk jó volt. Elképesztő módon áldottnak éreztem magam a lányaimmal, miután majdnem hét évet vártam rájuk… Azonban ha őszinte akarok lenni, akkor be kell vallanom, hogy nehéz volt. Kimerítő volt, és egyáltalán nem hasonlított az elképzeléseimhez. Nem olyan volt, mint egy osztálynyi gyereket tanítani, akik az iskolanap végén visszatértek a szüleikhez… az én édeseim heti hét nap, 24 órában velem maradtak.

A tökéletes anyuka, akit elképzeltem, gyorsan eltért a megélt valóságtól, ez pedig darabokra törte a szívem.

Tudjátok, megvolt a tudásom ahhoz, hogy „szuperanyu” legyek. Tudtam „az összes helyes dolgot”, de nem volt meg a tapasztalatom és az isteni bölcsességem.

A 13. vers magamra emlékeztet, és arra, amit az anyaságról tanultam:

„Van közöttetek bölcs és értelmes ember? Mutassa meg a bölcsességét egész életével és olyan jótettekkel, amelyeket szelídséggel vitt végbe.”

Olyan jótettekkel, amelyeket bölcsességből fakadó szelídséggel vitt végbe…

Az, hogy anyuka vagyok, először is alázatra késztetett… és ez még most is így van.

Az évek során megtanultam, hogy ne gondolkodjak úgy, hogy „ha valaha olyan gyerekem lesz, aki így viselkedik, akkor majd…”. Néha hibáztam, néha kudarcot vallottam, néha elvesztettem a türelmemet, és néha a fejemet is… Ez pedig alázatra késztetett. És teljesen jogosan. Úgy tűnik, hogy akárhányszor elkezdem megveregetni a saját vállamat valamiért, amit a lánykáim csináltak, újra megalázva érzem magam.

Ez egy életre szóló tapasztalat. Egyik napról a másikra hibákat követünk el, megpróbálunk tanulni belőlük, és ez nem csupán a rengeteg szükséges alázatot hozta el az életemben, de egy kegyelemmel teljes bölcsességet is.

Isten kegyelméből fakadóan nem csak arra használta fel ezeket az eseményeket, hogy megalázzon, hanem arra, is hogy megmutassa, milyen nagy szükségem van Rá és az Ő bölcsességére az életemben.  

Mivel szemtől-szembe kerültem a saját alkalmatlanságommal anyaként, feleségként, barátként, és gyermekként, Isten arra használta ezeket az élményeket, hogy közelebb kerüljek Hozzá. Ahogy egyre alázatosabb lettem, úgy ébredtem egyre jobban rá, hogy mekkora szükségem van az Ő bölcsességére az életemben a világban található bölcsesség helyett.

A 14-18. versekben Jakab két különböző fajta bölcsességről beszél. Az egyik a világból származik, a másik a mennyből.

Ennek a földnek a bölcsessége ennek a világnak a cselekedeteit eredményezi; az olyan tulajdonságokat, mint irigység, önző dicsőségvágy, dicsekvés, és hazugság.

A világi bölcsesség az „én”-re koncentrál. Arra, hogy mire vagyok képes egyedül, a saját erőmből, a saját dicsőségemre. A világi bölcsesség középpontja én vagyok, nem pedig Isten.

Ezzel szemben a mennyei bölcsesség tiszta, továbbá

  • békeszerető
  • figyelmes
  • kíméletes
  • irgalmas
  • jó gyümölcsöket termő
  • pártatlan
  • őszinte.

Ahogy visszatekintek az elmúlt 11 évre, amióta anyuka vagyok, és nem csupán kettő, hanem három kislány anyukája, arra jövök rá, hogy az isteni bölcsesség elérése nem egy egyszeri üzlet, hanem egy alázatos döntés Jézus keresésére vonatkozóan, melyet minden egyes nap meg kell hoznunk.

Ez azt jelenti, hogy naponta tudatosan Jézushoz megyünk az aggodalmainkkal, a fájdalmunkkal és a végső elkeseredésünkkel. Ez azt jelenti, hogy szándékosan meghalok magamnak, az önző gondolataimnak, viselkedésemnek, és lehetőségeimnek, és egy olyan életre törekszem, amelyet a fenti lista értékei határoznak meg. Az olyan értékek, mint az irgalom, az őszinteség és a figyelmesség.

Az évek során megtanultam, hogy az isteni bölcsességgel teli élet nagyon hasonlít Jézuséra.

Barátaim, ez az az élet, amire törekszünk… ne fáradjatok meg, és ne keseredjetek el. Amikor Isten különböző helyzeteket enged meg az életünkben, akkor dönthetünk arról, hogy meg akarjuk-e alázni magunkat, és meg akarjuk-e tanulni, hogy hogyan növekedjünk az isteni bölcsességben, vagy inkább a világra hallgatunk és azokra az egymásnak ellentmondó okoskodásokra, melyekkel az szolgál.

Ahhoz, hogy Isten bölcsességével betelve éljünk időre és tudatosságra van szükségünk. Ez egy folyamat, amely úgy válik teljessé, hogy egy életen át, nap mint nap Jézust keressük. Nincsen semmiféle varázspálca, amellyel Isten egyszerűen csak megérint minket, hogy azonnal mennyei bölcsességhez jussunk anélkül, hogy naponta a mennyei bölcsesség útját választanánk.

Mert mi az, amink van? Egy ígéret, amely szerint Isten soha nem hagy el minket, és az út minden lépésénél velünk lesz, ahogy egyre jobban keressük Őt, és egyre kevésbé a világot.

 

Szeressétek nagyon Istent!

Angela

Beszéljük meg!: Hogyan keresed tudatosan Isten bölcsességét a világi bölcsesség helyett?

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/seeking-gods-wisdom/

Jakab – 3. hét / 3. nap

Jakab az emberi bölcsességet a mennyeivel állítja szembe. Az isteni bölcsesség arról szól, hogy Ő kicsoda, amíg az emberi bölcsesség csupán az emberek szívében rejtőző sötétséget és bűnt tükrözi. Ahhoz, hogy az isteni bölcsességre tegyenek szert, a hívőknek hittel kell kérniük, és alázattal elfogadniuk a Szent Szellem átformálását Isten Igéje által.

Milyen gyakran keresed Isten bölcsességét és vezetését a saját körülményeidben? Imádkozol azért, hogy Isten hűségesen növelje a Róla szóló ismereteidet, és hogy tudj növekedni a szellemi bölcsességben? Egy hívő ember minden tudásának és bölcsességének forrása az Isten iránt tanúsított csodálata, ámulata és imádata.

 

Mennyei Atyám, kérlek, Te adj nekem bölcsességet, tudást, és megértést, hogy hűségesen követhesselek Téged. Uram, kérlek, lobbantsd lángra a vágyamat, hogy még jobban megismerjelek! Szítsd fel a szenvedélyemet, hogy vágyjak a Te utadon járni, és tedd ezt a szenvedélyt ragályossá mindenki számára, akivel találkozom. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

Jakab – 1. hét / 2. nap

 Jakab kimondja, hogy Isten a forrása minden igaz bölcsességnek. Az Ő bölcsessége nincs előlünk elrejtve. El van készítve és szabadon hozzáférhető mindenkinek, aki kéri és hittel elfogadja. Isten bölcsességét az Ő Szavában, a Bibliában találjuk meg. A Biblia felfedi, hogy kicsoda Isten, hogy hogyan tervezte el a megváltásunkat Jézus Krisztuson keresztül, és hogy a tökéletlen emberek milyen módon fejlődhetnek oda, hogy Istennek tetsző életet éljenek, ahogy egyre inkább hasonlóvá válnak Jézushoz. Jakab figyelmeztet, hogy a kételkedés instabilitáshoz és határozatlansághoz vezet.

Milyen esetekben van szükséged Isten bölcsességére? A hívő ember állhatatossága a bizonytalan időkben abból fakad, hogy bizalmukat és hitüket rendületlenül Isten korlátlan hatalmába, jóságába, és a Szavában található tökéletes bölcsességbe vetik.  Milyen körülmények között esik nehezedre, hogy higgy Isten jóságában, vagy bízz az Ő erejében és korlátlan hatalmában?

 

Atya Isten, köszönöm a te tökéletes, változhatatlan és kimeríthetetlen bölcsességedet. Uram segíts, hogy állhatatos és kitartó legyek és mindig Rád figyeljek. Segíts, hogy a Te bölcsességed után kutassak a Szavadban, különösen akkor, mikor bizonytalansággal találkozom. Emlékeztess arra, hogy megingathatatlanul bízzak Benned és a Te Szavadban. Jézus nevében. Ámen.

(Youversion)

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

1. és 2. Timóteus – 6. hét / 2. nap

Minden, amit tudnunk kell Istenről, az Ő akaratáról és arról, hogy hogyan éljük az életünket céltudatosan és Neki odaszánva megtalálható a Biblia lapjain. Bölcsességre vágysz? A Biblia oldalai Isten bölcsességét sugározzák. Segítségre van szükséged abban, hogy hogyan add át hitedet a gyermekeidnek? A Biblia megtanítja annak fontosságát, hogy olvasd az Igét, hogy rejtsd el azt a szívedben, és hogy megéld a mindennapokban. A Biblia életünk minden területén felruház minket tudással, célokkal, és inspirációval, és mindez a világtörténelem legcsodálatosabb Írójától származik: Istentől. A Biblia Isten nekünk írt szerelmeslevele. Minden egyes oldalon az Ő szeretetét és a megváltás tervét osztja meg az Ő gyermekeivel.

Drága Jézus,

Köszönöm, hogy annyira szeretsz minket, hogy a te Igéddel ajándékoztál meg bennünket. Segíts, hogy olvassuk, megértsük, és tudjuk, hogy hogyan alkalmazzuk megfelelően az életünkre. Add, hogy vágyjunk arra, hogy a Te Szavadban járjunk, és szólj rajta keresztül hozzánk minden egyes nap! Ámen.” (YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

5. hét / 4. nap – Teljesen odaszánva

A kétség veszélye

A kétséggel kapcsolatban lenni veszélyes dolog. Kétértelművé és ingataggá válhatunk. Amikor kételkedünk, hogy Isten igazságos és jóságos-e, akkor nem akarunk engedelmeskedni Neki és szolgálni Őt. A hívőknek a bibliai igazsághoz kell ragaszkodnia, ahhoz, amit Isten mond az Írásokban, hogy kicsoda Ő. A mi Istenünk mindig vezet bennünket, jó, megbízható és igazságos.

Milyen körülmény között küzdesz azzal, hogy Isten jóságát elhidd? Egy hívő ereje a bizonytalan időkben abból a bizalomból és hitből származik, hogy Isten a legfeljebbvaló és jóságos.

Mennyei Atyám, köszönöm az erődet és a dicsőségedet az életemben. Emlékeztess engem, hogy akármi és minden jó az életemben egyedül Tőled van. Segíts Rád figyelnem és nem a körülményeimre. Jézus nevében kérlek, Ámen.  (YouVersion)

Fordította: Moór Krisztina

6. nap / 5. nap – A bölcsesség gyümölcse: Olyan házat építeni, ami megáll…

„Bölcsesség által épül a ház, és az értelem erősíti meg azt. Tudás által telnek meg a kamrák mindenféle drága és értékes javakkal.” – Példabeszédek 24:3-4

Ma visszalapoztam a 2017-es naplóm legelső oldalára – arra az oldalra, ahová őszintén kiöntöttem az én összetört szívemet azon a napon, amikor elkezdtem az idei napló írását az Úrral. Frusztrált voltam.

Frusztrált a túl sok zaj, és a kevés nyugalom.

Frusztrált a túl sok dolog, és a kevés tartalom.

Frusztrált a túl sok csalás, és a kevés igazság.

Frusztrált a túl sok elterelés, és a kevés összpontosítás.

Frusztrált a túl sok átmeneti, és a kevés örökkévaló.

Frusztrált a túl sok belőlem, és a kevés Jézusból.

Persze, hogy olvastam Bibliát. De azt akartam, hogy ez az év más legyen. Tusakodásaim közben Isten valami többre hívott el.

Azt szerettem volna, hogy azok a vékony papírra írt szavak többet jelentsenek, mint kötelezettség. Többet akartam, mint a már jól ismert Igeversek sietős elismétlése. Szabályok helyett kapcsolatra vágytam, elfoglaltság helyett édes szövetségre. Átváltozást akartam, nem pedig csak plusz információkat. Készen álltam az új mélységekre, a változásra, a célokra. Mindennél jobban vágytam olyan bölcsességre, amely nem evilági.

Tudtam, hogy ehhez komoly vágyakozásra és elköteleződésre van szükség; hogy muszáj lesz átrendeznem a naptáramat, megváltoztatnom a látásomat, és kizárnom mindenféle zajt. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű, s hogy a magam erejéből sohasem sikerülne. Így hát a konyhámban, azon a kora januári reggelen a naplómba írva ezt kértem:

„Atyám, arra kérlek Téged, hogy a Te hatalmas erőd által fedd fel nekem a Te írott szavadat érthetően és igazán, hogy világosítsd meg előttem a Te természetfeletti útjaidat, amíg ezen a földön járok. A Te útjaid sokkal magasabbak az enyémeknél, és mégis arra vágyom, hogy ismerjelek, és hogy a Te teljességedben járjak itt és most. Az anyagi dolgok, az elismerés, vagy a világi célok helyett – amelyek mindig csalódást fognak okozni –, a Te bölcsességedre vágyom, Uram. Ahogyan ehhez a könyvhöz nyúlok, kérlek, Te adj nekem friss szemeket, és egy alázatos, nyitott szívet, hogy mindazt be tudjam fogadni, amit Te elkészítettél nekem. Uram, ISMERNI akarlak. Arra vágyom, hogy soha ne fáradjak meg a Te megismerésedben. Jézusom, kérlek, Te tüntess el előlem minden akadályt és zavaró elemet, és kérlek, Te nyisd fel a szemeimet, hogy észrevegyem mindazt, amit Te tartogatsz nekem a Te Igéden és bennem élő Szent Szellemeden keresztül. Teljes szívemmel arra vágyom, hogy meghitten, engedelmesen, és hűségesen járjak a Te utadon. Adj még többet! Adj még többet Jézusból!

„Bölcsesség által épül a ház, és az értelem erősíti meg azt. Tudás által telnek meg a kamrák mindenféle drága és értékes javakkal.”

Példabeszédek 24:3-4

Épülni: egy kidolgozott terv szerint fejlődni.

Megerősödni: megszilárdulni, növekedni és gyarapodni, kedvező helyzetbe kerülni.

Megtelni: annyit magunkba szívni, amennyit csak lehet.

Atyám, halld szavam, ne hagyj ellankadni, és teljesen tölts tele a Te bölcsességeddel, hogy Rólad beszéljek, Neked tündököljek, és Érted álljak ki…

Beszéljük meg: Mi az az EGY dolog, ami megragadott/bátorított/kihívásra ösztönzött/megváltoztatott TÉGED miközben együtt időztünk a Példabeszédek könyvénél? Alig várjuk, hogy a kommentekben veletek ünnepeljünk!

Az Ő lábainál,

Whitney

Fordította: Szabó Anna

Forrás: http://lovegodgreatly.com/building-house-stands/