Hazugság helyett igazság – 6. hét / 2. nap

Tanulj bölcsességet!

Olvasd el!: Példabeszédek 13:20; Jakab 1:5

IMÁK: Jakab 1:5

A hazugságok legyőzése az életünkben a bölcsesség kimutatását igényli tőlünk. Néhányan közülünk talán nem úgy gondolnak ránk, mint bölcsek. Szerencsére, a bölcsesség jellemvonás, melyet fejleszthetünk. A Szentírás említ pár módot, mellyel növekedhetünk a bölcsességben.

Az első módja, hogy bölcsességhez jussunk, ha bölcs emberekkel töltjük az időnket. Van igazság abban a szólásban, hogy „madarat tolláról, embert barátjáról”. Bölcs emberek bölcsekkel társulnak, bolondok bolondokkal.

A második módja, hogy növekedjünk a bölcsességben, ha kérjük Istentől a bölcsességet. Ő hűségesen megadja ezt az ajándékot azoknak, akik hitben kérik.

Mikor volt legutoljára, hogy bölcsességet kértél a körülötted lévőktől vagy imádságon keresztül?

 

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy lehetővé teszed számomra, hogy növekedjek a bölcsességben. Kérlek, hogy továbbra is növeld a képességemet, hogy különbséget tudjak tenni igazság és hazugság között. Segíts nekem bölcs döntéseket hozni. Jézus nevében, Ámen. 

/YouVersion/

Fordította: Herceg Nóra

Isten bölcsességét keresve

„A Mennyből, vagyis Istentől származó bölcsesség elsősorban tiszta, azután békeszerető, figyelmes, kíméletes, megértő, és nagyon irgalmas.” – Jakab 3:17

Mielőtt gyermekeim születettek volna úgy gondoltam, hogy csodálatos anyuka lennék. Elolvastam az összes megfelelő könyvet, kamaszként bébiszitterkedtem, általános iskolai tanárként diplomáztam, RÁADÁSUL hosszú évek tanári tapasztalata állt mögöttem. Az én naiv nézőpontomból nézve megvolt a tudásom és a tapasztalatom… legalábbis úgy éreztem.

És akkor megszületett az első kislányom.

Én pedig életemben először megtapasztaltam, hogy mi is az igazi kimerültség. Megtapasztaltam az álmatlan éjszakákat és a korai órákat egy olyan babával a kezemben, aki nem hajlandó abbahagyni a sírást, és – jóval többször, mint ahogy azt be szeretem vallani – vele együtt sírtam teljes elkeseredésemben. És akkor, amikor úgy éreztem, hogy kezdek ráérezni az ízére, meglepetésemre ismét teherbe estem, és 16 hónappal később megszületett a második kislányom is. Ha most visszanézek az első, alvás nélküli évekre, sokkal inkább tűnnek ködösnek, mint valóságosnak.

Kérlek, ne értsetek félre, az életünk jó volt. Elképesztő módon áldottnak éreztem magam a lányaimmal, miután majdnem hét évet vártam rájuk… Azonban ha őszinte akarok lenni, akkor be kell vallanom, hogy nehéz volt. Kimerítő volt, és egyáltalán nem hasonlított az elképzeléseimhez. Nem olyan volt, mint egy osztálynyi gyereket tanítani, akik az iskolanap végén visszatértek a szüleikhez… az én édeseim heti hét nap, 24 órában velem maradtak.

A tökéletes anyuka, akit elképzeltem, gyorsan eltért a megélt valóságtól, ez pedig darabokra törte a szívem.

Tudjátok, megvolt a tudásom ahhoz, hogy „szuperanyu” legyek. Tudtam „az összes helyes dolgot”, de nem volt meg a tapasztalatom és az isteni bölcsességem.

A 13. vers magamra emlékeztet, és arra, amit az anyaságról tanultam:

„Van közöttetek bölcs és értelmes ember? Mutassa meg a bölcsességét egész életével és olyan jótettekkel, amelyeket szelídséggel vitt végbe.”

Olyan jótettekkel, amelyeket bölcsességből fakadó szelídséggel vitt végbe…

Az, hogy anyuka vagyok, először is alázatra késztetett… és ez még most is így van.

Az évek során megtanultam, hogy ne gondolkodjak úgy, hogy „ha valaha olyan gyerekem lesz, aki így viselkedik, akkor majd…”. Néha hibáztam, néha kudarcot vallottam, néha elvesztettem a türelmemet, és néha a fejemet is… Ez pedig alázatra késztetett. És teljesen jogosan. Úgy tűnik, hogy akárhányszor elkezdem megveregetni a saját vállamat valamiért, amit a lánykáim csináltak, újra megalázva érzem magam.

Ez egy életre szóló tapasztalat. Egyik napról a másikra hibákat követünk el, megpróbálunk tanulni belőlük, és ez nem csupán a rengeteg szükséges alázatot hozta el az életemben, de egy kegyelemmel teljes bölcsességet is.

Isten kegyelméből fakadóan nem csak arra használta fel ezeket az eseményeket, hogy megalázzon, hanem arra, is hogy megmutassa, milyen nagy szükségem van Rá és az Ő bölcsességére az életemben.  

Mivel szemtől-szembe kerültem a saját alkalmatlanságommal anyaként, feleségként, barátként, és gyermekként, Isten arra használta ezeket az élményeket, hogy közelebb kerüljek Hozzá. Ahogy egyre alázatosabb lettem, úgy ébredtem egyre jobban rá, hogy mekkora szükségem van az Ő bölcsességére az életemben a világban található bölcsesség helyett.

A 14-18. versekben Jakab két különböző fajta bölcsességről beszél. Az egyik a világból származik, a másik a mennyből.

Ennek a földnek a bölcsessége ennek a világnak a cselekedeteit eredményezi; az olyan tulajdonságokat, mint irigység, önző dicsőségvágy, dicsekvés, és hazugság.

A világi bölcsesség az „én”-re koncentrál. Arra, hogy mire vagyok képes egyedül, a saját erőmből, a saját dicsőségemre. A világi bölcsesség középpontja én vagyok, nem pedig Isten.

Ezzel szemben a mennyei bölcsesség tiszta, továbbá

  • békeszerető
  • figyelmes
  • kíméletes
  • irgalmas
  • jó gyümölcsöket termő
  • pártatlan
  • őszinte.

Ahogy visszatekintek az elmúlt 11 évre, amióta anyuka vagyok, és nem csupán kettő, hanem három kislány anyukája, arra jövök rá, hogy az isteni bölcsesség elérése nem egy egyszeri üzlet, hanem egy alázatos döntés Jézus keresésére vonatkozóan, melyet minden egyes nap meg kell hoznunk.

Ez azt jelenti, hogy naponta tudatosan Jézushoz megyünk az aggodalmainkkal, a fájdalmunkkal és a végső elkeseredésünkkel. Ez azt jelenti, hogy szándékosan meghalok magamnak, az önző gondolataimnak, viselkedésemnek, és lehetőségeimnek, és egy olyan életre törekszem, amelyet a fenti lista értékei határoznak meg. Az olyan értékek, mint az irgalom, az őszinteség és a figyelmesség.

Az évek során megtanultam, hogy az isteni bölcsességgel teli élet nagyon hasonlít Jézuséra.

Barátaim, ez az az élet, amire törekszünk… ne fáradjatok meg, és ne keseredjetek el. Amikor Isten különböző helyzeteket enged meg az életünkben, akkor dönthetünk arról, hogy meg akarjuk-e alázni magunkat, és meg akarjuk-e tanulni, hogy hogyan növekedjünk az isteni bölcsességben, vagy inkább a világra hallgatunk és azokra az egymásnak ellentmondó okoskodásokra, melyekkel az szolgál.

Ahhoz, hogy Isten bölcsességével betelve éljünk időre és tudatosságra van szükségünk. Ez egy folyamat, amely úgy válik teljessé, hogy egy életen át, nap mint nap Jézust keressük. Nincsen semmiféle varázspálca, amellyel Isten egyszerűen csak megérint minket, hogy azonnal mennyei bölcsességhez jussunk anélkül, hogy naponta a mennyei bölcsesség útját választanánk.

Mert mi az, amink van? Egy ígéret, amely szerint Isten soha nem hagy el minket, és az út minden lépésénél velünk lesz, ahogy egyre jobban keressük Őt, és egyre kevésbé a világot.

 

Szeressétek nagyon Istent!

Angela

Beszéljük meg!: Hogyan keresed tudatosan Isten bölcsességét a világi bölcsesség helyett?

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/seeking-gods-wisdom/

Jakab – 3. hét / 3. nap

Jakab az emberi bölcsességet a mennyeivel állítja szembe. Az isteni bölcsesség arról szól, hogy Ő kicsoda, amíg az emberi bölcsesség csupán az emberek szívében rejtőző sötétséget és bűnt tükrözi. Ahhoz, hogy az isteni bölcsességre tegyenek szert, a hívőknek hittel kell kérniük, és alázattal elfogadniuk a Szent Szellem átformálását Isten Igéje által.

Milyen gyakran keresed Isten bölcsességét és vezetését a saját körülményeidben? Imádkozol azért, hogy Isten hűségesen növelje a Róla szóló ismereteidet, és hogy tudj növekedni a szellemi bölcsességben? Egy hívő ember minden tudásának és bölcsességének forrása az Isten iránt tanúsított csodálata, ámulata és imádata.

 

Mennyei Atyám, kérlek, Te adj nekem bölcsességet, tudást, és megértést, hogy hűségesen követhesselek Téged. Uram, kérlek, lobbantsd lángra a vágyamat, hogy még jobban megismerjelek! Szítsd fel a szenvedélyemet, hogy vágyjak a Te utadon járni, és tedd ezt a szenvedélyt ragályossá mindenki számára, akivel találkozom. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

Jakab – 1. hét / 2. nap

 Jakab kimondja, hogy Isten a forrása minden igaz bölcsességnek. Az Ő bölcsessége nincs előlünk elrejtve. El van készítve és szabadon hozzáférhető mindenkinek, aki kéri és hittel elfogadja. Isten bölcsességét az Ő Szavában, a Bibliában találjuk meg. A Biblia felfedi, hogy kicsoda Isten, hogy hogyan tervezte el a megváltásunkat Jézus Krisztuson keresztül, és hogy a tökéletlen emberek milyen módon fejlődhetnek oda, hogy Istennek tetsző életet éljenek, ahogy egyre inkább hasonlóvá válnak Jézushoz. Jakab figyelmeztet, hogy a kételkedés instabilitáshoz és határozatlansághoz vezet.

Milyen esetekben van szükséged Isten bölcsességére? A hívő ember állhatatossága a bizonytalan időkben abból fakad, hogy bizalmukat és hitüket rendületlenül Isten korlátlan hatalmába, jóságába, és a Szavában található tökéletes bölcsességbe vetik.  Milyen körülmények között esik nehezedre, hogy higgy Isten jóságában, vagy bízz az Ő erejében és korlátlan hatalmában?

 

Atya Isten, köszönöm a te tökéletes, változhatatlan és kimeríthetetlen bölcsességedet. Uram segíts, hogy állhatatos és kitartó legyek és mindig Rád figyeljek. Segíts, hogy a Te bölcsességed után kutassak a Szavadban, különösen akkor, mikor bizonytalansággal találkozom. Emlékeztess arra, hogy megingathatatlanul bízzak Benned és a Te Szavadban. Jézus nevében. Ámen.

(Youversion)

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

1. és 2. Timóteus – 6. hét / 2. nap

Minden, amit tudnunk kell Istenről, az Ő akaratáról és arról, hogy hogyan éljük az életünket céltudatosan és Neki odaszánva megtalálható a Biblia lapjain. Bölcsességre vágysz? A Biblia oldalai Isten bölcsességét sugározzák. Segítségre van szükséged abban, hogy hogyan add át hitedet a gyermekeidnek? A Biblia megtanítja annak fontosságát, hogy olvasd az Igét, hogy rejtsd el azt a szívedben, és hogy megéld a mindennapokban. A Biblia életünk minden területén felruház minket tudással, célokkal, és inspirációval, és mindez a világtörténelem legcsodálatosabb Írójától származik: Istentől. A Biblia Isten nekünk írt szerelmeslevele. Minden egyes oldalon az Ő szeretetét és a megváltás tervét osztja meg az Ő gyermekeivel.

Drága Jézus,

Köszönöm, hogy annyira szeretsz minket, hogy a te Igéddel ajándékoztál meg bennünket. Segíts, hogy olvassuk, megértsük, és tudjuk, hogy hogyan alkalmazzuk megfelelően az életünkre. Add, hogy vágyjunk arra, hogy a Te Szavadban járjunk, és szólj rajta keresztül hozzánk minden egyes nap! Ámen.” (YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

5. hét / 4. nap – Teljesen odaszánva

A kétség veszélye

A kétséggel kapcsolatban lenni veszélyes dolog. Kétértelművé és ingataggá válhatunk. Amikor kételkedünk, hogy Isten igazságos és jóságos-e, akkor nem akarunk engedelmeskedni Neki és szolgálni Őt. A hívőknek a bibliai igazsághoz kell ragaszkodnia, ahhoz, amit Isten mond az Írásokban, hogy kicsoda Ő. A mi Istenünk mindig vezet bennünket, jó, megbízható és igazságos.

Milyen körülmény között küzdesz azzal, hogy Isten jóságát elhidd? Egy hívő ereje a bizonytalan időkben abból a bizalomból és hitből származik, hogy Isten a legfeljebbvaló és jóságos.

Mennyei Atyám, köszönöm az erődet és a dicsőségedet az életemben. Emlékeztess engem, hogy akármi és minden jó az életemben egyedül Tőled van. Segíts Rád figyelnem és nem a körülményeimre. Jézus nevében kérlek, Ámen.  (YouVersion)

Fordította: Moór Krisztina

6. nap / 5. nap – A bölcsesség gyümölcse: Olyan házat építeni, ami megáll…

„Bölcsesség által épül a ház, és az értelem erősíti meg azt. Tudás által telnek meg a kamrák mindenféle drága és értékes javakkal.” – Példabeszédek 24:3-4

Ma visszalapoztam a 2017-es naplóm legelső oldalára – arra az oldalra, ahová őszintén kiöntöttem az én összetört szívemet azon a napon, amikor elkezdtem az idei napló írását az Úrral. Frusztrált voltam.

Frusztrált a túl sok zaj, és a kevés nyugalom.

Frusztrált a túl sok dolog, és a kevés tartalom.

Frusztrált a túl sok csalás, és a kevés igazság.

Frusztrált a túl sok elterelés, és a kevés összpontosítás.

Frusztrált a túl sok átmeneti, és a kevés örökkévaló.

Frusztrált a túl sok belőlem, és a kevés Jézusból.

Persze, hogy olvastam Bibliát. De azt akartam, hogy ez az év más legyen. Tusakodásaim közben Isten valami többre hívott el.

Azt szerettem volna, hogy azok a vékony papírra írt szavak többet jelentsenek, mint kötelezettség. Többet akartam, mint a már jól ismert Igeversek sietős elismétlése. Szabályok helyett kapcsolatra vágytam, elfoglaltság helyett édes szövetségre. Átváltozást akartam, nem pedig csak plusz információkat. Készen álltam az új mélységekre, a változásra, a célokra. Mindennél jobban vágytam olyan bölcsességre, amely nem evilági.

Tudtam, hogy ehhez komoly vágyakozásra és elköteleződésre van szükség; hogy muszáj lesz átrendeznem a naptáramat, megváltoztatnom a látásomat, és kizárnom mindenféle zajt. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű, s hogy a magam erejéből sohasem sikerülne. Így hát a konyhámban, azon a kora januári reggelen a naplómba írva ezt kértem:

„Atyám, arra kérlek Téged, hogy a Te hatalmas erőd által fedd fel nekem a Te írott szavadat érthetően és igazán, hogy világosítsd meg előttem a Te természetfeletti útjaidat, amíg ezen a földön járok. A Te útjaid sokkal magasabbak az enyémeknél, és mégis arra vágyom, hogy ismerjelek, és hogy a Te teljességedben járjak itt és most. Az anyagi dolgok, az elismerés, vagy a világi célok helyett – amelyek mindig csalódást fognak okozni –, a Te bölcsességedre vágyom, Uram. Ahogyan ehhez a könyvhöz nyúlok, kérlek, Te adj nekem friss szemeket, és egy alázatos, nyitott szívet, hogy mindazt be tudjam fogadni, amit Te elkészítettél nekem. Uram, ISMERNI akarlak. Arra vágyom, hogy soha ne fáradjak meg a Te megismerésedben. Jézusom, kérlek, Te tüntess el előlem minden akadályt és zavaró elemet, és kérlek, Te nyisd fel a szemeimet, hogy észrevegyem mindazt, amit Te tartogatsz nekem a Te Igéden és bennem élő Szent Szellemeden keresztül. Teljes szívemmel arra vágyom, hogy meghitten, engedelmesen, és hűségesen járjak a Te utadon. Adj még többet! Adj még többet Jézusból!

„Bölcsesség által épül a ház, és az értelem erősíti meg azt. Tudás által telnek meg a kamrák mindenféle drága és értékes javakkal.”

Példabeszédek 24:3-4

Épülni: egy kidolgozott terv szerint fejlődni.

Megerősödni: megszilárdulni, növekedni és gyarapodni, kedvező helyzetbe kerülni.

Megtelni: annyit magunkba szívni, amennyit csak lehet.

Atyám, halld szavam, ne hagyj ellankadni, és teljesen tölts tele a Te bölcsességeddel, hogy Rólad beszéljek, Neked tündököljek, és Érted álljak ki…

Beszéljük meg: Mi az az EGY dolog, ami megragadott/bátorított/kihívásra ösztönzött/megváltoztatott TÉGED miközben együtt időztünk a Példabeszédek könyvénél? Alig várjuk, hogy a kommentekben veletek ünnepeljünk!

Az Ő lábainál,

Whitney

Fordította: Szabó Anna

Forrás: http://lovegodgreatly.com/building-house-stands/

6. hét / 4. nap – A bölcsesség gyümölcse

Olvasd el: “Inkább az én tanításomat válasszátok, ne pedig az ezüstöt! A tudományt válasszátok inkább, mint a színaranyat!  Mert jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél, és semmiféle gyönyörűség sem lehet ezzel egyenlő. Én, a bölcsesség együtt lakom az eszességgel, és megszereztem a megfontolás tudományát. Az ÚR félelme a gonosz gyűlölése.  A kevélységet és fölfuvalkodottságot, a gonoszság útját és az álnok szájat gyűlölöm. Enyém a tanács és az igazi bölcsesség, én vagyok az értelem, enyém az erő. Általam uralkodnak a királyok, és tesznek igazságot az uralkodók. Általam uralkodnak a fejedelmek és a nemesek meg a föld összes bírája. Szeretem az engem szeretőket, és akik szorgalmasan keresnek engem, azok megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, tartós vagyon és igazság. Gyümölcsöm jobb, mint az arany, drágább a színaranynál, és a jövedelmem többet ér a színezüstnél. Az igazság útján járok, az igazság ösvényének közepén,hogy az engem szeretőknek értékes örökséget adjak, és erszényeiket megtöltsem.” Példabeszédek 8:10-21

IMÁK: “Mert jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél, és semmiféle gyönyörűség sem lehet ezzel egyenlő.”(Példabeszédek 8:11)

Óriási érték birtokába juthatunk bölcsesség által. A bölcsesség többet ér minden gazdagságnál és mindennél, amit bárki kívánhatna magának, mert a bölcsesség tanulmányozása során megismerhetjük Isten perspektíváját az életről. Értelmet, ismeretet, Isten örökkévaló gazdagságát, tiszteletet és jóindulatot eredményez az, amikor Istent minden más fölé helyezzük.
Mennyire értékeled Isten bölcsességét? Az Isten bölcsességéről alkotott véleményünk abban mutatkozik meg igazán, hogy mennyire vagyunk hajlandóak engedelmességben járva követni azt.
Mennyei Atyám, köszönöm Neked a Te bölcsességedet. Segíts engem, hogy a Te Ígéd szerinti bölcsességet sokkal többre értékeljem a világi bölcsességnél. Alakíts ki bennem egy lelki világnézetet, hogy bölcsen éljem ezt az életet. Jézus nevében kérlek, Ámen. (You version)

Fordította: Vasadi Dubován Judith

6. hét / 3. nap – A bölcsesség gyümölcse: Egy életen át tartó bölcsesség kiépítése

„Csalárd a kedvesség és hiábavaló a szépség, de az Urat félő asszony dicséretet szerez magának!” (Példabeszédek 30:31)

Ahogy visszatekintek az életemre, azt veszem észre, hogy igazából nem gondolkoztam túl sokat azon, hogy anyuka legyek. Férjhez akartam menni, de gyermekekről nem igazán álmodtam. Erre mondhatjátok azt, hogy jövőképemből hiányzott a látás. A látás azt jelenti, hogy valaki keresztülnéz egy helyzeten, hogy azon túl érzékeljen, felfogjon valamit. Amikor azt mondjuk, hogy egy embernek van látása, akkor az azt jelenti, hogy megfelelő szemszögből nézi a világot, illetve azt, hogy képes megérteni azt, és a helyzetek különböző aspektusait. Ahogy különböző anyukákkal beszélek, rájövök, hogy legtöbbünk úgy lép az anyaságba, hogy életéből hiányzik ez a látás. A látás segítségével tudhattuk volna, hogy a gyerekek rengeteg befektetett energiát igényelnek, hogy minden házasságnak szüksége van Isten kegyelmére, hiszen olyan kapcsolatokról beszélünk, amelyeket két bűnös ember kötött, és azt is, hogy minden életnek óriási adag hitre, hosszútűrésre, és kegyelemre van szüksége.

A látás számomra azt jelenti, hogy az életet egy hosszú útnak látom. A Példabeszédek 31 egy csodálatos képet fest nekünk arról, hogy milyen látása lehet egy nőnek:

Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke fölülmúlja az igazgyöngyét.

Bízik benne férjének szíve, és vagyona nem fogy el.

Javát keresi, nem pedig a kárát élete minden napján.

Előteremti a gyapjút vagy a lent, és jókedvűen dolgozik keze.

Hasonló a kereskedők hajóihoz, jó messziről is elhozza az eledelt.

Fölkel még éjjel, enni ad háza népének, és szolgálóleányainak is a maguk részét.

Mező után néz, és megveszi, keze munkájával szőlőt ültet.

Derekát erővel övezi föl, és megerősíti karjait.

Látja, hogy hasznos a munkája, éjjel sem alszik el lámpása.

Kezét a fonókerékre teszi, és kezével az orsót fogja.

Tenyerét megnyitja a szegény előtt, és kezét nyújtja a szűkölködőnek.

Nem félti háza népét a hótól, mert egész háza népe meleg gyapjúba öltözött.

Szőnyegeket sző magának, patyolat és bíbor az öltözete.

Ismerik férjét a kapukban, mikor együtt ül a tartomány véneivel.

Gyolcsot sző és eladja, és övet is ad el a kereskedőnek.

Erő és ékesség a ruhája; vidáman néz a holnap elé.

Szája bölcsességre nyílik, és kedves tanítás van a nyelvén.

Vigyáz háza népe dolgaira, és nem eszi a lustaság kenyerét.

Fölkelnek a fiai, és boldognak mondják, férje is dicséri őt:

Sok leány végez derék munkát, de te felülmúlod mindnyájukat!

Csalárd a kedvesség és hiábavaló a szépség, de az Urat félő asszony dicséretet szerez magának!

Ismerjétek el keze munkájának gyümölcsét, és tettei dicsérjék őt a kapukban.

Példabeszédek 31:10-31

 

Ez Isten terve egy nő látását illetően! Az évek során egyre nagyobb elismerést érzek Clay, a férjem irányába. Nagyon sokban különbözünk; mindkettőnknek megvannak az erősségei és a gyengeségei, és tudom, hogy értékeli azt, amit Istennel járó nőként az otthonunkba hozhatok.

Amikor a gyermekeim kicsik voltak, néha bizonytalannak és bűnösnek éreztem magam. Amikor valaki beteg lett, vagy a gyerekek rendetlenséget csináltak, akkor úgy éreztem magam, mint egy áldozat – és az egésznek sosem akart vége szakadni. Gyakran azon kaptam magam, hogy túlreagálom a dolgokat, ahelyett, hogy felkötöttem volna a gatyámat, és elhatároztam volna, hogy jó hozzáállást és bizalmat gyakorlok. Vagy akár jóval a nehéz dolgok bekövetkezte előtt eldönthettem volna, hogyan fogok viselkedni.

Az igazság az, hogy habár néha abba a kísértésbe eshetsz, hogy áldozatnak érezd magad, Isten akkor is óriási erővel látott el téged, és tényleg sokkal többre vagy képes, mint azt gondolnád. Jézus imádkozik érted. A Szent Szellem betölt téged. Isten kegyelmében élhetsz. De ehhez Isten szavát kell tanulmányoznunk!

Az első zsoltárt akkor tanítottam meg a gyermekeimnek, amikor még nagyon kicsik voltak. Ez a család egyik kedvence, és számomra különösen kedves az első vers:

„Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe.” – Zsoltárok 1:1

Másszóval az az ember lesz boldog, aki nem bölcstelen emberektől kér tanácsot. Te milyen hangokra hallgatsz? Az Ige tovább folytatja, és azt mondja, hogy ne állj meg a bűn és gonoszság útján, és ne tűrd meg azokat, akik azon járnak. Ne fordítsd el a fejed csupán, és ne hunyd be a szemed, hogy aztán tovább tölthesd azokkal az idődet, akik Isten útjain kívül keresik az életet és a bölcsességet!

Az Ige arra is felhívja a figyelmet, hogy ne üljünk a csúfolódók székébe – vagyis azokéba, akik mindenkit megítélnek, és kritizálnak, akik cinikusak, másokat rágalmaznak, és állandóan epés megjegyzéseket tesznek. Ez a hozzáállás nem tetszik Istennek, és Ő arra figyelmeztet minket, hogy ha egy isteni látást kívánunk magunkévá tenni, akkor ezekkel az emberekkel sem kellene túl sok időt együtt töltenünk.

Ehelyett Krisztus fényében kellene járnunk. Kérhetjük Őt, hogy világosítsa meg az elménket, hogy példabeszédei, példázatai, és Krisztus tanításai által adjon nekünk bölcsességet. Hol találhat egy nő látást és önbizalmat? Hogyan járhat méltósággal – úgy, ahogy a Példabeszédek 31 leírja? Az ilyen nő Istennel jár, bízik az Ő életvezetésében, és elutasítja a világ hangjait.

Az éretlenségtől az erőig vezető út egy nagy kaland. Lassan olyan nővé válhatsz, aki építi a saját otthonát, aki hatással van másokra, aki megtanulja, hogyan adja tovább Isten igazságosságát.

Mi a te látásod? A körülményeid áldozata vagy talán? Vagy tisztában vagy vele, hogy Isten veled van, és segít túljutni azokon a dolgokon, melyek felmerültek az életedben, azért, hogy még türelmesebb, hűségesebb, és erősebb légy, és példakép válhasson belőled a gyerekeid előtt?

Szeretettel,

Sally Clarkson

 

Sally Clarkson egy népszerű konferencia-előadó, és a nők bajnoka mindenhol. 35 éve házas, 4 gyermek édesanyja, akik közül mind a legjobb barátjaként kezeli. Számos sikerkönyv és cikk szerzője; ezek többnyire a mentorálásról és a tanítványságról szólnak, valamint arról, hogyan éljünk tudatosan, illetve hogyan éljük meg az anyaságot és a szülőséget keresztényként.

Sally a Colorado állambeli Monumentben él, és szereti Jézust, a családját, a zenét, a teát, az olvasást, az utazást, a hosszú sétákat, és a kutyáját, Darcy-t.

Az a szenvedélye, hogy mentorálhasson és tanítványozhasson nőket, hogy azok azzá válhassanak, aminek Isten teremtette őket.

Sally-t a a SallyClarkson.com oldalon találhatjátok meg.

Fordította: Szabó Anna

Forrás: http://lovegodgreatly.com/building-life-long-perspective-wisdom/