Isten győzelmet ad nekünk

„De hálát adunk Istennek, hogy Urunk, Jézus Krisztus által győztesekké tesz bennünket!” – 1 Korinthus 15:57

Én nem azok közé az emberek közé tartozom, akik a könyv utolsó oldalát olvassák el először, és nem akarom, hogy elmondd nekem, hogyan fog végződni a történet. Ez a megközelítés jól beválik mesék és fikciók esetén, de keresztényként nagyon hálás vagyok, hogy Isten már előre elmondta a befejezést.

Vigyázat! Most lelövöm a poént: Isten győz.

Mire gondolsz, amikor azt a szót hallod, hogy GYŐZELEM?

Én rögtön az atlétikai versenyek győzteseire és katonai hódításokra gondolok. Néha Isten elrendelt győzelme ilyennek tűnik – lásd a mai Igeverseket a Józsué 8:12-22-ből, ahol az izráeliek a győzelem ígéretét kapták, amikor megpróbálják bevenni Aj városát és sikeresek voltak hódításukban.

Isten győzelme azonban más módokon is megmutatkozik életünkben – csöndesebben, kevésbé feltűnően és potenciálisan észrevétlenül.

 • A hívőben, aki gyűlölet helyett irgalmat mutat.
 • Az anyában, aki az életet választja meg nem született gyermekének.
 • A házasságban, mely harcol, hogy fenntartsa a fogadalmaikat.
 • Az akaratos ember személyében, aki visszatér Isten akaratához.

Jézusban győzelmünk van.

Ez nem jelenti, hogy minden versenyt meg fogunk nyerni, vagy hogy mindig sikeresek leszünk. És néha, ebben a testben, ez elkeserítő. Győzelem lett ígérve nekünk, nem igaz? Akkor mi a helyzet a munkával, ami nem jön össze vagy az egészségi állapottal, ami nem javul? Miért történnek rossz dolgok jó emberekkel? Miért tűnik úgy, hogy az életünk elvilágiasodott része átveszi az uralmat, és megpróbálja az oldalvonalra küldeni és elnémítani Jézust?

Ne felejtsük, hogy a mi nézőpontunk szűk. Isten az egyetlen, aki ismeri vagy látja az emberiségnek szánt tervet. Ne veszítsd el a hitet, hogy Isten a háttérben munkálkodik és ez végül a mi javunkra fog válni.

Van egy népszerű dicsőítő dal, ami bátorít, amikor úgy érzem, hogy a győzelem lassan érkezik. (Tökéletes itt megemlíteni, mialatt Józsué könyvét tanulmányozzuk, mert a Józsué 6-ra utal, ahol Isten arra utasítja Izráel népét, hogy kerüljék meg Jerikó falait mielőtt a falak leomlanak, hogy lehetővé tegye győzelmüket a város elfoglalásában).

„Vannak még itt falak,
Reméltem, leomlanak,
de Te sosem hagytál cserben!
 
Várva a változást,
tudva, hogy győztél már,
Uram, te sosem hagytál el!
 
Hisz megígérted,
nagy a Te hűséged, hűséged,
kezedben éltem, Te vagy erősségem,
Te sosem hagytál el!”
(Elevation Worship, 2017)

Az 1 Korinthus 15:57 azt mondja, “De hálát adunk Istennek, hogy Urunk, Jézus Krisztus által győztesekké tesz bennünket!”

Istené lesz a végső győzelem. A bűn felett. A halál felett. Sátán felett.

És várakozással tekintünk arra a dicsőséges napra.

Sara

Forrás: https://lovegodgreatly.com/god-give-us-victory/

Fordította: Gilicze Margit

A bejegyzésben említett dal magyarul meghallgatható itt.

Minden bűnnek van következménye

„…Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet — Urunkban, Krisztus Jézusban.” – Róma 6:23

Akár kis, akár nagy döntéseket kell meghoznunk, mindnek van következménye. Egyetlen apró, átgondolatlan döntés is tönkretehet egy családot, vagy épp menthet életet. Bár maga a döntés lehet, hogy apró, de a következmények óriásiak lehetnek. Ugyanez a helyzet a bűnnel is. A kis bűnnek éppúgy, mint a nagynak, olyan következményei lehetnek, amelyek sokáig éreztetik hatásukat, néha élethosszig, de akár az örökkévalóságba nyúlóan is.

A bűn következménye

Előszeretettel szoktuk a bűnt osztályozni kis és nagy bűnök szerint. Felejthető bűnöcskék, amelyek miatt mégcsak nem is szégyelljük magunkat, vagy kényes és veszélyes bűnök, amikről reméljük, hogy soha senki nem szerez tudomást.

Úgy gondoljuk, a kis bűnöknek a következményei is kisebbek. Ilyenek a féligazságok, a gonosz gondolatok, a cinikus megjegyzések. Lehet, hogy kis bűnnek tartjuk a dühös vezetést, a mások kritizálását, vagy ha mérgesek vagyunk egy gyerekre, mert nem is törődünk az ilyesmivel, azzal meg pláne, hogy minket vagy másokat hogyan fognak ezek érinteni. De ezek az „apró” kihágások is ugyanolyan bűnök, mint a nagyok, csak jóval kifinomultabbak.

Izráel népe számára nem volt olyan nagy ügy, ha megtartanak néhány holmit a hadizsákmányból. Milyen baj lehetne belőle? Az Istennel szembeni engedetlenség azonban igenis nagy ügy.

Minden bűn árt. Árt az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunknak. Minden bűn rombolja az örömünket, és veszélybe sodorja a lelki békénket.

De mégha nem is érezzük ezeket a hatásokat, az tény, hogy minden bűn, kicsik-nagyok egyaránt, lázadás Isten ellen, és annak a harcnak a jele, hogy ki legyen az életünk Ura.

Isten szent életre hívott el minket, hogy kövessük az Ő törvényét, gyönyörködjünk Igéjében, és mindent az Ő dicsőségére tegyünk. Emiatt viszont a bűn a szentséget, a tökéletességet, és magát Istent támadja. És mivel Isten szent és igazságos, egyszerűen nem tudja nem észrevenni a bűnt, mert ez nem lenne igazságos. A bűnért büntetés jár. (Róma 6:23). Két lehetőségünk van tehát. Vagy kifizetjük a bűneinkért járó büntetést, vagy valaki másnak kell elszenvednie helyettünk a büntetést.

A bűn feletti győztes

Bár a bűnnek vannak következményei, és Istennek mindenképpen büntetéssel kell sújtania a bűnt, hogy szent és igazságos maradjon, mégis utat készített ebből a zűrzavarból. Jézus Krisztus, Isten Fia eljött, hogy legyőzze a bűnt és a halált. Kereszthalálával önként magára vette annak a bűnnek a büntetését, amit mi követtünk el. Feltámadásával pedig legyőzte a halált, és örök életet hozott azoknak, akik hisznek Benne.

Ha Jézusra tekintünk, nemcsak megmenekülünk a lázadásunkért járó büntetéstől, hanem Ő magára veszi a bűnünket annak minden következményével együtt, és a javunkra fordítja.

És ha mindez nem lenne elég, a Jézusban való hit által mi is erőt kapunk, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek, és hátat fordítsunk a bűnnek.

Isten valóban mindent odaadott, amire a megváltáshoz és a szentséghez szükségünk van, nekünk mindössze bíznunk kell Benne, harcolnunk kell a bűnnel, és biztosak lehetünk benne, hogy idővel győzelem vár ránk.

Jézusra nézve,

Jen

Forrás: http://lovegodgreatly.com/all-sin-has-consequences/

Fordította: Greizer Zsófia

Győzelemből harcolva, nem pedig győzelemért

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” – Róma 8:31

Mielőtt a csata egyáltalán elkezdődött volna, Isten azt mondta Józsuénak, hogy kezébe adta Jerikót.

Tudom, hogy már nem igazán szeretünk csatákról és háborúkról beszélni. A gondolat, hogy mindenki együtt él békében, jól hangzik. A városon vagy az országútjainkon keresztülhaladva többen is ki fogunk szúrni egy-két lökhárítómatricát az „együtt-élés” szóval,  több vallás és kultusz szimbólumainak felhasználásával leírva.

Ez azonban sosem fog megtörténni.

Amíg Jézus visszatér és elhozza ítéletét a Földre, csaták és háborúk mindig  lesznek. Tehát, nem számít, hogy milyen békésnek szeretnénk látni az életünket, az igazság az, hogy az életünk – a Menny ezen oldalán – konfliktusokkal terhelt lesz.

Sokunk számára, már egy láthatatlan háború zajlik ellenünk. Küzd ellenünk és próbál minket távol tartani attól, hogy felismerjük kik vagyunk Krisztusban.

Az Efézus 6:12 emlékeztet minket:

„Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.”

Bár ez igaz, nem szabad elbátortalanodnunk vagy legyőzöttnek érezni magunkat. Jézus már megharcolta a végső csatát a kereszten és GYŐZÖTT! Krisztusnak köszönhetően ezeket a harcokat győztesként harcoljuk, nem pedig vesztesként.

Bárcsak több keresztény ismerné meg ezt az igazságot országunkban és az egész világon.

A Józsué 6:2-6 Igeversekben látjuk, hogy Isten néhány nagyon részletes parancsot ad Józsuénak.

Az első dolog ami feltűnik, hogy Isten harci taktikája nem olyan, mint a miénk. Isten lényegében azt mondja Józsuénak, hogy támadja meg Jerikót néhány menetelő férfival, trombitahordozó pappal, az Úr Szövetségládájával és végül, az utolsó napon, az összes ember kiabálásával.

És tudod mit? Józsué engedelmeskedik, mindegy milyen őrülten hangzik Isten háborús stratégiája.

Miért? Mert bízik Istenben. Tudja, hogy Isten meg fogja tenni azt, amit mond.

Amit Isten megígér, azt teljesíti.

Azokon az őrült katonai taktikákon keresztül Isten csodálatos ereje mutatkozik meg egy gonosz nemzet …és SAJÁT figyelő gyermekei számára.

Ha Józsué az akkoriban hagyományos harci bölcsességet használva jár sikerrel, Isten keze nem mutatkozott volna meg olyan egyértelműen a harci győzelemben, és nem ragyogott volna ugyanúgy.

A szokatlan harci taktikák ugyanannyira szóltak a gonosz nemzetnek, mint Isten népének.

Isten ma is ugyanezt teszi értünk Igéje által.

„Mit is lehetne még hozzátenni ezekhez? Mivel Isten velünk van, ki lehet ellenünk?!” Róma 8:31

Barátom, Isten veled van!

Talán a te „Jerikód” azért van az életedben, hogy megmutassa neked és a hitetlen világnak körülötted, hogy milyen hatalmas is Isten.

Légy „Józsué” és engedelmeskedj Isten szavának. Tedd azt, amit Ő mond és figyeld, hogyan rombolja le Isten „Jerikó” falait a saját szemeid előtt. Nincs olyan helyzet, nincs olyan fájdalom, nincs olyan nagy bűn, mellyel Isten ne tudna megbírkózni és nincs olyan probléma, mely túl nagy lenne számára.

„A város falai leomlanak” (Józsué 6:5) Isten ígérete volt és az Ő ígéretei sosem maradnak el (Józsué 21:45; 23:14). Isten emberei nem egyszerűen győzelemért, hanem győzelemből harcolnak, mert az Úr már megnyerte a harcot. Gondolkodj Isten ígéretein és engedelmeskedj annak, amit mond neked, s tiéd lesz a győzelem.” – Warren Wiersbe

Szeresd Nagyon Istent!

Angela

Forrás: http://lovegodgreatly.com/fighting-from-victory-not-for-victory/

Fordította: Gilicze Margit

Hogyan emlékezzünk

Ó Isten, hallottuk a történeteket.
    Szüleink elmondták,
    mi tettél őseinkkel a régi időkben.”
– Zsoltárok 44:1

Szívesen emlékezünk vissza azokra az eseményekre, amelyeket a szeretteinkkel éltünk át, és ezért nagy becsben is tartunk mindent, ami ezekkel kapcsolatos: fényképeket készítünk, naplót írunk, felvesszük videóra, mert nem akarjuk, hogy feledésbe merüljön bármi vagy bárki.  

Néhány éve a férjemmel imanaplót kezdtünk vezetni. Felírtuk a sokféle imakérésünket, majd dátummal együtt, amire valamilyen választ kaptunk. Ez a napló segít visszaemlékeznünk mindarra, amit Isten tett, mégha a válaszok nem is azok lettek, mint szerettük volna.

Izráel története is Isten hatalmas tettei közé tartozik. Csodás módon óvta meg népét és gondoskodott róla. Isten tudta, hogy népe elég feledékeny, ezért valami kézzelfoghatót akart adni nekik (a 12 követ), ami segít nekik visszaemlékezni Isten hűségére, hatalmára, gondoskodására. Ez nemcsak azoknak szólt, akik átélték mindezt, hanem Isten azt akarta, hogy tisztán emlékezzenek vissza Isten csodás tetteire, és tovább is tudják adni gyermekeiknek és unokáiknak.

Mindannyiunknak nehezünkre esik észben tartanunk, hogy mit tett értünk Isten, és ez a lelki emlékezetkiesés gyakran panaszkodásban mutatkozik meg. A panaszkodás olyan szívről árulkodik, amelyik elfelejtette, hogy Isten miből mentett ki és merre vezet.

Fontos, hogy emlékezzünk.

Emlékezzünk, hogy honnan jöttünk.

Amikor panaszkodunk, akkor ezzel azt fejezzük ki, hogy nincs ínyünkre, amit Isten az életünkre vagy az adott napunkra szánt. Azt mondjuk ezzel, hogy jobbat érdemlünk, ami viszont azt jelenti, hogy elfelejtettük, valójában mit is érdemelnénk. Bűneink miatt csak ítélet járna, de Isten lenyúlt értünk a mocsokba, és kihúzott. Jézus nemcsak a bűn hatalmából mentett ki, de Isten haragja elől is. De Isten nem áll meg itt. Napról napra munkálkodik az életünkben. Gyógyít, meglágyítja a szívünket, mindent összhangba hoz, hogy a javunkat munkálja. Mi viszont sajnos édeskeveset foglalkozunk vele, és megfeledkezünk róla.

Tudatosan kell odafigyelnünk, mi mindent tesz értünk Isten, és hogyan gondoskodik rólunk. Ennek egyik módja a naplóírás. Írjuk le, milyenek voltunk korábban, és hogy milyenek vagyunk most. Írjuk le, miben növekedtünk, milyen imameghallgatásaink voltak, még ha nem is arra számítottunk, amit Isten válaszolt. Írjuk le, hogyan vészeltük át a nehéz helyzeteket. Az évek múltával lesz mire visszatekintenünk, ami segít meglátnunk Isten gondoskodását, és ami olyan bizonyság lesz, amit megoszthatunk a gyermekeinkkel is.

Emlékezzünk, hogy merre tartunk.

Akár könnyű és nyugalmas életünk volt, akár nehéz és összevissza, tartsuk észben, merre vezet Isten. Az örökkévaló Királyság felé tartunk. És bár néha nehéz eligazodnunk ezen az úton, nehézségek és bizonytalanságok szegélyezhetik, abban biztosak lehetünk, hogy végül minden nehézség és szomorúság véget ér, és az örök életben igazi örömünk lesz, soha véget nem érő békességgel és megelégedéssel, elképzelhetetlenül jól fogjuk magunkat érezni, és végre helyreáll mindenkivel a kapcsolatunk, de legfőképp a Megváltónkkal.

Ezért is utal Pál a nehézségekre úgy, hogy „könnyen elviselhető szenvedés”. Hogy is mondhat ilyet? Mert távolabb lát, mint ami az itt és most. Naponta visszaemlékezik, hova vezeti Isten őt és a többi hívőt. Nekünk is tudatosan kell emlékeznünk, hogy „ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, örökké megmarad”. (2 Korinthus 4:17-18)

A naplóvezetés tehát nagyszerű segédeszköz lehet abban, hogy ne tévesszük szem elől, merre akar Isten vezetni. Mi vár ránk az örökkévalóságban? Hogyan ad reményt ez a tudás, és hogyan tűnhetnek a megpróbáltatásaink kicsit könnyebbnek ennek fényében?

Találjuk meg a módját, hogyan tudjuk észben tartani, mennyire szeret Isten, és miben nyilvánul meg ez a szeretet. Nagy megerősítést jelent majd a hitünkben!

Jézusra nézve:

Jen

Forrás: http://lovegodgreatly.com/learn-to-remember/

Fordította: Greizer Zsófia

A sikerhez vezető út

„Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal… ” – Józsué 1:8

Józsuénak elég nagy cipőbe kellett belelépnie Mózes halála után. Az Ígéret Földjére vezetni Izráel népét – ez épp elég nagy terhet jelentett ahhoz, hogy éjjel ne tudjon aludni. Bár a nép nem volt nagynak nevezhető a többi néphez képest, Józsué hirtelen abban a helyzetben találta magát, mely szerint felelős volt KÉT millió ember bevezetéséért egy ismeretlen területre.

Sokat tanulhatunk ebből az izgalmas és igaz történetből, amit Józsué könyvében olvasunk.

Lehet, hogy nem kell kétmillió embert vezetnünk, de sokszor találjuk magunkat olyan helyzetben, ahol tovább kell mennünk olyan földek és területek felé, ami azt kívánja tőlünk, hogy erősek és bátrak legyünk, olyankor, amikor mindent érzünk, csak épp ezt nem.

 • Talán elsőgyermekes anyuka lettél, és úgy érzed nem vagy elég képzett, hogy egy újszülöttet tarts a karjaidban.
 • Talán új lehetőséget kaptál egy csoport vezetésére a munkahelyeden és nem tudod, hol kezdjed.
 • Talán egyedülálló szülő vagy, akinek a családját az ismeretlen jövő felé kell vezetnie.
 • Talán borzalmas híreket kaptál, és azt sem tudod, hogyan lépj tovább.

Nagyon érdekesnek találom, hogy miután Isten tudatja Józsuéval Mózes halálát, az első dolog, amit mond neki, az alapvetően az, hogy „indulni kell”.

„Mózes az Örökkévaló szolgája volt, Józsué, Nún fia pedig Mózes segítője. Miután Mózes meghalt, az Örökkévaló megszólította Józsuét:„Mózes, az én szolgám meghalt. Ezért most te indulj el, kelj át a Jordánon, és vezesd át az egész népet arra a földre, amelyet Izráel népének adok!” (Józsué 1:1-2)

Isten a lényegre tér. „Mózes meghalt; Te leszel a helyettese… vedd a népet és induljatok.”

Akárcsak Józsué számára, Istennek mindannyiunk számára van küldetése és célja, Ő kész arra, hogy minket is indítson!

Sokan  – beleértve engem is – úgy vagyunk vele, hogy túl sok időt töltünk a hitetlenség és félelem pusztáján. Nem fogjuk Istent a szaván, nem hisszük el, hogy az Ő ígérete mindig velünk van.

Ott állunk lefagyva a szégyen, a megbánás, a meg nem bocsátás pusztájában és úgy tűnik, nem haladunk semmit sem előre, bármennyire is szeretnénk.

Amit nagyon SZERETEK a mai Igénkben az az, ahogy Isten folyamatosan emlékeztet erre:

1. Ő mindig velünk van

2. Dönthetünk úgy, hogy bátrak és erősek leszünk.

Tudom, hogy nehéz otthagyni a biztos jelent… még ha az rossz is, az új földért és az ismeretlenért. Őszintén megértem. Én is voltam ilyen helyzetben.

De muszáj.

Muszáj mögöttünk hagyni a régit és tárt karokkal üdvözölni az új területeket, új lehetőségeket… és az új földet, ahova Isten hív minket, hogy bejárjuk.

Muszáj a hitet választani a félelmeink ellenében, az engedelmességet a megszokással szemben.

Az új területek, új földek, új horizontok, melyek felé Isten hív bennünket azt jelentik, hogy az Ő útját kell választanunk a sajátunk helyett. Az Ő iránymutatását a sajátunk helyett. Bátorságot igényel az Istenbe vetett bizalom, és bátornak kell lennünk, amikor legszívesebben elbújnánk.

Ezekben a pillanatokban, amikor szívünk gyenge, félelmeink pedig növekedésnek indulnak a bensőnkben… ekkor kell emlékeznünk Isten ígéretére… Ő mindig velünk van.

MINDIG.

Akárhova küld Isten, sose felejtsd el, hogy vezetni is fog… ha hagyjuk.

Mit is csinált Józsué, amikor Isten vezetését akarta követni? Mi volt az ő sikerének titka, amikor két milliónál is több embert vezetett bátran az Ígéret Földjére?

Ezt a titkot Józsué könyvének 1. részében találjuk, a 8. versben.

„A törvény könyvét szüntelen tanulmányozd, igéit ismételd magadban, és gondolkodj azokon, hogy mindenben annak megfelelően járhass el. Ha így teszel, akkor minden utad sikeres lesz, és amibe belefogsz, felvirágzik.” (Józsué 1:8)

A titok ez: ismerni Isten szavát és annak megfelelően eljárni! Benne lenni az Igében, engedni, hogy megtöltse elménket, majd azt tenni, amit a Biblia mond, ez Józsué sikerének titka!

 • A bátorságot választani annak ellenére, amit a szemünkkel látunk.
 • A bátorságot választani akkor is, amikor kisebbségben vagyunk.
 • A szeretetet választani, ahogy Ő szeret minket.
 • A szolgálatot választani, ahogy Ő szolgált.
 • Azokat az értékeket választani, amit Ő is értéknek tart.
 • És engedni Isten Igéjét, hogy életünk minden területére hatással legyen. Engedni, hogy az Ő Szava vezessen minket.

Így néz ki az igazi siker Isten szemében.

Nos, itt az idő, hogy felkerekedjünk. Olyan gyülekezetnek kell lennünk, amilyennek Isten elhívott minket. Erősnek kell lennünk, bátornak, és hajlandónak kilépni a sötétbe. Végső soron világosság vagyunk, aminek az Úrért kell világítania. Nem azért vagyunk, hogy elrejtsenek minket egy kosár alá, hanem a „hegyre” kell mennünk a szomszédaink között, az iskolában, munkahelyünkön, az országunkban, és igen, még a gyülekezetünkben is.

A fény hordozóinak kell lennünk ebben a világban, amely sóvárogva akarja látni bennünk Jézust.

Olyan nőknek kell lennünk, akik elviszik Isten Igéjét a világ végére és az utcánkba is.

Józsuéhoz hasonlóan, ha bátran éljük az életünket és bátran megéljük Isten Igéjét az életünkben, engedve hogy az befolyásolja életünk minden területét, akkor megtaláljuk az igazi sikert, nem a világ szerintit.

Itt az idő, drága nővéreim, menjünk be arra az új területre, amit Isten előkészített számunkra. Tartsuk közel szívünkhöz Igét, elmélkedjünk rajta éjjel és nappal, nem engedve a társadalmi nyomásnak, hanem bátran tegyük meg mindazt, ami az Igében írva van.

Lépésről lépésre, Istentől vezetve… induljunk!

Szeressük Nagyon Istent!

Angela

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-secret-to-success/

Fordította: Pfaff Mária

Itt vagyunk

„Nos, itt vagyunk…”

Dave Garroway, az NBC Today show-jának eredeti házigazdája ezekkel a szavakkal nyitotta meg a műsort 1952. január 14-én, a hírműsor első adása során.

Akkoriban izgalommal vegyes várakozással beszéltek mindazokról a jó dolgokról, amelyek be fognak következni, ma azonban, ha a híreket olvasom vagy hallgatom, ugyanezek a szavak teljesen máshogy csengenek számomra.

Itt vagyunk. Polarizált, megosztott, erőszakos, tisztességtelen emberek. Istent félretettük az útból. Vezetőink gyakran híjával vannak a keresztény önfegyelemnek és érettségnek, a Biblia pedig nem más, csupán egy könyv a polcon, amit jogszabályok és kulturális normák alapjaként használunk néhanapján.

Itt vagyunk. A világ egy merő zűrzavar – ezt pontosan tudjuk. Ugyan más időket élünk, mint Mikeás, azonban a helyzet mégsem különbözik annyira attól, amit Mikeás ír le. Mikeás egész könyvét végigkíséri a feszültség, amely Isten közelgő, szent haragja és az azt ellensúlyozó, mindent megbocsátó kegyelem között feszül.

A mai Igeversek, melyek a Mikeás 7:18-19-ből származnak, Isten irgalmát ünneplik.

„Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátod néped bűneit, s elengeded örökséged maradékának vétkeit! Nem örökre haragszol ránk, mert az irgalmasságban gyönyörködsz. Ismét hozzánk fordulsz, és könyörülsz rajtunk. Bűneinket eltaposod, a tenger mélyére hajítod összes vétkünket.”

Mikeás szavait olyan dolgok fényében fogalmazta meg, mint a bizonytalanság, a nehézségek és a sok kérdőjel azt illetően, hogy mindez hogyan fog elsülni. Mikeás Istenről alkotott képe azonban helyes volt. Isten megtartotta az ősatyáknak tett ígéretét és (ismét) irgalmat tanúsított Izráellel szemben.

Igen, a világ egy merő zűrzavar, mi pedig makacs, bűnös emberek vagyunk. Azonban amiatt, aki Isten, tudhatjuk, hogy ő mindig hűséges marad, és végleg kigyógyít minket megtörtségünkből és engedetlenségünkből. A keresztnek ezen az oldalán a hívőket Jézus Krisztus vére fedezi be, bűneink pedig eltöröltettek.

A fent említett NBC hírolvasó mindig jellegzetes módon köszönt el a nézőktől. Nyitott tenyérrel feltartotta egyik kezét, és azt mondta: „Béke”.

Itt vagyunk, de a békesség vár ránk. Isten ebben a percben is értünk harcol, és végül az Ő békessége fog uralkodni.

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/here-we-are/

Az Úrra nézz

Érezted már úgy, hogy minden összeomlik körülötted? Akár beismerjük, akár nem, nem tudunk mindent és mindenkit irányítani az életünkben. Mit teszünk, ha a világ teljesen felfordul? Nézzük meg, hogyan reagált Mikeás, miután Izráel úgy döntött, nem hallgat az üzenetére.

Mikeás könyvének ezen részében sokkal bensőségesebben ismerhetjük meg a prófétát. Jövendöléseket mondott Izráel számára és most időt enged a személyes panaszra is. Ebből a hat versből láthatjuk a nemzet bűnét és hogy nem hajlandó afelé az igazság felé fordulni, amit Mikeás mutatott.

A próféta szívszaggatóan sír, kimutatva személyes gyászát, és a bűntudatát a kór miatt, ami a népre fog szabadulni. Helyzetét egy földműveséhez hasonlítja, aki szüretelni akar, de nincs egy gyümölcs sem. Miközben azon fáradozott, hogy a népet bűnbánatra vezesse, a munkája kárba ment. Mikeás ezután rámutat arra, hogy az országban nem maradt már olyan, aki hűségesen követné Istent.

A harmadik verstől kezdődően siratja a nép különböző vétkeit. A vezetők elfordultak mindenféle erkölcsi normától. A barátok közötti hűség elkopott. Még a családi kapcsolatok is megromlottak. Úgy tűnik, hogy a kötelék, ami egybetartotta a népet, Mikeás orra előtt szakadt darabokra.

És mégis, Mikeás reménnyel tekint előre. Látja és várja az Urat. Még akkor is, amikor körülötte minden széthullik, várja a Megmentő Istent. Vár, mert tudja, hogy Isten meghallgatja. 

Barátom, időnként úgy tűnik, hogy bár rengeteget dolgoztál, senki sem hall téged. Úgy érzed talán, hogy senki sem ért meg. De Isten hall téged és megérti a helyzetedet. Ő munkálkodik és véghezviszi, amit elkezdett. A próbák idején, mi, hívők, arra lettünk elhívva, hogy hűségesen álljunk és reménykedve nézzünk előre várakozva, hiszen tudjuk, hogy a Megmentő Istent meghallgat minket.

Milyen területen küzdesz jelenleg azért, hogy hűségesen tudj várakozni? Reményt ad az, ha a Megmentő Isten jellemére tekintesz? Hogyan?

Fordította: Szabó Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/look-to-the-lord/

Feddhetetlenségben járni

Bizony, izzó haraggal megbüntetem az összes engedetlen nemzetet is!” – Mikeás 5:15

Mikeás próféta valóban gonosz időkben élt. Izráel népe újra és újra vétkezett Isten ellen. Nem akartak aszerint élni, ahogy az Úr parancsolta nekik, hanem sokkal inkább azokhoz a népekhez hasonlóan, akik körülvették őket. Bálványokat imádtak és semmibe vették azokat a parancsolatokat, amelyeket Isten adott nekik. A bűnük megtorlást vont maga után, így mind Izráel, mind pedig Júda fogságba került.

A mára kijelölt Igeversek Jézus második eljöveteléről és ezeréves uralmáról szólnak. Ő majd eltipor minden bálványt, amelyet helyette imádtak. Mindent el fog pusztítani, amire helyette támaszkodtak.

Pontosan azt fogja tenni, amit az embereknek kellett volna megtenniük.

Keresztényekként arra vagyunk elhívva, hogy a világtól eltérő módon éljünk. Az a feladatunk, hogy ártatlanok és tiszták legyünk, és hogy e gonosz és romlott nemzedékben úgy ragyogjunk, mint csillagok a sötét éjszakában (Filippi 2:15). Az egyház alig várja, hogy Krisztus visszatérjen és magával vigye (1 Thesszalonika 4:13-18).

A kérdés pedig, amit ma felteszek magamnak a következő: én hogyan várok?

Mi, az egyház, arra vagyunk elhívva, hogy olyan igaz életet éljünk, amely elüt a világias élettől. Feddhetetlenségben kell járnunk. Ez azt jelenti, hogy az, amit az emberek nyilvánosan látnak belőled, megegyezik azzal, amilyen egymagadban vagy.

Az 50. zsoltárban egy romlott ember leírását láthatjuk. Ez akár lehetne az ellenőrző listánk, amelynek segítségével megfigyeljük, hogy hogyan élünk. Melyek azok a dolgok, amiket szeretek? Amelyekbe időt, pénzt és erőt fektetek? Mi számít fontosnak számomra? Milyen emberekkel töltöm az időmet és mit csinálunk? Hogyan beszélek? Hazudok, pletykálok, vagy esetleg rágalmazok másokat? Hogyan bánok a többi emberrel? Vajon Jézust látják bennem, vagy inkább meglepődnek azon, hogy keresztény vagyok?

Ha megválaszolom ezeket a kérdéseket, akkor azt is megtudhatom, hogy csillagként ragyogok-e a sötétségben, vagy a gyertyám fénye esetleg alig pislákol. Másnak kell lennem. A fényemnek ragyognia kell, akárhol is vagyok, egészen addig, amíg el nem hagyom ezt a világot.

„Bizony, eljön az Úr Napja, de úgy fog megérkezni, mint a tolvaj! Akkor az ég recsegve-ropogva eltűnik, az elemek elégnek a tűzben, a föld pedig megég mindazzal együtt, amit az emberek hoztak létre. Ha pedig mindezek így el fognak pusztulni, gondoljátok meg, hogy éljetek! Szánjátok oda magatokat Istennek szent és istenfélő életre! Várva várjátok, sőt, siettessétek Isten Napjának eljövetelét!” – 2 Péter 3:10-12

Ha tényleg hiszünk abban, hogy Jézus visszajön, akkor miért nem élünk olyan életet, amely megdicsőíti Istent? Miért van az, hogy a mi életünk egyáltalán nem tűnik ki azoknak az embereknek az életei közül, akikben nem él ott a Szent Szellem? A Jézus második eljövetelébe vetett hitünk meg kéne változtassa az életünket!

Drága barátnőm, ne feledd, hogy ezen a világon egy nap minden eltűnik majd. Mindazok a dolgok, amiket összegyűjtöttünk, a nagy házaink, a világi tulajdonunk – mindez semmivé foszlik. A mai napon, ahogy ezeken az igeverseken elmélkedsz, töltsd hasznosan a várakozás idejét és tedd a feddhetetlenségben járást az életet fontos részévé. Keresd a szentséget és az istenfélelmet a világi gazdagság helyett, amíg Jézus visszajön, és engedd, hogy a fényed csillagként ragyogjon.

Megelégedve az Ő szolgálatában,

Edurne

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/walking-in-integrity/

Egy csodás győzelem

Évekkel ezelőtt az egyik helyi könyvesboltban vettem egy regényt, ami egy háromrészes fantasztikus történet része volt. Nem tudtam, hogy tetszeni fog-e az elbeszélés, ezért csak a trilógia első részét vettem meg. Amikor hazaértem, leültem a kanapéra, töltöttem egy csésze teát és elvesztem a könyvben. A konfliktus vad volt és ötletem sem volt, hogy az összekuszálódott szálak hogyan vezetnek majd egy kedvező kimenethez.

Mire az utolsó oldalra értem, teljesen megvett magának a történet. A függővég miatt még többre vágytam – hiszen a történet egy része sosem lehet elég. Alig bírtam kivárni, hogy elolvashassam a másik két részt.

Mikeás 5. fejezetének izgalmas története erre a trilógiára emlékeztet. Mikeás egy epikus csatáról beszél, ahol az új uralkodó a homályból emelkedik fel. Ez a hős megmenti Izráel népét, akit ellenséges hadsereg szorongat. De ez csak a történet első része.

Ha csak az első részét olvasod el, elszalasztod a nagyobb történetet. A Megváltónk Betlehemben fog megszületni, hogy kimentsen minket a lelki ellenségünk markából. És, az idők végén még nagyobb győzelmet arat, amikor Krisztus visszatér, hogy örökké uralkodjon és eltörölje az ellenséget egyszer s mindenkorra.

Lehet, hogy most éppen nem vagy elégedett a történeted jelenlegi oldalával. Lehet, hogy éppen egy viharos konfliktus közepén vagy és aggódsz, hogy mi lesz ezután. Istenre bízhatod a történetedet. Ő egy lenyűgöző végkifejletet ígért.

Miközben arra várunk, hogy ez a hatalmas győzelem eljöjjön, Mikeás emlékeztet, hogy olvassunk és keressük Jézust. A történetünk még lezáratlan, de bízhatunk abban, hogy a Hősünk

 • eljön, hogy kormányozza és uralkodjon az egész világon (2. vers)
 • életünk minden része felett hatalma van, már a teremtés első, ősi napjai óta (2. vers)
 • bűnbánó gyermekei életét helyreállítja és nyugalmat ad nekik (3. vers)
 • védi, irányítja és ellátja a nyáját gyengéd törődésével (4. vers)
 • elhozza békéjét és szabadítását az övéinek (5-6. vers)

Sose felejtsd el – Jézus a történeted hőse. Ő eljött a Földre és testet öltött, hogy megmentsen téged és hamarosan visszatér  hozzád.

A történetnek még nincs vége. Isten még mindig írja a világ megváltásának történetét, ezért várakozással kell előre tekintenünk. A Történetírás Mestere fel fogja göngyölíteni életünk összekuszálódott szálait és elhozza életünk csodás újjáépítését.

A hitet megtartva,

Lyli

Lyli Dunbar szeret a férjével karaokezni a kocsiban, elmélyedni a Bibliatanulmányozásban a lányokkal, és egyszerre 12 könyvet olvasni.  Író, előadó, és mentor, akinek legégetőbb vágya, hogy megismerje Jézust, és megismertesse Őt másokkal.  Keresd meg őt a lylidunbar.com oldalom, ahol elegendő üzemanyagot találsz majd az erdőtűz intenzitású hithez. Lylit továbbá megtalálod Facebookon, Instagramon, Twitteren, Youtube-on és Pinteresten is.

Fordította: Szabó Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/an-epic-victory/

De mi az Örökkévalót, Istenünket követjük…

Mai olvasmányunk hihetetlen reménységgel szolgál azoknak, akik az ÖRÖKKÉVALÓ nevében járnak. Látjuk, ahogy Isten bemutatja a megígért jövőt az Ő népének. Ez az új királyság békés és bővölködő lesz – nem lesz több könny, fájdalom és halál. Nem lesz több háború, veszteség, vagy emberek és nemzetek közötti konfliktus. Isten uralkodik majd minden felett, népe pedig élvezi majd az Ő tökéletes terve és igazsága, az Ő kisugárzása és hatalmas nevének természete által nyújtott áldásokat.

Sokan úgy hiszik, hogy ez az időszak az utolsó időkben jön el; abban az ezer éven át tartó időszakban, amikor Isten uralkodik majd a földön és az emberek között lakik. Micsoda csodálatos gondolat! Az Ő népe közt majd számos kultúra, rassz és nemzet képviseli magát, gyönyörűséges és hatalmas bizonyságául annak az engedelmességnek, melyet a missziós parancs iránt tanúsítunk.

Ez a világbéke ideje lesz. Az ÖRÖKKÉVALÓ tanít majd minket az Ő útjaira és mi azokon fogunk járni.

Azonban ahhoz, hogy Isten nevében járjunk, ismernünk kell a nevét. Ahhoz pedig, hogy ismerjük a nevét nem elég tudnunk Istenről, hanem ismernünk kell Őt személyesen is közelről. Ne becsüld alá Isten nevének hatalmát! És akkor értjük meg az Ő lényének esszenciáját és az Ő személyét, ha az Ő Igéjén keresztül bensőséges kapcsolatot alakítunk ki Vele, azon a csatornán keresztül, amelyen keresztül Ő isteni hatalmával kijelentette magát.
Ha az egyetlen igaz Istenben hiszünk, akkor magabiztosan járhatunk az Ő útjain és bízhatunk Nevében.

Ennek az új világnak a békés ígérete egy olyan nagyszerű reménység, amelynek cselekvésre kell sarkallnia minket, bátorrá téve bennünket – még akkor is, ha ez áldozatokkal jár. A végén Isten mindent megújít, megvált és a helyére tesz. Ez a tudat minden átmeneti szenvedésünket az örökkévalóság fényében tünteti fel. Hajlandó vagy belevetni magad Isten Igéjébe, hogy minél bizalmasabban ismerd meg Őt? Te vajon mélyebbre ásol, még akkor is, ha más szolgálók, gyülekezetek és a testvérek csak a szentség felszínét kapargatják? Minden más „isten”, amelyet a szívünk trónjára helyezünk csalódást okoz majd – a kapcsolataink, a családunk, a biztonságunk, vagy annak érzete, a sikerünk… De az az Isten, aki feltámasztotta Jézust a halálból sosem hagy el minket, nem hagy cserben, és nem okoz csalódást.

Nővéreim, ahogyan azt Mikeás olyan szépen megfogalmazta, az Úr, a mi Istenünk örökkévaló Isten. Ezt jól tudjátok. Ezt az igazságot a szívetek mélyére rejtettétek. És most mit fogtok ezzel cselekedni?

Drága Istenem,

Több vagy, mint egyszerűen hűséges. Köszönöm, hogy mindent helyrehozol, és hogy szeretettel lehetővé teszed gyermekeid számára, hogy békében és gazdagságban éljenek. Nem érdemeljük meg, mégis hálásak vagyunk azért, hogy Jézus Krisztus szent Szelleme által bennünk élsz. Jóságos és szerető Atya vagy. Segíts, hogy bízni tudjunk az ígéreteidben, tudva azt, hogy igazságban uralkodsz majd. Tarts távol minket a haszontalan bálványoktól, melyek csak pillanatnyi elégedettséget és örömöt okoznak. És emlékeztess minket minden egyes nap a Te örökkévaló nevedre. Szeretünk. Ámen.

Alisha

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/we-will-walk/