Fontold meg szavaid

Olyan időket élünk, amikor a gondolatainkat és a véleményünket egy pillanat alatt megoszthatjuk az egész világgal, úgy, hogy nem, vagy csak egy kicsit vagyunk miatta felelősségre vonhatók. Könnyű elfelejteni, hogy el kell számolnunk minden üres szavunkkal, amit valaha is kimondtunk.

„Figyelmeztetlek benneteket, hogy az ítélet napján minden meggondolatlanul kimondott kártékony szavatokról számot kell majd adnotok! A saját szavaitok alapján fognak felmenteni vagy elítélni benneteket” – Máté 12:36-37

Ha arra gondolok, amit a János 1:1 állít, miszerint Jézus az Ige, akkor elítélem magam minden alkalomért, amikor ítélkező, elhamarkodott és felelőtlen szavakat használtam.

Sok időt töltünk azzal, hogy vívódunk, mit kellene mondani, milyen hangsúllyal és mikor. Isten Szava azt tanítja, hogy nem csak az fontos, hogy mit mondunk és hogyan. Az is legalább akkora jelentőséggel bír, hogy miről döntünk úgy, nem mondjuk ki.

„Ne tégy elhamarkodottan ígéretet Istennek! Ne tégy meggondolatlanul fogadalmat! Gondold meg jól, kihez beszélsz, mert ő az égben lakik, te pedig a földön, hát ne fogadj meg olyat, amit nem tudsz teljesíteni!” – Prédikátor 5:2

Bűnös vagyok abban, hogy „problémamegoldó” akarok lenni. Gyakran megkísért, hogy mint egy szép masnival átkötött csomagot, kínáljam fel az egyszerű megoldást bonyolult problémákra. Sajnos, ez többször vezetett már ahhoz, hogy a nagy sietségben nemtörődöm kijelentéseket tettem, anélkül, hogy átgondoltam volna, milyen fogadtatásra számíthatok.

Önmagukban ezek a kijelentések ártatlannak és jószándékúnak tűnhetnek:

 • ‘Isten nem tesz rád többet annál, mint amit el tudnál hordozni.’
 • ‘Isten mindig okkal cselekszik.’
 • ‘Isten mindent urama alatt tart.’

De egy asszonynak, akinél éppen most diagnosztizáltak rosszindulatú daganatot…

 • egy asszonynak, aki férje vagy gyermeke temetésének részleteit intézi…
 • egy asszonynak, aki harmadszorra is elvetélt…
 • egy asszonynak, akit szexuális bántalmazás ért…

…ezek a jószándékú szavak összetörhetik és megtörhetik a szívét.

„Aki meggondolatlanul fecseg, mintha tőrével döfködne, a bölcs beszéde pedig meggyógyít.” – Példabeszédek 12:18

Isten céllal szól az életünkbe. Nem vesztegeti a szavakat, nem beszél ok nélkül. Az Írás minden szavának jelentősége és ereje van. Sose becsüljük alá szavaink erejét, mert akkor nem életadók, hanem pusztítók lehetnek.

Isten a Vigasztalónk, bennünket pedig a képére teremtett, így természettől adódóan erős kényszerünk van megvigasztalni másokat. Sokunknak a vigasztaláshoz hozzátartoznak a bátorító szavak is.

Azonban egy tragédia vagy elviselhetetlen fájdalom közepette a Szent Szellem által indított cselekedeteink beszédesebbek lehetnek a szavainknál.

Jézus a szavait arra használta, hogy az embereknek életet és reményt adjon. Ha nem lehetett mit mondani, Jézus hallgatott. Együtt sírt a gyászolókkal, ételt adott az éhezőknek, egy asztalhoz ült azokkal, akiket lenéztek és üldöztek és meggyógyította a megtörteket.

Követnünk kell Jézus példáját! Életet adhatunk a csönddel, egy öleléssel, egy halló füllel, egy segítő kézzel vagy egyszerűen a jelenlétünkkel.

„Az igazságos megválogatja szavait, de az istentelenek szájából árad a gonoszság.” – Példabeszédek 15:28

Gyakran kérjük a Szent Szellemtől, hogy irányítsa a szavainkat, de azt is kérnünk kell, hogy irányítsa a hallgatásunkat. Az elmúlt néhány hónapban elkezdtem a Zsoltárok 141:3 szavaival imádkozni: „Örökkévaló, segíts, hogy ura legyek szavaimnak, és meg tudjam fékezni nyelvemet!” És a Szent Szellem válaszolt, érettebbé tett, hogy jobban tudjak aktívan hallgatni. És ennek jelentős hatása lett a kapcsolataimra nézve. Csendességem Istentől kapott ajándék. Áldjon meg Isten mindnyájunkat, akik keressük, miként dicsőíthetjük Őt a szavainkkal és a hallgatásunkkal.

Hogyan imádkozhatunk érted, amint kéred a  Szent Szellemtől, hogy segítsen visszaszorítani az üres szavaid számát?

Béke és kegyelem veletek,

Terria az amerikai SZNI bátorító és közösségi média csoportjaiban szolgál. Férjével együtt Virginia államban élnek, és két egyetemista lány büszke szülei. Élete célja, hogy az ezredfordulón született nők szívében felélessze a vágyat, hogy megragadják Isten igazságát, és ragaszkodjanak is hozzá. Leggyakrabban zsúfolt kórházakban bukkan fel, ahol meghallgatja a betegek történeteit, és ő is elmondja nekik, mit végzett Isten az ő életében. Ugyan néha elég összevisszának tűnik az élete, Terria mégis látja Isten erejét és szeretetét, amivel körülveszi őket

Fordította: Szabó Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/let-your-words-be-few/

Amit Isten mond nekünk

Egy átlagembernek napi 12.000-17.000 gondolat fordul meg a fejében, és a pszichológusok becslései alapján ezeknek nagyjából a 70%-a negatív gondolat.

A sötét gondolatok rossz vágányra terelhetnek. Néha úgy érzem, mintha egy gazdátlan vonaton ülnék, amelyet negatív szavak terhe szippant a mélybe. Teljesen kimerülök, mert mindig mindent ezerszer átrágok.

  Semmit sem tudok jól csinálni. 

            Nem vagyok sem csinos, de még csak rokonszenves sem.

            Ha tudnák, milyen is vagyok valójában, senki sem szeretne.

            Soha nem leszek elég jó.

És a legrosszabb az egészben az, hogy Isten elől nem tudom elrejteni ezeket a borzalmas gondolatokat. Az összes gondolatot hallja, ami a fejemben cikázik. Tetőtől talpig ismer, és néha elgondolkozom azon, miért visel el mégis. Sebzett lelkem mélyéről csak úgy ömlenek a szégyen szavai, és legszívesebben bedugaszolnám a számat.

Nagyon hálás vagyok, amiért Isten gondolatai annyival magasabbak az én gondolataimnál, és az Ő útjai az én utaimnál. (Ézsaiás 55:8-9). Ő a hatalmas Isten, aki csak egy szót szól, és összehívja a világot a napkeltétől napnyugtáig. (Zsoltár 50:1) Az Ő hangja minden másénál erősebb, és békességet ad az Ő gyermekeinek.

A béke Istene békére és csendre int.

Az Úr Igéje hatalmasabb, mint az ellenség hazugságai. Az Ő szava hangosabb, mint a bizonytalanságom. Az Ő szava mindig igaz, és megóvja azokat, akik Istenben keresnek menedéket. (Zsoltár 18:30)

Szükségem van arra, hogy Isten Igéje megújítsa a gondolkodásomat, és Lélekkel átitatott szókinccsel ajándékozzon meg. Ahogy engedem, hogy az Úr Igéje átmosson, minden aggodalmam és kétségem imádattá válik.

Elszabadultak a szavaid? Ugorj le az őrült vonatról, drága barátnőm. Igazítsd a szabálytalan szavaidat és gondolataidat az Igazsághoz.

Csendesítsd le a szívedet, és fogadd el Isten kegyelmét. Drága Atyád izzó szeretettel szeret, és állandóan életet akar adni. Hallgasd csak, mit súg:

Feltétlen, állandó és hűséges szeretettel szeretlek. Rejtőzz el szárnyam alá mások szavai elől. (Zsoltár 36:7-10)

Csodás módon teremtettelek. Egyetlen szavammal mesterművé alkottalak. (Zsoltár 139:14Efézus 2:10) 

Drágának tartalak. Mindig szeretni foglak, és harcolok érted. (Ézsaiás 43:4)

Nagy terveim vannak veled. Nagyszerű, reményteli jövő elé nézel. (Jeremiás 29:11)

Értékes vagy. Minden apró porcikádat meg tudom nevezni. (Lukács 12:6-7)

Az enyém vagy, gyermekem. Az én nevemet viseled. (Róma 8:16)

Fontos vagy, drága barátnőm. Fontos vagy, mert a Megváltó hangja erősebb, mint a halálé, és megmentett. Jézus ma is meg tud szabadítani egy Szavával abból a helyzetből, amelyben éppen benne vagy. A megváltás szava, amely nem inog meg soha, örökké megtart.

A hitet megtartva,

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/what-god-says-to-us/

Minden szavad számít

A szavaid számítanak. A szavak – akár mások, akár magad felé irányulnak – mind számítanak.

Ha egy kicsit is hasonlítasz rám, akkor te is saját magad számára tartogatod a legkeményebb szavakat. Nagyon is jól ismered azokat a méreggel teli szavakat, amelyeket senki sem hallhat, egyedül te. A gondolataid titkos, mindenkitől elzárt kamrájában újra és újra előbukkannak. Úgy véled, senki sem hallja őket, és hogy nem számítanak. Ezek csak a te „gondolataid”, milyen kárt is okozhatnának? Mégis, ahogy az idő múlik, megtörténik a baj, és az egykor láthatatlan seb felszínre kerül: az önbizalmunk roncsolódik. A szorongásod egyre erősödik és a legjobb helyett megalkuszol valami sokkal rosszabbal.

Figyelj csak rám! Abba kell hagynunk önmagunk szidását. Légy kedves magaddal. Kezdd azzal, hogy foglyul ejted a gondolataidat (2 Korinthus 10:5), és ha valamit nem mondanál a legjobb barátodnak, akkor, könyörgöm, ne mondd magadnak se!

A Máté 22:39-ben Jézus azt parancsolja, hogy úgy szeressük embertársainkat, mint magunkat. Idézd csak fel azokat a szavakat, amelyekkel magadat illetted az elmúlt hét során? Milyenek voltak? Szeretőek? Kegyelemmel teljesek és bátorítóak? Vagy sokkal inkább vádlást, gúnyt és szégyent közvetítettek? Ha úgy kell szeretnünk az embertársainkat, mint magunkat, akkor először magunkat kell szeretnünk. Megtanulni bátorító szavakat szólni és megállítani önmagunk becsmérlését egy jó kezdet.

Ha Jézus nem beszélne hozzád így, akkor te miért teszed? Légy kedves magaddal! Ne csak arra figyelj, hogy életetadó módon beszélj a barátaiddal, munkatársaiddal, családoddal és szomszédaiddal, hanem arra is, hogy magadhoz így szólj.

Egyezzünk meg, rendben? Nekem fejlődnöm kéne az életem ezen területén, és úgy érzem, talán nem vagyok egyedül. Akarsz csatlakozni? Abbéli igyekezetemben, hogy barátként beszélek magamhoz, a következőket teszem:

 1. Minden napot egy hálaimával kezdek azért, amilyennek Isten teremtett.
 2. Megtanulom a 2 Korinthus 10:5-öt és átültetem a gyakorlatba. Szándékosan gátat szabok a negatív gondolatoknak és pozitívakkal helyettesítem őket.
 3. Megkeresem az egyik megbízható barátomat és megkérem, hogy imádkozzon az életem ezen területéért. Úgy vélem, ha megnyílunk és megosztjuk egymással a küzdelmeinket az talán csillapítja a kritikus szavak ütéseinek erejét.
 4. Arra az igazságra koncentrálok, hogy Isten szeret engem, mindig velem van és terve van az életemre. Nem követhetek el olyan dolgot, ami miatt Isten jobban vagy kevésbé szeretne, mint ahogyan most szeret.

És te, kedves barátom? Akarsz csatlakozni?

Beszéljük meg! Esetleg még mit tudnál hozzáadni a listához?

Szeressétek Nagyon Istent,

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/your-words-all-matter/ 

Kimondott szavaink: Egy, az Efézus 4:29-32 által inspirált ima

„Többé ne káromkodjatok, és romlott beszéd ne hagyja el a szátokat! Csak olyat mondjatok, ami a javát szolgálja annak, aki hallja! Legyen a beszédetek kedves és építő!” – Efézus 4:29

Uram, Te azt mondtad, hogy „aki sokat beszél, sokat is vétkezik” (Példabeszédek 10:19). Sokat beszéltem ma – szavaim között akadtak harsányak és rombolóak is – és ezeket már nem tudom visszaszívni. Túlcsordult a szívem és azelőtt kimondtam őket, hogy mérlegeltem volna a súlyukat vagy azt, milyen hatással lehetnek másokra. Kimondtam őket és ezzel egy szempillantás alatt leromboltam a bizalmat, ami olyan sok jóság, idő és odafigyelés által épült. Ó, Atyám, bocsáss meg, hogy gyors vagyok a beszédre, de lassú a hallgatásra (Jakab 1:19). Könyörgök, segíts a Te erőddel visszafogni a nyelvemet mindaddig, amíg kedvesen nem tudok válaszolni. Amikor jönnek a szavak, segíts, hogy ne törjék össze a hallgató lelkét, hanem hadd szóljanak életet és szelídséget, mely Benned található. (Példabeszédek 15:4).

„Csak olyat mondjatok, ami a javát szolgálja annak, aki hallja!” Legyen a beszédetek kedves és építő! Ne szomorítsátok meg Isten Szent Szellemét, aki által meg vagytok jelölve arra az időre, amikor elnyeritek a teljes megváltást!”

Jézus, eljöttél és odaadtad önmagadat, ezáltal olyan kegyelemmel ajándékoztál meg, amit nem érdemlek meg. Megvédhetted volna magad, de mégis csendben maradtál (Máté 26:63); volt, hogy bántalmaztak és megsebesítettek, de Te szó nélkül tűrted (Ézsaiás 53:7). Segíts, hogy ne késlekedjek követni a te szolgáló-vezető, kegyelemmel teljes utadat akkor is, ha beszélek, mert Te ellenállsz a büszkének, de kegyelmet adsz az alázatosnak (Jakab 4:6). Ó Istenem, annyira sajnálom, összeszorul a szívem, ha arra gondolok, szavaim elszomorítják Szent Szellemedet. „Teremts bennem tiszta szívet, Istenem! Újítsd meg, erősítsd meg szellememet! (Zsoltárok 51:10).

„Tisztítsátok ki magatokból a keserűséget, haragot, indulatosságot és mindenféle egyéb gonoszságot. Soha ne kiabáljatok mérgesen a másikra, ne kívánjatok rosszat senkinek, ne átkozódjatok! Ellenkezőleg, legyetek mindig kedvesek és együttérzők!”

Istenem, túl régóta kapaszkodok a keserűségembe. Nem akarom, hogy a harag vagy a neheztelés gyökeret eresszen a szívemben és kiszorítsák a bennem termő lelki gyümölcsöket. „Vizsgálj meg, Istenem, világítsd át szívem! Próbálj meg, és vizsgáld meg gondolataimat! Nézd meg, van-e bennem gonosz szándék! Vezess engem az örök élet ösvényén!” (Zsoltárok 139:23-24). Harag helyett hadd töltsön el a szeretet. A kétségbeesést váltsa fel az öröm. Konfliktus helyett legyen béke. Frusztráció helyett türelem. Gyűlölködés helyett kedvesség. Gonosz helyett legyen jóság. Csalás helyett hűség. Kíméletlenség helyett szelídség. A káosz helyett önuralom (Galata 5:22-23).  Önnön magam helyett legyen több Belőled.

„Ellenkezőleg, legyetek mindig kedvesek és együtt érzők! Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.”

Atyám, köszönöm, hogy megbocsátasz nekem és a magad képére formálsz! Ebben a hideg, megbocsátásra képtelen világban, tartsd a szívem nyitottan a Te dolgaid iránt. A Szent Szellem ereje által engedd, hogy a szám bölcsen szóljon, hogy kedvességre és szeretetre tanítson (Példabeszédek 31:26). Irántunk tanúsított türelmed és  szereteted megdöbbentő, Jézus. A Te jóságod vezet a bűnbánathoz (Róma 2:4). Hadd hozzák el szavaim a Te szeretetedet, reményedet, gyógyításodat és békédet azoknak, akikkel ma beszélek.

Az Ő lábainál,

Fordította: Szabó Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-words-we-speak-a-prayer-inspired-by-ephesians-429-32/

Beszélgessünk: Fontos, milyenek a szavaink. Ha ma elimádkoztad a fenti imát, írj egy „áment” hozzászólásként. Vigyük ezt az imát együtt az Úrhoz.

Ügyelsz a nyelvedre?

Mindannyian küszködünk a beszédünkkel. Lehet, hogy nem káromkodunk, talán bántó szavakat sem használunk, de ettől még küszködünk a szavainkkal. A panaszkodás, a pletyka, a rágalmazás, a hirtelen harag, az önsajnálat, vagy a bosszúság mind példa arra, hogy hogyan élünk vissza azzal a nyelvvel, amit Istentől kaptunk.

Gondoljunk csak bele, mi a célja a nyelvünknek vagy az Istentől kapott képességünknek a beszédre. A szóhasználatunk célja, hogy Istent dicsőítsük azáltal, hogy úgy mondjuk az igazságot, hogy azzal mások javát szolgáljuk. Nem dicsőítjük Istent, ha panaszkodunk, káromkodunk, vagy beszólunk másoknak.

Ráadásul ha egyszer áldunk a nyelvünkkel, máskor pedig átkozódunk, abból kiderül, mennyire álszentek vagyunk. Azt hangoztatjuk, hogy szeressük a felebarátunkat, legyünk kedvesek a körülöttünk élőkkel, a következő pillanatban pedig mérget köpködünk és fájdalmat okozunk a saját családunknak. Elmondhatjuk, hogy Isten mindenek felett Úr, de amikor a hétköznapi dolgaink nem a terv szerint haladnak, akkor kibukik belőlünk, hogy szerintünk igazából a mi terveink sokkal jobbak, mint Istenéi.

Ha a szavaink mögé nézünk, rájövünk, hogy nem is feltétlenül magukkal a szavakkal van a gond, hanem a szívünkkel. A Lukács 6:45-ben azt olvassuk,
hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A szavaink felfedik, mi is lakik a szívünkben. Kálvin János szerint „a nyelv azért létezik, hogy felfedje a szívünket”. Abból, ahogyan beszélünk, kiderül, hogy saját magunk körül vagy Krisztus körül forognak a gondolataink. Kiderül, mit tartunk becsesnek, mitől félünk, és hogy mi irányít bennünket. A nyelvünk elárulja, mit imádunk, milyen az értékrendünk, mit gyűlölünk és mit szeretünk. Mit árul el rólunk a beszédünk és a beszédstílusunk?

„A lélek egészségének legjobb vizsgálati módszere az, ha megnézzük, mi van a nyelvén!” – C.H. Spurgeon

A nyelvünk elítél, de Krisztus megtart. Csak Jézus tud megmenteni a szív romlottságától, aminek ékes bizonyítéka, hogy mi minden jön ki a szánkon. Csak Jézus tudja megváltoztatni a szívünket. Ez a változás pedig segít, hogy bölcsek legyünk és önuralmat gyakoroljunk, hogy a szavaink is Istent dicsőítsék és másokat építsenek. 

„Mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az élet forrása!” – Példabeszédek 4:23

Jézusra nézve,

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/do-you-watch-your-mouth/

Szívünk túlcsordulása

Négy és fél évtized időtávlatából évszakok, helyek és emberek érkeznek és távoznak az életemből, gyönyörűen bővítve és változatossá téve közösségemet az elmúlt évek alatt. Gyermek vagyok, testvér, barát, feleség, édesanya, önkéntes, munkavállaló és még néhány ezek mellett. Különböző emberekhez különbözőképpen kapcsolódom, kapcsolatunktól függően. Néhány kapcsolat csak rövid ideig tart, mások pedig sokkal mélyebben meggyökereznek a menet közben rájuk fordított idő, tapasztalat és néhány különleges szívbéli kapcsolat miatt.

Megálltál-e valaha arra gondolva, hogy napi szinten milyen hihetetlenül sok emberrel vagy kapcsolatban?

Csupán a mai napomat végiggondolva, szemkontaktusban leszek és beszélni fogok a férjemmel, négy gyermekünkkel, a barátaikkal, munkatársaimmal a munkahelyemen és a szolgálatomban, közvetlen szomszédommal, egy tucat nemzetközi vezetővel, a kasszással, az iskolatitkárral és a szálloda recepciósaival. Lesznek még egyéb nem tervezett interakciók is – olyanok, amelyek tesztelni fogják a türelmemet, mások pedig áldássá válnak számomra olykor a legváratlanabb módon. Isten mindegyikről tud, merem mondani, hogy így vagy úgy, Ő maga helyezte őket az utamba.

Kit helyezett a te utadba és ők milyen szavakat fognak hallani?

„A jó ember jó dolgokat gyűjt össze a szívében, és azokból hozza elő mindazt a jót, amit mond és tesz. A gonosz ember szívében azonban gonosz dolgok vannak, és azokból hozza elő mindazt a gonoszságot, amit mond és tesz. Mert a száj azt mondja ki, ami a szívet megtölti.” – Lukács 6:45

Mi van ma bőségesen a szívedben? AZ fog irányítani mindent, amit teszel és amit mondasz.

Néhányunknak ez félelmetesen hangzik.

Keserűség, harag, türelmetlenség, viszály, önzés – néhány nyilvánvaló dolog, ami túlcsordul belőlünk, amikor szívünk tele van gonoszsággal és hamissággal. De mi lenne, ha mélyebben néznénk a szívünkbe és felszínre jönne az egészségtelen énkép, bizonytalanság, aggodalom, mély sérelem vagy trauma?

Akármilyen keményen is próbáljuk felvenni a bátor és az „addig csinálom, amíg sikerül” arcot, szívünk gyakorlatilag mindent felszínre hoz. Előbb vagy utóbb, a rondaság túlcsordul – leggyakrabban azokra az emberekre ömlik, akiket legjobban szeretünk. Ahogy a gyerekeinknek sem mondhatjuk „ne mondd ezt” vagy „hagyd ezt abba” anélkül, hogy ne foglalkoznánk a szívükkel, nekünk magunknak is akarnunk kell mélyen magunkba nézni, megvizsgálni szívünket és felfedezni, hogy mi van valójában ott belül, és majd csak azután megtenni azt a bátor lépést, hogy meghívjuk Jézust azokra az összetört helyekre, hogy bocsásson meg, mondja meg nekünk az igazságot, gyógyítson meg, és formáljon át belülről kifelé.

Megalázó és kemény munka? Abszolút!

Megtörténik egyik napról a másikra? Aligha!

De ennek a kemény és szent munkának, a magunkba nézésünknek, mély és tartós hatása lesz a túlcsordulásunkra. Mi a legfőbb cél? Mások számára megmutatni, hogy nézzenek fel Istenre, az erő és a reménység forrására. Olvassuk tovább Lukács 6. részét: amikor elöntenek a hullámok, egy mélyen megásott, jól megépített, stabil alap Krisztusban rendíthetetlen. A sziklára épített ház állni fog… és az Ő ereje által szabadon túlcsordulhat bennünk a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség és az önuralom (Galata 5:22-23).

Ha mások le tudnák hámozni a rétegeket és őszintén a szívünkbe nézhetnének, vajon mit látnának ott?

Ó, Jézus, szeretném, hogy életed, szereteted, békességed, a Te utad – a Te szavaid – uralkodnának a szívemben, megváltoztatnának és aztán túlcsordulnának belőlem.

Az Ő lábainál,

A képhez tartozó alt jellemző üres; image.png a fájlnév

Fordította: Pfaff Mária

Forrás: https://lovegodgreatly.com/from-the-overflow-of-our-heart/

Isten Szavának hatalma

Isten Szava hatalommal bír! Tudjuk ezt az igazságot, ugye? De megértjük-e igazán mekkora ez a hatalom? Úgy gondolom, ha megértenénk ezt az igazságot, jobban értékelnénk az Ő Igéjében eltöltött időt, és többet forgatnánk a szívünkben. Úgy értem, ha időt szánunk arra, hogy megálljunk, és elmélkedjünk Isten Igéjének valódi erején, hogyan kételkedhetnénk Benne? Hogyan kételkedhetnénk ígéreteiben?A Biblia azt mondja, Isten beszédével hozta létre a világot. BESZÉDÉVEL. Mindazon módszerek közül, ahogy megteremthette volna a világot, Isten a beszédet választotta. A semmiből életet teremtett a Szavaival, és a sötétségből világosságot.

„Parancsolt Isten: „Legyen világosság!” — és fölragyogott a világosság.”1 Mózes 1:3

Újra és újra olvashatjuk ezt a Teremtés könyvében: „És mondta Isten…” és Szavai által teremtette meg a csillagokat, csillagrendszereket, állatokat és embereket. Szavaival választotta el a vizeket a szárazföldtől és teremtett lélegzetelállító szépséget és csodát az üres semmiből. Megteremtette a Földet és minden teremtményét és azt mondta, hogy mindez jó.

A Teremtés könyvét olvasva megtanulhatjuk, hogy Isten Szavai erőteljesek és jelentősek. Hát nem csodálatos, hogy ugyanaz az Isten, aki Szavával létrehoz egy egész világegyetemet, szeretne hozzánk is szólni?!!!

És tudjátok, mit? Isten Szavai nemcsak erőteljesek, de fontosak is. Annyira fontosak, hogy soha el nem múlnak.

„Az ég és a föld elmúlik, de amit én mondok, az soha nem múlik el: mindig érvényes marad.” Máté 24:35

Isten Szavai állandóak; megmaradnak örökké; kiállják az idő próbáját.

„Minden ember olyan, mint a fű,
    és minden emberi dicsőség,
    mint a mező virága.
Elszárad a fű, lehull a virág,
   de az Örökkévaló beszéde
    mindig érvényes marad.”
1 Péter 1:24-25

Az egyetlen dolog, ami örökké tart, az Isten beszéde és a Vele töltött örök élet. Napjainkban, abban a korban, amikor egyre inkább figyelmen kívül hagyják Isten Igéjének szentségét, a mi feladatunk, hogy méltó helyére tegyük a Bibliát az életünkben. Segíteni másokon, kutakat ásni, etetni a szegényeket, ápolni a betegeket…ezek mind jó cselekedetek, melyeket Isten arra használ, hogy kinyilatkoztassa magát, helyreállítsa és megváltsa népét, de ezek nem helyettesítik azt az időt, amit Isten Igéjében töltünk, és semmiképpen sem jelentőségteljesebbek annál. Isten Igéjének ereje által alakulnak át életek, nem pedig a jótékonysági cselekedeteink által.

Ahogy elkezdjük ezt az erőteljes tanulmányt, először fel kell ismernünk azoknak a szavaknak a hatalmát, amiket olvasni fogunk, és azt is, Ki van mögöttük. A mai versek nemcsak Isten beszédének fontosságát hivatottak kiemelni, hanem a bennük rejlő erőt is.

Isten beszéde ajándék… és fontos.

Amikor Jézust megkísértette Sátán a pusztában, hogyan vágott vissza neki? (Máté 4:1-11) Nem természetfölötti erejével, hanem Isten Igéjének hatalmával. Nekünk is hasonlóan kell cselekednünk.

Isten beszéde fontos, hatalma van, és igen, nagyon is számít.

Beszéljük meg: hogyan volt hatással Isten Szava a te életedre?

Szeresd nagyon Istent,

Angela

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-power-of-gods-word/

Fordította: Richter Dominika

Szentségre törekedve

„Minden jó cselekedetre alkalmas…” – 2 Timótheus 2:21

Elérkeztünk a Józsué-tanulmány utolsó napjához. Ebben a szakaszban Józsuénak a néphez intézett utolsó beszédét olvashatjuk. Arra inti a népet, hogy hagyják el a bálványimádást, és kéri őket, hogy inkább Istent szolgálják. Emlékezteti őket, hogy ahhoz, hogy szolgálni tudják az Urat, szentnek kell lenniük.

Mit is jelent ez? Ha nem mondanak le a bálványokról, amelyeket korábban imádtak, nem szolgálhatnak. A népnek tehát döntenie kellett amellett, hogy Istent fogják szolgálni, nem azért, mert nem volt más választásuk, hanem mert ezt akarták tenni.

Az emberek titokban hamis isteneket imádtak, ráadásul néhányan még az egyiptomi isteneket is megtartották. Izráel történetéből láthatjuk, mennyire könnyen megígérték, hogy engedelmeskedni fognak Istennek, de amikor valóban engedelmeskedni kellett volna, újra és újra megszegték, amit ígértek.

Isten nekik ajándékozta azt a földet, amit még az előző generációnak ígért. Ő betartotta mindazt, amit ígért, most viszont az izráelitákon volt a sor, hogy döntsenek. Istent fogják szolgálni, vagy a bálványokat? Egyszerre mindkettő nem megy. Nem részesülhetnek Isten áldásából addig, amíg mást isteneket imádnak.

Velünk sincs ez másképp.

Nem várhatjuk, hogy megkapjuk Isten áldását, ha nem törekszünk szentségre. Isten használni akar. Minden gyermeke számára van terve, célja, helye. De ha hasznosak akarunk lenni Isten királysága számára, engedelmeskednünk kell Neki, és istenfélő életet kell élnünk.

Egy jól felszerelt háztartásban nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és agyagból készültek is. Némelyeket tiszteletreméltó dolgokra használtak, másokat alantas célokra. Ezért ha valaki megtisztítja magát a közönséges dolgoktól, olyan edény lehet, amit tiszteletreméltó célokra használnak, szent lesz, hasznos, a ház ura számára elkülönített, minden jó cselekedetre alkalmas. – 2 Timótheus 2:20-21

Isten gyermekei vagyunk, kiválasztottak, szeretettek. Isten óriási árat fizetett az életünkért. És akiket Isten megváltott, azoknak késznek kell lenniük istenfélő, szent életet élni.

Az a kérdés, hogy készek vagyunk-e olyan edények lenni, amelyek dicsőséget és tiszteletet hoznak Istennek, vagy inkább közönségesek? Mit válaszolunk annak az Istennek, aki használni akar a királysága építésében, és hogy továbbadjuk másoknak a megváltásról szóló örömhírt?

„Egy tiszteletreméltó, hasznos edény-ember nem keveredik bele a népszerű világi dolgokba, de még a ’vallásos’ dolgokba sem. Szentnek kell maradnia, ami azt jelenti, hogy távol tartja magát mindattól, ami bemocskolná.” – Warren Wiersbe: Légy hűséges

Ahogy most Józsué könyve végéhez értünk, kötelezzük el magunkat amellett, hogy Istent, és egyedül csak Istent szolgáljuk. Vizsgáljuk meg, vannak-e bálványok az életünkben, amik elfoglalják Isten helyét. Ő az életünkben a legfontosabb? Vagy győz felettünk a bűn, és eltántorít a versenytől?

Isten akarata az életedre az, hogy egyre inkább Jézushoz váljunk hasonlóvá (Róma 8:29). A szent Isten ismerete meg kell, hogy határozza, hogyan éljük az életünket.

Megelégedve az Ő szolgálatában,

Edurne

Forrás: https://lovegodgreatly.com/pursuing-holiness/

Fordította: Greizer Zsófia

Legyetek erősek, és tartsátok meg Isten szavát!

„Hűségesen ragaszkodjatok Istenünkhöz, az Örökkévalóhoz…” – Józsué 23:8

Józsué története lassan a végéhez ér. Ahogy összegyűjti Izráel vezetőit, ugyanazzal a tanáccsal látja el őket, amivel Isten őt is megajándékozta kinevezése elején: legyetek erősek és bátrak, és továbbra is engedelmeskedjetek Istennek (Józsué 1:6-9 és 23:6). Ha így tesznek, akkor Isten továbbra is megáldja őket – Józsué távozását követően is.

Ez az üzenet a jövő vezetőinek, amely bátorítás és figyelmeztetés is egyben: Isten megtartja az ígéreteit. Ha hűségesek és erősek maradnak, és megtartják parancsolatait, akkor Isten el fogja űzni a megmaradt ellenségeiket előlük. Ha azonban letérnek az útról és hamis istenekhez fordulnak, akkor Isten elveszi tőlük az áldásokat.

Erősnek kell lennünk, ha hinni akarunk és meg akarunk maradni Isten Szavában akkor is, amikor a világ folyton azt kiabálja a fülünkbe, hogy egy „bizonyos” módon kellene élnünk ahhoz, hogy beilleszkedjünk, hogy megkapjuk a hőn áhított előléptetést, hogy elérjük a céljainkat. A világ azt szajkózza, hogy egyedül is képesek vagyunk rá, hogy több mint elég, amit mi nyújthatunk, és hogy felküzdhetjük magunkat a csúcsra, ha elég keményen dolgozunk érte.

Keresztényekként arra vagyunk elhívva, hogy ezzel a kultúrával szembemenjünk. Nem kell beilleszkednünk, mert nem ez az otthonunk. És Isten nem várja tőlünk, hogy bármit is egyedül csináljunk. Ő egy kapcsolatra vágyik velünk, amelyben bízunk Benne, az Ő terveiben és abban, hogy a mi oldalunkon küzd. Néha a legerősebb dolog, amit tehetünk az, hogy a kereszt lábához helyezzük a küzdelmeinket.

Józsué tudta, hogy az izráelitákat szükséges emlékeztetni arra, hogy Isten eddig is megtartotta az ígéreteit, és ezután is meg fogja tartani őket. Nem szabadott elfelejteniük, hogy Isten volt az, aki kiűzte előlük a nemzeteket az Ígéret földjéről. Ez az Ő győzelme volt, de a győzelmi lakomára – hűségük zálogaként – a népét is meghívta.

Izráel legnagyobb veszélye nem a katonai erejében rejlik, hanem a szellemi életében. Izráel sikerének kulcsa nem a hatalma, hanem az, hogy mennyire szánták oda magukat Isten akaratának és dicsőségének.” – Dr. Temper Longman (Layman’s Old Testament Bible Commentary)

És neked vajon vannak olyan területek az életedben, amelyekkel kapcsolatban vissza kell fordulnod Istenhez – olyan dolgok, amelyekkel egyedül harcoltál? Légy erős és bátor, és bízz benne, hogy Isten még mindig megtartja a Szavát, és hogy az „igen” és a „végső ámen” már megvalósultak (2 Korinthus 1:20).

Őbenne,

Crystal

Crystal Stine szenvedélye a nők felkészítése egy olyan életstílusra, melyben keményen dolgoznak és nyugodtan pihennek, amely Istent dicséri és amely elcsitítja a világ kiáltásait. Első könyve, a „Holy Hustle: Embracing a Work Hard, Rest Well Lifestyle [Mennyei sürgés-forgás: a Kemény munka, nyugodt pihenés életstílus alkalmazása]” 2018. június 5-én jelent meg a Harvest House gondozásában. Crystalt megtaláljátok a crystalstine.me oldalon és @crystalstine néven az Instagramon is. Crystal saját gyülekezetében kommunikációs igazgatóként dolgozik és a Szeresd Nagyon Istent szerkesztőségének is büszke tagja.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/be-strong-to-keep-gods-word/

Fordította: Szabó Anna

Megígért gondoskodás

„Hadd lássam meg utasításaid értelmét, hogy gondolkodhassam csodálatos dolgaidról!” – Zsoltárok 119:27

Tavasszal a hároméves unokám nálunk nyaralt, és igyekeztünk a lehető legkomfortosabb és legbiztonságosabb környezetet biztosítani a számára. Kialakítottuk a napi rutinját, hogy pontosan tudja, mikor mire számíthat. Ha a nagyi uzsonnát ígér a délutáni alvás után, akkor a kisember tudja, hogy ébredés után nagy tányérnyi felkarikázott banán vár rá.

Néha mégis elkezd nyafogni, és kérdezgeti, hogy hol van már a banánja.

„Nézd csak, aranyom, itt!” – állok fel a kanapéról, és veszem elő a hűtőből, amit megígértem neki. Amit a nagyi megígér, azt meg is tartja.

Miközben nézem, ahogy az utolsó darabkát is eltünteti a tányérjáról, eszembe jut, milyen nyűgös kisgyereknek tűnök én magam is, ahogy a mennyei Atyával beszélek. Isten megígérte, hogy gondoskodik minden szükségemről, én mégis panaszkodom és megkérdőjelezem Isten ígéretét.

Semmiben sem szenvedek hiányt, Isten valóban befedez a jóságával és kegyelmével, néha mégis nyúlfarknyi az emlékezetem.

Józsué idejében a léviták nem kaptak földterületet, nekik maga Isten volt az osztályrészük, és ők úgy döntöttek, hogy ráállnak Isten Igéjére, és úgy kérik a jussukat: „Az Örökkévaló parancsolta meg Mózes által…” (Józsué 21:2).  Elhitték, hogy Isten mindig megadja, amit ígér.

És ahogyan Isten elkészítette a léviták lakóhelyét itt a földön, készíti számunkra is a Mennyben azt a helyet, ahol végre megnyugodhatunk és megszabadulhatunk. Most még azon járhatnak a gondolataink, hogy mit is tervez Isten, de bízhatunk abban, hogy nemsoká feláll, hogy tökéletesen újjátegyen és teljes megváltást hozzon számunkra.

Addig is, amíg várunk, a zsoltáríró arra bíztat, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten tegye világossá az értelmünket:„Hadd lássam meg utasításaid értelmét, hogy gondolkodhassam csodálatos dolgaidról!” (Zsoltár 119:27)

Ahelyett, hogy azon morgolódnánk, mink nincsen, céltudatosan nézzünk előre, és gondolkozzunk Isten csodálatos tettein, amiket értünk tesz. Figyelmeztessük magunkat a következő igazságokra:

 • Kiszabadultam sátán hatalmából, és átkerültem Krisztus királyságába. (Kolossé 1:13)
 • Isten a gyermekévé fogadott. (Efézus 1:5)
 • Belegyökereztem Krisztusba és Rá épül az életem. (Kolossé 2:7)
 • Isten minden szükségemet betölti az Ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. (Filippi 4:19)
 • Semmi sem választhat el engem Isten szeretetétől. (Róma 8:35)
 • Krisztus örököstársa vagyok, és Vele együtt veszek majd részt a dicsőségben. (Róma 8:17)
 • Krisztussal együtt mennyei helyeken ülök. (Efézus 2:6)
 • Istentől születtem, és a gonosz meg sem érinthet. Isten az őrizőm. (1János 5:18)
 • Meg vagyok győződve arról, hogy Isten elkezdte bennem a jó munkát, és be is fogja fejezni. (Filippi 1:6)
 • Mindenre van erőm a Krisztusban, Aki megerősít engem. (Filippi 4:13)

A lelkünk ellensége azt akarja elhitetni velünk, hogy hiányt szenvedünk, és hogy ezt nem fogjuk túlélni. Tönkre akar tenni, és teletömni a gondolatainkat kételkedéssel. Ne engedjük, hogy akár talpalatnyi helyet is megkaparintson magának a gondolatainkban!

Isten megígérte, hogy mindent megad, amire szükségünk van. Mindig számíthatunk Rá.

A hitet megtartva,

Lyli


Lyli Dunbar szeret az autóban ülve a férjével karaokét énekelni, lányokkal mélyreható Bibliatanulmányokat folytatni, és egyszerre 12 könyvet olvasni. Író, előadó és Biblikus életvezetési coach, és az a célja, hogy a megfáradt szívűeknek új szikrát adjon, hogy hitükkel tűzbe borítsák a világot. Keresd fel honlapját egy újabb szikráért: lylidunbar.com  vagy vedd fele a kapcsolatot Facebook-on, Instagramon, vagy Pinteresten.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/promised-provision/

Fordította: Greizer Zsófia